Fokhagyma helyett többsíkú istenkép & A kegyelem miatt élhetünk

2017 március 15. szerda  19:00

P. Matti

Most itt egy gyönyörű angyali látogatás van, és csak szeretném ezt felismerni. Gyönyörű! Csodálatos dolog történik itt. Annyira nagyszerű együtt lenni Isten jelenlétében! Nincs félelem, nincs csalódás, nincs bukás, és nincs a gonosz emlékezete, nincs bukástól való félelem, csak a csodálatos bizonyosság, hogy a Szent Szellem szolgál felénk, amikor Őt együtt, egy akarattal dicsőítjük. Engem ez nagyon bátorít. Annyira megelégítő! Nagyon betölt. Annyira motivál! Nagyon sok módon gyógyít. Inspirál. Sok erő van ebben. Nem így van? Nagyon sokat dicsérjük Istent úgy, hogy a figyelmünket az Ő Igéjének szenteljük. Élvezzük Isten jelenlétét, Isten népével.

Péld 15:17 Jobb egy tál főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör ott, ahol gyűlölet van.

Hadd fogalmazzam át egy kicsit! Ha nincs szeretet, akkor nem szeretnék túl sokáig itt maradni. Mert a hitemnek szüksége van szeretetre. A hitemnek szüksége van szeretetre ahhoz, hogy túléljen. „Pásztor! Ne próbálj kijavítani engem, hanem csak szeress! Szeress engem még jobban! Akkor maradok. Láss engem a még kiválóbb módon! Ahol a legnagyobb a szeretet.”

Nagyon sok nagy dolog van, de ezek közül a legnagyobb a szeretet. Néha megbetegszünk, és az emberek mindenféle gyógymódokat ajánlgatnak nekünk. Azt mondják: Fokhagyma kéne neked! „Bármi legyen is a bajod, csak egyél fokhagymát! Majd a fokhagyma legyőzi a betegséged.” Még akkor is, ha a lábad törted el: Csak egyél fokhagymát! Ha skizofréniával jössz: Egyél fokhagymát! Ha a fogam fáj, azt mondják: Egyél fokhagymát!

Ez megvan bennünk. Szeretnénk egy megoldást mindenre. Néha ez így hangozhat a szellemi életünkben is. Az emberek mindenféle kész megoldást ajánlgatnak a szellemi elégületlenségre. Lehet, hogy az emberek olyasvalamit mondanak, ami nagyon szellemi: „Ima! Az ima a válasz mindig. Mindig az ima a válasz!” Ez nem igaz. Az csak az egyik dimenzió. Igen, lehetséges, hogy az ima sokszor válasz, és semmi módon meg ne álljunk az imában, nagyon ritkán van az, hogy túl sokat imádkozunk, de néha nem az ima a válasz. Néha a megbánás a válasz. Néha a megbocsátás a válasz.

Isten új életet adott nekünk, és ez az élet nem egydimenziós. Hanem többdimenziós. A szellemi élet csodálatos. Néha nem az ima a válasz. Lehet, hogy a kemény munka lesz a válasz. Lehet, hogy az a válasz, hogy csak több salátát kell enni, vagy jégkrémet. 🙂 Lehetséges? Lehet, hogy néha több cukrot kéne enned. Az a válasz.

A vallásos ember bennreked egy képletben. Mert a vallás egy dimenziós. Mert a régi bűnös természet így működik. A vallás csak a hit egy formáját kínálja neked, az éneklés egy formáját, az evangelizálás egy formáját, és nem akar változtatni. Mert a vallás hamis biztonságot talált az egydimenziós életben. Valójában viszont az összes elv, az összes csodálatos tan és tanítás a Bibliában, amit kapunk, nagyon is többdimenziós. Mint az igazság. Az igazságnak valóban több dimenziója van. Isten vágya az, hogy ismerjük az igazságot.

