Beszélgetés (rap)

2016 október 19. szerda  20:20

Ez a beszélgetés az És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővelkedjék c. üzenethez kapcsolódik. (2016. október 19. szerda 18:30)

Kérdés: A szeretettel kapcsolatban. Az érzelmek azért kényelmesebbek, mert abban nem baj, ha nem értünk egyet. Ha viszont ismeretre terelődik a szó, akkor előfordulhat, hogy az egyik nem a helyes ismeret szerint van. Vagyis, ha nem értünk egyet, akkor még a végén egyet nem értés van, és ha egyet nem értés van, azt lehet, hogy konfliktusként éljük, és az már olyan, mintha nem is lennénk szeretetben. Hogy kell ezt megélni? Hogy kell ezt helyesen kezelni? Az egyet nem értést az ismeretben.

P. Borci: Ugye, én azon az állásponton voltam mindig is, hogy minek vitatkozni, amikor verekedni is lehet. 🙂 Mennyivel egyszerűbb így lerendezni! Sokkal rövidebb is. Csak az Úr Jézus nem ezt tanácsolja nekünk.

Van néhány módszer, amit én alkalmazni szoktam ezzel kapcsolatban. Mert általában akkor nincs egyetértés, hogyha nincs bizalom a két fél között. Ha nincs bizalom, az minden kommunikációt megöl. Iskolapélda. Jucika benn ül az irodában. Egész nap gépel. Nagyon fél a főnöktől, mert nagyon szigorú ember. A főnök hívatja a kisasszonyt, hogy megdicsérje. Azt mondja neki: „A kisasszony annyira jól dolgozik! Annyira meg vagyunk elégedve magával! Köszönjük a munkáját!” Jucika hogy fogja érteni ezt? Átvitt értelemben.

Az első az lenne, hogy megpróbálnám valami módon a bizalmat növelni a másik személyben, személyekben. Ugyanakkor p. Fodorék konyhájában van egy kiírás: A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a Szent Szellem jelenléte. Úgyhogy nem félünk a konfliktusoktól. Konfliktus, konfrontáció nélkül nincsen intimitás a kapcsolatokban. Senki nem örül az ilyesmiknek, de szükségesek. Vannak ún. megmondó emberek, akik nagyon szeretnek másokat kiigazítani, és általában ezek az emberek nagyon nem tudnak kiigazítást elfogadni.

P. Marian Józsi: Ebben a világban az a helyzet, hogy szeretethiány van. Ahogy megnézzük az Írást, látjuk, hogy az emberek sóvárognak szeretetért, elfogadásért.

Mi most Kínában Mózes 2. könyvén megyünk át gyülekezetként. Most vasárnap a prédikációm címe: Kenyér és víz. Átjönnek a Vörös-tengeren, Isten nagyon kegyelmes, utat készít és kegyelmet ad. A kegyelme miatt megöli a fáraót és a hadseregét. Nagyon érdekes, hogy fáraó és csapatai Sátánt képviselték abban a helyzetben. Azt mondta Mózes fáraónak: Engedd el az embereinket! Ez Isten üzenete neked. Fáraó azt felelte: „Nem! Nem!…” Kilencszer mondta, hogy nem aztán igen. Azután megbánta, hogy igent mondott, és vissza akarta őket szerezni.

Csodálatos, hogy Izrael Istené. Ahogy megnézzük Isten szeretetét az Ő népe felé, az a helyzet, hogy éhesek és szomjasak. Ott vannak a pusztában, és a Biblia azt mondja, hogy perelnek Mózessel. Mondják neki: Inkább meghaltunk volna jóllakottan Egyiptomban, minthogy itt haljunk meg a pusztában veled. Isten kegyelmet ad nekik, és ad nekik húst. Húst este és mannát reggel. Később pedig vizet. P. Borci használta ezt, hogy Mózes nem beszélt a sziklához, hanem rávágott. Az a fő, hogy Isten kegyelmes és szeret. Ott az éhség, ott a szomjúság, és Isten kegyelmes.

Ez nagyon fontos a szeretet, a megértés témájában. Mert könnyű a saját igazunkért harcolni, és megmagyarázni, hogy nekünk van igazunk. Könnyű oldalakat, csoportokat választani, de ki az, aki ad kegyelmet? Ki az, aki Isten oldalára áll, és azt mondja: Felejtsd el! P. Stevens írta ezt az éneket: Forgiven, forgotten and gone forever / Megbocsájtva, elfeledve és örökre elvesztve. Kegyelem!

