Hűnek lenni & Sekélyes bolondok, tudós bolondok és Jézus

2014 november 2. vasárnap  10:30

P. Knight: Hűnek lenni

Tegnap Debrecenben voltunk. Tudtuk, hogy nem áll rendelkezésünkre hely az istentiszteleti alkalomra, mert munkaszüneti nap volt, de azért mentünk hatan. Debrecen üres volt, nem volt senki. 🙂 Eszünkbe jutott: Lehet, hogy lemaradtunk az elragadtatásról? 🙂 Ezért elmentünk egy kis kávézóba, mert elhatároztuk, hogy Debrecenben töltjük a napot.

Jött egy ember, az egyik ottani szent. Aztán jött még egy. Nagyon jó közösségünk volt. Aztán az egyikük kezdett megosztani egy bizonyságot. Mindig nagyon drága dolog hallani, hogy Isten mit tesz emberek életében. Ez a valósága a mi hitünknek, amikor halljuk, hogy Isten hogyan munkálkodott személyesen. A bizonyság kérdéseket vetett fel. Úgyhogy csodás időnk volt az Igében a kávézóban.

Aztán kimentünk a városba, és még mindig nem volt ott senki. Gondolkodtunk azon, hova tudnánk menni. Kis idő után találtunk egy éttermet, ahol összeültünk, volt egy kis alkalmunk, és ettünk is. Jöttek még néhányan az ottani gyülekezetből, kicsi volt a csapat. Ám az egyik ember, aki már több hónapja nem volt, most eljött. Nagyon jó volt találkozni vele, és így együtt lenni.

Isten megnyitotta a mennynek a kapuit, és csodálatos közösségünk és nagyszerű időnk volt az Igében. Úgy éreztük, hogy Isten ott volt közöttünk. Valószínűleg lett egy új gyülekezeti tagunk is, az egyik pincérnő az étteremből. Ő nagyon izgatott Isten Igéje felől. Szeretne járni és velünk lenni. Ez nagyszerű bizonyság.

Arra gondoltam, hogy milyen jó nézni, ahogy Isten munkálkodik. Amikor vidéki szolgálatokba megyünk, vagy Budapesten evangelizálunk, akkor csak nézzük azt, ahogy Isten munkálkodik. Nem próbálunk jobb módot találni arra, hogy ezt tehessük, mert túlságosan is benne vagyunk abban, hogy halljunk Istentől, és megtaláljuk az Ő módját arra, ahogy tesszük ezt. Nem azt keressük, hogy valamiféle tervvel menjünk, hanem csak megyünk.

Csak megyünk, és azt nézzük, hogy Isten mit fog tenni. Mert az evangelizáció és a szerető emberek – ez Isten munkája. Ezt teszi Isten, amikor mi abba a helyzetbe tesszük magunkat anélkül, hogy bármiféle elképzelésünk lenne magunktól. Az egyetlen dolog, amiben biztosak vagyunk, ez az, hogy hűségesek leszünk.

Azt mondjuk: Uram, ha most Te ezt készítetted számomra, akkor csak hűséges leszek ebben, bármit is mondasz. Nem hagyjuk, hogy a személyiségünk, a hangulatunk, a különböző vágyaink össze-vissza vezessenek minket, hanem csak megjelenünk hitben. „Hol kell legyek ma?” Tegnap nekünk ez Debrecen volt. „Mi fog történni?” Nem tudom, de ott leszek. Ott leszek hitben, mert szeretném látni, ahogy Isten munkálkodik. Szeretném látni, hogy Ő munkálkodik emberek életében.

1Pét 5:6-9 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban.

Az ördögnek nincsenek új trükkjei, ezek mind régi dolgok. Nincs semmi új a nap alatt az ő világában. Azokon, amiken mi keresztülmegyünk, mindenki más is keresztülmegy. Úgyhogy csak legyünk hűségesek, és ne próbáljuk megváltoztatni a dolgokat. Mindenkinek nagyszerű elképzelése van, de hogyha az nem Isten elképzelése, akkor azt szeretnénk elhagyni.

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és állhatatossá tenni.

