Emeljük fel Jézust, Isten Igéjét és egymást!

2011 március 2. szerda  18:30

P. Duló Attila

Az utóbbi időben elhangzanak a pulpitusról gyakorlati üzenetek. Ez is ilyen gyakorlati üzenet. Bevezet minket a gyakorlatba. 🙂

Mát 15:18-19 18A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. 19Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.

Jézus azt mondja, hogy a szívből származnak ezek. Azon gondolkodtam, az rendben van, hogy a szívből származnak, de hogyan kerülnek oda? Hogyan jutnak el hozzám és hogyan kerülnek oda?

Sokszor észre sem vesszük, de olyan impulzusok érnek minket, amik egyértelműen arra irányulnak, hogy tönkretegyék a szívünk állapotát, hogy bekerüljenek ezek a dolgok a szívünkbe, hogy később ki is jöjjenek onnan. Nem árulok el titkot azzal, hogy a világot a Sátán mozgatja, az ő uralma alatt áll. Nyilvánvalóan a világból jövő információk igen jelentős része – kis bátorsággal meg merném kockáztatni, hogy minden – erre irányul, hogy a szívünk állapotát tönkretegye. Azért, hogy a szívünk ne olyan tartalommal bírjon, amiből tiszta dolgok jönnek ki, hanem olyanok, amiket itt Jézus felsorolt.

Ezért fontos tanács nekünk:

Péld 4:23  Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

A saját, jól felfogott érdekünk az, hogy őrizzük a szívünket, vigyázzunk rá. Ez a mi felelősségünk, hogy csak olyan információ engedjek be, ami építően hat a szívemre, a lelkemre, ami nem rombol, nem tesz tönkre. Ezt csak és kizárólag én tudom eldönteni, hogy mit engedek be. Az ördög nem buta, hanem gonosz. Úgy tudja tálalni a dolgokat, hogy nagyon kívánatosnak tűnnek dolgok. Aztán elkezdek vele foglalkozni, odaadom a szememet, a fülemet, és észre sem veszem, de bejutott a lelkembe egy csomó olyan információ, ami rombolj a szívem állapotát.

Állítólag – világi pszichológusok mondják –, ha valamit 5 percig forgatsz az elmédben, az bekerül a lelkedbe, részeddé válik. Csak idő kérdése, hogy mikor fejti ki a hatását. Felelősségem van, hogy mit engedek be. Van egy pár olyan csatorna a világban, ahonnan folyamatosan jönnek felénk ezek az információk. Az egyik ilyen csatorna a TV és a képernyős dolgok. Igenis az én felelősségem, hogy milyen műsorokat nézek meg.

Ott van egy csomó olyan dolog, ami határozottan rombolja a lelkünket – horror, pornó. A lágy pornó, ami ártatlan dolognak tűnik – kis meztelenkedés, egy kis fehérneműbe illegetés –, ez mind üzenet a lelkünknek. Figyeljünk arra, hogy mit nézünk, mit hallgatunk, mit engedünk be a lelkünkbe. Mert amit beengeded a lelkembe, a szívembe – ahogy Jézus mondta –, az előbb-utóbb ki fog kijönni. Hatással lesz az életemre. Úgyhogy figyelek arra, mit engedek be a lelkembe.

Vannak ártatlannak tűnő szappanoperák. Csak tudd, hogy az ördög szemszögéből nézve ez az egyik legzseniálisabb találmány. Ha elmész moziba, ott van másfél óra arra, hogy az üzenete eljusson hozzád. Ezeknek a szappanoperáknak ez a lényege, hogy leültet a TV elé, függővé tesz, mert izgi a történet. „Lerágom a körmömet, hogy Alvarez meg tudja-e szerezni magának Juanitát.”

Nemrég kórházban voltam pár napot. Volt a kórteremben egy televízió. Egész egyszerűen röhögő görcsöt kaptam minden nap, ebből kellett, hogy gyógyítsanak. 🙂 A betegek a kórteremben nézték az órát, és délután fél 5-kor bekapcsolták, mert annyira érdekelte őket, hogy mi lesz ezzel az akárkivel. Délutántól estig, amíg el nem aludtak, addig a vacsorát is úgy ették, hogy meredten bámulták a TV-t.

