Bővelkedő életre vagyunk hívva & Rabszolga szeretet által

2016 november 13. vasárnap  16:30

P. Shane

Ján 10:10b én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Ezt a verset sokféleképpen lehetne értelmezni. Lehet a bővelkedést úgy érteni, hogy sok pénze, sok autója van az illetőnek, és minden nagyon jól megy az életében. Azt gondolom azonban, hogy ennek a versnek a jelentése sokkal mélyebb ennél. Azt gondolom, hogy a bővelkedő életnek, amiről itt Jézus beszélt, nincs köze ehhez a világhoz, nincs köze a körülményeinkhez, hanem az Istennel való kapcsolathoz van köze, egy kapcsolat Istennel.

Nem tudom, te hogyan vagy ezzel, de én azon kaptam magam, hogy az utóbbi időben a világ fontos dolgai felé fordultak nagyon a szemeim. Pl. az USA-ban most volt a választás. Sok véleményről sokat lehetett hallani és beszélgetni, jó vagy rossz lett-e a választás. Most nem erről szeretnék beszélni. Attól függetlenül, hogy ez mennyire fontos – fontosnak tartom –, azt gondolom, hogy Isten nagyobbra hívott el minket. Isten annyira hűséges! Isten szeret minket. Elképesztő terve van az életünkre. Rendkívüli életre hívott el minket.

Azon szeretnék most gondolkozni, hogy mit jelent valamivel táplálkozni. Ennünk kell. El vagyunk hívva arra, hogy táplálkozzunk. Ez a táplálkozás meg kell, hogy elégítsen minket. A mannára gondoltam. A manna csodálatos gondoskodás volt Istentől a pusztaságban. Isten kegyelme volt. Áldás volt. Nem olyasvalami, amire vágyott volna az ember, hogy azt ehesse. Nem volt ízletes, nem volt túl finom. Nem paprikás csirke volt, és nem is aranygaluska. 🙂 Lehet, hogy nem vágynál arra, hogy mannát ehess. Ám meg lehetett érteni, hogy a manna Isten kegyelme.

Valójában a manna szó azt jelenti: Mi ez? „Mihez lehetne hasonlítani? Lehet, hogy olyan, mint a koriander? Kicsit méz ízű. Mégis mi ez?” Isten gondoskodása volt abban az időben. Lehet, hogy nem az, amit az emberek szerettek volna enni. Mihez kezdhetsz a mannával? Lehet, hogy voltak ott magyar zsidók, és paprikás mannát csináltak. 🙂 Kicsi paprika sokkal jobbá teszi. 🙂 Aztán desszertnek pedig túrós manna. 🙂 Ha menüben lenne, lehet, hogy nem azt rendelnéd. Tegnap a fiatal felnőttekkel egy kávézóban voltunk. Azt gondolom, hogy inkább répatortát ennék, mint mannatortát. Viszont Isten gondoskodása a manna volt.

Azon gondolkoztam, hogy a manna Isten gondoskodása, de igazán ez az, amit keresek? Ez az, amire igazán vágyom? Az volt, amit életük végéig enniük kellett volna? Nem! Hanem a pusztai vándorlásra volt a táplálékuk. Negyven évig ették. Az volt Isten akarata, hogy negyven évig egyék? Nem, mert nem az volt Isten akarata, hogy negyven évig a pusztában vándoroljanak. Kihozta őket Egyiptomból, hogy bevigye őket az Ígéret földjére, de nem ehettek a tejjel-mézzel föld terméséből, mert nem volt rá felkészülve szívük. Nem hittek az Úrban. Isten kihozta őket, hogy többet adjon nekik, mint a manna. (Függetlenül attól, hogy milyen a manna. Nem akarom lekicsinyelni, nem hívhatjuk közönségesnek, mert nem volt az. Isten viszont nagyobbra, többre hívta őket.)

