Isten jelenlétének eredménye & A szeretet szeret szeretni

2016 október 9. vasárnap  16:30

P. Shane

Isten jelenlétéről szeretnék most gondolkodni. Várod-e, hogy a mennyben lehess? Egészen biztos vagyok abban, hogy a menny sokkal jobb lesz, mint ez a Föld.

Az ezeréves királyságon gondolkodtam. Micsoda nagyszerű környezet lesz ott! Az oroszlánok a bárányokkal alszanak. A kis csecsemők mérges kígyókkal fognak játszani, és nem lesznek veszélyben. A gyermekem egy mérges kígyóval fog játszadozni! Mintha valami plüssállat lenne. Isten jelenléte ott lesz. Az Úr fog ülni a trónján. Elképesztő! Kívülről nézve, ahogy látjuk, mindenki áldott lesz. Mindenki szelleminek fog tűnni. Tökéletes lesz. Aztán, ezer év után az ördögöt szabadon engedik, és akkor meg fog mutatkozni, hogy mi van valójában az emberek szívében, hogy abban a rendkívüli környezetben éltek, de némelyeknek ez nem jutott be, csak kívül maradt.

Azon gondolkoztam, hogy a környezetünk olyan fontos számunkra is! Ezért szeretem annyira a gyülekezet. Ez egy rendkívüli környezet. Nem tökéletes. Elképesztő környezet, ahol szeretve vagyunk, ahol megtanulunk megbocsátani, ahol nekünk megbocsátanak, ahol elfogadnak minket úgy, ahogy vagyunk. Annyit tanultam a gyülekezetben! Minden szempontból rendkívüli környezet. Annyira hálás vagyok érte!

Sokat gondolkoztam Sámuelen. Sámuel elég nehéz időkben nőtt fel. Mondhatjuk úgy is, hogy erkölcsileg csődbe ment időben, a bírák ideje alatt. Bír 21:25 mindenki azt tette, ami jónak tűnt a saját szemében. A saját véleményük, a saját érzéseik számítottak, önzésben éltek… csak az, ami jó volt számukra. Nehéz idők voltak. Ebben a környezetben nőtt fel Sámuel.

1Sám 3:1 A gyermek Sámuel pedig Éli felügyelete alatt szolgálta az URat. Abban az időben igen ritkán volt az ÚRnak kijelentése, nem volt gyakran látomás.

Isten Igéje ritka volt. Ritka volt a beszélgetés Isten Igéjéről. Az emberek minden másról beszélgettek inkább. Az emberek minden mást inkább tiszteltek, mint Isten Igéjét. A papság is romlott volt. Éli nem bánt a fiaival. A fiai gonoszak voltak. Sámuel környezetében minden rossz volt. Azt mondja itt: A gyermek Sámuel pedig Éli felügyelete alatt szolgálta az URat. Más helyeken is olvashatjuk, hogy Sámuel az Urat szolgálta, pl. 1Sám 2:18.

Hogyan lehet, hogy a környezet Sámuelen kívül maradt, nem került bele? Miért nem volt éppen olyan, mint mindenki más? Én úgy mondanám, hogy megtalálta Isten jelenlétét. Többet talált, mint a környezet.

Az ezeréves királyságban Isten jelenléte általános lesz. Annak ellenére, hogy tökéletes lesz a környezet, az nem fogja garantálni a szellemiséget. Nem garantálja azt, hogy Isten Igéje ott lesz az emberek szívében. Többre van szükségünk! Többre, mint a környezet. A gyülekezet gondoskodás számunkra. Isten akarata. Többre van szükségem, mint csak a környezet. Személyesen meg kell találnom Isten jelenlétét.

