Bűneink megbocsáttattak & Maradandó öröm

2013 november 10. vasárnap  18:00

1Ján 2:2 mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is.

Zsid 9:14 mennyivel inkább Krisztus vére, aki az örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel szeplőtelenül Istennek, megtisztítja lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljatok.

Róm 8:1a Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak,

Azt hiszem, hogy ezeket a verseket a gyülekezetünkben már számtalanszor hallhattuk: Jézus vére megtisztított minket; Krisztus az engesztelő áldozat; nincsen kárhoztatásunk, ha Krisztusban vagyunk. Véleményem szerint az egyik legnagyobb nehézségünk az, hogy ebben a testben az idő alá vagyunk rekesztve. Tükör által homályosan látunk. Nem láttuk meg azt, hogy milyenekké tett minket igazából Krisztus, és – habár tudjuk az elméleti részt – megélni nehezen tudjuk.

Emlékszem, amikor még udvaroltam a feleségemnek, nagyon kreatív voltam. Néhányszor. 🙂 Ezeket feljegyeztük, nincs belőle sok. Emlékszem, amikor készítettem neki valamilyen ajándékot, akkor izgatottsággal vártam: na, mit fog hozzá szólni? (A részletekbe nem mennék bele, de meg tudod kérdezni őt.) Van egy másik módja is annak, hogy ajándékot adjon az ember a párjának, és akkor is van izgatottság. Ez az, amikor megbántom őt, és próbálom kiengesztelni. Valami jót teszek, kedveskedem, és izgatottan várom: remélem, elégséges! Ez azonban másfajta izgatottság. Ez másfajta motiváltság.

Amikor az Úrért cselekszünk, amikor Őt szolgáljuk, akkor tehetjük ezt a másodikféle módon is. P. Csaba prédikált erről az előző üzenetben (2013.11.10. de. P. Csaba: Istentől kapott azonosságunk), hogy remélem, megfelelek Neki, remélem, elég jól teszem a dolgokat. Krisztus viszont számtalanszor kijelenti a Bibliában: „Én kiengeszteltem az Atyát, ez nem a te részed, nem a te feladatod, nem ezen kell küszködnöd. A bűneid megbocsáttattak.”

Márk 2-ben van egy gutaütött ember, nem tud járni. Azt mondja Jézus: „Ahhoz, hogy meglássátok, Isten Fiának hatalma van a bűnöket megbocsájtani, azt mondom: állj fel, kelj fel és járj, mert a bűneid megbocsáttattak.” Az ember felállt és járt. Amikor az ember megtudta, hogy megbocsáttattak a bűnei, ez szabaddá tette arra, hogy járjon. Amikor megtudja a hívő, hogy megbocsáttattak a bűnei, ez képessé teszi őt arra, hogy Istennel szabadon járjon.

A Zsidókhoz írt levélben azt olvastuk, hogy megtisztít a holt cselekedetektől, mostmár nem küszködés az életem, nincs megfelelésvágy, hanem szabad vagyok, hogy szolgáljak Jézusnak. Ézs 6-ban Ézsaiás azt mondta: jaj, nekem, tisztátalan ajkú vagyok; és aztán jön egy angyal és megtisztítja a száját. Aztán Ézsiás azt mondja Ézs 6:8-ban: Ímhol vagyok, küldj engem! Amikor Ézsiás szembesült Isten megbocsájtásával, akkor bele tudott állni az Ő elhívásába.

Péter: Távozz tőlem, bűnös ember vagyok! Luk 22-ben keservesen sír, miután elárulta Jézust, de amikor Ján 21-ben találkozott Jézus szeretetével, az képessé tette őt arra, hogy ezrek előtt prédikáljon, és követni tudja Őt.

Úgyhogy csak erre szeretnélek bátorítani, és emlékeztetni, hogy a bűneid megbocsáttattak. Ami azt jelenti, hogy el lett választva a bűn, és a bűnnek a hatalma, illetve következménye tőled. Ezt lehet, hogy nem látod teljességében, mert az idő alá vagyunk rekesztve, de 1Ján 3:1-2, amikor Vele találkozunk, akkor olyanok leszünk, mint Ő. Luk 23:34 Jézus a kereszten ezt mondja, emlékezz erre: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.