Nagyon sokszor ez az egyszerű válasz. Akarsz szeretetben élni? Adj szeretetet. Akarsz kegyelmet? Kezdj el kegyelmet adni. Mert veled kezdődik. Velünk kezdődik. Ezért volt Isten kegyelmes, hogy tanítsa azt a keménynyakú népet. Mert nem tanulták meg az alapokat, Isten félelmét.

P. Borci: Még egy gondolat a kérdésre. Pál azt mondja a korinthusiaknak: Krisztusnak zsinórmértékéhez mérjétek magatokat. Régen a függőlegest nagyon egyszerű módon állapították meg. Nem volt építési lézerük, nem volt műholdas helymeghatározó technikájuk, hanem volt egy zsinór, aminek a végén egy nehéz fémdarab függött. Ha ahhoz rakták a falat, akkor a fal egyenes lett. Pál azt mondja a korinthusiaknak: „Nézzétek már meg a ti szellemi épületeteket Krisztus mellé állítva! Ahhoz képest egyenes?”

Azt hiszem, hogy ez teljesen kiveszőben van a kultúránkból. Nincs zsinórmérték, hanem egy nagyon csúnya szóval élve: individualizmus van. Az egyénnek a kora. „Én!” Mond valamit a Biblia, amire azt mondják: Ezt én nem így gondolom. Mennyivel egyszerűbb volt néhány száz évvel ezelőtt! Az ilyeneket máglyára vetették. 🙂 Nem kerülték a konfliktus, megoldották. 🙂

Csak ennyi. Olvasom az Írást, úgy olvasom, hogy az Írásnak van igaza, nem nekem. Akkor például látom egy konfliktusban, hogy – p. Józsi igazából a kegyelmet említette – Isten azt mondja: Békemunkások legyetek!

Azt hiszem, hogy a konfliktusban ez még egy fontos dolog, hogy próbáljam keresni a békét, a megbékéltetést, és tudjam azt, hogy vonatkozik erre egy bibliavers. Azt mondja: Ha valaki két ember vitájába beleszól, az olyan, mintha kóbor ebet ragadna fülön. Mi történik, ha egy kóbor ebet fülön ragadsz? Mit csinál a kóbor eb? Megharap. Nem ugat, hanem megharap. Ez történik. Az ember odamegy békét csinálni: „Normálisak vagytok? Mit csináltok itt?” Ilyen „kedves” szavakkal megy oda az ember, a drága szent testvéreknek pedig felhorgad a lelke ettől.

Kérdés – P. Marian Józsi: Amit mondtál az üzenetben: Csak bővelkedjék a szeretet. Beszélnél még erről?

P. Borci: Az nem baj, ha csak beszélni tudok róla? 🙂

– Jó kezdet!

Sok szeretet. Bővelkedő szeretet. Amikor hívő lettem, elolvastam elejétől végéig kétszer a Bibliát. Katona voltam, úgyhogy viszonylag sok időm volt. Az volt az elképesztő, hogy nagyon sok megmaradt bennem a Bibliából. Aztán ez a tudás elszállt. Amikor idejöttem a bibliaiskolába, akkor csodálkoztam, kérdeztem valamit Jób könyvéből, és vakargatták a fejüket emberek: Biztos, hogy ez benne van a Bibliában? Aztán Isten elvette ezt a dolgot tőlem. Talán nem akarta, hogy büszke maradjak.

Szinte a legelső, ami megfogott, az az volt, ahogy Pál Ef 3-ban a szeretetért imádkozik. Aztán legalább egy évig, de lehet, hogy még tovább is imádkoztam saját magamért. Az Ef 3-at imádkoztam, hogy az velem megtörténjen. Aztán láttam, hogy nincsen semmi hatása, úgyhogy abbahagytam. Mostmár tudom, hogy ez olyan, hogy nem látjuk jól magunkat. Én együtt élek saját magammal, és természetes, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok.

Egyszer együtt dolgoztam valakivel. Több száz kilós köveket kellett nem csak megmozdítani, hanem kivinni egy helyről. Az az ember úgy emelgette, és rakta ide s oda ezeket a köveket, mintha kavicsok lettek volna. Elképedve mondtuk: Hogy te milyen erős vagy! Az az ember nem értette, hogy ő nagyon erős. Mert neki ez volt a természetes.

Azt hiszem, hogy van bennem egy kicsi szeretet, van bennem egy kicsi türelem. Nem tudom, hogy ez minek az eredménye. Nagyon kevesen hiszik el rólam, hogy mielőtt hívő lettem volna, féltek tőlem az emberek. Joggal féltek tőlem, mert nem voltam túl kedves.

