Hatásos élet

2011 december 7. szerda  18:30

Vannak kihívásaink és gondjaink, de amikor megnézzük Nehémiást, akkor azt mondhatjuk: reményem van. Reményem van, mert az Írás vígasztal és tanít engem arra, hogy türelmes legyek, az életen türelemmel menjek át, mert Isten el fogja végezni a munkáját. Ez a mi várakozásunk is.

Nagyon szeretem ezt a könyvet. Néhány pontot szeretnék mondani belőle. A gondolat ez: hogyan állunk ellene az ördög támadásának?

A legeslegelső dolog az, amit látunk ebben a könyvben, hogy Nehémiás Istenre nézett. Nagyon tetszik ez nekem. Itt kezdte. Ez volt az első dolog, hogy Istenre nézett és Istentől várt valamit.

Hallott Jeruzsálem nehézségeiről. Zsidó volt, aki száműzetésben élt. Szerette az országát, de nem sok ember volt ott, mert a babilóniaiak mindenkit elvittek. Szerette a városát, Jeruzsálemet, de az leégett. Azok a zsidók, akik ott maradtak, igen nagy bajban, nyomorgattatásban voltak. Azért, mert a városnak nem volt semmilyen védelme, és ott volt az ellenség.

Mit tett Nehémiás? Nem esett kétségbe, hanem Istenre nézett. Nagyon tetszik ez nekem. Ha nem Istenre nézek, akkor nagyon könnyen előfordul, hogy az életem bekorlátozódik, hogy a lehetőségeim bezárják az életemet. Milyen lehetőségeim vannak? Tudod-e, mi az, amit látok? Csomó falat. Ebben igen jó vagyok.

Abban jók vagyunk, hogy lássuk az akadályokat, a problémákat, a falakat, és azt mondjuk: „Ez lehetetlen! Ezt nem lehet megcsinálni! Miről beszélsz? Úgy élni, ahogy ezt a Biblia tanítja? 2011, 2012,…, Istennel élni ma az életet? Te miről beszélsz?” Nagyon valósnak tűnhet, mert a lehetőségeink egy vonalat húznak körülöttem, és azt mondják: eddig mehetsz, és nem tovább. Az elmémben, a gondolkodásommal és a saját szívemmel nem tudok átlátni ezeken a falakon. Nem fogom látni azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten tartogat számomra.

Nagyon szeretem ezt. Hogyha Istennel nézünk dolgokra, akkor ajtókat látunk. Jelenések könyvében János apostol az öreg napjaiban, a „nyugdíjas éveiben” Pathmosz szigetén van. Ez egy diliház volt. Nem voltak ápolók, csak simán odarakták az embereket, akik elmebetegek voltak. Őt is ezek közé az emberek közé tették büntetésként. Ezen az őrült szigeten mit tesz ő? Istenre néz.

Jel 4:1  Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután.

Istennel János látta az ajtót. A természeti szemeivel láthatta volna maga körül az őrülteket és a nagy mennyiségű vizet. Be volt oda zárva, nem volt gyülekezet közel és távol. Láthatott volna sok korlátot, de ő nyitott ajtót látott. Miért? Azért, mert Istenre nézett. Nagyon tetszik ez nekem, mert János öreg volt itt.

Nagyon tetszik nekem ez a gondolat, hogy lesz egy nap, amikor meghalok. Amikor meghalok, akkor Isten azt fogja mondani: „Van számodra egy nyitott ajtóm. Nézz ide fel!”  Nagyon szeretem ezt a gondolatot, hogy a hívő számára a halál nem zsákutca, hanem nyitott ajtó. Még a halálban is a nyitott ajtót látjuk. Nem csodálatos ez?

Én erre azt mondanám: halleluja, dicsőség az élő Istennek! Belegondolni ebbe olyan csodálatos, hogy Istennek nyitott ajtója van, ahol mi nem látnánk nyitott ajtót. Kell azonban, hogy Istenre tekintsek ahhoz, hogy meglássam.

Nehémiás ezt tette. Úgyhogy az ő élete nem volt középszerű. Ezt is nagyon szeretem. Ha Istenre tekintek, akkor megvéd engem ez a középszerű élettől. Gyűlölnénk azt?