Néha ezt az embereknek nehéz elfogadni. Például azt, hogy a három lehet egy, és az egy lehet három ugyanabban az időben. Mi is ez? Ez Isten többdimenziós igazsága. Ez lenyűgöző! Fantasztikus! Csodálatos! Ez nem csak egy „alternatív igazság”, ahogy manapság egyesek hívják. Ez nem egy alternatív igazság, hanem a nagyobb igazság. Róm 8-ban beszél erről. Ott azt mondja, hogy van a bűn és halál törvénye, de van egy nagyobb törvény. Ez az élet szellemének törvénye. Mindkettő igaz, de az egyik igazság nagyobb. Érdekes, ugye? Kicsit veszélyes, de ez a többdimenziós élet, amit Isten adott nekünk. Ezért van az, hogy bűnösöket, mint mi, lehet szentnek nevezni. Ez Isten egy többdimenziós igazsága. Csodálatos! Elbűvölő!

Nem csak az igazság, hanem a kegyelem is ilyen. Isten vágya, hogy tanuljuk a kegyelmet. Péter használta ezt a szót: poikilosz, ami azt jelenti, hogy sokszínű és sokféle kegyelem; 1Pét 4:10. Egyszer egy kislány azt kérdezte tőlem: Mi a megbocsátás színe? Rögtön az jutott eszembe: Lehet, hogy azt mondhatnám, hogy piros. Aztán kicsit gondolkodtam, és megértettem, aztán azt mondtam neki: A megbocsátás mindenféle színből jön. Mert szükségünk van minden színre benne. Mert a megbocsátás olyan sok szinten működik! Több annál, minthogy csak azt mondom: Sajnálom. Igaz? Olyan sok más dimenziót is magába foglal, és ez elbűvölő. Ezt hívjuk szellemi életnek.

Mi van a szellemi háborúval? Ef 6. arról beszél, hogy ez nem csak egy, hanem többdimenziós. Biztos vagyok abban, hogy mindnyájan megtapasztaltatok érdekes dolgokat, mielőtt a konferenciára jöttetek. Majdhogynem nevetséges az, ami próbál minket megakadályozni, hogy ide jöjjünk. Ugyanakkor, folyamatos támadás ellenünk. Ennek a célja az, hogy kiejtsen téged a csatából, hogy egy s más okból többé ne kövesd az elhívásodat. Ennek soha nem lesz vége. Erre kaptunk ígéretet – meg van írva –, hogy ez meglesz addig a napig, amíg szemtől szembe nem látjuk Őt. Ez többdimenziós.

A szolgálatunk is többdimenziós. Isten is több dimenziós. A különbség az anyagi és szellemi élet között az, hogy az anyagi valójában csak egy dimenziós, de a szellemi élet teljesen más szintre visz minket. Erről szeretnék beszélni. Eddig tartott a bevezető. 🙂 Szeretnék beszélni a szeretetről, mert ez a témánk, és ez az, amit ebben a gyülekezetben lélegzünk. Csodálatos, hogy ez a szeretet mi mindent vitt véghez az életünkben!

Mielőtt ezt megérthetnénk, vannak bizonyos feltételek ehhez a szeretethez. Ez valójában Isten. Ez nem annyi, hogy megvan Benne. A Biblia azt mondja, hogy Isten szeretet.  Amikor Isten megteremtette az embert, akkor az ember volt a legmagasabb visszatükröződése Isten jellemének. Ezért az embernek volt a legnagyobb kapacitása arra, hogy szeresse Istent.

A szabadság volt az első ajándék, amit Isten adott az embernek. Mert a szeretet nem működik szabadság nélkül. A szabadság feltétele az igazi szeretetnek. Mondhatjuk valójában azt is, hogy a szeretet határozza meg a szabadságot, és a szeretet korlátozhatja a szabadságot. Viszont nem kényszeríthetsz valakit arra, hogy szeressen téged. Próbáltad már? Lehet, hogy igen, de nem fog működni. Lehet, hogy majd úgy tettetik, hogy szeretnek téged, de kell, hogy teljes szabadság legyen. Mert teljes szabadság nélkül nincs igazi szeretet.

