Beszélgetés (rap)

2016 október 30. vasárnap  18:30

Ez a beszélgetés az Önts tiszta vizet a pohárba! & Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! c. üzenetekhez kapcsolódik. (2016. október 30. vasárnap 16:30)

P. Farkas Laci: Nagyszerű volt látni azt a kategóriát, amit ránk alkalmaz az Úr Jézus! Van ez a kategória, ahol azt mondja: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!; és ránk is ugyanezt értette. Engem nagyon megáldott, hogy menedékváros számunkra, amikor használjuk ezt a kategóriát. Nagyon sokszor tényleg nincs is más kimenekedő út, nincs más menekvés számunkra, hanem csak ez az egy, amikor azt mondjuk: Igen, bocsáss meg nekik!

Olvastam, igazából még most is olvasom azt a könyvet, amit Dr. Ross Campbell írt, és a címe: Dühöngő ifjak. Arról ír a könyvben, hogy miért olyan haragosak a fiatalok, miért van olyan sok dühös ember. Röviden, arra vezeti vissza, hogy azért, mert nem érzik magukat szeretve, nem jutott el szeretet hozzájuk. Idéz valakit, aki azt mondta, hogy a harag egy fizikai készenlét, hogy bánjunk a helyzettel.

Ebben a történetben 1Sám 1-ben ez annyira jól látszódik. Az egyik feleség Peninna, aki amikor megtudta, hogy a férje Annát jobban szereti, akkor a természetes reakciója a düh volt, mérges, haragos lett. Nyilvánvalóan nagyon tettre kész volt, és szerette volna kontrollálni, irányítani ezt a helyzetet. A haragjában igazából nem a férjét találta meg, hanem a másik feleséget, Annát, és aztán Annán töltötte ki a haragját, neki mondta: „Figyelj! Te vagy az oka a helyzetemnek. Rendezzük ezt!” Nem jól rendezte.

Hozzászólás: Ez nincs benne a Bibliában, te teszed bele. Ezt az emberi gondolatok adják hozzá. Én ezt nem látom ott.

P. Farkas Laci: Te nem így látod. Ahogy olvasom ezt a történetet, nekem nagyon egyértelműen ebben a feleségben ott volt a frusztráció, nagyon dühös volt.

Hozzászólás: … Én nem értek egyet, csak azzal, amire az Úr azt mondja, hogy ámen. Ha nincs benne a Bibliában szó szerint az, amit Peninna gondolt…

Az a szeretet, amit én adhatok, nem az a szeretet, amit Isten ad, és amivel Isten a keresztre küldte a szeretetéből a Fiát, mert úgy szerette a világot. Nem engem és téged és minket, hanem az egész világot. Tehát lehet, hogy érzi a kívülálló, a hitetlen ember, hogy hiányzik a szeretet, de ezt nem tudom én adni. Ezt csak akkor adom, ha bennem lakik a szeretet. A Szeretet.

A háttérben ott van az, amit olvasok. Nem tehetek róla, ha valami foglalkoztat, akkor azon keresztül látok mindent. Azt mondja Jézus: Ha meg nem gyűlöli még a saját lelkét is, nem lehet az Én tanítványom. Nekem gyűlölnöm kell azt, amit addig tudtam, ahhoz, hogy Jézus Krisztus tanítványa lehessek. Mert újat kezd, teljesen újat kezd. Ezért jeleztem olyan intenzíven, hogy nem.

Amikor a házban felújítást kellett csinálni, és a kéményt kellett megcsinálni, akkor mindenhol kéményt láttam. Amikor mást kellett, hogy megcsináltassak, akkor mindenhol azt láttam. Először nem értettem: Ez tulajdonképpen miért tanítás nekem? Azért, mert az én irányultságom dönti el, hogy mit veszek észre a dolgokból, és azért kell, hogy kárnak és szemétnek ítéljek mindent, hogy igazán tanítványa lehessek. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni…

Nagyon nehéz, hogy csak Isten tanítson. „Elolvasok mindent, ha Te adod a kezembe, de csak addig olvasom, ameddig Te adod a kezembe.” És annyira érdekes, annyira izgalmas, annyira rímel arra, ami éppen a problémám, hogy akarom azt venni. Nehéz. Tényleg csak egyetlen mód van: Ha állandó kapcsolatban vagy, és kéred, hogy ne!

