Isten igája könnyű & A bevégzett munka ereje, vagy a kétségbeesés gyengesége

2011 november 2. szerda  18:30

P. Mariann József

Jer 2:13 Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak magoknak; és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet.

Isten beszél itt. El tudom képzelni a hangját, a frusztráltságát, mert Izrael népe tehetetlen, Jer 2:11. Ez azért történik, mert az ördög, Sátán győzedelmes. Győzedelmes, mert Izrael népe kényelmes, gazdag és sokat tud. Mire tanít bennünket Isten? Azt tanítja nekünk, hogy álljunk ellen az ördögnek. Ha ellenállunk az ördögnek, az el fog futni tőlünk.

Sátán – úgy is hívjuk, hogy kígyó – jön és próbálkozik: „Csak a kisujjamat engedd be! Csak egy icipicit.” Kopogtat. Te nem nyitod ki az ajtót és én sem nyitom ki az ajtót. Újra jön és kopogtat, és megint nem nyitjuk ki az ajtót. Én hiszem, hogy meg fogja unni, és tudni fogja, hogy vannak, akiknek az ajtaja be van csukva, és nincs esélye arra, hogy bejusson.

Tehát álljunk ellene az ördögnek, és Jak 4:7 engedelmeskedjünk az Istennek! Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és az ördög elfut tőletek.

Gal 5:16 Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Pál mondja ezt. Kinek mondja? A gyülekezetnek Galáciában, és most itt,  Budapesten.

Róm 13:14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Tisztán élni nehéz?

Péld 13:15  Jó értelem ad kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.

A Biblia szerint tisztán élni nem nehéz, de bűnözni igen. Azt mondja: a hitetleneknek pedig útja kemény. Istennek útja nem nehéz, nem kemény.

Mát 11:30 Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Kínában nagyon sokat olvassuk együtt a Bibliát a gyülekezetben, mert nagyon fontos az, hogy a gyülekezet szólja a szavakat. Általában a fő Igét állva olvassuk együtt. Néha üzenet közben is, ha észreveszem, hogy valaki alszik. Mert Kínában is az van, mint Magyarországon, hogy kell hajtani, kell dolgozni és kell fáradtnak lenni. Nincs probléma a fáradtsággal – ne érts félre –, de mit mond Jézus? „Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”

Máté 11:29  Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Máté 11:28  Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Olvashatjuk oda, olvashatjuk vissza, ezek az ígéretek Jézustól igazak. Jézus azt mondja: bízz Bennem, vedd föl az Én igám és menjünk együtt. A mai kereszténység ilyen: ó, csak én vagyok egyedül! Jézus azt mondja: mi van Velem? „Jézus, Te csak maradj! Hadd kínlódjak én. Majd én csinálom a kínai missziót.” Jézus viszont azt mondja: „Az Én igám, az Én gyülekezetem, az Én munkám, és te élj! Élj Énvelem! Az Én Igémmel.”

Nem tudsz betöltve lenni Szent Szellemmel anélkül, hogy a Bibliával ne legyél feltöltve.

A bibliaolvasás egy titok. Sátán kopogtat. A legnagyobb támadása Sátánnak az, hogy Isten emberei nem olvassák a Bibliát. Egy idő után, miután hozzászoksz ahhoz, hogy nem olvasod a Bibliát, mi történik? Akinek van füle, hallja, amit a Szellem szól a gyülekezethez.

Koncentrálni, tanítványozva lenni az Ige által nagyon fontos. Megfogni az igazságot és megvásárolni az igazságot, és nem eladni, mert a mi meggyőződéseink szilárdak, és nem eladó. Itt a kulcs. Sátán jöhet, de ha ott a Biblia, akkor a Bibliát találja, és azzal nem tud harcolni.

