Isten munkája & Kegyelme & A hit rejtélye – 1

2012 február 5. vasárnap  10:30

P. Shane

Eféz 2:10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

1Ján 3:2a Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk.

Eféz 2:10-ben az alkotás szó mestermunkára utal. Amit Isten készít, az mind mestermű, tökéletes. Néha úgy olvassuk ezt, hogy erre a szóra nem figyelünk oda, hanem csak a jó cselekedetekre. Nagyon könnyen válunk olyanná, hogy önmagunkra figyelünk, és arra gondolunk, hogy nekünk mit kell tenni. Ez nagyon sokunkat elbátortalanít. Igazából ez az egy dolog az, ami igazán el tud minket bátortalanítani, ha erre figyelünk.

Mi azonban az Ő műalkotása vagyunk. Ha te elfogadtad Jézus Krisztust megváltódnak, akkor – 2Kor 5:17 – új teremtmény, új teremtés vagy. Ez abszolút igazság. Nem számít, hogyan érzed magad, vagy tegnap mi történt, vagy most mi történik az életedben, te új teremtés vagy. Ha elfogadtad Krisztust tegnap, akkor ma új teremtés vagy, és Isten műalkotása vagy a miatt, amit Ő tett meg érted.

Tegnap este a bibliatanulmányon meséltünk két történetet festményekről. Az egyik arról szólt, hogy egy ember elment a bolhapiacra, és meglátott egy nagyon csúnya festményt. Egyáltalán nem tetszett neki, de olyan szép keretbe volt rakva, hogy azért hajlandó volt kifizetni az árat. Megvette, hazavitte, kivette a keretből a nem tetsző képet. Ahogy ezt megtette, egy papírdarab a földre esett. Kinyitotta, és az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának egyik eredeti példánya volt. 4 dollárért vette meg azt, ami 2.4 millió dollárt ér. Nem tudta, hogy mit vásárol éppen.

Volt egy másik házaspár. Nekik is volt egy festményük, amit valahonnan kaptak ajándékba. Feltették a falra, és évekig ott lógott. Fogalmuk sem volt, hogy mi van a tulajdonukban. Azt gondolták, hogy az csak egy másolat. Biztos, hogy nem eredeti. Valaki eljött a házukba, hogy felbecsülje az értékét. Ez az illető műbecslő is volt. Ránézett és azt kérdezte tőlük: ti tudjátok, hogy mi ez? „Fogalmunk sincs.” Egy eredeti Van Gogh festmény lógott a falukon, több millió dollárt ért. Ez nagyon érdekes.

Mi nem tudjuk, a saját életünk értékével sem vagyunk tisztában. Nem értjük azoknak az embereknek az értékét, akik körülöttünk vannak. Olyan könnyű a saját helyzetünkről vagy mások helyzetéről ítéletet mondani.

1Kor 4:5 semmiről nem szabad ítéletet hozni, mielőtt az nyilvánvalóvá válna. Ránézhetünk a saját életünkre, vagy valaki más életére, és azt mondhatjuk: ez csak egy olcsó festmény. „Na, jól van, megtért, de Isten mit tehetne igazán az életében?” Még azonban nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Erről beszél 1Ján 3:2, hogy látni fogjuk Őt, és akkor olyanok leszünk, mint Ő. Tökéletesek, teljesen szentek leszünk és meg leszünk dicsőítve.

Ez mit jelent a mostani életünkre nézve? Ránézhetünk a gyengeségeinkre vagy a bűneinkre, és ítéletet hozhatunk ez alapján, mielőtt még eljönne az ideje. Ne becsüld le azonban Istennek a munkáját. Ne gondold úgy, hogy Isten nem tehet meg valamit az életedben, vagy egy testvérnek az életében, mert lehet, hogy mi éppen a gyengeségükben látjuk őket, vagy saját magunkat a gyengeségünk szerint látjuk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Ez Isten munkája.

