Beszélgetés (rap)

2016 július 17. vasárnap  18:30

Ez a beszélgetés a Lábammal a földön, szívemmel a mennyben c. üzenethez kapcsolódik. (2016. július 17. vasárnap 16:30)

Kérdés: Engem a Szentháromság érdekelne. Hogyan lehet azt megérteni? Én úgy érzem, mintha a vízzel beszélnék. Mondjuk, a víz az Isten, a jég a Fiú Isten, mintegy halmazállapot, Aki meg van testesülve, és a Szent Szellem a pára. Igaz, ez nem teológiai megfogalmazás, de én ezt nem tudom másképp átlátni. Szoktam beszélgetni a kollégáimmal, és ezt nem tudom másképp elmagyarázni. Persze tudom, hogy a víz nem minden, mert a víz csak anyag, és hiányzik a lélek, az egésznek a legfontosabb része. Szeretném, ha erről tudnátok valamit mondani.

P. Bendegúz: Ez egy egészen jó kis példa. Én igazán nem tudok sok mindent mondani a Szentháromságról. Valójában a hitünknek a legtöbb teljesen alapvető eleme olyan, amit nem tudunk megmagyarázni. Biztos vagyok abban, hogy Isten írhatott volna egy nagyon jó rendszeres teológiakönyvet, és odaadhatta volna nekünk, és lenne nagyon sok megértésünk Isten felől, de helyette egy olyan könyvet adott, ami emberekről szól, és arról, hogy Isten hogyan cselekszik az életükben, és az ember és Isten kapcsolatáról. Mert igazán ez a fontos.

Visszatérve, ez sem egy rossz példa. Az biztos, hogy Isten egy, és Isten három, ez is biztos. Megpróbálhatjuk így vagy úgy magyarázni, vagy emberi logikával felfogni, de én csak elfogadom, ahogy van. Mert tudom azt, hogy fontos, hogy Ő egy. Ez fontos. Nem lenne jó, ha három külön elme lenne. Ugyanakkor mégis három különböző dolog. Direkt nem használok más kifejezéseket, mert nem tudom, hogy mit helyes, és mit nem helyes kimondani igazán. Azt gondolom, hogy olvashatsz erről Ryrie teológiájában. Biztos, hogy vannak benne jó dolgok írva, de már nem emlékszem, sajnos. Tudom, hogy ennél konkrétabb választ szerettél volna, de…

P. Alexej: Szentháromság. A Biblia nagyon világos azzal kapcsolatban, hogy három különböző Személy van. Tehát az Atya nem a Fiú, a Fiú nem a Szent Szellem, de Ők egy Isten tökéletes egységben. Azt hiszem, ez elég jó számunkra, és elég korlátosak vagyunk amúgy. Mert mind megtapasztalunk megoszlásokat, elválasztottságot, könnyen megítéljük egymást. Sok minden zajlik a világban megoszlásként, és nem egységként. A Szentháromságban azonban nincs ilyesmi. Az Atyának van egy terve, a Fiú végrehajtja, és a Szent Szellem pedig megmutatja. Mi vagyunk ennek a tervnek a tárgyai. Ennyi. Így zajlik. Úgyhogy Ők egy, és nincs vita közöttük.

– Egyenlőek is?

Az Atya nem teremtette a Fiút, hiszen a Fiú létezett, és a Fiú sem teremtette a Szent Szellem. Mind örökkévalóak. Mindenhatóak. Nekik viszont volt egy tervük, hogy megteremtenek minket. Igazából ennek a végrehajtásában mindannyian benne voltak.

Az istentisztelet alatt volt egy gondolat, ami újra és újra nagyon erősen előjött bennem. Nem tudom, hogy miért. Ugye tudjuk, hogy a földön a Fiú végezte el a munkát. Ezt sokszor halljuk, hisszük, és én is hiszem. Ám amikor Ő bevégezte a munkát a Földön, akkor elkezdődött a Szent Szellemé, és Ő szintén Isten.

Meg kell értenünk, hogy nekünk emberként sokkal többre van szükségünk, mint csak annyi, hogy megbocsássák a bűneinket. Sokat beszélünk a kegyelemről, de mi is a kegyelem? Le tudjuk írni? Tudjuk érezni? Kezünkbe tudjuk fogni? Mi az? Úgyhogy a Biblia nagyon világos azzal kapcsolatban, hogy amikor Jézus bevégezte a munkát, akkor jött a Szent Szellem, és elkezdett rajtunk dolgozni.

