Beszélgetés (rap)

2016 május 15. vasárnap  18:00

Ez a beszélgetés a Megelégedettség & Öt sima kő, ami megöli Góliátot c. üzenetekhez kapcsolódik. (2016. május 15. vasárnap 16:00)

P. Elshan: Nagyszerű üzeneteket hallottunk ma. Röviden áttekinteném. P. Rick az üzenetben nagyszerű ajándékról, nagyszerű nyereségről beszélt, ami meglehet a keresztény életünkben: istenfélelemmel és megelégedettséggel lenni. Amikor azt tudom mondani, hogy az Úr az én pásztorom, és – az angolban így mondja – meg vagyok elégedve, nincs, amit akarnék. Vagy azt is tudnám mondani: Mindenem megvan az én Uramban, annak ellenére, hogy talán börtönben vagyok, vagy talán pénzügyi gondjaim vannak, vagy lehet, hogy egyedülálló vagyok, pedig szeretnék megházasodni…

Isten csodálatos munkája az életemben, amikor a szükségem ellenére teszek bizonyságot, amikor azt mondom, hogy meg vagyok elégedve az Úrban. Amikor az emberek rám néznek, akkor ez összezavarja őket. Mert ez rejtély számukra. Ezt nem azért mondjuk, mert mondanunk kell, hanem azért mondjuk, mert valóban ezt tapasztaljuk. Ez akkor történik, amikor megvan a nagyszerű egységünk Istenben. Ahogy Pál apostolnak is megvolt, amikor börtönben volt és az efézusi gyülekezetnek írt.

P. Brian is említette az üzenetében, hogy azt mondta Pál apostol: Én az Úr foglya vagyok, és nem vagyok negatív, nem vagyok keserű, nem panaszkodom, nem hasonlítgatom a helyzetemet mások helyzetéhez, hanem az én Uramat emelem fel a szituációban, és azt mondom, bármilyen helyzetben is vagyok az életemben, ez az Úrért van.

P. Jukka: Először is azt kell, hogy mondjam, fantasztikus üzenetek voltak. P. Knight és P. Brian üzenete igazán mély üzenet volt. Nagyon tetszett p. Brian üzenetének témája. Azon gondolkoztam, hogy lehet hosszútűrés, jóság, kedvesség, vérmérséklet, szeretet, törődés az életemben ahelyett, hogy önközpontú életem lenne a hústestben.

Jézus azt mondja: Kövessetek Engem! Valójában ennél mélyebb dolgot mondott: Egyétek az Én testemet és igyátok a véremet! Ezzel azt mondta: Fogadd el a természetemet! Ezért töltesz időt a bibliaiskolában, ezért jössz el istentiszteletre. Eszed Krisztust, és szép lassan változol. Lehet, hogy korábban harag vagy gyűlölet volt a szívedben, de mivel most Jézust fogyasztod szellemi értelemben, ez megváltoztatja a szívverésedet, megváltoztatja a természetedet.

A szellemit nem látjuk, hanem a testet látjuk, de át kell ültetnem a gyakorlatba azt, amit Pál mondott: Úgy látom a testvérem, mint egy vadonatúj személyt. Tehát nem test szerint ítélek, hanem teljesen új személyként látom. Ez az, amit Jézus mondott: Egyél Engem, de nem a húsomat. Ezért vagyunk bibliaiskolában, hogy Krisztus természetét fogyasszuk.

Ez az, ami megváltoztat engem, és bejön a hosszútűrés. Nem egy nap alatt, és nem is egy pillanat alatt, hanem egy folyamatban. Ezt én úgy hívom, hogy személyi edzés. Tanulok, és bölcsességet kapok. A megértésem növekszik. Persze, követek el hibákat. Aztán remélem, hogy legközelebb nem követem el ugyanazt. Úgyhogy türelmesebbé válok. Lehet, hogy ez nincs meg bennem természetileg.

Én zenész vagyok, és Isten az életembe hozott bizonyos típusú embereket, például egy gitárost. Morogtam Istennek: Uram, miért hozol ilyen helyzetbe? Mert ennek a férfinek rövidtávú memóriájával voltak gondjai. Számomra olyan a betanulás, hogy gyakorlom, tanulom, gyakorlom, tanulom… Ez az ember egyszerűen semmit nem bírt megjegyezni, amit gyakoroltunk, mert a rövidtávú memóriájával gondok voltak.

