Beszélgetés (rap)

2016 szeptember 21. szerda  20:30

Ez a beszélgetés a Kicsoda Jézus? Mit tett értünk? Mit tegyünk most? c. üzenethez kapcsolódik. (2016. szeptember 21. szerda 18:30)

P. Schaller: Beszéljünk kicsit az üzenetről. Ez az első pont, hogy kicsoda Jézus? Amikor tudjuk, hogy ki Ő, akkor az nagy hatással van ránk. Ez egy kinyilatkoztatás. Istennek ki kell jelentenie Magát számunkra. Nem ismerjük Istent anélkül, hogy Ő kijelentené Magát számunkra. Látjuk Jézust, ahogy mondta Mát 16-ban: az Én Atyám megmutatta, hogy ki vagyok Én. Amikor P. Bendegúz ismeri Istent, és te is ismered Istent, akkor közösségetek van. Mi ismerjük az Urat, és elmehetünk bármelyik országba a világon, és amikor az emberek ott tudják, hogy kicsoda Jézus, akkor ez a közösségünk.

Kicsoda Ő? Ő Isten, és mi imádjuk Őt. Ez a jele egy kereszténynek. A Szellem ott van benne. Van közössége Krisztussal. Ez a legnagyszerűbb dolog. A gyülekezet erre épül. Volt idő, amikor még nem voltunk hívők. Ef 2-ben azt mondja: Emlékezz arra az időre, amikor nem voltál hívő. Nem emlékszem a bűneimre, de emlékszem arra, amikor hitetlen voltam, Ef 2:12. Emlékezz, hogy ígéret nélkül voltál. Emlékezz, hogy szövetség nélkül voltál. Emlékezz, halottak voltunk a bűneinkben. Ez az 1. pont: Kicsoda Jézus? Ján 1:1-3, Ján 1:18 – Nézzük a dicsőségét. Láttuk a dicsőségét. Ez az 1. pont. Ez fontos és csodálatos.

Én mindig a gyülekezetemben voltam, minden vasárnap, de nem tudtam, hogy kicsoda Jézus. Ott voltam a gyülekezetben, de nem láttam Őt egészen addig, amíg újjá nem születtem. Ahogy elfogadtam Őt, megértettem – ez nagy dolog volt –, hogy kicsoda Jézus. Ez az első.

Kérdezem p. Satelite-t, hogy hogyan van ez a kínaiaknál, hogy nem tudják, kicsoda Jézus, és egyszer csak megértik, rájönnek.

P. Satelite: A kínaiaknak hosszú történelme van, de nem volt igazán elképzelésük Istenről. Európában és az USA-ban könnyű, mert amikor odamész az utcán valakihez, tudja, hogy ki az Isten, Jézus, de Kínában ez nincs meg, fogalmuk sincs Róla. Amikor evangelizálunk, beszélünk Istenről, akkor kérjük Őt, hogy töltsön be minket. Bátran megyünk Istenhez, ahogy p. Schaller is mondta az üzenetben, hogy aztán bátran menjünk másokhoz is megosztani velük, hogy lássák a keresztény életet, és valahogy meg tudjuk mutatni Isten hatalmát a mi életünkben.

A mai üzenetben hallottuk, hogy ha oda akarunk menni valakihez, hogy beszéljünk vele Istenről, előtte Istenhez kell mennünk bátran. Ez egy nagyszerű elv a gyülekezeti életben. Van egy távolság egymás közt, és azon gondolkodsz, hogy oldd meg azt a problémát, hogy közelebb kerülj. Ez igazán arról szól, hogy hogyan tudunk Istenhez menni bátran.

Ha Istenhez oda tudunk menni bátran, akkor a Szent Szellem vezet minket az emberekhez. Az gondolom, hogy ez a módja annak, hogy megosszuk az evangéliumot hitetlenekkel. Bátran megyünk Istenhez, Krisztushoz, a Szent Szellem velünk van, és megosztjuk az evangéliumot az emberekkel. Mindegy, hogy a kultúrának van-e elképzelése Istenről, vagy nincs. Az emberek bárhol a világon ugyanazok. Szükségük van Istenre. Szükségük van Krisztusra. A szívük üres. Keresik, kiáltanak valamiért, ami jelentőségteljes számukra.

