Döglött legyek és kisrókák, avagy mindaz, ami megrabol

2011 december 21. szerda  18:30

Luk 2. A császár úgy dönt, hogy adót fizettet mindenkivel, ami mindig „kellemes” ötlete egy uralkodónak. Emiatt József és Mária, a felesége felmennek Názáretből Betlehembe, merthogy József a Dávid háza népéből való volt.

Luk 2:5-7  Hogy beírattasék Máriával, aki neki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nekik helyük a vendégfogadó háznál.

Annyi minden van, ami beárnyékolhatná az örömünket. Az életünk minden napján lehet rossz idő, lehet rossz politika vagy rossz gazdasági helyzet, ami tönkreteheti az örömünket. Lehet rossz kapcsolatom, ami elveheti az örömömet. Mindig van valami ügy, valami esemény. Mindig történik valami.

P. Bendegúz mesélt a Kháriszban ma valakiről. Találkozott valakivel, akinek volt egy kis problémája és arról beszélt. P. Bendegúz azt felelte: figyelj, annyira sajnálom, hogy nem tudtam elintézni ezt, de nagyon-nagyon el vagyok foglalva azzal, hogy mit tehetnék azért, hogy egyáltalán legyen iskolánk január 1-től. Az illető erre megfordult: „Te jó ég! Sajnálom, hogy ilyen negatív voltam. Tulajdonképpen, ha belegondolok, annyi jó dolog történt. Ez, az, amaz,…” Csak elkezdte sorolni a dolgokat. P. Bende azt mondta: „Várjál, le kéne írnom, annyi jó dolgot mondasz. Tényleg ezek mind megtörténtek, el is felejtettem.” Abból a testvérből kijött egy nagy rakás hálaadás. Annyira örültem, ahogy ezt hallottam, ahogy belegondoltam.

A hálaadás a szívünkben van, de olyan, mint egy lezárt, bepecsételt forrás, Éne 4:12. Hálaadás van a szívemben, de kijön-e belőlem? Kimondom-e azt, vagy bepecsételi a bizonytalanság, a félelem, az aggodalom? Aztán nem mondom ki, nem adok hálát. Pedig Fil 4:6 hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt. Amikor imádkozunk, akkor merjünk hálát adni, merjünk bízni, hogy Isten válaszolni fog nekem. Annyira jó ebbe belegondolni!

Ne engedd, hogy a lelkedet eldugítsa valami félelem, valami gyűlölet, valami harag, valami aggodalom, valami az önképeddel vagy a csökönyösség. Ne engedd, hogy elzárja! Hálaadás, hálaadás, … Ezt fontos gyakorolnunk. Fontos, hogy használjuk a nyelvünket, fontos, hogy kimondjuk, hogy tanuljunk hálát adni, azt mondani: „Köszönöm, Uram, amit adtál nekem. Köszönöm, hogy van ma egy napom Teveled, hogy van ma egy gondolatom Teveled.” Nemcsak valami általánosság, nem valami klisé, nem valami üres, hanem valós személyes, igazi, amire azt mondom: köszönöm, Uram! Kimondani ezt a szívemben és hangosan is: Köszönöm, Istenem!

Préd 9:21 A megholt legyek a patikáriusnak kenetit megbüdösítik, megerjesztik;

Mi történik? Van egy jól kikevert kenet, valami illatos, finom dolog. Nincs rajta tető, beleesik egy döglött légy, és megrohad az egész. Miről szól ez? Kicsi problémák tönkretehetnek drága, fontos dolgokat. Egy kicsi, megoldatlan harag hosszútávon megronthat sok mindent az életemben. Egy kicsi teher, amit nem adtam az Úrnak, az hosszú távon megkeseríthet, elfáraszthat, kiégethet engem. Valaki megbántott és nem bocsátottam meg.

Tovább kell lépnem! Egy kicsi dolog tönkretehet valami nagyon drágát. Elveszíthetem a testvéremet azért, mert veszekszünk 100 Ft-on. Elveszíthetem, mert nem értünk egyet valamiben. Elveszíthetem a testvéremet, a gyülekezetemet egy pici dolog miatt, ami megmarad az életemben, sértődés, kicsi kényelmesség, amivel nem bántam el, pici teher, amit nem adtam Istennek. A Bibliának ez az egész tanítása. 1Kor 5:6, Gal 5:9 egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

Így van az életünkben. Egy piciny dolog tönkretehet valami nagyon drágát, valami nagyon gyönyörűt. Kicsi dolog bejöhet és tönkreteheti két ember házasságát egyszer és mindenkorra. Valami furcsa, kicsi dolog, amivel nem bánunk el. Ezért mondjuk, hogy ne legyen kedvenc bűnöd, amit csak úgy tartogatsz, amiről azt gondolod, hogy megszelídítetted. Mint azok, akik tigrist tartanak háziállatnak. Egy darabig rendben van, de aztán egy nap a tigris rájön, hogy micsoda és kész a tragédia.