Arra vágyott, hogy bevigye őket az Ígéret földjére. Azért, hogy 5Móz 6:10-11 olyan városokat adjon nekik, amiket nem ők építettek, olyan megásott kutakat, amiket nem ők ástak ki, olyan jóval teli házakat, amiket nem ők töltöttek meg, olyan szőlő- és olajfakerteket, amiket nem ők ültettek. Miről beszél ez? Kegyelmi áldásokról.

Mit jelent ez számunkra? Mit akar Isten adni nekünk, és hogyan tudja nekünk odaadni? Lehet, hogy olyan ponton vagyunk az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy Isten mannát ad. Lehet, hogy már évek óta, az egész keresztény életemben mindig csak mannát ettem. Lehet, hogy emiatt azt gondolom, hogy a manna a keresztény élet. Azt gondolom a gondjaimról, amik vannak, a problémáimról a hústestemben, a cselekedeteimről, amiket úgy teszek, hogy a szívem nincsen mögöttük, hogy ez a normális keresztény élet. Azt gondolom azonban, hogy Isten másra hívott minket: nagyobb kegyelmi áldásokra.

Isten megadhatna nekünk minden áldást, amit csak akar. Ha az valóban jó lenne számunkra, akkor Ő meg is tenné ezt. Ha igazán értenénk, és ez imádatra késztetne minket, ha valóban örömet adna ez nekünk, akkor nekünk adná. Hiszed ezt? Gondolod, hogy Isten ezt megtenné? Miért nem teszi meg mégis?

5Móz 8:2-3 Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az ÚR, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben: vajon megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott téged és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nemcsak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az ÚR szájából származik.

Alázat. Isten alázatot szeretne munkálni az életünkben. Istennek először meg kell minket változtatnia. Meg kell változtatni a szívünket. Az áldásokhoz, amiket nekünk akar adni, először alázatos szívünk kell, hogy legyen. Mert Jak 4:6 Isten az alázatosnak nagyobb kegyelmet ad. Isten többre hívott engem. Viszont siethetek, kereshetem a többet. „Istenem, add nekem ezt a kapcsolatot, ezt a pénzt…”

A 106. zsoltárban arról beszél, hogy Isten pontosan azt adta Izraelnek, amire szükségük volt. Zsolt 106:13-14-ben arról beszél, hogy mégis a lelkükben ez soványságot okozott. A kövér szív hálás, és imádja Istent. A soványság pedig arról beszél, hogy megkapom pontosan azt, amire szükségem van, de nem vagyok elégedett. Isten nem akarja, hogy ilyen módon soványak legyünk, hanem hogy örömtelik és elégedettek legyünk.

A soványság akkor alakul ki, amikor azt akarom, hogy Isten áldja meg a hústestem. Isten arra vágyik, hogy alázatra taníthasson minket, hogy megáldjon minket. Valami nagyobbal akar táplálni, mint a manna, és be akar vinni minket az Ígéret földjére, és bővelkedő életet akar adni. Ez csak a kereszten keresztül lehetséges, csak az alázatos számára lehetséges. Ez az, amin Isten munkálkodik az életünkben.

Úgy érzed, hogy sivár az életed, és csak mannával táplál az Úr? Ne elégedj meg a mannával, hanem keresd Istent, és ismerd fel, hogy Ő munkálkodik a szívedben. Az üresség a szívedben Isten hívása, hogy ne nyugodj bele abba, hogy elégedetlen vagy. Ne a dolgokat hajszold, hanem Istent hajszold, és imádóvá fog tenni. Kövérré. Örömtelivé, elégedetté. Ez Isten munkája. Úgyhogy, ha üres vagy, menj Hozzá, keresd Őt.

Ha úgy érzed, hogy mannát eszel, ha úgy érzed, hogy a pusztaságban vagy, akkor ne gondold, hogy ez az kereszténység. A kereszténység bővelkedő élet – alázaton keresztül Isten áldásai. Ez csodálatos! Ámen.

 

P. Jim

Galáciai levélben Pál a gyülekezethez beszél. Elvonták a figyelmüket. Ez velünk is előfordul néha.