A mai üzenetben hallottuk, hogy amit mi csinálunk, az nem egy cselekedet, hanem odamegyünk Istenhez. Ez annyira csodálatos! Mindig azon gondolkodunk, hogy menjünk, és csináljunk valamit, de az annyira fontos, hogy odamenjünk Istenhez, és hagyjuk, hogy Isten rajtunk keresztül tegye az Ő munkáját az Ő módján.

P. Bendegúz: Egy pár dolgot szeretnék hozzátenni. Hogyan gondolkodom ezekről? A közösség nem cselekedet, hanem inkább annak az állapota, hogy a Szellemben vagyunk. Itt erről beszél:

1Ján 1:3 amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.

Alapvetően erről a közösségről beszél Istennel. Aztán azt mondja, hogy ugyanaz a minőség van nekünk egymás között. Bár a vers nem mondja, hogy ez a közösség igazából a Szentháromságból jön. Isten nagy szeretete felénk, hogy a szeretet és a közösség, ami a Szentháromság Maga, ez Köztük van, ebbe be akar vonni minket. Azt akarja, hogy ugyanaz a közösség legyen meg köztünk, ami Istentől jön. Ennek az alapja 1Kor 2:10, hogy a Szellem bennünk van.

Isten Szelleme nagyon mélyen megvizsgálja Isten mélységét. Ugyanez a Szellem van bennünk, és taníthat minket, a mi szellemünket. Nem emberi szavakkal, hanem Szellem a szellemhez. Nincs olyan tanár, aki közelebb lenne hozzánk, mint a Szent Szellem, és ismerné Isten mélységét. Ő a szellemünkben tanít minket Krisztus Személyéről.

A Szent Szellem is annyira bámulatos, mert Ő is Krisztusról beszél. Ő is ugyanúgy tanít, hogy nekünk Krisztusra mutat. Mi is azt tegyük, hogy Krisztusra mutatunk. Ez a szellemi tanítás és a közösség, ami a szellemi lét. És ha te is szellemben vagy, és én is szellemben vagyok, akkor közösségünk van, és tudjuk ezt egymásról. Ez egy titok. Ugyanaz az elme. Ugyanaz a szív, Isten szíve.

P. Schaller: P. Butch! Tudnál 1Kor 2:2-ről mondani néhány gondolatot?

P. Butch: Pál tanítja itt a korinthusiakat:

1Kor 2:2 Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.

Mi sokkal tartozunk Pálnak az ő tanításaiért. Korinthus nagyon izgalmas hely volt. Az, ahogy a nők öltöztek, a kultúra, az ételek, a nők. Ez nagyon zavaró lehetett Krisztus tanítványainak. Pál komoly ember volt, de szociálisan nem volt élettelen. Őt is meg lehetett zavarni úgy, ahogy egy férfit. A korinthusiaknak mondta: A gondolkodásmódom felétek az, hogy Krisztus meg van feszítve.

Két értékrendet látunk most a világban. Van egy örök értékrend Isten királyságában, és ezt Krisztus elméjén keresztül megértjük. Ahogy tanuljuk Isten Igéjét, látjuk ezt az örök értékrendet Isten Igéjében. Amikor egy férfi egy nőre néz, akkor ideiglenes értékrendje lehet, vagy ránézhet az örök értékrenden keresztül is.

Az örök értékrend Korinthusra Pál szemén keresztül néz. Örök értékrenddel nézett a városra. Amikor egy férfi egy nőre néz, akkor vagy azt gondolja, hogy annak a nőnek örök lelke van, vagy lát egy személyt női testben. Az örök értékrend meg akarja keresni és meg akarja menteni azt a lelket, le akarja vetni az időleges értékrendet.

Pál három különböző szinten tanította ezt az értékrendet a tanítványainak. 1Kor 2:2 Az Íráson keresztül megértjük a földi Krisztust, Akinek volt anyja és apja, és Izraelben élt. Az Írás megtanítja nekünk, hogy az örök értékrend mit mond a Messiásról. Aztán Pál tanít valami mélyebbet is, mert bevon minket a belső életünkbe. Gal 2:20 meg vagyok feszítve. Ez komoly!