Az ember nem képes a szabadságával élni önmagától, mert függetlenné válik ugyan, de a szabadsága mindig jogosítvány lesz a bűnre, és alkalom a régi bűnös természet számára. Hacsak Isten szeretete nem lép be a képbe! A szabadság csodálatos ajándék. Azért, mert van szabadság, olyan sok a szeretet és olyan sok az öröm! Öröm! Ezért jöttünk ebbe a gyülekezetbe.

Emlékszem, hogy amikor jöttem ebbe a gyülekezetbe, olyan sok mindent nem értettem :-), de nagyon jól tudok tettetni. 🙂 Csak figyeltem… 🙂 Emlékszem, p. Benjamin tolmácsolt, hallgatta p. Schallert, és amikor hallott valami csodásat, megállt, és azt mondta: Ez csodálatos!; és csak csodálta. Annyira jó volt ezt látni és hallgatni p. Stevenst. Annyi mindent nem értettem, de nyilván tettettem, hogy jól értem, tartottam magam a szolgálatban.

Ám egy dolgot igenis megértettem. Azt, hogy sok szeretet van itt. Nagyon sok szeretet van itt, nagyon sok szabadság van itt, és nagyon sok öröm van itt. Azt mondtam: „Jobb ezek között maradni. Ezt nem akarom elveszteni. Hol találhatnám még emberek ilyen csoportját? Nem tudom.” Ezért vagyok itt. Ez Isten ajándéka.

A szabadságnak ez az elve annyira erőteljes! Három dolgot szeretnék említeni erről. 1) A szabadság feltétele a valódi szeretetnek. 2) Ugyanúgy feltétele a hitnek. Senkit nem kényszeríthetsz arra, hogy higgyen. Mi olyan országban élünk, ahol ez nem létezik. Az embereknek nincs szabadsága a választásra. Emiatt ott nincs Isten szeretetének lelepleződése. Van sok család, ahol van gyönyörű szeretet – ezt nem tagadom –, de Isten szeretete nem lepleződik le. Nincs öröm, amikor találkoznak, és egyértelműen nincs szabadság abban, amikor találkoznak.

Viszont Krisztussal ez megvan. Mert Krisztus szabaddá tett minket. Csodálatos szeretetünk van, és ezen a szabadságon alapulva van a hitünk is. 3) Ezen a szabadságon alapszik, ez a szabadság a feltétel bármi változásra vagy növekedésre is. Nem félünk a változástól. Azért, mert növekedni akarunk, és a dolgok változnak, és ez Isten szeretetének a lelepleződése.

Amikor szolgálunk az evangéliummal, nagyon sokszor kifogyunk a módszerekből. Nem tudjuk, hogy hogyan vegyük rá az embereket. Főleg külföldön, idegen kultúrában kifogyunk a szavakból. Ez a szeretet azonban erőteljes. Mert ez csak árad belőlünk. Mint a hegyen épült város, nehéz lenne magadban tartani. Egyébként csak kitör belőlünk mindenhol. Erre van szüksége Afrikának és az egész világnak. Ez Isten természetfeletti szeretete lelepleződve Krisztus Testében. Ámen.

 

P. Schaller

Az Istenről való elgondolásunk nagyon fontos. Ezt mondta p. Matti. Úgy gondolom, hogy ez az oka, amiért itt vagyunk. Mert az Istenünk nem túl kicsi. Nem olyan, mint egy személy, hanem sokkal nagyobb, sokkal kegyelmesebb, sokkal bölcsebb. Ő jobb, mint az emberek. A mi Istenünk mindenható Isten. Kell, hogy munkálkodjunk azért, hogy megértsük, milyen csodálatos Ő. Azt mondják, hogy a fokhagyma a válasz minden betegségre. Ezt is p. Matti mondta. Lehet, hogy az autómat is megjavítja majd. 🙂 Azt is mondta, hogy ugyanezt tesszük Istennel is, becsomagoljuk. Legyél azonban óvatos, mert amikor az istenünk kicsivé válik, akkor mi is kicsik leszünk. Nem igaz?