Sámuel nem a környezete eredménye volt. Remélem, ez velünk is így van, hogy van kapcsolatunk Istennel, hogy van személyes kapcsolatunk Isten Igéjével, hogy nem a kultúránk határoz meg minket. Vannak jó és rossz oldalai a kultúránknak. Nem a családunk eredménye vagyunk, aminek szintén vannak jó és rossz oldalai. Hanem Isten ennél nagyobbra hív minket. Lehet, hogy olyan otthonban nőttél fel, ahol törvényeskedés vagy meg nem bocsátás uralkodott. Nem kell azonban, hogy ez határozzon meg minket. Hanem Isten jelenléte lehet az, ami meghatároz minket.

Lehet, hogy az idők, amikben élünk, nehezek, de valójában ennél csak rosszabb lesz. Ezek nehéz idők, de nem a környezetünkre nézünk, nem a kultúránkra nézünk, hanem Jézus Krisztusra. Tanulunk közösségben lenni Vele, hogy valami lehessen mélyen a szívünkben. Mert a környezetünk lehet csodálatos – bárcsak mindenhol gazdagság és béke lenne a világban –, de ha ez nem jut be az emberek szívébe, akkor milyen értéke van a környezetnek? Ezért nem a világbéke a nagy célunk, hanem azt akarjuk, hogy az embereknek a szívükben legyen békesség.

Sámuel ilyen időkben nőtt fel. Annak ellenére, hogy nehéz volt, olyan idő volt, amikor tanulhatott, Istent kereshette. Ritka volt Isten kijelentése, úgyhogy utána kellett mennie, keresnie kellett. Mindenhol romlottság vette körül, úgyhogy be kellett mennie Isten jelenlétébe. Azt mondja róla az Írás, hogy fogta Isten Igéjét, és nem engedett belőle semmit, hogy a földre hulljon.

Nehéz idők ezek, ahol lehet, hogy azért, mert valaki kiáll a Bibliáért, kigúnyolják. „Isten Igéjét beszélni, Jézusról beszélni, vagy a bűnről beszélni? Jobb inkább csendben maradni, mert nem akarok senkit megbántani!” Tozer azt mondta: Az, hogy rendben vagyunk Istennel, sokszor azt eredményezheti, hogy bajba keveredünk az emberekkel. Nem feltétlenül egyszerű megragadni Isten Igéjét ebben az időben.

Nekünk azonban megvan Isten jelenléte, nekünk megvan Isten Igéje. Ahogy itt körbenézek, olyan embereket látok itt, akik kissé a környezetük eredményei. Mert szalonnát esztek. Tegnap én is ettem szalonnát. Tudod, mire jöttem rá? Nem vagyok magyar. 🙂 Nem értem ezt a szalonnát és a zsíros kenyeret. Tehát kicsit meghatároz minket a környezetünk, de van, ami enné sokkal mélyebb. Az, hogy megtaláltad Isten jelenlétét. Jézust látom az életetekben. Megragadtad Isten Igéjét. Nem engeded, hogy a földre hulljon, hanem jársz benne. Megbocsátasz, szeretsz. Elesel, és újra felállsz, mert megtaláltad Isten jelenlétét. Mert megtaláltad Jézus Krisztus. Ez csodálatos! Ámen.

 

P. Brian

A gyülekezet különleges hely. Azért különleges, mert nem lenne, ha Jézus nem jött volna el. Jézus nélkül nem lehetne, ez az Ő ötlete volt. Az Ő szeretete miatt létezik a Gyülekezet. Azon gondolkoztam, hogy mi a legfontosabb, ami történik a gyülekezetben? Nem az, ami a hírmondóban van, hanem az, amit Isten végez mindnyájunk életében, és ez mindnyájunk számára más. Vannak, akik annyira izgatottak, annyira tűzben vannak, mások pedig azon tűnődnek, hogy hívők-e egyáltalán. Vannak, akiknek annyira buzgó a hite, mások pedig kételkednek. Ám mindkét csoportban annyira drágák és fontosak az emberek! Amiatt, amit Isten tesz az életükben. Az a legfontosabb ezen a helyen.