Emlékszem, amikor elfogadtam Krisztust. Zavart engem, hogy a Szent Szellem kérdezi: Miért gondolod ezt? Isten Szelleme megkérdőjelezte a motivációmat, még azt is, hogy miért gondoltam erre. Alszunk a párnánkon, és van egy hústesti álmunk, aztán hirtelen jönnek keresztény gondolatok az álomban. Ez komollyá válik, hogy Isten beront az álmomba, és rájövök, hogy még az álmomban sem lehetek az, aki a hústestben vagyok.

Aztán a Tanárom a Gal 2:20-ra mutat: meg vagyok feszítve Krisztussal. Hadd írjam ezt le! Figyelj! Azt mondom: én meg vagyok feszítve. A szegek a kereszten. Az az energia nem csak Krisztust szegezte át, hanem engem is. Ez lelassít engem. A testem nem annyira gyors. Mondani vagy csinálni akarok valamit, de aztán rájövök: meg vagyok feszítve Krisztussal.

Emlékszem, p. Stevens prédikált egy este. Nagy hó volt. P. Schaller diák volt a bibliaiskolában, én pedig egy félbolond hívő voltam. Dr. Stevens azt kiáltotta: „Ti emberek! Hagyjátok abba a vágyakozást! Minden nő a mennyre van rendelve, és te segítesz neki pokolra jutni?”

Egy hotelben laktam a tengerparton. Láttam a gyönyörű óceánt, lebegett a függöny, és beleszippantottam a sós levegőbe. Elhúztam a függönyt, és ott állt egy lány fürdőruhában, törülközővel a derekán. Sétált, hogy kávét szerezzen magának. Nagy mosoly volt az arcán. Mert az összes férfi vágyakozott utána. Ettől még szebbnek érezte magát. Csak néztem ki az ablakon, és megszólalt egy hang mögöttem: Hagyd abba, hogy a nők után vágyakozol! Jön ez elv: „Ennek a nőnek örök lelke van. Krisztus eljött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.” Aztán a vers fejbevágott, emlékeztem a szavakra. Gal 2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem.

Aztán Pál a harmadik szintem még erőteljesebb Gal 2:20-ban. A világ meg van feszítve számomra. A világ meg van feszítve! Miért költik emberek a pénzüket, miért töltik az életüket, hogy átkeljenek az óceánon? Mert a világ meg van feszítve. Pál kinézett egy piacra, tele emberekkel. Az oszlopok lábainál római katonák. Nem tetszett nekik a meleg. A jobb kezük a kardon pihent, amit gladius-nak hívtak. Nem szerették az embereket.

Pál nézi ezeket az embereket, nagyon óvatosan. „Hol tudom Krisztust prédikálni, aztán futok, még mielőtt letartóztatnának?” A tanítványai azt mondták: „Pál! Nem itt, és nem most.” Ránézett a tanítványaira: „A világ meg van feszítve számomra. Valakinek el kell mondania nekik. Szerintem ez én vagyok. Nem, nem ma.” Aztán módszeresen kiválasztotta a helyet, ahol Krisztust tudta prédikálni, és gyorsan tudott távozni, anélkül, hogy elkapták volna.

Ez van ma is. Ahol a keresztet prédikálják, ott az embereknek örök értékrendje van, és úgy néznek a lelkekre, hogy azok örökkévalóak. A kereszt még mindig örök életet hoz létre. Amikor Pál tanította: „Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Én meg vagyok feszítve, és a világ meg van feszítve.”; a tanítványainak az elméjét örök értékrend felé vitte, ami az emberi lelket nagyon nagy értékűvé tette. Pál tudta ezt az igazságot, hogy az emberi lélek az egyetlen hely, ahol Isten időt tud tölteni veled. Ez volt a szívverése.

P. Schaller: Az üzenetnek volt ez a része: Közel kerülhetsz egy személyhez, de nem Istennel. Mit találsz, amikor közel kerülsz valakihez? Isten nélkül mit találsz ott?

– Hústest.

– Csalódottság.

„Azt gondoltam, hogy szeretsz engem. Amikor közel kerültem hozzád, rájöttem, hogy nincs semmi.”