Három dolgot mondott. Azt mondta, az életünk kicsivé válhat ilyen módon. A szeretetünk kicsivé lesz, a hitünk kicsi lesz, és a változás is kicsi lesz. Zsolt 115-ben: Ha bálványokat imádunk, nem változunk. Mert amikor az istenünk dermedt, akkor mi is megdermedünk.

Zsid 4:16 Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, …

Istennek van egy trónja, és ez a trón kormányozza az univerzumot. A kozmosz felett uralma van ennek a trónnak; mindenegyes bolygó, minden csillag, minden galaxis összes része, minden élő dolog, minden démon és minden angyal felett. Isten trónjának tekintélye van a mennyben és a Földön.

Az egyik kedvenc könyvem a Bibliában a Prédikátor könyve. Mert nagyon tudok azonosulni az ürességgel, a frusztrációval és az igazságtalansággal, és azzal, ahogy a dolgok egyre öregebbek és öregebbek lesznek, aztán vége. Mi azonban megtaláltuk Istent, és Ő nem öregszik. Megtaláltuk a Bibliát, és az sem öregszik. Sokkal mélyebb és jobb lesz. A mi Istenünk élő Isten. Ő él és él és él… Van egy trónja és van egy terve.

Kell, hogy legyen perspektívánk. Múlt éjjel beszéltünk erről. Mennyi köze van az életnek a látásmódunkhoz? Amikor az életre nézünk, akkor van perspektívánk. Van egy természeti perspektívánk a kultúránkból, a korunkból, az oktatásunkból adódóan. Nagyon fontos, hogy Isten nekünk adja az Ő elméjét – mert újjászülettünk, megvan nekünk Krisztus elméje – és az Ő látásmódját.

Észrevetted már valaha, hogy milyen népszerű panaszkodni? Nagyon gyakori. Majdhogynem divat. Néha az USA-ban elmész egy hotelbe, azt mondod: „Köszönöm! Annyira köszönöm! Ez sokkal jobb, mint amire számítottam. Tényleg nagyra értékelem.” Mert kaptál törülközőt, és az nagyobb volt, mint egy zsebkendő. 🙂 Te azt mondod erre: „Köszönöm! Ez több, mint amire számítottam.” Vagy azért, mert van étel, vagy van áram, vagy van egy medence, van fürdőszoba. … Lehet azonban, hogy ez soha nem elég jó, mert te vagy a király. Öt szobányi törülköző sem elég. 🙂

Látásmód. Istené a kegyelem trónja. Szeretnék valamit megosztani a Biblia elejéből.

Zsid 4:16 Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, …

Ő a kegyelem Istene. Szeretne kegyelmet adni. Kegyelem által élünk. A kegyelem miatt élünk. A kegyelem miatt van levegőnk. A kegyelem miatt van ételünk.

A John Hopkins (orvosi) Egyetemen meghallgattam egy üzenetet az egyetemről. Az orvos, aki az előadást tartotta, hívő volt. Azt mondta: „Nem kéne, hogy meglepődjünk azon, hogy vannak betegségek. Azon kéne inkább meglepődnünk, hogy bármelyikünk is él még ma. Az élet faktorai nagyon szűkösek. Például a testhőmérsékletünk, a kémiánk, az agyunk, az izmaink, a beszédünk. Csodálatos!”

Orvosilag szólva, vagy tudományosan végiggondolva majdhogynem lehetetlen, de megvan a kegyelem trónja, és Isten azt mondja: „Élj!  A kegyelem miatt.” Élünk, és a gonoszok is élnek a kegyelem miatt. Sokan közülük hosszú életet élnek. Sokan közülük gazdagok. Sokuknak sok gyermeke van. Istennek van a kegyelem trónja. Egy időre, ebben az életben olyan sok kegyelem van.