1Móz 14. Abrámot kihívta az Úr a földjéről. Úgyhogy most Kánaán földjén van. Lótnak megadta a lehetőséget, hogy bármelyik földet választhatja. Mert az embereik veszekedtek, és Abrám úgy döntött: „Én véget vethetek a veszekedésnek. Annak ellenére, hogy én vagyok a nagybácsi, és ő az unokaöcsém. Fel fogom adni a jogaimat. És megengedem a fiatal Lótnak, hogy eldöntse, hova akar menni. Akármelyiket választja, az rendben van számomra, és én elfogadok bármit, ami marad.” Lót Sodomát és Gomorát választotta.

Négy király azonban összefogott – 1Móz 14:5 –, és Kedorláómer vezetésével úgy döntöttek, hogy megtámadják Sodomát és Gomorát. 1Móz 14:9 négy király volt öt ellen, és a négy király győzött. Legyőzték Sodomát és Gomorát, és a másik öt királyt. Elfogták Lótot, a családját, és elvették minden birtokát. Abrám összegyűjtötte háromszáztizennyolc emberét, felfegyverezte őket, és azt mondta nekik: „Menjünk! Szabadítsuk ki Lótot!” Véghez vitte. Visszaszerezte az összes embert, és Lót összes birtokát, 1Móz 14:16.

Ezután 1Móz 14:17 Sodoma királya jött hozzá, és ott egyszercsak a történet menetébe belevágva Melkisédek felbukkan. Senki sem tudja, hogy ő kicsoda, senki sem tudja, hogy honnan jött, de azt elmondja róla, hogy a Magasságos Isten papja volt. Nem volt törvény, nem voltak papok, de ő mégis a magasságos Isten papja volt. Mi tudjuk Zsid 5. és 7. miatt, hogy Melkisédek Jézus Krisztus. Kenyeret és bort hozott Magával, és megáldotta Abrámot:

1Móz 14:19-20 … Áldott legyen Abrám a magasságos Istentől, az ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet adott neki mindenből.

P. Graham-nek a budai gyülekezetben volt egy nagyszerű üzenete ma délelőtt Melkisédekről. Megemlítette, hogy itt látjuk a tized-adás szívét. Abrám szabadon adott tizedet Melkisédeknek. Mielőtt lett volna bármilyen törvény, mielőtt ezt bárki bárhol megemlítette volna. A szívéből jött, hogy ad Neki tizedet.

1Móz 14:21-23 Sodoma királya pedig azt mondta Abrámnak: Add nekem a népet, a jószágot pedig tartsd meg magadnak. De Abrám ezt felelte Sodoma királyának: Fölemeltem kezemet az ÚRhoz, a magasságos Istenhez, az ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondjad: én gazdagítottam meg Abrámot.

Az első része ennek az üzenetnek egy olyan könyvből származik, aminek a címe: Három filozófia az életről (Three Philosophies of Life). Nem tudom, hogy megjelent-e magyarul ezzel a címmel. Egy katolikus pap írta, akinek doktorátusa van filozófiából is. Nagyszerű könyv, tényleg. Úgyhogy az üzenet első része ebből a könyvből származik.

Három módon lehet befolyásolni embereket. Először is, nyomhatom őket. Nyomhatom őket előre. Erővel, félelem által, fenyegetések által nyomni tudok embereket. Másodszor, hordozhatom őket. Hordozhatom, vihetem őket. Amikor az ember passzív, akkor én cipelem őt anélkül, hogy bármilyen választ adna az ember, anélkül, hogy szükség lenne arra, hogy részt vegyen ebben. A harmadik mód pedig az, hogy vonhatom az illetőt. Vonzhatom őket. Belülről motiválhatom, hogy bizonyos irányba induljanak. Amikor vonunk valakit, az felébreszti benne a vágyat, és azután a vágy motiválja.