Mi mást találhatsz még, amikor közel kerülsz emberekhez?

– Keresed az élet forrását, de nem találod.

Lehet, hogy azért kerülök közel hozzád, mert szükségem van rád. „Szeretném, hogy te töltsd be az én szükségeimet.” Van itt valaki, aki azért házasodott, mert azt gondolta, hogy az a férfi betöltötte volna a szükségeit? Van olyan férfi, aki azért vette el a feleségét, mert azt akarta, hogy ő töltse be a szükségeit? „Szeretnék egy második anyát! Az első anya betöltötte a szükségeimet, amikor kisfiú voltam, de most nagy ember lettem, szeretnék másik anyát, aki betölti a szükségeimet.” Ugye? 🙂 Ám amikor közel kerül hozzá, azt találja, hogy a felesége nem tudja betölteni a szükségeit. Lehet. Ha mégis, akkor az nem egy egészséges kapcsolat. Azt gondolom. Egymásrautaltság.

Mi azonban ennél többre vagyunk elhívva. Nem arra, hogy egymástól függjünk. Ahogy p. Satelite mondta, ahogy közelebb kerülünk Istenhez, Ő betölti a szükségeinket, és amikor ismerjük egymást, akkor Krisztusban ismerjük egymást. Igazán akarom ismerni a másikat a hústestében? Mi a hústest igazából?

Itt egy példa. Megismerem „B”-t. És rájövök, hogy ismerem őt a hústestben. Tudom, hogy van egy gyengesége, van vele valami. Az emberek, akik közel vannak hozzá, tudják, én is tudom róla. Ha nyomás alatt van, akkor hazudik. Tudom ezt róla. Közel kerülök hozzá és rájövök erre. Úgyhogy most már tudom ezt. Aztán odamegyek „C”-hez: „Tudok valamit „B”-ről. Láttam.” „C” azt feleli, hogy ezt ő is tudja. Mindhárman a gyülekezetben vagyunk, és miközben „C” köszönti „B”-t, arra gondol, hogy „B” hazudik. Mit tud róla? Ismeri „B”-t a hústestben, és így gondolkodik róla. Aztán ugyanígy beszél róla, így ismeri őt.

Ez egy nagyon érdekes pont, mert mindnyájunknak van régi bűnös természete. Mindnyájunkban megvan a hústest. Ha a hústest szerint ismerjük egymást, akkor az probléma. Mert a gyülekezet veszélyes hely lehet. Hadd mondjam mégegyszer: A gyülekezet lehet veszélyes hely. Mert a gyülekezetben sokat beszélnek. Az emberek beszélnek a hústest alapján, mondanak dolgokat, és megismerik egymást.

Van irigység. Egy nő azt mondja: Tudod, hogy ő nagyon finom levest tud főzni? A másik azt feleli: „Tényleg? Én is jó levest tudok főzni.” „Ah, a te levesed semmi az övéhez képest!” Megtörténhet ez a gyülekezetben? Igen, megtörténhet. Az emberek sokat beszélnek munkáról, autókról, házakról, ételről… Ez lehet pletyka. Mert az emberek közel vannak egymáshoz, de nincsenek közel Istenhez. Ez érdekes nem?

Ha közel vagyunk Istenhez, akkor nem fogunk így beszélni. Ha valakinek van egy problémája, lehet, hogy fogom látni ezt, de ugyanakkor képes vagyok szeretni őt és segíteni neki, és tudok a barátja lenni. Lehet, hogy azt mondja nekem: „Imádkozz értem! Mert van egy problémám, és Isten megmutatta nekem, hogy van egy problémám. Isten segíteni fog.” Ez más. Nem az, hogy rájövök valamire, aztán máshol ezt elmondom, és szerzek újabbakat. Ez rossz kép! Nem ezért mentett meg minket Jézus.

Azért mentett meg, hogy mi ismerhessük Őt. Pál azt mondta: elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Ebben az esetben a gyülekezet már egy nagyon biztonságos hely lesz. Mert ez az a hely, ahol az emberek szeretnek engem. Nem beszélnek a hátam mögött, szeretnek engem. Jó ez!

Miért van bűntudata itt mindenkinek?