Valós jelenségről beszélek. Minden este leültet a TV elé, és minden este elmondja neked az üzenetét. Csak ott ülök és eszem, és eszem, és eszem az információt, befészkeli magát a lelkembe, és ez alapján ítélem meg a világot, ez lesz a minta, amit követni szeretnék, és sorolhatnám.

Felelősek vagyunk, hogy mit engedünk be a lelkünkbe. 2Kor 10:5 mondja, hogy nézzük meg, mérjük meg, mit engedünk be a lelkünkbe, ítéljünk meg minden gondolatot, ami felénk irányul. Vigyük oda a kereszthez és mérjük meg a kereszt fényében: érdemes-e arra, hogy beengedjem a szívembe, vagy még mielőtt hatással lehetne rám, kidobom a kukába.

Tehát az üzenet az, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük a szívünket. Mert ami bejut oda, az előbb-utóbb ki is fog származni onnan.

P. Kende

Van néhány alapvető dolog, amit szeretünk a gyülekezeteinkben gyakorolni. Az egyik, hogy Krisztust emeljük fel. Szeretném, ha velem gondolkodnál, és ezt forgatnád a szívedben.

Gondolj Jézusra, hogy Ő kicsoda nekünk. Ő a Megváltónk. Gondoljunk az Ő életére. Gondolj arra, mit ígért meg, hogy Ő kicsoda lesz számunkra? Örökkön-örökké ki lesz Ő számunkra? Ez a lényeg, erre összpontosítunk a gyülekezetben, hogy Krisztust emeljük fel.

Ezek az alapvető dolgok az okai annak, hogy akármelyik gyülekezetünket látogatod meg, otthon érezheted magad, mert azt mondhatod: ismerem ezt a hangot, ismerem ezt a történetet, ismerem ezt a meghatározást, ezt az életet, ismerem ezt a látást és egyetértek. Lehet, van kis különbség a gyülekezetek között, de mindenütt Krisztust emeljük fel.

Dávidról gondolkodtam, hogy ő mennyi mindent tudott az Úrról. Csodálatos, hogy mennyire ismerte Istent. Azt mondja az életéről:

Zsolt 18:36 … a te jóvoltod felmagasztal engem.

„A Te jó voltod, a gyengédséged, a kedvességed felmagasztalt engem.” Dávid azt mondta: Uram, Te valakivé tettél, Te vagy az, Aki bármivé is tettél engem, nem én. Ez nagyon fontos. Tegnap egy bibliatanulmányon mondta valaki, hogy amikor bajban vagyunk, akkor azt kérdezzük: most hol van Isten. Viszont amikor jól mennek a dolgok, akkor azt mondjuk: „Ezt jól csináltam, nem? Sikeres vagyok!” Persze a bajban: Isten, hol vagy?

Dávid azonban azt mondta: „A Te jó voltod tett engem királlyá, a Te jó voltod tett engem vezetővé, az adott nekem ilyen sokat a harcokban és az életben, és mindenben, amit tettem. A Te jó voltod tett engem naggyá.” Ez csodálatos állítás. Mit tesz itt Dávid? Felemeli az Urat.

Ján 12:32 Krisztus mondja: Én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ez arról szól, hogy felemeljük Krisztust egy helyzetben az életünkben. Ez annyira drága, ha Krisztussal tudunk gondolkodni, ha Őtőle tudunk szólni, ha Ővele tudunk döntést hozni. Ezt jelenti Krisztust felemelni.

Nem arról szól, hogy mindig az Ő nevét emlegetem: Jézus így, Jézus úgy. Nem erről szól, hanem arról, hogy Ővele gondolkodom, az Ő gondolatait szólom, Ővele járok, az Ő természete szerint cselekszem. Ez az Ő felemelése.