Az Énekek éneke elképesztő könyv a Biblia közepén, ahol a szenvedélyes szerelmet láthatjuk Salamon és a sunémi lány között. Ez egy előkép, egy képe Isten irántunk való szeretetének. Nem mesterkélt, és nem erkölcsi, hanem szenvedélyes. Még azon is túl! Hatásra alapuló. Családi is, és önfeláldozó is. Ez a szeretet az, amivel a férj szereti a feleséget. Amiről Pál azt mondta, hogy éppen az a szeretet, amivel Krisztus szereti a Gyülekezetet. Tyű! A keresztény élet egy nászút. Mély, szenvedélyes, törődő. Annyira mély kapcsolat! Nem szabályokra vagy meghatározásokra alapszik. A szeretet nem ezekre alapszik.

Isten szeretete irántunk az Ő szívéből jön. Szabad. Örömteli. Izgatott. Van egy ilyen kis mondásom: A szeretet szeret szeretni. Ezt szereti csinálni a szeretet. „Istenem! Te mit szeretsz csinálni?” Azt mondja: „Én szeretek szeretni. Ez az, amit Én szeretek csinálni. Amikor szeretek, az adja Nekem a legmélyebb örömöt.”

Zof 3:17 Veled van az ÚR, a te Istened, ő erős és megment. Nagy örömmel örül neked, megújít szeretetével, ujjongással örvendezik neked.

A menyasszony nem akarja, hogy nyomják. Ez vagyunk mi. Nem akarjuk, hogy nyomjanak minket, hogy lökdössenek, mint egy rabszolgát, és nem akarjuk, hogy vigyenek, hordozzanak, mint egy kisgyermeket. Hanem azt szeretnénk, hogy vonjanak. Azt szeretnénk, hogy a szívünkből jöjjön. Belülről szeretnénk megélni. Azt szeretnénk, hogy belül égjen ez a tűz.

Énekek 3:5 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mezei szarvasokra, ne költsétek föl, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja!

Lehetünk türelmetlenek. Mert a szeretet szeret, és várunk a válaszra. Várjuk a választ. Azt gondolom, hogy nagyon gyakran abbahagyjuk, nem szeretünk többé, ha nem jön válasz. Szeretek egy darabig, aztán azt mondom: Ah, nem működik! Ez azonban nem Isten szeretete. Mert Isten szeretete szeret szeretni. Persze szeretné, ha lenne válaszadás, mert tudja, hogy a legnagyobb szükségünk az, hogy szeretve legyünk. Ám nincs szüksége arra, hogy mi viszont szeressük.

Mint Ábrahám. Ábrahámnak nem volt szüksége a pénzre. Már gazdag volt azelőtt, hogy megnyerte volna ezt a csatát. Azt mondta: „Nem akarom, hogy fizess nekem azért, amit tettem. Nehogy azt mondhasd, hogy te tettél engem gazdaggá.” Isten azt mondja: „Nem akarom, hogy fizess az Én szeretetemért. Nehogy azt mondhasd, hogy a te szereteted miatt szerettelek téged.”

A szeretet szeret szeretni. Férjek szeressétek a feleségeteket! Testvérek, szeressétek egymást! A szeretet nem szeretet, hogyha azért szeretünk, hogy viszontszeressenek minket. A szeretet csak akkor szeretet, ha mindenféle elvárás nélkül szeretünk. Ez Isten szeretete. Tudod, hány párt tanácsoltam már? „Ó, pásztor! Mindent megpróbáltam. Semmi nem működik. Nem változik meg a házastársam.” Nem ez a szeretet! Csak szeress tovább.

Vannak, akik azt mondják: Könnyű az amerikaiaknak, mert ők olyan optimisták! „Amerikaiak! Ti olyanok vagytok, mint a gyerekek. Nem is a valóságban éltek. Csak azt gondoljátok, hogy minden rendben lesz.” Én a következőképpen fogalmaznám meg. Ez igaz. Naivak vagyunk, ez igaz; de a következő is igaz. Az USA tele van kockázatot vállaló emberekkel. Tudod, ki jött Amerikába? Magyarok, akik kockázatot vállaltak. Olaszok felszálltak egy hajóra, mindent megkockáztattak, és elmentek Amerikába. Az USA tele van kockázatvállalókkal. Ez az, amit a szeretet tesz. A szeretet kockázatokat vállal.