A bűneid megbocsáttattak. Szabad vagy járni, szabad vagy szolgálni, szabad vagy beállni Isten elhívásába. Ámen.

P. Kende

Milyen messzire ér a hited? Lehet, hogy nem vagy elégedett vele. Lehet, arra gondolsz: „Meddig ér a hitem? Van mikroszkópod? Akkor megmutatom, milyen messze ér a hitem.”

Egy történet jutott eszembe. Ketten közülünk valahol az autópálya mellett fűnyírót kerestek. Betévedtek egy kisebb faluba, és odamentek az első nénihez, aki a kertecskéjében kapált. Megkérdezték tőle, hogy merre menjenek. A néni nagyon hamar rájött: „Maguk hívők, ugye? Melyik gyülekezetből vannak?” Ők ketten mondták: Ah, az egy kisebb gyülekezet, a Biblia Szól. A néni azt mondja erre: „Ó! És ott szolgál még P. Schaller? Ó, milyen áldott az a gyülekezet! Milyen hálás vagyok Isten munkájáért! És amit befektettek az életembe…” 🙂

Csak arra gondoltam, hogy milyen nagyszerű egy Szellemmel betöltött gyülekezetben lenni! Olyan gyülekezetben, amely imádkozik, amelyik él, mert jóval messzebb ér a hited, mint hinnéd. Egy értelemben, amikor néztük a videón misszionáriusainkat külföldön és Magyarországon, akkor ez is erről szól: Meddig ér a hited? Mert ha Isten nem használná a gyülekezetünket, akkor nagyon sok dolog abból nem történne meg. Ha tudni akarod, meddig ér a hited, olvasd a misszionáriusaink hírleveleit, és megtudod, hogy meddig ér a hited: Kína, Erdély, Peru,… ahol vannak misszionáriusaink.

Ha valaki ránéz a gyülekezetünkre, akkor mondhatná: Csodálatos, amit csináltok! Viszont, amiről mi itt beszélünk, amiről hallunk Istentől, az a fontosabb dolog az életünkben. Nem az, amit csinálunk, hanem az, hogy kik vagyunk. P. Csaba az előző üzenetben erről prédikált.

Ha nem bátorítanánk egymást a hitben, ha nem lenne ez a közösségünk, ha nem erősödnénk meg abban, hogy kik vagyunk, akkor hogyan történne meg mindaz, ami odakinn történik? A szolgálataink nagyszerűek és fontosak, de nem azok a lényeg, hanem ez a kapcsolatunk az Úrral, amiről itt hallunk, és amiben Isten bátorít minket.

Róm 8:19 a teremtett világ epekedve várja Isten fiainak a megjelenését. Ez rólad szól. Amikor majd dicsőségben megjelenünk egyszer Krisztussal együtt, az lesz ennek a világnak a szabadulása. Nem miattunk, hanem Jézus miatt, de ez együtt fog történni.

Tegnap P. Knight azt mondta Debrecenben az evangelizáción, hogy mennyire nagyszerű erre gondolni: Minden ember a Bibliát akarja hallani, csak sokan nem tudják. Sokan azt hiszik, hogy a Biblia egy kemény szabálygyűjtemény, egy hideg valami. Kinyitod, és megcsap a jeges fuvallat belőle, vagy valami szörnyűség. Viszont, ha tudnák a szeretetet, a bölcsességet, a törődést, a válaszokat, az igazságot, az épülést, a gyógyulást, amit ez jelent az életünkben! Valójában minden ember erre vágyik.

Így van ez veled is. A világnak rád van szüksége. Azt mondod magadnak: Tudtam! 🙂 Mire van szüksége a világnak? Tökéletes teljesítményre? Nem lenne olyan rossz, de nem vagyunk olyan jók benne.

