Egyszerűségben járni & Örökkévaló, halhatatlan, láthatatlan

2017 május 3. szerda  18:30

P. Kende

Pforzheimben van egy kis szolgálatunk. Ez nem úgy lett, hogy terveztük, hanem valóban csak kegyelemből, ajándékba történt a dolog. Józsi nem ebből a célból ment oda, de aztán Isten mégis csinált ott valamit, és használta őt ott.

Arra gondoltam, amit Zak 3:2-ben a főpapról mond Isten: Hát nem tűzből kikapott üszök-e ez? Nem igaz ez mindnyájunkra? Nem azért vagyunk keresztények, mert az Úrnak akkora szüksége volt ránk, és nem azért, mert nem lett volna tökéletes a munkája egyikünk vagy másikunk nélkül, hanem Isten kikapott minket a tűzből.

Nagyon hálásak vagyunk Józsiért, hogy Isten kikapta őt a tűzből, és használja őt ott!

Fehér Józsi

Valójában a meggazdagodás nagy reményében mentem ki. 🙂 Hát, nem jött össze! Sőt szegényebb lettem, de annál gazdagabb Istenben. Nagyon köszönjük a gyülekezet támogatását p. Kendétől és az elöljáróktól! Ez nekünk nagyon fontos. Annyira érezzük annak a szükségét, hogy legyen mögöttünk egy gyülekezet! Valójában ti vagytok a gyülekezet, és ti vagytok mögöttünk, ezért szeretném megköszönni nektek is mindezt. Mert mindazt, amit ott Isten kimunkál az emberekben, az valójában a ti részetek is, nem csak a miénk. Valóban köszönöm!

Egy hatalmas ölelést hozok a pforzheimi gyülekezettől, a drága szentektől. Öt család felé szolgálunk jelen pillanatban. Ők alkotják a csapatot. Mindemellett sokan egyénileg is jönnek, és nyitottak Isten felé. Kérlek, tartsátok őket imában. Van egy új szolgálatunk is, a koldusok felé. Az egyikük Robi, akiről azt kell tudni, hogy szlovákiai magyar. Németországban koldul.

Ezek az emberek elképesztően nyitottak, viszont nagyon-nagyon egyszerűek. Semmi mást nem csinálok, csak leülök melléjük az utcára, miközben koldulnak, megnyitom nekik a Bibliát, és elkezdek olvasni nekik. Csak olvasom nekik. Mostmár ott tartunk, hogy amikor arrafelé megyek valamilyen okból, akkor mindig szólnak: Gyere, imádkozz értünk! Akkor le kell ülnöm oda, és aztán csak imádkozunk, és rendkívül hálás a szíve.

Azon, hogy mit művel az Ige az ő életükben, még magam is csak ámulni tudok. Döntéseket hoznak, még hozzá jó döntéseket. Az utcán az alkohol nagy támasz számukra, hogy meg tudjanak maradni. Most viszont hoztak döntéseket. Az egyik közülük – ha minden jól megy – már három napja nem iszik. Ez elképesztően nagy lépés. Ezeknek az embereknek tényleg az ott az utcán!

Sokat beszélgettem velük. Mondtam, hogy gondoljon vissza az életére. Ezt te is csinálhatod nyugodtan. Csak gondoljunk vissza az életünknek azon pontjára, ahol elrontottuk, ahol elcsúsztunk. Mi történt ott? Azt mondtuk erről, hogy hoztunk ott egy rossz döntést. Egyetlenegy rossz döntés teljesen elkanyarítja az életünket egy rossz irányba. Valaki úgy döntött, hogy megcsalja a feleségét; valaki úgy döntött, hogy elkezd inni; valaki úgy döntött, hogy kipróbálja a drogokat; valaki úgy döntött, hogy megpróbálja árulni a drogokat… Egyetlenegy rossz döntés elvitte ezeknek az embereknek az életét egy nagyon-nagyon rossz irányba. Börtönbe kerültek – mindegyik megjárta már a börtönt –, és az utcán élnek. Volt egy rossz döntésük!

