Isten képmására teremtve

2012 augusztus 5. vasárnap  18:00

1Móz 1:27-28-ban az Írás azt a hihetetlen tényt mondja, hogy Isten képére lettünk teremtve. Azt gondolom, hogy az evolúcióelméletet azért tanítják világszerte, mert egyenesen ellentmond ennek a kijelentésnek. Az a tény, hogy mi az Ő képének hordozói vagyunk, egy kapcsolathoz vezet, amivel rendelkezünk. Mivel ez a kapcsolat Istennel van, egymással, a világgal és az életünk részleteivel, ezért kapcsolati emberek vagyunk. P. Schaller a kapcsolatokról beszélt mostanában.

Hány olyan ember van köztünk, akik megbántódtak kapcsolatokban? Talán mindannyian elmondhatjuk, hogy ez velünk is megesett. A hazugság az, hogy akkor ebből kifolyólag nem szabad, hogy kapcsolataink legyenek, mert a kapcsolatok fájdalmasak. „Az embereket távol tartom magamtól, mert megbánthatnak. Istent is távol tartom magamtól.” Mivel az Ő képének hordozói vagyunk, Isten szeret minket. Miért szeret Isten minket? Nem amiatt, amit teszünk, vagy amit létre tudunk hozni, hanem azért szeret, akik vagyunk. Önmaga miatt bennünk szeret minket.

Amikor Ádám elbukott, természetes, hogy Isten Ádám után ment, hisz Ádám Isten képét hordozta. Ádám azért lett teremtve, hogy kapcsolata legyen Istennel. Amikor vétkezett, akkor nem csak Ádám veszítette el Istent, hanem Isten elveszítette Ádámot. Bár Ádám futott el Istentől, Isten Ádám után futott. Azért ment utána, mert Ádám az Ő képére lett teremtve.

Mi is Isten képére lettünk teremtve. Még a bukott állapotunkban is Isten képére vagyunk teremtve. Bűnösök vagyunk, a világ telve van bűnösökkel, de van valami dicsőséges az emberben. Az, hogy az Ő képére lettünk teremtve. Ez olyan dicsőséges bennünk, hogy Isten képére lettünk teremtve.

Amikor Pál a korinthusiakhoz ment, volt egy stratégiája. Meg akart győződni arról, hogy abban a gyülekezetben a kapcsolatok a helyén vannak. Volt egy stratégiája, hogy meggyőződjön arról, hogy mindenkivel jó viszonyban volt. Így viszonyul Isten mindenkihez. Pál azt mondja 1Kor 2:2-ben: elhatároztam, elterveztem, egy stratégiát készítettem előre, hogy semmit se ismerjek köztetek, csakis Krisztust, a megfeszítettet. Mert Jézus Krisztus a megoldás a kapcsolatokra. Nem a kommunikáció, nem a kompatibilitás, hanem Jézus Krisztus, mindaz, amit Ő elvégzett azért, hogy a köztünk lévő hidat helyreállítsa.

Pál elámult azon, hogy a galáciabeliek be lettek csapva, egy terv készült ellenük, és ez rávette őket arra, hogy többé ne engedelmeskedjenek az evangéliumnak. Ezért a kapcsolataik testivé váltak. Nem Krisztus volt közöttük többé, hanem valami más. Ők volt önmaguk között. „Mit tettél te velem? Én mit tettem veled? Miben hiszek én? Miben hiszel te? Te mit teszel? Én mit teszek?” Be lettek csapva. Meg lettek igézve.

Pál és a többi vezető nyilvánvalóan a megfeszített Krisztust állították eléjük. A galáciabeli gyülekezet tudott a keresztről. Tudták, hogy Krisztus meghalt értük. Tudták, hogy a bűneik bocsánatot nyertek. Tudták, hogy nem a törvény alatt állnak. Azonban meg lettek igézve.