Így van ez velünk is egy kis bűnnel. Azt gondolom, hogy uralni tudom. „Le tudom rendezni, nem probléma. El tudok bánni vele, meg van szelídítve. Nem nagy ügy az életemben. Csak egy kicsit nézegetek piszkos honlapokat az interneten. Csak kicsit élek önsajnálatban. Csak egy kicsi keserűség, az olyan jól esik. Csak kicsit pletykálok időnként, az nem olyan nagy baj.” Egy darabig, de aztán növekedni fog.

Miért nem csináljuk? Azért mert tudjuk, hogy egy döglött légy elég 200 liter kenetnek. Elindul a folyamat és megrohad az egész. Minden tönkremegy, valami nagy, fontos, drága és jelentős elvész valami jelentéktelen miatt.  Miért mondjuk azt: köszönöm, nem kérek egy kedvenc bűnből? A válasz:

Kol 1:10  járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;

Ez a vágyunk. Ez az, amit szeretnénk az életünkben. A döglött legyek bűzlenek, nem kérek belőle. Ne élj ott! Ezért nem lopunk, nem csalunk. Ezért tiszteljük a felettes hatalmasságokat, Róm 13:1, mert az Úrhoz méltóan szeretnénk járni. Ráadásul nem kapok olyan könnyen gyomorfekélyt, jobban alszom éjszaka és több energiám van, mert nem ezekre fecsérlem el.

Éne 2:15 Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, a kik a szőlőket elpusztítják; mert a mi szőlőink virágban vannak.

Isten gyülekezetében és egy hívő életében, mivel ott Isten munkája zajlik – mert Ésa 61:3 az Úr ültetvénye –, ezért mindig lehetnek dolgok, amik fiatalok, éretlenek, gyengék és törékenyek. Ez erről szól. Mert ha egy kis róka bemegy a szőlőbe, nem tud túl nagy kárt tenni. A szőlőtő erős, a kis róka nem tud sok mindent csinálni. Ám ha éppen elkezdett hajtani és a róka megrágja a hajtásokat, akkor nagy kárt tehet benne, nem lesz gyümölcs.

Gyakran látjuk ezt. Bejön egy új hívő vagy egy látogató a gyülekezetbe. Találkozik egy kis kritikával, és az ember már megy is ki az ajtón, hogy soha nem térjen vissza. Valaki jár ide egy ideje és elkezded ítélgetni a saját meggyőződéseid alapján – erre nincs szabadságod Róm 12:16, 1Kor 1:10, Fil 3:15 szerint: ha ő még nem érti, Isten el fogja vezetni őt a Maga idejében, de neked helyet kell adnod neki a kegyelemben, mert ráteszel egy kis plusz terhet, ami nem az Úrtól van, az ÚR nem vezeti még oda, de te úgy gondolod, hogy már itt lenne az ideje –, akkor hagyd abba most. Most hagyd abba, mert az illető elmegy, és soha többé nem látjuk. Olyan leszel, mint a kis róka, aki megrágja a fiatal hajtást.

Vagy van egy új kapcsolat, valaki jár valakivel a gyülekezetben. Két drága ember. Nagyon érzékeny még a dolog. Valaki pletykálkodik a villás nyelvével – Isten bocsásson meg neki –, és nekiáll mindenfelé fecsegni a dologról. Nem érdekel, hogy nemtörődömség vagy irigység miatt, de tönkretesz valami drágát. Egy kicsiny dolog, egy óvatlan megjegyzés, megszokottság, nemtörődömség, pici irigység tönkretehet valami nagyon drágát.

Még egy. Elbukik egy testvér és az életében ezért most fenyítés van. Jön valaki hozzád – 2Kor 11:15 – nagy igazságossággal és azt mondja: tudod, mi baja van neki, miért fenyíti Isten őt? Elmondja neked. Ne légy olyan ostoba, hogy meghallgatod, mert el fogja mondani. Még ha igaza is van, ugyan, kit érdekel?! Miért akarnád így látni a másik embert élete hátralévő részében? Mi van, ha helyreáll? Hogyan tudna helyreállni, ha mindenki a bűnén keresztül néz rá? Egy kicsi dolog tönkrevág valami érzékenyt.

A kis rókák mögött sokszor van egy cél. Bír 15:4 Sámson összekötözte a kis rókákat, fáklyát kötött a farkukra és beküldte őket az álló gabonába azért, hogy leégjen a termés. Sokszor az ellenség terve egy kritika, egy hazugság, egy hasonlítgatás, egy pletyka, egy rágalmazás, egy ítélkezés; valami, aminek nincs helye a gyülekezetben. Az ellenség terve az, hogy tönkretegye a gyümölcsöt az életünkben.

József és Mária. Annyi dolog van, ami nincs rendben ebben a képben. Nem csak egy döglött légy van valahol, hanem istállóban vannak. Sok élő légy is van. Nem csak kis rókák, hanem nagy, büdös szamarak és birkaürülék a padlón. És még ez volt a legjobb, amit találtak! Még valami van itt, ami fontos. Istennek is ez volt a legjava. A legjobb hely volt a számukra Isten akaratában. Ez volt a hely, ahol Jézusnak meg kellett születnie, mert a próféciák így teljesültek be. A közemberek örvendeztek, mert közel tudtak jönni, hogy láthassák.