Kérdés: Tehát három példa volt a megbocsátásra. Kétszer, amikor élete végén mondta valaki: Bocsáss meg nekik! Ez volt Jézus és István. A harmadik pedig az, amikor Pál mondta: Ne rójad fel nekik! Ugyanakkor ez egy-egy adott helyzetben volt, vagy az élet végén vagy egy nagyod rövid szituációban.

Rengeteg példa van, amikor nem ezt mondták, se Jézus, se Pál, se István, hanem felvették a kesztyűt. Pl. István korábban vitatkozott a farizeusokkal, Jézus kiűzte a kufárokat a templomból, Pál vitatkozott az athéni főtéren. Hogyan lehet megkülönböztetni azt, amikor azt kell mondani: Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!; vagy felvenni a kesztyűt, és harcolni, vitatkozni.

P. Brian: Nagyon jó kérdés! Jézus kiűzte a tolvajokat a templomból. Jézus embereket képmutatóknak hívott, üres síroknak nevezte őket, halott ember csontjainak hívta őket. Itt egy nagyobb kérdés: Mi volt Jézus hozzáállása feléjük, amikor ezt mondta? Pál nem ördög fiainak nevezte-e azokat, akik kicsi bálványokat készítettek, és azokat árulták? Aztán az embert, aki követte Pétert, és meg akarta venni tőle a Szent Szellemet, őt erősen megfedte.

Úgyhogy ez nyilván nem arról szól, hogy egy hívőnek soha nem lehetnek kemény szavai. Mert van, amikor kiélezetten beszélünk. A kérdés az, hogy miért beszélünk így, és mi ennek az alapja? Mert tudjuk, hogy Jézus nem ítélt. Azt mondta, hogy nem azért jött, hogy bárkit is megítéljen, de az Atyának a szívéből beszélt a helyzetekben. Mát 23-ban, amikor Jézus megdorgálta a farizeusokat, mindenki más előtt tette ezt. Lehetséges – de nem tudjuk, mert a Biblia nem mondja –, hogy Jézus a többi ember miatt dorgálta meg őket. Mert azokat képviselte, és miattuk dorgálta meg a farizeusokat. Mert ha egyedül lett volna a farizeusokkal, akkor lehet, hogy nem lett volna ennyire éles szavú.

Amikor az asszonyt, akit házasságtörésen kaptak, a vének elé hozták, és megkérdezték: „Ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. Te mit mondasz, mi legyen vele?”; akkor csak ez a kis csoport volt ott, és úgy tűnik, hogy Jézus egyáltalán nem dorgálta meg őket. Letérdelt, és írt valamit a homokba. Nem tudjuk, hogy mit. Aztán azt mondta: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Aztán újra lehajolt és írt. Azok pedig egymás után elmentek, kezdve a vénekkel.

Amikor Jézus azt mondta: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!; akkor ez számukra és számunkra is azt jelenti, hogy törvény szerint, hivatalosan beteszi őket az egyik kategóriába. Ez nem az, hogy hogyan bánok el a helyzettel. Mert lehet, hogy megdorgállak téged, de az alapja, amiért csinálom, az más. Nem azért van ez, mert neked a bűneidért fizetni kell, hanem azért van, mert ez az, amit a szeretet tenne. Néha a szeretetnek nagyon erősnek, erélyesnek kell lennie. Ez igaz a gyermekekkel, és igaz felnőttekkel is.

Úgyhogy az a lényeg, hogy nem teszünk embereket abba a kategóriába, hogy őket meg kellene büntetni, és nekem kéne ezt a büntetést végrehajtani. Hanem betesszük őket abba a kategóriába, akiknek meg lett bocsátva, mert nem direkt tették. Aztán hagyom, hogy Isten Szelleme vezessen engem, hogy minek kéne történnie. Lehet, hogy megfenyítem, megdorgálom őket, és az is lehet, hogy mérges vagyok, de ez a harag nem kapcsolódik a büntetéshez.