P. Matti mesélte a következő történetet. Egy hívő, P. Matti egyik barátja a munkahelyén nagyon figyelt arra, hogy a bizonysága milyen legyen: ahogy viselkedett, ahogy élt, amilyen kedves volt… minden, amit csinált. Aztán eljött arról a munkahelyről, és előtte beszélt a munkatársának a hitről, Jézusról. A kollégája azt felelte: „Ó, hát én láttam a te életedet. Én nem tudnék sosem így élni.” 🙂

Nem azt mondom, hogy ne legyen bizonyságod, de a világnak nem ez kell, hogy tökéletes teljesítményt nyújtsunk. Nem az kell, hogy szép ruhákban legyünk. Nem a társadalmi segítségünk kell; 2Kor 3. nem a törvény kell, nyilván; nem az, hogy fejbe verjük az embereket a Bibliával: ezt így kell csinálni, azt úgy kell. Mire van szükségük? Arra van szükség, hogy lássák az örömünket, hogy lássák a szeretetünket, hogy lássák a kapcsolatot köztünk, és lássák a kapcsolatot Isten felé, az elkötelezettséget a testvéremmel, és az elkötelezettséget az Úr felé. Erre van szükség.

Az örömről szeretnék beszélni. Volt egy történet Luk 10-ben, amikor Jézus kiküldte a tanítványait, hogy szolgáljanak. Aztán visszajöttek nagy örömmel. Mi volt az örömük oka? Ennek örültek: még a démonok is engednek nekünk a Te nevedben. Jézus, az „ünneprontó” azt felelte nekik: Ne ennek örüljetek! „Miért rontod el az örömünket?” Van egy fontos üzenet ebben: milyen örömöt választasz? Elszálló örömöt vagy maradandó örömöt? Jézus arra bátorította őket, hogy a maradandó örömöt válasszák.

Nagy kísértés az elröppenő örömöt választani, mert annak jobb a reklámja. Minap beszélgettem egy testvérrel, akit Isten megszabadított a drogtól. Azt mondta: „Ah, nagyon jó volt! Utána viszont nem annyira. Hamar elmúlik.” Nagyon rövidke öröm a drog, a pia. Miért csinálják mégis? Azért, mert nagyot ígér. Nem tartja be azonban.

A hosszú távú örömnek nem ilyen jó a reklámja. Jézus épp erről beszél. Luk 10:20-ban azt mondja nekik: ne annak örüljetek, hogy a démonok engednek nektek, hanem ennek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Lesznek alkalmak, hogy a démonok engednek nektek, és lesz, hogy gondjaitok lesznek, és lesz, hogy egy helyzet nem oldódik meg, de ez mindenképpen múló öröm.

„A maradandó öröm az, hogy a neved fel van írva a mennyben, hogy hittél Bennem, hogy az Enyém vagy örökkön örökké; soha nem foglak elfelejteni, soha nem foglak kivetni, soha nem engedlek ki a kezemből.” Jézus megígérte: „Senki nem ragad ki téged az Én kezemből. Senki nem ragad ki téged az Atyám kezéből. Senki nem ragadhat ki innen.” Ez a maradandó örömünk. Ez a kitartó örömünk.

Hogyha olyan dolgokat választok, amik időlegesek, akkor persze időleges lesz az örömöm, hamar elszáll. Nem tudom, emlékszel-e arra, amikor elkezdtél dolgozni, és először vetted fel a fizetésed. Micsoda öröm volt! Aztán az öröm ment a pénzzel együtt. Gyorsan. Hamar elment. Igazából megtanuljuk, vagy meg kéne tanulnunk.

Nekünk hívőknek megvan ez a lehetőségünk, hogy valami örökkévalóba tegyük a bizalmunkat, hogy valami örökkévalóból merítsük az örömünket, hogy ne valami időlegesből.  A házasság nagyszerű dolog sokaknak. Csodálatos, de a kérdésem: Tökéletes lesz mindig? Sajnálom, de nem lesz mindig az. Nem marad mindig az, ez van. Nem ez az örömünk nagy forrása. Egy jó munkahely nem tökéletes. Azt mondjuk: a munkahely nem tökéletes, ne várd, ne követeld tőle. Ne ugorj munkahelyről munkahelyre azt várva, hogy megtalálod a tökéleteset.

