A hitben járás győzelme & Isten családja

2016 szeptember 28. szerda  18:30

P. Julian

Ma eszembe jutott, amikor először láttam p. Schallert Brassóban. Ez tizenhat évvel ezelőtt történt, és tudtam, hogy Isten adott nekem egy elhívást. Ahogy Pál apostol mondta: Kövess engem, ahogy követem Krisztust. P. Schaller olyan volt és olyan ma is számomra, mint egy apa. Ő példa nekem, és ez fontos.

Józs 1. Látjuk, ahogy Isten megerősíti és bátorítja Józsuét a szolgálatában, a vezetőségében, amint készen áll arra, hogy bevigye Izrael népét az Ígéret földjére. Új időszak kezdődik számukra, miután sok évet a pusztában töltöttek. Felkészülnek arra, hogy átkeljenek a Jordánon, és hogy Istennel járjanak az Ígéret földjén.

Józs 1:1-3 Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után így szólt az ÚR Józsuéhoz, Nún fiához, Mózes szolgájához: Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért kelj föl, kelj át ezen a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet én adok nekik, az Izráel fiainak. Nektek adtam minden helyet, amelyet talpatok érint, ahogy megmondtam Mózesnek.

Tetszik, ahogy Isten azt mondja Józsuénak: „Mózes meghalt, nagy vezető volt. Én használtam őt, de most te vagy az emberem. Azt akarom, hogy vezesd a népemet, hogy átkeljenek a Jordánon, és hitben járjanak a földön, amit adok nekik.” Még nincsenek is azon a földön, de Isten azt mondja: „Nektek adom azt a földet, ahogy hitben jártok. Bárhova menjetek is, az a tiétek. Én elmozdítom előletek az ellenségeiteket, és nektek adom ennek a földnek minden részét.”

Szeretek a mi életünkről gondolkodni. Amikor Krisztus eljött az életünkbe, ugyanezt mondta nekünk: Hitben járunk, mert mostmár többé nem az ó-emberben, a régi életünkben vagyunk. Mózes meghalt, és ugyanígy a mi életünkben is valaminek meg kell halnia. Nem a régiben élünk, hanem van egy új életünk, van egy új szívünk. Az élet, ami a miénk most, az egy hitbeli járás, ez a győzelem járása. Isten azt mondja, hogy ha az életem minden területén Vele járok, ha hitben járok, akkor azt nekem adja.

Aztán elmondja nekik, hogy mekkora a föld, amit nekik ad:

Józs 1:4 A pusztától és a Libánontól a nagy folyóig, az Eufrátesz folyamig a hettiták egész földje lesz a határotok a nagy tengerig nyugat felé.

Minden szellemi áldással meg vagyunk áldva. Az Efézusi levélben azt mondja legalább hússzor, hogy Krisztusban vagyunk, és Krisztusban a miénk minden. Minden, amit Isten ad nekünk, hit által van Krisztusban. Ez a győzelem élete.

Józs 1:5 Nem állhat senki ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem hagylak el téged, és nem is maradok el tőled.

Egy ellenség sem állhat meg ellenünk. Krisztusban vagyunk. El vagyunk rejtve Krisztussal Istenben. Mennyei helyeken ülünk. Most a harcunk nem test és vér ellen van. Nem az ó-emberrel küszködünk, mert az már halott, ahogy Isten mondja nekünk. Magunk mögött hagyunk dolgokat. Kol 3-ban: amint feltámadtunk Krisztussal, a felül valókkal foglalkozunk, és nem a földiekkel. Ádám képét, image-át hordozzuk, de mostmár pedig Krisztus képét. Újak vagyunk, és így járunk. Honnan tudjuk?

Józs 1:8 El ne távozzék e törvény könyve a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban meg van írva, mert akkor leszel eredményes az utaidon, és akkor boldogulsz.