Gal 5:13 Mert ti, testvéreim, szabadságra hívattatok; csakhogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

A szolgálni szó rabszolgáról beszél. Szeretettel, szeretetből szolgáljuk egymást. Gal 5:19-ben a hústest cselekedeteiről olvasunk. A szabadságom, ami Krisztusban van, nem azt jelenti, hogy a hústestemben élek. Ez gyakran összezavarja azokat, akik nem értik a Bibliát.

Gal 5:19 A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

A lista folytatódik utána. Ezekre a cselekedetekre gondolunk, amikor a hústestben való életről beszélünk. Gal 5:15-ben arról olvasunk, hogy vannak konfliktusok.

Gal 5:15 Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emésszétek!

Arra lettünk megváltva, hogy szabadságunk legyen. Vannak emberek, akik a szabadságukban a saját testi vágyaik szerint élnek. Látjuk a világban ezt megtörténni. Annyi konfliktus van a világban! Ha le kellene írnunk a világ viselkedését, akkor úgy mondanánk, hogy normális. Normális a világ számára. Mert a világ nem Krisztus elméjével gondolkodik. Ján 15-ben Jézus azt mondja: „Ne lepődjetek meg, ha gyűlöl titeket a világ, mert először Engem gyűlölt a világ. Valójában téged azért gyűlöl, mert Engem gyűlöl.” A gyűlölet szó a világ nagyon erős érzelmi állapotát fejezi ki.

Az USA-ban sok konfliktust látunk jelenleg. Az utcákon tiltakoznak. Ez egy másik országra emlékeztet, arra, ahol élek. 🙂 Annyira érzelmekkel fűtött időszak ez, de nem csak az USA-ban! Az emberek megnézik a két oldalt, és azon gondolkoznak, hogy melyiket válasszák. Ez igaz az otthonomban, a munkahelyemen, a városomban, a nemzetemben. Európában és világszerte mindenhol vannak konfliktusok. Háborúk és háborúk hírei, és emberek, akik hajlandóak lennének nagyon sok minden miatt harcolni.

A korinthusi gyülekezetben is voltak konfliktusok. Azt határozták meg, hogy kik a szellemiek. Mi is feltehetnénk ugyanezt a kérdést: Kik a szellemiek? Az a keresztény, aki bibliaverseket oszt meg az interneten valamelyik közösségi oldalon? Vagy az, aki nem is látogat ilyen oldalakat a neten? Vagy az, aki hetente sokszor jár gyülekezetbe, vagy jár bibliaiskolába? Vagy az, aki kávét vagy teát iszik? Annyi dolog felől vitatkozhatunk! Ma elkéstem a gyülekezetből. Nem számítottam bele, hogy a közelben lesz ma focimeccs, ami együtt jár a forgalmi dugóval. Nagyon is lehetséges, hogy a meccsen is lesz ma összetűzés. Pál azonban azt mondta a korinthusi gyülekezetnek: „Nem! Ti egy test vagytok. Ti másmilyenek vagytok, és ez jó.”

Látjuk azt a szót, hogy tökéletes. Ezt a Biblia általában két módon használja. A tökéletes vagy azt jelenti, hogy érett, vagy azt, hogy teljes. Krisztus Teste azáltal lesz tökéletes, hogy mindnyájan hozzáadjuk a részünket. Ők pedig azt mondták: „Én Pálé vagyok. … Én pedig Apollósé. … Én nyelveken szólok. … Nekem megvan a prófétálás ajándéka.”

1Kor 12:31b És ezenfelül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.

A szeretetről szeretnék beszélni. Hiszem, hogy a szeretet szellemi érettség.

1Kor 13:1 Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom.

A 2. versben tudásról beszél, még a természetfeletti tudást is beleértve. Végül azt mondja: szeretet nélkül semmi vagyok. Utána az önfeláldozásról szól. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van a világban, aki nagyszerűen bemutatja a testvéri szeretetet. Törődnek az emberekkel, de nem Istennel teszik. Remélhetőleg vannak olyanok is, akik szeretik Istent és az emberekkel is törődnek. Ha megteszem mindezeket a nagyszerű dolgokat az emberekért, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból.

