Isten győzelemre játszik & Az igaz meggondolja szívében, mit szóljon (Istennel gondolkodni)

2015 május 10. vasárnap  16:00

P. Jim

Az elmúlt héten egy olyan eseménynek voltam részese, amiről a versengés jutott eszembe. Mi a szeretet Istenét szolgáljuk. Jézus azt mondta: Ha az egyik arcodat megütik, tartsd oda a másikat is. Amikor sportolunk, akkor szeretünk úgy játszani, hogy a vége döntetlen legyen, mert akkor mindenki nyertes.

Azon gondolkoztam, hogy Isten kicsoda, és gondoltam néhány versre. Úgy gondolom, hogy ahogyan mi működünk, az nem feltétlenül ugyanolyan, ahogy Isten működik. Nem hiszem, hogy Isten a döntetlenre törekedne, mert az Ő versenye, az Ő ellenfele Sátán. Azt jelenti a neve, hogy ellenség. Úgy gondolom, hogy Isten terve az, hogy az ördög legyen a nagy vesztes.

Kol 2:15 Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten.

Mondhatnánk úgy is, hogy teljes mértékben lefegyverezte a legfőbb vezetőket, és teljes bizonyossága van a győzelmében. Csak képzeld el, hogy Jézusnak nem volt afelől kétsége, hogy fel fog támadni.

Jel 1-ben van egy másik kis történet. Ez jól összekapcsolódik a keresztre feszítéssel. El tudjuk képzelni azt az utálatot, amivel az ördög bírt Jézus felé abból, hogy az ördög van Jézus keresztre feszítése mögött. Ez nem csak harag Jézus felé, hanem az ördög a mindenható Istent utálja. Az ördögnek már nem volt helye a mennyben. Az összes utálattal és gyűlölettel megfeszíti Jézust, és ezzel betölti a próféciát. Az ördög nem tudta, hogy igazából pontosan Jézus kezére játszik ezzel.

Jézus meghalt. El is képzelhetjük, ahogy Jézus megérkezett a halottak helyére. Jel 1:18 fogta a pokol és halál kulcsait. Az ördögnek oda kellett adnia Jézusnak ezeket a kulcsokat.

2Tim 1:10 Ez pedig most lett nyilvánvalóvá a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által.

Az eltörölte szót így is lehetne fordítani, hogy munkanélküli. Jézus kirúgta a halált, és az ördög volt a főnök. Kol 2-ben azt olvastuk, mintha azt mondaná, hogy örvendezett abban, hogy megmutathatta az ördögnek azt, hogy veszített. Jézus egy showt csinált ebből. Egy kicsit emlékeztet engem ez arra, amikor gyerek voltam, és éppen kergettem az egyik barátomat. Gyors volt. Annyira gyors volt, hogy amint futott előlem, még nevetni is tudott rajtam a válla felett.

Nekünk is így kellene elképzelnünk Istent. Igen, Ő a szeretet Istene, de Ő a győztes, és Ő győztessé tesz minket is. Többek vagyunk, mint hódítók. Nincs is második hely, annyira elöl vagyunk. Isten azonban nem a megszokott módon csinálja ezt. Mert az ördögnek megvan ez a hatalma. Az a hatalom, ami a haragban vagy az utálatban van.

Megvizsgálhatjuk az ördög vágyát. Ő azt szeretné, hogy az ellensége halott legyen. Jézus azonban nem így működik. Azt olvassuk, hogy Ő nem örvendezik a gonosz halálában. Bár Ő a bíró, az nem az Ő vágya, hogy büntessen. Ő a szeretet erejét használja. Énekek 8:6 a szeretet olyan erős, mint a halál. Jézus vágya az, hogy szeresse az ellenségeit. Azért, hogy az ellenségei aztán a barátaivá váljanak.

Mi is az Ő ellenségei voltunk, és még akkor Ő meghalt értünk. Volt egy terve, és ez az Ő tervének a része volt, hogy mi már ne legyünk az Ő ellenségei. Ő nem halott ellenségeket akar, hanem barátokat, gyermekeket. Ő nekünk adta azt a hatalmat, hogy Isten gyermekeivé váljunk. Az itt a nagy kérdés, hogy – bár Ő szeretetben működik – Ő a mindenható Isten, és azt mondja: Ha Én felemeltetem, akkor mindeneket Magamhoz vonzok. A szeretet miatt. Mert Ő a győztes. Ámen.