2Tim 3-ban van néhány nagyszerű szó.

2Tim 3:16-17 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere.

Isten Igéje meg tud feddni téged, ki tud javítani, és az intéssel meg tud állítani. Egy gyermeknek azt mondanád: Hagyd abba! Megállít, aztán jön kijavítás, aztán oktat, nevel az igazságban. Nekünk lehet ez a fajta szolgálatunk egymás felé: „Most ezt abba kell hagynod! Ez nem Isten akarata.” Aztán jön a kijavítás, a megjobbítás, ami azt jelenti, hogy kijavítom, megfeddem, ami rossz; ellene megyek annak, amit mondanak, megcáfolom, aztán elmagyarázom. Ez nem arról szól, hogy jó vagy rossz, hanem ez tanítás.

A Krisztus Testében nekünk lehet ilyen szolgálatunk egymás felé, és lehet olyan is, ahogy Jézus tette, hogy egy csoport hívővel vagyok együtt, vagy egy csoport bűnössel vagyok együtt, és jön egy farizeus, aki meg akarja támadni ezeket az embereket, mert bűnösök, akkor nagyon erélyes lehetek a farizeussal. Mert Mózes székébe teszik magukat, és a bűnöst beteszik a második kategóriába. Isten szíve viszont az, hogy senki ne legyen abban a kategóriában.

A kérdés az: Van bárki a második kategóriában? Ján 9-ben úgy tűnik, mintha ez igaz lenne. Itt a történet vak emberről, aki meggyógyult. Így beszélt a farizeusokhoz:

Ján 9:33-34 Ha ez az ember nem Istentől lenne, semmit sem tehetne. Erre azt mondták neki: Te mindenestül bűnben születtél, és te tanítasz minket? És ezzel kidobták.

Kiközösítették azt, aki meggyógyult, merthogy: Csak egy ostoba bűnös!

Ján 9:35-38 Meghallotta Jézus, hogy kidobták, és amint rátalált, megkérdezte tőle: Hiszel-e az Emberfiában? Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus pedig azt mondta neki: Most már látod is őt, mert aki beszél veled, ő az. Ő pedig azt mondta: Hiszek, Uram. És imádta őt.

Ez az első kategóriás ember. Mert aki hisz Jézusban, meg van mentve.

Ján 9:39-40 Jézus pedig azt mondta: Ítélet végett jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. A vele levő farizeusok közül néhányan hallották ezt, és megkérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk?

A vak ember vak volt, aztán látott, de még mindig vak volt, mert nem hitt Krisztusban. Jézus aztán azt mondta: Láttad Őt, és mostmár beszélsz Hozzá!; mire azt felelte: Hiszek.; és hitt Krisztusban. Aztán Jézus azt mondta: Eljöttem, hogy a vak lásson, és akik látnak, vakká legyenek. A farizeusok megkérdezik: Mi vakok vagyunk?

Ján 9:41 Jézus azt válaszolta: Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, a bűnötök megmarad.

Úgy tűnik, hogy két kategória van. Ha egy ember beleszületik az első kategóriába, és elutasítja, akkor úgy tűnik, hogy átkerül a másik kategóriába: a bűne megmarad, miközben Jézus meghalt, hogy elvegye ezt.

Zsid 10. Jézus a Főpap, Aki új és élő utat készített.

Zsid 10:19-29 Mivelhogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan vétkezünk, miután eljutottunk az igazság megismerésére, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Aki megveti Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra, irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltó az, aki az Isten Fiát megtapossa, és a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelem Szellemét megcsúfolja!