Ezt láttuk tegnap drága emberek életében, ahogy megosztották a szívük mély dolgait. Nagyon mély dolgokat is. Mert mély bizalmat éreztek, elmondhatták ezt, és láttuk a minden kegyelem Istenét. Ez gyönyörű dolog! Ezek voltak a gondolataim most, és imádkozom, hogy pozitív hatással legyenek az életedre. Ámen.

P. Kende: Sekélyes bolondok, tudós bolondok és Jézus

Mát 22:34-től olvassuk azt a történetet, amikor Jézust mindenki nagyon megkérdőjelezte, de úgy tűnik, hogy ez Őt nem zavarta túlságosan. 🙂 Úgyhogy, amikor látod az ateistákat, és azokat az embereket, akik utálják Istent, és Krisztusról beszélnek, akkor ne aggódj emiatt. Nem gondolom, hogy Krisztust ez bántaná. Nem gondolom, hogy az Atya trónja meginogna amiatt, mert ők így beszélnek.

Mát 22:34 A farizeusok pedig amikor meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, összegyűltek,

Az első az, hogy Jézus a szadduceusokat elnémította. A szadduceusok odamentek Jézushoz, és feltették a „nagy” kérdéseiket. Sokat gondolkodtak a kérdésen, és azt hitték, hogy ezzel csapdába ejthetik Jézust. Persze nem történt meg. Jézus válaszolt nekik. Többet tett, minthogy válaszolt, befogta a szájukat, azután nem tudtak mondani semmit, csak csöndben voltak. Utána nem beszéltek többet, nem tettek fel több kérdést, mert a bolondságukat megmutatta Jézus. Még a saját logikájuk is arra vezette őket, hogy meglássák, nem volt igazuk. Ez volt az első embercsoport, a szadduceusok.

Szadduceusok mindig voltak, ma is vannak. Nincs olyan embercsoport, akiket így hívnak, de ezek azok az emberek, akik nem szeretnék elhinni azt, ami kényelmetlen. Mit jelent ez? Ez olyan, mint egy gazdag ember, aki nem akarja elfogadni 1Tim 6:17-18-at, ahol azt mondja: „Ne bízz a gazdagságodban, hanem bízz Istenben. Élvezd azt, amid van, de ne alapozd arra az életed. Ha gazdag vagy, akkor legyél adakozó!” „Én ezt nem szeretném elfogadni, mert gazdag vagyok. Ez kényelmetlen számomra.”

Vagy egy férj elolvassa Ef 5:28-at, és azt mondja: „Ezt nem tudom elfogadni. Miért kéne szeretnem a feleségemet? Először tisztelnie kell, és utána, csak utána ezt azzal fogom honorálni, hogy szeretem. A másik kényelmetlen, úgyhogy nem akarom elfogadni.” Vagy egy nő, aki nem akarja elfogadni 1Tim 2:12-t, ahol azt mondja, hogy nő ne legyen pásztor a gyülekezetben. Sok nőnek ez nem tetszik, de ezt mondja a Biblia.

Tudjuk, hogy milyen érzés ez. Olvasom a Bibliát, beleütközöm valamibe, ami nem tetszik, és azt mondom: „Ez nem tetszik. Ezt nem akarom elfogadni.” A valóságban a szívünkben van egy szadduceus, akkor is, ha nem úgy hívják. Ez megtörténhet velünk. Mindig vannak ilyen emberek a gyülekezetben, az életben. Vannak olyan emberek, akik csak dobálóznak, és felteszik az ostoba kérdéseiket: Melyik napon halt meg az Úr?; és ha nem értesz egyet a kis elméletével, akkor tudatlan bolondnak tart, aki nem tud semmit.

„Melyik nap kell, hogy imádjuk az Urat?” Ha a válaszod nem az a nap, amire ő gondol, akkor te eretnek vagy. „Milyen hosszú legyen a haj? Hosszabb annál, mint ahogy most hordod!”; és ha nem olyan, akkor… 🙂 Tudjuk, ez hogyan működik. „Tetszenek bizonyos részei a Bibliának, és más részeket pedig gyűlölök benne.”  Ilyenek a szadduceusok. Szubjektívan döntenek arról, hogy mi helyes a Bibliában, és mi nem. A gondolat az, hogy legyünk másképp. Hívők vagyunk Krisztusban, ne éljünk korlátozott Biblián.