P. Kende

Vicc. Három statisztikus elment vadászni. Megláttak egy szarvast. Az első mellé lőtt 5m-rel jobbra, a második mellé lőtt 5m-rel balra, a harmadik örömmel felkiáltott: eltaláltuk, eltaláltuk! :-))

Miért mondtam ezt? Érdekes, hogy Magyarország ún. keresztény ország statisztikailag, de attól még nincsenek tele a templomok, sajnos. Attól, hogy hallok egy üzenetet, nem biztos, hogy megváltozik az életem.

Ahogy hallgattam ezt az üzenetet, arra gondoltam, mennyire jó volt az a gondolat, hogy az Úrral járni könnyű dolog. Őnélküle pedig nehéz, kemény dolog. Péld 13:15. Tényleg úgy van, hogy könnyebb meghallgatni száz üzenetet, mint élni egyet, nem? Arra gondoltam, hogy meghallgatni egy ilyen üzenetet, megragadni a szívünkben és azt mondani: ámen, aztán járni ebben – ez annyira egyszerű és annyira dicsőséges.

Luk 6:32-36  Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.  És ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik.  És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.  Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.  Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.

Mi jut erről eszünkbe?

Ján 6:60 Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?

Könnyen van egy ilyen válaszunk: „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja ezt? Azért jöttem, hogy ilyet halljak? Valami jót akarnék hallani.” Igazán, ha a könnyű utat keresem, akkor mindig ez a mentségem: „Ez túl kemény, ez mindenkinek túl kemény. Ezt senki nem hallgathatja. Ez lehetetlen.” A kérdés azonban nem ez: ki hallgathatja ezt?

Hanem a kérdés ez: „Én tudom ezt hallgatni? Én tudom hallani ezt? Én tudok igent mondani a szívemben?” Igen, ezerszer is igen. Tudok igent mondani rá. Ha igent mondok rá hittel, akkor járni is tudok benne. Ez nagyon kihívó szakasz, mert azt mondja nekünk: lépj túl azon, ami az emberi jóság. Ez nagy kihívás, mert azt mondanám: „Rendben, jó leszek. Kihez? Ahhoz, aki jó hozzám. Akitől várhatok valamit.” Isten azt mondja nekünk: lépj túl ezen!

–          Uram, kemény beszéd ez! Ki hallgathatja?

–          Tudsz-e bízni Bennem?

–          Igen, Uram. Ha megáldasz engem, akkor tudok bízni Benned.

–          Mi van, ha nem áldalak meg?

–          Ó, ez kemény beszéd, Uram! Ki hallgathatja ezt?

Vagy:

–          Uram, ha meggyógyítasz, akkor dicsőíteni foglak.

–          Mit szólsz ehhez? Dicsőíts Engem most!

–          És mi van a gyógyulással?

–          Bízz Bennem!

–          Ó, Uram, kemény beszéd ez! Kicsoda hallgathatja ezt?

„Ki hallgathatja ezt?” A kérdés nem az, hogy ki hallgathatja ezt, hanem: „Uram, nekem beszélsz? Ha igen, akkor biztos vagyok benne, hogy a Te erődet is megadod arra, hogy járjak ebben. Biztos vagyok benne, hogy akkor adsz nekem hozzá hatalmat is.”

Jer 12:5 – hogy fokozzuk a dolgot – a kapacitásról szól. Arról, hogy mennyi befogadóképességünk, mennyi erőnk van:

Jer 12:5  Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?

Az egyik kellemetlen dolog az életünkben az, hogy Istennel az életünk tovább hív minket a természetinél. Isten azt mondja: dicsőítenél-e Engem? „Persze, Uram, ha minden jól megy.” Isten azt mondja: „Mi van, ha nem? Mi van, ha nincs meg minden válasz? Mi van, ha nem minden megy úgy, ahogy szeretnéd?” Azt hallottam, sokan szeretnék szolgálni Istent, de kizárólag tanácsadói szerepben. :-)( Nem lehet, hogy ilyen a szívem?