Egyszer az együttessel gyakoroltunk, és nagyon jól ment. Aztán ő kicsit szundított, csak negyed órácskát. Amikor felkelt, még azt is elfelejtette, hogy ő kicsoda, mit csinál, és hol van. Én meg csak mondtam magamban: Ó, jaj! Lehet, hogy Isten a türelemre tanítgatott? Belerak egy helyzetbe, ahol muszáj, hogy várj. Ahol muszáj Istenre várnod, mert nem tudod megkapni a választ azelőtt, hogy keresztülmennél a helyzeten.

Valaki odajött hozzám Finnországban.
– Én úgy akarnék zongorázni, ahogy te.
– Üdvözöllek a klubban! Ez hosszú út.
– Úgy szeretnék gitározni, ahogy te játszol.
– Hát ez hosszú út. Készen állsz arra, hogy megfizesd az árat, hogy megtanulj dolgokat?
– Nem, én most akarom tudni.
– Nagyszerű! Inkább menj, egyél valamit, jó étvágyat!

Tanuljuk, tanuljuk, tanuljuk… apránként változunk. Apránként. Évről évre. Lehet, hogy valakinek a szíve nagyon kemény. Garantálom, hogy Isten dolgozik az ő szívén is. Meglágyítja. Igazán megváltozik a szíve, hogy kegyelemmel, irgalommal teli legyen. Kegyelmet adj más embereknek, ahelyett bírálgatnád és kövekkel dobálnád. Mellesleg, soha ne bírálj másokat. Ne kövezd meg az embereket, ahogy a farizeusok tették. Mert megcsináljuk ezt mi is. Bírálgatjuk magunkat is… inkább soha többé ne bíráld, mert most már vadonatúj vagy! Ne mondd azt: Majd következő istentiszteleten leszek vadonatúj. Most vagy vadonatúj. Nincs jogod arra, hogy megítéld magadat. Azért, mert tiszta vagy. Tökéletes vagy Őbenne. Győztesek vagyunk. Nem vesztesek vagyunk. Már más a felépítésünk, mert Krisztus bennünk van. Szépség van benned. Ezt egy férfinak nehéz elhinni. A szívünkben igazán gyönyörűségesek vagyunk. Mert Isten élete van bennünk. Isten élete van bennünk, ami azokat a nagyszerű gyümölcsöket termi, amikről p. Brian beszélt. Nagyszerű volt!

Ef 2:1 Hol voltunk mindnyájan? Egy nem megfelelő vezető alatt. Mindnyájan a sötét oldalon voltunk, de Isten… Isten azonban jött! És mennyei helyekre ültetett minket, Ef 2:6. Mi nagyon rossz emberek voltunk, belül is. Az egész csak egy nagy zűrzavar volt. Szükségünk van irgalomra, kegyelemre, és világosságra a szívünkben. Tényleg azt gondolom, hogy amiket p. Brian mondott nekünk erről, az nagyszerű volt.

Hozzászólás: Az első kérdésem az lenne, hogy mennyi idő alatt munkálta ki benned ezt az Úr? Hány éve vagy keresztény?

P. Jukka: 1973. január 12-én tértem meg, 10:15-kor. Most 2016. van, tehát negyvenhárom éve.

Hozzászólás: Nagyon sok mindenen mentél át azóta, és aki befogadja az Urat a szívébe, arról Péter azt mondja: mint újszülött csecsemők az ige tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Nagyon fontos az, hogy a csecsemőnek olyan eledelt adjunk, amit meg tud emészteni. Nem kolbászt adunk egy csecsemőnek, hanem tejjel tápláljuk. Isten Igéjét csak azoknak tudjuk adni, akik már férfikorra jutottak hitben, akiket már nem dobál és hajt ide-oda a tanítás bármiféle szele.

Pálnak is volt szellemi látása az életére. Nekünk is kell, hogy legyen szellemi látásunk a gyülekezetre és a saját életünkre. Ezen az úton kell nekünk végigmenni. Tehát olyan eledel, tanítás kell az érett keresztényeknek is, és a hitben csecsemőknek is, hogy meg tudjunk maradni. Ezt a Szentlélek munkálja bennünk. A Szentlélek végzi bennünk a munkát az Ő jóakaratából. A mi emberi hozzáállásunkkal ne öljük meg a másikban a Szentlélek munkáját.

