Csitt, és várj az ÚRra! & Alázatos Isten

2016 október 16. vasárnap  16:30

P. Marian Józsi

Annyira jó itt lenni! Örülök a tinédzser szolgálatnak, hogy be vannak fogva a tinédzserek, és élvezik azt, amit csinálnak az Úrért. Mennyire fontosak a gyermekeink!

Ma reggel egy baptista imaházban szolgáltam, a sógorom gyülekezetében. Megkérdeztem tőlük: Ismertek-e magyar misszionáriust? Százból kettő nyújtotta fel a kezét, hogy személyesen ismer külföldön szolgáló magyar misszionáriust. Megkérdezhetem ugyanezt itt is? Itt, a Biblia Szól Gyülekezetben ki az, aki ismer legalább egy Magyarországról származó külföldön szolgáló misszionáriust? (Mindenki felemelte a kezét.) Mert ha nem, akkor itt vagyok én. Mostmár ismersz.

Mekkora kiváltság ez! Micsoda örökségünk van! Ez azért van, mert szeretjük Krisztust, és szeretjük az Ő evangéliumát. Isten Igéje a mi alapunk, Isten Igéje a mi kősziklánk. Az az alap, amire az életünket építhetjük. Olyan alap ez, ami nem törik meg, amelyik nem öregszik ránk. Ez olyan alap, ami nem mozdul el. Micsoda alap! Micsoda igazság Isten Igéje! Ha jönnek az élet viharai, ha jönnek olyan helyzetek, ahol félre vagyunk értve. Ez, a Biblia az alap, amire az életünket építjük. Ez kipróbált marad.

Jézus tanított két alapról. Az egyik a homok volt, a másik a szikla. Ez, a Biblia a szikla. Erre építjük az életünket. Megkérdezheted magadtól őszintén: Te mire építed az életed? Válaszolhatsz. Nagyon sok időt elvesztegethetünk, és nagyon sok időt megvehetünk. A Biblia azt mondja: Áron is vegyétek meg az alkalmat! Mit is jelent ez?

Kínában ébredés van. Előző alkalommal, hogy itt voltam, mutattam fényképeket. Azóta annyit változott a dolog, hogy sokkal többen jönnek gyülekezetbe, és vannak gondjaink a helyezkedéssel. Sokan azt mondják, hogy ez jó gond. Azért imádkozunk, hogy Isten adjon bölcsességet is, hogy senkit se hanyagoljunk el, mert mindenki fontos. A tinédzserek fontosak. Az öregjeink fontosak. A gyerekek fontosak. Az egyedülállók fontosak. Isten szeret bennünket. Isten szeret benneteket.

Ma reggel 2Móz 14-ből prédikáltam, amikor Mózes átviszi Izrael népét a Vörös-tengeren. Itt van ez a pillanat: „Kijöttünk Egyiptomból! Szabadok vagyunk! Tyű! Sikerült!” Isten azt mondja Mózesnek: Fordulj el, és kövesd az útvonalat! Követték a felhőt nappal, a tűzoszlopot éjjel, és ott vannak a Vörös-tenger előtt a tengerparton. Aztán hallják, hogy mögöttük a fáraó és a hadserege jön vérszomjasan, mert rájöttek: „Hogy engedhettük el őket?! A munkaerőnk! Kell nekünk vissza!”

Ott vannak, hogy előttük a tenger. Mögöttük fáraó és hadserege, és előttük a tenger. Tudtad, hogy a távolság kb. tizenhat km az egyik parttól a másikig, amin át kellett, hogy sétáljanak? Olyan helyzetbe kerültek, ahova mi is kerülünk néha. Előttünk a tenger, és nincs megoldásunk. Tudjuk, hogy csak Isten oldhatja meg azt a helyzetet. Mögöttünk pedig fáraó. A fáraó Sátánt jelképezi igazából, és az ő hadseregét. Sátán szeret hátulról támadni, hátba döfni. Isten azonban velünk van, és Izraellel van. Mózes azt mondta a népnek:

2Móz 14:14 Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!