–          Uram, persze, hogy áldalak Téged! Persze, hogy dicsérlek Téged! Rám szakasztanád-e a Nemzeti Bankot? Utána folyton dicsérni, folyton áldani foglak Téged. Ígérem Neked. Tegyél rendbe mindent az életemben, és máris dicsérlek Téged.

Isten azt mondja:

–          Rendben, mit szólsz ehhez? Gyakoroljunk!

–          Uram, nem lehetne fordítva?

–          Gyakoroljunk! Emeld fel most a kezed!

–          Rendben, Uram, dicsérlek Téged. Uram, majd ha olyan hangom lesz, mint a másiknak, akkor majd éneklek.

–          Rendben, de mi lenne, ha gyakorolnánk? Egy nap ott leszel a jelenlétemben – 1Ján 3:2 meglátjuk Őt, olyanok leszünk, mint Ő, és akkor rendben lesz a hangunk 🙂 –, de mi lenne, ha gyakorolnánk most itt, és énekelnél, bíznál Bennem és imádkoznál, nem látva Engem, és dicsőítenél Engem, amikor nem kapsz választ?

–          Ó, Uram! … Halleluja. – halkan.

„Istenem, hozzám beszélsz?” Ha igen, akkor annak célja van. Isten azt mondja:

–          Hé, mit szólsz ehhez? Ha a gyalogosok elfárasztanak, hogyan versenyezhetnél a lovasokkal?

–          Uram, miről beszélsz? Mit vársz tőlem? Szupermen legyek? Mit vársz tőlem? Tökéletes legyek? Mit vársz tőlem, Uram?

–          Ó, igen, szeretném, ha megtalálnád az Én titkos erőmet.

1Sám 30. Sokszor olvassuk, mert szeretjük nagyon ezt a részt:

1Sám 30:6 És Dávid igen nagy szorultságba juta, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.

Mit csinált Dávid? Így gondolkodott a szívében:

1)      Az első fontos kérdés, amikor ott vagyok a helyzetben és nem látom, hogyan járhatnék hittel; nem látom, hogyan beszélhetnék hittel; nem látom, hogyan mehetnék tovább Istennel; nem látom, hogyan dicsérhetném, akkor az első kérdés: ki vagyok én Őbenne? Emberek milliói kérdezik az első felét: ki vagyok én?

„Ki vagyok én?” – kérdezik millió hangon és sok ezer nyelven és évezredek óta, de erre nincs válasz, ha nem így kérdezem: ki vagyok én Krisztusban? Ha a második fele hiányzik, akkor az első felére nincs válaszom.

Ki vagyok én Krisztusban? – ez az első kérdés. Biztos vagyok benne, hogy Dávid ezt forgatta a szívében: ki vagyok én Őbenne?

Rendben, van nyomorúságom, van problémám, a betegségem, a pénzügyem – amikről hallottunk –, és mi a kérdésem? A kérdésem ez: ki vagyok én Tebenned, Uram? Ha tudom, hogy ki vagyok, akkor van stabil alapom, egész életemben állhatok ezen, újra és újra megerősödöm Őbenne, az Úrban, az én Istenemben. Felismerem, hogy ki vagyok.

2)      Mi az Ő terve az én számomra? Uram, mi a Te terved a számomra? Ha Isten valamit akar velünk, akkor az az, hogy megismerjük Őt már itt a Földön hitben. Miért? Mert szeret bennünket.

Ez nem egy elvont dolog, ez nem egy absztrakt valami, ez nem egy teológiai hogyishívják, hanem ez egy nagyon gyakorlati dolog, hogy megismerjem Őt. Ha megismerem Őt, az nagyszerű. Ez nagyon fontos nekünk: megismerni Őt.

3)      A harmadik az, ami itt történt. Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében. Utána megkérdezte az Urat: mit csináljak? Aztán 1Sám 30:9-ben megy tovább és megy előre és vezet és tart valahova. Az emberei mennek utána. Azt mondja: „Gyerünk, menjünk együtt. Erre vagyunk elhívva.”