Isten Igéje. Amikor jövünk, hogy halljuk Isten Igéjét, és elmélkedünk Isten Igéjéről, az tanít, kiigazít, átváltoztat minket. Megismerjük Krisztust úgy, ahogy van. Ismerjük az új utat, és ezen az új úton járunk hit által. Ebben a győzelemben járunk, amit Isten nekünk adott. Megtapasztalhatjuk ezt a győzelmet hit által a személyes életünkben. Semmilyen rossz szokás nem állhat meg Isten Igéjével szemben.

Tetszik, hogy az új ember nem beteg, nincsen problémája, nem tud megsértődni, hanem telve van Isten szeretetével. Az új ember Isten dolgaival törődik. Új vezetőt követ, Jézus Krisztust. Így járunk mi ebben a világban. Tudom, hogy mi a célom, tudom, hogy Isten meg akarja dicsőíteni az Ő nevét az én életemen keresztül. Az imaéletemben, az evangelizációban, abban, ahogy hallgatom az Igét, és elfogadom, és ahogy szolgálok vele mások felé. Ez az életünk, és hitben járunk minden nap, és látjuk, hogy Isten valós, és Ő nekünk adja a győzelmet. Ámen.

 

P. Schaller

Micsoda öröm van itt! Hétfőn este Pakson az örömről beszéltünk, kedden 17. kerületben a hálaadásról volt szó. Most a családról szeretnék beszélni, Isten családjáról.

P. Dan és p. Butch velem tartottak ezen az úton Magyarországra. Micsoda öröm volt együtt lenni! Megosztottak ők is a bibliaiskolában. Együtt voltunk és felbátorodtunk.

Ef 3:15 akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,

Mennyei család. Két helyen élnek. Hol van a család? Két helyen, igaz? A Földön és néhányan a mennyben. A család egy része a mennyben van: a hívők, akik már meghaltak, és a mennybe mentek. Aztán itt vagyunk mi. Feltűnik-e, hogy nincs senki purgatóriumban? Nincs harmadik hely. Az egész család, Pál, Luther, Spurgeon… ott vannak a mennyben, mi pedig itt vagyunk a földön. Egy család vagyunk.

Beszéljünk előbb a földi családunkról. Van egy nevünk. Családnak van egy neve, ez a vezetéknév. A családban van egy édesapa. Van egy helyük is. Ebben a versben azt mondja, hogy vannak mennyen és földön. Te élsz valahol Magyarországon, van neved, van helyed, van édesapád.

Aztán a családtagok között, a családon belül van némi hasonlóság is. Vannak hasonló jellemvonások, hasonlóság az életetekben, anyagi dolgokban: mit eszünk, hogyan öltözködünk, a nyelvünk, a külső megjelenésünk. Ebbe a családba tartozunk. A családban van hasonlóság. Ez érdekes. Tudjuk, hogy mi egy család, és vannak jellemzői a családnak: ahogyan gondolkodnak; ami fontos számukra. Lehet, hogy még a céljuk is azonos.

Ábrahámnak is lett családja, és akkor két dolgot kapott. Mindkettőt nehéz volt megszerezni. Az egyik a föld volt, ahol élni fog, ahol a családja lesz. Minden férfi szereti a földet. „Ez az én helyem.” A föld fontos, és ugyanígy az országunk, Magyarország, a föld, a házam, a lakásom. Egy családnak szüksége van helyre. A másik, amit Ábrahám kapott, az nagyon nehéz volt, és ez a fia. Nem lehetett neki, mert a felesége meddő volt.

Ez érdekes, mert Isten tanít nekünk valamit. Tudunk a földi családokról, merthogy felnőttünk egyben. Lehet, hogy nem volt nagyszerű az a család, de igazából van szeretet a családban, van megértés, van odafigyelés, van bátorítás, vannak jó szavak a családban. Mondhatnánk, hogy megvan a családnak a maga szellemisége. Mivel van bűnös természetünk, a családok nem tökéletesek.

Látjuk ezt Ábrahámmal és az ő családjával, Izsákkal, aztán Jákóbbal, és az ő tizenkét fiával kapcsolatban is. Az ő tizenkét fiának sok problémája volt, de ketten kitűntek: József és Benjámin. Lementek Egyiptomba és megsokasodtak. Néppé lettek.

