Hitből hitbe & Fuss végig a pályán

2016 december 28. szerda  18:30

P. Kende

Vitathatóan a legerősebb néhány szó a Bibliánkban:

Zsid 13:8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Csodálatos az életünkben, amikor megragadjuk ezt! Amikor megértjük azt, hogy Ő ugyanaz az Isten, Aki nem bírta visszafogni Magát, és el kellett jönnie ebbe a világba, hogy megmentsen minket. Ugyanaz az Isten! Ő, Aki akkor megtette ezt, Aki akkor megszületett, ugyanaz az Isten ma is. Tegnap, ma és mindörökké… és örökkön örökké ugyanaz az Isten lesz.

1Ján 2. – Ő a mi szószólónk. Van egy védőügyvédünk! Dr. Arnold Fruchtenbaum mondta ezt: Aki leírna engem, nem számol azzal, hogy van egy jó zsidó Ügyvédem a mennyben. Ő tegnap ez volt, és én ma mindent elszúrtam megint. Ám a jó hír: Ő ugyanaz ma, mint tegnap volt. És ugyanaz lesz örökké. Nem fog megváltozni. Mindig a Szószólód lesz.

Zsid 7:25 Ő örökké él. Azért üdvözíthet minket mindenkor, mert Ő közbenjár értünk mindenkor. „Te nem tudod, hogy ma mit csináltam!” Lehet. Valóban nem tudom, mit csináltál. Lehet, hogy szörnyű volt. Figyelj azonban! Jézus azt mondta, hogy Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ha Ő a közbenjárónk volt tegnap, akkor ma is az, és örökké az lesz.

A következő vers: Emiatt…

Zsid 13:9 Ne hagyjátok, hogy különféle idegen tanításokkal félrevezessenek! Mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik velük élnek.

Arról beszél, hogy a kereszténységbe mindig igyekszik bejönni valami. Az Ellenség mindig igyekszik belebeszélni a keresztény hitébe. Mindig szeretne belebeszélni a te hitedbe, szeretne hozzátenni valamit, vagy szeretne elvenni belőle valamit. Azt mondja itt: „Nem! Jézus Krisztus ugyanaz. Ő ugyanaz, Aki a kereszten volt, Aki elvégezte érted a munkát, Aki meghalt, Aki feltámadt. Ő ugyanaz. Ne menj el másik tanítás felé!”

Itt azt mondja: ennivalók. Ezek a szertartásos dolgok, szertartások: mit kell betartani, mit kell teljesíteni, hogyan tudsz tetszeni Istennek. Amikor jön hozzád valaki ezzel a tanítással, akkor tedd fel a kérdést magadnak, és talán neki is: Más lett Jézus Krisztus tegnap óta? Ő más lett? Ha nem, akkor a bevégzett munka ma is ugyanaz, mint volt.

Zsid 13:7 Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten beszédét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket!

Itt a nagyszerű lehetőség most és tovább a konferencián hallani p. Mattitól. A hetedik vagy a nyolcadik gyülekezet az, aminek most a pásztora Ománban. Ez a gyülekezet nagyon sokat köszönhet neki itt, Magyarországon. Ez a vers azt mondja, hogy kövessük az ő hitét.

Hogyan terjed a hit? Róm 10-ben arról olvasunk, hogy a hit hallásból van, Isten Igéjének a hallásából, és Róm 1:17-ben: hitből hitbe. Úgyhogy azt találjuk, hogy a hit fertőző. A hit fertőző! Hitből hitbe – így működik. Látom valakinek a hitét, hallom valakinek a hitét, az Igét, és aztán hit ébred a szívemben. Ezért annyira értékes ez az alkalom, és minden alkalom, amikor összejövünk, hogy halljunk Isten emberétől, bárki is álljon itt. Mert erre van szükségem, hogy kapjak valamit hitből hitbe, hogy valakinek a hitét követhessem, akinek az élete méltó erre.

P. Matti ilyen ember. Bizonyára nem kedveli, hogy ezt csinálom vele. Arra gondolok azonban, hogy ő annyiféle helyzetben követte Jézust, annyiféle helyzetben találta meg Istennek a szeretetét és bölcsességét, annyiféle ember felé szolgált! Nem hiszem, hogy van itt bárki köztünk, aki azt mondhatná: „Nincs mit tanulnom tőle! Nincs mit elfogadnom tőle!”

Azt gondolom, hogy erre van szükségünk az életünkben: halljam újra hitből hitbe, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, és nem érdemes a kegyelemtől másfelé hajolnom, mert ez az, ahol élet van.

