Bibliaóra Havellant Csabával: Az Úr ünnepei 2. rész

2020 május 24. vasárnap  14:39
Rövid összefoglaló:
– 7 évről-évre ismétlődő ünnep – 4 tavaszi, 3 őszi
– Nem csak ünnepek, hanem prófétai jelentéssel is bírnak. Eseményeket jelölnek Isten prófétai naptárában.
– Hármat néztünk meg közülük múlt alkalommal:
I. Pászka
II. Kovásztalan kenyerek ünnepe
III. Első zsenge ünnepe
Az Úr ünnepei, Isten prófétai naptára
IV. PÜNKÖSD: (héberül) SÁVUÓT = hetek (sávuá = hét)
 • Május vége – június eleje környékére esik
/3. Mózes 23:15-17/ találjuk a róla szóló rendelkezést
 • Első zsenge után 7 hét (49 nap) telik el + egy nap -> Vasárnap (50. nap)
 • PENTEKOSZTÉ (görögül) = ötven
 • A búzaaratás / első kenyér ünnepe (ahogy az Első zsenge az árpaaratásé)
 • Szertartás: Két búzából készült, kovászos kenyér bemutatása az Úr előtt
Jelentése:
 1. ARATÁS
  – Az Első zsengétől kezdve, Pünkösdön át, egész nyáron és ősz elején aratás van, amit legvégül a Sátoros ünnep zár.
  /János 4:35/ “… nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra.”
  – Mi most az ARATÁSBAN VAGYUNK!
  – Most Pünkösd után, de még az őszi ünnep, a kürtzengés ünnepe előtt vagyunk!
  – Ez az elhívásunk! Emiatt vagyunk még itt!
  /Apostolok cselekedetei 2. fejezet/ 3000 zsidóval indult Krisztus aratása -> pogányok /Apcsel. 10/ -> missziós utak /Apcsel. 13/ -> és végig, 2020-ig aratás van! Isten népe munkában van.
  – A keresztény élet nem valami másról szól. Nem a kényelemről, nem arról, hogy nekem mi a jó.
  Hanem arról, hogy aratómunkás vagyok. A csűrök betelnek az aratással. (Máté 13)
  – Most van az idő, hogy a népek megismerhetik Krisztust!
  /Máté 9:37-38/ “Az aratni való sok, de a munkás kevés…”
  /Máté 28:18-20/ Ki vagyunk küldve aratásra!
 2. A GYÜLEKEZET SZÜLETÉSE
  /Apcsel. 2/ A Szent Szellem kiáradása & a gyülekezet születése.
  Pünkösdkor 2 db kovászos kenyeret mutattak be az Úr előtt:
  – Zsidó és pogány lett egy testté. /Efézus 2:14-15/
  – Ugyanabból a lisztből – Ugyanazon Szellem által meríttettünk be Krisztus Testébe. Ahogy a búzaszemek meg vannak őrölve, úgy kereszteltettünk Krisztus Testébe.- Viszont nagyon sokan nem tapasztalják meg ennek az áldását, valóságát, örömét és szabadságát még itt a Földön.
  – Ahhoz, hogy megtapasztaljuk ennek a valóságát, FONTOS, hogy a búzaszem meg legyen őrölve! Fontos, hogy apró, finom LISZTTÉ váljon!
  – Nem eljárok gyülekezetbe, hanem része vagyok!
  – Annyi büszkeség, egó és egyénieskedés van bennünk a bűn miatt! Akadályoznak minket, hogy megtapasztaljuk mindezt.
  (pl. megsértődök másokra, vagy összehasonlítom magam másokkal)Gyülekezet: együtt éljük meg ezt az életet. Valakinek meg kell bocsátanom, valakitől el kell fogadnom.
  Ki kell lépnem a középpontból és megérteni, hogy a gyülekezet nem rólam szól.
  – Meg kell halnom a büszkeségemben.
  – Ebben van a hatalmas áldás: kis búzamag voltam -> most más egy egész kenyér életét tapasztalom meg!

  Ha hiányzik az egység, akkor nincs ott az a jó illat, az a kenet, mint amikor Krisztusnak és Isten népének vagyunk alávetve. Megértem, hogy nem a saját szolgálatom a legfontosabb, hanem van valami, ami annál fontosabb.