Azt próbálom mondani, hogy ne ezek legyenek az örömöd forrásai. Ne ezek legyenek azok, amiből merítesz, mert ezek nem maradandóak. Mert ha megvan ez az örömöm, hogy a nevem fel van írva Istennél, a nevem benne van az élet könyvében, akkor ez csodálatos öröm mindenkor. Ez olyasvalami, amivel tele lehet a szívem. Ez elmond nekünk valami értékeset mindjárt az elején.

Hogyan őrzöm meg az örömömet? Amikor középiskolába jártam, az osztályomban – a farkas falka – amikor elővetted a tízóraidat, ha nem voltál résen, ha nem voltál éber, ha egy pillanatra elvonta valami a figyelmedet, akkor valaki más ette meg a tízóraidat. Ezért az ember figyelt, és résen volt: mindig befordulni a sarokba, és ott beburkolni a kaját, közben idegesen figyelni, hogy ki merészkedik közel.

Ez a gondolatunk: egy pillanatra örömem van, és akkor mit csinálok? „Akkor megőrzöm az örömömet magamnak. Megőrzöm az örömömet. Megpróbálom megtartani. Próbálom, fújtatom a tüzet, hogy gerjedjen valami.” Az örömöt viszont nem így tartjuk meg. Hanem az a nagy kérdés, hogy mivel táplálom az örömömet. Nem így őrzöm meg az örömömet, hogy megtartom magamnak, hanem igazán úgy, hogy megosztom.

A gyülekezetben, a Krisztus Testében azt találtuk, hogy az egyik dolog, ami miatt öröm van az életünkben, az az, hogy megosztjuk az örömünket. Öröm van azért, mert közösségben vagyunk. A közösségünk, a Krisztus Teste, ez az egyik örömünk. Élvezzük ezt, Isten adta ezt nekünk, Isten összekötött bennünket.

Ján 15:1 Én vagyok az igazi szőlőtő, …

Ő a forrás. Ez nagyon jó hír. Ő a forrás. Nem nekem kell lenni a forrásnak. Tudod, hogy én mennyire unalmas ember vagyok? Csak kérdezd meg a feleségem, a fiam. Lehet, hogy ők nem ezt mondanák, ez valószínűleg az Úr miatt van. 🙂 A lényeg az, hogy magamban nagyon kicsi körökben futok. Ilyen az életem, ilyen a gondolkodásom. Viszont Jézus a szőlőtő, én Ő bele vagyok ültetve, Ő az én forrásom.

Ő fogja az életemet, a pici életemet, ahol kicsi körökben futok, és felnagyítja. Ettől az életünk hatalmas! A hited messzire ér. Miért? Azért, mert Jézus a szőlőtő, és te bele vagy oltva. Ez a kincsünk, hogy Ő a forrásunk. Ezért lehet örömünk.

Nyavalyás helyzetekben, sok nehéz helyzetben lehet hívőkkel beszélgetni. Az előző üzenetben P. Csaba bátorított bennünket az azonosságunkban. Utána beszélgettem valakivel. Nehéz, kemény munkája van. Támadták személyesen, valaki próbálta kirakatni. Azt mondta nekem: „Ezért, amiről P. Csaba beszélt, ezért van sokszor bátorságom, ezért van örömöm. Bemegyek a munkahelyemre és azt mondom: nehogy már kifogjanak rajtam! Csak nem fognak rajtam kifogni? Én Isten gyermeke vagyok. Én Őhozzá tartozom, én bele vagyok oltva a szőlőtőbe. Ők nem is tudják, de az életem nagyobb, mint amit én kitalálnék magamnak.”

Az életem nagyobb, mint a körök, amiket én futnék. Ezért lehet örömöm akkor is, amikor igazán nincs jó okom rá rajtam kívül.

Ján 15:1 … és az én Atyám a szőlőműves.