Ha továbbmennénk a fejezetben, akkor még olvashatnánk sokat erről, ennek az öröméről, ennek a gazdagságáról, arról, ahogy ez táplál bennünket. Most azonban halljunk teljes szívvel Istentől!

 

P. Matti

Urunk, valóban szeretnénk felemelni a Te neved, mert nekünk adtad a Te neved. Hatalmas név. Tudjuk, hogy egy nap majd minden térd meghajol Előtted, és minden szem meglát Téged, és minden nyelv megvallja, hogy Te vagy az Úr. Erőteljes gondolkodás erre a napra gondolni. Ez nem tündérmese, és nem is csupán reménykedő gondolkodás, hanem hisszük, hogy ez valóság, amiben élünk. Csodálatos nap lesz az!

Azt ígérted nekünk, hogy nem lesz szégyen, hanem gyönyörű egyesülés ismét Veled. Szemtől szemben fogunk látni Téged. Vágyunk erre a napra. Köszönjük ezeket a napokat, amiket adtál nekünk. Adj nekünk bölcsességet, mert sokszor újra elveszünk az élet részleteiben, és a küzdelmekben a szívünkben vagy más emberekkel való küzdelemben, amikor bántunk valakit, vagy amikor úgy érezzük, hogy mások bántanak minket. Köszönjük, hogy bővelkedő kegyelmet adtál nekünk. Ezt keressük, még most is.

Szükségünk van több kegyelemre. Kell, hogy a több kegyelemről gondolkodjunk. Kell, hogy több kegyelmes szavunk legyen! Kell, hogy elmondjuk az egész világon a kegyelmet! Ez az egyetlen méltó üzenet, amink van. Köszönjük ezt az üzenetet Neked, és azt, hogy beleszerethettünk ebbe az üzenetbe. Ennek még ma is rendkívüli hatalma van.

Imádkozunk a többi budapesti gyülekezetünkért. Köszönjük Isten gyönyörű munkáját! Köszönjük, hogy Te vagy ennek a gyülekezetnek az Ura. Köszönünk itt mindenkit! Szeretnénk mindenkire úgy nézni, ahogy Te nézel rájuk, nagy szeretettel és könyörülettel. Köszönjük, hogy így fogadtál el minket, hogy megmostál minket, megszenteltél és megigazítottál minket. Ennél nagyobb üzenet nem létezik. Ebben a győzelemben állunk ma este, és Téged imádunk. Nyisd meg előttünk az Igédet, és mondd el nekünk azt, amik fontosak Neked.

Mindezeket Jézus nevében kértük, ámen.

Efézusbeliekhez írt levél – szeretjük, mert úgy ír le minket, emberi lényeket, hogy mennyei hatalmunk van. Annyira fantasztikus! Nem mondhatod csak úgy: Hát, én ezt tudom!

Ef 2:1-7 Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített – kegyelemből van üdvösségetek –, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban.

Itt vagyunk a 7. vers szerint az eljövendő időkben. Mi történik ma? Ő megmutatja az Ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban.

Sokszínű kegyelemről beszélünk. Művészként szeretem ezt az elképzelést. Vannak, akik azt mondják, hogy jártak a mennyben, és könyvet is írtak róla. Én azt hiszem, hogy ezek között van, ami igaz, és van, ami csak kitaláció. Érdekes azonban, hogy mindegyik leírásban ezek az emberek a mennyben olyan színeket láttak, amiket soha azelőtt. Azt hiszem, hogy ez a Szent Szellem szolgálata számunkra ma, hogy olyan dolgokat mutat nekünk, amiket még soha azelőtt nem láttunk. Így leplezi le a kegyelmét és a jóságát felénk. Egyszer csak megértünk dolgokat, amiket soha azelőtt nem értettünk. Ez a kegyelem szolgálata.

A gyülekezetünk neve: GGWO, azaz Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció. Olyan ember alapította, aki egyetlen nyelvet beszélt, és soha nem élt az országán kívül. Mégis ő volt az, aki megalapította a Nagyobb Kegyelem Világevangelizációt. Azért, mert beleszeretett a kegyelem üzenetébe. Tudjuk, hogy szükség van kegyelemre, hogy üdvözülhess, de nagyobb kegyelemre van szükség ahhoz, hogy tovább tudd adni a kegyelemnek az üzenetét másoknak.

