Isten bizonyságtételei

2010 június 20. vasárnap  10:30

P. Kiss Laci

Nem vagyunk túl sokan, de nem hiszem, hogy ez Istent zavarba hozná. Ha egyetlenegy személy lenne itt, akkor Isten meglátogatná ezt a helyet.

Róma 1:21

Mennyire vetted észre, hogy Istentől elidegenedett világban élünk? Alapvetően minden Istenről tesz tanúbizonyságot. Ősszel, amikor mész a járdán és rugdosod a faleveleket, ha csak lehajolnál és felvennél egy levelet – nem mondom, hogy Isten szerelmes levele hozzád – de Isten dicsőségét láthatod benne. Ahogy lélegzetet veszel, és teletöltődik a tüdőd levegővel, oxigénnel, ez arról beszél, hogy Isten a második napon megalkotta az eget, a légkört. Amikor reggel kinyitod a szemed, és látod a világosságot, ez Istenről tesz bizonyságot. Amikor besötétedik, Istenről tesz bizonyságot. Amikor nyáron elutazol a tengerhez – Uram, add meg, hogy ezen a nyáron el tudjak utazni a tengerhez, talán egyszer életemben láttam a tengert – az Istenről tesz tanúbizonyságot.

Amikor el kezded csinálni a heti időbeosztásodat, hány napot adott Isten az embernek? Valaki azt mondja sokat, valójában hetet. Melyik volt az első nap? Akkor még nem úgy hívták, hogy hétfő, kedd, …, akkor úgy hívták: első nap, második nap, …, hetedik nap, az emberek később nevet adtak a napoknak. Első nap a vasárnap, ez volt a teremtés első napja.

Hány napod van arra, hogy megmutasd Istennek, hogy szereted és bízol Benne? Néhányan azt gondolják, sok. Egy! A mai nap. A tegnap elmúlt, a holnapban reménykedünk, hogy eljön. Így Isten ezt nagyon egyszerűvé tette. Ezen a napon bízhatsz Benne, ezen a napon elfogadhatod a bűneid bocsánatát, ezen a napon elfogadhatod az Ő megerősítését. Így már egy kicsit érthetőbb, amikor Jézus azt mondja: ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt! Mi nemcsak a holnap miatt aggodalmaskodunk sokszor, hanem azok miatt a napok miatt is, amik a hátunk mögött vannak. Mennyire fölösleges időtöltés!

Egy napunk van, és ez Istenről tesz tanúbizonyságot. Miért lesznek az emberek olyan izgatottak, amikor látnak egy szivárványt? „Nézd szivárvány! Nézd milyen gyönyörű!” Miért lesznek izgatottak tőle az emberek? Mert Istenről beszél. Mi az a varázslat, amikor felnézel a csillagos égre, és kicsit áhítatba esel? A csillagos égbolt Istenről tesz bizonyságot. Miért van az: mész az utcán és csak férfiak és nők jönnek veled szemben? Még nem voltam hívő, sok fantasztikus könyvet olvastam. „Milyen unalmas a világ, csak férfiak és nők!” – ezt gondoltam fiatalkoromban. Ma már tudom, hogy miért van férfi és nő. Mert Isten a kezdettől fogva férfivá és asszonnyá teremtette az embert.

Isten adjon nekünk világos szemeket! Isten adjon nekünk világosságot – Istennek ez volt az első mondata a Bibliában: legyen világosság! – és ez értelmet is jelent, hogy meglássuk az Ő bizonyságtételeit. Istennek az ellensége, az ördög meg akarja vakítani az embereket, süketté akarja tenni őket, elrabolja a képességet, hogy ne láthassuk az Ő bizonyságtételeit. Miért mondja azt Jézus nekünk, hogy a világ világossága kell legyünk? Azért, mert mi vagyunk az Ő bizonyság-hordozói. Miért hívták a bizonyság ládáját Bizonyság ládájának? Mert Istenről tett bizonyságot.