Hallottak az új szövetségről. Aztán elutasították az új szövetséget, és ehelyett a mózesi szövetséghez tartották magukat. A mózesi szövetség azt mondta: Ha akaratlagosan vétkezel, akkor el leszel vágva kegyelem nélkül. Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó! Az, aki elutasította azt, hogy az első kategóriában legyen, aki elutasította az új szövetséget, és azt mondta: nem akarom az új szövetséget, a régit akarom. A régi szövetség viszont azt mondta: A bűnösök meghalnak.

Úgy tűnik, hogy Jézus is ezt mondta. „Ha vak vagy, és aztán kérsz, meggyógyulsz. Krisztus meggyógyítja a vakságodat. Ami 2Kor 4:4 szerint az elme vaksága, és az egész világ meg van vakítva. A hitetlenek elméje meg van vakítva. Hit által azonban láthatjuk Krisztust. Viszont ha elutasítják Őt, akkor benne maradnak a bűneikben, és ítélet vár rájuk, ami nem nekik lett eltervezve. Mert a pokol Sátánnak és az ő angyalainak lett. Emberek ennek ellenére azt választják, mert elutasítják Isten kegyelmét, nem akarnak Istennel tenni semmit.

Kérdés: Az előbb nekem úgy tűnt, hogy a feddés megengedett, de a büntetés nem megengedett. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor Isten is büntet – „Akit szeretek, az megfenyítem, megbüntetem.” – a javítás szándékával. Pl. Pált is eltiltották az Úrvacsorától egy időre, kizárták egy időre a gyülekezetből, azért, hogy megjavuljon. Jézus sem mindenkit gyógyított meg, volt, akit meggyógyított, volt, akit nem, és büntetés volt azoknak, akiket nem gyógyított meg, ugyanakkor az is a javítás szándékával történt. Azért, hogy ők is megtérjenek. Tehát a büntetésnek is van létjogosultsága, de csak javító szándékkal. Ezzel egyetértesz-e, mert én másként értettem az előbb?

P. Brian: Azt mondod, hogy az én feddésem hasznos számodra?

Kérdező: A büntetés is lehet hasznos.

P. Brian: Igen, úgy gondolkodom, hogy a büntetés az ilyen törvényes dolog, és semmi köze ahhoz, hogy az jó-e neked. Annak egy dologhoz van köze: megszegted a törvényt, és ezért fizetned kell, de nem törődik veled.

A fenyítés és a büntetés között a különbség, hogy a fenyítés hasznos, az törődik veled, a büntetés pedig nem törődik veled. Az egyik a családban történik, a kapcsolatok összefüggéseiben, környezetében, a másik pedig egy tárgyalóteremben. Az törvénykezés vak, és nem számít, hogy ki vagy. Megszegted a törvény, fizetned kell. Ez az, ahol az Úr azt mondta, ne ítélj meg senkit.

A hívőknek is lesz ítélete, ez a bémaszék ítélete, Krisztus ítélete, és a hitetleneknek is lesz ítélete. A hívők ítélete a jutalmakról szól, és a hitetlenek ítélete az, hogy milyen fokú szenvedésük legyen a pokolban. Ennek semmi köze a hívőkhöz, hanem Istenhez van köze, és hozzájuk. Mert mi nem kívánjuk, hogy bárki a pokolra jusson, hogy bárki büntetve legyen.

Mi büntetve vagyunk pl. a gravitáció miatt. Ha házasságtörésben élsz, akkor annak meglesznek a következményei rajtad. Ha alkoholt iszol, ha drogozol, akkor lesznek következményei számodra. Lehet, hogy kicsi, lehet, hogy hatalmas. Ha cigarettázol, a következményei megvannak. Ez viszont nem büntetés, és nem is fenyítés. Ez az, hogy a döntéseknek vannak következményei, az életnek vannak következményei. Emberek, akik kiugranak egy repülőből, azoknak lehet, hogy fájni fog valami, néhányuknak jobban, másoknak nem annyira. Mert a gravitáció így működik. Megbüntet minket a rossz döntéseinkért.