A nagyobb kegyelem természetfeletti. Az emberi érvelés soha nem érne el idáig. Amikor megbocsátasz valakinek, aki nem érdemli meg, az nagyobb kegyelem. Amikor imádod Istent a bukás után, az is nagyobb kegyelem. Amikor nem hagyod abba, hogy szolgáld Őt, holott rengeteg okod lenne, hogy abbahagyd a futásod, de továbbra is dicséred Őt, amikor úgy érzed, hogy te vagy a világ legnagyobb bűnöse, a lehető legrosszabb, de mégis jársz továbbra is gyülekezetbe, és odaülsz az első sorba, az természetfeletti. Ez a nagyobb kegyelem.

A Szolgálatuk neve Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció. Néha viszont megtörténik, hogy a kulcsot a másik nadrág zsebében hagyjuk, és nem tudunk bemenni a lakásunkba. Akkor elég ostobának érezzük magunkat. Egyáltalán nem érezzük úgy, hogy hősök lennénk, de attól meg a Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció része vagyunk, és világraszóló üzenetünk és világméretű missziónk van. Néha dühösek leszünk, és elveszítjük a türelmünket, mert rendeltünk az étteremben, és már öt perce késik az étel. Ettől azonban még világméretű látásunk van. 🙂 Annyira aranyos! Elérjük a Föld végső határait, de néha az otthonunktól a gyülekezetig tartó út túl hosszú számunkra. Mi vagyunk a Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció! Erről beszél itt. Rólunk beszél.

Isztambulban volt velünk a gyülekezetben egy érdekes család Iránból. Azért voltak érdekesek, mert a szülők vakok voltak. Csodálatos emberek! Volt két felnőtt gyermekük, egy fiú és egy lány. Annyira gyönyörű család! Volt egy kiállításom Isztambulban. A kiállítás után az édesanya, aki vak, azt mondta nekem: P. Matti, annyira tetszenek a festményeid! „???” Úgy éreztem: „Most gúnyolódik rajtam? Vagy ez valami pótlék akar lenni, hogy egy vak személy szereti a festményeimet?” Nem is tudtam, hogy mit gondoljak erről.

Azután megláttam, hogy ő hogyan „nézi” a festményeimet. A lánya odavezette a festményekhez, a kezét végigvezette rajta, és közben elmagyarázta neki, hogy mi van a képen. Tényleg rengeteg időt töltöttek egy-egy festménnyel. Én azt hittem, hogy nem látta a képeket, de aztán megértettem, hogy látni valamit, az teljesen más, mint amit én addig gondoltam. Egyszerre a látás koncepciója annyira nagy lett! Valószínűleg ez a hölgy sokkal többet látott, mint bárki más.

Erről beszélek. Isten olyan dolgokat mutat be nekünk, amikről nem is tudtuk, hogy léteznek. Tanulunk a hitről, és lehet, hogy a hit nem az, amit én mindig is annak hittem. Lehet, hogy úgy tanulsz valamit a hitről, hogy tényleg nagyon elbuktál. Nem csak picit, hogy pl. volt egy rossz gondolatod, hanem katasztrófa volt. Mindenki tud róla, és a hírnevednek annyi. Abban a pillanatban megtudsz valami mást arról, hogy mit jelent hinni.

Egy közeli barátom bűnbe esett. Csak egyetlenegy barátom esett bűnbe, mindenki más egészen jól van :-), de ez a bizonyos barátom szörnyen bűnbe esett. Annyira dühös voltam rá! Nem is akartam beszélni vele. Aztán találkoztunk, és kimutattam, hogy mennyire haragszom :-), és elsétáltam. Még aznap – mielőtt lement volna a Nap – a Szent Szellem nem hagyott nyugton, és így beszélt hozzám a barátomról: Mennyivel inkább szüksége van rám most, mintha valaha ezelőtt! Ez egy nagyon erőteljes üzenet. Megértettem Isten nagyságát.

Egy finn teológus azt mondta: Bármikor, amikor Istenről kezdesz beszélni, rá kell, hogy jöjj, a szavaid soha nem lesznek elegendőek. Mert ez az, amit Ő tesz ma, tanítja nekünk a kegyelmet nagyon személyes módon. Lehet, hogy a szolgálat valami mássá válik, amikor valaki szolgál feléd a legsötétebb órában, amikor azt hitted, hogy már mindenki elutasított, és te csak egy nagy bukás vagy. Utána Isten valakit elhív arra, hogy szolgáljon feléd, és egyszerre a szolgálatnak teljesen új jelentése lesz. Ez nem az a fajta szolgálat, ami volt. Ez nem csak egy kulcscsomó, amit tartok, hanem sokkal mélyebb és nagyobb. Szeretni egymást elképesztően erőteljes.