Most Pünkösd lévén, arra emlékezünk, hogy ott kiáradt a Szentlélek, megteltek Szentlélekkel, és háromezren csatlakoztak azonnal. Nekem az van szívemben, hogy arra kell a legjobban hagyatkoznunk, ami a Szentlélek vezetése az életünkben. Mert friss kenetre van szükségünk. Ami tegnap volt, az arra volt elég, de ma ebben a korban, ebben a világban friss üzenetre van szükségünk. Az is az ördög becsapása, hogy a keresztényeket abban a korban tartja, vagy ha régi tanítást mondok mindig, ami akkor aktuális volt.

Rész szerint van bennünk az igazság, egymás hite által épülünk. Te is kapsz kijelentést, én is kapok kijelentést, és ezt meg tudjuk osztani egymással, hogy épüljünk. Nagyon fontos, hogy abban járjunk, amiben a Szellem új. Mert ez elevenít meg bennünket, megeleveníti a hitünket.

P. Elshan: Köszönjük, hogy olyan sokszor meglátogatsz minket. Az egyik gondolat, amit említettél, hogy mennyire fontos nekünk Isten gyermekeiként, hogy az Ige tejével legyünk táplálva. Igen, ez fontos. ApCsel-ben olvassuk, hogy Isten teljes tanítását prédikálni kell a gyülekezetben, ami azt jelenti, hogy a kegyelem asztalánál mindnyájunknak mindenféle étel adatik Istentől. Van ott jó „húsétel”, van „saláta”, és van „tejecske” is. Lehet kávéval, vagy anélkül is :-), de a tej fontos. 2Tim 1-ben beszél Isten ajándékáról, ami bennünk van. Fel kell kavarnunk ezt az ajándékot magunkban. 2Pét 1:13-ban is van erről szó, ahol emlékeztetésről beszél. Az emlékeztetés nagyon fontos a gyülekezetben.

Amikor eljövünk a gyülekezetbe, és halljuk a pulpitustól, hogy Jézus a mi Megváltónk, ami ugye a tej, akkor nem mondjuk azt: „Jaj, ne már! Ezt milliószor hallottam! Mondj valamit, ami mély.” Aztán azt halljuk, hogy kiontatott az Ő vére a kereszten minden bűnünkért, és ez is tej. Nem mondjuk erre sem: „Hallottam ezt már milliószor. Minden nap ezt hallom. Mondj valami mélyebbet!” Úgyhogy a tej is fontos. Kell, hogy emlékeztessük magunkat, hogy kik vagyunk Krisztusban.

Emlékeztetni kell magunkat, hogy miért kell ma hálásnak lenni Istennek. Ha ezen kezdek gondolkozni, akkor a Szent Szellem az Isten Igéjén keresztül mélyebb vizekben fog vezetni engem. Ez az én személyes kapcsolatomban fog történni Istennel. Viszont a hús is fontos. Itt a gyülekezetben Isten teljes tanácsát halljuk. Ami azt jelenti például, hogy azt mondom: Én ma nem fogok beszélni a húsról, hanem inkább arra kérlek benneteket, hogy gondoljatok valami egészen egyedire, különlegesre, amit ma hallottatok az üzenetben. Egy-két mondatban fogalmazd meg, és mondd el nekünk.

Nagyon sok tej volt az üzenetekben, de sok hús is volt bennük. A közösségben is fantasztikus dolgok hangzottak el, hogy mit mondott Isten a pulpitusról, és az nem tej volt. Ez mély volt, különleges volt. Gondolkozzunk ezen mindnyájan! Addig egy hús típusú gondolatot elmondok.

P. Brian öt követ említett. Ami már nem számít annyira tejnek, hanem inkább túrónak. Mert nem hallunk minden egyes alkalommal az öt kövecskéről, ami Dávid fegyvereként szolgált. Tehát ez kicsit felkavart abban, hogy gondolkozzunk. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy milyen tevékenységei voltak Dávidnak. P. Brian említette, hogy Dávid jól ki volt képezve, elbánt az oroszlánnal, elbánt a medvével. Még egy szokatlan angol szót is mondott: parittya. Dávid tudta, hogy ezt hogyan kell használni.

Van egy apró kövecske, golyó és a hatalmas célpont, Góliát feje. Az üzenetben a Szent Szellem a következő gondolatot adta számomra. Dávidnak öt kövecskéje volt. Egy elég volt, hogy megölje Góliátot. Mire kellett neki még négy? Létezik egy olyan gondolat, hogy Góliátnak volt még négy testvére, és lehet, hogy azoknak a megöléséhez kellett. Még maradt négy kövecskéje. Nem használta el mindet, egy elég volt. Azon gondolkoztam, hogy milyen nagyszerű hús-típusú gondolat ez, hogy alaposan fel lett készítve, még mielőtt a helyzetbe került. Ez azt is jelenti, hogy miután megölte Góliátot, még más helyzet is felmerült. Még mindig volt négy köve.