Miért van a gyülekezetünk a VIII. kerületben? Miért tett minket Isten ide? Azért, mert vannak itt emberek, akiknek szüksége van rá. Nem valami csili-vili palotában akarunk élni, távol az emberektől. Kényelmes lenne, de Istennek nem ez az akarata a gyülekezettel. Azt akarja, hogy nyilvánvalóak legyenek a dolgok. Jézus megszületett az istállóban, és annyi gond volt ezzel a képpel. Sok minden viszont nyilvánvalóvá lett. Az, hogy Isten mennyire szeret minket, mennyire közel jött hozzánk. Az is nyilvánvaló lett egyből, hogy a vallásos embereket mennyire nem érdekli. Tudták, hol fog megszületni a Megváltó, de nem jöttek el megnézni, nem voltak kíváncsiak rá, nem érdekelte őket.

Mindezek felett azonban ott a csoda! Eljött a Messiás, megszületett a Megváltó! Úgyhogy persze, hogy rendben van minden! A legyek beteríthetnék az egész barlangot, a rókák ezrével futkoshatnának mindenfelé, akkor sem változtatna azon, hogy Krisztus benne van a képben. Ha Krisztus ott van, akkor minden rendben van. Ha a Messiás megszületett, akkor ez a legnagyszerűbb dolog, ami történhetett. Még a legostobább helyen is, még a legrosszabb körülmények között is. Ha Krisztus benne van, akkor mit számítanak a körülmények? Ez a mi kincsünk. Ez az, ami annyira fontos nekünk.

Máriának egyszerű hite volt. Egyszerű parasztlány és nagyszerű hite volt. Aggódhatott volna a körülményeken. Az Írás nem ír erről, de biztos vagyok benne, hogy bízott és tudta, hogy ez valami gyönyörű. Sokkal gyönyörűbb annál, minthogy egy barlang vagy bármi más tönkretehetné. Semmi nem teheti tönkre, mert megszületett a Megváltó és Ő hatalmasabb mindezeknél.

Ésa 28:15-18 Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el! Ezért így szól az Úr Isten: Íme, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut! És a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségetek meg nem áll; az ostorozó áradat ha eljő, eltapod titeket,

Az emberek hazugságokban bújnak el. Azt mondják: nekem van egy rossz szokásom, nincs reményem. Itt arról beszél, hogy frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk … hazugságot választók oltalmunkul. Amikor ezt olvasom, akkor a depresszióra gondolok. A depresszió egy elbújás, egy hazug oltalom. A negativitásra gondolok, vagy rossz szokásra: piálás, drogozás; az hamis oltalom, az nem válasz.

Isten azt mondja 17. versben: ez nem lesz megoldás. Egy odúba nem tudsz elbújni az árvíz elől, mert a víz utánad jön. Utánad jön az áradat. Amikor Isten igazsággal szolgál, amikor Isten Szelleme munkálkodik, akkor az olyan, mint az ürgeöntés. Öntöd a vizet és előbb-utóbb kijön, nem bír a lyukban maradni. Isten önti az életünkbe az igazságot, a Szelleme szolgál felénk, aztán egyszercsak a hazugság kijön.

Azért mondom ezt, mert az ember könnyen elveszíti a reményt: nincs tovább, bele vagyok akadva ebbe a rossz szokásba, nem tudom elengedni. Ám imában ez nem gond Istennek. Ez nem egy folyamat, hanem az Ő természetének egy munkája. Amikor Isten Szelleme szolgál felénk, akkor azt a hazugság nem éli túl. Amikor Krisztus jelen van, akkor a többi nem számít. Azok a gyengeségek, bukások, rossz szokások, a régi szövetségem a halállal, a pokollal, az, hogy másik vallásban hittem és rossz helyen kerestem Istent, az, hogy kétségbe vagyok esve, ez nem hatalmasabb Isten jelenléténél, hanem ez kijön az életemből.

A bűnnek nincs hatalma felettem, Róm 6:14. A rossz szokásokat, a bűnt Isten egyszerűen el tudja törölni. Ezért jött el Jézus, hogy Isten azt mondja nekünk: „Ha neked adtam a Fiamat – Róm 8:32 –, akkor hogyan ne adnék Ővele együtt minden mást is neked!? Hogyan ne tenném meg? Persze, hogy megteszem! Bízz Bennem és merj kérni! Merj számítani Rám!” Merd azt mondani: Istennek van egy nagyobb terve, és bízzunk Benne!

Máriáék ott voltak abban a nyavalyás, sötét istállóban, ahol hideg volt. Ott született meg a Messiás. Az volt a legjobb hely, ahol megszülethetett a Megváltó.

Nem tudom, Isten mit tartogat az életedben, de egyet tudok, ha Jézus benne van – és Ő benne van –, akkor ennek értelme van, haszna van és célja van. Ámen.

Kategória: Egyéb