Isten követei vagyunk & Szeretet, hit, kegyelem egyszerűsége

2014 március 9. vasárnap  10:30

P. Bellerose

Jézus szolgálatáról szeretnék beszélni röviden. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Mielőtt felvitetett a mennybe, a nagy küldetést adta nekünk: Márk 16:15 menjünk széles e világba és prédikáljuk az evangéliumot. Erre a versre gondoltam: 1Pét 3:15 mindig legyünk készen arra, hogy el tudjunk számolni bárkinek arról a reménységről, ami bennünk van.

Nagykövetekké lettünk téve. Jézus itt volt a Földön, és megbékéltette a világot Magával. Utána nekünk is odaadta megbékéltetés szolgálatát. Mi itt vagyunk ma az Ő helyében ezzel a nagyszerű üzenettel.

2Kor 5:21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Mindig azt mondom, hogy ez a legnagyobb csere, hogy Ő azt mondta nekünk: add Nekem a bűnödet, és Én neked adom az igazságomat. Ezzel hatalmas felelősséget kapunk hívőkként, hogy terjesszük az Igét, amerre csak megyünk. A következő héten a konferencián feltöltjük az „akkumulátorainkat”.

P. Kende

2Thessz 2:13-17 Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk Istennek értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre a Szellem megszentelésében és az igazság hitében, 14amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, hogy részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. 15Ezért, testvéreim, legyetek állhatatosak, és ragaszkodjatok azokhoz a rendelkezésekhez, amelyeket akár beszédünk, akár levelünk által tanultatok. 16Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, 17vigasztalja meg a szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.

Ján 3:16-ban van egy nagyon egyszerű kifejezés: mert Isten úgy szerette a világot. A fenti írásrész is erről szólt, hogy Isten szeret minket. A későbbiekben még az is ott van, hogy Ő szeret minket és törődik velünk. Isten miért küldte el az Ő Fiát? Azért, mert szerette ezt a világot. Tehát Isten elküldte az Ő Fiát, mert szeretett minket. Amikor olvasunk erről a szeretetről, akkor ez csodálatos számunkra. Mert ez nem olyan fajta szeretet, amit ismerünk, és amit könnyen megértünk.

Amikor a szeretetre gondolunk, akkor abba nagyon könnyen belekeverjük azt, hogy az illető méltó-e rá. „A tolmács méltó a szeretetemre? Igen, ha tökéletesen fordít.” Viszont senki nem tökéletes a szerepében. Akkor miért vagyunk mégis szeretve, ha nem vagyunk méltóak? A válasz a szeretet. A szeretet látja az értéket, és nagyra értékel. A szeretet értéket ad – ez az egyszerű üzenetem.

Amikor Isten azt mondja, hogy ez szeretetből van, akkor az tényleg a szeretet miatt van és semmi más oka nincs. Amikor Isten azt mondja, hogy ez a szeretet miatt van, akkor az a szeretet miatt van. Nem azért, mert méltó vagy, és nem amiatt, hogy milyen nagy dolgokat vittél véghez. Ha amiatt lenne, hogy méltó vagy, vagy amiatt szeretne minket, mert nagy dolgokat vittünk végbe, akkor az olyan versek, mint a következő, nem léteznének.

Jer 31:3b örök szeretettel szeretlek, azért vonzottalak kegyelmemmel.

Ez a vers nem lenne, ha lenne köze a szeretetnek ahhoz, hogy méltóak vagyunk-e. Az nem lehetséges, mert az, hogy mi méltóak vagyunk, az nem állandó dolog. Ahogy éljük az életünket, egyre több hibába, problémába, bukásba ütközünk, és így az, hogy méltóak vagyunk, egyre csak csökken. Amikor viszont ezt látjuk: örök szeretettel szerettelek; akkor ez hogyan lehetséges? Ez csak úgy lehetséges, ha ez a szeretet miatt van.

Isten ránk nézett, és nem azt mondta: „Hát, őt használhatnám, a másikat is használhatnám, téged is használhatnálak. A mennyország gazdagabb lenne amiatt, amit ti hozzá tudnátok adni. Úgyhogy emiatt szeretni foglak.” Nem! Ez nem így működik. Isten nagyra értékelt minket. Isten szeretett minket. Ő azt mondta: ti vagytok az Én szeretetem tárgya.