 

P. Kende

Jak 3:5 Ugyanígy a nyelv is kicsiny tag, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy kicsiny tűz milyen nagy erdőt felgyújt!

Ez a vers a kommunikációról szól, és arról, hogy a „megfelelően” hibás kommunikáció mi mindent el tud rontani. Rengeteg dolog van, ami rosszul sül el a kommunikáció miatt. Nem tudom, tudtad-e, hogy igazából semmi nem lesz sikeres kommunikáció miatt. Vannak, akik úgy hiszik, hogy a helyes kommunikáció sikert jelent. Igen, lehet vele pénzhez jutni, persze, még vállon veregetést is lehet kapni, ha helyesen kommunikálsz, de az igazi siker nem hiszem, hogy ebben van. Hanem az igazi siker az értékben van. Ez nagyon jelentős nekünk.  A Példabeszédekben sok vers szól erről.

Péld 22:1 Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; jobb a kedvesség az ezüstnél és aranynál.

Ez érdekes gondolat. Jó hírnév – ezt sokan félreértik. Úgy értik, hogy jó pozíció. A minap emlegettük (2015.04.29. P. Kende: Tanuld meg szeretni az életet!) a titulusokat a név előtt: Dr., prof… Az egy jó név. Ám igazából ez nem címről, nem pozícióról, nem megnevezésről beszél, nem arról, hogy felemeljék a nevedet, hanem arról szól, hogy olyan jellemed van, ami a nevedet értékessé teszi, és akkor azt a nevet érdemes ismerni, azt a nevet érdemes birtokolni.

Nemrég valamelyik arab olajkirályságról nyilatkozott az egyik miniszterük. Elképesztő mennyiségű pénzük van, az állampolgároknak nem kell dolgozni, és mindenki jól él. Ez az ember nagyon előrelátóan, bölcsen azt mondta: Az országunk bajban van. A riporter megkérdezte: Miért? Azt felelte: Ha elvennéd az olajt és a pénzt, akkor mi maradna? Igazán arról beszélt, hogy a népüknek nincs oktatása, nincs motivációja, magában nincs ereje valójában, hanem csak pénze van. Ami jó dolog, de magában nem elég. Igaza volt!

Jobb ez. Ez arról beszél itt, hogy a jellem értékes dolog. Ha el tudok adni neked egy terméket, akkor lehet, hogy úgy érzem, hogy sikeres vagyok, de ha az, amit eladtam, haszontalan, akkor van-e értéke? Isten azt mondja nekünk: Nem! Ha valamiről beszélünk, akkor hasznosnak kell lennie, ha valakiről beszélünk, akkor jelleme kell, hogy legyen. Erről beszél a jó név.

Luk 10:20-ban Jézus azt mondta a tanítványoknak: Ne ennek örüljetek, hogy a démonok engednek nektek az Én nevemben, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Nem az a nagy dolog, amit tenni tudsz, nem az a nagy dolog, ahogy kommunikálni tudsz, nem az a nagy dolog, amit el tudsz érni, hanem az, hogy ki vagy. Az, hogy Isten gyermeke vagy, ez az értékes. Ezt fontos értenünk.

A kommunikáció fontos, érdemes róla beszélni, mert sok mindent elrontunk vele, de maga a kommunikáció nem tesz semmit értékessé. Attól még nem lesz valami drága. A jó kommunikációnak csak akkor van haszna, ha van mögötte érték. Lincoln azt mondta: A bűzborzot nem a bűze öli meg, hanem az, hogy nyilvánosságot keres magának. Persze, hiszen agyoncsapják! 🙂 Ez a helyzet, ha nincs semmi tartalom a szívemben, ha nincs érték, de kiállok. Akkor mit csinálok? Nevetségessé teszem magam. Isten a Példabeszédekben sokat mond nekünk a kommunikációról, és arról, hogy mit kerüljünk el.

Hadd mondjak néhány alapvető hibát!

Az első – amit említettem már – Péld 11:22-ben van, amikor kommunikálok, de nincs mögötte elég vagy nincs mögötte semmi. Többet kommunikálok, mint ami igazán van.

Péld 11:22 Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.

Miről szól ez? Arról, hogy valami gyönyörű, reklámozva van, de nincs mögötte semmi. Nincs tartalom. Péld 26:7 és 9 ugyanarról beszél.