Ne éljünk korlátozott Biblián, mert 2Tim 3:16 a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos. A teljes Írás hasznos számunkra. A teljes Írás hasznos számodra a tanításra, feddésre, kijavításra és nevelésre. Hasznos neked és nekem. Melyik része? Az egész. Minden hasznos számomra, de nem minden szól hozzánk közvetlenül. Ha nem tudod, hogy miről beszélek, akkor hallgass hermenautika órákat.

Az egész Írás hasznos számunkra. Ne éljünk korlátozott Biblián, olyan Biblián, ami tetszik, hanem éljünk az egészen. Legyünk teljes Írásos keresztények! Emiatt bátorítalak, hogy legyen naponta bibliaolvasásod. Nem tudom, hogy ott van-e az életedben, de bízom abban, hogy igen. Nem is úgy értem, hogy a mobil-bibliádnak van egy olyan funkciója, ami gombnyomásra ad neked egy véletlenszerű verset arra a napra a Bibliából. Nem erre gondolok, hanem olvass el egy fejezetet, vagy kettőt, élvezd, és tölts időt ezzel.

Mert a Biblia olyan, mint a szőlő, amit össze kell préselni, taposni, dolgozni kell rajta, hogy kijöjjön a lé. Ilyen a Biblia. Néhány vers könnyen jön, de van, amin sokat kell „tapodni”. Bátorítalak, hogy legyen ez az életedben. Ezért van az, hogy ha a bibliaiskolában a teljes programot veszed, akkor kétszer is átmész a Biblián ez idő alatt. Mert az a mi Istenünk gondolatai számunkra. A teljes Írás.

Könnyű olyannak lenni, mint a gyakorlati szadduceus, hogy az életében csak fogja, és kiválasztja azokat a verseket, amik tetszetősök. Viszont nem ez az elhívásunk. Ez kihívás számunkra. Mert ugyanaz az Isten, Aki 1Ján 4:16-ban azt mondja, hogy Ő a szeretet, Ő lesz ugyanaz, Aki egy nap Mát 25:41 azt fogja mondani néhány embernek: Menj az örök pokolba! Ugyanaz az Isten.

„Nem tetszik a második. Úgyhogy csak kivágom a poklot a Bibliámból.” Vagy: Nem tetszik a szeretet-rész, mert szeretek mindenkit utálni, úgyhogy kivágom az első részt a Bibliámból. Vagy: „Csak nem olvasom a Bibliát! Úgyhogy nem vagyok abban annyira biztos, hogy Isten tényleg szeretet, és abban sem vagyok teljesen biztos, hogy mennyire komoly dolog a bűn.”

Ugyanaz az Isten, Aki azt mondta Zsid 13:5-ben: Soha nem foglak elhagyni, vagy eltávozni tőled; ugyanaz az Isten mondta azt Márk 10:9-ben: Ne válj el! „Igen, szeretlek, soha nem foglak elhagyni, de van igazság, és járj abban az igazságban.” Szeressük az egész Könyvet! Szeressük Isten teljes elméjét és teljes tanácsát! Különben lehetsz olyan sekélyes bolond, mint a szadduceusok voltak, hogy sok az elgondolás, a találgatás és kedvenc kis tanocska, de nincs alázat és valóság. Az szégyen lenne, mert hívők vagyunk, akik az egész Bibliára el vannak hívva.

A második csoport. Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus befogta a szadduceusok száját – és ennek nagyon örültek, mert nem szerették egymást –, felsorakoztak, és azt mondták egymásnak: Mi tudunk ennél jobbat! A farizeus a másik személy, ez a második csoport. Ugyanolyan helytelen, mint a szadduceus, de az ő esetükben ezt nehezebb felismerni.