1Kor 13-ban a következő versek leírják a szeretet tulajdonságait. Ez Isten agapé szeretete. Nem igazán függ az elfogadótól, hanem attól függ, aki adja ezt a szeretetet.

1Kor 13:8 A szeretet soha nem fogy el. …

Ez a leírás utolsó kijelentése. Úgy is lehetne fordítani: A szeretet soha nem vall kudarcot abban, hogy elérje a célját. Soha nem az érdekli, hogy kapjon valamit. Amikor jártunk a feleségemmel, akkor lehet, hogy az volt a célom, hogy elérjem, hogy ő szeressen engem. Isten szeretete viszont nem önző. Mostmár Isten szeretetével szeretem a feleségem, úgyhogy ne kárhoztass. 🙂

Nem úgy működik, hogy Isten szeretete próbál szerezni valamit, hanem olyan, mint egy folyó. Istentől árad, Aki szeret, hozzánk, akiket szeret. Isten szeretete, mivel nem Maga hasznát keresi, mindig eléri, amit szeretne. Mit szeretne? Szeretni akar téged. Ezt nem tudod megállítani. Isten szeretete szeret téged. Isten szeretete arra vágyik, hogy szolgáljon téged.

Mi nem kértük Istent, hogy haljon meg értünk a kereszten. (Erről már beszéltem korábban is.) Az én imám az lenne: Istenem, tegyél engem elég erőssé, hogy meg tudjam tenni, amit kell. Ő azonban meg akart minket váltani. Azt akarta, hogy ne legyen semmilyen akadály. Az első akadályunk a jó és gonosz tudásának fája volt. Nem tudtuk átmenni rajta. A szeretet meg akart minket váltani.

1Kor 13:8 … De legyenek bár prófétálások, eltöröltetnek; …

Az eltöröltetnek olyan képet fest, hogy munkanélkülivé válik. Lesz majd olyan idő a mennyben, amikor már nem lesz szükség többé a prófétálásokra.

1Kor 13:8 … vagy akár nyelveken szólás, megszűnik; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

Ugyanaz a szó, hogy munkanélkülivé válik. Nem lesz szükségünk felhalmozott tudásra, tudni fogunk. Nem kell majd dolgoznunk azon, hogy megszerezzük a tudást, Isten nekünk fogja adni.

1Kor 13:13 Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

Ez három igen erőteljes dolog. A hit – hit, amely hegyeket mozgathat. Jézus azt mondta: Ha csak mustármagnyi a hited… Bárcsak tudnánk beszélni egy mustármaggal! 🙂 Megpróbálhatnánk elbátortalanítani:

– Jaj, te annyira icipici mag vagy!

– Nem! Én egy fa vagyok.

– Nem úgy nézel ki, mint egy fa.

– Mégis az vagyok.

– Biztos vagy benne?

– Mustár vagyok. Akkor fa vagyok, nem?

Ez a hit, hogy bízom Istenben mindenféle kérdés nélkül. Ez nem vak hit. A szeretet is ilyen. A szeretet mindent remél, mindent hisz, mindent eltűr. Valaki egyszer azt kérdezte: A szeretet ostoba? Persze, hogy nem! Ez Isten szeretetének a hatalma, ami elhiszi, hogy az Ő akarata végbemehet. Emlékezz, a szeretet olyan, mint egy folyó. A szabad akaratunk pedig olyan lehet, mint kövek a folyóban. Mert Isten soha nem megy ellene a szabad akaratunknak. A szeretete képes, ha mi hajlandóak vagyunk.

Beszél itt reményről. Róm 5-ben azt mondja, hogy a reménység nem szégyenít meg. Ez nagyon erőteljes. Ha találsz valakit, aki reményteljes. Mindenféle nehézség áll előtte, de ő túl tud nézni a nehézségeken. Keresztényekként is túlnézünk a helyzetünkön, az Úrra. Ő soha nem fog csalódást okozni. Isten nem mindig azt adja, amit kérünk Tőle.  A vágyaim alapján csalódhatok, de mit mond az Írásban? Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát. Ha ez az, amiben reménykedem, akkor nem fogok csalódni. Azt szeretnéd, hogy az imáid meg legyenek válaszolva? Imádkozz olyan dolgokért, amiket Isten akar. „Atyám, tegyél engem jobb léleknyerővé. Segíts nekem az elveszettekről gondolkodni.” Ezek olyan dolgok, amik Isten szívén vannak.