1Kor 13. – annyira csodálatos, amit Isten ide leírt!

1Kor 13:4-8 A szeretet hosszútűrő, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha nem fogy el. …

Van egy dal erről, amit szoktunk énekelni: Több szeretetet, többet Belőled az életemben… Ez valóban mély kérés. Amikor Isten több szeretetet ad nekünk, az erőteljes. A szeretet meggyógyítja a kapcsolatokat, nagyon is. Kellene, hogy ez legyen az egyik fő tevékenysége a helyi gyülekezetnek. Isten szeretete természetfeletti módon. Ez a fajta szeretet gyógyít és gyógyít és gyógyít…

A finn Bibliában „a szeretet nem kérkedik” úgy van megfogalmazva: szeretet soha nem emlékszik arra, amit ellene vétettek. Ez tényleg hatalmas. Isten ezt kibontja nekünk. Így már a szeretetnek másfajta jelentése van.

Nagyobb Kegyelem – ez egy nagyszerű név. Amikor a gyülekezet próbákon és szakadáson ment át, akkor egy másik fajta nagyobb kegyelem lettünk. Megértettünk valamit másféleképpen. Lehet, hogy addig ez csak a gyülekezet neve volt, utána egyszerre az otthonunkká lett. Azt mondtuk a szívünkben: Ó, tehát ez a nagyobb kegyelem! Ekkor már valós volt.

Van angyali konfliktus, és ebben a konfliktusban – ahogy Ef 2-ben olvastuk – ott a világ folyása, van bizonyos iránya a világ szerint. Ez egy rendszer, aminek van terve a hívők ellen. Mi, újjászületett hívők vagyunk a legnagyobb fenyegetés a világ rendszere ellen. Garantált, hogy a világ folyásában a világ uralkodója szeretne kiütni minket, mindnyájunkat a versenyből.

Amikor Pál a saját szolgálatáról írt, azt versenynek nevezte. Arról beszélt, hogy tartsuk meg a hitet a futásban. 2Tim 4:7 „a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”. Nyilván a szellemi ellenség, Sátán ilyen vagy olyan okból szeretne téged kiütni a versenyből. Nem csak a vezetőket, nem csak a fontos embereket, hanem mindnyájunkat. Csak szeretne kiütni a versenyből. Azért, hogy ne folytasd a hitedben, hogy ne folytasd, hogy gondolsz másokra, hogy ne folytasd a léleknyerést, hogy ne folytasd az imát, hogy ne imádd többé Istent, hogy ne gyere többet gyülekezetbe, hogy ne legyél többé elérhető mások számára. Csak szeretne téged kiütni a versenyből. Ez nagyon valós! Nem csak a missziós mezőn történik ez, hanem a helyi gyülekezetben is. Valódi csata. A célja a csatában az, hogy kiüssön téged a versenyből.

Csak gyere folyamatosan! Gyere az első sorba! Mondd a szívednek: „Bármi történik is, vagy nem történik, be fogom fejezni a futásomat! Isten kegyelméből befejezem a futásom. Nem fognak kiütni a versenyből!”

Amint idefelé jöttünk, megosztottam már p. Kendével, hogy mindenféle kivetítéseim voltak arról, hogy miért ne jöjjek most Magyarországra. Carolynn-nak is mondtam a repülőtéren: Van bennem egy furcsa érzés, hogy nem akarok Budapestre menni. Carolynn csak annyit mondott: Isten hűséges! „Persze, tudom! Isten soha nem volt probléma.” 🙂 Amikor regisztrálták a beszálló kártyánkat, akkor nekem azt mondták: Uram, van egy kis baj a jegyével. Én meg azonnal mondtam a szívemben: „Isten hűséges! Nem megyek.” 🙂 Mentem kijelentkezni, és természetesen ott várt rám egy vadonatúj gyönyörűséges beszállókártya. Mi volt ez? Csak kivetítések, képtelenségek, hangok. Nyilván itt kell lennem. Nyilván nem hagynám ki az áldást, hogy veletek legyek.

Érezted már furcsán magad? Valahogy egyszercsak annyira furcsán érzed magad. Na, az micsoda? Az egy csata. Mindenféle láthatatlan seregek szeretnének kiütni a versenyből, hogy a te kis részedet nem folytasd tovább. Ezért van ez a konferenciánk. Mi ezt így hívjuk: Konferencia. 🙂 Annyira szeretem! Konferencia! Ománban kérdezték: Hová mész? „Konferenciára!” Amúgy ez igaz, konferencián vagyunk. Miért fontos ez? Azért, mert felfedezünk valamit. Olyat hallunk, amit még soha azelőtt. Olyasmit tanulunk, amit eddig nem tudtunk.