Volt egy másik stratégia, a gonosz, az ellenség stratégiája, hogy olyan alapot hozzon létre a kapcsolatokra, ami Krisztuson kívül áll; nem Krisztus, a megfeszített. „Persze, igen, Jézus meghalt a kereszten. Persze, hogy hiszek Jézusban. Nekünk egymás között azonban problémánk van. Csak az emberek 25%-ával van gondom itt. A többiekkel nincs gondom. ” Viszont ez nem igaz, mert eljön az idő, amikor velük is lesz bajod, mert nem Krisztus van közöttünk.

1Kor 1 Pál azt kérdezi: „Krisztus vajon megosztott-e? Engem, Pált feszítettek meg értetek? Ki az, aki gondot okoz? Az a személy meghalt értetek? Ők megérdemlik, hogy a kapcsolataitok között álljanak?” Pál 1Kor 1:23-ban emlékeztette őket arra, hogy ők a megfeszített Krisztust prédikálták.

Miért nem beszélünk gonoszul egymásról? Azért nem beszélünk gonoszt egymásról, mert Krisztus van közöttünk. Ha nem döntjük el, hogy Krisztus van közöttünk, akkor nem lesz Krisztus közted és a másik ember között, amikor eljön az idő. Ezt el kell határozni, dönteni, tervezni.

Lehet, szülő vagy és van 5 éves gyermeked. Tervezd, hogy Krisztus legyen közted és a gyermeked között. Mert ha nem Krisztus van köztetek, akkor vagy az egyik, vagy a másik oldalra esel. Vagy szentimentális leszel, és nem fogsz Krisztusban szeretetben fegyelmezni, vagy pedig te válsz a kivégzőosztaggá és meg fogod büntetni őket az igazságosság nevében, mert „rendnek kell lennie”.

Ha viszont Krisztus megfeszíttetett, akkor az igazság már megtörtént. Nem kell újra megtörténnie. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fegyelmezésnek nem kell megtörténnie. Mert akiket Isten szeret, azokat megfenyíti, fegyelmezi; még azt is mondhatjuk, hogy bántja őket az ő javukra. Nem a bűnhöz van ennek köze, hanem a szeretethez.

Ha hisszük, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy nem fegyelmezünk, mert Krisztus megfeszíttetett, akkor azon találjuk magunkat, hogy a gyermekeink szívében a régi bűnös természetet erősítgetjük. Lehet, hogy a gyereked kicsi, de az ő bűnös természete nem kisebb, mint a tiéd. Sőt, lehet nagyobb is. 100%-osan tiszta, ádámi bukott természet, amely a nappalidban működik. Hogyan jön az ki belőle? Azzal a bottal, ami az ostobaságot elűzi tőle.

Szülőknek gyakran van gondjuk a fegyelmezéssel. Ez azért van, mert igazából az Istennel való kapcsolatukkal van gondjuk. Küszködnek ezzel, mert nem értik, hogy Krisztus elvette a bűnt azért, hogy Isten szabadon szerethessen minket. Mivel szeret minket, azt teszi, ami nekünk a legjobb. Ő tudja, hogy mi a legjobb nekünk. Mi azt kérdezzük: Uram, miért ez, miért az? Ha Krisztus van közöttünk, akkor a szeretet miatt.

Nehezen értjük ezt meg. Néha a gyermekeinknek is nehéz megérteni, hogy a szeretet miatt fegyelmezzük őket. Nehezen fogadják ezt el. Nekünk is nehéz ez.

El kell határoznunk magunkat, hogy Krisztus legyen közöttünk, férjek és feleségek, szülők és gyerekek, én és a világ. Ki áll közted és a sötét világ között? A megfeszített Krisztus. Ha ez így van, akkor a világ nem jelent gondot számomra. A világ meg van feszítve számomra, és én meg vagyok feszítve a világnak, ha Krisztus van köztünk.