A szeretet kockázatokat vállal. Mi szeretünk, és továbbszeretünk, és továbbra is megbocsátunk, és továbbra is a legjobbat feltételezzük, és továbbra is szeretünk. Mert tudjuk, hogy ez adja a különbséget. Nem az, hogy kapok viszonzást, hanem az, hogy a másik személy majd megérti a szeretetet.

A menyasszony azt mondja: „A vőlegény behozott a lakodalmas asztalhoz. Ott volt felettem egy zászló, a szeretet zászlaja.”

Itt az Úr a visszacsúszott Izraelhez beszél:

Hós 14:4 (5) Kigyógyítom őket hűtlenségükből. Szeretem majd őket ingyen kegyelemből, …

Tényleg azt mondta, hogy ingyen fog szeretni minket? Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Isten szeretetét nem lehet megvásárolni. Ő ingyen szeret minket. Ezt kegyelemnek hívják, természetesen. Ne legyünk megszokottak ezzel!

Ismerjük ezt a verset Zsidókhoz írt levélből, hogy nem hagyjuk el összejöveteleinket. Nézzük meg az előtte lévő verset! Zsid 10:24 miatt nem hagyjuk ott. Gondoljunk egymásra! Ez annyira rendkívüli! Eljövünk a gyülekezetbe, és törődünk egymással, figyelmesek vagyunk egymással, szolgálunk egymás felé. Utána azt mondja, hogy egymást buzdítsuk. Buzdítsuk egymást szeretetre és jó cselekedetekre. Szeretjük egymást. A szeretet létrehoz egy választ, és a válasz létrehoz jó cselekedeteket. Ez az, ahogy Isten működik Krisztus Testében.

Ezért mondja Ef 4:16-ban, hogy mindnyájan egymásnak adunk, és magunkat bátorítjuk szeretetben. A szeretet az, ami közöttünk vándorol. Nem feltételes szeretet, hogy nézzük egymást, és azt mondjuk: „Na, kíváncsi vagyok, ő mit tett a héten! Kíváncsi vagyok, hogy ő hol járt, vagy hol nem járt. … Nézd meg, hogyan van felöltözve! … Huh, hallod, hogy káromkodott! Egy kereszténynek nem szabadna így beszélni. Nézd, az az ember dohányzik! Nem ilyen Krisztus Teste!” Krisztus Teste arról szól, hogy szeretjük egymást ok nélkül. Minden ok nélkül! Nem lehet megvásárolni. Nem szerezheted meg tőlünk, mert ingyen adjuk.

Az ingyenes szeretetnek van egy íze. Nem olyan, mint a zsíros kenyér. 🙂 Az teljesen más. Egy bizonyos íze van. Tudom, milyen az, amikor ingyen szeretnek, és ezért van az, hogy némelyek, akik most itt ültök, és hallgatjátok Isten Igéjét, halljátok ezeket a szavakat, hogy milyen Isten szíve felétek. Lehet, hogy a te szíved is azt mondja: „Várj egy percet! Ennek másmilyen íze van. Ez annyira egyedi! Annyira természetellenes. Ez micsoda? Mi a fura ezen? Ez megszabadít minket.” A szeretet szabaddá tesz minket. Mert Istenről szól. Isten szeretetéről irántam.

2Kir 5-ben van egy másik történet. Van egy király, akinek fővezére Naamán. Naamán leprás volt. Volt egy kis zsidó lány, talán tizenkét-tizenhárom éves, akit ez a hadvezér elfogott, és most a rabszolgája. Nem döntött úgy, hogy a szolgája lesz, hanem rabszolga. Mégis törődik Naamánnal. Azt mondja neki: Tudod, van egy próféta Izraelben, és ő meg tudna gyógyítani téged. Természetesen ez nagyon érdekelte őt.