Ki vagyok én Őbenne? (1) Mi az Ő akarata a számomra? (2) Az Ő embereként ebben a helyzetben most mit tegyek? (3) A válasz:

Dán 11:32b az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.

Tudom, hogy ki vagyok Őbenne, és aztán cselekszem. Ez az oka, hogy teszünk. Sok mindent csinálunk gyülekezetként, de ne legyünk űzöttek. Nem azért csináljuk, mert van egy program, és addig dugdossuk az embereket a programba, amíg nem hal meg mindenki.

Nem addig dugdossuk bele az embereket, amíg mindenki bele nem hal, hanem:

–          Isten,

–          én Őbenne,

–          én ismerem Őt,

és aztán azt mondom:

–          Uram, mi a Te akaratod?

Ez a titkos erő, amire szükségünk van hívőkként. Ez az, amit úgy hívunk: a bevégzett munka ereje. tudom, hogy ki vagyok, mert Krisztus meghalt értem. Krisztus azt mondta a kereszten: elvégeztetett. Ő megszabadított a bűnömből, a szégyenemből, a bűntudatomból, a félelmemből. Megszabadított, és ezért van egy erőm, amit Őbenne találok. Ez az egyik lehetőség.

Mit csináltak az emberei? A nép elkeseredett, 1Sám 30:6, és mit csináltak? Szabadon engedték a haragjukat. Ismered ezt? Megvan ez a lehetőségünk: haragszom, aztán szabadon engedem a haragomat, és csinálok marhaságokat. Pedig eldönthettem volna. Ugyanígy a keserűségemmel. Azt mondhatom: állj! Aztán azt mondhatom: „Uram, Veled járok. Uram, hiszek. Uram, dicsérlek.”

Ők azonban nem ezt csinálták. Van egy választás, de ők szabadjára engedték a haragjukat. Aztán találtak valakit, akinek a hibája volt. Mit csináltak még? „Az egész nép arról beszélt, hogy …” – ez az egyik veszély, ha kifejezed a keserűségedet, a haragodat, a gyűlöletedet, negativitásodat, akkor találni fogsz valakit, aki egyetért veled, aztán együtt gyűlölünk, aztán együtt haragszunk, együtt borongunk és dühösködünk. Ne szellőztesd a keserűségedet!

Mi történik amúgy, mit találunk? Nem „bevégzett munka” erőt, hanem „mindennek vége” gyengeséget. „Mindennek vége!” Van-e ilyen barátod, akivel összeültök, beszélgettek kicsit, és előtte nem volt annyira rossz, de utána: „Mindennek vége! Nincs remény!” Van egy ajánlatom: keress másik barátot, vagy gyakoroljátok magatokat másféle kommunikációban!

Dávid azt kérdezte: „Uram, ki vagyok én Tebenned? Istenem, mi a terved velem? Uram, a Te emberedként ebben a helyzetben a Te tervedben mit tegyek? Mi a következő? Nem kell mindent tudnom, csak mondd meg a következő lépést, aztán meglépem a következő lépést.”

A természeti ember azt mondja: „Ne röhögtess már! Azt hiszed, hogy ez vezet valahova? Én a te helyedben futnék.” Nem ilyen a természeti ember? Nem ezeket kérdezi? Nem ezt a hármat kérdezi, hanem teljesen mást. Azt kérdezi: „Hova meneküljek? Frankfurtba? Londonba? Amerikába? Hova meneküljek? Tagadásba vagy depresszióba?” –, aztán menekül.

Ilyeneket kérdez még: kinek a hibája ez? Olyan könnyű megtalálni, mind tudjuk. „Annak a hibája! Kétségtelen!” – olyan könnyű megtalálni. Olyan könnyű mutogatni, megtalálni hibákat, és nem megtalálni ezt: ki vagyok én Tebenned, Uram? –, aztán így élni.