2Tim 2-ben arról beszél, hogy vannak tisztességtelen és tisztességre való edények, de mindegyik edény Isten házában van. Mi mindannyian Isten népe vagyunk. Lehetséges az, hogy egy tisztességre nem méltó edény tisztességre méltó edénnyé válik? Áment mondhatunk erre mindannyian, mert mi is voltunk tisztességre méltatlan edények, de az Ige szolgálatán keresztül, a feltétel nélküli szeretet miatt, a testvérek szeretetén keresztül, és ahogy a Szent Szellem szólt hozzánk, mi is tisztességre méltó edényekké váltunk.

A kegyelem létrehoz valamit az életünkben, ami felfoghatatlan, elmagyarázhatatlan. 2Kor 4:7 a kincseink cserépedényben vannak. Néhányunknál majd csak ezután válik nyilvánvalóvá, láthatóvá. Ránézhetnénk valaki életére és mondhatnánk, hogy abban nincs gyümölcs, és feltehetnénk a kérdést, hogy akkor most egyáltalán megtért ez az ember? Az Úr viszont ismeri az Övéit, és nem számít, hogy mi kívülről mit látunk. Mi nem hozunk ítéletet semmiről, mielőtt eljönne annak az ideje.

Gal 6-ban arról beszél, hogy ne lankadjunk meg a jó cselekedetekben, mert amit vetünk, azt aratni is fogjuk. Lehet, ránézünk az életünkre, és azt mondjuk, hogy már annyit vetettünk, mégsem arattunk, még semmi nem történt. Lehet, hogy mostmár a gyengeséged sok-sok éve veled van, de ne hozz efelől ítéletet magadra nézve, mielőtt eljönne annak az ideje. Mert Isten meg fog téged szabadítani, és te Istennek a műalkotása vagy. Úgyhogy csak engedd, hogy szeressen téged, és fogadd el a kegyelmet.

Ezt kijelenti neked Isten, hogy te műalkotás vagy. Lehet, ebben a pillanatban nem úgy nézel ki, mint egy Van Gogh festmény, lehet, úgy nézel ki, mint amit én festettem volna, amikor két éves voltam, de ez sem számít, mert te Istennek a műremeke vagy, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszel. Még nem lett nyilvánvalóvá az, hogy te ki vagy valójában, de te Isten műalkotása vagy. Úgyhogy ezen kívül semmi más gondolatot ne fogadj el! Ámen.

P. Bendegúz

1Kir 20:28 Jött vala pedig egy Isten embere, és szóla az Izrael királyának, mondván: Azt mondja az Úr: Azért mert a szíriabeliek azt mondották, hogy csak a hegyeknek Istene az Úr, és nem a völgyeknek Istene is: mindezt a nagy sokaságot a te kezedbe adom, hogy megismerjétek, hogy én vagyok az Úr.

Isten olyan hűséges volt Izraelhez mindig is. Akháb király, akihez jött a próféta, ő volt a leggonoszabb Izraelben. Mégis Istennek hűsége volt. Meg akart mutatni dolgokat. Izrael évszázadokon keresztül az ellen tett, amit Isten mondott, hogy tegyenek. Isten várt kb. 700 évet mielőtt egy másik eszközhöz folyamodott volna: egy ítélethez. Egy nagyon komoly ítélethez.

Itt, ebben a versben viszont azt mondja: megmutattam, hogy Én a hegyek Istene vagyok. Néha az ellenséged azt mondja: Isten nem a völgyek Istene. Ha belegondolsz az életedbe, amikor a völgyben vagy, akkor magadtól is mondod ezt. Vannak dolgok, amik ezt mondják. Akháb nem volt csúcs ember, de mégis Isten azt mondta: megmutatom, hogy Én a völgyek Istene is vagyok.

Zsolt 139:7-12 Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.

Ha felmegyek a mennybe, Isten ott van. Ha lemegyek a Seolba, akkor Isten ott is van. Elmehetek a legtávolabbi helyre, Isten ott van. A sötétségben is ott van, a világosságban is. Bárhova is mennék, Isten ott van.