Mi vagyunk most Istennek az élő bizonysághordozói. Tehát először meg kell, hogy nyissa Isten a szemünket. Meg kell kérnünk Jézust, hogy érintse meg az elménket, hogy lássuk és értsük az Írásokat és igazi bizonyságtevői legyünk az Úrnak. Majd egyszer egy bizonyos napon, amikor minden térd meg fog hajolni Jézus előtt, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy Ő az Úr, akkor mindenki látni és érteni fogja: az igazak, a gonoszok egyaránt; de ma nem feltétlenül. Úgyhogy hívőként az egyik feladatunk, kötelességünk, hogy gyakoroljuk magunkat. Gyakoroljuk magunkat, hogy lássuk, értsük Isten bizonyságtételeit, hogy felfedezzük ezeket a bizonyságtételeket, és utána bizonyságot tegyünk róluk.

Róma 1:21 Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.

Ebben a versben le van írva az a három dolog, amit egy embernek tennie kellene:

1)      megismerni az Urat. Ne felejtsd el, az örök élet az, hogy megismered Istent, az egy élő igaz Istent, és akit Ő elküldött, Jézus Krisztust.

2)      Második feladatunk emberként nem a családi házunk felépítése, nem a munkánk, vagy a szórakozás, hanem Isten dicsőítése.

3)      ebben nagyon jók vagyunk: a hálaadás.

Ezt sokan nem tesszük, hanem elkezdünk okoskodni: nem úgy vannak azok a dolgok. Nem ez az elsődleges, vannak ennél sokkal fontosabb dolgaink is. Az embert a gondolkodása hiábavalóvá teszi és a bolond szívük megsötétedett. Nem lenne szükségünk Isten világosságára? Szerintem nagy szükségem van rá. Zsolt 36:10 Isten világossága által nyerünk világosságot. Ő az életünk forrása és az Ő világossága világosít meg minket.

Róma 1:22-23 22Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek; 23És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.

Nem könnyű ilyen világban élni, ahol nem látható a nyilvánvaló; ahol az ember van az Isten székébe ültetve és sokszor még hívőként is meg lehetek tévesztve. Föl kell rázni magam! Ki kell nyitnom a szememet, meg kell engednem Istennek, hogy érintse meg az értelmemet és Rá kell koncentrálnom.

Zsid 12 bizonyságokról beszél, Isten bizonyságairól. Mit jelent ez a szó neked: bizonyság? Bizonyság: ez valami bizonytalan? Nem! Ez valami biztos, amire lehet építeni; ami nem változik meg egyik pillanatról a másikra. Bizonyság – bizonyosság.

Zsid 12:1 Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Sok minden meg akar téged akadályozni abban, hogy Isten ismeretére juss. Sok minden meg akar téged akadályozni, hogy dicsérd az Urat, hogy hálát adj Neki. Akadályok, külső- és belső körülmények, a megkörnyékező bűn. Ám Isten Igéje azt mondja: tedd félre, és legyél kitartó, legyél buzgó, és fusd meg a küzdőteret, amit Isten eléd rakott. Az élet küzdelem. Egy hitetlennek még inkább. Hívőnek is. Küzdőtéren vagyunk. Nem a kényelmes fotelunkban ülünk, természetesen ez is belefér, de ha ez az életem célja, akkor tévedtem. Én egy küzdőtéren vagyok, és bizonyságfellegek vesznek körül.

Tudom, hogy sok minden van az életedben, amit Isten megtett már. Gondolj azokra a legalapvetőbb dolgokra, amik Istenről beszélnek (amiket az üzenet elején elsoroltam). Nyilván az egész örökkévalóságban arról fogunk beszélni, hogy miket tett Isten az életünkben. Úgyhogy félretesszük az akadályokat, a megkörnyékező bűnt és nézünk a hit fejedelmére: Jézusra. Ezt tesszük a mai napon. Nem érdekel bennünket, hogy mi volt tegnap. Isten áldjon meg, ha jól sikerültek a dolgok tegnap; és igazából nem tudjuk, hogy mi lesz holnap; a mai nap nézünk Jézusra, a mai nap kérjük, hogy érintse meg az elménket, hogy legyen világosságunk. Törődni akarunk a bizonyságokkal.

Zsid 2:1 Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk.

Zsid 2:3 Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel? a melyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik hallották, biztosítottak számunkra,

Zsid 2:4 Velök együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint.