Vesztegetem a drága időmet, mikor ezeket a kérdéseket kérdezem: miért ilyen nehéz? –, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy Isten nem kísért feljebb, 1Kor 10:13. Van viszont egy másik lehetőségem azt mondani: „Uram, a Te erődet keresem. Uram, a Te akaratodat keresem. Uram, nekem erre van szükségem.”

Fil 4 – ez a másik oldala. Természetileg eljutok oda, hogy vége. Itt a vég, és ez elgyengít engem, de a szellemben:

Fil 4:13 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.

Ez a bevégzett munka ereje. Ez csak a Szent Szellemben a miénk. Ha szellemben járok, akkor nem viszem véghez, a régi természetem akaratát. Gal 2:20 akkor szabad vagyok, akkor Krisztus életében élek. Nem a keserűségemben, a csalódottságomban, hanem valami másban, a Szent Szellemben. Megvan nekem a bevégzett munka ereje a szeretetre, a törődésre, a türelemre, a kitartásra, a hűségre, arra, hogy látásban gondolkodjam, arra, hogy reménykedjek, hogy bízzak.

A körélményeim: nem élek tagadásban, de hiszek. Tudom, mi a helyzet, de hiszek: Uram, Te tudod. Ez az erőnk egyedül Őbelőle táplálkozik. Egyedül Krisztusból, Ján 15:4.

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Őbenne lakozva, Benne maradva mindenre van erőm. Mire? Arra, amit Isten elém tesz a mai nap. Mindarra, amit rám bízott.

2Kor 9:8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.

Miről szól ez? Arról, hogy Isten kegyelme cselekvővé válik mibennünk. Egy jó cselekedet következik belőle. A bevégzett munka ereje egyedül a Szellemben, egyedül a Krisztusban, egyedül tebenned lehetséges. A te szívedben lehetséges. Egy kőben ennek nincs értelme. Egy hitetlen szívben ez jelentéktelen, érthetetlen. Kidobja, idegen. Nem jelent neki semmit, de neked ez nagyon is lehetséges.

Luk 10:19 Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

Ez hatalomról szól, ami a tiéd. Neked hatalmad van. Imádkozol így? „Nekem hatalmam van, Uram, kérlek, változtass meg dolgokat.” Nem hangerőről beszélek. Sokan úgy értelmezik ezt a verset, hogy minél hangosabb, annál jobb. Nem! Ez a bizalomról szól. Ez nem követelőzésről szól, hanem bizalomról, meggyőződésről. Nem vakmerőségről, hanem szellemi bölcsességről.

Imádkozunk ilyen módon: ez a hatalom az enyém, Isten nekem adta. A bevégzett munka, Isten kegyelme cselekvésre indít engem. Az imáim, a szavaim, a hitem, a járásom, a szeretetem, a közösségem, a bátorításom, a vigasztalásom – ez mind-mind hatalommal bír emiatt, amit Isten végez a szívemben.

Nem az a kérdés, hogy ki hallgathatja ezeket; hanem: én hallgathatom? Nem az a kérdés: ugyan, ki élhetne így? (elvonatkoztatva az egészet); hanem: én élhetek így, én járhatok az Ő hatalmában. Nem az a kérdés: ugyan, kinek lenne ilyen ereje?; hanem: nekem megvan és neked megvan ez az erő.

Neked megvan az erő Krisztusban. Ez a tiéd minden napra, minden helyzetre. Ne élj abban, hogy itt a vég, hanem legyenek imáink, legyen hitünk, legyenek cselekedeteink és legyenek szavaink. A hitnek a szavai. Nem a gyengeségé – abban, hogy itt a vég –, hanem merjünk hittel vallást tenni az igazságról a bevégzett munka miatt. Ámen.

Kategória: Egyéb