Isten csodálatos munkája

2010 november 7. vasárnap  18:00

P. Marian József

Ján 10-ben Jézus szól hozzánk:

Ján 10:27-30  27Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: 28És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 29Az én Atyám, aki [azokat] adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak kezéből. 30Én és az Atya egy vagyunk.

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.

Üdvözletet hozok Kínából, ahol Istennek nagyon sok juha van. Sokan nem realizálják, hogy több mint 450ezer gyülekezet van Kínában a kínai titkosrendőrség – ők általában nagyon pontosak – statisztikája alapján. Nagyon sok gyülekezet van. Hogy történt ez? Mi történik a mi világunkkal? Tényleg az utolsó időkben élünk? Meg tudod-e magyarázni Krisztusnak a Testét? Én meg tudom-e magyarázni Krisztus Testét? Egy biztos, Jézusnak a juhai hallják az Ő szavát, és követik Őt.

Vasárnap reggeli istentiszteleteinken minimum 10 új látogató van, aki soha azelőtt nem volt templomban. Ez csodálatos kiváltság. Csodálatos dolog, hogy reprezentálhatjuk Krisztust. Köszönjük Fruzsit, mert ő valóban egy olyan juhocska, aki hallja Krisztus szavát, és köszönjük Laurát. Teljes vállbedobással szolgálnak. Szeretik Krisztust és követik Őt. Ezt az örök életet prédikáljuk: Én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek.

A kínai testvéreink eljönnek istentiszteletre és meghallják ezt az üzenetet. Tudják, hogy van valami, ami speciális, és ez Isten jelenléte ezeken az alkalmakon. Van valami, ami speciális. Ez a pulpitus, ahonnan Jézus szól, és ahonnan hallhatjuk ezt a szelíd hangot, ami ismer bennünket és meggyőz bennünket bűnről és életről, és mehetünk Vele.

Zsolt 31:6 Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.

Zsolt 31:16 Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.

Életem ideje kezedben van.

Leszálltam Magyarországon a repülőről 39,7°C-os lázzal. Mit lehet erre mondani? Életem ideje kezedben van.

Mit tart Isten Magyarországon a részemre? Ez pihenés volt. Még mindig pihenek. A testem nincs jó állapotban, de a lelkem igen, és életem ideje Isten kezében van. Tudom, hogy az én Megváltóm él. Tudom, hogy Őneki van egy csodálatos munkája számomra. Még akkor is, ha beteg vagyok az Ő akaratában. Tudtad-e, hogy lehetsz beteg az Ő akaratában? Ha nem látod ezt, akkor csak említenék egy példát a Bibliából: Jób.

Nézd meg és lásd meg azt a győzelmet, amit Isten kihoz a gyengeségből. Voltál-e már gyenge? Voltál-e már elcsüggedve? Ott vagy Isten kezében. Bármilyen legyen is a helyzeted. Bármilyen is a kilátás, Isten kezében vagy. Életed ideje Isten kezében van.

Hogy történt a kínai ébredés? Honnan került elő ez a sok-sok hívő? Miért nem hallunk róla? Miért nem halljuk a hírekben? Ez Isten munkája. Isten dolgozik rajtunk keresztül. Isten dolgozik minden egyes juhán keresztül.

Luk 12 Jézus ott van egy óriási sokasággal és főképpen a tanítványaihoz beszél.

Luk 12:1b-5 1Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. 2Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék. 3Annakokáért amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és amit fülbe sugtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni. 4Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. 5De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, aki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.

Jézus a tanítványait tanítja.

Luk 12:8 Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt;

Hogyan történt ez? Hogyan lehet, hogy Kínában olyan sok hívő van? Hogy lehet az, hogy mi most Kínában vagyunk, és ott szolgálunk? Ez tényleg Istennek a munkája. Istennek a csodálatos munkája. Az utolsó időkben élünk, és azokban élünk. Sátán mindent felhasznál arra, hogy az emberek ne halljanak Istenről. A zene, a képek, a zene és a képek együtt nagyon-nagyon erőteljesek. Ismered-e a TV-t, amelynek akkora hatalma van ebben a világban? Mit tud tenni egy bárány ellen, aki hallja az ő Pásztorát? Tényleg ezt látjuk, ezt tapasztaljuk Kínában. Hűségesek vagyunk. Vallást teszünk Jézus Krisztusról.

Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt; Isten teszi a csodákat, hozza az embereket. Vannak megtérők. Van bemerítkezés. Egymásra nézhetünk és mondhatjuk: nézd Istennek munkája! Kína belsejében honnan jöttek elő ezek a hívők?

Amikor egy hívő ember megfogja a Bibliát, úgy fogja, mint Isten szavát. Komolyan veszi Istennek a szavát és hallja az Ő hangját. Mert lehet, hogy üldöztetés volt. Ma nem sok ilyenről hallunk Kínában, de nagyon sok egészségről hallunk. Egészségesen szól az Ige.

Több kínai pásztorral is beszélgettem. Egyik ilyen kérdés – mivel ezelőtt muzulmán országokban dolgoztunk –: hogy fogjuk elérni a muzulmán országokat? A kínai testvéreink ezt válaszolják: „A kínai gyülekezet elérheti a muzulmánokat. Adjatok időt!” Ezt a bizonyságot hozom. Ez nem rólunk szól, hanem Krisztus Testéről szól. Mert az utolsó időkben élünk. Halljuk az Ő hangját és kövessük Őt!

Ne féljünk megvallani az Ő nevét mások előtt. A léleknyerés le van nézve ma. Sokan inkább elmennek egy keresztény koncertre, minthogy kimenjenek lelket nyerni. Sokan azt mondják, hogy nem működik a léleknyerés. Menjünk ki az utcára 12 órát hetente, menjünk kopogtatni 4 órát naponta, és egy hét múlva beszélgessünk a léleknyerésről. Ha nem csinálod, akkor nem megy. Amikor Jézus azt mondta, hogy menjetek, az egy nagyon komoly parancsolat volt.

Kicsoda Jézus? Nem csak a jó pásztor, hanem Ő a mi generálisunk. Bátorítani szeretnélek a léleknyerésre. Biztos vannak emberek itt Magyarországon, akik nem hallották úgy az evangéliumot, ahogy mi prédikáljuk. Ne fáradj el! Ne legyél elcsüggedve, hanem kövesd Jézust és menj az elveszettek után! Én megígérem, hogy Kínában mi ugyanezt tesszük. Ha betegek vagyunk, akkor úgy is. Krisztusé legyen a dicsőség mindenben!

P. Kende megengedte, hogy a pulpitushoz álljak. Imádkozzatok értem, hogy meggyógyuljak! Nem számít, hogy mi a betegségem. Krisztus kezében vagyok. A szívem vágya, hogy már kedden indulhassak vissza a családomhoz. Imádkozattok értem! Köszönöm a szereteteteket, hogy ennek a gyülekezetnek része lehetek. Csodálatosak vagytok. Istennek bárányai. Kövessétek a Mestert! Kövessétek az Ő hangját, mert annál csodálatosabb élet nincs!

P. Havellant Csaba

Isten annyira gazdag. Krisztus nem unalmas.

2Kor 2:14a Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban

Micsoda vers! Hála pedig az Istennek, aki mindenkor, mindig diadalra vezet minket a Krisztusban! Amikor Pál ezt írja, akkor az előző versekben elmagyarázza, hogy éppen Troásban volt a Krisztus evangéliuma ügyében, és kapu nyittatott meg neki, de nem volt a lelkének nyugodalma, mert még nem találkozott Titussal, aki a korinthusiaktól hozta a híreket, hogy hogyan fogadták az előző levelét.

Ott van Pál Troásban és nincs nyugalma a lelkének. Isten kaput nyitott számára és az evangélium számára. Továbbmegy és így folytatja: hála legyen az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket. „Mi az, hogy mindenkor? Az előbb nem volt a lelkednek nyugodalma?!” Mégis ebben a győzelemben élünk.