Hozzászólás: Kezdek rájönni, hogy én nem jól értettem a prédikációdat. A kérdés alapján. Én úgy értettem, hogy két kategória volt addig, amíg az Úr Jézus keresztáldozata meg nem történt. Ekkor megszűnt a második kategória, és lett egy, amibe én beletartozom, és te is, és mindenki. Így értettem. Ebből következően én nem ítélhetlek meg téged, hogy valamit rosszul csinálsz-e vagy jól, mert te is ugyanabban a kategóriában vagy, amiben én. A másik kategória a kiirtás kategóriája.

Nekem, aki megváltott vagyok, és aki elfogadtam az Úr Jézus vezetését a Szent Szellemben, nekem kötelességem a Szent Szellem vezetése alatt azt tenni, amit Ő mond. Ha azt kell neked mondanom, hogy képmutató vagy, akkor nem gondolkodhatok rajta, hogy megmondhatom, vagy nem mondhatom, hanem azt kell mondanom, hogy nagyon képmutató vagy. Te megkérdezheted: Miért vagyok képmutató?; akkor én megkérdezhetem: Uram, most mit csináljak? Nem tudom, de ezt érzem például.

Az a kérdés, amit feltett, egészen más felé vitte az én prédikáció-hallásomat. Jó kérdéseket tett fel, csak nem azt, amit én megértettem. …

P. Jukka: Van egy téma, amiről szeretnék beszélni, ami betakarja ezt a többféle beszédet, amit itt hallottunk most. Erről írtam ma az interneten egy közösségi weboldalon.

A te tested Istennek egy eszköze, egy hangszere. Van zongora, van gitár, van basszusgitár, van harmonika… A mi testünk nagyon fontos hangszer Isten számára. Aztán a bűn miatt Sátán el tudja ezt lopni, és rossz lesz a melódia. Krisztusban teljesen máshogy szól ez a melódia. Az egy szerelmes dal. Az életünk a kereszten át leleplezi azt a szerelmes dalt, a szívemből jön.

Van azonban egy csata a bűnös természet miatt. Mi a gyógyszer erre? Nem a passzivitás, és az sem, hogy a hústestben élek. Akkor mi a gyógyszer? Hallgatni Istent. Hagyni, hogy az Ő Igéje kirúgja az ádámi reakciókat. Az Ige kitisztítja a szívedet, a te hangszeredet megtisztítja, és a melódia tiszta, mint a menny.

Lehet, hogy nem érted, amit mondok. Hallottatok már énekest úgy énekelni, hogy félrecsúsznak a hangok? Ez a hústest hangja. Kikerült Isten hangolásából. Nincs összehangolva Istennel. Jézus Krisztus azt mondja: Én vagyok az „A”. Össze kell, hogy legyek hangolva Istennel a kereszten keresztül. Össze vagyok hangolva az „A” hanggal. Szinkronizálva kell, hogy legyen Istennel.

Szeretem, hogy ugyanazon a szívritmuson lehetek Istennel most. Igen, ember vagyok, bukdácsolok, de tanulok járni, aztán megint elbukom, de felállok, és megtanulom Őt hallani, hogy az „A” bennem legyen, és ahelyett, hogy az életem a hústestemet képviselné, a mennynek a színeit ragyogja. Az emberek olvassák az életed tevékenységeit, én olvasom p. Brian életének cselekedeteit, olvasom a testvérek életét… Tudod, mi jön ki ebből? Ez Istennek az eredete, kezdete. Ki a te alkotód, terveződ? A Biblia elején Isten azt mondja: Alkossunk embert, olyat, mint Mi. Ki a te alkotód? Isten Maga. Úgyhogy mi leleplezzük az Ő jellemét. Ezt értem az alatt, hogy az „A” nagyon tiszta, nincs félrehangolva.

Lehet, hogy te nem vagy jó énekes, de lehet, hogy jól énekelsz a zuhany alatt. Lehet, hogy olyan akartál lenni, mint valamely ismert énekes… Krisztusban az vagy! Krisztusban tökéletes vagy. Krisztusban nem lát Isten semmilyen hibát. Krisztusban teljesen tökéletes vagy.

Kategória: Egyéb