Dán 2:20-22 Szóla Dániel, és monda: Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a bölcsesség és az erő.  És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.  Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a sötétségben; és világosság lakozik vele!

Isten mindenhol ott van. Nem tudsz elmenni sehova, ahol Isten ne lenne ott. Ott van a világosságban, de ismeri a sötétség dolgait. Amikor az életem annyira sötét, Isten ismeri a sötétség dolgait. Nem vagyok elrejtve Őelőle, hanem velem van. Bármerre mennék fizikailag, vagy a lelkemben, vagy az állapotomban, vagy bármiben, Isten ott van velem. Ebből rá kell, jöjjek valamire: Isten kegyelmes.

Ha Ő mindig ott van velem és még nem csapott agyon, akkor muszáj, hogy kegyelmes legyen, muszáj, hogy irgalmas legyen, és muszáj, hogy szeressen engem. Ha a sötétségben sem fordít nekem hátat, akkor muszáj, hogy feltétel nélkül és végtelenül szeressen engem. Ő a kegyelem Istene.

Van egy ítélet a nagy nyomorúság idején. Az előbb mondtuk azt, hogy Izraellel Isten türelmes volt és mindig ott volt velük. Aztán használt egy ítéletet. Olyan érdekes dolog, ami ide van írva, hogy az ítélet miatt

Jel 16:9 tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.

Jel 16:11 És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének az ő cselekedeteikből.

Nekem úgy tűnik, hogy Istennek van terve, hogy az emberek megtérjenek. Ez különleges időszak lesz, de mégis van egy cél benne, hogy az emberek megtérjenek. Itt van Isten, Aki ismer mindenkit és hatalma van minden felett. Ismeri a sötétséget, ott van a Seolban, ott van a mennyben. Ő a hegyek Istene és a völgyeké a te életed minden részében.

Dánielben láttuk, hogy Ő meg tudja változtatni az időket és az idők részleteit. Minden a kezében van. Itt ez a helyzet és nem tértek meg ahhoz, Akinek hatalma volt a csapásokon. Hihetetlen az emberi szív keménysége. Hihetetlen, hogy az én szívem is kemény lehet. Lehet, van egy helyzet, de a szívemben mégsem fordulok Istenhez. Pedig Ő irgalmas és kegyelmes.

Dán 9-ben amikor Dániel rájön arra Jeremiás könyvét olvasva, hogy Isten irgalmas, össze fogja gyűjteni az embereket, felépíti Jeruzsálemet újra és helyreállít mindent, ahogy eltervezte – Ezék 35-36 –, akkor azt mondja: olyan igazságos vagy, de olyan irgalmas. Dán 9:18 nem a Te cselekedeteid miatt, hanem a nagy irgalmasságod miatt jövünk Eléd. „Te miattad jövünk Eléd!”

Gondolj bele ebbe, és ebbe a csodába, ahogy Isten ott van minden végletben, az életed minden részletében. Ő a kegyelem Istene benne. Ő soha nincs messze, hogy kiálts Hozzá. Sosincs messze, hogy kinyisd a szíved, mert Ő ott van veled az egészben, Ő nem hagy egyedül és Ő ismeri a dolgaidat mindezekben a helyzetekben. Ámen.

P. Kende

Luk 22:31-32  Monda pedig az Úr: Simon! Simon! íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.

Ez a két vers nagyon erőteljes. Jézus törődik Péterrel egy olyan helyzetben, amikor Péter talán a legnagyobb bukása előtt áll. Rövidesen ebben a fejezetben 54-62 versekben megtagadja Jézust, azt fogja mondani, hogy nem ismeri, nem tudja, hogy ki Ő, nem hisz Őbenne, nem Vele volt. Amit mond, az szembemegy azzal, ami a valóság a szívében. Ez a konfliktus látszik a Luk 22:62-ben.