János evangéliumában Krisztus felemelése Ján 3:14, Ján 8:28 a keresztről szólt. Ugyanúgy a mai napon is a keresztről szól. Krisztus felemelése azt jelenti, hogy a kereszthez megyek. Azt jelenti, hogy a világnak nem egyszerűen erkölcsös emberekre van szüksége, hanem szellemi emberekre. Olyan emberekre, akik a szellemiség miatt erkölcsösek, akik a szellemiség miatt tiszteletreméltóak. Nem etikáról van szó, hanem Krisztus természetének a kifejeződéséről. Erre van szüksége a világnak. Erre van szüksége mindenkinek.

Hatalmas problémát láthatunk az RBT képében, ami csak az utunkban áll. Ezért kell a kereszthez mennünk. Mindig emlékeztetnem kell magam Róm 6 szerint, azt kell mondanom, hogy meg vagyok feszítve Krisztussal. Így számolom magam. Így döntök, ide tartozom. Én Krisztusé vagyok. Ebből az okból kifolyólag mindig kell valaki, hogy emlékeztessen erre. Ezért olyan nagyszerű a gyülekezet.

Ezért van szükségünk a gyülekezet segítségére. Szükségem van arra, hogy halljam ezt az igazságot, hogy Krisztus nagyobb az életemben, mint az RBT; hogy az életemben Krisztus nagyobb, mint a bukásom; Krisztus nagyobb, mint a gyengeségem; Krisztus nagyobb, mint az ellenség terve. Ezért emeljük Őt fel. Persze, a Szent Szellem bizonyságot tesz, hogy Krisztus nagyszerű bennünk.

Róm 8:16 a Szent Szellem bizonyságot tesz nekünk erről. Hatalmas segítség, amikor eljövök a gyülekezetbe, hetente egyszer, kétszer, háromszor itt vagyok Istentiszteleten, bibliatanulmányokon, közösségem van és emlékeztetve vagyok. Szeretem, hogy emlékeztetve vagyok. Ez komolyan segít nekem. Minél több, annál jobb. Hallanom kell. Túl kell lépnem azon, amit én tehetek. Ha csak rólam szól, akkor az csak a régi történet. Megint, mint saját magam jövök a gyülekezetbe. Isten ments! „Megint szerda van, megint én vagyok.”

Ehelyett Krisztust emeljük fel, és azt mondjuk: Krisztus nagyobb az életemben, mint én. Ezért szolgálok, ezért szeretek. Sőt, így élek, tudva, hogy Krisztus nagyobb az életemben. Ha a gyülekezet jelen van az életemben, akkor e felől bátorodom. Dávid csodálatos volt. Tudta, hogy Isten nagy az ő életében, közösségben volt más hívőkkel és hatalmas öröme volt.

Aztán még valami, amit szeretünk felemelni a gyülekezetben: Isten Igéje.  Mi Isten Igéje számunkra? Ezek csodálatos dolgok. A világban nincsenek ezek jelen. Ha új vagy közöttünk, akkor lehet, hogy ez nehéz eleinte. Viszont ezt tanultuk meg, hogy olyan dolgokat teszünk, amiket korábban nem. Például Krisztus, Isten Igéje. Mi Isten Igéje számomra? Csodálatos, ahogy gondolkodunk róla.

2Tim 3:16 minden szó a Bibliában Isten által ihletett. 2Pét 1:21 gazdag a számunkra. Kol 3:16 gazdagon lakozik a szívünkben. Megváltoztatta Isten Igéje az életünket? Ha igen – márpedig igen –, akkor ez csodálatos. Isten Igéje örökre megváltoztatta az életünket. Csodálatos ezt kimondani: Isten Igéje megváltoztatta az életemet. Ennek hatalma van.

Ez csodálatos, mert annyi minden van – ahogy P. Atti beszélt róla a kérésemre –, amit beengedek a szívembe. Isten Igéje viszont csodálatos. Hatalma van, gyönyörűséges, szabaddá tesz, gazdaggá tesz, hozzáad az életünkhöz, növekedést hoz az életünkbe; olyan dolgokat gyomlál ki, amik soha nem távoztak volna el másként.  Zsid 4:12 Isten Igéje élő és ható, gyors és erős, megoszt és elér a lélek mélyéig. Ez csodálatos az életünkben: Isten Igéje. Dávid tudott valamit erről.