Nagyon gyakran, amint ránézek egy ilyen versre, mint Ján 3:16, azon gondolkodom: mi van mögötte? Igazából a szeretet egyszerű. 1Kor 13. nagyszerű bizonysága a szeretet egyszerűségének és a mi bonyolultságunknak. Szükség van egy egész fejezetre, hogy leírjon valamit, ami nagyon egyszerű, mert mi nagyon bonyolultak vagyunk. Úgyhogy Isten ezt részletesen leírja nekünk: a szeretet nem gondol gonoszt, nem fuvalkodik fel…

Egy egész fejezetben leírja mindezt, mert annyira bonyolultak vagyunk! Ő azt mondja, hogy a szeretet igazából nagyon egyszerű. Az életünk során hívőkként ez az egyik dolog, amit újra és újra meg akar tanítani nekünk: „Én szeretlek. Ennyire egyszerű. Én szeretlek. A szeretet ennyire egyszerű. A szeretet egyszerű dolog.”

Ha átnézed 1Kor 13. fejezetét, akkor látni fogod azokat a dolgokat, amiket a szeretet levagdos rólad: gyűlölet, utálat, kritizálás, neheztelés… minden hasonló dolog le van vagdosva rólad. Ezek a terhek lejönnek a válladról, ha szeretsz. Persze Isten igazságban szeret. Emiatt volt szükség a keresztre, de a szeretet annyira egyszerű, és annyira erőteljes. Isten hajlandó volt mindent megtenni értünk, még a keresztre menni is.

Ki ne akarna ilyen Istent az életébe? Lehet, hogy nem vagy hívő, akkor ez neked szól. Isten ennyire szeretett téged. Az a kereszt nem az emberiségnek volt, hanem neked személyesen. Az nem elvont dolog, hanem valaki ott tényleg szenvedett és meghalt érted. Hívd be Őt az életedbe! Hívd be a szívedbe, és Ő új emberré fog tenni.

Amikor erre nézünk, a szeretet megvigasztalja a szívünket. Ezt olvastuk 2Thessz 2:17-ben, hogy Ő meg fogja vigasztalni a mi szívünket. Hogy vigasztalódik meg a szívem? Úgy, hogy ismerem az Ő szeretetét felém, és tudom, hogy Ő szeret engem. Még akkor is, ha nagyon nehéz időszakon megyek keresztül.

Azt mondja Izraelnek Ézs 54:8-ban: egy pillanatra megfenyítettelek, de örökkévaló kedvesség és irgalom lesz rajtad. Ez a mi vigasztalásunk, hogy az Ő szeretete változhatatlan. Nem fog elfordulni tőlünk. Ezt látjuk újra meg újra, hogy Isten szeret, és ez nem változik. Amikor megnézzük Róm 11. fejezetét, Pál, aki ennyire buzgón szerette Izraelt, leírja, hogy Izrael ebben az időben ellensége az evangéliumnak, mert nem fogadják el Krisztust Messiásként. Róm 11:28 ők az evangélium ellenségei.

Azt is mondja, hogy Isten sokkal jobban szereti őket. Még mindig. Miért? Mert Róm 11:29 Isten szeretete nem változik meg. Az Ő ajándékai és elhívása változatlan. Miért? Azért, mert az Ő szeretete sem változik. Emiatt nem fog megfordulni Izraellel kapcsolatban sem, és veled kapcsolatban sem. Ez bátorító? Hívőként annyira gyakran bonyolulttá tesszük! Isten azt mondja: Figyelj! Ha azt mondtam, hogy a szeretet által van, akkor az ennyire egyszerű. Az a szeretet által van.

Gyakran keressük az okot Isten áldásai mögött, és ez érthető, mert ki ne akarna még áldottabb lenni? Amikor Eféz 1:3-ban olvassuk: Krisztusban Ő minden szellemi áldással megáldott benneteket; akkor Ő komolyan gondolja, hogy ez bevégeztetett. Ez a tied. Amit olvastunk 2Thess-ban, hogy egy nap egyértelmű lesz benned Krisztus dicsősége, ezt el sem tudjuk képzelni egymásról sem és magunkról sem. Elhiszem, de nem tudom elképzelni.

