Hogyan válaszolsz Isten áldásaira az életedben? (Hálaadási szeretetvendégség)

2013 november 24. vasárnap  18:00

Gondolj bele, hogy mennyi dolog van, amiért hálásak lehetünk! Egyszerű dolgok; dolgok, amiket magától értetődőnek veszünk; dolgok, amikre régóta nem gondoltunk, úgyhogy különlegesek… Találtál valamit, amiért hálás lehetsz? … Ez nagyszerű!

Ez az ünnep, a hálaadás az USA-ból származik. Ha jól értem, amikor először ünnepelték, az nagyon nehéz időszak volt.  Akkor telepedtek meg, és emberek haltak meg betegségek, éhség és hideg miatt. Mégis összejöttek, és találtak egy okot arra, hogy hálásak legyenek, és ünnepeltek.

Ez olyasvalami, amit újra meg újra meg kell tanulnunk: megtalálni a megfelelő okot arra, hogy örüljünk. A Biblia sokat beszél erről nekünk. 1Kor 13-ban azt mondja, hogy jobb örülni a szeretetben, mint sok-sok cselekedetben. Ugyanúgy, ahogy a törődés fontosabb, mint az ígéretek.

Hadd álljon itt egy idézet, ami személyesen nekem rettentően gusztustalan: „Jézus tanításai közül ami a leginkább visszataszító, az a helyettesítő áldozat. Az által, hogy a bűneidet valaki másra, egy bűnbakra vetheted, így eltörölheted, megszabadulhatsz tőlük – ez visszataszító és erkölcstelen tanítás.” Aztán azt mondta ugyanez az ember: „Ennek, hogy valaki fölvállalja valaki másnak a büntetését, ennek lehet haszna egy bírósági helyzetben vagy egy túszhelyzetben, de az embereket nem lehet felmenteni a felelősség alól. A kereszténység erkölcsi rohadtsága az erkölcsi felelősség megtagadása.”

Arra gondoltam, ahogy olvastam ezt, hogy ez éppen az ellentéte annak, ahogy együtt vagyunk. Mi összejövünk és hálát adunk mindazért a gyönyörű dologért, amit Isten adott nekünk, és amit tett értünk – amit Isten tett értünk a gyülekezetben a testvérekkel, amit Isten tett értünk ebben az évben – és hála van a szívünkben. Isten ajándékai, az Ő szeretete felénk az nem tesz felelőtlenné minket. Legalábbis, ha helyesen értjük.

Az ember, aki ezt mondta, őrá illik ez a vers:

Róm 1:21 mert bár Istent megismerték, mégsem dicsőítették Istenként, és hálát sem adtak neki, hanem gondolkozásuk hiábavalóvá lett, és értetlen szívük megsötétedett.

Mindannyian élvezzük Isten áldásait az életünkben. Akár hívő vagy, akár nem, Isten ad neked dolgokat, amik Tőle vannak. A szabad akarat ajándék Istentől. Áldás Őtőle. A család is Istennek az ötlete. A gyülekezet Isten ajándéka a számunkra. A nemzet is Isten ajándéka a számunkra. A szülőség is…

Igazán nincsen senki, aki Isten áldásai nélkül lenne. ApCsel 17-ben Pál azt mondja: Benne élünk, Benne mozgunk, és Benne van a lényünk. Igazán benne vagyunk Istenben. Egy értelemben Isten megáld mindannyinkat. Ebben a versben azt mondja, hogy mindenki találkozik Isten áldásaival.

Amikor azt mondja: megismerték Isten; akkor az azt jelenti, hogy a tapasztalataikon keresztül volt ismeretük Istenről. (Legalábbis Robertson ezt mondja, akinek bízom a görög elemzésében.) Az ember mit csinál ezzel az ismerettel?

Én döntöm el, hogy mit csinálok vele. Foghatom a szabad akarat ajándékát és aztán bánthatok vele másokat. Megátkozhatom Istent a szabad akarattal, és ellensége lehetek sokaknak. Nagyon is lehetséges. Foghatom a gyülekezetet – ami Isten ajándéka nekem – és aztán megtámadhatom. Támadhatom a vezetőket, megoszlást szíthatok a testvérek között.

Foghatom azt az ajándékot, amit Isten adott nekem, és aztán használhatom rosszul. Lehet, szeretem a nemzetemet, de gyűlölök valaki mást azért, mert szeretem a nemzetemet. Ez az, ahol elfordítom a dolgot. Nem arra használom, amire való.

Mi történik az emberrel?  mert bár Istent megismerték, mégsem dicsőítették Istenként, és hálát sem adtak neki, hanem gondolkozásuk hiábavalóvá lett, és értetlen szívük megsötétedett.

Két kifejezés van ebben. Az egyik azt mondja, hogy a szívem megsötétedik. A másik azt mondja, hogy az elképzeléseim, a belső gondolataim hiábavalókká válnak. Ez azt jelenti, hogy a belső dialógus, a belső beszélgetés üressé lesz. A szívem pedig képtelen lesz összeilleszteni a nyilvánvaló bizonyítékokat Istennel kapcsolatban.

Úgy értem, ha beszélnél ezzel az emberrel – akitől ezt az idézetet felolvastam –, aki ránéz Jézus áldozatára a kereszten érted és értem, és azt mondja: „Ez a leundorítóbb dolog, amit láttam. Undorító, mert leveszi rólad a felelősséget.”; azt kérdeznéd: Mi történt ezzel az emberrel? Nagyon egyszerű. Volt az a pici, amit tudott Istenről, és aztán csak egyszerűen eldobta ahelyett, hogy azt mondta volna: „Ez csodálatos. Isten, nem ismerlek, de köszönöm Neked. Isten, nem ismerlek, de hálás vagyok ezért.”