Zsolt 138-ban mondja: Uram, Te felmagasztalod az Igéd a neved felett. Dávid ezt tette. Isten fogta az Igéjét, és azt az Ő természete, az Ő neve fölé helyezte. Mit jelent ez? Isten nagy hangsúlyt helyez a meghatározásra, ami az Igében van. Isten szeretné, ha pontosan ismernénk Őt. Nem csak általánosságokban, hanem ismernénk Őt pontosan. Ha megértenénk, mit jelent az, hogy Isten egy Szellem. Ha megértenénk, mit jelent az, hogy Isten gondoskodó Isten; mit jelent az, hogy Isten a vigasztalás Istene; mit jelent az, hogy Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég; mit jelent az, hogy felemeljük az Igét. Mert az Ige a definíció, és szükségünk van rá. Mi több! Ez több mint meghatározás.

Zsolt 119:130 Isten Igéje nem csak meghatározó, hanem világosság. Ján 1:1-4 ez maga Krisztus. Maga Krisztus Isten Igéje. A Fiú. Ez csodálatos. Nem tudunk így beszélni. Még az Ő ellenségei is azt mondták: soha senki nem szólt úgy, mint ez az ember – Ján 7 –, soha senki nem szólt úgy, mint Jézus. Miért? Nem tudunk így szólni, mert esendőek vagyunk.

Nem tudjuk igazán elmondani, hogy hogyan gondolkozunk az Úrról. Részint a bűnünk és a bűntudatunk miatt, ugyanakkor a nyelv korlátai miatt is. Nem tudunk mindent kifejezni Ővele kapcsolatban. Ez valami kimondhatatlan. 2Kor 9:15 kimondhatatlan. Valami, amit szavakkal nem tudunk kifejezni. Ezért emeljük fel Isten Igéjét. Mondhatnék egymillió példát, de egy vers a Bibliából nagyobb erővel bír, mint ezer más példának vagy illusztrációnak.

1Kor 2:13 a Szent Szellem szavakat tanít nekünk, ami nem a mi logikánk szerint való, nem a gondolatinkból származik. Nem az évezredes emberi történelem felgyülemlett tudástárából vannak, hanem a Sz.Sz. által tanított szavak. Isten Igéjének a felemelése azt jelenti, hogy a Sz.Sz. tanítja nekem az Igét, hallom és értem azt. Ezért mondjuk: ez fontos, hogy Isten Igéjét felemeljük a gyülekezetünkben.

Ezen túl Isten Igéjét fel kell emelni az otthonunkban is, a gyermekeinkkel, házastársunkkal, ha egyedül vagyunk, a bibliatanulmányon, a születésnapunkon. Minden alkalom jó arra, hogy felemeljük Isten Igéjét. Máskülönben csak a saját logikám, a saját gondolataim körében maradok, és ott fogok körbe-körbe menetelni, és soha nem fog megváltozni. Ezért kell felkészíteni a szívünket.

Hóseás-ban hat vers szól erről, ahogy a szívünk természet szerint egy nagy rendetlenség, teljesen képtelen. Ezért fel kell készítenem a szívem. Máskülönben nem tudom felemelni Isten Igéjét, mert nem tudom elfogadni. Hós 10:12 azt mondja, hogy fel kell szántanunk, fel kell törni a kemény földet. Ez a szívünkről szól. Ez egy kis felkészülés, alázat, így emelem fel Isten igéjét. Megnyitom számára szívemet és sok gyümölcsöt terem. Aztán Isten Igéje fel lesz emelve az életemben.

Végezetül még egy, amit felemelünk a gyülekezetben: felemeljük az Ő népét, Krisztus népét. Ez fontos számunkra. A testvéreinkre gondolunk, akik példák számunkra, emberek, akiket szeretünk. P. Atti, az ő élete, a bölcsessége, P. Borci, az ő öröme, az ő nyilvánvaló szeretete, és az ő bölcsessége, ahogy helyzetekkel bánik, Attila elkötelezettsége, szeretete a gyülekezet iránt, az ő szolgálata, szeretete, gyengédsége csodálatos.