Ez egy földi történet, de beszél ez nekünk magunkról is. Mert Istennek van egy családja. Ő a mi Édesapánk. Úgy nézünk ki, mint Ő. Sokféle módon hasonlítunk Istenre a Szent Szellem által, Aki bennünk él. Mondhatnánk, nehéz családra szert tenni. Ám Isten eljött. Krisztus eljött azért, hogy legyen egy család. Nem csak egy nép, hanem egy hely is.

Jel 21:1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé.

Egy folyamatban vagyunk. Még nem láttuk, hogy mik leszünk, de olyanok leszünk, mint Ő. Még nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni a Föld, de az a Paradicsom lesz, és örökkévaló is lesz. Isten is itt lesz a Földön. Ő a mi Atyánk. Van egy nevünk, az Ő nevéről neveztetünk, Jézus Krisztus nevéről, Jer 15:16. Megvan nekünk Isten Szelleme. Vannak velünk kapcsolatban, a családunkban dolgok, amik különlegessé tesznek bennünket.

A zsidó családban a megkülönböztető jel a körülmetélkedés volt. Ez jel arról, hogy ők zsidók. Ha körül vagy metélve, zsidó vagy. Ebben a családban – ez Isten népe – újjászületett hívők vagyunk, az jellemez minket, hogy új szívünk van. Körülmetélt szívünk van, 5Móz 30:6. A szeretet jellemez minket, a szabadságunk jellemez minket, a bölcsességünk, a kedvességünk, a kapcsolódásunk jellemez minket.

Vasárnap velünk voltak a kínai hívők. Más kultúrából vagyunk, más a nyelvünk, de mégis kacsolódunk egymáshoz, mert ugyanabban a családban vagyunk. Isten szelleme, Isten elméje és a kapcsolat. A Szentháromságban az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem egyek, de mégis háromság. A mi családunkban, Isten családjában sokan vagyunk, de mégis egyek. Mert ugyanaz a nevünk, ugyanaz a szellemünk, és ugyanaz a szeretetünk. Megtaláltuk a keresztet.

Egy családban lehet, hogy vannak családi hagyományok, lehet, hogy van kert és ház, lehet, hogy van közös történelem, amiről a család beszél, és ez hagyomány. A mi családunkban ott van a kereszt. Összegyűlünk a keresztnél, és azt mondjuk: Ez az, ami megváltoztatott minket. Ez jellemez minket. Innen kapjuk az erőnket, ez változtatta meg az életemet, ebben dicsekszem, ez az, ahol megtaláltam a bölcsességet, ez az, ahol az új kezdetemet megtaláltam. A család!

Van egy családom. Az interneten töltöttem némi időt az unokámmal. Éppen ágyban volt. Tizenkilenc éves. Beszélgettünk. Öröm volt látni az arcát, rágondolni. Élveztem. Földi család. Ábrahám családja. Vannak problémák a családban.

Aztán itt van ez a család. El tudom képzelni, hogy valakinek nincsen gyermeke, de megvan neki Isten családja, nincsen földje, de van egy mennyei városa, nincsen célja, de van egy keresztje és új élete, és örök célja. Lehet, hogy nem különleges a neve, lehet, hogy nincs magas képzettsége, lehet, hogy nem voltak kiváltságai, lehet, hogy soha nem volt útlevele…

Emlékszem, p. Musztafa mondta nekem – merthogy ő Azerbajdzsánból való, és magyar is –, hogy volt egy időszak, amikor nem voltak papírjai. Egyetlen országnak sem volt állampolgára. Aztán végre kapott egy papírt, aztán végül megkapta a magyar útlevelét is.

P. Zoli, milyen volt az, hogy nem volt semmilyen papírod?

– Bárki bármit tehet veled, mert nem tartozol sehova. Csak úgy vagy. Az emberek csak nevetnek rajtad. Azt kérdezik: Mi az állampolgárságod? Magyarország határán megkérdezik: Ki vagy? Azt kellett mondjam, hogy senki. Igaz volt.