Hihetetlen számomra erre gondolni: ez az áldás az enyém, a mennyország az enyém. A mennyország a tiéd! Megvan neked a Szent Szellem. Miért? Mert hittél Krisztusban. Krisztusban elfogadtál minden szellemi áldást, Eféz 1:13 megvan neked a Szent Szellem. Megvan a gyülekezet is. 1Kor 12:13 hittél Jézusban, ezért megvan neked a gyülekezet. A gyülekezetben vagy. Ha hittél Jézusban, akkor az összes szellemi áldás megvan neked. Milyen feltétellel? Az által, hogy beléptünk Krisztusba. Amikor hittél Benne, akkor beléptél Krisztusba. Ez csodálatos.

Isten akaratában megtalálhatom a legtöbbet, amit tartogat számomra. Nem azért járok Isten akaratában, és nem azért követem Őt, mert félek, hogy mi van, ha másik irányba megyek, hanem azért, mert vágyom mindarra, amit Ő tartogat nekem. Mert tudom, hogy az Ő szeretete a legjobbat készítette el nekem. Ez mindannyiunk számára szól.

Itt egy kérdés. Néha odajön hozzám egy hívő, és azt mondja valamilyen módon: „Pásztor! Ha elhagyom Isten akaratát ebben vagy abban a dologban, attól még Isten áldásai jelen lesznek az életemben és szeretni fog?” A válaszom az: „Az Ő szeretete nem változik. Biztos vagyok benne, hogy ott is lesznek áldások, mert ez kegyelem által van. Viszont én éltem az életet Krisztus nélkül, volt egy falat kenyerem, volt hely, ahol aludhattam, volt munkám és voltak barátaim, és ennyi. Miért jöttem mégis Krisztushoz? Mert többet akartam.”

Többet akartam az életemben. A falat kenyér és a párna soha nem volt elég! Mindig többre vágytam. Még akkor is, ha nem tudtam, hogy mi lehet az a több. Krisztusban viszont megtaláltam. Miért mennék vissza a párnához és ahhoz a falat kenyérhez? Amikor Krisztusban meglehet a kenyér is, a párna is, a barátok is, a család is, az otthon is, és még lehet örökkévaló célom, akkor miért mennék oda vissza?

Csak újra meg újra átnézhetnénk ezt sok más oldalról. Isten sok mindent tartogat számunkra szeretetből. Ő azt mondja nekünk: „Ne bonyolítsd túl ezt! Ne tedd ezt még bonyolultabbá!” „Itt vagyok, elbuktam. Ezt utálom. Utálom, hogy már megint elbuktam. Mert annyiszor elbuktam már. Csak nem hiszem el ezt!” Isten azt mondja: Akkor mit fogsz csinálni?

Ő azt mondja: „Az Én Fiam áldozata elég. Úgyhogy gyere Hozzám, bánd meg és állj helyre!” 1Ján 1:7-9. Csak állj helyre! „Uram, először még megbüntetem magam.” Ő azt mondja: „Várj! Attól még a gyermekem vagy. Az Én szeretetem feléd változatlan.” A Biblia tele van ezzel: Szeretlek, szeretlek… Az Ószövetség is, az Újszövetség is. „Szeretlek, és drága vagy az Én számomra. Ezt ne tedd bonyolultabbá!”

Még egy dolog, amit olvastunk 2Thess-ban. Isten azt mondja, hogy ez hit által van. Ez még egy dolog, ami egyszerű. Mi nagyon bonyolulttá tesszük. „Úgy érzem, hogy ma nem hiszek.” Mi köze van az érzelmeidnek a hithez? A hit az egy döntés, az bizalom. Ezért nagyon egyszerű dolog. Isten azt mondja: sok dolog van számodra a hit miatt.

Az Újszövetségben a legtöbb referencia erre a hit általi megigazulásról beszél. Ha nem vagy hívő Jézusban, lehet, vallásos vagy, lehet, hogy tudod, hogy egyszer volt egy Jézus, de soha nem mondtad az életedben: akarlak, és Rád bízom magam; akkor ezek a versek neked szólnak. Róm 1:17 az igaz hitből él. Ami azt jelenti, hogyha Jézusban bízol, akkor elfogadsz egy új életet, igazságot. Róm 3:22, Róm 3:30 és még sok helyen a Római levélben, Zsid 10:38,… Élj hitben, hozz döntést Jézus mellett, bízz Benne egy új élet miatt, és Ő azt meg fogja adni neked.