Kérdés: Mi tehet minket, vagy a mi keresztény életünket különlegessé?

P. Schaller: A Szent Szellem. 🙂 Ez a rövid válasz.

Mi teheti az én keresztény életemet különlegessé? Én azt mondom, hogy a Szent Szellem. Ő az, Aki a mi életünket különlegessé teszi, és Ő megteszi ezt. Csodálatos! Különbözünk egymástól. Mindenki különleges.

Milyen válaszra gondoltál? Milyen választ keresel?

– Tetszik ez a válasz.

Miért kérdezed ezt?

– Mert látok különleges embereket, és ez olyan, amire vágyom.

Költözöl Argentínába?

– Igen. … Azt gondolom, hogy megéri különleges kereszténynek lenni.

Azt gondolom, hogy különleges vagy, mert megvan neked a Szent Szellem. Amikor elmész Argentínába, meglesz a lehetőséged, hogy szolgálj emberek felé, és az emberek erre éhesek. Ránk éhesek. Akarják tudni. Ott voltam júniusban, és emlékeztetett engem Magyarországra. P. Matti is velem volt. Ott voltunk egy „Váci utcában” Argentínában. Úgy nézett ki az utca, az épületek, az emberek. Nagyon emlékeztetett. Otthon fogod érezni magad. Izgatottak vagyunk az Argentínában történő munka felől.

Hozzászólás: Az előbbi kérdés ez volt: Hogyan lehetek különleges? Sokan megkérdezhetnék, nem? Receptet szeretnének. Te mondtál egy receptet: Menj, és az életeddel szolgálj feléjük. Ez jó válasz, de a Biblia azt mondja: Keresd először Isten országát. Mindenki, aki Isten országát keresi először, megtalálja a Szent Szellemet, és különleges lesz.

P. Mátyás Feri: Felépítettük szépen a társadalmunkat, és az volt a cél, hogy kényelmes életünk legyen. Ez kultúrától független. Most, ahogy élünk a jelenlegi szinten, azt látom, hogy az embereknek nagyon komoly problémájuk van a társadalommal. Kényelmes életet élnek, mert a társadalom ezt lehetővé tette, a társadalom segíti őt ebben, de ő nem akarja segíteni a társadalmat ebben.

Alapvetően az embereknek nagyon komoly problémájuk van azzal, hogy hogyan éljenek egy közösségben. Azért, mert ragaszkodunk a kényelmes életünkhöz. A társadalmunk támogatja az önzést. Ezzel az önzéssel igazából nem tudunk mit kezdeni. Ha bemegyünk egy közösségbe, az a közösség arra fog menni, ahova néz.

Ha bemegyek közétek, én nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról. Mert ha rólad tudok, akkor erre a közösségre hat a gravitáció, az entrópia, és ez a közösség elindul lefelé. Én Krisztusra akarok nézni, Aki felettünk van, és Őrá is úgy, mint megfeszítettre. Azért, mert az még magasabban van. Tudomásul kellene vennünk, hogy a közösségünk ereje a megfeszített Jézus. Ettől leszünk különlegesek a mai társadalomban. Nem a saját önzésünk útját járjuk, hanem a megfeszített Jézus által kijelölt ösvényt.

P. Schaller: Kell, hogy legyen egy személyes kereszt az életemben. A társadalomban többnyire a hústestben élünk. A legtöbb ember nincs megtérve. Vagy ha meg is van térve, akkor is a hústestben él. Ez volt Jézus idejében, Pál idejében. A világgal kapcsolatban sok problémát találhatunk. Az én misszióm nem az, hogy megreformáljam a világot. Hanem a misszióm az, hogy sót és fényt hozzak, hogy prédikáljam az evangéliumot, hogy építsem a Krisztus Testét, és legyen személyes keresztem.

Hadd mondjak egy példát, amit tegnap hallottam. Valaki kapott egy büntető csekket, amikor vezetett. Nagyon magas volt a büntetés, amit ki kellett fizetnie. Elszégyelli magát, amikor kimondja azt az összeget. Nagyon mérges volt emiatt. Ezt elmondta tegnap. Egy hétig, vagy még tovább is mérges volt amiatt, ami történt. Aztán rájött, hogy nincs más megoldás, csak az, hogy kifizeti, és aztán túl kéne tennie magát ezen, hogy a nagyobbat lássa. Meg kell bocsátani, oda kell menni a kereszthez.