Luk 22:31-32-ben látható, hogy Sátán aktív a hívő hite ellen. Megpróbálja elfojtani, elcsitítani a hitünket. Még valamit látunk 22:32-ben. Jézus azt mondja: Én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Nagyon érdekes a szó. A görögben az ekleipó azt jelenti, hogy eltakarni valamit. Jézus azt mondja: imádkoztam, hogy ez meg ne történjen, hogy teljesen el ne tűnjön.

Az a valami továbbra is ott van, de el van takarva. Jézus azt mondja: imádkoztam, hogy ez meg ne történjen, hogy el ne tűnjön teljesen, ki ne legyen takarva. Egyértelműen látszik, hogy Jézus harcol Péterért. Ez valamennyinkre igaz. 1Pét 1:5-ben olvassuk, hogy hívők vagyunk. Üdvösségünk van. Miért?

1Pét 1:5a Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre.

Ezek vagyunk mi. Üdvösségünk van. Miért? Isten hatalma őriz bennünket az üdvösségre hit által. Jézus harcolt Péterért. Sátán kikérte őt, hogy megrostálja, mint a búzát. Hogy rostálják a búzát? Ütik, hogy kiverjék a kalászból és aztán dobálják, hogy a szél elfújja a pelyvát. Ez erről beszél, hogy Sátánnak az a célja, hogy megrostáljon bennünket, mint a búzát. Ez egyértelmű támadást jelent. Megpróbálja megmutatni, hogy értéktelen az, ami bennünk van. Ez nem kis szitálás, hanem támadásról beszél.

Jézus imádkozott Péterért. Ez a bátorításunk, hogy minket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre.

Isten ezekben a versekben megengedte nekünk, hogy picit belelássunk abba, hogy harc van a színfalak mögött, amit nem lehet látni. Mi nem látjuk. Jézus közbenjár értünk, Zsid 7:25. Újra és újra könyörög értünk. Sátán azt mondja Istennek: ez értéktelen, nézd a bűnét. Jézus odaáll, és azt mondja: az Én vérem elintézte ezt a bűnt.

Harc van a háttérben, amit mi nem látunk, amiről Péter nem tudott, de a hívőket Isten hatalmas őrzi hit által az üdvösségre. Hatalmas bátorítás ez a szívünknek, hogy Jézus harcol értünk a háttérben. Júdás Iskariótest Sátán vihette, mert nem volt hívő. Meglepő, hogy Ján 13:27 Jézus azt mondja neki: menj és tedd, amit tenned kell. Jézus elhívta, három éven át tanította, Isten próbálkozott vele, de amikor Sátán kikérte őt, akkor Jézus azt mondja: ő a tiéd. Miértünk, hívőkért azonban Jézus kiáll, harcol, és nem enged el bennünket.

Ez bátorító, hogy harcban a háttérben Jézus őriz minket, és meg akar erősíteni. Ján 10-ben is erről olvasunk: a kezemben vagy és senki nem ragadhat ki téged onnan. Harc folyik értünk. Megőrzés, megtartás.

Érdekes az is, hogy mi ellen harcol Jézus. Azt mondja: azért imádkoztam, hogy a hited ki ne hagyjon, el ne legyen takarva. Milyen érdekes viszont, hogy én arra gondolok, ha ilyen helyzetben lennék, akkor azt mondanám: „Jézus, imádkoznál inkább azért, hogy Sátán ne kaphasson meg? Ne rostálhasson meg, mint a búzát. Lehetne, hogy inkább ezért imádkozz?”

Jézus nem ez ellen imádkozott, mert ennek volt jelentősége Péter életében. Péternek tanulnia kellett ebből. Péternek látnia kellett valamit a saját gyengeségében jelenlétében. Látnia kellett a saját gyengeségét Isten szeretetének a fényében. Ez egész más képlet. Jézus nem az ellen imádkozott, hogy Sátán megkaphassa, hanem hogy ne hagyjon ki a hite. Ez különös nekem és értékes. Arról szól, hogy még ennek is van célja az életemben. Sátán támadásait Isten fel tudja használni az életemben a jóra, a növekedésre.