1Kor 13:13 Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

Még egyszer, a kérdés ez: Melyik oldalon álljak? Az interneten egy közösségi oldal olyan lehet, mint egy aknamező. Mert annyi aggodalma van az embereknek. Nem azt mondom, hogy ezek alaptalan aggodalmak. Gal 5:15 egymást marjátok és faljátok… Ezelőtt pedig a törvényről beszél, és hogy keresztényként szükséges, hogy engedelmeskedjünk a törvénynek. Ezen vitatkoztak az emberek. Pál a 15. versben azt is mondhatta volna: Ennek az embernek igaza van, az pedig téved, úgyhogy csak hagyjátok ezt abba! Ehelyett azt mondta: A szabadságotok ne legyen ürügy arra, hogy egymást megtámadjátok.

Hallottam ma egy keresztény dalt, aminek a szövegében ez volt: „A kegyelem azt mondja, hogy nem számít… Megfoltozzuk kegyelemmel, és azt mondjuk, hogy rendben van.” Nem ez a kegyelem! Nem azért halt meg Jézus, hogy ezt adja nekünk, hogy úgy éljünk, ahogy akarunk, és a végén a problémára egy nagy kegyelmi foltozást teszünk.

A közgazdaságtanban van egy ilyen elgondolás: Nincs olyan, hogy ingyen ebéd. Lehet, hogy elmész egy képzésre, és bizonyos összeget fizetsz a tanfolyamért, de nem kell az ebédért fizetni. Valójában már fizettél az ebédért, hiszen fizettél nekik. Úgy tűnik, mintha ingyenes lenne, de nem az. Néha úgy tűnik, hogy a mi bűnbocsánatunk ingyenes volt, de nem az. A kegyelem az a képesség, hogy bűntelenül éljünk.

Azt mondja a Zsidókhoz írt levélben, hogy van kegyelmünk, ami segít a szükség idején. Amikor elbukunk – az igaz ember napjában hétszer is elbukik, de újra feláll, és azt hiszen, ez teszi igazzá, hogy feláll újra –, Isten irgalmas hozzánk. A kegyelem nem az: Élj, ahogy akarsz! Ez rendben van. Kegyelem van.”  Hanem az, hogy bízhatunk Istenben a képességért, hogy élni tudjuk ezt az életet.

Honnan tudjuk, hogy keresztények vagyunk? Semmi köze az internethez. Ján 13-ban Jézus azt mondta: A szeretetetekről fogják felismerni, hogy a tanítványaim vagytok.

Ján 13:34-35 Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Ez egy parancsolat. A szeretet az, amit a világ lát. Szeretjük egymást, és Isten szeretetével tudjuk szeretni a világot. Nem vagyunk szerelmesek a világba, hanem törődünk a világgal. János 1. levelében azt mondja: Ne szeressétek a világot és a világban lévő dolgokat!; ahol az agapé szót használja a szeretetre, merthogy feltétel nélküli szeretet.

Hogyan tudom szeretni Istent? Az én szeretetem önző. Ám Ő ad nekünk szeretetet, és vagy Őt szeretem ezzel a szeretettel, vagy feltétel nélkül szerethetem a világot. Ez még mindig összezavarhat valakit. A világ rosszul bánik velem, de én ettől függetlenül szeretem. Nem szolgálom, nem hogy Istennek élek a világ felé, hanem pl. úgy inkább, mint Lót felesége, aki visszanézett a világra, és sóbálvánnyá lett. A világ nem ragadja meg a szívemet, hanem arra vágyom, hogy Krisztus legyek a világ felé, de ez az Isten felé való szeretetem miatt van. Amiatt fogok menni, hogy szeretem Istent.