Péld 26:9 Mint részeg ember kezébe a tövis, úgy akad bele az eszes mondás a bolondok szájába.

Hallott egy jó mondást, és azt ismételgeti, de nincs mögötte semmi igazán. Beszél, de nincs tartalom mögötte. Vagy beszél, de nincs szív mögötte. Azt mondja: Szeretlek!; de nincs mögötte semmi. Soha nem gondol a másikra, soha nem imádkozik a másikért. Soha nem törődne a másikkal, amikor az bajban lenne. Mond valamit, de nincs mögötte semmi. Ez óriási hiba.

A világunk azonban megbolondít bennünket. Mivel minden plakátra az van írva: „Szeretünk téged! Nekünk fontos vagy! Csak azért kínáljuk ezt a kütyüt, mert neked erre szükséged van.” Bevesszük. Elhisszük, hogy így kell kommunikálni. Azt gondoljuk, hogy nem érdemes másként, úgyhogy mondunk valamit felületesen. „Szeretlek!” – és nincs mögötte semmi.

A minap ültem valahol, és a gyülekezetre gondoltam. Kezdtem leírni a neveket, és aztán vége lett a napnak valahol százötven körül. Annyi mindenkire gondoltam! Arra gondoltam, hogy olyan könnyű ezt tenni, így élni hívőként, hogy emberek vannak a szívemben, hogy Istennek az üzenete van a szívemben. Olyan könnyű azonban felszínesen is élni, mondani a szavakat. Ismered ezt?

Tudod-e, hogy lehetséges az, hogy az imáink nagyobbak, mint a hitünk? Miért? „Hallottam, hogy valaki nagy szavakat mondott imában, és én is mondom azokat, de nincs bizalmam Istenben afelől.” Úgyhogy ezek csak nagy szavak, csak felszín, csak arculat, csak kinézet. Mint az épületek homlokzata. Mint egy filmváros. Mint a westernekben a városok. A főutcán vagy, körötted a város, aztán odébb mész néhány métert, és rájössz, hogy nincs is város. Nincs város, csak lapok, amik meg vannak támasztva. Ennyi az egész.

Könnyen lehetek ilyen én is, hogy mondom az imában, vagy mondom a másiknak, mert azt gondolom, hogy ezt várja tőlem. Azt gondolom, hogy ezt várják tőlem, és azért kimondom. Mondasz valami nagyot egy kapcsolatban, mert úgy érzed, hogy az az elvárás, de nincs mögötte valóság. A szám mehet messzebb, mint amennyire a szívem képes menni. Ez intés nekünk. Nem kell így kommunikálnunk.

Figyelj! Nem kell túlmenned. Isten vezetni akar téged a szívedben, és azt akarja, hogy járj ebben. Nem kell többet mondanod. Ha mersz őszinte lenni, és ha mersz hű lenni, és ha mered komolyan venni az Úrnak az akaratát, akkor Ő messzebb visz téged, mint hinnéd. Aztán egy nap úgy mondhatod a másiknak: Szeretlek!; hogy tartalma van, és az gyönyörű!

A második olyan hiba, amit szerintem mindannyian elkövettünk már.

Péld 21:23 Aki vigyáz szájára és nyelvére, megőrzi életét a nyomorúságtól.

Préd 5:2 Ne légy gyors a szólásra, és ne elhamarkodottan szólj szívedből Isten előtt, …

Ez a hiba a szükségtelen kapkodás a beszédünkben. Szükségtelen sietség. Olyan sok minden van, ami követel tőled! Azt mondja neked: „Hé! Igyekezz! Mondjad! Felelj. Beszélj! Mire vársz! Mondd! Most gyorsan. Ha te nem mondod, mondja valaki más, úgyhogy mondd te. Mondd hamarabb! Te mondd először.” Ez a szükségtelen sietség.

Préd 5:2 … Azért hát kevés beszédű légy.

Nem kell kapkodnod. Nem kell sietned a beszédeddel. Mi úgy hisszük, hogy ha valami értékes, akkor lehet várni vele kicsit. Akkor nem kell kapkodni azzal. Akkor nem kell elsietned a dolgot. Ha valami értékes, akkor nem kell gyorsan választ adnod, akkor megfontolhatod. Ez az egyik módja annak, hogy eladjanak neked valamit, ami értéktelen: „Ez most érvényes! Megveszed, vagy sem? Három, kettő, egy! Nem veszed meg? Rendben, akkor ez nem a tied. Kihagytad életed nagy esélyét!” Valamit, ami szükségtelen, megvennél a nyomás miatt. Nem kell azonban kapkodnod. Fontold meg!