Odamegyek a kereszthez. Ugyanez van a társadalomban is. Sok az önzés, sok az igazságtalanság, sok a borzasztó dolog. Mit fogok kezdeni ezzel? A legjobb, amit tehetek, hogy legyek közel Jézushoz a saját életemben. Azt hiszem, ezt mondtad, hogy legyen személyes keresztem. Mert a kereszt által elfogadom az életet, erőt, megbocsátást, szeretetet, szolgálatot. Ez hiányzik a világból, a szolgálat.

Ez a történet két évvel ezelőtt volt. Ma is lehetne mérges, lehetne megbocsátás nélkül, lehetne imádat nélkül. Lehetne, hogy ül a házában, számolja a pénzét, és mérges azzal kapcsolatban, ami történt. Így élnek emberek. Élnek a haraggal, nem megbocsátásban, és nincs semmi erejük, hogy meg tudjanak bocsátani, nem tudnak szeretni. Mert nincs kereszt, nincs kereszt-élet. Szükséges! A szolgálat a kereszttől jön. Itt vannak a kínai barátaink, akik követik Jézust. Mondhatják, hogy megtalálták Jézust, Jézus Szellemét, Jézus szeretetét, a Szellem betöltését az életükben.

Úgyhogy ez Pál apostol története, hogy megtalálta a keresztet, dicsőítette a keresztet, szerette a keresztet. Ez az, hogy szükséges a személyes kereszt.

Az utolsó pont. Tudsz-e példát mondani a saját életedből, ahol a keresztet alkalmaztad?

Mondok egy példát. Az én életemben a családom. A családom nem akarta, hogy bibliaiskolába menjek. Én úgy éreztem, hogy mennem kell. Oda kellett vinnem a családomat a kereszthez. „Uram, törődj a családommal! Nem fogok engedelmeskedni nekik, hanem Neked szeretnék engedelmeskedni.” Megtettem. Nehéz volt, de Istennek ez volt az akarata. És a családom összes tagja hívő lett. Csodálatos! Tíz évvel később mindenki megtért. Előtte senki nem volt az. Én viszont követtem az Urat, és Ő megmentette az egész családomat. Csodálatos! Vedd fel a kereszted, akár jól sül el, akár nem.

Van problémás terület az életedben? Lehet, hogy ez egy barát. Lehet, volt egy barátnőd, aki azt mondta, hogy vége. Annyira szomorú lettél, megtört a szíved, és oda kellett menned a kereszthez, és oda kellett, hogy vigyed a kereszthez. Van olyan férfi, aki ha elveszíti a barátnőjét, öngyilkos gondolatai lesznek. Azt mondja: nem akarok tovább élni. Az Úr azt mondja: „Van másik válasz: Halj meg a keresztnél. Gyere a kereszthez! Én megfeszítelek téged. Ez a válasz. Nem a te hústested, hanem az Én keresztem, és aztán adok neked életet.”

Lehet, hogy egy ember elveszíti a munkáját, odamegy a kereszthez, és Isten életet ad neki. Megbocsátás, hit, szeretet – ez csodálatos. A kereszt – erre van szükségük a keresztényeknek. A keresztre. Elveszítem az egészségemet, és másfajta életet élek, tolószékbe kerülök. Bár remélem, nem történik ez meg. Mégis mi a válasz? Oda kell, hogy menjek a kereszthez. Hiszem ezt. Nem azt mondom, hogy tudom. Egy módon tudom, és hiszek benne, de ez rejtély.

Itt egy jó gondolat. Valaki azt mondta. Amikor közel kerülünk valakihez, az akkor veszélyes, ha jó hústeste van az illetőnek. Jófajta, jó személyisége van. Jó időt tölteni vele, jó tanácsot ad. Isten nélkül. Isten nincs benne, csak a jó hústest. Aztán azt mondod: „Tyű, ez az ember jobb, mint bármelyik hívő, akit ismerek. Miért vagyok én hívőkkel, amikor ilyen csodálatos hitetlenekkel lehetek?” Ez egy jó gondolat!