Aztán azt mondtam nekik ilyen nagyon egyszerűen: „Figyeljetek ide! Mennyire volt nehéz meghozni ezt az egy rossz döntést?” „Hát! Ez könnyű. Belecsúsztam. Megtörtént.” „Igen. Viszont ez a te döntésed volt, nem? Akkor most nézzük meg a másik oldalt. Nagyon egyszerű lesz ez is. Mi lenne, ha most hoznál egy jó döntést? Egy egyszerű jó döntést. Úgy, ahogy meghoztad azt a rossz döntést, most miért nem hozol meg egy jó döntést? Mert én hiszem azt, hogy ugyanúgy ez a jó döntés is megváltoztatja a te életedet. Ilyen egyszerű.” Ez nehéz? Nem! Ez egyszerű.

Egy jó döntés! Annyira könnyen hozunk meg rossz döntéseket, és aztán olyan nehezen hozzuk meg a jót! Nem nevetséges ez? Néha kicsit mosolygok ezen, mert annyira bonyolítjuk az életet! Annyira, de annyira bonyolítjuk az alapvető igazságokat! Amivel nem kell semmi mást tennünk igazán, hanem csak egyszerűen elfogadni. Elfogadjuk, hogy ez van, és kész; és ezt nem akarom megváltoztatni. Miért? Azért, mert jó. Mert látom, hogy ez jó.

Amikor úgy látom, hogy valami jó, és működik, akkor miért akarnám megváltoztatni? Nem értem. Sokszor nyilván azért akarom ezeket megváltoztatni, mert szeretném mélyebben megérteni, hogy miről is van szó, miért jó, miért működik. Aztán kezdem belevinni a saját gondolataimat és a saját elképzeléseimet, és aztán teljesen összezavarok mindent. Aztán azt veszem észre, hogy abból a jó dologból már nem egy jó dolog lett, hanem majdhogynem megfulladok tőle, mert már minden összekuszálódott.

Ez ugyanolyan, mint a levegővétel. Próbáltad már? Én gyerekkoromban csináltam ezt. Most sem vagyok idős, hozzá kell tennem. 🙂 Tavaly próbáltam. 🙂 Amikor veszed a levegőt, arra nem figyelsz oda. Az természetes, hogy veszed a levegőt, és élsz. Amikor viszont beleviszed önmagadat, és kezded tudatosan venni a levegőt, megpróbálod programba ültetni: „Rendben! Akkor most másodpercenként fogok levegőt venni.”; akkor a végén azt veszed észre: Már nem tudok annyira odafigyelni és mindjárt megfulladok, mert nem találtam el az ütemet. 🙂

Sokszor az alapvető dolgokat is így próbáljuk megváltoztatni, hogy belevisszük önmagunkat. Ahelyett, hogy csak engednénk, hogy legyenek. Mert ezek csak úgy vannak.

Isten is ilyen. Ő van. Ő mondta: Én vagyok. Ő volt, van és lesz. Őt nem tudom megváltoztatni. Őt nem tudom manipulálni. Őt nem tudom átformálni az én elképzelésem szerint. Tudod, mit? Nem is akarom. Miért? Azért, mert Ő jó. Működik. Mi pedig abszolút nem működünk jól. Ezért nem akarom megváltoztatni az alapvető igazságokat. Hanem egyszerűen csak engedem, hogy azok legyenek az életemben.

Hogyan ismerhetem meg Istent egyszerű módon? Nagyon egyszerű módon csak annyit mondott Jézus, miután megmosta a tanítványok lábát:

Ján 13:15 Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek.

Azt mondja, hogy Ő adott egy példát, hogy úgy cselekedjünk. Ez olyan bonyolult? Ez olyan nehéz? Jézus mutatott egy példát, és nekem nincs más dolgom, csak az, hogy lemásoljam. Nem véletlen, hogy Isten emberként jött el a Földre. Pontosan azért, hogy lemásolható legyen, hogy tudjuk és lássuk, hogy milyen egy ember Isten szerinti élettel itt a Földön. Ez egyszerű. Ez az egyszerűség benne.