Mivel nem mondta ezt, ezért nem látja a többit. Miért jelentene ki Isten neki többet? Luk 16:11 azt mondja: ha a kicsin nem vagy hű, akkor ki adná neked a nagyot? Ha a kicsin nem vagyok hű, akkor miért adná nekem Isten a nagyot?

Ha nem tudok hálát adni Neki, azért, hogy van életem; ha nem tudom azt mondani Neki: köszönöm, Uram, hogy az életemben volt egyszer egy barátom; ha nem tudom azt mondani: köszönöm, Uram, hogy ma ettem egy jó ételt; ha nem mondom a picire: „Köszönöm, Uram! Áldalak Téged!”; akkor Isten úgy van vele: „Miért adnám a többet? Arra is hátat fogsz fordítani. Azt is meg fogod vetni. Az sem fog érdekelni. Miért mutatnám meg a csodát? Akkor miért mutatnám meg a dicsőséget, hiszen úgysem találnád meg a lényegét?”

Mi a mi választásunk? Itt van a versben: azzal, amit ismerünk Istenből, azzal dicsérjük Őt, dicsőítjük Őt, és hálát adunk Neki. Ez a két dolog: dicsőítjük Őt és hálát adunk Neki. Mit jelent ez a görögben? Dicsőítjük Őt és hálát adunk Neki! Ilyen bonyolult a dolog. 🙂

Azt mondta Jézus Mát 18-ban: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek… „Váljatok olyanná, mint a gyerekek!” Miért? Milyen a gyerek? Az egyik dolog, hogy a gyerek mindig tudja, hogy van fölötte valaki, tekintély alatt van. Szüksége van valakire, akitől függhet, aki vigyáz rá, aki vezeti őt.

Ha nem ismered Jézust, akkor erre van szükséged, hogy felismerd azt, hogy Isten annyi mindent adott neked, és a helyes válaszod erre az, hogy Istenként dicséred Őt, és azt mondod: „Isten! Én tényleg nem vagyok tökéletes, nem vagyok teljes, nem vagyok mindenható. Nekem szükségem van valakire, aki vigyáz az életemre, aki vezet engem, aki velem van.” Azt ígéri neked a Biblia Zsolt 149:4-ben, hogy Isten gyönyörűvé tesz az Ő üdvösségével. Ez az ígéret, hogy felékesíti az életedet az üdvösségével. Ha nem ismered Jézust, hozd meg ezt a döntést, adj hálát azért, amid van, és dicsérd Istent Istenként!

A másik kifejezés, ez is illik ide: a gyerek tud örvendezni a legkisebb dolgokban, nem? A magától értetődő dolgokban tud örvendezni. A kisgyermek eljátszik egy egyszerű tárggyal néhány órán át, és vadonatúj neki. Vagy élvezi, hogy futhat, amivel én úgy vagyok: futás?! Ő pedig élvezi, hogy tud futni.

A gyereknek friss az élet, és erre van szükségünk nekünk is, hogy az élet friss legyen, hogy a kicsi dolgok és a nagy dolgok frissek legyenek. „Köszönöm, Uram, hogy ma reggel, amikor felébredtem, képes voltam az egyik gondolatot a másikkal összekapcsolni. Pl. ha kilépek az ágyból, akkor… Hálás vagyok azért, hogy van egy ágyam, hogy van egy otthonom. Hálás vagyok érte, és köszönöm, Uram!” Ez nagyon jelentős a hívő életében. Mert ha hálát tudok adni, akkor a dolgok frissek tudnak maradni az életemben. Erre van szükségünk, újra meg újra visszatérni ehhez.

Ha megnézed Jézust, újra meg újra hálát adott. Hálát adott a tanítványokért, hálát adott annyi mindenért! Hálát adott az Úrvacsoránál. Hálát adott újra meg újra. Jézus nagyon hálás volt.

Az ítéletek között van egy, amelyik a hívőnek az ítélete. Ez a bémaszék ítélete. A lényege az, hogy Isten hálás akar lenni neked, a hívőnek. Ami olyan: Mit adhatnék én Istennek? Semmit! Persze. A másik oldalról viszont Isten hálás akar lenni. Azért, mert Őneki ilyen a szíve. Ezért mondja nekünk is: dicsérni Őt Istenként, és aztán hálát adni mindazzal, amink van.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy adtál nekünk annyi mindent, amiért hálásak lehetünk. Köszönjük a testvéreinket körülöttünk! Istenünk, köszönjük Neked ezt az ünnepet, a vidámságot, ezt az évet! Köszönjük, Urunk, hogy szólsz hozzánk!

Ha még nem ismered Jézust, szeretnélek hívni, hogy hozz egy döntést Őmellette. Ez rólad és Istenről szól, közvetlen vonalad van Hozzá. Csak egyszerű szavakkal a szívedben mondd azt Istennek: „Jézus, szükségem van Rád! Meg akarlak ismerni Téged. Gyere az életembe! Isten, szeretnélek megismerni. Szeretném, ha adnál nekem. Jézus, gyere az életembe, légy az én Megmentőm! Kérlek, adj nekem új kezdetet, új szívet, új életet, új szellemet. Jézus, ments meg engem! Bízom Benned, hiszek Benned!”

Ha életedben először imádkoztál így, akkor küldj nekünk egy e-mailt, hadd örüljünk veled!

Ámen.

Kategória: Egyéb