 3. KOVÁSZOS kenyereket kellett vinni
  Kovász = bűn
  -> Jól lehet, hogy a gyülekezet Krisztus Teste, de amíg itt van a Földön, továbbra is gyarló. Továbbra is kovászos, bűnös.
  Nem identitásában, hanem mindennapos életében.
  – elbukunk
  – hibázunk
  – megbántunk valakit
  Sokan keresik a “tökéletes” gyülekezetet, de egyikünk sem tökéletes!
  Akik “tökéletes” gyülekezetet keresnek, csalódnak, és akár azt is mondhatják, hogy nem szeretik a gyülekezetet, Krisztus menyasszonyát! <- Éretlenség
  -Érettség: Azzal a szívvel, gondolkodással vagyunk a gyülekezet felé, mint Krisztus.
  – Hogyan gondolkodik Krisztus a gyülekezetről? /1. János 3:16/
II. KÜRTZENGÉS ÜNNEPE
 • 4 nagyon hosszú hónap telik el ünnep nélkül, amíg folyik az aratás.
  ~ Krisztus első és második eljövetele között eddig 2000 év telt el.
 • Most van az aratás, a gyülekezet kora – amit a próféták nem láttak tisztán.
  – A próféták kétféleképpen írták le a Messiást – mint Messiás Király, és mint szenvedő Messiás.
  – A zsidók királyt vártak, de szolgaként jött el a Jézus.
  – Most viszont az aratás kora van, és egyre közeledünk a Messiás Király eljöveteléhez! /Apcsel. 1:6-8/ Előbb tanúk lesztek és aratómunkások.
A gyülekezeti kor a Kürtzengéssel fejeződik be!
 • Szeptember körüli ünnep, Tisri hónap 1. napján van
 • (héberül) RÓS HÁSÁNÁ = az év feje (ez náluk a polgári év kezdete)
 • (bibliai neve) JOM TERUA = kürtzengés napja
 • Megjelent a (hónap elejét jelző) újhold -> megfújták a kürtöket/sófárokat (kos szarvból)
 • 100x fújják meg a sófárokat (sokféleképpen és mindnek más jelentése volt)
  Akkoriban kürt hangjával kapott Izrael parancsokat (pl. riadó)
  ~ Ugyanez fog történni!
  Jön a világtörténelemben egy pillanat, amikor megszólalnak a sófárok!
 • Sófár hangzott…
  … mikor elindultak a pusztai vándorlásra.
  … mikor összegyűlt a nép.
  … mikor Izraelnek adatott a törvény és Isten megjelent! /2. Mózes 19/
  Sófár hangjával fog Krisztus is megjelenni. (Titusz 2)
  … a király koronázásakor.
  … figyelmeztetésként – veszélyre, ítéletre, hadseregre. (Kürtzengéskor is figyelmeztetés lesz az egész világnak!)
  … hogy bűnbánatra hívjon.
  Amikor a gyülekezet elragadtatik, a sófár bűnbánatra hívja az egész világot, mert hamarosan itt van az ítélet.
 • /1. Korinthus 15:50-53/ 2 dolgot mond:
  – Az újszövetségi hívők mind feltámadnak!
  – Mi, akik még élünk, mind elváltozunk.
  Gyorsaság! Ezt emeli ki. Ahogy Jézus is tolvajhoz hasonlította azt a pillanatot – akkor jön el, amikor senki nem várja.“az utolsó trombitaszó” nem Jelenések trombitáira utal, ez még a Nagy nyomorúság előtt lesz. Az ünnepek között is előbb van.
  Kürtzengéskor 100x szól a sófár, és az utolsó (TEKIA GEDOLA) a nagy trombitaszó. Aki megfújja, addig kell fújnia, amíg szusz van benne.
 • /1. Tesszalonika 4:14-17/ Riadó lesz!
  – Ahogy törvényadáskor megjelent Isten, – és villámok, tűz, szélvihar kísérte és kürtzengés szólt – Krisztus megjelenésekor is kürtzengés lesz.
  – A nagy EGYBEGYŰLÉS! Mind feltámadnak, akik hittek Krisztusban, és velük együtt mind elragadtatunk, akik hiszünk Krisztusban.
 • Kürtzengés ünnepe mit jelent:
  – Isten megjelenése
  – feltámadás, összegyűjtés
  – elragadtatás
  – figyelmeztetés
  (a Nagy nyomorúrágra)
  – bűnbánatra való hívás