A mai napon ott van az elsodortatásnak a veszélye. Ha nem figyelek a hallottakra, akkor hogyan fogok megmenekülni? Ha nem törődök ezzel az üdvösséggel, amit Isten közölt, akkor hogyan fogok megmenekülni? Törődni az üdvösséggel a szabadítással, amit Isten adott nekünk. Ez sokkal több annál, mint befogadni az Urat a szívembe; sokkal több annál, hogy elfogadom a bűneim bocsánatát; sokkal több annál, hogy tudom, van egy biztos helyem a mennyországban. Nem! Törődni azt jelenti, hogy időt töltök vele; hogy felfedezem; hogy izgatott vagyok tőle és keresem, kutatom: erről az oldalról is meg akarom nézni, meg a másik oldalról is. Meg akarom tapasztalni a hatalmát, az erejét, és igenis törődöm Isten bizonyságtételeivel.

Két fő bizonyságtétele van az Úrnak. A kezünkben az egyik: az Írás. Tiszta beszédek.  Példabeszédek 30:5: igen tiszta beszédek. Nem találsz benne semmit, ami nem odavaló. Ez egy pajzs az ahhoz folyamodóknak. Meg tud téged védeni. Isten bizonyságtétele az ő beszéde. Ez Isten hatalma. Ha ez ott van a szemed előtt, ha törődsz vele, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem fogsz tévelyegni. Jézus egy alkalommal, amikor a szadduceusokat megszólította, azt mondta nekik: ti tévelyegtek, és nem ismeritek az Isten hatalmát, mert nem olvassátok az Írást. Mi törődünk Isten bizonyságtételével. Ezért magunkhoz vesszük minden nap.

A második legnagyobb bizonyságtétele Istennek az Ő Fia: Jézus Krisztus. Őt akarjuk felemelni. Őróla akarunk hallani. Még közelebb akarunk kerülni Hozzá. Minden nap. Tegnap Jézussal voltál? Csodálatos. Ma ma van. Szükséges, hogy ma is megkeresd Őt. Az evangéliumban van egy rész: Jézus éppen indul reggel. A célja, hogy menjen a következő faluba és hirdesse Isten dolgait. Szeretem azt a képet, hogy Jézus indul. Ő úton van mindig. Azt akarja, hogy ott legyél te is. Odaszalad Jézushoz egy előkelő ember, és azt mondja: Uram, követlek. Jézus lehajolt – úgy gondolom – és azt mondja az Írás, hogy tetszett neki ez az ifjú. „Követni akarsz? Velem akarsz jönni? Örülök neki.” Ám az a fiú nem ment vele, mert gazdagsága volt; földi gazdagságai voltak, és azokat többre értékelte a mennyeieknél. Voltak még néhányan, akik odaszaladtak Jézushoz, akiknek még volt elrendeznivalójuk otthon. Remélem, hogy később követték Jézust, de akkor ott nem. Nekünk azonban meg kell tartanunk ezt a bizonyságtételt: az Írás bizonyságtételét, a Fiú bizonyságtételét, mert Isten ezekben a napokban, a Fiún keresztül szól. Nekünk a Fiúra kell nézni.

Köszönjük Neked, Atyánk, hogy a Te bizonyságtételeid, a Te rendeléseid bölccsé teszik az együgyűt. Köszönjük, hogy a Te bizonyságtételeid gyönyörűségesek. Azért imádkozunk, hogy törődjünk ezzel a bizonyságtétellel. Őrizz meg bennünket, hogy ne sodortassunk el, hanem azon a küzdőtéren legyünk, amire Te állítottál minket!

 

P. Mátyás Feri

P. Kiss Laci mondta, milyen jó lenne a tengerparton. Sokkal jobb helyen vagy az Istentiszteleten, mint a tenger mellett. Mi azt vártuk, hogy néhány napra hazajöjjünk, és a gyülekezetben legyünk. Népek tengere :-), a gyülekezet, Krisztus menyasszonya, …, ebben sokkal több élet van. A tenger nem szeret viszont, nem köszön vissza, nem lehet megölelgetni.

(Van házi Bibliatanulmányunk Angliában, és mondani kell, hogy mi van az Ószövetségben és mi van az Újszövetségben, az Ószövetség volt előbb. Az alapoknál kezdjük: legyen világosság!)

Egy alkalmazást szeretnék azzal kapcsolatban adni, amit P. Kiss Laci mondott. Erre van szükségünk. Van a tegnapi nap, jön a holnapi nap, és félünk. Ez a mi természetünk. Félünk.