Hogyan történt? Naamán végül is elment Elizeushoz, aki a szolgáját küldte ki hozzá. „Mondd meg, hogy fürödjön meg a Jordánban hétszer.” Ettől annyira felháborodott a hadvezér! „A Jordán annyira mocskos! Ezért utaztam ilyen messzire?! A mi országunkban szebb folyók vannak.” Az egyik szolgája erre azt mondta neki: „Ha valami nagy dolgot mondott volna neked, azt megtetted volna, nem? Csak annyit mondott, hogy menj, és fürödj meg a Jordánban hétszer. Én a te helyedben megtenném. Mi lenne, ha megpróbálnád?” Úgyhogy megtette. Hétszer.

Tudod, mi történt? Megtisztult! Teljesen. Aztán elment a prófétához: Hadd adjak neked ezüstöt, ruhákat! „Nem! Semmit nem fogadok el tőled. Ez amiatt történt, hogy Isten szeret téged. Nem engedem meg, hogy fizess ezért. Nem akarok semmit a pénzedből. Isten szeret téged.” Ezután Naamán elment.

Elizeus szolgája, Géházi hallotta ezt a beszélgetést, és azt gondolta: Én utána fogok szaladni, és csak-csak szerzek tőle egy kis pénzt. Utána futott, és Naamán annyira boldog volt, mert meggyógyult. A boldogságtól olyan, mint egy drogos. Látja, hogy jön Géházi, és annyira örül: Mit tehetek érted? „A mesterem küldött. Jó lenne, ha kaphatnánk egy talentum ezüstöt és két öltözet ruhát!” „Itt van, csak vidd.” – és kapott két talentum ezüstöt és két rend ruhát.

Naamán ellovagolt, és Géházi visszatért Elizeushoz, aki azt kérdezte tőle: Na, merre jártál? „Sehol!” „Én veled voltam, és láttam, mi történt.” Ezen a ponton Géházi leprás lett. Leprás lett! Miért? Mert eladta Isten feltétel nélküli szeretetét. Elvette a lényegét. Lehet, hogy ezután neki kéne megtanulni Isten feltétel nélküli szeretetét, amikor valaki neki mondja azt: Fürödj meg a Jordánban hétszer, és meggyógyulhatsz. Lehet, hogy akkor megtanulhatná.

Pál azt mondta: Átkozott minden ember, aki más evangéliumot hirdet, mint amit én hirdettem. Isten azt akarja, hogy az Ő szeretete ingyen legyen. Mert ez az egyetlen, ami vonni fog minket. Ez az egyetlen, ami megengedi nekünk, hogy 100%-ban odaadjuk magunkat, amikor az Ő szeretete von minket. Akkor a keresztény életem nem kívülről élem, hanem belülről. Belülről vagyok motiválva. Az én szolgálatom Isten felé ingyen van. Az én szolgálatom a testvérem felé ingyen van.

Nincsen semmilyen adósság, semmilyen üzlet. Jézus azt mondta: Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Úgyhogy legyünk kockázatvállalók. Szeressünk amiatt, mert a szeretet szeret szeretni. Anélkül, hogy számolna. Engedjük, hogy Isten szeretete csak áradjon át rajtunk egymás felé, és legyen gondunk egymás iránt.

Mire van szüksége az embereknek körülötted? Arra, hogy ingyen szeressék őket. Mert ha te ingyen szereted őket, akkor lehet, hogy te leszel az, aki segít nekik megérteni valamit Istenről: Isten szeretete nagy. Isten szeretete ingyenes. Nem néz ránk, hogy ne szeretne minket, hanem Ő szeret minket először. Újra és újra és újra… Ez az, ami a keresztény házasságokat különlegessé teszi. Ez az, ami a keresztény üzenetet különlegessé teszi. Ezért prédikáljuk az evangéliumot örömmel. Mert nincs ehhez fogható üzenet. Mert Isten elküldte az Ő Fiát a szeretet miatt. Romantikus szeretet. Szenvedélyes szeretet. Törődő szeretet. Családi szeretet. És önfeláldozó szeretet.

Ámen.

Kategória: Egyéb