Szeretünk erről gondolkodni. P. Fodor János, ha rá gondolsz, nem mosolyodik el a szíved? Vagy P. Győző, vagy P. Graham, P. Péterfai. Hála Istennek értük. Csak gondolj erre: felemelni az Ő népét. A gyülekezet úgy emel fel embereket, ahogy semmi más. Egy üzlet lehet, hogy felemel téged, ha sikeres vagy. Felemelhet téged egy politikai, egy szociális rendszer. Valamilyen érdek felemelhet. Viszont egyik sem emel úgy fel, mint a gyülekezet.

Mit értek ez alatt? A gyülekezet imádkozik érted. Ez valami csodálatos. Ez máshol nem történik meg. Mondjuk, valakit előléptetnek, természet szerint akkor én próbálom lehúzni az én szintemre. Ám a gyülekezet imádkozik érted. Amikor sikeres vagy, akkor örvendezik veled. Ha bánatod van, akkor néha sírunk.

Kérlek, mondd el, ha valami történik az életedben, mert ha nem tudjuk, hogy beteg vagy, ha nem tudjuk, hogy imára van szükséged, ha nem tudjuk, hogy gyászolsz, akkor hogyan imádkozhatnánk érted? Jak 5:15 kérjétek az imát. Küldj egy SMS-t, e-mail-t, hogy „imádkozzatok értem.” Hadd imádkozzunk érted, mert ez fontos. Róm 12:15 a gyülekezet ilyen. A gyülekezet fel akar emelni.

A gyülekezet látja az ajándékaidat, és tudatja veled, 1Kor 12:28, 14:12. Amikor használod az ajándékod a gyülekezetben, akkor építi a gyülekezetet, Eféz 4:16, és téged is felépít. A gyülekezet felemel téged.

Felemeljük Krisztust, nem úgy, hogy csak mondogatjuk: Jézus, Jézus, Jézus. Persze mondjuk, de az Ő természetében járunk, az Ő jellemében járunk és felemeljük az Ő Igéjét. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek idézgetem a Bibliát, hanem a Sz.Sz. megtanított arra, hogy szeressem az Igét, hogy van valami, amit megoszthatok, szerethetek, van, amivel bátoríthatok.

Felemeljük egymást és azt mondjuk: te csodálatos hívő vagy, hűséges vagy, csodálatos anya vagy Krisztusban. Te egy csodálatos közbenjáró vagy. Neked megvan a hit ajándéka. Megvan neked ez vagy az.

Valaki bejön a gyülekezetbe, és hiányzik neki a politika. „Mikor fogsz már erről beszélni?” Vagy bejön valaki, és hiányzik neki a törvény. „Miért nem versz kicsit fejbe a Bibliával?” Lehet, hiányzik neked, de erre azt mondom, hogy nem ezek a dolgok a fontosak. Hanem az a három fontos, amiről eddig beszéltem. Ha felemeljük Krisztust, ha felemeljük az Ő Igéjét, és felemeljük az Ő népét, akkor ezek kizárnak más dolgokat. Ha felemeljük az Ő népét, akkor ezek a dolgok kizárnak más dolgokat.

Ezek nem férnek össze a pletykával, vagy a rosszindulattal egymás felé. Ha ez nem fér össze dolgokkal, azt mondjuk: hála Istennek! Rengeteg dolog van, ami összevág ezekkel.

Például, ha ezek nem férnek össze a pletykával, vagy a rosszindulattal egymás felé, vagy manipulációval, akkor azt mondjuk: hála Istennek. Egy csomó dolgot ki lehet hagyni emiatt, mert rengeteg dolog van, ami viszont egybevág ezekkel.

Fil 4:8 Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

Itt van egy lista azokról a dolgokról, amik nagyon jól beillenek a fent említett három dologba. Erre hívott el minket Isten, hogy járjunk ebben. A gyülekezet nagyszerű hely számunkra. Segít. A testvérem is segít nekem ebben, mert az igazságot kommunikálhatjuk, erről beszélhetünk. Az Ő jelleméről, az Ő Igéjéről, az Ő népéről gondolkodhatunk és ez élvezetes. Ámen.

Kategória: Egyéb