A szadduceus olyan, mint egy eretnek. Testi vagy természeti bajkeverő. Keresi azt, hogy problémát okozzon. Ezek az emberek mindig jelen vannak a gyülekezetben. Csak kis dolgokra mutogatnak, és ha nincs semmi, akkor hazudnak és kitalálnak dolgokat. Találkozni fogsz ilyenekkel a gyülekezetben, keresik ezeket a dolgokat. Csak kerüld el őket!

A farizeus, ő annyira igaz! Annyira helytálló, annyira szent, annyira igaz, annyira rendes! Nagyon rendes! Minden rendben van körülötte, tökéletes, a szavai is tökéletesek. Mi átlaghívők csak csodálattal tudunk nézni egy farizeusra: Ó, bárcsak tudnék ilyen szent lenni! Úgyhogy egy farizeust könnyen össze lehet keverni Jézus tanítványával, de nem az.

Mert Ján 5:39-ben azt mondja Jézus: tanulmányozod az Írásokat, és azt gondolod, hogy örök életed van azokban, de amikor azt mondja az Írás, hogy gyere Énhozzám, akkor nem jössz. A farizeusok nem mentek Jézushoz. Ők annyira igazak voltak, hogy szerintük nem kellett odamenniük Jézushoz a megváltás miatt.

A szadduceus a saját büszkeségét, a saját kényelmét, a saját gondolatait és a gyors ötleteit szolgálja. Soha nem látja, de amikor találkozol vele, akkor felismerheted, hogy ő csak kitalál dolgokat, és ez felszínes és nem valós. Könnyű felismerni. Egy farizeust viszont nehezebb felismerni. Ha felteszik a kérdésüket, utána látjuk, hogy mi a fő jellemvonás, ami hiányzik egy farizeusból.

Mát 22:35-36 majd egy törvénytudó közülük, próbára akarva tenni őt, megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

Úgyhogy megkérdezte, hogy melyik a nagy parancsolat. Készen állnak arra, hogy valahogy csapdába csalják.

Mát 22:37-40 Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Mit mond itt? Azt mondja: Szeretet! „Van egy problémátok! Az, hogy nem szerettek.”  Miért mondta ezt nekik? Mert annyira rendben voltak, de nem volt szeretetük. Ezt honnan tudom? Jézus Mát 9:11-ben a bűnösökkel ült. Leült a bűnösökkel, ami azt jelentette, hogy leült a vámszedőkkel, a prostituáltakkal, a bajkeverőkkel, a politikai aktivistákkal. Jézus leült velük.

El tudod ezt képzelni? Ott ül az asztalnál, és ott az összes butaság, amiről beszélnek. Jézus ott ül velük, tanítja őket, szereti őket, és a farizeusok azt mondják: „Miért eszik veletek együtt a Rabbitok? Ez annyira helytelen!” Jézus ott ült, de ők arra gondoltak: „Én ezt soha nem tenném! Az tisztává tesz, hogy én a másik farizeusokkal ülök. Az összes farizeus olyan, mint én. Annyira rendben van. Annyira korrekt. Nem úgy, mint azok a bűnösök ott.”

Mát 15:18 Jézus azt mondja nekik, hogy ez nem kívül van, hanem a szív. „Bennetek nincs szeretet. Valódi problémátok van, nincs bennetek szeretet. Ez a fő kérdés, hogy azt mondjátok, hogy szeretitek Istent, de nem szeretitek az embereket körülöttetek. Nem szeretitek a testvéreiteket.” 1Ján 3:17-ben János azt mondja erre: „Ha azt mondod, hogy szereted Istent, de nem szereted az embert, akinek van problémája, akkor te nem szereted Istent. Ha nem segítesz neki, akkor hogyan is szerethetnéd Istent?”

„Én úgy szeretem Istent… csak menj innen! Csak vidd innen a problémád. Szeretem Istent. Legyél tökéletes, és aztán gyere vissza!” Jézus azt mondja nekik, hogy van itt egy valódi probléma. Azt mondja: ez a két dolog, szeretni Istent, és szeretni a testvéredet vagy az embereket körülötted, ez kapcsolódik. Nem tudsz szeretve lenni Isten által úgy, hogy Isten szeretete ne csorduljon túl. Az lehetetlen, hogy ez ne történjen meg.