Mózes azt mondta a népnek: „Csitt! Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! Maradjatok csendben, és várjátok az Úr szabadítását!” Gondolj erre a pozícióra! „Ssss…”  És mit tett az Úr? Mózes kinyújtotta a botját a tenger felé, és kezdett fújni a szél. Kifújt nekik egy utat a tengeren keresztül. Elhiszed, hogy ez tényleg meg is történt? Tudod, hogy a kereszténység több mint 50%-a nem hiszi el ezt? Vagy megmagyarázzák, hogy sekély víz volt. Nem számít azonban, hogy mit magyaráznak. A lényeg az, hogy az Úr vitte őket át. Nemcsak hogy átvitte őket, a fáraó hadserege követte őket. Velük mi lett? Egytől egyig mind odavesztek.

Az ÚR harcol értetek! Micsoda vers! Micsoda igazság! Az Úr harcol érted. Néha lehet, hogy az a legjobb, ha elcsendesedsz, és vársz. És meglátod kora reggel: Az út a tengeren át… Ámen.

 

P. Duló Attila

1Pét 5:5b-6 mindnyájan pedig egymás iránt öltsétek magatokra az alázatosságot, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

Isten azt akarja, hogy a népének, a családjának az alázat legyen a jellemzője, hogy a népének ez legyen az egyik fő erénye. Nagyon fontos, hogy itt az alázatról van szó, és nem az alázatoskodásról. Nagyon sokan összekeverik az alázatot az alázatoskodással. Itt azonban igazi alázatról beszél.

Az alázat olyan tulajdonság, ami az életünk minden területén fontos. A jó emberi kapcsolataink egyik alapja az, hogy alázatosak legyünk. A bibliai alázat – gr. tapeinosz – azt jelenti, hogy alacsony, a normális szint alatt lévő. Ezt érti az alázat alatt a Biblia: alacsony, a normális szint alatt lévő. Ez nem az illető testmagasságára utal. Ez nem arról szól, hogy száznegyven cm alatt alázatos vagy, és százötven cm felett büszke. 🙂 Hanem azt próbálja kifejezni, hogy a viszonyunk egymáshoz nem föntről lefelé való viszony. Hanem olyan a viszonyunk, hogy felnézek a másikra, az ő érdekeit fontosabbnak tartom, mint a saját érdekeimet.

Isten azt mondja: „Legyél alázatos! Ezt a tulajdonságot öltsd magadra!” Én pedig azt felelem: „Jól van, Uram! Rendben van, de hol lehet megtanulni az alázatosságot? Van alázatosság képességfejlesztő intézet, hagy valami hasonló?” Isten azt mondja: Igen, van.

Mát 11:28-29 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál.

Van egy példánk. Van előttünk egy csodálatos példa. Jézus azt mondja: „Gyere Hozzám! Ha meg akarod tanulni az alázatosságot, akkor gyere Hozzám, és Én megtanítalak rá.” Ez annyira csodálatos! Mert én azt látom az Írásban, hogy Isten semmi olyat nem kér tőlünk, amit Ő meg ne tenne miértünk. 1Móz 22-ben azt mondja Ábrahámnak: Áldozd fel a te egyetlenegyedet Énérettem. Mit látunk később? Azt, hogy Ő feláldozta az Egyetlenegyét miértünk. Ugyanígy van az alázattal is. Azt mondja: „Gyere Hozzám! Én meg tudom mutatni neked, hogy mi az alázat. Én el tudom magyarázni neked. Hiszen Én alázatos vagyok veled, alázatos vagyok az Atyával.” Ez annyira csodálatos!

Ahhoz, hogy Isten meg tudja menteni a bukott embert, többszörösen megalázta Magát. Ő többszörösen megalázta Magát. Az elsőt, amikor megalázta Magát, itt olvassuk:

Zsolt 33:13-14 Letekint az ÚR az égből, lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.

Gondolj bele! Ez volt az első, amikor Isten megalázta Magát, hogy lenézett. Úgy kezdődött, hogy a szent, a bűntelen, a tökéletes Isten lenézett erre a bűnnel terhelt világra, és látta a bűnös embereket. Mondhatod azt: Ugyan p. Atti, csak belemagyarázod! Csak gondolj bele ebbe! Tudod, mi az abszolút szentség? Érted, hogy mi Isten szentsége? Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent az, hogy szent? Isten szent! Mi semmit nem tudunk a szentségről, mármint Isten szentségéről. Mert még soha nem láttunk olyat. Nem tudjuk mihez hasonlítani. Van némi fogalmunk, mert Ézs 6-ban látjuk, hogy ott állnak a kerubok, és szünet nélkül mondják: „Szent, szent, szent a Seregek Ura. Dicsősége betölti a Földet.”; de nem tudjuk, hogy mi is az a szentség.