Odamegyünk a kereszthez, és életet találunk, és Isten Szellemét, és Isten életét. Isten élete jobb, mint bármely ember hústeste!

P. Dan: Beszéltél arról, hogy kicsoda Isten, és mit csinált, és mit csinálunk mi. Számomra ez a hit. Erre a három versre gondolok a hittel kapcsolatban. Zsid 11:6 hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Róm 14:23 ami nem hitből van, az bűn. Jak 4:17 Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Mit tehetünk? Hited kell, hogy legyen. Erről a három dologról gondolkodtam: Kicsoda Isten? Mit tett? Mit tehetünk mi?

4Móz 12-ben az Úr azt mondja: a prófétákhoz fogok beszélni, és aki hall Engem, annak álmokat adok, és látásokban szólok hozzá. Egy fejezettel előbb, 4Móz 11-ben az emberek panaszkodtak: Mózes az egyetlen, aki Istentől hall? Mózes azt felelte: Bárcsak mindannyian próféták lennének, és Isten beszélne hozzájuk! Ez tette a legszerényebb emberré, hogy nem akart az egyetlen lenni. Úgyhogy 4Móz 12-ben Isten azt mondja: „Szólok hozzátok álmokban, látomásokban, de nem az Én emberemen, Mózesen keresztül. Őhozzá szemtől szemben szólok. Azért, mert ő látja az alakomat.” Ez az alak a héber szóban azt mondja: ő lát Engem hit által. Ez tette Mózest hatalmassá.

Mit tett Isten? Isten adott nekünk hitet. Mindenkinek van valamilyen mértékű hite. Még mielőtt megszülettél volna, volt valamennyi hited. Az emberek beszélni akartak, és nagy dolgokat tenni Istenért, de Isten Mózest választotta. Isten p. Schallert választotta, hogy legyen a mi pásztorunk, és ő Istentől beszél, és mi hallgatunk.

A hit hallásból van, és a hitünk nő. Egy ilyen alázatos emberként, mint Mózes volt, hallhatunk szemtől szemben Istentől. Mert látjuk az Ő alakját. Ez az Ő jelleme, amit a Biblia elmagyaráz számunkra. A bibliaiskolában, a pásztortanítón keresztül. Amikor kezdjük meglátni az Ő alakját, akkor Ő szemtől szemben beszél hozzánk, és nagyszerűen halljuk.

Volt egy ember, aki azt mondta, amikor evangelizáltam:

– Honnan tudod, hogy van Isten? Láttad Istent valaha?

– Ma reggel beszéltem Hozzá. – feleltem.

– Hogy érted ezt?

– Ő beszélt hozzám, én pedig beszéltem Hozzá. Látom Őt szemtől szemben.

Úgyhogy Isten mit tett? Adott nekünk hitet. Néhány ember használja, néhány nem. Mit csinálok én? Látom Őt hit által.

P. Schaller: Dicsőség Istennek! Csodálatos. Ámen.

Tanuld meg igazán, hogy hogyan legyél bátor, és hogyan bátoríts másokat! Legyél bátorodva, és bátoríts másokat! Tanuld meg ezt a Szellemben. Csodálatos, hogy ezt tanuljuk.

Volt még egy gondolat, amit nem osztottam meg ma este, de majd később. Néhányan intellektuálisak a hitükben. Nem vagyunk intellektuális emberek, de érvelhetünk így a hitünkben. Isten azonban többre hívott minket. Nem csak az érvelésre, hanem szolgálatra.

Például, valaki hazudós. Az érvelésen keresztül. Ismerem őt, de az életem nem az érvelésről szól, hanem szeretetről. Itt élni Magyarországon, erre van egy okom, de van több is. Van szeretet. Van szeretet egymás közt is. Nem az érvelés, hanem szeretet. Ugyanez a gyülekezetben. Beszélhetünk, és lehetnek érveink, de Isten hitre hívott minket, és arra, hogy szeressünk. A szeretetnek van egy oka, amiről az érvelés nem tud semmit. Ez viszont egy másik téma.

Ámen.

 

Kategória: Egyéb