Az Atya, Isten az, Aki dolgozik az életünkben. Ő gondoz bennünket. Az, hogy ezt tudjuk, az nem mellékes, mert annyi kihívás van az életünkben. Annyi nehézség van, annyi gond jön be. Annyi bukás, annyi kérdőjel. Annyi mindenre nem tudom a választ, de Isten azt mondja nekem: „Figyelj, Nekem van egy tervem ezzel az egésszel. Amikor Én ezt lenyesem rólad, akkor tudjad, hogy Én vagyok a szőlőműves. Én azért csinálom ezt, hogy sok gyümölcsöd legyen, Ján 15:8. Ezért csinálom.”

Ha tudom ezt, akkor annyi mindenen keresztül bírok menni, ami egyébként megállítana, ami egyébként elvenné az örömömet, ami egyébként elvenné a szabadságomat, ami megfosztana a szeretetemtől. Isten azt mondja: van egy tervem a számodra.

Sokszor a következő módon gondolok rá. Ahogy eldobsz egy követ, az leír egy parabolát, ahogy repül; mint az életünk. Isten akarata az fölöttünk van egy értelemben. Én élem az életem, és lehet, nem látom olyan jól, hogy mi Isten akarata, de jelen van az életemben. Nagyobb, mint én, nem értem pontosan, de megvan az az örömöm, hogy tudom, hogy egyszer majd az én utam és Isten akarata találkozni fognak.

Egy nap érteni fogom, és tudni fogom. Egy nap hálát fogok adni, és azt fogom mondani: „Köszönöm, Uram, hogy kivetted ezt az életemből, hogy beletetted azt. Nem is hittem volna, hogy ennyire a javamra van, de ma tudom és látom.” A mai nap lehet, hogy nem tudom miért, de az Ő akarata ott felettem halad az életemben, az megy előre.

Ján 15:3 Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek.

Ez is gyönyörű ok az örömre: tiszták vagyunk. Használod-e a szilikon karkötőnket az evangelizációra? Az egyik legjobb pillanat odaérni a fehérhez, és azt mondani: Krisztus vére által a bűnös tiszta lesz Isten előtt. Az gyönyörű pillanat.

Zsid 10:14 egyszer s mindenkorra megszentelt bennünket. Ez a bevégzett munka üzenete, amiről P. Atti beszélt 1Ján 2:2-ből. Jézus megfizetett mindin bűnért. Engesztelést szerzett minden bűnért. Isten haragja megszűnt ellened, mert a bűnért megvolt a fizetség. Ha hiszel Jézusban, akkor a tiéd az Ő igazsága, akkor tiéd az Ő tisztasága.

Felébredünk reggel, és velünk van a meghatározatlan bűntudatunk: nem tudom, miért érzem magam rosszul, de szerintem csak gáz vagyok. Vagy, rosszabb esetben: nagyon is meghatározott a bűntudatom, pontosan tudom, hogy miért érzem magam annyira nyomorultnak, tényleg eltoltam, tényleg megbántottam valakit, tényleg tönkretettem valamit. Akkor Isten azt mondja nekünk: figyelj, van örömöm a számodra. Ján 15:3 örvendezhetsz ebben, hogy tiszta vagy az Én beszédem által, amit szóltam hozzád.

Ján 15:4-7 Jézus elmondja: maradjatok meg Énbennem. Miért? Ő az én forrásom. Egy elektronikai berendezés lehet zseniális eszköz, amíg áram alatt van. Ha kihúzod a konnektorból, akkor is lehet még hasznos mechanikai eszköz :-), de az igazi célját akkor tudja betölteni, ha áramot kap. Jézus erről beszél: maradj meg Énbennem. Meghitt közösség Jézussal. Őt keresni, Őrá vágyni, és megtalálni Őt. Talán lesz erről még szó egy következő üzenetben.

Ő az én forrásom. 1Ján 2:28-ban megmaradunk Őbenne, és sok gyümölcsöt termünk. Sok gyümölcs jelenik meg az életünkben. Tegnap Debrecenben volt szó arról: Isten barátainak lenni. Ha Isten barátja vagy, más szóval, ha megmaradsz Jézusban, és az Ő Igéje megmarad benned, és megmaradsz az Ő szeretetében, akkor a legmeglepőbb helyeken fogsz gyümölcsöt teremni.