Mi imádkozunk Mát 6:13 szerint: Uram, ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ez része az imánknak. Kérjük, hogy Isten ne vigyen minket a gonoszba. Ne engedje meg, hogy az ellenség megérinthessen. Hiszem, hogy Isten annyi kísértéstől őrzött meg. Azt gondolom, hogy nagyon sok dologban azért álltam meg az életemben, mert imádkoztam így és Isten megtartott bizonyos kísértésektől, amik túl nagyon lettek volna nekem, ahol elbuktam volna.  Hálás vagyok ezért Istennek.

Sátán munkájának van haszna az életünkben. Isten képes megfordítni a dolgot, és arra használni, hogy növekedjünk, hogy megerősödjünk, hogy elhagyjunk dolgokat, hogy Őhozzá forduljunk újra. Ez fontos, hogy nem szeretném, ha a rossz következtetést vonnál le: pásztor azt mondta, hogy Sátán munkájának része van, hát elfogadom. Nem értünk egyet ezzel, kiállunk ellene.

Pál azt mondja: 2Kor 12:7-8 kapott egy tövist, és Sátán munkája ott az életében. A nagy Pál apostolt gyötri egy démon. Azt mondanám: „Ez lehetetlen. hogyan lehetne ez valakivel, aki ekkora nagy tanítója az igazságnak? Ez hogyan lehetne?” Isten tudja, mit csinál.

Mit csinált Pál? „Biztos Isten akarata.” Ne törődj bele a dolgokba könnyedén! Ne fogadd el könnyedén az ellenség munkáját! Pál imádkozott újra és újra. Pál háromszor könyörgött. Ki tudja utána még hányszor, miután ezt megírta. Nem törődött bele azonban, hanem imádkozott érte.

5Móz 3:26 amikor Mózes kérte az Urat: hadd menjek be az Ígéret földjére. Isten mintha azt mondta volna neki: „Mózes, tele van a hócipőm veled! Ne kérd ezt, ne beszélj többet erről!” Istennek elege volt belőle. Elég volt. Szeretném ezt mondani mindannyinknak: ne fogadd el könnyedén az ellenség munkáját, hanem merd azt mondani: Uram, kérlek, …, kérlek!; és állj meg ellene. Mondd azt: nem fogok egyetérteni vele. Persze jönni fog, de ne álljunk ott bambán. Merjünk imádkozni érte, merjünk kérni imát!

Mit látunk még ebben a két versben? „Én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited.” Amikor Péter megtagadta az Urat háromszor, akkor látszott-e a hite? Szerintem nem. Az ellenség kitakarta a hitét. Volt-e hite azonban? Kicsit később látjuk, hogy igen, hisz. Az Úrral jár, tanít és ő Péter apostol, a vezető. Hogy lehet ez?

A hit túlélhet sokkal gyengébb időszakokat, mint mi hisszük. A hit életben lehet akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy már olyan gyenge, hogy meghalt. Vettél-e már olyan gyertyát, amit nem lehet elfújni? Egyszer nem szándékosan, de a fiammal elbántunk a szülinapján. Elfújta a gyertyákat, kialudtak, és aztán újra visszalobbantak. Nem látod a lángot, de valahol ott van benne. Ha hívő vagy, akkor te is így vagy.

2Tim 2:12 ha valaki megtagadja Őt, akkor Jézus is megtagadja őt. Sok hívőnek okozott félelmet ez a vers. „Mit jelent megtagadni őt? Nehogy így tegyem!” Péter megtagadta Őt, de Jézus nem tagadta meg. Úgyhogy ez a vers nem erről szól, hanem amennyire értjük, az a szégyenről szól a Béma széknél, de nem az üdvösségről. Mert Péter megtagadta Jézust. Azért Jézus megtagadta őt?