Erről szól János 1. levele, azért írja le a gyülekezetet. Mert azt mondja nekünk: Ha Isten szeret, és ha te szereted Istent, akkor a gyülekezet is telve lesz szeretettel és céllal és iránnyal. Mert Isten szeret téged. Ez a mi üzenetünk.

Ám a második csoportnak, a farizeusoknak nehéz ezt elmondani. Nehéz rámutatni a problémára. Ismerem az ilyen embert. Ez elképesztő! Fiatal hívőként láttam ezt. Volt egy ember, tökéletes volt a tanban, helyesek voltak a szavai, nagyon jól kapcsolta a dolgokat, ismerte a Bibliát. Viszont soha, sohasem tette meg az extra lépést valakiért, aki bajban volt. Soha nem próbálta meg ezt.

A farizeusok büszkélkedtek azzal, hogy ismerik a Bibliát. „A Biblia az alap. A bibliai tudás! Tudom ezt! Ismerem Ézsiást, ismerem Hóseást, ismerem Jeremiást is!” Várjunk, farizeus! Van egy nagy probléma, van egy nagy különbség közted és Jeremiás között. Mert Jeremiás imádkozott, Jer 9-ben: „Bárcsak a fejem olyan lenne, mint egy forrás, mert akkor tudnék eleget sírni az emberekért! Nem tudok eleget sírni a népemért. Annyira szeretem őket!”

„Nézd meg, hogy le lettek rombolva! Csak menj körbe a városban, és nézz rá az óriásplakátokra! A TV műsorok, az újságok és a politika – ez mind szemét!” Jeremiás ránézett erre és sírt. Miért? Mert ő szerette a népét. A farizeusok ismerték Jeremiást, de nem voltak meg nekik Jeremiás könnyei. Biztos vagyok ebben, hogy tudták idézni Jer 31:3-at: örökkévaló szeretettel szeretlek; de nem ismerték ezt a szeretetet. Nem ismerték ezt személyesen.

Tudták idézni, és büszkék lehettek emiatt: „Isten szeretett minket. Mert mi zsidók jobbak vagyunk, mint bárki más!” Biztos vagyok abban, hogy a büszkeségükben lehettek ilyenek. Viszont megvolt-e nekik ez a szeretet? Nem, nem volt meg!

Mi, keresztények is lehetünk ilyenek. Tudom, hogy van egy farizeus is a szívünkben. Ott van a farizeus a te szívedben is, tudom. Lehetünk olyanok. „Isten örökkévaló szeretettel szeretett, és te a pokolba mész. 🙂 Milyen kár! Sajnálom! 🙂 Igazából nem, de csak magammal törődöm.” Ez lehet ilyen. Élhetem így az életem. Ez nagyon ijesztő lenne!

Ők ismerték az Írásokat, nem voltak olyan sekélyes bolondok, mint a szadduceusok, akik mély bolondok voltak. Ismerték az Írásokat, de nem ismerték Istent és a szeretetet, a valóságot, a személyességet és a szolgálatot. Amikor Jézus szolgált, és nagyon messzire ment, olyan messzire elment, mint Szamária, és szolgált egy idegen felé, egy pogány felé, egy nő felé, egy rosszhírű nő felé, akkor: „Ezt hogyan tehette? Utána együtt ült a bűnösökkel, csak nézz rájuk. Miért tennéd ezt?” Nem tudták ezt felfogni. Ezt nem tudták megérteni, ez túl messze volt tőlük.

Aztán Jézus eljött a templomba, és kidobálta onnan is az összes szemetet. „Hogy tudsz ilyen messzire elmenni?” Aztán gyógyított szombatnapon. Miért? Mert ez Isten, ez a szeretet, ez az Ő szolgálata. A farizeusok azonban ezt nem ismerték.

Nagyon tetszik a következő kép. Az iszlám törvényben, a Sharia-ban, ha lopsz, akkor levágják a karodat, levágják a kezedet. Ez nagyon jó kép, mert ez a törvény. A törvény levágja a kezed. Mit értek ezalatt? Azt, hogy ez megrabol attól a képességedtől, hogy szolgálj. Megrabol attól a képességedtől, hogy messzire menj Istennel. Megrabol téged attól a lehetőségedtől, hogy tudd szeretni a bűnöst, hogy tudd őket szolgálni az evangéliummal.