Róma 8:17 Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Róma 8:18 Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.

Ne aggódj! Szenvedni fogunk. Ne aggódj! „Mi lesz, ha nem fogok szenvedni? Mi lesz, ha nem veszítek el semmit?” Nyugi, mindent el fogsz veszíteni! 🙂 Az életedet is el fogod veszíteni. Mit jelent a halál? Az, amikor mindent elveszítesz, még a testedet is. Kapcsolataidat, mindent.

Jel 19:6 És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.

Ezek mi vagyunk. Mi mondjuk majd, hogy Halleluja! Mint nagy vizek zúgása, mint mennydörgés. Dicsőítjük majd Istent. Azért, mert látjuk, hogy Neki volt igaza. Az Ő terve jobb volt. Ő csinálta jól. Most úgy képzeljük, hogy nekünk lenne egy jobb ötletünk. „Én tudnék magamnak egy jobb életet.” Itt nem erről ír. Nem az van ott, hogy dicsőítsétek Istent, és akkor néhányan énekelgetnek. „Várjál, mindjárt eszembe jut valami más is, tudod, nagyon magam alatt vagyok, épp most vesztettem el mindent, még a testemet is. Te is vesztettél már el dolgokat, nem? Még jó, hogy engem nem! 🙂 Gyerünk, Isten! Adj még egy kis hitet!” Nem erről szól! Hanem nem is kell mondani, és üvöltözünk, mint mennydörgés. Dicsőítjük Istent!

Sok gyülekezetet láttam mostanában. Néha az az érzésem, hogy azok nem is igazán gyülekezetek, hanem versenyistállók. Szellemi versenyfutás folyik: kit áldott meg jobban Isten? Ilyen bizonyságok vannak: „Beteg lettem. Kórházba kerültem. Egyre rosszabb és rosszabb lett. Imádkoztam. Nem volt elég. Aztán jött a gyülekezet. Drága testvérek (név szerint). Imádkoztunk és Isten megmozdult, és Isten megáldott. Visszakaptam az egészségem.” „Elvesztettem a munkám, de imádkoztunk. 24 órás imalánc, és visszakaptam a munkám (vagy kaptam egy másikat).” Miért nem hallok olyan bizonyságot: elvesztettem valamit és imádkoztam, nem kaptam vissza, de Isten ott volt velem, és békességet adott?

Dicsőítsük Istent! Tőle kaptam és Ő el is veheti tőlem. Biztos, hogy ez volt a legjobb terv! Bízom Istenben! Ez az Ő bizonyságtételének a szava. Az is bizonyság, hogy visszakaptam, de miért nem tudok én veszíteni Istennel? Miért nem tudok csendben veszíteni Istennel? Miért nem tudok bízni Istenben? Egyszerűen csak úgy: az Ő terve jobb! Luk 11 azt írja: zörgessetek és megnyittatik! Ismerjük ezt a verset és zörgetünk. Jól teszitek. Zörgessünk! Csak néha hagyjuk abba! Nem kell állandóan zörgetni! Hangos gyülekezetek vannak. Nem kell állandóan zörgetni! Szeretnék csendben dicsőítő keresztényeket látni. Persze, dicsekedünk. Dicsekedünk az Úrban. Visszakapunk dolgokat. Ám lehet, jobb lenne, ha elveszítenénk. Lehet, túl sok mindenünk van.

Lehet, túl sok mindenünk van. Túl sok! Itt két királyság van. Mi kincseket gyűjtünk. Ha volna két bankszámlánk, az egyik 6%-kal, a másik 0.1%-kal. A 6%-os 70 év múlva meg fog szűnni egy tollvonással. A másik örökkévaló. Amit odatettél, az mindig ott marad és kamatozik. Meg lesz őrizve biztosan. Biztosan. A moly nem rágja meg, a rozsda nem emészti, és te örökké élsz.  Melyik számlára teszed a pénzed? Ezt most kell eldönteni. Nem lehet utalgatni. Amikor itt veszítek, kétségbeesem és „gyertek, imádkozzunk! Nem bízom az Úrban.” Miért nem gyűjtünk a másik számlára? Ján 10 Jézus a jó pásztor, Ő nem veszít el semmit. Minket sem. Ha nincs semmid ezen a számlán, nincs semmi gond, te nem vesztél el. Valamid van ezen a számlán.