Aztán persze látjuk, hogy Jézus tesz csodákat. Egyből azt gondolom: Akkor én is megyek az utcára, és minden harmadik embert meg fogok gyógyítani, és minden negyedik halottat feltámasztom. Látjuk-e ezt a Bibliában? A tanítványok gyógyítottak, persze, de mit csinált előtte Jézus? Felruházta őket hatalommal, és azt mondta: „Menjetek és gyógyítsatok! És hirdessétek Isten evangéliumát, a jó hírt.” Tehát Isten felruházta őket. Ők emberek voltak, és nem akartak istenek lenni. Ők egyszerű emberek voltak, de Isten hatalmas volt az életükben. Mert ott volt. Mert jelen volt személyes módon.

Ez a fontos, hogy Jézus példát mutatott nekünk. Azt mutatta meg, hogy hogyan éljünk emberként Isten szerinti életet itt a Földön; és nem azt mutatta be, hogy hogyan éljünk isteni életet ember szerinti módon. Hajszolva a csodákat sokszor elfelejtjük ezt, és belebonyolódunk az egyszerűség helyett, amikor azt mondom: „Csak lemásolom. Meghallgatom, hogy mit mondott Jézus.”

Mit mondott Jézus? „Parancsolatokat adtam nektek – Isten parancsolatokat adott –, csak tartsátok meg! Nem az volt a parancsolatokban: Csinálj valami bonyolult dolgot! Hanem csak azt mondta: Ne lopj! Ennyi! Azt mondta: Bocsáss meg! Ennyi! Ezt nem kell megkérdőjelezni, hanem igyekeznem kell engedelmeskedni Istennek.

Ezt a farizeusoknak mondta Jézus:

Mát 22:37-39 … Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Azt mondta: Ha ezeket a parancsolatokat megtartjátok, akkor megmaradtok az Én szeretetemben. Egyszerűen csak engedelmeskednünk kell.

Csak ezt szerettem volna átadni, hogy mennyire nagyon fontos, hogy az egyszerűséget megtartsuk a szívünkben és a gondolkodásunkban. Amikor Istenhez megyünk, amikor Őt keressük. Mert lehet, hogy nem vagy képes megbocsátani, lehet, hogy nem vagy képes még szeretni, de ezek mind csak körülmények. Valójában viszont nem olyan Tanítónk van, Aki leadott egy anyagot, és aztán kidobott minket az iskolából. Hanem a mi Tanítónk ma is él, és azt ígérte, hogy Ő mindig velünk lesz, és a mi Tanítónk azt ígérte, hogy erőt ad a megfáradtaknak, és azt ígérte, hogy segíteni fog nektek abban, hogy valóságossá váljon bennetek az alapvető igazság.

Valójában ez a szeretet. A szeretetben tudjuk megismerni Istent. Ahogy adom, és ahogy kapom, de a legfontosabb, hogy először el kell fogadnom. Hát igen, ez néha nehéz! Nem azért nehéz, mert Isten megnehezítette, hanem azért nehéz, mert túl sok van még mindig bennem belőlem.

Abban szeretnélek bátorítani titeket, hogy szeressük egymást. Mert erről ismertetik meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha szeretjük egymást.

 

P. Kende

Nagyszerű volt! Egyszerű, de fontos üzenet. Sok mindent nem tudatosan csinálunk hívőkként. 1Kor 2:12 nem e világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való Szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten nekünk adott. Sok ezekből nem olyan, amin dolgoznunk kell, hanem csak meglehet az életünkben.

 

P. Musztafa

1Tim 1:17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké! Ámen.