A harmadik. A következő vers pénzügyekről beszél, de én most nem arról akarok szólni, vagy csak kicsit.

Péld 6:1-2 Fiam! Ha kezes lettél barátodért, kezedet adtad, és elkötelezted magadat másért: szád beszéde által estél tőrbe, szád beszéde fogott meg téged.

Ezek a versek arról beszélnek, hogy ha sietsz a beszédben, ha elkapkodod, akkor lehet, hogy elkötelezed magad valamire, amire nincs hatalmad. Erről szól ez a vers. Úgy értem, ha egy házaspár hitelt veszel fel, a férj a hitel felvevője, és a feleség lesz a kezes. Aláírja, hogy ha a férje nem tud fizetni, akkor ő felel az adósságért, őt „adják el rabszolgának”. Igazából ez a vers arról beszél: ne vállald túl magad. Ne vállalj jobbra-balra. Ne vállalj dolgokat, amiket nem tudsz teljesíteni.

Hadd tegyek egy megjegyzést. Ez nem azt jelenti, hogy egy rokonnal nem teheted meg ezt. Nem azt mondja, hogy ha van pénzed, amit el tudsz veszíteni egy barátért, akkor ne tehetnéd meg. Pál ezt megtette a barátjáért.

Filem 1:18-19a Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számítsd be. Én, Pál írtam ezt saját kezemmel, én megfizetem azt,

Pál kezességet vállalt valakiért. Ezt lehet csinálni. Péld 6:1-2 arról beszél, ha nincs pénzed, akkor ne vállald ezt. Ha nem a családod, vagy nem bízol benne, akkor nem kell vállalnod. Sőt! Olvasd tovább!

A kommunikációban megtörténhet, hogy túlvállalom magam. Valaha megtetted már ezt? Volt már olyan, hogy túlvállaltad magad? Ez megtörtént már velünk. „Megígértem ezt, megígértem azt, megígértem amazt, meg még azt is, meg azt is…” Aztán a nap „huszonnyolcadik” órájában azt mondod: Nem bírom tovább! Ez már nem megy tovább. Ez fontos dolog, hogy tudj nemet mondani, ha kell.

Miért hibázunk így? Miért rontjuk el a dolgokat? Luk 22:33-ban Péter megcsinálta ezt: „Uram, én megyek Veled fogságra. Megyek Veled halálra. Én mindent megteszek Érted.” Igaz volt? Nem! Péter egy mondatban elkövette az összes hibát, amit említettem. Túlvállalta magát, hirtelen beszélt és volt egy nagyszerű mondata, de igazából nem volt mögötte semmi.

Miért rontjuk el ezt így? Az első gondolat az, hogy az ilyesfajta kommunikáció ígér neked valamit. A világunk olyan, hogy megtapsolja az ilyen kommunikációt. Dán 7:8,20-ban olvasunk az Antikrisztusról, egy eljövendő nagy világuralkodóról. Azt olvassuk, hogy neki nagy dolgokat szóló szája van, és emelkedik felfelé ezáltal. Miért? Azért, mert a világunk nem csak tolerálja, hanem jutalmazza is a felszínességet.

Bízom abban, hogy a gyülekezetünk nem ilyen. Azért vagyunk itt, hogy a Szent Szellem kutassa a szívünket, 1Kor 2:10. Mélyen szóljon hozzánk, nem csak felszínes „Hogyan csináljuk?”, hanem mélyebben. „Krisztus hova vezet engem? Mi az Ő akarata, mi az Ő vágya az életemben?” Nem csak nagy szavak, hanem mindaz, amit teszünk, mindaz, amit hiszünk, mindaz, amiben járunk.

Miért csináljuk? Miét beszélünk így? Miét beszélünk hibásan? Miért kommunikálunk hibásan? A válasz: azt hiszem, hogy fontosságot nyerek a kommunikációm által. Péld 27:1 Ne dicsekedj a holnapban! Nem tudod, mit hoz a következő nap. Jak 4:13-14 Nem kéne azt mondanod: „Ezt fogom csinálni! Azt fogom csinálni!” Persze ez nem a tervezés ellen beszél. Ez arról szól, hogy ne aggodalmaskodjunk, és ne dicsekedjünk, és ne képzeljük, hogy mindent tudunk az életünkről. Ne dicsekedjünk valamivel, ami nincs meg. Azt mondja nekünk, hogy legyen alázatunk, és tegyük meg a mai lépéseket. Aztán majd lesz holnap, igen, és az Isten kezében van.