Péter megtagadta Őt, de meg volt-e a hite? Igen. Látszott? Nem. Jóval mélyebben volt valós, mint látható lett volna. Erre gondolok igazából, hogy Péter erős volt-e? Nem. Volt azonban hite? Igen.

Megesik, hogy a hitünk erejét összekeverjük az akaraterőnkkel. Például, van valaki, erős ember, van akaratereje, amit akar, megcsinálja, ha az útjába állsz, meghalsz. Ránézünk, és azt mondjuk: milyen erős hite van! A kettőnek nincs köze egymáshoz.

Péter ebben a helyzetben egy tutyimutyi alak volt; félős, gyáva, ijedt, erőtlen, gyenge ember volt. Ez volt Péter ebben a helyzetben.  Az akaratának nem volt ereje, a hitében nem volt semmi nyilvánvaló, de a hite valós volt. Ne keverjük össze az akaraterőnkkel a hitünket. Ez nem erről szól.

Ne keverjük össze a hitünket az érzelmi állapotunkkal. „Most úgy érzem, van hitem.” Ez nem így működik. Az erős hit olyan hit, aminek mély gyökere van. Ez ilyen egyszerű.

Tegnap a feleségem magyarázta nekem a Bibliát, Mát 13-at olvasta és mesélte. 13:5-6-ban mi a baj? Az, hogy nem volt gyökere a növénynek. Ha hívő vagy Jézus Krisztusban, akkor a hitednek elpusztíthatatlanul mély gyökere van. 1Pét 1:23 ez olyan mag, ami mélyre ment az életedben. Elpusztíthatatlanul mély gyökere van az életedben. Nem mindig mutatkozik meg viszont az érzelmeinkben, vagy a szavainkban, vagy az akaraterőnkben.

A legnagyobb gyengeségünkben lehet a hitünk erős.

Zsolt 6:1-9  … Dávid zsoltára. Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim! Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen? Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért; Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít téged? Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát.

Erős itt Dávid? Szerintem nem. „Megfáradtam, megvénhedtem, meg vagyok gyengülve. Nem tudom, mit csináljak, lehetetlenül nehéz.” Jézus is így beszélt Zsolt 25:2-ben. Ugyanilyen gyenge. Erős-e Dávid a hitében? Szerintem igen. Mert Istenhez jön a gyengeségében. Istenhez jön azzal, hogy ő nem képes megtenni. Istenhez jön azzal: én ezt nem bírom tovább csinálni. Hitben jár, hitben cselekszik és hitben dönt.

Az apa odajött Jézushoz és mondta: kérlek, gyógyítsd meg a gyermekem! Jézus azt feleli: ha hiszel, lehetséges. Márk 9: 24 Uram, hiszek! Segíts a hitetlenségemen.

Az erős hit nem a nagy érzelmek hite. Az erős hit nem a nagy akaraterő hite. Az erős hit mély hit, amely Istenhez kapcsol engem, amelyben Hozzá fordulok a gyengeségemmel. Az erős hit utána cselekszik.

Amikor Jézus megjelent nekik Ján 21-ben, és Péter megtudta, hogy az Úr az, akkor nem beugrott a vízbe és az ellenkező part irányba úszott, hanem Jézushoz úszott. Azért, mert volt hite és bízott Őbenne. Ez a bátorításom mindannnyinknak.

1Krón 28:20 Dávid azt mondja Salamonnak: ne félj, ne rémülj meg, ne ijedj meg a nagy munkától, ami előtted van. Menj előre ebben, merd építeni a Szent Hajlékot. 1Tim 4:12 Pál azt mondja Timóteusnak: senki ne vesse meg az ifjúságod. Ne engedd, hogy elvegyék tőled a bátorságodat!

Lehet, hogy gyengék vagyunk, lehet, nem látszik bennünk Isten munkája nagyon, lehet, csak Isten kegyelme miatt tudom, hogy valós ez az egész, de a másik oldalról a hitünk valós. Merjünk járni benne és merjünk cselekedni a hitünk alapján! Ámen.

Kategória: Egyéb