Vannak dolgaink, amit kaptunk Krisztustól, azokat viszont soha ne veszítsük el! Kaptál kegyelmet, kaptál szeretetet, kaptál egy gyülekezetet, kaptad az Igét, kaptad a lehetőséget, hogy imádkozz. Dicsőséget is kaptunk, örökséget. Annyi mindent kaptunk Krisztustól. Soha ne veszítsük el! Ne bánj ezekkel könnyedén! Ha bármit ebből elveszítesz, akkor „takarítsd ki a lakást, nézz be minden sarokba, és ha megtalálod”, akkor hívd össze a barátaidat, és akkor tartsatok egy ima-összejövetelt. „Elvesztettem a szeretetemet, elvesztettem a Bibliámat – ez nem jó példa, mert abból vehetsz másikat; milyen csoda, hogy vehetsz másikat, csak nincs aláhúzva benne semmi – elvesztettem egy barátot, száz annyit kaptam vissza.” Most örülj! Lehet, elvesztettél egy munkahelyet, Istennek van egy csodálatos terve ezzel: az, hogy jó közösségben legyen veled.

Lehet, hogy túl sok mindenünk van. Elköltöztünk Angliába egy autóval, a csomagtartó volt tele. A hátsó ülésen volt egy csincsilla –azóta meghalt –, most teherautóval kéne visszajönnünk. Túl sok mindenünk van. Lehet, csak egy bőrönddel kéne visszajönnünk. Tudtad, hogy a halotti leplen nincsen zseb? 🙂 Nem viszünk át semmit. Semmi érdekes nincs itt. Viszont amikor ott leszünk, az olyan lesz, mint a nagy vizek zúgása. Mát 6 arról szól, hogy gyűjts kincseket! Ám vigyázz, hol gyűjtöd, mert ahol gyűjtöd, ott van a te szíved.

Az életünknek van egy pár szakasza. Az első, amikor gyűjtögetünk. A második az, amikor féltjük azt, amit már összegyűjtöttünk. A harmadik szakasz az, amikor kezdjük elveszíteni. A negyedik, amikor rájöttünk, hogy mindent elveszítettünk. Erről nekem mindig az jut eszembe, hogy a leggazdagabb és a legszegényebb ember megy a kórházi folyosón köpenyben. (Kórházi köpeny, ami csak hátul madzagokkal van összekötve és alatta pucérak, hogy bármikor be lehessen tolni a műtőbe. Ezen a köpenyen még pecsét is van, hogy melyik kórházé – ki akarná ellopni?) Rohannak egymás felé. Mindegy, hogy hány milliárdja volt az egyiknek, a másiknak meg semmije, annyira egyformák. Mindenki elveszít mindent.

Jób elveszített mindent, és Istent dicsőítette. A mennyben már nem fogunk semmit elveszíteni, de azt mondja Isten, hogy: meg fogom rázni az alapokat, és megnézem időnként, hogy mire építettél? Nyugalom, veszíteni fogsz!

2Kor 12:9 Elég néked az Én kegyelmem. Szellemi embernek nincs szüksége semmire. Minden, ami ezen felül van, az szeretetből van. Isten nem kötött szerződést arra, hogy téged meg fog áldani. Arra kötött szerződést, hogy meg fog menteni, és azt a vérével írta alá. Az Atya és a Fiú között van egy szerződés a te haszonélvezetedre. Nem arra, hogy téged meg fog áldani Isten. Ha bármit kapsz, az a szeretetből van. Becsüld meg! Ujjongj! Ha elveszíted, akkor ujjongj még jobban. Veszíts csendben, mert Krisztus is csendben veszített. Mindent teérted. Azért, hogy ma itt lehess. Azért, hogy majd egyszer ott lehess, és akkor már nem veszítünk semmit. Hangosak leszünk és ujjongunk, mint a nagy vizek zúgása. Nem csodálatos terv ez?! Van jobb ötleted? Nekem nincs. Tanulj meg csendben veszíteni Istennel és gyönyörködni ebben. Ez a gyakorlati megvalósítása annak, hogy bízni Istenben. Isten áldjon meg titeket! Isten nagyon szeret titeket. Ámen.

Kategória: Egyéb