Egyszer Közép-Ázsiában egy határon keltünk át, és az egyik határőr kinevette. Azt mondta: Megölhetnélek, és semmit nem jelentene.

– Azt is mondta: „Egyetlenegy ország sem keresne. Megölhetnélek itt, és senki miatt semmi bajba nem kerülnék.”

Nincs ország, nincs útlevél, nincs gyermek, nincs föld, nincs képzettség, nincs hírnév… nincs semmi. Ez úgy hangzik, mint a nagy testvérünk, Jézus. Úgy hangzik ez, mint Krisztus, Aki eljött ebbe a világba, és nagyon alacsonyra szállt azért, hogy családot alapítson, ahol az Ő neve már fel van írva a mennyben, az Ő Édesapja Isten, az Ő kincsei örökkévalóak, az Ő neve fontos. Ez a családunk.

Hogyan viselkedünk, amikor összegyűlünk? Felismerjük a családunkat, és nagy tisztelet van a szívünkben egymás iránt. Tiszteljük az embereket, nem nézzük le őket, hanem szeretettel vagyunk tele. Nem ítélkezünk. Bátorítunk. Isten családjában vagyunk

Jel 21:3 Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta: Íme, az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, …

Néhány dolgot szeretnék megosztani. Milyen ebben a családban lenni? Az emberek felhívnak, és azt mondják: Szeretlek. Milyen ebben a családban lenni? Nem feledkeznek el rólad. Milyen itt lenni? Felnövekszünk és hasonlóvá leszünk az Édesatyánkhoz. Milyen? Énekelünk. Vannak szavaink. Milyen? Ez Isten jelenléte. Isten Szelleme. Kedvesség.

Néha a családokban vannak viták. Ebben a családban ott van az igazság a bensőnkben, ahol Jézus Krisztus szól a szellemedhez, és áment mondasz arra, amit Isten mond. Isten szól a szívedhez.

Lehetséges kiégni a keresztény életünkben. Amikor mindig csak teszünk, teszünk, teszünk… Ne tedd! Legyél óvatos ezzel! Mert család vagyunk, és a család a nyugalom, a pihenés helye. A szeretet helye. Amikor kisgyerek vagy, kinn vagy az utcán, és megsérülsz, odaszaladsz az édesanyádhoz, vagy amikor eltévedsz, akkor keresed a családodat. Ugyanígy szükségünk van erre a családra is. Ezek nehéz idők.

1Thessz 5:1 Az időkről és időpontokról pedig, testvéreim, nem szükséges írnom nektek,

Az időkben, amikben élünk, ezekben a napokban több a hűtlenség, több a gonosz, több a hazugság, a lopás, több a büszkeség, a megszegett megegyezés, a csalárdság, van démoni tevékenység. Ezek a napok nehezek, de van egy családunk. Ebben a családban nem szabad becsapni egymást. Legyünk őszinték, becsületesek ebben a családban. Ebben a családban ne legyünk büszkék, hanem legyünk alázatosak Isten előtt és szeressük egymást. Ebben a családban ne legyünk passzívak, hanem buzgón szeressük egymást.

Ebben a családban tudjuk, hogy milyen programok jönnek, mi van a naptárban. Ezt úgy értem, hogy az időben élünk, itt vagyunk. Mit csinál Isten? Isten a mi Atyánk. Nem fogja megmondani, hogy mit csinál? Ján 15. „Elmondom nektek a titkaimat.” Nem fogja elmondani nekünk, hogy mi történik? Nem fog vezetni minket? Nem fogja gondját viselni a családjának? Nem fogja megadni nekünk, hogy mik jellemzik ezt a családot?

„Uram, milyen családot akarsz?” „Békés családot. Örömteli családot. Bölcs családot. Olyan családot, ahol törődnek egymással. Felkészült családot. Azt akarom, hogy az Én családom ilyen legyen. A szívükben.”