Zsolt 33:5b az ÚR kegyelmével tele van a föld.

A halak, a baktériumok, a madarak, a tehenek, az állatok… a te életed, az én életem csak Isten kegyelme.

Zsid 4:16 … hogy irgalmat nyerjünk, …

Isten az irgalom Istene.

Zsid 4:16 … és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül.

1Móz 2:17 De a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz.

Ők ettek, de még éltek. Meghaltak szellemileg, a halál a testükbe lépett, de még éltek. Még éltek. Éltek. Ez a kegyelem. Kegyelem a bűnösnek. Ez szeretet. Isten szereti az embereket. Mi történt Luciferrel? Vétkezett, és annyi. Kikerült. Vége. Befejezett ügy. Levettetett a Földre. Éppen úton van a pokolba. Mert ez a nap majd eljön. Most viszont itt vagyunk, és mi vagyunk a kegyelem tárgya.

1Móz 3:8a Majd meghallották az ÚR Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt.

Miért volt Isten hangja a kertben? A kegyelem miatt. Ádám és Éva bűnt követtek el, de Isten a minden kegyelem Istene. Ő járt a kertben, és kereste őket. Mert Ő kegyelem Istene. Van kegyelem trónja. Lucifernek nem volt kegyelem. Meg lett ítélve. Nem kapott irgalmat. Amiatt, ahogy Isten alkotta őt. Lucifer szellem volt. Ádámot és Évát Isten a porból alkotta. Mindketten porból és szellemből valók. Ádám bűnbe esett, de attól még élt. Mert Isten a kegyelem Istene, és ott volt Isten hangja.

Isten kegyelme itt még nem ért véget.

1Móz 3:15 Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között: ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod.

Ádám még a képben volt, és az asszony is. Ott a Messiás, és Ő fog a kígyó fejére taposni. Honnan fog jönni a Messiás? Ádámtól. Olyan lesz, mint Ádám. Ő Ábrahám magva, aki Ádám magva. Tehát Ádám folytatódik, és jön a Messiás a kegyelem miatt. Ez tényleg csodálatos. Nincsen helyes perspektívánk, ha nincs Bibliánk. Mert akkor ilyeneket nem gondolhatunk. Mert ezek a gondolatok csodálatosak. Nagyon gyakorlatias. Isten nem ellenünk van. Itt a szeretet ideje, itt a kegyelem ideje, ez az irgalom ideje, a megbocsátás ideje. Csodálatos időszak! Ha ma élünk, akkor ez csodálatos ajándék. Ha élhetünk, az egy ajándék. És azért, mert van Messiásunk, ez egy örökkévaló ajándék.

Nemcsak hogy Ádám élhetett, de még ehetett is:

1Móz 3:18 Tövist és bogáncskórót teremjen neked, s a mező füvét egyed.

Köszönöm, Istenem! Ehetünk. Igen! Ehetsz epret, áfonyát, fokhagymát… és sok minden mást. Igen! „Miért, Istenem?” Mert bűnt követtünk el, meg kellene halnunk. „Igen, meghalsz, de nem arra alkottalak, hogy meghalj. Arra alkottalak, hogy ismerj meg Engem. Én vagyok az örökkévaló Könyv. Én vagyok a bölcsesség. Én vagyok a szeretet. Én vagyok a szabadság. Én vagyok az öröm. Én vagyok a cél. Én vagyok a válasz. Én vagyok a megelégülés. Én vagyok Isten. Én nem olyan vagyok, mint te. Szeretlek. Viszont nem érted, hogy mi a kegyelem, hogy ki vagyok Én, hogy mi az irgalom, hogy mennyi irgalmat adok, hogy hogyan gondolkodom.”