Ma azon gondolkodtam, hogy milyen Isten az emberhez képest. Gondoljunk Istenre például az idővel kapcsolatban! Jézus azt mutatta, hogy az idő nem irányítja Őt.

Ján 8:58 Jézus pedig így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok!

Ez Isten, örökkévaló. És az ember? Bizonyos okból Isten az embert az időbe helyezte. Miért? Miért vagyunk az időben? Jó oka van ennek. Az ember viszont nem tudja irányítani az időt. Csak mérni tudjuk az időt. Tehetünk úgy, hogy megszervezzük az időnket, de igazából az idő irányít minket.

Arra gondoltam, hogy mi Isten célja.

Ef 5:15-16 Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok.

Isten, Akit nem irányít az idő, csodálatos tanácsot ad: „Járjatok óvatosan! Használjátok az időt!” A szó, amit itt használ, a gr. akribosz azt jelenti, hogy pontosan, precízen így járjatok, így éljetek. Legyetek óvatosak az idővel, mert az csodálatos eszköz! Aztán azt mondja: Mert a napok gonoszak. A szó itt a gonoszra egy másik görög szó, a ponérosz. Ezek a napok betegek, és hatással vannak ránk.

„Tehát az időben vagytok, és az a tanácsom számotokra, akként, Akit nem irányít az idő, hogy vegyétek meg ezeket az alkalmakat. Ne próbáljátok vezérelni, irányítani!” Ha mi irányítanánk az időt, nem tudom, mit tennénk. Minden valószínűség szerint visszatekernénk az időt. Újra és újra megpróbálnánk a dolgokat. „Elbuktam, hadd próbáljam meg még egyszer!” Isten azt mondja: „Nem! Ez a gomb neked nem lesz meg. A visszatekerés nem neked szól. Meg kell tanulnod, pontosan úgy járni, ahogy azt elterveztem neked az Én szívem vágya szerint.”

Tehát a mi Istenünk örökkévaló, és mi nem vagyunk azok. Bizonyos értelemben itt a Földön korlátozottak vagyunk.

Aztán azt mondja, hogy a mi Királyunk halhatatlan. Krisztus istenségének a legnagyobb bizonyítéka az Ő feltámadása. A halál nem tudta Őt fogva tartani. Az idő nem tudja Őt uralni, a halál nem tudja fogva tartani.

1Kor 15:54 A diadal elnyelte a halált.

Micsoda vers! Csodálatos! Aztán arra gondoltam, hogy mi emberek nem tudjuk megállítani a halált. Próbálhatjuk lelassítani. Igazából különféle félelmeink vannak a halállal kapcsolatban: félelem az ismeretlentől, az irányítás elvesztésének a félelme, félelem azok miatt, akiket hátrahagyunk, vagy magától a haláltól való félelem. Sok különböző félelem van, de nem tudjuk megállítani. Miért nem tudjuk megállítani?

Isten kitiltotta Ádámot és Évát a kertből, hogy ne egyenek az Élet fájáról. A halál egy ajtó, amin keresztül kimehetünk a bűnös létünkből. Egy ajtó. Isten adta ezt az ajtót az életünkbe. Én nem tudom, mit tennék, ha meg tudnám állítani a halált, de az ajtót elveszíteném, és maradnék, ahogy vagyok, örökre, egyfolytában. Szeretnék megszabadulni ettől az állapottól, de mégsem tudok.

Isten azonban halhatatlan, és Ő hív minket a halálba Ővele. Azt mondja: „Gyere! Ne félj! Már győztem a halál felett. A diadal elnyelte a halált. Gyere! Veled leszek. Soha nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Az utolsó pillanatig veled leszek.”

Nemrég Londonban voltunk. Evangelizáltunk az utcán. Egy fekete hölgy, aki a hatvanas éveiben járt, megállt és minket hallgatott. Az üzenet végén aztán azt mondta: „Én annyira félek a haláltól! Mert láttam az édesanyámat meghalni, és sokat szenvedett. Annyira félek most a haláltól!” Ő hívő volt. Megkérdeztem tőle:

– Ugye, bízol Istenben?