Mi túlbonyolítunk dolgokat, ami a következőt jelenti. Isten azt mondja: hit által van; de mi azt feleljük: bizonyítsd ezt be nekem, adj nekem támogató tényeket. Azt is mondjuk: Hadd dolgozzak meg ezért! Isten azt mondja: „Nem! Higgy Bennem.” Nekünk, hívőknek a járásunk Krisztusban is hit által történik.

Tudjuk ezt, de sokszor mindenféle bizonyítékot keresünk. „Isten, adj nekem bizonyítékokat, hogy békében lehessek.” Ezek számunkra különböző dolgok. Valaki azt mondja: Uram, ha sok barátom van, akkor békességben lehetek. „Uram, ha az életemnek megvan ez vagy az az eredménye, akkor békességben lehetek. Ha sok pénzem van a bankban, akkor békességben lehetek.” Ezek a dolgok nem rosszak, de Isten azt mondja: bízz Bennem, és békességed lesz.

Ez kemény üzenet számunkra: Krisztusban vagyok, ez a valósága az én helyzetemnek, viszont megtapasztalom-e? Megvan ennek a megtapasztalása? Ez hit által fog történni. Semmilyen más módon. Azt kell mondanom: Uram, bízom Benned, hiszek Benned.

Mi fog történni, ahogy hiszek Benne? Jönni fog képesség. A Szent Szellem szolgálni fog felém. Békességem, nyugodalmam lesz. Krisztusban vagyok. Meg vagyok védve. Megvan ez az élet nekem, és ez nem fog változni. Róm 5:1 a megigazulás hitből történt. Úgyhogy békességem van. Erre azt mondja valaki: „Nem! Adj nekem erre bizonyítékot!” Isten azt mondja erre: „Ne tedd ezt bonyolulttá! Bízz Bennem, és vond Énbelőlem a békességedet.”

Mert a bizonyíték gyakran hiányos lesz. Nem lesznek barátaid, vagy már múlik a jóképűséged. Egy gyönyörű nő is csak egyre idősebb lesz. Ez megtörténik, a szépség el fog múlni. Vannak még ennél rosszabb híreim is: az elmém is romlik az idővel, egyre több dolgot fogok elfelejteni. Ami nekem különösen ijesztő. 🙂

El fogok felejteni dolgokat. Elmúlik az elménk, a szépségünk, az egészségünk. „Hogyan lehetek békességben? Ez lehetetlen. Csak nézz rám! Hogy tudnék így békességben lenni? Az összes barátom meghalt, én vagyok a legidősebb túlélő. Csak nézz rám! Hogy lehetnék békességben?” Isten azt mondja: „Nem tanultál meg valamit, ami nagyon fontos, valamit, amit már az elejétől fogva mondtam neked. Ha azt mondtam, hogy ez hit által van, akkor hit által van. Semmilyen más okból.”

Ez a mi forrásunk, hogy Krisztusban vagyunk. Szükségem van a hitre. Szükségem van arra, hogy eldöntsem, és azt mondjam: Uram, én Benned bízom, és hitben fogok járni. Nem csak azt mondom, hogy egy nap hittem, rendben; hanem azt mondom: ma hiszek. 2Kor 5:7 hitben járunk Őbenne. Hit által történik ez. Ez a mi életünk.

Ha például a feleséged / férjed megsért, és arra gondolsz: Megint megtette! (Bármi legyen is az a megint.) Úgyhogy Isten azt mondja: A nap ne menjen le a haragotokkal! „A másik azonban nem sajnálja, látom rajta. Sőt! Jól érzi magát emiatt, hogy már megint megcsinálta ezt velem. Ezt látom. Nem érdemli meg, hogy megbocsássak.” Isten viszont azt mondja: „Mikor volt ez bármikor is érdemlés kérdése? Azt mondtam, hogy bocsáss meg. És ha azt mondom, hogy ez hit által van, akkor hit által van, és nem azért, mert megérdemli. Nem amiatt a sok jó bizonyíték miatt, amit oda tudsz adni. Bocsáss meg neki!”