Gondolj bele, ha ott a kerubok megállás nélkül azt a kényszert érzik, hogy megvallják azt, amit látnak, hogy kimondják azt, amit látnak, és ne szűnjenek meg ebben, hanem folyamatosan mondják, akkor egy icipici fogalmunk lehet arról, hogy mi a szentség. A szent Isten, a tökéletes, a bűntelen lenézett, és a bűnt látta. Nem akarok undort kelteni, de hogy némi fogalmunk legyen, azt mondom, hogy ez kb. olyan, mint amikor egy vidéki pottyantósba belenézel. Ahhoz lehet hasonlítani. És Ő lenézett!

Zsolt 14:2-3a Az ÚR letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak

Senki nem kereste Őt. Csak gondolj bele ebbe! Isten lenéz, látja az embereket, keresi, hogy ki az, aki keresi Őt, és csak azt látja, hogy mindnyájan elhajlottak, hogy nem keresi Őt senki. Mit csinált Isten? Mit csinált Ő ebben a helyzetben? Undorodva elfordult? Nem ezt csinálta. Annyira bámulatos, amikor ezt látod! Amikor lenézett, és azt látta, hogy nem keresi senki, akkor nem azt mondta: „Ha ti nem kerestek, akkor Én sem kereslek titeket! Akkor Én sem foglalkozom veletek!” Hanem egyszerűen csak tovább alázta Magát.

Tovább alázta Magát azért, hogy megmenthesse az emberi fajt. A második, amikor megalázta Magát:

Fil 2:7 hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez.

Emberi formát öltött! Gondolj bele! A végtelen Isten, a mindenhol jelenlévő Isten korlátozta Magát egy emberi testbe. Aki mindentudó, Aki ismeri a jelent, Aki ismeri a múltat, Aki ismeri a jövőt egyszerre, aláveti Magát az idő korlátjának. Gondolj ebbe bele! Én nem tudom, te hogyan vagy ezzel, de engem lenyűgöz ez a gondolat, hogy képes volt erre. A világot megteremtő Isten, Aki végtelen, teérted vállalta azt, hogy emberi testet tölt. Vállalta, és alávetette Magát az idő korlátjának. Bámulatos! Csodálatos!

Isten emberré lett. Mert Neki hasonlóvá kellett kennie ahhoz, akit meg akart menteni, Zsid 2:17. Mert csak így tudott engesztelést szerezni a népéért. Ez gyönyörű! Gondolj bele, hogy micsoda minőségi romlás ez! Micsoda minőségi romlás emberi testben élni a végtelen, hatalmas teremtő Istennek!

Ő megtette értünk, és ez még nem volt elég, hanem harmadszorra is megalázta Magát:

Fil 2:6-7 aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez.

Amikor azt olvassuk, hogy isteni formában volt, ez azt jelenti, hogy teljesen egy Istennel. Másképp fogalmazva, ez azt jelenti, hogy Ő Isten. Amikor azt mondja, hogy megüresítette Magát, akkor ez azt jelenti, hogy nem élt az isteni jogával. Ez azt jelenti, hogy habár személyként soha nem szűnt meg Isten lenni, nem ragaszkodott ahhoz, hogy gyakorolja is az istenségét.

Személyben ugyanaz volt, Isten volt, de látta az ember szükségét. Látta azt, hogy csak egyetlenegy módja van arra, ahogy megmentheti, ha Ő emberré lesz, és nem él az isteni mivoltával, nem ragaszkodik a helyzetéhez, hogy Ő Istenként legyen itt. Persze mondhatod: „De hát lecsendesítette a vihart! Betegeket gyógyított! Halottakat támasztott fel!” Igen, de az istenségét soha nem használta a Saját Maga védelmére. Soha nem használta a Saját védelmére! Lecsendesítette a vihart, igaz, betegeket is gyógyított, de soha nem használta a Saját védelmére.