Olyan könnyen kárhoztatjuk magunkat. Nyilván. Mindnyájan tudjuk ezt. Tudod, hogy hogyan tudjuk érezni magunkat! Tudod, mennyire bűntudattal vagyunk!

Van egy történet egy nőről Indiából. Amikor tizenkét éves volt, megtért egy Billy Graham evangelizáción. Aztán megházasodott, és fontossá vált az indiai kormány számára. Szociális aktivista volt. Aztán beteg lett, és úgy tűnt, hogy meg fog halni. Imádkozott: Istenem, ha valós vagy, ne engedd, hogy meghaljak, és Téged foglak szolgálni. Amikor hazament, akkor Isten Mát 21:31-et mutatta meg neki. A parázna nők kifejezés kitűnt, és annyira tisztán szólt hozzá.

Egy héttel később egy pásztor azt mondta neki, hogy egy prostituált elszökött, és kérte őt, hogy fogadja be a lakásába. A nő azt felelte: „Nem tehetem. Van egy férjem, és négy gyerekem. Két fiam tinédzser. Nem fogadhatok be egy prostituáltat a házunkba.” Aztán Isten szólt hozzá, és igent mondott. Befogadta a prostituáltat. Megtette. Ennek a nőnek az élete megváltozott. Más nők is jöttek a házukba. Rehabilitációs intézményt nyitott. A rendőrség is küldött hozzá nőket. Tizenöt nő élt a házukban, és hatvan gyermek, akik prostituáltaktól születtek az évek során. Ez a nő azt mondta: Isten volt az, Aki ezt tette. Mert Isten a minden kegyelem Istene.

Olvasunk erről Jézus idejéből. Jézus kegyelmet ad a bűnös embereknek, a rossz embereknek. Adott ételt, 1Móz 3:18, aztán felruházta őket bőrruhákkal, 1Móz 3:21. Azután:

1Móz 3:24 Kiűzte az embert, és odahelyezte az Éden kertjének keleti oldala felől a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.

Ez egy másik aktív kegyelem. Ott a kert, az angyalok ott állnak, kezükben a kard. Sátán mondhatná: „Igen! Soha többé nem tudnak visszamenni a kertbe. Igen! Már soha nem fognak enni az élet fájáról. Igen, az embernek annyi! Elítéltetett.” Isten azt mondta: „Nem! Adtam neki kegyelmet. Mindenkinek kegyelmet adok. Kegyelem által váltom meg őket.” Az út a kertbe is kegyelemből van. „Gyere Hozzám!” – mondta Jézus. Gyertek bátran a trónhoz, a kegyelem trónjához! Növekedjetek a kegyelemben! Tanuljátok a kegyelmet! Mondjátok is el! Adjatok kegyelemből. Prédikáljátok a kegyelmet!

Egy pásztor az USA-ban pásztori konferenciát tartott. Reggeli mellett beszélgettek. Tizenkét pásztor volt ott, és arról beszélgettek, hogy hogyan vezetik a gyülekezetüket. A pásztor azt mondta: Én a kegyelmet prédikálom, de törvény által vezetem az embereket. Egy másik pásztor megkérdezte: Miért? „Azért, mert így könnyebb. A kegyelmet prédikálom, de a törvény által vezetek. Így motiválom az embereket. Így tartom kontroll alatt a szervezetet. Így tartom kontroll alatt az embereket. A kegyelmet prédikálom, de könnyebb törvény által vezetni.” Egy másik pásztor az asztalnál azt mondta: „Igen! Én is ezt teszem.”

Beszélgettünk erről, és azt mondtam: „Én ezt nem tudom megtenni. Én nem hiszek ebben. Igen, így könnyű, a kegyelem a könnyű.” A kegyelem ad szabadságot, és ez gyönyörű. Szabadság! Tévedhetek, és rendben van. Isten tudja, és Ő kijavíthat engem. Szabad vagyok. Nem vagyok tökéletes, de ismerem Istent, a minden kegyelem Istenét. Ő nagyon nagy, és nagyon izgalmas.