János írta az első levelében: Minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ez a győzelem. A hitünk az, ami legyőzi a világot. A világnak van egy folyása, és ezt nem tudod megállítani. Ez történik, folytatódik, megy tovább azon a bizonyos úton. A politikusok nem tudják megállítani, te sem tudod megállítani, nincs ember, aki meg tudná állítani, csak megy tovább azon módon. Nem tudod megállítani, de nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mert a világnak a folyása szeretne újra megragadni téged. Isten azonban nem szeretné, hogy a világ irányítson téged. Hanem Ő szeretne betölteni a Szent Szellemmel. Mert Istentől születtél, és erőteljes ember vagy.

Csak kérlek, hallgasd meg ezt most figyelmesen! 1Ján 5:4 a hitünk legyőzte a világot. Nem a te bűntelenséged az, ami legyőzte a világot, hanem a hited. Hadd mondjam ismét! Nem a te bűntelenséged az, ami legyőzte a világot, hanem a hited. Amikor bízol Isten kegyelmében. Lehetsz rendkívül gyenge, de telve hittel. Lehetsz rendkívül gyenge fizikálisan, de telve hittel. Lehetsz rendkívül gyenge érzelmileg, és elbuksz állandóan az érzelmeidben, de telve hittel. Ezt nagyon óvatosan mondom: lehetsz rendkívül gyenge erkölcsileg, de telve hittel. Ez számít, a hited, ami a sötétség királyságát megrendíti.

Én Ománban élek. Értem, hogy mit csinálok? 🙂 Az ország, ahol élek, mindenki úgy néz ki, mint Jézus. Hosszú fehér köntösük van. Vicces, mert hozzá lehet szokni. Mondtam Carolynn-nak, ahogy jöttünk Budapestre: Olyan vicces, de úgy tűnik, hogy hirtelen mindenkin van ruha. 🙂 Mert az országomban mindenki úgy néz ki, mintha pizsamában járkálna, és mindnyájan úgy néznek ki, mint Jézus. Azok, akik nem úgy néznek, mint Jézus, ők a hölgyek, akik be vannak takarva feketével. Teljesen más világ!

Amikor valaki rám néz, nyilvánvalóan látja, hogy nem oda tartozom. Nem számít, mennyire próbálkozom, hogy úgy nézzek ki, mint egy ománi. Amikor felveszek egy fehér köntöst, úgy nézek ki, mint valaki egy angyal és egy hóember között. 🙂 Annyira nevetségesen nézek ki! Úgyhogy nem hordom ezt.

Valójában mit csinálok ott? Hitből vagyok ott. Mit gondolsz, megmentem azt az országot? Mi vagyunk a Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció, nem? 🙂 Ám olyan sokszor úgy találom, hogy a kulcsaim ott vannak a rossz nadrág zsebében, és én csak állok… Mert mi vagyunk a Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció.

Hit által vagyok ott, és szeretem ezt a hitet, amit Isten adott nekem. Ha nem lenne ez a hitem, akkor mi másom lenne? Mi másod lenne neked, ha nem lenne ez a hited? Semmi más, csak a saját sérült életed. Valóban csak ennyi. Viszont hit által mi mennyeiek vagyunk, és ez csodálatos. Csodálatos élet! A Szent Szellem mindig hitre vezet minket, ez a szolgálata számunkra. Nagy várakozásom van ezekre a napokra, amiket együtt töltünk.

Annyi mindent mondhatunk a világ folyásáról, tényleg gyorsan történnek az események, nekünk azonban van hitünk. És úgy megyek ma este aludni, hogy azt mondom: Nekem van hitem! Mivel nagyon fáradt vagyok, nagyon jól fogok ma aludni. Tudom, hogy fáradt vagyok, mégis hitben fogok elaludni ma este. Tudom, hogy természetileg is el tudnék aludni, de: „Uram, hitben akarok álomba zuhanni. Mert többet akarok tanulni. Lehet, hogy azt sem tudom, mit jelent az, hogy konferencia. Uram, taníts engem, adj nekem új jelentést ehhez a szóhoz. Segíts nekem minél nagyobbra értékelni, hogy harcoljak érte. Azért, hogy még többet tudjak itt lenni.”

Nem akarok lemaradni egy gondolatról, egy kijelentésről, egy bátorításról sem. Mert ez Istentől van, és amikor valami Istentől van, azt senki nem állíthatja meg.

Ámen.

Kategória: Egyéb