Jézus azt mondja: Ez egy parancsolat, amit adok nektek. Mit tudunk a parancsolatokról? Úgy kell döntenünk, hogy engedelmeskedünk azoknak. Úgyhogy ez nem olyasfajta szeretet, ami érzelmi felindulás, hanem egy döntés, amit meghozok. „Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!” Gal 5-ben azt mondja: egymás rabszolgái vagytok szeretetben.

Mindig vannak dolgok, amik megosztanak. Nem azt mondom, hogy így kegyelemmel foltozzuk meg a problémát, hanem hagyjuk, hogy a probléma az probléma maradjon, és nem engedjük, hogy a probléma személlyé váljon. Gondolj bele, mi lenne, ha Isten ilyen lenne! Ő azonban gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ha szeretjük egymást, akkor nem fogjuk egymást felemészteni.

Nem politizálunk, de az USA meglepő manapság. Nagy frusztrációt éreznek az emberek. Tudom, hogy nem csak az USA-ban ilyen a helyzet. Tudnunk kell azt is, hogy nincs olyan rendszer, amelyik Isten rendszere. Ami a szeretet tiszta szívből, hit, ami szeretet által működik. Ez egy döntés, amit hozunk.

Emlékszem, amikor még itt élt p. Barry, voltak beszélgetéseink, és nem értettünk egyet. Nem tudom, hogy tudjátok-e p. Barry-ről, hogy amikor ő nem annyira boldog, akkor takarít. Arra gondoltam, hogy egyszer, amikor a kedvenc baseball csapata veszít, át kéne hívni a házunkba. 🙂 Néha az értekezleteink végére makulátlanul tiszta volt az iroda. Hogy történt ez? Az értekezlet végére szerettük egymást. Ő volt a főnököm, úgyhogy nekem több döntést kellett hoznom az értekezlet végéig. Mert nem mindig kaptam meg azt, amit akartam, mert hát ő volt a főnök. Ám ez volt a szabály.

„Várj csak! Most akkor az a szabály, hogy szeretni kell?” Nem. Ez parancsolat Istentől. Annyira nagyszerű! Döntést hozunk, hogy szeretünk. Könnyű úgy dönteni az embernek, hogy nem szeret, és ugyanolyan könnyű úgy dönteni is, hogy szeret.

Ján 17-ben Jézus imája annyira elképesztő! Imádkozik, közben arról beszél, hogy Isten küldte Őt, hogy az Atya és a Fiú egy. „Atyám, ahogy Te Énbennem, és Én Tebenned, úgy ők – a gyülekezet – is Bennünk…” Azt is mondja: Nem csak értük könyörgök, akik most hisznek, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek Bennem. Ezek mi vagyunk. Értünk imádkozott Ján 17-ben. „Ők Bennem vannak, és Én bennük, és olyan egységük legyen, mint Nekünk.” Ez emiatt a szeretet miatt van, és ez megvan nekünk. Ez olyan, mint az étel a tányérunkon. Az én lányaim nem esznek meg mindent, ami a tányérjukra kerül. Mindig reménykednek: Ez zöld! „Igen, mert annak kell lennie!” 🙂

Gal 5:22-23 De a Szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Nem ez az, amire vágyunk? Az életünkben nem erre vágyunk? A gyülekezetünkben? A kapcsolatainkban? A Szellem gyümölcseire vágyunk. Így is mondhatnánk: Szeretnénk, hogy legyen bizonyítéka, hogy szellemi. Megvizsgálom, megítélem, de nem olyan értelemben, hogy kárhoztatom, hanem olyan értelemben, hogy fontos, hogy óvatos legyek a döntéseimben, a kapcsolataimban, a beszélgetéseimmel. Óvatos kell, hogy legyek abban, ahogy élek.

Az ítélet nem arról szól, hogy én vagyok az ítélőbíró, aki kárhoztat. Hanem ránézek ezekre a dolgokra az életemben, és azt kérdezem: Van-e bizonyíték arra, hogy ez szellemi? P. Shane-nel ezen hetente átmegyünk: Az amerikai futball szellemi-e? Nem kétséges. 🙂 Tényleg, ilyen tágra nyílt szemekkel kell élnünk! Ha keményen dolgozunk, az nem tesz szellemivé.