Néha a gyülekezetbe jönnek mindenféle emberek. Nagy megtiszteltetés, hogy ott vannak ezek az emberek, akik sehova máshova nem mehetnek. Nincs egy csoport itt, nincs egy csoport ott, hanem eljöhetnek hozzánk. Ez megtiszteltetés, hogy nálunk vannak a gyenge emberek. Másfajta emberek. Érzik, hogy van szabadság, érzik, hogy szeretjük őket. Sokan közülük Isten kezében eszközök. Isten felkeni őket. Evangelizálnak! Szeretik, szabadok erre, és áldottak.

Istennek volt egy kisfiú öt kenyérrel és két hallal. Jézus azt mondta: „Rendben. Ez az, amire szükségem van. Mert Én vagyok a kegyelem Istene.” Kegyelmet adok, kegyelmet gondolok, kegyelemben élek, kegyelmet akarok szólni, kegyelemben akarok vezetni. Meg akarom érteni a kegyelmet, mert ez a kegyelem trónja. Ez egy új út. Ez egy élő út.

Sokan mondják, hogy a lángoló kardok azért voltak ott, hogy Ádám ne mehessen be. „Maradj kinn! Nem jöhetsz be! Itt a tűz, a kard. Kifelé!” Az ördög azt mondja: „Kifelé! Nincs itt semmi jogod. Kifelé!” Ez azonban nem igaz. Azok a tüzes kardok voltak az út befelé. Ez az út befelé. Ott a tűz, a Szent Szellem. Ez a kard a Biblia. Amikor bejutsz oda: „Tyű! Szabadság! … Nem fokhagyma.” Három szót mondott: Szabadság, változás és hit. Itt van, ennyi! Nagyobb kegyelem.

Voltak idők, a szovjet idők, amikor p. Matti bement a vasfüggöny mögé hitből. Amikor bibliaiskolába járt, eljött hozzám és beszéltünk. Dús, szőke hosszú haja volt. Fiatal volt, talán tizennyolc éves az erdőből Finnországban. Ott volt, fiatalok voltunk. Amúgy még mindig fiatalok vagyunk. Isten a kegyelem Istene. A kegyelem trónja és az Éden kertje erre az életre szól. Nekünk van, hogy megízleljük, és együnk az élet fájáról.

P. Matti eljött hozzám. Mindketten fiatalok voltunk. A harminc évesek már nagyon öregek a gyülekezetünkben. 🙂 Azt mondta nekem: Isten ezt tette a szívembe, hogy menjek el a Szovjetunióba. Elkezdett imádkozni. Ekkor 1978-79-80. volt. Nagyon sokat tapasztaltunk.

Aztán 1983-ban elkötözött Azerbajdzsánba. Egy nap ment a hotelbe a KGB. Azt mondták: Szedd a cuccodat, és kövess minket! Betették egy nagy fekete autóba, elmentek a repülőtérre, és elrepültek Moszkvába. Ott kikérdezték, aztán elrepült Finnországba. Ott volt a vége. Nagyon sok történet van, és sok ember. Mit tett ő? Voltak tüzes kardjaink.

„Nem! Mostmár nem mehetek oda. Sátán azt mondja: Nem! Ne is gondolj rá! Nem teheted! Nem mehetsz Irakba! Nem mehetsz Iránba! Nem mehetsz muszlim országokba! Nem mehetsz a Közel-Keletre! Nem mehetsz Las Vegasba!” Azt gondolom, többeknek itt nem is kéne odamenni. 🙂 Bárhova menjünk is, kell, hogy menjünk oda, ahol Istent megismerjük; akkor szabadok leszünk, lesz hitünk, és megváltozunk.