P. Józsi: Volt egy eléggé életváltoztató üzenetünk Guangzhou-ban. A Korinthusi I. levelet tanulmányoztuk, és ezt értettük meg belőle: Ha bármit is csinálok Istenért, de szeretet nélkül csinálom, az eredménye nulla. Ha feláldozom az időmet, feláldozom a pénzemet Jézus nevében, de ezt szeretet nélkül csinálom – lehet, hogy kötelességből csinálom, vagy azért, mert meg kell csinálni, de szeretet nélkül teszem –, az egyenlő egy nagy nullával.

Ahogy megnéztük a Korinthusi I. levelet, milyen szeretettel – mint egy doktor – ír Pál a keresztényeknek Korinthusban! Ha megnézed, a 11-12. fejezetben Pál megmondja a problémát, és utána leírja a gyógyszert. A gyógyszer az a 13. fejezet. Annyira nem illik bele a Korinthusi levélbe a 13. fejezet! Utána a 14. folytatja tovább. Visszatér újra a problémákra. Ez a kulcs valóban.

A gyülekezetünkben vannak nagyon szorgos tanítványok. Nagyon szorgalmasak! Én is ilyen vagyok néha, szorgalmas. Még a családomat is elhanyagolom, hogy menjen a gyülekezet. Ez az üzenet, ez a nagyon speciális üzenet engem ítélt meg a legjobban. Mert értékeltem az életemet, értékeltem a szolgálatomat, és nagyon sokszor nullát kaptam. Mennyit szenvedtem, és mennyit bajlódtam emberekkel! És elhanyagoltam a családomat.

Tudod, mi történt? Az üzenet után emberek odajöttek hozzám, és velem sírtak. Utána a beszélgetésben emberek megosztottak velünk dolgokat. Milyen mérgesek, hogy ők takarítanak, és senki más nem takarít a gyülekezetben, és szeretnék azt, hogyha tényleg szeretetből tudnának szolgálni. Tehát mondhatom azt, hogy Isten adott egy szeretet-ébredést a gyülekezet minden rétegébe. Mert tényleg annyira könnyű szervezni, annyira könnyű rajongani!

Csodálatos, ahogy Jézus imádkozik a tanítványokért! Mit imádkozik? Azt, hogy legyen szeretet, hogy szeressék egymást. „Atyám, ahogy Te szeretsz Engem.” Azt is mondja: „Erről fogják megismerni, hogy a tanítványaim vagytok. Arról, hogy megvalljátok a nevemet? Vagy arról, hogy dicsekedtek dolgokkal? Dicsekedtek a vallásosságotokkal? Azzal, hogy mennyire vallásosak vagytok, hogy mennyire odaszántátok magatokat? Nem! … Erről fogják megtudni, hogy az Én tanítványaim vagytok, hogyha egymást szeretitek.” Tyű! Ez nagyon mély! És ez ellen van Sátán. „Hogy nézett rám p. Borci az üzenet alatt? Azt merte mondani, hogy alszom az üzenete alatt?!”

Isten Igéje szól, és ez a szeretet-téma nagyon jó. És ez nagyon jó ima: Add, Uram, hogy ne tegyek semmit szeretet nélkül! A szeretet bővelkedjék. Legyen ismeretem és értelmességem! Az az Ige ezt mondja. És ez szeretetről beszél, hogy megértsem.

Tudod, mennyire egyszerű ez? Mi pl. pénzben mérjük a dolgokat, de a szeretet nem kerül pénzbe. Az igaz szeretetet Isten motiválja. Nagyon sokszor, ha a szeretet és a kegyelem és az irgalom ott van egy konfliktus helyzetben, akkor a konfliktusnak menekülnie kell. Egy házasságban vagy a testvérek között. Adunk-e neki teret? Alázat – de nehéz alázatosnak lenni! Mert olyan okosak vagyunk.

Bármit teszek, ha szeretet nélkül van, az egyenlő a nullával. Lelket nyerni szeretet nélkül, az egy nulla. Ezért jó az, ha nem egyedül megyünk, hanem együtt vagyunk és motiváljuk egymást a szeretetre. Ezért fontos a közösség. Mert lehet, hogy szomorú vagyok, és kell valaki, aki motivál a szeretetre. Utána pedig a szeretet motiválja azt, amit teszünk. Az egyik kínai testvér azt mondta: „Ez olyan jól hangzik, pásztor, de miért nincs szeretet? Vagy miért van az, hogy van egy rövid ideig, és utána megint nem tudok szeretni?” Tényleg ez a dilemmánk.