Gal 5:16 Azért azt mondom: Szellem szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez!

Jézus úgy mondta, hogy egy ember nem szolgálhat két úrnak. Istenről és a pénzről beszélt. Nem szolgálhatok Istennek és a hústestemnek. Tölthetem minden időmet azzal, hogy azon igyekszem, hogy ne a hústestemet szolgáljam. Ez rossz hangsúly. Amikor eszembe jut egy dal, minden energiámat abba fektethetem, hogy ne azon a dalon gondolkodjak, de ez a rossz módszer. Szellemben kell járnom. Úgy kell döntenem, hogy szellemi gondolatokat gondolok. Úgy kell döntenem, hogy szeretni fogok. Ha van egy beszélgetésem bizonyos problémával kapcsolatban, akkor úgy kell döntenem, hogy utána is szeretni fogok, és közben is természetesen. Mert ez a célom keresztényként.

Nekünk a feleségemmel Isten szeretete van. Emlékszem, korábban egy világi cégnél dolgoztam egy másik kereszténnyel. Voltak ott más keresztények is, akiknek nagyon kevés tanításuk volt. Ez az ember azt mondta nekik: Helytelen, hogy a feleségeteket önző szeretettel szeretitek. Szinte hallani lehetett, ahogy felrobbant az agyuk. „Mi mást tehetnék?” Elfogadjuk Isten szeretetét. Tudod, miért szeretem a feleségem – attól függetlenül, hogy annyira csodálatos? Mert úgy döntök, hogy szeretem. Egy másik emberrel kapcsolatban is meghozom ezt a döntést. Ez egy döntés. Döntés által a másik még a vicceimen is nevet. 🙂

Úgy döntök, hogy szellemi ember leszek, az által, ahogy az időmet töltöm, ahogy az energiámat befektetem, és ami felől aggódom. Ima nélkül aggódom? Nincs kárhoztatás. Ezen változtassunk! Ha aggódunk valami felől, inkább imádkozzunk! Ha emberekkel kapcsolatban aggódom, akkor imádkozom értük. Ha pedig magammal kapcsolatban aggódom, akkor azért imádkozom, hogy Isten adjon nekem bölcsességet. Mert arra vágyom, hogy szeretetben, mint egy rabszolga, szolgáljam a Krisztus Testét, és a világ számára pedig misszionárius vagyok.

A gyülekezetben, ahova korábban jártam, kifelé menet volt egy tábla: Most belépsz a missziós mezőre. Krisztus nagykövete vagyok. Emlékszem, egyszer egy nagykövet eljött az iskolánkba. Mindenféle kérdéseket feltehettek a diákok, és a nagykövet sosem válaszolt gyorsan. Mert nem arra gondolt: Igen, ez vagyok én.; hanem arra gondolt: Az országomat képviselem. „Szereted a kínai ételt?” Az arcára volt írva, hogy próbálta megtalálni a megfelelő szavakat, függetlenül attól, hogy mi volt a kérdés.

Számít az, hogy mit gondol Jim Schirmer (hogy mit gondolok én)? Remélem, hogy nem. Viszont rendelkezem Krisztus elméjével, vagy rendelkezésemre áll, és az a vágyam, hogy megszűrjem a gondolkodásomat. Mindazokkal, amik valódiak, őszinték, igazak, tiszták, szűröm a gondolataimat, mert Isten gondolatait akarom gondolni, és Ő nem gondol bizonyos gondolatokat. Aztán a szabad akaratommal szolgálom az Urat. Pál ezt annyira jól elmagyarázta Róm 7-ben! A hústestem arra lett, hogy elbukjak. A hústestem nem tudja szolgálni Istent. Jól tud kinézni, de a hústestem nem tudja Istent szolgálni. Ám ha Szellem szerint járok, nem fogom véghezvinni a hústest akaratát.

Ámen.

Kategória: Egyéb