Ez nem azt jelenti, hogy nincsen csüggedés, vagy olykor nyugtalanság, vagy olykor betegség, vagy olykor gyengeség, vagy olykor bukás, vagy olykor hűtlenség, de azt jelenti, hogy mégis amiatt, aki Isten, és amit értünk tett, a Krisztusban mégis van egy diadalmenetünk, egy győzelmünk. Egy győzelemmenetünk a kegyelem miatt. Pusztán kegyelemből. Amiatt, aki Isten, és amit értünk tett, és akivé minket tett, és Krisztusba helyezett bennünket.

Ezzel az új elmével, ezzel a valósággal van egy diadalmenetünk. A kép itt az, amint a római sereg visszatér a győzelemből, amint szétvertek mindenkit. Megépítik számukra a diadalívet. Elöl megy a generális, aztán mögötte megy a győztes sereg, és diadalmenetben mennek. Mi Krisztus miatt Krisztusban; az Ő gondoskodása, az Ő szava, az Ő bennünk lakó szelleme, a bevégzett munka – amit hallottunk az Úrvacsoránál –, a megterített asztal – ami számunkra van ingyen, kegyelemből –, és minden szellemi gondoskodás, ajándék és áldás miatt részünk van ebben a diadalmenetben.

Egyszerűen győzelemre vagyunk predesztinálva. Isten győzelemre rendelt bennünket. Ebben a világban az életünk egy diadalmenet. Olykor vannak kétségek, nyughatatlanságok, nehézségek, de mégis Isten hűséges, és Isten nagy. Isten nagy – ez szólt hozzám, ahogy P. Józsi beszélt. Isten nagy – ez szólt hozzám, ahogy P. Kende beszélt.

Nem mi visszük Isten munkáját, a frigyládát, a bevégzett munkát, Isten jelenlétét. Ő visz bennünket. Ő nagy. A bevégzett munka nagy. A kereszt ereje nagy. A feltámadási élet nagy. Mindez a mienk.

Luk 15-ben 3 történet van. Ezekben 3 közös dolog van.

1)      Az elveszettség állapota, amiben voltunk.

2)      A megtaláltság valósága. Isten megtalált bennünket és megváltott bennünket.

3)      Öröm. Olyan, mint a diadalmenet.

Luk 15 „vágjátok le a hízott tulkot, együnk és vigadjunk” – mondja az atya. Ez a keresztény élet. Eszünk és vigadunk. Az asztal meg van terítve. A füves legelőkön vezet bennünket a jó pásztor. Aztán azt mondja: mert az én fiam meghalt, elveszett, és megtaláltatott; meghalt és feltámadott; kezdének azért vigadni.

Az életünk Isten miatt, a kegyelem miatt, Krisztus miatt, a bevégzett munka miatt lehet egy „kezdének azért vigadni” élet. Egy diadalmenet. Nem miattunk. Isten valósága miatt. Egy diadalmenet. Lehet nekünk a megváltásunknak az öröme.

Erről gondolkodom ezekben a napokban: a megváltásunk öröme. Ha azt gondoljuk, hogy a megváltásunk valami kicsiny dolog; vagy mint az általános iskola első két osztályában: igen megváltás, aztán mozduljunk tovább, mert vannak itt nagyobb dolgok, mélyebb dolgok. Nincs! Az egész menny, az örökkévalóság arról fog szólni, hogy csak ámulni fogunk, és hálásak leszünk. Nem tudunk túljutni azon a gondolaton, hogy üdvösségünk van, megváltásunk van, és ez Isten hatalma.

Minden egyes ember, aki megváltást nyert – ez Isten hatalma és ereje. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Azért, mert Isten hatalma az minden hívő üdvösségére, hogy egy teljesen elveszett állapotból, teljesen érdemtelenül, istentelen állapotban egy pillanat alatt Isten karja lenyúlt és megszabadított minket örökre. Megváltott bennünket örökre. Ennél nincs nagyobb dolog. Ennél nincs nagyobb dolog és kezdünk vigadni. Hála legyen Istennek, aki mindenkor diadalra vezet bennünket Krisztusban, a mi Urunkban! Ámen.

Kategória: Egyéb