„Bocsáss meg, mert megérdemlem.” Nem ez a lényeg. Bocsáss meg a megbocsájtásban. Csak hit kell ehhez. Ez nem védelmezi a házasságunkat? Ez védelmezi. Csak higgyünk. Higgyük, hogy ami hit által van, az hit által van, és nem bármi más miatt.

Van egy másik kérdés. Mióta vagy hívő? Tíz éve? Tizenöt éve? Húsz éve? Miért folytatja valaki az Úrban huszonötnél több évig is? Miért ment tovább ebben? Én hiszem, hogy ez a hit által van. „Elég sikeres voltam ebben, úgyhogy megmaradok ebben továbbra is. Folytatni fogom ebben a szolgálatban.” Tényleg ez az oka? Az, hogy sikeres vagy? Mi van, ha nem vagy sikeres? Isten viszont elhívott, úgyhogy járjunk hitben, és folytassuk hitben.

Hadd említsek meg még egy dolgot a hittel kapcsolatban! Az ima. Hányszor érzem úgy: most nincs kedvem imádkozni. Majdnem mindig. Az ima kihívás számomra. Majdnem mindig, amikor elkezdek imádkozni, azt kérdezem: Ez most miről fog szólni? Ez azonban nem az érzelmekről szól. Az ima a hitről szól. A hit miatt imádkozom. Az Úrban bízom, és Őt meg fogom kérni. Kérni fogom Őt akkor is, ha már huszonegynéhány éve kértem.

Már sok ideje imádkozom az édesapám megtéréséért, de ezt folytatni fogom. Mondhatnám azt: „Most nem érzem úgy magam. Most úgy érzem, hogy nem megyek az imaalkalomra vagy istentiszteletre. Most nem érzem úgy, hogy elmennék közösségbe a testvérekkel. Most nem érzem úgy magam, hogy tanulmányozom a Bibliát.”

És akkor mi van? Ez hit által van, hogy ebben előre megyek. Ez az egész dolog, nem kell hozzáadnom. Isten annyit mond, hogy ez hit által van. Úgyhogy higgyünk benne, hogy ez ennyire egyszerű. És kegyelem által is van. Isten azt mondja, 1Pét 5:10 Ő a minden kegyelem Istene. Ő azt mondja: Nézd, ez kegyelem által van, nem cselekedetek által.

Néha ránézek valakinek a szolgálatára, valakinek az elhívására. P. Atti az örök biztonságról prédikált. (2014.02.09. du. P. Duló: Ne rendezkedjünk be!) Tíz perc alatt prédikált egy üzenetet az örök biztonságról, ő hihetetlen az Igében! Arra gondoltam, bárcsak meglenne ez nekem is. Lehettem volna féltékeny. „Uram, Te őt jobban szereted, mint engem?”

Péter nem ezt mondta Ján 21-ben? Az Úr elmondta neki az elhívását, és ő azt kérdezte: „Mi van Jánossal? Mintha őt jobban szeretnéd, mint engem.” János evangéliuma tele van ezzel: a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ezt János magáról írta. Péter azt kérdezi: „Mi van vele? Majdnem olyan, mintha őt jobban szeretnéd, mint engem!” Isten azt mondja: Ez kegyelem által van. Ez ajándék, és kegyelem által van.

A te elhívásod kegyelemből van. Vannak fényképeink a misszionáriusainkról, akik a missziós mezőn vannak. Sokan nincsenek azon a listán, észrevetted? Ez kegyelem által van. Az is, hogy itt vagy. Ha bárhol is élsz és szolgálsz, az is kegyelem által van. Ha háztartásbeli vagy, az is kegyelem által van, és ott szolgálsz. Ha egyetemre jársz, az is kegyelem által van, és ott szolgálsz. Ha rossz munkahelyen vagy, az is kegyelem által van, és ott szolgálsz. Ha gazdag vagy, ha szegény vagy, az is kegyelem által van, és szolgálj abban. Mert ez mind kegyelem által van. Emiatt nem hasonlítgatunk, nem vagyunk féltékenyek.