Péld 26-ban van még egy, ami miatt megtanulunk hibásan kommunikálni. Ez Példabeszédek 26. fejezete utolsó gondolata:

Péld 26:28b a hízelgő száj romlást hoz.

A hízelgés olyan nekünk, mint a méz a medvének. „Csak hízelegj nekem! Csak mondd! … A lelkem annyira élvezi, hogy valaki hízeleg!” Néha csináljuk ezt, hogy „pecázunk”. Egy lány azt mondja társaságban: Olyan rosszul áll a hajam, nem? Persze tudja, hogy tökéletes a haja, csak azt várja, hogy valaki megdicsérje: „Nem! Nagyon jó a hajad!” A fiúk is biztosan csinálják ezt, csak nem jut eszembe jó példa. 🙂

Ez a gondolat, hogy hízelegnek, és a lelkem elhiszi, hogy az a fajta kommunikáció jó lesz. „Úgy kell beszélnem, hogy mindenki tapsoljon, és mindenki azt mondja: Hú, de jó volt!” Ez nem erről szól. Mi mélyebbről dologról beszélünk. Mi Krisztusról beszélünk. Viszont ha valaki hízeleg nekem, akkor ez fog történni.

Nem sokkal az előbbi gondolat után:

Péld 27:2 Más dicsérjen téged, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad.

Ez a gondolat az önmagasztalás, a magunk felemelése, a magam megtisztelése. „Ha én nem tisztelem magam, senki nem tisztel meg.” Ez hazugság. Isten viszont többet tartogat nekünk. Figyelj, ez hibás kommunikáció. Ha magamat emelem fel, az visszataszító, az elfogadhatatlan. A Példabeszédek televan ezzel. Bár lenne több időnk erről beszélni! Annyi lecke, annyi tanulnivaló van erről!

Ha megtetted, ha így kommunikáltál, ha hibáztál ebben, azt mondja Péld 30:32-ben, hogy tedd a szádra a kezed. Tedd a szádra a kezed! Ha elrontod, ha úgy gondolod, hogy a kommunikációd nem helyes, akkor tedd a szádra a kezed. Akkor itt az idő, hogy befogd. Még nem is beszéltünk a negativitásról, a kritikáról, a lejáratásról, az összes problémás kommunikációról, amit csinálunk egymással. Annyit lehetne erről beszélni! Viszont Péld 30:32 azt mondja: Tedd a szádra a kezed! És kezdj el helyesen gondolkodni. Aztán Isten ad neked bölcsességet. Kérd Istentől, Jak 1:5, és Ő adni fog neked bölcsességet.

Hibázol a kommunikációban? Remélem, hogy mindnyájan vállaljuk ezt őszintén. Mert mi a mérce? Eféz 4:29 ne jöjjön ki semmilyen romlott beszéd a szánkból. Semmilyen romlott beszéd! Nem büszkélkedünk, nem magam emelem fel, nem a másik lejáratása. Nem! Ne jöjjön ki semmi ilyen, ha nem csak az, ami hasznos az építésre. Csak az, ami kegyelmes és építő. Mindannyian hibázunk ezzel. Mindnyájunknak tanulni kell erről.

Ha akarsz tanulni a kommunikációról, olvasd az evangéliumokat, és nézd meg, Jézus hogyan kommunikál. Aztán kérd az Urat, hogy tanítson téged. Meg fogja tenni, adni fog neked. Addig pedig megéri csöndben lenni. 🙂

Ján 4-ben látjuk Jézust. Beszélget a samárai asszonnyal. Arra az asszonyra akkor azt mondták: bűnös; ma azt mondanánk, hogy ő gond, problémás. Nem nézzük végig részletesen, ám ahogy Jézus beszél vele, az gyönyörű.

Ján 4:7b Jézus azt mondta neki: Adj innom!