Aztán p. Brian beszélt Ef 4-ről megemlítve az alázatot, a szelídséget, a hosszútűrést, azt, hogy elviseljük egymást, és igyekezzünk megtartani az egységet. Tennem kell, kezdeményeznem kell az egységért. Ez a Szent Szellem munkálkodása énbennem. Az, amikor hagyom az új embert, hogy aktív legyen, hogy megtartsuk az egységet.

Lehet, hogy Dávid egy kövecskéje – legyen ez az alázat – elég volt, hogy megölje Góliátot, de még mindig volt neki négy. Jól ki volt képezve, készen állt. Nem várt arra, hogy ha megint előkerül egy helyzet, majd akkor gondolkozik: Na, most honnan legyen pénzem? Vagy: Börtönben találtam magam. Vagy: Az utcán valaki be akar húzni egyet, mert megosztottam vele az evangéliumot. Nekem ez személyesen szólt. „Elshan, legyél aktív! Legyél kezdeményező, ne legyél lusta!”

Ez olyan, mint amikor Ádám és Éva vétkeztek a kertben. Az emberek Istent vádolják, és azt mondják: „Ha tökéletes Isten vagy, ha Mindenható vagy, akkor miért nem állítottad meg Ádámot és Évát a vétekben? Akkor nem lenne gondunk a bűnnel az életünkben. Tökéletes emberek lennénk a világban. Úgyhogy ez a Te hibád volt, hogy a bűnbeesés folyamatát nem állítottad meg.” Isten kezdeményező. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten adta az egyszülött Fiát még a világ megalapítása előtt.

Mondjuk azt, hogy Istennek csak egy kövecskéje volt. Amit persze a Biblia sziklának hív, és ez az Ő Fia, Jézus Krisztus. Ezt teljesen odaadta a világ megalapítása előtt. Isten Saját Magát adta. Az Egy Isten Saját Magát teljesen odaadta. Azért, hogy elbánjon minden olyan problémával vagy helyzettel, amink van vagy lehetséges az életünkben.

Na, erre mondd azt, hogy ez tej! 🙂 Ez az? Nekem ez olyan volt, mint a kebab, és élvezem. Ezen keresztül bátorított Isten. Persze néha iszom tejet is. 🙂

Hozzászólás:

Ef 6:16 Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok.

A történelemben ismerünk olyan katonát, akit egyszerre kétszáz nyílvessző talált el. Sátán nagyon aktív. A hit pajzsa mit tesz? Megment minket. Isten Igéje megment téged és engem.

A kérdésem a következő. Mit jelent az, hogy alaposan kiképzett, hogy én jól felkészített vagyok? Egy matek feladat. Amit kaptunk most az üzenetben, annak a 80%-át elfelejtjük a hét folyamán. Mit jelent akkor az, hogy jól felkészített? Mondjuk, tizenöt perc az hosszú idő? Naponta tizenöt perc az sok? Naponta fél óra sok? Naponta fél óra bibliaolvasás? Az száznyolcvan óra évente. Hány munkanap száznyolcvan óra? Egy hónap, amikor csak fél órát tanulmányozunk naponta, és akkor megvan a hit pajzsa, megvan Isten Igéje, ami megvéd téged.

A kérdés az, hogy mi ebben a nehéz. Nehéz, hogy naponta csináld? Ha ezt meg tudod ismételni minden egyes nap, a következő egy hónapban minden nap, akkor ez a szokásoddá válik. Onnan kezdve már nem tudsz e nélkül élni. A nehéz rész az, hogy naponta elvégezze az ember. Az élet minden helyzetében ez működik. Úgyhogy, ha szeretnél egy új szokást felvenni, ismételd minden egyes nap a következő egy hónapban, és ez megváltoztatja a szokásaidat. Ez mindenkinek mindenhol ugyanígy működik.

Úgyhogy azt javaslom, ha alaposan felkészített akarsz lenni, akkor fogd Isten Igéjét imában minden egyes nap életed végéig, és akkor alaposan felkészített leszel.