Csak képzeld el az életedet! Gyorsétteremben dolgozol 18-65 éves korodig. Aztán nyugdíjba vonulsz, és egy nap meghalsz. Akkor azt mondod: 600ezer adag sült krumplit kiadtam, csodálatos volt az életem! Ez borzalmas lenne – legalábbis nekem –, hogy ilyen középszerű életet éljek. Istenem add, hogy ne ilyen legyen az életünk!

Csak gondolj bele! Ha nem felfele nézek, ha nem Istenre tekintek, akkor körülöttem lévő emberek fogják meghatározni, hogy hogyan gondolkodom, és hogyan beszélek. Ha nyaggató emberek között élek, akkor én is nyaggató ember leszek. Ha olyan emberek között élek, akiknek mocskos a szájuk, akkor én is ilyen leszek. Hacsak nem tekintek Istenre, akkor középszerű lesz az életem. Ha egy negatív ország kellős közepén élek, akkor… Ez aktuális nálunk, mert az országunk eléggé negatív, és az embereknek is ilyen a hozzáállásuk. Nem hiszem, hogy mi hívők arra vagyunk elhívva, hogy így éljünk.

Nem gondolom, hogy így kéne élnünk. Nehéz? Persze, az. Egy testvér azt mondta ma: „Az emberek annyira aggódnak a gazdaság felől. Mikor volt elég jó a gazdaság ahhoz, hogy boldoggá tegyen bennünket?” Így is mondhatnánk, hogy mikor volt annyira jó a gazdaság, hogy az bennünket megáldott? Nem gondolom, hogy ez valaha is megtörtént volna, mert minden jó ajándék az Úrtól van, Jakab 1:17.

Bármi, ami csodálatos az életünkben, az nem a gazdagság, hanem Isten ajándéka számunkra. Úgyhogy Istenre tekinteni – ez hatalommal bír. Tartsuk meg az összpontosításunkat! Ha nem hallom az Igét rendszeresen, akkor az összpontosításom lekerül a megfelelő dolgokról. Olyan dolgokra összpontosítok majd, amik nem fontosak, nem lényegesek. Úgyhogy ne veszítsd el Isten Igéjét!

Nézz Istenre Isten Igéjén keresztül, mert ez lesz az, ami megvéd téged. Élhetek olyan életet, hogy nincs célja és értelme. Azért, mert semmi ideig-való nem tudja megelégíteni a szívünket. Préd 3:11 Isten az örökkévalóságot helyezte az ember szívébe. (A fordítás szerint a világot helyezte a szívükbe, de ez a szó a héberben 439-szer jelenti azt, hogy örökkévaló.) Isten az örökkévalóságot helyezte a szívünkbe.

Az örökkévalóságot helyzete a szívünkbe, és soha nem leszünk megelégedve, mert az ember az örökkévalóságot keresi. Hogyan tudja megtalálni azt? Hacsak nem nézek az egyedül olyan Személyre, Aki örökkévaló. Ez Isten Maga.

Neh 1:3-4-5-ben hallja, hogy Jeruzsálemben igen nagy baj van. Mit tesz? Neh 1:4 amikor meghallja ezt, akkor leül, sír és kesereg napokon át. Ez azt jelenti, hogy böjtöl és imádkozik az Úr előtt. Istenre néz és mond valami csodálatosat:

Neh 1:5  És mondék: Kérlek Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak;

„Téged kereslek, Uram. Rád nézek. Te vagy az, akit keresek ebben a helyzetben.” Gondolj bele! Mi az, amit Nehémiás hallott? Azt hallotta, hogy a város leégett, a falak lerombolódtak és az emberek bajban vannak. Azt mondja: Istenem, Te hűséges vagy hozzánk. Miért mondott ilyesmit? Miért mondana ilyesmit? Valami nem stimmel. Miért mondja ezt? Azért, mert Istenre tekint. Látott egy lehetőséget. Ez csodálatos számunkra.

Mi volt ő? Valami őrült izomember? Vagy egy ambiciózus ember? Nem! Mivel edzett minden nap? Ő tartotta a király poharát. Ez volt a napi munkája. Olyan ember volt, akit nem vettél volna észre a király udvarában. Nem volt nagyon csili-vili szolgáló, hanem ő volt a pohárnok. Azt mondta Neh 2:12-ben: „Van valami a szívemben. Tennem kell valamit Jeruzsálemért. Látok egy lehetőséget, egy nyitott ajtót.” – és megváltoztatta a világtörténelmet. Nem csodálatos ez?