Mi az Ő célja? Mit akar elérni? A Biblia azt mondja, hogy szeretné mibennünk látni a Fiút, mert az Atya szeretné látni bennünk az Ő Fiát. Ez így van? Róm 8:29-ben mondja ezt. Hogyan tudja elérni? Nem a saját erőfeszítéseink által, hanem a Szent Szellemmel való kapcsolaton és az Igén keresztül fog ez megvalósulni. A Szent Szellem végzi ezt, Ő bennünk van. Van kapcsolatunk Vele. Mind különböző szinten lehetünk ebben a kapcsolatban.

Az üzenetről. Nagyon tetszik, amit p. Bendegúz mondott, nagyon megérintette a szívemet. Énokh úgy járt a földön, hogy a szíve a mennyben volt. Mivel a szíve a mennyben járt, ezért a lába, ami a földön járt, szintén lett vitetve a mennybe, hogy az is ott járjon. Ez nagyon nagy gondolat. Szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni valamit tőled. Hol van a te szíved? Mi van most a te szívedben? A mennyben vagy? A mennyen gondolkozol? Min gondolkozol? Énokh a földön járt, de a szíve a mennyben.

P. Bendegúz: Kol 3:1-3 Az odafel valókkal törődjetek, ahol Krisztus van, ne a földiekkel. Onnan várjuk a mi Urunkat is. Az odafel valókra nézzünk.

Van még két vers, amit el akartam mondani, de aztán mégsem tettem. Lehet, hogy több is van, de nagyon fontos nekem, hogy a pulpitusnál ne mondjak se többet, se kevesebbet, mint ahogy érzem, hogy a szívemet vezeti Isten.

2Tim 1:9-10 A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által,

Jézus Krisztus által. Ő az, Aki világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az Ő végzése szerint. Azért hozta ezt a világosságra, hogy ebben éljünk.

Mondok még valamit. Emlékszel arra, amikor Izrael bement az Ígéret földjére? Akkor a fél csapatnak fel kellet menni az egyik hegyre, a másik felének a másik hegyre. Az egyik a halálról beszélt, a másik az életről. Ugye, azt mondta Isten: Előtökbe adtam az életet és a halált, válaszd az életet. Több csodálatos dolog van ebben. Az egyik érdekes az, hogy Isten beszélhetett volna csak az életről, de Ő beszélt a halálról is.

Annyira tetszik, hogy Isten megmutatja a halált! Nem Ő az egyetlen, aki megmutatja a halált. Mert az ördög is azt mutatja meg. Ám azon, amit az ördög bemutat, cukormáz van. Viszont Isten megmutatja a valóságát, és ez az igazság beszéde. Ezért olyan fontos nekünk, hogy meglássuk azt is a maga valóságában. Ez az egyik.

A másik pedig az, hogy tényleg szabadságot ad, hogy válasszuk az életet; vagy a halált. Nekem mindig annyira érdekes az, ahogy Illés 1Kir 18-ban azt mondja: „Itt vannak a Baál dolgok és itt van Isten. Válasszatok ma, hogy kit követtek!” Lehetőséget adott arra, hogy válasszanak. „Kis demonstrációt ugyan tartunk, de lehetőség van.” Józsué ugyanezt mondja az utolsó fejezetben. „Válasszatok, hogy kit követtek, de én és az én házam népe Istent követjük.”

Szabadságod van. Ahogy mondja a Zsidó levél írója, azaz ahogy Isten beszél: Ha eszükbe jutott volna, visszafordulhattak volna. Isten mindig szabadságot ad nekünk. Ám az igazi szabadság ott van, ahol végül alárendelem magamat Istennek. Mert ahol az Ő Szelleme van, ott van a szabadság. Ahol úgy tűnik nekem, hogy megkötném magamat alárendeltségben – ez itt a halál helye, ahol meghalok magamnak –, igazából azt veszem észre, hogy ott van az igazi szabadság.

Kérdés: Elhangzott, hogy a hit nem a mi teljesítményünk. Akkor hogyan van az, hogy vegyük fel a hit pajzsát?