– Igen.

– Gondolod, hogy örök életed van?

– Igen.

– Akkor mit jelent számodra a halál? Mi fog történni veled, ha a földi életednek vége szakad? Belépsz a halálba, és ott is maradsz?

– Erre még soha nem gondoltam…

– Igen, az életből az életbe. Kinyitod az ajtót, és bemész.

Isten hív minket. Igazán persze Ő az életre hív minket. Ám ezért honnan ismernénk az életet a halál nélkül? 1Tim 1:17-ben azt mondja, hogy a mi Királyunk halhatatlan. Ez elég számomra, hogy tudjam, Ő halhatatlan. Már ez csodálatos reménységet támaszt bennem! Ez már elég. Már jó.

Aztán azt mondja, hogy a mi Istenünk láthatatlan. Arra gondoltam, hogy Jézus hogyan döbbentette meg a tanítványait a hirtelen megjelenéseivel és eltűnéseivel? Csak jött, aztán eltűnt, és megint megjelent.

Ján 20:26 … Bár az ajtó zárva volt, Jézus bement, megállt középen, és azt mondta: Békesség nektek!

A Biblia azt mondja, hogy Isten Szellem.

Ján 4:24 Az Isten Szellem, és akik őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk.

Isten láthatatlan, ő Szellem, és arra hív minket, hogy időt töltsünk imádattal szellemben. Azt kérdezheti valaki:

– Mit csinálsz most?

– Imádom Istent.

– Számomra úgy tűnik, hogy csak ülsz ott, és semmit sem csinálsz. Mit csinálsz?

–  Olvasom a Bibliámat.

– Ez hasznos? Mert látszólag semmi sem történik.

– Én imádom Istent szellemben.

Ez láthatatlan. Nem tudod megérinteni. Nem tudod fizikailag megmérni. Hogyan tudod megmérni a hitet? Honnan tudod, milyen mély az ő hite? Meg tudod mérni? Csodálatos Istennel kapcsolatban, hogy Ő láthatatlan.

Ján 3:6-8 Ami testtől született, test az, és ami Szellemtől született, szellem az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: Szükség nektek újonnan születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, és hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki Szellemtől született.

Tetszik ez nekem! Az ember nem tudja magát láthatatlanná tenni. Elrejtőzhetünk, próbálhatjuk a külsőnket megváltoztatni, felvehetünk egy maszkot, de nem tudjuk magunkat láthatatlanná tenni. Ugyanakkor Isten azt mondja: Így van mindenki, aki Szellemtől született. Mint a szél. Nem tudod irányítani, nem tudod megfogni.

Tehetsz valamit a testtel, ami látható, egy hívőt elkezdhetsz kínozni, de a hívő Istent fogja imádni. Megvan a lehetősége erre, hogy Istent imádja, miközben az ő látható testét kínozzák. Az ő láthatatlan része csodálatos kapcsolatban van a Teremtőjével. Beszél és imádkozik és imádja Őt és hallgatja és elfogad Tőle. A hívőket Néró idejében megégették a kereszten, és voltak, akik énekeltek, és Istent imádták. Tehát a testet tűzbe vetheted, de hogyan tudod megégetni az akaratot? Hogyan tudod ezt megtenni?

Tetszik ez nekem! A mi Királyunk örökkévaló, halhatatlan és láthatatlan. Mi Őbenne vagyunk, és Őbenne ugyanilyenek vagyunk. Szeretem ezt! Ez a gyülekezetünk, a családunk ebben a világban ilyen. Ilyen. Ez Krisztus Teste. Gondolj bele, hogy ebben a tekintetben Krisztus Testének másik jelentése van. Örökkévaló, halhatatlan, láthatatlan. Ezek vagyunk. Dicsőség Istennek! Dicsérjük Őt! Ez a mi életünk.

Ámen.

Kategória: Egyéb