Nemzetközi látásról beszélünk: Kína, Azerbajdzsán, Afrika, Dél-Amerika… Van egy új csapat, akik Peruból mennek, és nagyon szeretnénk, ha néhány magyar velük menne, hogy a csapatban legyenek. Istennek egy csodája lenne. Imádkozzunk ezért! Mondhatod: „Miről beszélsz? Már a gázszámlámmal is problémáim vannak!” A válasz az, hogy az elhívás, a látás, a misszió az mind kegyelem által van, csak úgy, mint a mi helyünk Krisztusban.

Mindezt miért mondom? Azért, mert összezavarodunk. Úgy gondoljuk, hogy azok a dolgok, amiket Isten szeretetből tesz, azok valami más miatt vannak. Úgy gondoljuk, hogy azok a dolgok, amiről Isten azt mondja, hogy hitből vannak, azok másról szólnak; amik kegyelemből vannak, azok valami másból vannak, „nekünk dolgoznunk kell, ki kell érdemelnünk”.

5Móz 7:7 azt mondja Izraelnek: „Ne gondold, hogy azért hívtalak el, mert te méltó voltál, te erősebb voltál, nagyszerű voltál, hanem azért, mert szerettelek. Ez nem azért volt, mert nagyszerű vagy, mert erőteljes vagy. Mert kicsi voltál. Egy kis ember Úr városában. Ennyi.”

Isten azt mondja: „Elhívlak, mert szeretlek. Szeretem ezeket az embereket. Szeretem ezt az egész Földet, és ki akarom nyilatkoztatni Magam nekik. Ezt Izraelen keresztül fogom tenni, és utána az újszövetségi gyülekezeten keresztül. Kijelentem Magam rajtad keresztül, de ne felejtsd el, hogy ez ennyire egyszerű, hogy ez szeretet által van. Egyszerűen csak hit által. Kegyelem által.”

Miért mondom ezt? Mert összezavarodok, és elfelejtem, hogy ez az Úr, hogy az én életem, hogy az egész életem az Úr. Az én járásom, a hitem, a hűségem, a türelmem, a békességem, az örömöm… minden az életemben, ami csodálatos és áldás, az az Úrtól van.

Ján 21:7 Péter – mint mindig – tompa, és János azt mondja: ez az Úr a parton! Péter azt feleli: Micsoda?!; és megy. Mert tudja, hogy ha bármi  nagyszerűt tesz is az életében, ha bármi is áldás lesz az életében, ha bármi is szolgálni fog mások felé, akkor az az Úrtól kell, hogy legyen. Erről beszélek én is, amikor azt mondom, hogy ez hit által van, szeretet által van, kegyelem által van. Menjünk vissza ehhez az egyszerűséghez minden nap, újra és újra, és nem fogunk csalódni, mert meg fogjuk Őt találni. Ámen.

Urunk! Köszönjük ezt az üzenetet. Köszönjük, hogy tartogattál számukra valamit, és köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Benned bízunk, Úr Jézus! T e fizettél értünk azon a kereszten, és mi bízunk Benned, mert bebizonyítottad a szeretetedet felénk. Úgyhogy a nehéz helyzetekben és kihívásokban, megtörtségben és fájdalomban, az örömben és az áldásban, és békességben is, Urunk, visszatérünk Hozzád. Hit által meg akarjuk találni ezt a szeretetet és ezt a kegyelmet minden nap, ami megelégíti a mi szívünket. Köszönjük, Jézus!

Ha még soha nem hittél Jézusban, lehet, hogy vallásos vagy, lehet, hogy tudod, volt egy Jézus, Aki élt és aztán meghalt a kereszten, de soha nem hívtad be Őt az életedbe, soha nem adtad Neki a szíved, soha nem mondtad Neki: Jézus, legyél az én Megváltóm; akkor ez a te lehetőséged. Csak mondd Jézusnak a szívedben, csak a szíved csendességében beszélj Jézushoz, és mondd Neki: „Istenem, gyere az életembe! Jézus, ments meg engem! Meg akarlak ismerni Téged! Kérlek, adj nekem új életet, új szívet, új kezdetet. Teljesen új kezdetet. Jézus, gyere be az életembe. Legyél az én Megváltóm! Bízom Benned, hiszek Benned.” Ha életedben először elmondtad ezt az imát, és ez a te vágyad, akkor Isten ezt meg fogja válaszolni.

Ámen.

Kategória: Egyéb