Ez hasznos rend, de nem engedi meg, hogy odamenj. Van ott egy láthatatlan vonal, és ezen soha nem tudunk odamenni, soha nem tudom megérinteni azt a bűnöst. „Jaj, ne! Mert én igaz vagyok, és semmi közöm nincs hozzá.” Ezt teszi a törvény az életünkben. Amikor nem tudok menni és valakit szolgálni, amikor egy hete, egy hónapja vagy egy éve már, hogy nem mentem szolgálni valaki felé Krisztus szeretetével, akkor ott a kérdés: Valós ez bennem? Ismerem a szeretetet? Ismerem a könnyeket? Ismerem a szívet és Krisztust? Közösségben vagyok Vele?

Igen, hívő vagyok, újjászülettem, de Benne lakozom-e? Közösségben vagyok Vele? Átfolyik rajtam az élete? Mert ha átfolyna az Ő élete, akkor az a vonal nem lenne meg, nem állítana meg. Nagyon egyszerű lenne odamenni a bűnöshöz, és azt mondani: „Isten szeret és nagyon fontos vagy Neki. Ő törődik veled.”

A törvény viszont ezt teszi, hogy levágja a kezem, levágja a lábam, és nem tudok odamenni, nem tudok tenni, kivágja a nyelvemet, és nem tudok szeretetben beszélni. Ez az, ami történik. Még akkor is, ha beszélek vele, vannak ítéleteim róla. Nincsenek meg a szolgálat és a szeretet szavai.

A liberalizmusban – mint a szadduceusoknál – megvannak a kezeim, igen, jobb vagyok, mint a farizeusok, mert megvannak a lábaim, de nincs új szív, és azok a kezek és lábak csak engem fognak szolgálni, saját magamat. Soha nem fognak szolgálni Krisztus Teste felé, soha nem fogják szolgálni az elveszetteket. Soha nem fognak szolgálni Isten akaratában, mert csak magamat szolgálnám.

Úgyhogy a harmadik csoport egy Személy, Aki Jézus. Ez nagyon tetszik. Ha Isten ki akarta volna terjeszteni a törvényt, akkor küldhetett volna nekünk másik levelet arról, hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk. Ő azonban nem a törvényt akarta kiterjeszteni. Ő nem csak hozzá akart adni ugyanahhoz a rendszerhez, hanem ehelyett meg akarta mutatni nekünk az Ő szeretetét. Ahhoz, hogy kijelentse nekünk a szeretetet, szüksége volt egy Személyre.

Nekünk is szükségünk volt egy személyre, hogy megértsük a szeretetet. Mert egy szerelmes levél az csodálatos, de szükség van egy személyre. Ezért jött el Jézus. Ezért mondja azt Zsid 1:2-ben, hogy Isten sokféle módon szólt hozzánk a korok során, és most az utolsó időkben az Ő Fiában szól hozzánk, és szeretetet szól. Nem csak még egy listát, még egy törvényt ad, hanem ahelyett szeretetet mutat nekünk. Ez volt a különbség Jézus és a farizeusok között.

Jézus azt mondta: azért jöttem, hogy az Én Atyám akaratát tegyem; Ján 5:30. „Nem azért vagyok itt, hogy a Saját akaratomat tegyem – Ján 5:30 –, hanem azért, hogy az Atya akaratát tegyem. Ezért vagyok itt.” Ján 3:13 egy csodálatos rejtély, hogy amíg Jézus itt volt, közben ott volt a mennyben is. Ezt nem értjük, de nagyon is tiszta. Miért? Mert Jézus élte az életét szeretetből, egy kapcsolatból.

A farizeusok olyanok voltak, mint a katonák. „Igenis, Atyám! Teszem az akaratodat pontosan.” Ez nagyon katonás volt. Néhány ember szeretné a gyülekezetet hadsereggé tenni: Állj így és így, viselkedj így és így, ezt tedd, azt tedd!; de ez nem gyülekezet. Nem ez a gyülekezet.