Gondolj Ábrahámra, aki Isten barátja volt. Száz évesek voltak a feleségével, és akkor született gyermekük. Meglepő hely a gyümölcsre. Ilyen a mi életünk is. Nagyon sokszor olyan helyeken termünk gyümölcsöket, ahol nem is számítanánk rá. Éljük az életünket, végezzük a szolgálatunkat, járunk a hitünkben, összpontosítunk valamire, aztán egyszercsak ott a gyümölcs. Olyan helyen, ahol nem is számítottam rá. „Ez meg hogy történt? Aha, ezért!” Ján 15:8. Azért, mert az Atyának ez az akarata, és ez öröm az életünkben.

Figyelj!  A hited messzire ér. Amikor öröm van a gyülekezetben, abban benne van a te hited. Amikor valakit felszentelünk – mint a pásztorokat nem olyan régen –, akkor abban benne van a te hited. Amikor valaki elvégzi bibliaiskolát, abban benne van a te hited. A Karácsonyi koncertre már most gondolkozz, hogy kit hívsz meg. Nagyszerű koncertünk lesz! Lehet, hogy az énekhangunk nincs benne – és addig jó, amíg nincs benne az énekhangom –, de a hitünk benne van. A hited benne van, és a hited messzire ér.

A hited sok gyümölcsöt terem. Az imáink sok gyümölcsöt teremnek. Ott is, ahol nem tudjuk. Ott is ahol nem látjuk, ahol nem is számítjuk.

Jn 15:9b Maradjatok meg az én szeretetemben!

A maradjatok ugyanaz a szó, mint amit itt használt: maradjatok meg Énbennem, Ján 15:4. Nem csak Őbenne, de az Ő szeretetében! Elfogadni az Ő szeretetét! János első levele erről rengeteget beszél. Miért? Azért, mert nem vagyunk jók ebben. Nem vagyunk jók abban, hogy elfogadjuk a szeretetet. Félünk a csalódástól. Sebzettek vagyunk. Elbújunk. Úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk érdemesek rá, és ezért elutasítjuk. Itt viszont azt mondja nekünk: Maradjatok meg az én szeretetemben!

Másik példa. 1Pét 1:22 egymást buzgón szeressétek! „Tiszta szívvel, buzgón, megfeszülve szeressétek egymást!” Miért mondja ezt? Szerintem azért, mert ha belefekszem a függőágyamba, ringok jobbra-balra, akkor mi fog történni? A nemtörődömségem miatt el fogom veszíteni a szeretetemet a testvérem felé. Mert ő nem tökéletes, csinálni fog valami hülyeséget, és meg fogok bántódni rajta.

Péter viszont azt mondja nekünk: megfeszülten! Érdemes erőfeszítést tenni ezért, érdemes megbocsájtani, érdemes továbblépni. „Megfeszültem szeressétek egymást!” Legyen benne erőfeszítés, buzgóság. Nem csak így: Hát, ha úgy sül el, akkor majd szeretem. Kényelmesen: Ha könnyű, akkor szeretem. Hanem megéri buzgónak lenni és kitartani!

Ugyanígy az Atyával. Van, hogy erőt kell venni magamon. Van, hogy azt kell mondanom magamnak: „Ébresztő! Ne gondolj ilyen hülyeségeket! Isten azt mondta, hogy tiszta vagy. Isten azt mondta, hogy bele vagy ültetve a szőlőtőbe. Isten azt mondta, hogy Ő szeret téged, hogy melletted áll, hogy törődik veled. Ébresztő!” Ez fontos dolog. Nem arra vagyunk elhívva, hogy azt mondjuk másoknak: ébredj fel!; hanem magamnak: ébresztő! Ez fontos. Megéri erőfeszítést tenni ezért, észrevenni Isten akaratát, Isten szándékát, Isten áldását az életünkben.