Mát 26-ban, amikor jöttek Érte, hogy letartóztassák, és Péter előkapta a kardját, és azzal hadonászott, egészen addig, amíg sikerült Márkusnak levágnia a fülét, akkor Jézus azt mondta:

Mát 26:53 Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém tizenkét sereg angyalnál is többet?

Csak érdekességképpen mondom, hogy egy ilyen sereg, egy római légió hatezer katonából állt. Azt mondja: „Csak szólnom kéne az Atyának, és abban a pillanatban hetvenkétezer angyal itt terem. Viszont Én nem élek az isteni mivoltommal. Nem élek azzal, mert azért jöttem, hogy megmentsem az emberi fajt. Azért jöttem, hogy kifizessem a bűn árát. Azért jöttem, hogy emberként leéljek egy bűntelen életet, és emberként a keresztre menjek, hogy ezzel meg tudjam menteni az embert.” Csodálatos, bámulatos.

Amikor Ján 19-ben Pilátus azt mondta neki, hogy hatalma van arra, hogy szabadon engedje, azt felelte neki: Semmi hatalmad nem lenne, ha felülről nem kaptad volna. Nem élt az isteni hatalmával. Félretette ezt a hatalmat. El tudod ezt képzelni? A mindenható Isten, a végtelen Isten ott volt egy emberi testben. A szent Isten ott volt a bűnösök között, a bűnnel terhelt Földön. Otthagyta a mennyet. Én azt hiszem, hogy ezt épp ésszel nem lehet felfogni, ezt nem lehet megérteni, hogy mennyire alázatos, hogy mennyire drága Istenünk van nekünk.

Aztán a végső megaláztatás, Isten negyedszerre is megalázta Magát miértünk, emberekért:

Fil 2:8 És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthaláláig.

Ő alázatos volt. Engedelmes volt az Atyának. Eljött, megalázta Magát, és meghalt értünk.  Eljött, megalázta Magát, és meghalt értünk! 2Kor 5:21 Aki bűnt nem ismert, Az bűnné lett. Ő bűnné lett értünk. Ő megalázta Magát. Ő felvállalta azt is, hogy bűnné legyen értünk.

Képzeld el, hogy ott van Jézus, és Rajta van a világ összes bűne, és az Atya nem tud Vele kapcsolatban lenni. Az Atya elfordult Tőle, és ottmaradt egyedül. Luk 22-ben a Gecsemáné kertben ezért imádkozott. Ezt kérte az Atyától: „Atyám, csak ezt a poharat ne kelljen kiinnom! Csak ezt a poharat ne kelljen kiinnom, hogy megszakad Veled a kapcsolatom!” Az örökkévaló kapcsolat, ami az örökkévaló múlttól kezdve fennáll, az a szeretetkapcsolat, az a tökéletes harmónia, az a tökéletes egység egy pillanat alatt megszakadt.

„Atyám, ha lehet, ne kelljen kiinnom ezt a poharat! Csak ezt az egy poharat ne kelljen kiinnom!”  Ez Jézus alázata. Mert Ő azt mondta: „Mindazonáltal ne az Én akaratom, hanem a Te akaratod legyen meg. Értük még ezt is vállalom. Értük még ezt is bevállalom, hogy megszakad Veled a kapcsolat. Mert ennyire szeretem őket. Mert ennyire fontosak Nekem, hogy hajlandó vagyok minden megaláztatást elviselni. Csak azért, hogy ők megmenekülhessenek.”

Csak azért, hogy most mi itt lehessünk, hogy most mi itt ülhessünk, hogy élvezhessük azt a kegyelmet, amiben részesített minket, hogy élvezhessük a szeretetet, hogy élvezhessük azt, ami testvér-testvér között van, hogy élvezhessük a gyülekezet áldásait. Ezért hagyta, hogy többszörösen megalázzák, és ezért vállalta a megaláztatást.