Ráébredek, hogy egyetlen célom van a világban. Ez Krisztus, a megfeszített, Ő van köztünk. Ezt kell a világnak látnia, ez a gyülekezet. Mi vagyunk ennek az igazságnak az oszlopa és alapja. Jézus a gyülekezet, az egyház feje. Amikor az embert teremtette az Ő képére – az Atya, Fiú és Szent Szellem –, azt mondták: teremtsünk embert a mi képünkre.

Amikor belenézel a tükörbe, kit látsz? Attól függ, ki van közötted. Ki van közötted és aközött, akit a tükörben látsz? A megfeszített Krisztus? Ha igen, akkor Őt látod.

Olyan verseket nézünk meg, amik jellemeznek minket Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy Krisztus van köztünk és Isten között. Ő helyezett minket Krisztusba.

Kol 1:18 És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;

Jézus a Krisztus Teste feje. Mi vagyunk a Test. Mondhatjuk, hogy én Ő vagyok, és Ő én. Én Benne vagyok, Ő bennem.

Kol 3:10 És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:

Van egy új teremtés, amit Ő teremtett. Ez az új teremtés én vagyok Őbenne. Ha Krisztus van köztem és köztem, akkor önmagam Benne fogom látni. Ha nincs közöttünk, akkor az nem jelenti azt, hogy nem vagyok megváltva, csak azt, hogy megigéztettem, hogy valaki más van köztem és köztem. Valószínűleg én vagyok.

Amikor én vagyok köztem és köztem, akkor csakis magamat látom, és elkezdek kinyilvánítani olyan dolgokat, amik átmenetileg igazak az ember szemében, de nem igazak örökérvényűen Isten szemében. Ha viszont Krisztus van közöttünk, akkor az Ő kegyelme dicsőségének magasztalására elámulok azon, amit látok, mert önmagam Benne látom, ezzel az ismerettel, amit Ő adott nekem. Megújult ismerettel.

Eféz 4:23-24 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Amikor a tükör előtt állsz, öltözd fel az új embert. Valamivel be kell takarnod magad. Fel kell venned Krisztust. Fel kell öltöznöd Őt, mert amikor felöltöd Őt, akkor látod az igazságot és a valóságos szentséget. Látod, hogy a bűneid fehérek, mint a hó, hogy teljesek vagyunk Benne, és akkor valóban Övé az elsőbbség az életünkre, mert senki sincs Őhozzá fogható. Senki nem jelenti ezt számunkra, mint amit Ő.

Aztán látjuk Krisztus Teste szépségét. Amikor összegyűlünk, és kifejezzük Őt egymás felé, akkor a hitetlen kinyilvánítja: minden bizonnyal Isten itt van ezen a helyen.

Amikor Krisztus Teste együtt van, akkor van valami különleges benne, ami természetfeletti. Annyira természetfeletti, hogy Jézus azt mondta: a világ megismeri, hogy Én vagyok, a miatt, ami egymás között van nekünk. A világ azt látja, ami közöttünk van. Mi van közöttünk? A megfeszített Krisztus. Mi egy mindennapi, élő kifejeződése vagyunk Őneki, és az Ő szívének az irányukban, mert mi vagyunk az Ő képének hordozói.

Ő szeret minket. Semmire sem vágyik jobban a világmindenségben nálunk és a világnál. Szereti ezt a világot. Úgyhogy, mi is ezt tesszük, mert az Úr van közöttünk. Ez annyira jó gondolat! Ezért nem beszélünk gonoszt egymásról, és nem hagyjuk, hogy az emberek gonoszt beszéljenek másról. Ha valaki idejön, és gonoszt beszél másról, nem fogadjuk el. Azt mondjuk: „Sajnálom, nem úgy látom azt az embert, ahogy te, nem értek egyet veled. Én Krisztust látom. Ő az én testvérem Krisztusban. Őt látom.