Hallott egy rossz hírt és annyira felbátorodott, hogy a világtörténelmet megváltoztatta. Miért? Azért, mert Istenre nézett, amikor meghallotta a rossz hírt. Nem csodálatos ez? Mondhatnánk: „Ez vakmerőség. Miért gondolkodnál így?” Azért, mert ő Istenre tekintett.

Gondolkodjunk így, amikor Magyarországon gondolkodunk és azon, hogy az embereknek mennyire szüksége van az Úrra.

Gondolj Müller Györgyre! Angliában élt. Sok árva volt. Ez borzasztó helyzet. Az utcán éltek nyomorban. Bajba kerültek, meghaltak. Ő mit látott ebben? Csomó olyan gyereket, aki bajban van? Nem csak ezt, hanem azt is látta, hogy Zsolt 68:7 Isten az árvákat családba helyezi. Ő látta ezt, és aztán Isten hatalmasan használta őt, hogy árvaházakat hozzon létre, és abban, hogy Isten beszéde szerint nevelje ezeket a gyermekeket.

Livingstone Afrikában azt mondta: „Látom ezer falu füstjét. Olyan falvak, ahol soha senki nem fordult meg az evangéliummal.” Lehet, hogy ez így túl sok. „Ezer falu? Túl sok! Viccelsz velem? Soha nem tudod Krisztust szolgálni ezer falunak, mert ez túl sok.” Livingstone azonban azt mondta hogyan hallhatnának, ha nincs prédikátor? Róm 10:14. Hitt és elment, és szolgált. Miért? Azért, mert Istenre nézett.

Mi is lehetünk olyanok, hogy felteszünk egy kérdést: mit látsz? Látod az Európai Uniót, ahol sok gond van; vagy a gazdaságot, ami borzasztó.  Emberek, nehézségek,… Az embereket jobban érdekli az asztrológia, mint Krisztus. Mit látsz? Ha erre mind ránézel és nem az Úrra tekintesz, akkor nagyon korlátozott leszel. Olyan hívő, aki nagyon csendes a hitével kapcsolatban. Olyan hívő, aki nem mer szólni és jönni. Olyan hívő, aki nem meri felemelni a hangját a mai társadalomban. Miért? Azért, mert ha nem Istenre nézünk, akkor ez nagyon ijesztő. Viszont ha imában Istenre tekintek, hogyha Isten Igéjében Istenre nézek, akkor az bátorít. Látom a lehetőség ajtaját.

Az embereknek Krisztusra van szükségük, és ezért fordulnak az asztrológiához, a filmekhez, sikerhez, vagy mindenféle dologhoz. Azért, mert Krisztusra van szükségük. Bátorításra van szükségük egy hívőtől. Lássuk meg ezeket a lehetőségeket Isten szemével.

Még egy dolog, amit Nehémiás tett. Gondolkodott, előre tekintett és tervezett. Istennel gondolkodott. Luk 14:31 melyik az a király, aki háborúba megy anélkül, hogy számolna előtte? Van-e elég embere ahhoz, hogy megnyerje a háborút? Miért csinálná ezt stratégia nélkül?

Gondolkodjunk! Legyen gondolkodó hitünk. „Mi a terv? Hova megyek? Mi Isten akarata az életemben? Mi van tíz év múlva? Mi van húsz év múlva?” Merj Istennel álmodozni! Merd azt mondani: Istenem, hogy lesz ez? Merj tervezni!

Aztán Luk 14:28 ki az, aki elkezdene tornyot építeni anélkül, hogy átgondolná, belefér-e anyagilag? Mi van, ha Nehémiás mondott volna egy csodálatos beszédet, és abban azt mondta volna: építsük fel ismét Jeruzsálem falait! Ettől mindenki izgatott: jó, építeni fogunk és mit fogunk használni? Azt mondta volna: „Van sok homok, használjunk homokot. Gondolkodjunk, hogy hol tudunk venni anyagokat?” Nem. Előre átgondolta.

Neh 2:8 volt egy levele. Ez azt jelenti, hogy volt neki ereje, hatalma, rábízták ezt. Ugyanebben a versben szükség volt gerendára. Ezt is beszerezte.