Gal 3:13b átokká lett értünk – mert meg van írva: Átkozott, aki fán függ –,

Jézus gyűlöletessé vált az Atya előtt. Ezt is bevállalta értünk. Bevállalta azért, hogy elmondhassa: „Elvégeztetett. Amiért eljöttem, azt elvégeztem. Kifizettem a bűnnek az árát. Megváltottam őket, és mostmár rajtuk múlik, hogy elfogadják-e ezt, ebben élnek-e, vagy továbbra is büszkén megtagadják ezt, és mennek a saját fejük után, élik a saját életüket.”

Isten lenézett a Földre, de nem látott egyetlenegyet sem, aki követné Őt, Aki keresné Őt. Mindnyájan elhajoltak, és mindnyájan a bűn fogságában voltak. Ezért nem volt Neki más lehetősége, mint az, hogy többszörösen megalázza Magát, és odaadja az életét értünk.

Tudod, ez nem múlt el! Úgy értem, hogy Isten a mai napig is folyamatosan megalázza Magát. Csak nézd meg az imáinkat! Isten annyira alázatos, hogy a mi imáink alapján mozgatja a világmindenséget. El tudod ezt képzelni? Csak gondolj ebbe bele! Te imádkozol valamiért, és Isten lép, és Isten mozdul. Ahogy Illés imádkozott, és három és fél évig nem esett az eső. Isten mozdult, megalázta Magát, és azt mondta: Illés miatt rendben van, megteszem. Józsué imádkozott és egy napig megállt a Nap. Te imádkozol és meggyógyul egy szeretetted. Te imádkozol, és valaki kap egy ajándékot. Isten megalázza Magát mind a mai napig, az imáink alapján működteti a világmindenséget. Ez csodálatos!

Aztán a szabad akaratunk. Ő sokszor alázatos a mi szabad akaratunkkal szemben. Tudod, hogy micsoda rendkívüli méltósága az embernek a szabad akarat? Szabadon dönthetünk Isten mellett, és szabadon dönthetünk Isten ellen. Ő tiszteletben tartja a szabad akaratot. Teljesen tiszteletben tartja a szabad akaratot. Vannak ígéretei, hogy Ő hűségesen kitart, és hűségesen kitart az ígéretei mellett. Ő nem változtatja meg, nem módosítja azokat, hanem alázatosan kitart azokban.

Ha látjuk azt, hogy Isten folyamatosan megalázta és megalázza Magát, akkor azt hiszem, megértjük azt, hogy miért áll ellen a kevélyeknek, hogy miért állt ellen a büszkének. Ha látjuk az Ő alázatát, akkor látjuk a mi saját értékünket is. Mert ha látjuk azt, hogy Ő temiattad, én miattam, mimiattunk tette mindezt, ezért vállalta, hogy mi élhessünk – 1Ján 4. Isten elküldte a Fiát, hogy élhessünk Általa –, akkor ez felépít minket. Mert meglátod a saját értékedet.

A mi értékünk ez, hogy Jézus eljött, emberré lett, félretette az istenségét, megalázta Magát, és engedelmes volt egészen a kereszthalálig, és aztán kifizette a bűneink árát. Tudod, ha ezt Ő meg tudta tenni, akkor mi miért ne tudnánk ezt megtenni? Miért ne tudnánk úgy viszonyulni egymáshoz, alázatosan? Ahogy ezt Péter mondja. Mert erre váltott meg minket.

Tit 2:14 aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen.

Erre lettünk megváltva. Mégis olyan gyakran ragaszkodunk az elképzeléseinkhez. Értsd szó szerint: az Istennek sem vagyunk hajlandóak megalázkodni sokszor. Ám Ő azt mondja: „Alázzátok meg magatokat, mert Én is megaláztam Magam, és majd a kellő időben felmagasztallak. Ne te magasztald fel magad, majd Én a kellő időben felmagasztallak.” Ahogy Fil 2:9-11-ben olvashatod, Jézus engedelmes volt, és ezért Isten felmagasztalta Őt. Olyan helyre ültette, olyan nevet adott, ami előtt meghajol mindenki. Ez az alázatosság gyümölcse, és ez az alázatosság ajándéka.

Úgyhogy lássuk azt, hogy micsoda csodálatos, alázatos Istenünk van! Mennyire szeret minket! Mennyire fontosak vagyunk Neki! Aztán tanuljuk meg Tőle az alázatosságot!

Ámen.

Kategória: Egyéb