P. Jukka: Ez a felkészülés dolog nagyon érdekes. Van egy kertem, és van benne egy fa. Sosem látom, hogy erőlködne, hogy gyümölcsöt teremjen. A gyümölcs csak úgy terem magától, de a kertész gondoskodik arról a fáról. Alaposan gondozza. Minden ősszel visszavágja az ágakat, és már akkor a tavaszt veszi tekintetbe. Már látja a jövőt. Már előre gondoskodik.

Néha azért van probléma a szívünkben, mert nem gondozzuk a kertünket. Nem a mostban élünk, hanem gondatlanok vagyunk. Isten azt akarta, hogy mi a mostban éljünk az Ő Szellemében. Nem a tegnapi érzések, és nem is túl előre a jövőben. Az összes időmet tudnám azzal tölteni, hogy azon gondolkozom, hogy mit eszem majd Karácsonykor. A mostra fókuszáljunk! Gondozd a szívedet, törődj vele. Péld 4:23 Őrizd a szíved! Legyen védelem, pajzs.

A nyilak miatt, amik jönnek, szükségem van a védelemre. Szükségünk van védelemre nekünk is itt Magyarországon, amikor megyünk evangelizálni. Minden egyes nap szükségünk van rá. Minden pillanatban, minden másodpercben. Már milliószor mondtam, hogy éppen ezért nem szeretem a vasárnapi kereszténységet. Nagyon szentnek látszik, amikor jön az istentisztelet napja. Isten arra hívott el, hogy a mostban éljek, hogy az Ő szívverésével éljek. Ez azt jelenti, hogy gondozom a kertemet ma. Ez az, ami létrehozza azt, ami holnap lesz.

Meg kell értenünk, hogy felelősek vagyunk az életünkért. Igen, én felelős vagyok. Te is. Vannak döntések ma. A szórakozóhelyek nyitva vannak. Tehát ésszerűen kell gondolkozni. Az a hely, például nem számomra van. Voltam már ott, talán te is. Már nem csinálunk ilyesmit. Mert megtanultuk védelmezni a szívünket, és szeretnénk azt a gyümölcsöt, ami jön. Nem nyomáson keresztül jön, hanem akkor, amikor itt az ideje. Egyszercsak hirtelen kegyelemmel teljes hozzáállásod van. Egyszercsak hálás vagy. Egyszercsak hosszú sorban állsz és mégis türelmes vagy.

Tegnap egy hipermarketben jártam. Mindenki ott volt, az egész város. Annyira jól szórakoztam! Nagyon hosszú volt a sor! Mondtam: Uram, köszönöm! Néhány hete még mindenkit meg tudtam volna ölni. Annyira jó idő volt!

Isten munkálkodik a szívedben, a hozzáállásodban. A kereszténység azt jelenti, hogy meghalsz magadnak. Van egy jó hírem, Kol 3:3 halott vagy! Keresd a mennyei dolgokat, ne a földieket, mert halott vagy, de Krisztusban vadonatúj. Soha ne hallgass arra, hogy mit mond Sátán. Mert hazug. Jól hazudik. Ha azokra a dolgokra hallgatsz, akkor elveszíted az irányítást. Ne hallgass egyetlen ilyen hangra sem. A jó irányításra hallgass. Ez a pajzs a szívedben. Isten térképe. Növekedj ebben!

P. Elshan: Egy állításra szeretnélek emlékeztetni az üzenetből. Briliáns megállapítás volt, és meg kéne, hogy gyógyítson minket, és meg is kell, hogy áldjon. P. Brian azt mondta, hogy Dávidnak voltak hátrányai Góliáthoz képest, de ezek a hátrányok valójában előnyökké váltak. Dávid kis termetű volt, Góliát hatalmas, ezért Dávid gyors volt, Góliát pedig lassú. Ez a hátrány Dávidnak, hogy kicsi volt, de valójában hatalmas lehetőség volt arra, hogy megölje Góliátot.

Úgyhogy ha ezt a nagyszerű gondolatot tudjuk alkalmazni az életünkben, nem azért, hogy siránkozzunk, amikor olyan helyzetben vagyunk, amikor szegények vagyunk, hanem használjuk ezt Isten dicsőségére, és Isten újabb győzelmet fog adni a helyzetben. Nem tudom, mennyire érted ezt, de megvan a magad helyzete, ami tűnhet hátránynak, vagy elveszített lehetőségnek, vagy hiánynak, de tudd, hogy Isten tudja ezt használni, és tud hatalmas győzelmet adni ebben a helyzetben az életedben.

Kategória: Egyéb