Aztán Neh2:9 volt védelme. Voltak emberek körülötte a seregből, mert tudta, hogy az ellenségnek nem fog ez tetszeni. Volt egy terve.  Ez nagyon fontos az életünkben. Ne gondolkodj az akadályokon hit nélkül. Ne keresd a kifogásokat arra, hogy megállj, mert könnyű ilyeneket találni. Gondolkodj Istennel és keresd a válaszokat. „Istenem, milyen válasz lehet erre? Uram, segíts nekem tervezni és gondolkodni!”

Persze, tudom, hogy vannak emberek, akik olyan részletesen terveznek, hogy mire azt mondják: rendben, készen állok arra, hogy elmenjek; addigra már nem tudnak felállni, mert már a halálos ágyukon fekszenek gyakorlatilag. Ne legyél ilyen ember sem, persze! Ne ess a másik hibába sem, hogy nincs terved Istennel, hogy nincs látásod Istennel, hogy nincs következő lépésed Istennel. Nagyon szeretem ezt.

Úr Jézus itt élt, itt járt. Milyen korban élt Ő? Könnyű volt akkor? Akkor jó volt az adózás vagy könnyű? Nem hiszem, mert a rómaiak mindent el akartak szedni, amit csak bírtak. A kormány igaz volt? Nem igazán, mert a „heródesek” uralkodtak. Nem voltak igazán jó emberek. A gazdaság jó volt? Nem.

Az Úr mit látott? Látott egy világot, amit meg kellett váltania. Meg is tette. Tervezett. Látjuk ezt Luk 9:51, Márk 10-ben, hogy Jeruzsálem felé fordította az arcát és látta. Terve volt és célja. Volt egy gondolat a szívében, és azt mondta: ezt meg fogom tenni. Legyen nekünk is ilyen szívünk. Gondolkodjunk mi is így: „Uram, Veled akarok járni. Mi a következő lépés?” Úgyhogy tervezzünk Istennel.

Még egy dolog Nehémiásban. Legyél aktív, cselekvő. Sok olyan ember van, aki az életet végén visszanéz és sajnálja. Azt mondja: miért nem tettem többet? Nemrég beszélgettem P. Rickkel. Azt mondta, hogy 30 éve pásztor. 30 év! Azt mondta, hogy ez a hetedik missziós mező, hetedik szolgálat, amiben most van. Tyűha! Ez csodálatos. Nem a számok miatt – nincsenek kitüntetései, nekünk nincs ilyen –,  hanem a hatás miatt. „Olyan életem van, aminek hatása van.”

Gondolj bele, a te életednek hatása van-e ezen a világon Krisztus miatt! Nagyon szeretem ezt. Az életünk – bár nagyon sok példát mondhatnék – hatással van ebben a világban Krisztus miatt, ha az ember cselekvő az Isten akaratában.

Csak azért ne cselekedj, hogy éppen csinálsz valamit. Vannak hívők, akik nem tudnak elég ideig ülni egy gyülekezetben, hogy megszeretgessék őket, és ők is szerethessenek. Nem ülnek elég ideig egy gyülekezetben ahhoz, hogy valamit elfogadjanak, és ahhoz, hogy őket is elfogadják a gyülekezetben. Mindig mennek és csinálnak valamit azon nyomban. Nem látják a hatalmas lehetőséget, ami előttük van, hogy lefektessék az életüket Krisztusnak egy élő Testben.

A gondolat ez: Péld 14:13 Mit keresel az életben? A bulit? Lehet. Lehet, azt mondod: annyira jól érzem magam. Az én kérdésem ez: „Van-e hatásod az életben? Szolgálod-e Krisztust az emberek felé? Hívők és hitetlenek felé egyaránt. Van-e hatásod a világban?” Ha Krisztussal jársz, akkor lesz hatásod. Ez az egyedüli dolog, ami igazán számít.

Az egyedüli dolog, ami számít, az nem egy dolog, hanem az emberek. Az emberek számítanak. Miért van az internet-közvetítés? Az emberek miatt. Miért van prédikálás? Az emberekért. Miért evangelizálunk? Miért vannak bibliatanulmányok házaknál? Az emberek miatt? Miért van bibliaiskolánk? Miért emeljük fel olyan sok módon a Bibliát? Azért, mert tudjuk, hogy nincs semmi más, ami annyit adna az embereknek, mint ez a Könyv. Az emberek – ez az egyedüli dolog, ami számít.