Ef 3:16 hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Szelleme által a belső emberben,

Mint p. Zoli. Isten családjában van. Mit akar az Atya? Azt, hogy ő megerősödjön a belső emberben, hogy tudjon beszélni az ő Édesatyjával, mint egy férfi, aki odamegy az édesapjához, és azt mondja neki: Apám, beszélhetnénk? Az apa látja a fiát, van kapcsolat közöttük, ugyanaz a szellem, ugyanaz az elme, ugyanaz a cél. Isten örömét leli Önmagában, élvezi, akarja ezt. Amikor Jákób tusakodott Istennel, Isten azt mondta: „Hadd menjek! Engedj el!” Jákób azt mondta: „Nem! Csak akkor, ha megáldasz.” Isten megáldotta őt, és azt mondta: „Mostantól kezdve a neved Izrael. Mert hatalmad van Istennel és az emberekkel.” Tyű! Ez olyan, mint p. Zoli. Ez olyan, mint mi vagyunk.

P. Brian, mondanál néhány dolgot a családodról? Mi az, amit élvezel a családoddal kapcsolatban?

– Mit is mondhatnék a családunkról? Nagyon drágák a kapcsolataink egymással, szeretünk beszélgetni egymással. Nagyon szeretünk vitatkozni is egymással. Mindenkinek szabad szólása van. Van nyolc unokánk. … A családunk a legdrágább nekünk, ami van itt a Földön. Nagyon hálásak vagyunk érte. Hálásak vagyunk azért is, hogy valamiféle kegyelemből nem tettem tönkre a gyerekeim életét. 🙂 Tényleg Isten volt a családunk Édesatyja. Szeretem ezt.

Lehet, hogy nincs ilyen nagyszerű családom, mint amiről p. Brian mesélt. Az csodálatos! Igazából mégis van. Igazából van! Lehet, hogy nincsenek gyermekeim, de igazából az Ő családjába tartozom. Igazából megvan nekem a legnagyszerűbb család, a legnagyszerűbb név, a legnagyszerűbb élet Őbenne. Az örökkévaló. Képzeld el! Aztán itt a Golgota utcában, a csapat a GGIS-ben, a KHÁRISZ-ban, Szegeden, Zentán, Indiában, Afrikában. Ez csodálatos! Isten családja.

Azt mondja itt: Isten lakozzon hit által a szívünkben – Krisztus lakjon ott –, hogy szeretetben meggyökerezzünk, és megalapozódjunk. Kérlek, tanuljatok meg egymással beszélni.

Ne adjatok kölcsön pénzt! Hacsak nem vagy hajlandó megválni attól. Megtörténhet, hogy valaki kölcsönad valakinek több ezer forintot, de nem fizeti vissza. Úgyhogy az illető itt hagyja a gyülekezetet, és a másik is. Mindketten elhagyják a gyülekezetet. Az egyik dühös, a másik szégyelli magát. Mi történt? Pénzt adott kölcsön, nem adta, hanem csak kölcsönadta, és a vége katasztrófa.

Ez Isten családja. Amit mondotok egymásról, ahogy gondolkodtok egymásról, az imában kell, hogy legyen. Amikor ismerek valakit, a szívemben Isten elé megyek, és a Szellem vezet engem szeretetben. Arra vezet, hogy szeressem az atyámfiát, a testvéreimet. Dicséret van a családban, ahogy Istent dicsérjük, ahogy tiszteljük Istent. Isten nagy a mi családunkban. Ő van a középpontban. Kicsoda Isten? Mit tett értünk? Kicsoda Isten? Mit adott nekünk? Milyen nagy Isten? Isten nagy!

Ef 3:18 hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység,

Milyen hosszú volt Nóé bárkája? Milyen hosszú Izrael országa? Mekkora volt a Szent Hajlék? Milyen messze van a legközelebbi csillag? Milyen mély az óceán? Milyen mély p. Atti szíve? Milyen mély Isten szíve? Mennyi szeretete van Istennek? Megértjük a hatalmas dimenziókat, az örökkévalóságot? Megértjük, és rácsodálkozunk: Ez Isten családja. Látunk valamit: „Te szeretsz engem. Tessék? Hogyan? Te tényleg szeretsz engem!” Ez Isten és Isten családja.