Lehet, hogy jövőre ez a konferencia Varsóban lesz. Azután lehet, hogy Prágában lesz. Aztán valahol máshol. Mert nem szeretnénk, hogy az ördög bármit is megjósolhasson. 🙂 (Ez csak vicc!) Próbálna rájönni, hogy éppen mit csinálunk. Van azonban egy jobb megjegyzés ehhez. Szabadok vagyunk. Bárhova mehetünk. Hitünk van. Változunk. Bárhol legyünk is a következő évben, lesz változásunk belülről. Mert Ő a kegyelem Istene.

Nagyon sok történet van az evangéliumokban, amikor Jézus azt mondta: Most mennem kell. Kérlelték: Ne menj el! Jézus azt felelte: Mennem kell! „Ne menj!” Miért? „Nincs más olyan, mint Te. Ne menj!” Ezek vagyunk mi is, amikor azt mondjuk: Ennyi! Ez az élet. Ez a szabadság. Ez az örömünk. Ez a jövőnk. Ez örökkévaló.

Tudod, mit? Sokan itt eljártak bulizni. Sok év partizás után most hogy vagy? Mi történik az életedben? Tíz év szórakozás után? Életben vagy még? Vannak rossz szokásaid? Miért élsz? Hogy vannak a kapcsolataid? Mit keresel? Tudod, mi a válasz? Nincs válasz, kivéve Jézus. Istennek lettél teremtve. Adj Neki mindent! Mindent! A teljes szíved. Ő be fog tölteni, és új életet találsz. Bízz Benne!

Vannak emberek, akik nem isznak, nem drogoznak, de folyamatosan negatívak. Állandóan. A nap süt, és sóhajtozik. Amikor esik, ő sóhajtozik. Állandóan. Megtennéd, hogy megváltozol? Kérlek! Meg tudnál változni? Abbahagynád ezt? Bemennél ebbe, és mondanád: „Istenem! Ez a szeretet ideje. A Szent Szellem betölt engem. Szeretem a feleségem. Szeretet a gyerekeim. Szeretem a hazámat. Szeretem a lakásomat. Szeretem a munkámat. – Lehetséges! 🙂 – Tényleg szeretem a munkám…” Tudod, miről beszélek! Élet van a Szent Szellemben. Van élet. Itt van.

Ha az istenünk túl kicsi, akkor olyanok leszünk, mint bárki. Ám ha a mi Istenünk Isten, és nincs képletem, nincs fokhagyma-üzenetem, csak ez a csodálatos Könyv van, ez megváltoztat minket. Soha nem öregszik el. Soha nem fogy ki. Soha nem lesz hiányos. Hanem folyamatosan elég. Mert az Ige testté lett, és közöttünk lakozott. Megérintettük Őt. Halljuk Őt. És ez megy tovább és tovább. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az egyetlen Fiát adta, hogy új életet élhessünk. A kegyelem trónja miatt. Menjünk bátran!

– Várj egy picit! Te vagy a kegyelem Istene? Akkor tölts rám abból a kegyelemből!

– Már benne állsz! – feleli Isten; Róm 5:2 – A kegyelemben állsz!

– Én nem tudtam.

– Azért, mert folyamatosan panaszkodsz a törülköző miatt, de nem láthattad, hogy milyen sok kegyelem van, hogy mennyire szeretlek, hogy hogyan adtam a Fiamat, és elküldtem a Szent Szellemet.

Azért, hogy megismerhessük Őt, és legyen valami, ami a világban nincs. Az Éden kertje elmúlt, de nézd meg újra, itt van. Krisztus itt van, és Ő az élet fája. Ha arról a fáról eszünk, akkor olyanokká válunk, mint Ő. Megváltozunk. Szeretetünk lesz, és hitünk.

Van itt valaki, akinek szüksége van a te szeretetedre, a te kegyelmedre? Vidd haza az örömöt! Vidd az örömöt a kapcsolataidba! Hozz örömöt! Hozz szeretetet! Hozz hitet! Adj kegyelmet! Bocsáss meg másoknak! Építs fel másokat! Mert ez az elhívásunk.

Ámen.

Kategória: Egyéb