P. Bendegúz: Sokszor beszélnek különböző helyeken a hitről úgy – pl. Legyen nagy hited! –, mint emberi termékről. A hitet be lehet állítani úgy is, mint cselekedetet, miközben a hit éppen szemlélésről szól. Látom Őt, és aztán elfogadok. Elfogadás. Ef 6-ban ír a szellemi fegyverzetről. Egy nagyon fontos dolgot észre kell, hogy vegyünk.

Ef 6:11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét,

Kié a fegyverzet? Istené. Mert gondolhatnám, hogy magamra kell erőszakolni mindenféle dolgokat a magam erejéből.

Gondolok két fegyverzet-felvételre. Saul próbálta odaadni Dávidnak a fegyverzetét, de neki nem volt jó. Aztán 1Sám 18-ban a Góliátos történet után úgy kezdi: Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével. Egy szellemben voltak. Úgy szerette, mint a saját lelkét. Nagyon jó, hogy Jonathán a fegyverzetét átadta Dávidnak. Úgy tűnik, hogy az jó volt Dávidnak.

Az egyik az az embernek a gondoskodása volt, a másikat pedig szellemi ember adta. Tetszik ez, hogy ha valakit szeretsz, akkor a szellemi fegyverzeteidet add át neki. Ilyen egy igazi barát. Az igazi barát a szellemi fegyverzetet akarja átadni.

Ef 6:16 a hit pajzsa. Ami az egészben fontos, az nyilván az, hogy ha Istenre tekintek, akkor közben felöltöm. Ahogy Istenre tekintek, Ő átadja nekem a fegyverzetét. Igen, ezek olyan dolgok, amelyekre szükségem van, de hogyha nagyon elkezdesz azon gondolkozni: Akkor most hogyan kell felhúzni azt a sarut?; akkor lehet, hogy kicsit furcsa leszel. Nem! Elfogadom Isten természetét, az Ő életét, és akkor enyém az Ő fegyverzete. Mert ez Tőle jön. Nagyon fontos, hogy emlékezzek erre, hogy én nem tudom előállítani ezt a fegyverzetet.

P. Alexej: Tegnap Kecskeméten a hittel kapcsolatban beszélgettünk. Arról beszéltünk, hogy honnan ered a hit. Márk 11:22-ben Jézus azt mondja: Higgyetek Istenben! Rendben, én tudom, hogy nekem szükséges, hogy legyen hitem, de a hit nem termelődik. Ha azt mondom valakinek: Legyen hited Istenben!; azt felelheti: „Köszönöm, hogy emlékeztetsz. Igen, igazad van.”; de ettől még nem történik semmi.

A görögben éppen ebben a részben nem azt mondja, hogy legyen hited Istenben, hanem így mondja: Legyen meg neked Isten hite. Ennek már van értelme. Tudod, miért? Zsid 12:2-ben arról beszél, hogy Jézus a hitünk kezdője és bevégzője. „Ó, akkor így már van értelme! Innen származik. Innen kapom.” Tehát nem arról van szó, hogy igyekszem létrehozni, vagy kifacsarom, mint a citromot, hanem Ő a szerzője az én hitemnek, a mi hitünknek.

Akkor hogyan működik? P. Stevens egyetlen versre alapozta a szolgálat létrejöttét, amit Istentől kapott. Tudod, melyik ez a vers? Jak 4:6. Gyakran elfelejtjük azonban ennek a versnek a második részét. Mindig beszélünk arról, hogy kegyelem, kegyelem… és ott azt mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. Az alázattal viszont gondunk van.

Ez az, ahogy működik a hittel kapcsolatban. Róm 10:17 a hit hallásból van, a hallás pedig Istennek a rhémájából, a megszólaló Igéből, ahogy a szellememhez szól. Ha azonban a szívem büszke, ha fel van emelkedve, ha nyugtalan, akkor nincs mód rá, hogy halljam, amit mond. Mit gondolsz, hogyan fogok ilyen helyzetben működni? Fejből. Az elmémből, de az elmének nincs hite. Hitetlen.

Az elmémben nem tudok hinni Istenben. Ez nem fogja az igazságosság gyümölcsét adni. Csak a szívemmel tudok hinni Istenben. Az elmémmel érteni tudom, de az nem hoz létre hitet a szívemben. Az elmémben egyet tudok érteni Istennel, de az a hatalom, ami az egyetértésből származik, az nem az elmémből, hanem a szívemből jön azután.

