Bibliaóra Havellant Csabával: Az Úr ünnepei 7. rész

2020 május 24. vasárnap  15:00
Izrael ünnepei / az Úr prófétai naptára
I. Pászka
II. Kovásztalan kenyerek ünnepe
III. Első zsenge
IV. Pünkösd
Aratási időszak
V. Kürtzengés napja
VI. Jom kippur
VII. SÁTOROS ÜNNEP
 1. Izrael legnagyobb örömünnepe, az Aratás vége
 2. A Messiási királyság
 3. AZ ÖRÖK KOR
  – Az utolsó kor, aminek soha nem lesz vége
  /Jelenések 21/-ben
 • Góg és Magóg lázadásával ér véget az 1000 éves, Messiási királyság.
  /Jelenések 20/ Sátán elengedése Abüszból -> Lázadást szít.
  – Az 1000 éves királyság végére sokan lesznek, akik már ebbe a korba születnek bele, és a pogányok közül sokan nem fogadják el a szívükben Jézus Krisztust megváltójuknak.
  -> Sátán lázadást szít közöttük.
  -> Kéz érintése nélkül lesz vége, tűz jön le a mennyből, és elpusztítja őket.
  – Az utolsó ellenállás is le lesz győzve.

  Az utolsó próba a bűnös emberiség számára.
  Még ha maga Jézus Krisztus uralkodik is itt a földön, az ember akkor is le akarja vetni az Ő uralmát magáról.

 • Utolsó Ítélet
  /Jelenések 20:11-15/
  – Az Utolsó ítélet előtt kerül sor a nem hívők feltámadására. A tenger ki fogja adni a halottakat, a pokol ki fogja adni a halott lelkeket, és meg fognak állni Jézus Krisztus előtt.
  – Meg fogja kapni mindenki a méltó büntetését.

Menny és Gyehenna
 1. Akik Krisztus előtt haltak meg, azoknak a lelke az alvilágba került. (Seol héberül, Hádész görögül)
  Ennek két része a Pokol és a Paradicsom (vagy Ábrahám keble).
  /Lukács 16:19-31/ – Lázár nevű koldus és a gazdag ember:
  – Látták és hallották egymást, de nem lehetett átjárni. Nagy közbevetés volt közöttük.

  Paradicsom: Azért létezett, mert az áldozati állatok vére nem tudta elvenni a bűnt, csak elfedezni azt. -> Nem jelenhettek meg Isten jelenlétében.
  Meg kellett várni, amíg Isten Báránya elveszi a világ bűneit.
  /János 1:29/ “… Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!”

 2. Jézus meghalt, alászállt a Seolba és kihirdette a győzelmét.
  -> A Paradicsomi részt fogta és felvitte a Mennybe, Isten lakhelyére.
  /Efézus 4:8-10/
  8 Ezért mondja az Írás: Fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. 9 Az pedig, hogy fölment, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. 10 Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.”
  – Innentől kezdve minden embernek, aki hitt Jézus Krisztusban, a lelke a Mennybe megy, a teste pedig várja a feltámadást.
  Pokol: Maradt az alvilágban.
  ~ Előzetes letartóztatás/fogda, ahol várnak az ítéletre.
 3. Az Ítélet (képen a kis buborék) a korok végén lesz, amikor feltámadnak a nem hívők.
  = Fehér Trón Ítélet
  ~ Bírósági eljárás, ahol a büntetés mértéke kerül meghatározásra. (Nem a hossza, mivel az örökkévaló.)
  – Ekkor a Pokol bele lesz vetve a Tűz tavába/Gyehennába (Gehinnom szóból).
Ez a teremtés el fog tűnni, meglesz az Utolsó ítélet. (Jelenések 20:11) -> Új ég & Új föld

Keretes szerkezet:
/Mózes 1:1/ Teremtés, ég és föld teremtése.
/Jelenések 21:1/ Új teremtés, új ég & új föld teremtése.

 • Új ég & Új föld: /Jelenések 21/
  – Tökéletes
  – Örökkévaló
  – Nem lesz bűnbeesés.

  /Jelenések 21:1/ Egy szent város száll alá: Új Jeruzsálem, Mennyei Jeruzsálem.
  = Örök lakhelye az igazaknak és Istennek.
  – Nem a Menny az örök lakhelyünk, hanem Isten lakhelye, a Menny fog leszállni az új földre.
  – Az örök lakhelyünk az új földön lesz, a Mennyei Jeruzsálemben.

  A megváltás végső kiteljesedése:
  – Hogy az örökkévaló Isten és az ember örökkön-örökké együtt él az új égen és új földön.
  – Hogy a Menny és a föld össze fognak olvadni. Örökre.
  Ez az Örök kor.
  Nem lesz Menny és föld, hanem minden együtt lesz.

  Utalások a Mennyei Jeruzsálemre Jelenések előtt:
  /Galata 4:26/
  /Zsidók 11:9-10/
  – Az a város, amit Ábrahám keresett, az alapokkal bíró város, amelynek készítője maga Isten. És Isten készített egy várost. /Zsidók 11:16/
  /János 14:2/
  2 Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.”

  /Jelenések 21:3/ Isten sátra az emberekkel lesz. Nem lesz olyan, hogy Menny és föld, hanem Isten az emberekkel lesz örökkön-örökkön-örökkön-örökké.
  Ez a Sátoros ünnep végső végső beteljesedése.

  /Jelenések 21:4/ Teljes mértékben elvétetik az átok, ami a földön volt!
  – Minden könnycsepp eltöröltetik.
  – Nem lesz több halál, sem gyász, sem fájdalom.
  /Jelenések 21:5/
  Isten mindent újjá tesz.
  – És meg is pecsételi ezeket a szavakat: “…mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak.”

  /Jelenések 21:6/ Kiszólás: Hív az élet vizének forrásához. “Én adok belőle. Ingyen! Most van a döntés ideje. Jöjj és vegyél az élet vizéből ingyen!”

  /Jelenések 21:7/ Hívők öröksége.
  “Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.”

  /Jelenések 21:8/ Hitetlenek öröksége.
  “A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz; ez a második halál.”

  /Jelenések 21:11/ Isten Sekina dicsősége teljes mértékben ott lesz, és beragyogja a várost.

  /Jelenések 21:12-27/ A Mennyei Jeruzsálem jellemzése.
  – Kocka formájú, mint a Szentek szentje is.

  Itt lesz az összes ígéret legvégső beteljesedése!