Nem látszik ebben a mondatban az, hogy Jézusnak mennyire nagyszerű szíve van. Neki van egy terve, hogy ha lehet, akkor Ő meg fogja érinteni ennek az asszonynak az életét. Ján 4:9-ben az asszony azt mondja: Te zsidó vagy, én pedig samáriai, mi nem beszélünk egymással. Ellenséges Vele.

Ján 4:10 Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: „Adj innom!”, te kértél volna tőle, …

Beszél az asszony szükségéhez. Beszél hozzá, azt mondja: „Van egy szükséged, amit nem is látsz. Van egy megoldás, amit te nem is ismersz. Istennek van megoldása a problémádra. Istennek van válasza.” Itt még nem mondja el neki, hogy mi az a megoldás. Az asszony Ján 4:11-12-ben kigúnyolja Őt, és aztán Jézus tesz egy ígéretet.

Ján 4:13-14 Jézus így válaszolt neki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne.

Ez az örök életről, az új életről beszél, amit Jézus ígért neki. Ján 4:15-ben az asszony még mindig gúnyolja Őt. Ján 4:16-ban Jézus rábök a problémájára: Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide! Ján 4:17-ben az asszony bezárkózik: Nincs férjem. Jézus rámutat a problémájára: „Igen, tényleg nincs férjed. Már volt öt, és akivel élsz, az nem a férjed.”

Egy értelemben ez olyan, mint amikor szétfeszítik a kagylót. Jézus beszél hozzá, megérinti őt, és ő figyel Rá. Az asszony válaszol, megnyílik. Először a vallásról beszél: „Látom, hogy Te próféta vagy. Hol kell imádni Istent? Itt, vagy Jeruzsálemben? Hogy van ez?” Jézus azt mondja neki: „Menjünk messzebb a vallásnál. Mi van veled?” És az asszony mond valamit, ami gyönyörű: tudom, hogy jön a Messiás. Akkor Jézus felel neki: „Én vagyok az. Én vagyok a megoldás. Én vagyok a válasz. Én vagyok a Messiás. Én vagyok az, Aki megválaszolja a szükségedet.” Elképesztő elolvasni! Forgatni a szívedben, és tanulni ebből: Hogyan kommunikáljunk, és hogyan ne kommunikáljunk?

Tele van a Példabeszédek ezzel az intéssel, hogy tanulj meg figyelni.

Péld 18:13 Aki arra felel, amit még meg sem hallgatott, az bolond, és szégyen éri.

Figyelni. Tanulni figyelni. Tanulni odafigyelni az emberekre. Miért jó, ha odafigyelsz? P. Barry, aki sokat értékesített, azt mondta: Ha elég ideig figyelsz az emberre, elmondja neked, hogyan adhatod el neki a terméked. Ilyen egyszerű! Értem, hogy miről beszélt. Ha eleget figyelünk egymásra, akkor megértjük a szükséget, akkor van mi felől kommunikálni. Akkor lehet szeretni, akkor lehet érinteni, akkor lehet törődni. Aztán válaszolni.

Tanuljunk figyelni, és tanuljunk válaszolni. Ez is kihívás, odafigyelni a másikra, aztán válaszolni. Tudod, mi történik sokszor? Amint beszélgetek egy testvéremmel, mond nekem valamit, de én nem hallom őt, mert én magányos vagyok. A magány a szívemben hangosabb, mint amit ő mond. Úgyhogy nem is lehetünk barátok, mert túl magányos vagyok, mert szükségem van társaságra. Amikor beszélek vele, akkor a szükségemmel beszélgetek, nem a testvéremmel.

A másik lehetőség az, hogy a testvérem mond nekem valamit, de én rossz lábbal keltem fel reggel, és megfelelek ugyan neki, de az ő gondolataira nem figyelek, nincs válasz. Csak arra felelek, hogy én ki vagyok akadva, hogy nekem rossz napom van, nekem olyan hangulatom van. A hangulatomra válaszolok, és a szükségemre válaszolok.

Még egy lehetőség, hogy az életnek a dolgaira válaszolok, a frusztrációmra, a visszavágásomra. Az életemben kiakaszt valami, és kikészít engem. Beszélgetek a testvéremmel, de: „Mindenkiben csalódott vagyok! Ma mindenkiben csalódtam.” Aztán nem a testvéremmel beszélek, hanem a csalódottság a szívemben sokkal hangosabb annál, amit ő mond. Úgyhogy nem is hallom.