Ezért mondta p. Bende az üzenetben ma, hogy ahogy Énok járt és gondolkodott, az különbözött az életében. Énok járt a problémákkal a fejében, de ezt nem mondja a Biblia, merthogy nem a problémákkal a fejében próbált megoldást találni, hanem Istennel járt, és mennyei gondolatokat forgatott a fejében. A szíve kapcsolódva volt a mennybe. Ez az, ami Istennek kedvére való volt.

Einstein azt mondta: Ismerni akarom Isten gondolatait, a többi részletkérdés. Isten gondolataira van szükségünk, és hittel teli szívre. Úgyhogy, ha elfogadom Isten gondolatait a szívemben, akkor ez hitet hoz létre, és ez hatalmat ad arra is, hogy befektessek mások életébe.

Tudod, hogy a héber hallás szó még mit jelent? Az engedelmesség szót mondod, az azt is magával hordozza, hogy minek kell engedelmesnek lenni. A zsidó elmében az engedelmesség nem arról szól, hogy megcselekedni valamit. Ez a szó a shima. A shima azt jelenti, hogy először halljunk. Ezért mondja Isten, ez az első: Halld, ó, Izrael! Az Újszövetség is azt mondja, hogy előbb fogadjuk el a rhémát, és aztán tesszük. Tehát nagyon fontos, hogy előbb halljuk, amit Isten mond, aztán cselekszünk. Mert az hoz létre hitet, és a hit az, ami örömet okoz Istennek. Azután van szabadságunk.

P. Bendegúz: Ez annyira jó, ahogy p. Alexej elmondta, hogy nem az elménknek van hite, hanem a szívünknek, és ez válasz Isten igaz beszédére. Ezt látjuk, ahogy Péter prédikált:

ApCsel 10:44 Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet.

Ahogy beszélt, ők hittek, és azonnal el lettek pecsételve a Szent Szellemmel. Csak azért, mert hallgattak és hittek. Emiatt fontos, hogy ezt a verset értsük:

Ézs 50:5 Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.

Ez az az elv, amiről beszélt, hogy az engedelmesség a hallásban van, nem állok ellene.

Kérdés: Mi a különbség a lelkiismeret és a hit között?

P. Bendegúz: Egészen más. A lelkiismeretünk a lelkünk része. Programozható. Igazán arra van, hogy figyelmeztessen minket, de programozható. Például, ha sok bolondságot kezdek elkövetni, először szól a lelkiismeretem, később már nem, mert átprogramoztam. Figyelmeztetésre szolgál. Tudnom kell, mert János beszél róla 1Ján-ban, hogy Isten nagyobb, mint a lelkiismeretem. Ha bűnt követek el, és lehet, hogy a szívem vagy a lelkiismeretem vádol engem, előre kellett volna, hogy szóljon. Arra való, hogy előre szóljon. Utólag pedig, amikor részesülök Krisztus megtisztításában, akkor ez nagyobb, mint a lelkiismeretem.

A hitről pedig most beszéltünk elég sokat.

P. Alexej: Azt hiszem, ez nagyon fontos kérdés. Mert a lelkiismeretünknek van kapcsolata a hitünkkel. Van egy vers, ami azt mondja, hogy jó lelkiismeretünk van és jó hitünk. Például, amikor megtisztulunk a Bárány vére által a bűneinktől, akkor határozottságunk lesz. Ha nem élsz bűntudatban a lelkiismereted miatt, akkor az Istenben való bizalmad növekszik. És ahogy korábban elhangzott, a hitünk a szívünkben van.

A szívünkre és a szellemünkre nagyon könnyen hatást lehet gyakorolni. Mert mindnyájunknak vannak kapcsolataink, és amikor elkenődünk, vagy visszautasítást tapasztalunk, akkor a határozottságunk csökken, és bűntudatot kezdünk megtapasztalni. Ezért mondja a Biblia, hogy folyamatosan meg kell vallani a bűneinket – már amikor tudjuk –, hogy Jézus vére megtisztítsa a lelkiismeretünket.