Egyikünk, egy hölgy azt mondta nekem: „Azon aggódtam, hogy ahogy öregszem, milyen rossz lesz nézni a tükörben, hogy egyre több ráncom van, és egyre mélyülnek a ráncok a szemem körül. Aztán belenéztem a tükörbe most, és olyan hálás vagyok Istennek, mert már nem látok olyan jól, úgyhogy nem látom a ráncokat.” 🙂 Halleluja. „Lehet, hogy már nem vagyok olyan gyors és okos, mint voltam, de … már nem is tudom, hogy az milyen volt.” 🙂

Olyan fontos az életünkben megtalálni az örömöt, és nem felszínes módon, persze. Ugyanakkor megvan ez a kapcsolatom az Atyával, és ragaszkodom Hozzá. Lehet, hogy a körülményeim nem támasztják alá, hogy örülnöm kéne. Hab 3:14-től leírja, hogy a szőlő nem terem, az olajfa nem terem… mindennel baj van, minden rossz – magasak az adók, korruptak a politikusok –, nincs jó okom, hogy örüljek.

Hab 3:18 De én örvendezni fogok az ÚRban, és vigadok szabadító Istenemben.

Megmaradni az, hogy megmaradni az Ő szeretetében, megmaradni Őbenne, és az Ő Igéje megmarad bennünk. Erőfeszítést teszek ezért, és ez cserébe táplálja az örömöt az életemben.

Még egy történet. 2Sám 6-ban hozzák vissza a frigyládát a városba. A frigyláda Isten jelenlétéről, Isten közelségéről szól. Hozzák vissza, és Dávid örvendezik. 2Sám 6:14 egy szál alsónadrágban táncol a király. Örül és táncol teljes erejéből. Miért? Isten közelsége miatt. Mert Isten jelenléte, a frigyláda jön a városba vissza, és Dávidnak ez annyira az életének a középpontja volt.

Zsolt 27:4 Egyet kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam életem minden napján; hogy nézhessem az ÚR szépségét, és gyönyörködhessem templomában.

„Gyönyörködhessek Őbenne, ez a vágyam!” Dávidnak volt palotája. Mégis volt, hogy a frigyládánál aludt éjjel, aztán volt, hogy bement, ült az Úr ládája mellett, és Isten jelenlétében volt, a Vele való közösségben. Amikor hozták a ládát, akkor Dávid örvendezett, akkor buli volt. Öröme volt. Miért? Isten közelsége miatt az életében.

2Sám 6:16 Míkál, a felesége kinézett az ablakon, és megvetette őt. El is mondta neki, 2Sám 6:20 mint egy bolond, úgy viselkedett ma Izrael királya, egy szál gatyában. Míkál kigúnyolta őt. Mit csinált Dávid? Ezt olvassuk-e: Dávid behúzta fülét farkát és elveszítette az örömét? Nem! Hanem azt mondja neki: „Tudod mit? Ez az az öröm, amit én ismerek. Ez az én életem. Ez az öröm dicsőséges, tiszteletreméltó dolog.” Ez szent dolog, ez gyönyörű dolog, hogy ez ott lehet az életünkben.

Nem véletlen, hogy a zsoltárokban négyszer-ötször azt mondja: dicsérjétek az Urat mindenféle húros hangszereken. „Tízhúrú hárfával zengjetek Neki!” Miért? Azért, mert ez öröm, és az öröm dicsőséges, az tisztelettel teli, az szent, az Isten akarata az életünkben.

Abban akarlak bátorítani, hogy osszuk meg az örömünket egymással, de ne feledjük el, hogy a forrása hol van. Ha azt erősen tartom, akkor lesz öröm, amiből adhatok, és amivel szolgálhatok. Isten ezt adta nekünk. Ámen.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked az örömet, a szeretetet, a közösséget, amink van. Annyira hálásak vagyunk ezért! Urunk, akkora örömünk van ebben. Te vagy a szőlőtő, Te vagy a forrás. Atyánk, Te vagy a szőlőműves, és Szent Szellem, Te vagy az élet a szőlőben. Köszönjük Istenünk!

Ámen.

Kategória: Egyéb