Amikor ez történik, akkor az emberek a Krisztus Testében tudják, hogy hogyan gondolkodunk egymásról. Mert ahelyett, hogy valami kis hátsó szobában olyan dolgokat hallanának, amiket nem akarok a szemedbe mondani, ehelyett azt hallják, hogy mit hiszek rólad Krisztusban. Azt mondják: hűha. „Az az ember tényleg törődik veled. Azt mondta, hogy csodálatos testvér vagy Krisztusban.” Ez indítja be az áramköröket. Ez csodálatos. Ez azért van, mert Krisztus van közöttünk.

Ki van köztünk és Isten között? Krisztus, a megfeszített. Ki vádolhatja Isten választottait? Senki, mert Krisztus megfeszíttetett. Ki választhat el minket az Ő szeretetétől? Semmi. Miért? Nem magam miatt, hanem a megfeszített Kr. miatt. Így van ez egymással is. A világ egy ronda hely. Egyre kevésbé fogják szeretni a keresztényeket.

Hihetetlen, hogy mi történik az USA-ban. Hallottad-e, mi történt a Chick Filet étteremlánc tulajdonosával? Az egyik kedvenc gyorséttermi lánc az USA-ban. Mindent csirkéből csinálnak, persze van mellette saláta és sült krumpli is. Keresztény ember által tulajdonolt étteremlánc. Van egy nagy sétáló tehén – valami marketing dolog –, mert az étterem nem öli meg a teheneket.

Keresztény cég, nincsenek nyitva vasárnap. Étterem, ami nincs nyitva vasárnap! Mert ez az Úr napja. Úgy tanítják az alkalmazottakat, hogy igazán kedvesek legyenek. Nagy cégek alkalmazták utána az alkalmazottaikat. Ők tanítják a nagy cégeket a menedzsmentről és a csapatépítésről.

Akarták egy éttermet Chicagóban és Bostonban. A polgármester megkérdezte őket: mi az álláspontotok a homoszexuális házassággal kapcsolatban? Azt mondták: mi a házasság bibliai meghatározásában hiszünk, egy nő és egy férfi. A polgármester azt mondta: ha ezt hiszitek, nem nyithattok éttermet ebben a városban. Chicago polgármestere egyetértett. Washington DC polgármestere is egyetértett.

Azt mondják: „Nem lehet ilyen nézőpontod. Ha ez a nézőpontod, akkor nem üzletelhetsz a városban.” Ez nagyon veszélyes lépés a kormány részéről. Mert innen már csak egy apró lépés az: „Pásztor! Mit hisz a gyülekezeted a homoszexuális a házasságról? Hiszitek a bibliai meghatározást? Akkor nem lehet gyülekezetetek a városban.”

„Te miben hiszel? Hiszel a házasság bibliai meghatározásában? Igen? Akkor nem lakhatsz a városomban, nem dolgozhatsz a városomban.” A világ teljesen megbolondult, de hogy maradunk mi józanok mindezek közepette? Nem kezdünk el fegyverkezni, nem kezdünk forradalmat, de Krisztus van közöttünk, és Ő megfeszítettként. Ő érte akarunk bajba kerülni.

Egy nap meg fogják kérdezni: hiszed-e, hogy Jézus Krisztus Isten Fia? Fel fogják tenni ezt a kérdést. A válaszod fogja meghatározni, hogy mekkora bajba kerülsz. Még nem történik, de erre felé haladnak a dolgok. Mi a mi megoldásunk? Krisztus, a megfeszített. Ezt az üzenetet akarja elhallgattatni az ördög.

Még a keresztényeket is meg akarja igézni, hogy többé ne beszéljünk erről. „Beszélj arról, hogy jó dolgokat teszel, hogy sport-programok vannak, üzletről, őszinteségről, de ne beszélj Krisztusról, mint megfeszítettről. Mert Ő jelenti a különbséget. Isten Ő belé helyezte a hatalmát. Ő változtatott meg minket, megváltott minket és minden nap megalapoz minket. Ámen.

Kategória: Egyéb