Megint egy lehetőség, hogy az önképre válaszolok. A házas bibliatanulmányon beszélgettünk erről pénteken. Arról beszélgetünk, hogy vannak nők, akiket meggyőztek arról, hogy őket nem lehet szeretni, és aztán mindenkinek igyekeznek bebizonyítani ezt. Ilyen az önkép. Beszélgetek valakivel, de nem beszélgetek vele, hanem csak azzal, ami a szívemben van.

Hadd adjak néhány tanácsot befejezésül!

Az első az, hogy van, amitől érdemes megszabadulni. Péld 4:24 a csalárd szájat távoztasd el magadtól. A hazug ajkakat távoztasd el magadtól. Vannak dolgok, amiket érdemes félretenni. Az egyik szó azt jelenti: hamis, kicsavarodott; a másik azt jelenti: elhagy, magára hagy. Az a száj, amelyik mond valamit, de aztán cserbenhagy, ígér valamit, de nem tartja meg. Az, amelyik hamisan beszél.

Az egy dolog, hogy az egész világunk ilyen, de neked nem kell ilyennek lenned. Krisztusnak van szíve az egész világért. Krisztusnak van szíve mindenkiért. Krisztusnak van mondandója mindenki számára. Az evangélium nagyobb, mint a hazugságom. Értékesebb, mint az üres ígéreteim. Istennek a szeretete valósabb, mint az én szívem üressége. Lehet, hogy úgy érzem: én olyan üres vagyok! Isten szeretete azonban betöltheti a szívem, aztán van miből adnom, és van miből szólnom, ami valós. Úgyhogy van, amit érdemes félretenni. Nem érdemes úgy beszélnem, úgy kommunikálnom.

Még egy tanács a kommunikációval kapcsolatban. Elmélkedj! Elmélkedj! 1. zsoltár: Elmélkedj! Erről szól az 1. zsoltár. Olvasd el! Elmélkedj! Azt mondja: Milyen áldott az az ember…!; és aztán beszél kommunikációról, gúnyolódásról. Arról beszél, hogy milyen áldott az az ember, aki nem csinálja ezt.

Zsolt 1:2 hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

Figyelj! Ha elmélkedsz, ha forgatod ezt a szívedben… Nagyon hálás vagyok az olyan kiadványokért, mint a Mai ige. Az áhítatok nagyszerűek, tényleg, de ha lecserélik az életedben az Igének az olvasását, és az arról való elmélkedésedet, akkor az csak egy gonosz csapda, amit félre kell tenned. Az Ige az igazi érték, erre van szükséged. Elmélkedj, és aztán a kommunikációd változni fog.

Még nagyon sok dolgot lehetne mondani, de igazán Péld 10:32-ben azt olvassuk, hogy az igaznak az ajkai tudják, hogy mi kedves. Honnan tudják? A válasz az, hogy azért, mert az igaz elmélkedik, tanul. Péld 15:28 az igaznak a szíve tanul, tanulmányoz, elmélkedik. Az igaz tanulmányoz, mert megérti, hogy mennyire fontos a kommunikáció.

Hadd fejezzem be ezzel! Isten soha nem ígér többet, mint amit meg tud tartani. Isten soha nem ígér többet! Amikor megígérte, hogy küld egy megváltót, és elintézi a bűnünket, akkor pontosan megtartotta a szavát. Amikor megígérte a zsidóknak a babiloni fogságban, hogy visszaviszi őket, és megint nekik adja az országot, akkor Ő meg tudta tartani a szavát. Megígérte, hogy újra országot ad nekik, és ma megint van országuk.

Amikor neked megígéri, hogy meg tud tartani téged, hogy semmi nem ragadhat ki téged az Ő kezéből, akkor Ő nem ígérte túl Magát. Amikor Ő azt mondja: Én kívánatos véget adok neked, Én az életedben oda viszlek, ahova az emberek vágynak jutni; akkor Ő nem ígéri túl Magát. Isten a legnagyszerűbb ebben. Ő figyel, Ő hallja minden kommunikációnkat. Zsolt 69:13(14) Istennek jó akarata van, figyel ránk, az imáink nem feleslegesek.

Ő figyel ránk, és Ő nem ígéri túl Magát. Merjünk számítani Rá! Tanuljunk erről! Tanuljunk arról, hogy Isten mennyire hűséges, és aztán tanuljunk mi is hűséget. Ámen.

Kategória: Egyéb