Nehémiás őrséget állított. Ismét Istenre nézett.

Neh 4:9 De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenök őrséget nappal és éjjel, mivelhogy féltünk tőlök.

Van ellenség. Mindnyájunknak van ellensége a hitbeli életünkben. Vannak ellenségek, akik nem akarják, hogy Istennel járjunk és növekedjünk. Úgyhogy állíts őrséget! Ez alatt azt értem, ne engedd meg, hogy saját magad legnagyobb ellenségévé válj!

Az történik, hogy van egy gyengeségem, a lustaság, és csak engedem, hogy így legyen. Csak lusta vagyok, és engedem, hogy az életem elfolyjon nap mint nap. Meg tudnám ezt állítani, hozhatnék egy döntést.

A kereszténységben az a csodálatos, hogy azt mondja: válassz! Nem csodálatos ez? Az iszlám azt mondja: vesd alá magad! A buddhizmus azt mondja: szűnj meg! A kereszténység viszont azt mondja: válassz! Először válaszd Krisztust, és aztán hívőként is Krisztust válaszd újra és újra. Újra és újra, és Vele járj és Vele élj! Ez annyira hatalmas. Őrség a szabad akaratunk, hogy Őt választjuk.

Lehet, van egy problémád a z érzékiség területén. Példabeszédek 5:8,11 legyél óvatos, és állíts őrséget! Ha észreveszed, hogy van egy gyengeséged, akkor ne csak vonj vállat és menj tovább, mert ez nem jó ötlet, hanem mondd azt: „Gyengeségem van ezen a területen. Rendben, Uram, segíts nekem ebben, mert másképp szeretnék dönteni.” Oda akarom tenni az Ő lábai elé és azt mondom, hogy nem akarok ebben élni. Amikor erre akarok menni, amikor közel megyek az ajtajához, akkor azt mondom: „Nem, nekem másik úton kell mennem. Arrafelé nem mehetek, mert be fogok menni, és az életem tönkremegy.”

Ha gondod van az alkohollal, akkor ne járkálj kocsmák körül. Ha pornográfiával gondod van, akkor hagyd nyitva az ajtót, amikor internetezel. Nagyon könnyű ez, és sokat segít, ha vannak emberek ugyanabban a lakásban. Ugyanúgy a félelemmel, az alkohollal: állíts őrséget, Péld 23:32. Mondd azt: szükségem van segítségre.

Neh 5:7 voltak olyan emberek, akik kapzsiak voltak, pénzt akartak és Nehémiás segített nekik. Nem volt kedves módja a segítségnek, de segített nekik. Nem adott nekik lehetőséget arra, hogy ebbe belelessenek. Nagyon tetszik nekem, mert a testvérem segíthet nekem. Kérhetek segítséget olyasvalakitől, akiben bízom. „Figyelj, gondom van ezen a területen.”

Lehet, más hívőkkel laksz. Mondhatod azt a többieknek: „Van egy gondom. Utolsó pillanatban ébredek fel, és nem tudok az Úrral időt tölteni. Segíts nekem! Keljünk fel együtt. Majd elszámoltatható leszek feléd. Együtt felkelünk és 10 egész percig imádkozom Őhozzá. Istennel töltünk időt, és aztán indulunk neki a napnak.” Ez azt jelenti, hogy őrséget állítok azért, mert gyengeségem van.

Ne csak simán fogadd el – 2Kor 10:5 –, hanem fogadd el a segítséget Istentől. Isten szeretné, hogyha csodálatos életünk lenne, és olyan hatásunk lenne, ami megérinti az embereket. Mindannyian erre vagyunk elhívva. Lehet, hogy a te munkád arról szól, hogy sült krumplikat adsz ki, de attól még lehet hatásod az emberekre.

Úgyhogy nézz Istenre! Járj Vele! Tervezz és állíts őrséget! Legyél hűséges és járj Krisztussal minden nap! És Isten hatalmasan fog használni. Ki tudja? Talán az életed több emberre lesz hatással, mint amiről valaha álmodtál. Ámen.

Kategória: Egyéb