Amikor a lelkiismeretem meg van tisztítva, akkor bátorságom van. Persze igaz, hogy Isten tud mindent, és Ő nagyobb, és minden bűnünket eltörölte, és ez igaz, de hogy hogyan élünk ebben – abban, hogy tiszta a lelkiismeretünk –, az már egy egészen más történet. Lehet, hogy tudom, hogy a bankban van nagyon sok pénz, de nincs a zsebemben. Tehát nem elég, hogy a bankban van sok pénz, a zsebemben kell, hogy legyen, hogy el tudjam költeni. Ugyanígy, amikor valaki ennyire szabad.

Ezért van az, hogy p. Schallert is annyira sokan szeretik, mert ő visszatükrözi a szabadságot és a kegyelmet. A személyes kapcsolata miatt. Mindenki másolni akarja őt, de ez nem működik. Le tudod másolni, hogy mit mond, vagy hogyan mondja, vicces, amikor ezt látod valakin, de ennek nincs ereje. Az erőt azonban nem tudod lemásolni, mert az a személyes kapcsolatból jön Isten és te közötted.

Amikor a lelkiismereted szabad, amikor kegyelem van, amikor választ adsz az Igére, akkor olyan leszel, mint az oroszlán. Ez jó érzés. Amikor problémákra emlékezel, amikor visszautasítást tapasztalsz, fel nem oldott konfliktusokat, vagy azt gondolod, hogy senki nem szeret, akkor megint lent érzed magad. Így van ez? Azt hiszem, hogy így van.

Kérdés: A belső hang mennyire a lelkiismeret vagy az Isten hangja?

P. Bendegúz: Nagyon jó a kérés. Azt gondolom, hogy nagyon sokféle hang lehet a lelkünkben. Van az, hogy én beszélek magamhoz, vagy csak úgy a zaj a lelkemben beszél énhozzám. Lehet, hogy elkapok gondolatokat a légkörből, lehet, hogy a lelkiismeretem szól, de lehetséges az is, hogy Isten beszél hozzám.

Tudjátok, hogy van az nagyon sokszor, hogy lesz egy üzenetem? Nagyon érdekes. Lehet, hogy gondolkodom kicsit Istennel, és kb. három másodperc alatt tizenöt vers megjelenik a fejemben váratlanul, és az egész gondolat, és minden, amit utána lehet, hogy félórán át, negyven percig mondok el. Mégis valahogy egy csomagban ott van. Ez annyira elképesztő!

Nem tudom igazán, hogy Isten hogyan beszél, de tudom, hogy beszél. Beszél az Ő Igéjéből, és bizonyosságot ad nekem. Azt gondolom, hogy Isten bölcsességet ad nekünk az Igéjén keresztül. Nagyon sokszor lehet, hogy ez az, amit megforgat bennem: Tanítottalak téged egy bölcsességre, csak használd!

P. Alexej: Talán emlékeztek, amikor Dávid elment a barlangba, ott rejtőzködött, Saul megjelent ott, és Dávid levágta a köpenye csücskét.

1Sám 24:5 [24:6] Lőn pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta, hogy elmetszé Saul ruhájának szárnyát;

Az ő lelkiismerete azonnal megszólalt. Valójában a lelkiismeretet ki tudjuk képezni. Azt gondolom, hogy ha figyelsz arra, hogy mi zajlik a belső emberedben, ahogy cselekszel dolgokat – a lelkiismeretünk szerint cselekszünk –, sokkal hatékonyabb leszel az életedben.

Egy másik nagyon érdekes dolog, hogy hol van Isten trónja most. Mondhatjuk azt, hogy a mennyben, és ott uralkodik. Igen, de az újjászületett hívő esetében a szívében van. Miért? Mert a Szent Szellem nékünk adatott. Új teremtés vagyunk. Ezért van az, hogy amikor teszünk valamit, vagy tervezünk valamit, akkor van, hogy békességet tapasztalunk, máskor pedig, amikor teszünk valamit, vagy tervezünk valamit, nyugtalanság van bennünk, kellemetlen érzés. Ez lehet egy bizonyság például arra, hogy nem kéne abba az irányba mennem.

Látjuk ebben a példában, hogy Dávid levágta a felkent király köpenyének a sarkát, és a szíve azonnal jelzett. Zavart lett.

Kategória: Egyéb