Emlékszem, amikor p. Satelite itt prédikált. Azt mondta: „Én szeretek, de én utálok. Egyik részem szeret, a másik pedig utál. Pedig akarok szeretni, és mégis van, hogy utálok.”; és elmagyarázta az emberi természetet. Tényleg, ez a csodálatos része, hogy hívőkként megérthetjük, hogy Ő szeretett bennünket először. Ez a szeretet. Mivel szeretve vagyunk Isten által, ezért azt a szeretetet tudjuk tovább sugározni másoknak. Elfogadjuk, és akkor tudjuk továbbadni.

Emlékszel az Efézusbeli gyülekezetnek mit mondott az angyal? Jel 2:4 De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Elhagytad! Ami azt jelenti: ha elhagytad, akkor meg tudod keresni, és meg tudod találni újra. Nem elvesztetted. Sokaknak ez a problémája, hogy azt hiszik, hogy elvesztették, és nem keresik tovább. Ez azonban nagyon fontos, hogy elhagytad, és tőled függ, hogy megkeresed-e, és újra meglesz.

A másik az, hogy első szeretetnek hívják. Ez is nagyon fontos. Van olyan, hogy második szeretet? Mit jelent az első szeretet? Én tényleg szerelmes voltam a feleségembe. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok szerelmes a feleségembe? Érted, amit mondok? Ha eddig még nem voltál szerelmes, akkor nem érted.

P. Borci: Megpróbálok nagyon átlátszó lenni. A feleségem állandóan panaszkodik, hogy nincsenek meg a gyerekeknek az igazolványai, a bérleteik, ahova járnak a gyerekek. Láttam a polcot, ahol tartotta ezeket az dolgokat, és rendet tettem ott. Ránéztem: Hát persze, hogy nem találják soha! Olyan magasságban van az a polc, hogy kényelmes odarakni bármit. Papírzsebkendők, mindenféle pici játék, tollak számolatlanul, mindenféle toll… Rendet raktam. Örült a feleségem, hogy rend van.

Aztán jött a konfliktus. Látom, hogy megint odarak valamit. Mondom neki: Így hogyan akarsz megtalálni megint dolgokat? Aztán ebből lett egy konfliktus. Részletekbe nem bocsátkozom. 🙂 Van két szabály nálunk: Vér nem folyhat, tüzet nem gyújtunk! Egyik sem volt, nem folyt vér, és nem gyújtottuk fel a házat. Két nagyon egyszerű szabály. Ugye, milyen jó! Bevezetted már otthon?

Aztán mondom a feleségemnek: Ilyen pici dolgot nem tudunk megbeszélni anélkül, hogy összevesznénk? James Dobsonnak van egy könyve: Kemény szeretet. Több mint húsz éve vezeti a keresztény könyvek eladási listáit. Húsz éve! Erről beszél többek között, hogy egy férj és egy feleség… Lassan harminc éve együtt vagyok a feleségemmel. Miért nem tudunk egy ilyen pici dolgot megbeszélni? Ha egy ilyen pici dolgot nem tudunk megbeszélni, akkor mekkora lehet a baj? Nagy.

Úgyhogy elmentünk sétálni. Mondtam neki:

– Szeretnék kérni tőled egy ajándékot.

– Tudod, hogy nincsen pénzem. Adnod kell rá.

– Ezt pénzen nem lehet megvásárolni. Mi lenne, ha feltételeznénk egymásról, hogy amit mondunk, azt nem bántásból mondjuk? Huszonhét éve szeretjük egymást. Mit szólnál, ha most meghoznánk ezt a szabályt?

– Valószínűleg ez forradalmasítaná a házasságunkat.

Úgyhogy meghoztuk ezt a szabályt, és aztán nagyon óvatosan, lépésről-lépésre konfrontálgatjuk egymást. A következménye az a kapcsolatunkban több intimitás. Nem szexualitásról beszélek, hanem a szeretet mélységéről, amiről Pál beszél. Hiszem, hogy ez, amit úgy hívunk, hogy intimitás, ez a szeretet mélysége. Ef 3-ban azt mondja Pál, hogy van mélysége a szeretetnek.

Mondtam az üzenetben, az a természetes, hogy az emberek kezdenek eltávolodni egymástól. Megismerlek téged, meglátom, hogy milyen vagy, és az a természetes, hogy ezért megvetlek téged. A természetfeletti az, hogyha továbbra is tisztellek. Még egyszer mondanám, hogy ez természetfeletti, hogy nem engedjük, hogy csak úgy a természetes medrében folyjanak a kapcsolataink. Hanem kérünk egy kis hátszelet az Úrtól.

Uram, kérlek, nekem adj nagy hátszelet! Nekem nagy szükségem van rá. Ámen.

Kategória: Egyéb