Mi van ennek a Könyvnek a megértésével? Sokan nem értik. Nem olvassák. Nem tudják megérteni. A Szent Szellem a Tanító. A Szent Szellem az, Aki megnyitja nekünk a Könyvet, és aztán megelégít minket. Istennek van egy asztala. Ő a mi Édesapánk. Jézus a mi nagy testvérünk. Az ételünk ez a Könyv. A méretek mélyek. A cél örökkévaló. Örökre fogunk élni. Van egy ház, Isten városa. Maga Isten ott lesz abban a városban.

Ef 3:19 és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, …

Egyszer Baltimore-ban kezet ráztam az emberekkel a gyülekezet ajtajában. Az egy nagy gyülekezet. Mondtam:

– Köszönöm, hogy eljöttetek. Új vagy itt?

– Nem. Már négy éve idejárok.

– Sajnálom. Nem tudtam.

– Nem számít. Semmi gond. Rengeteg ember van. Szeretném, ha tudnád, hogy te tényleg táplálsz engem, és elfogadok tőled. Annyi szeretet van itt.

Arra gondoltam, hogy megsértettem az embert, de csak elámultam. Arra gondoltam, hogy még így is szeretnek. Még így is szeretnek! Isten szeretete ott van a szívünkben, és ez meghalad minden ismeretet, Ef 3:19.

Tudod, hogyan van egy családban! Lehet, hogy tudsz valamit a testvéredről, de igazából nem akarod figyelembe venni azt. A figyelem meghaladja az ismeretet – ez az elképzelés itt. Isten azt mondja: „Teszek valamit kegyelemből. Szeretni foglak kegyelemből. Soha nem foglak cserben hagyni. Nem távozom el tőled. Soha nem hagylak el. Az Én szeretetem minden ismeretet felülhalad.”

Ef 3:19 … hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig.

Ezt akartam mondani most. Talán még egy dolog. Minden családnak van egy története, van egy történelme. Nekünk is van, a mi családunknak. Jézus feltámadt a halálból. A tanítványok nem hittek. Aztán hittek. Aztán elkezdtek prédikálni. Még több ember jött. Növekedett a gyülekezet, és ez azóta sem maradt abba. Üldözték, de nem maradt abba. Ez Isten családja.

Olvastam egy történetet egy keresztényről Hollandiában, aki a 16.sz-ban élt. Máglyán megégették, mivel keresztény volt. Összehívták az összes embert a faluból, azt akarták, hogy mindenki végignézze, ahogy elég a máglyán. Próbáltak véget vetni a Bibliának, a prédikálásnak… ennek az egésznek, úgyhogy megölték. A hallgatóságban ott volt két ember, akikhez szólt a Szent Szellem, és hívőkké lettek. Végignézték, ahogy ő meghalt, de ketten hívőkké lettek. Mert a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalmat. Isten az, Aki ezt elvégzi. Ő menti meg az embereket.

A mi családunknak van egy történelme. Ez a történelem a szeretet történelme, a megbocsátás történelme, a bölcsességé, az oktatásé, a gyógyulásé és a megváltozott életeké. Ez történik itt. Hiszem, hogy ezek a napok fontosak. Hiszem, hogy Isten munkálkodik Magyarországon. Hiszem, hogy vannak emberek, akiknek szükségük van rá.

Mindig, amikor odamegyek egy magyarhoz és beszélek vele, kedvesek, felismerik, hogy külföldi vagyok, meghallgatnak törődnek, érdeklődnek. Ezek fontos napok arra, hogy vessük a magot. Mert van egy nap, amikor vége lesz mindennek, és Isten fogja az Ő családját, és azt mondja: „Vége! Gyertek!” Felmegyünk, és találkozunk Vele. Ott leszünk. Most itt vagyunk, de van egy család a mennyben és a Földön, és egy napon megyünk.

Ámen.

Kategória: Egyéb