A gyülekezet kapcsolat, igen! Az Atya akaratát tenni, követni az akaratát, a nagy küldetésben élni, lelkeket nyerni, és tanítványokat képezni. Ezért vagyunk itt egy kapcsolatban, szeretetben. Ez más. A farizeusok ezt kötelességből tették, vagy azért tették, mert megszokták, vagy kulturális okokból. Ám az, hogy ezt egy kapcsolat miatt tegyük szeretetben, úgy, hogy Istenhez vagyunk kapcsolva, ez más.

Eljött Jézus, nem buta elképzelésekkel, hogy próbálja Magát megvédeni, és nem is másik törvénnyel, hanem Ján 1:14 úgy jött, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. Mindkét dolog Benne van, és erre van szükségem. Mert a kegyelemben ott vannak a kezeim, hogy tegyek valamit, ott van a nyelvem, hogy szóljam a szeretetet, ott vannak a lábaim, hogy a misszióban járjak, és Ezék 36:26 van egy új szívem, hogy szolgáljak, és hogy éljem az életet, hogy Istennel éljek.

Úgyhogy Jézus elmondta nekik pontosan azt, amit hallaniuk kellett. Nekünk is ezt kell hallanunk, mert ez az, ami megkülönbözteti Jézus tanítványait. Ján 13:35-ben: „Arról fogják tudni, hogy az Én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” Szeressétek egymást! – ez az, amit Jézus tanított nekik. Ez az, amit Jézus tanított nekünk az Úrban.

Ez mit jelent? P. Knight üzenete annyira nagyszerű volt, mert az volt a tökéletes kép erre! Gondolj bele, Márk 16:3-ban Mária, Mária és Salomé mennek a sírhoz, szerették volna megtenni a temetési szertartás minden részét, mert szerették Jézust. Még akkor is, ha halott volt, ők szerették. Utána beszélgettek egymással: „Ki fogja elgörgetni a követ? Azt mi nem tudjuk megtenni, mert hatalmas. Azt nem tudjuk megtenni.” Mégis mentek. Mondhatnád, hogy ez rossz terv. Nem! Ez szeretet. Nem tudják, hogy mit fognak tenni, de tudták, hogy hűségesek lesznek. Miért? Kötelességből? Nem, hanem szeretetből, a kapcsolat miatt, a kapcsolódás miatt Jézussal.

Ez nagyon tetszik és így szeretném élni az életem, hogy hűséges legyek szeretetben. Szeretnénk hűségesnek lenni a szeretet miatt. Valódi emberek szeretnénk lenni a szeretet miatt. A Bibliában akarunk lenni, a Szent Szellemben, a közösségben a gyülekezetben. Miért? A szeretet miatt. Ez az én vágyam.

Félhetünk. Egy nap megijedhetsz, mert rájössz, hogy ott van a szadduceus a szívedben. Lehet, hogy ma nem hiszel nekem, lehet, hogy azt mondod: Nem, nincs ott! Egy nap viszont megtörténhet. Vagy rájössz, hogy a farizeus nagyon hangos a szívedben. Szeretnélek bátorítani, azt mondja Ef 3:17-ben, hogy Jézus hit által ott él a szívedben, és 1Ján 4:4 szerint Ő nagyobb, mint az a kettő. Mát 22-ben látjuk, hogy Ő mindkettőnek tudott válaszolni. Neki van jobb útja, mint a mi buta spekulációink. Van jobb útja, mint a száraz törvények. Neki van jobb útja, mint saját magunk.

Az Ő útja csodálatos! Mert ez a szeretet, ez a szolgálat, ez az élet, amire tényleg vágyunk. Egyikünk azt mondta egyszer: Isten a legfantasztikusabb! Egyetértek, Ő a legizgalmasabb. Megígérhetem, hogy nem a politika, nem a szórakoztatás… Isten a leglenyűgözőbb, mert csak Ő vezet minket szeretetben, csak Ő vezet minket őrült helyekre, mint egy csoport bűnös közé. Ez ámulatba ejtő! Éljük ezt az életet! Ámen.

Kategória: Egyéb