Beszélgetés (rap)

2016 április 10. vasárnap  18:00

Ez a beszélgetés az Ismerd meg Isten szívét! & Szenvedéllyel élni a keresztény életet c. üzenetekhez kapcsolódik.  (2016. április 10. vasárnap 16:00)

Hozzászólás: Nagyon tetszett, amikor p. Bendegúz arról beszélt, hogy hogyan nézzünk a vezetőségre, illetve az, hogy mennyire fontos, hogy Isten szívét ismerjük. Mostanában az életemben találkozom azzal, hogy amikor döntést kell hoznom bizonyos dolgokban, mennyire befolyásolhatnak az érzéseim! Akár az emberekkel, a barátaimmal kapcsolatban is! Annyira szükségünk van arra, hogy amiket tanulunk, az Ige, az igazság legyen az alap. Ahogy a Biblia is írja, maradjunk józanok. Ha őszinték nézek magamba, tudom, hogy az érzéseim el fognak vinni, és csak az marad, amiről tudom, hogy helyes és igazság, mert ezt tanultam. Azt hiszem, hogy ez az, amikor átültetjük a tanultakat az életbe.

Hozzászólás: Meg akarom köszönni az üzenetet p. Kendének, mert nagyon bátorító volt, és megerősített abban, amit éppen az istentisztelet előtt kaptam Istentől. Liu Csen Jing kínai léleknyerő. Tőle olvastam arról, hogy Kínában milyen fontos nekik az Ige, és milyen sokat harcoltak azért, hogy legyen Bibliájuk. Amikor nagyon agresszív volt az üldözés, agyagkorsókban elásták a Bibliákat. Aztán, ahogy enyhült az üldözés, előásták, hogy tudják olvasni. Sokszor volt, hogy még sírokat is átkutattak Biblia után. Ő száz napig böjtölt Bibliáért, és a családja azt hitte, hogy megőrült.

Utána ez az ember azt mondja, hogy a Biblia önmagában nem elég. Ezt az egészet elmondta, hogy tudjuk, milyen értékes neki a Biblia, de nekünk a Szellemre van szükségünk.  Erre buzdított, hogy merjünk kitörni azokból a vallásos sémákból, amikben élünk. Ha az Ige szavait nem tudjuk megélni, akkor nem lesz hatása az életünkre, akkor nem éri el a célját. Menjünk bátran Istenhez, és kérjük Tőle, hogy a Szellem által energizáljon minket, adjon nekünk igazi életet! Ez az, amiről Pál apostol is beszél: Nem nézek hátra, hanem megyek előre, és befutom a pályámat.

P. Bartha Atti: Tényleg nagy áldás volt az üzenet, köszönjük! P. Bende üzenete is elképesztően jó volt! Nagyon gazdagok vagyunk, bátran mondhatjuk. Tegnap Gödöllőn sok hasonló gondolat elhangzott, úgyhogy én csak nagyon élveztem, mert Isten annyira jól kiegészítette, hozzátett. Sokkal jobban meg lett fogalmazva. Megvan nekünk az Ige, és ahogy az előbb elhangzott, a Szellem megvilágosítására van szükségünk. Ef 1:17-ben ír erről: A kijelentés Szelleme világosítsa meg a ti értelmeteket. Megvan az Ige, megvan minden, de élünk-e vele?

Gödöllőn használtam egy képet. Kb. egy évvel ezelőtt a gödöllői gyülekezet meglátogatta az ajkai szenteket. Ahogy mentünk autóval, navigációs eszközt használtam. Nagyon jó közösség volt, beszélgettünk. Ajka Balatontól északra van, és amikor a Balatontól délre a viadukton mentünk át, akkor kezdtem gyanakodni, hogy valami nem jó. Mert amikor Fehérvár magasságában megálltunk egy benzinkútnál, és nem szerettem volna, hogy a zsebemből a benzinkút közepén mondja, hogy merre haladjak tovább, levettem a hangját. Az eszköz mondta nekem, hogy melyik irányba menjek, csak nem lehetett hallani.

Isten mondja nekünk, hogy nem a jó irányba megyünk, csak sokszor levesszük a hangját. Sokszor a saját gondolatainkra cseréljük az Igét. Felülírjuk azt, amit mond a Szellem. Zsid 3:7-8 ma, ha a Szent Szellem hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket!

Én most csak arra szeretnélek bátorítani, ha nem hallhatnál több üzenetet, csak ragadd meg a mait. Az több, mint amit a kereszténység nagy hányada egész életében megélhet. Kérlek, ne engedd, hogy elrabolja az ördög a szívedből. Annyira jó volt, ahogy p. Kende mondta, hogy Kol 3:16 az Igét bölcsen hallgatni annyi, hogy hol kapcsolódik az életemhez. „Ez az üzenet hol kapcsolódik az életemhez?” Ne engedd el!

P. Musztafa: 2Kor 10-et olvastam.

2Kor 10:4-6 Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek – amiről p. Bendegúz beszélt, hogy ismerni Isten szívét –, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, és készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz a ti engedelmességetek.

Foglyul ejteni – ez egy katonai kifejezés. Mi történik, amikor egy várost elejtenek? Azok, akik foglyul ejtették a várost, az összes lakost elűzik. Ez csak egy kis kép a gondolatokról. Minden gondolatot foglyul ejt az evangélium. Csak képzeljük el ezt! Az evangélium a hódító. A fejem minden gondolatát, lakóját, az evangélium ejti foglyul. Azon gondolkodtam, hogy talán ez lehet az egyik válasz.

Hol vannak a te gondolataid? A helyzetek változnak, eltérőek lehetnek, és lehetnek nehezek is. Azt gondolom, hogy egy kereszténynek nincsen könnyű megoldása, amíg itt vagyunk a Földön. Hol vannak mégis a gondolataim? Foglyul ejtette-e azokat az evangélium? Átadom-e magam Krisztusnak? Ez a legfontosabb kérdés, azt hiszem. Mert el vagyunk hívva, hogy az evangélium szolgái legyünk. Igaz? Isten Isten, és Ő csodálatos szolgálatot végez. Sokszor csak nem tudunk az Ő módján szolgálni.

Egyszer p. Matti mondott valamit, amit soha nem fogok elfelejteni. A könnyein keresztül mondta el Almatiban, Kazahsztánban az egyik csapattalálkozón. Azt mondta: „Emberként az életemben valószínűleg nagyon sok embert elvesztettem, de Krisztus egyet sem veszít el soha. Ez az én reményem.” Annyira jó volt ezt hallani! Elismeri, hogy ő nem szupermen, hanem egy szolga, és az ő célja az, hogy Istenre koncentráljon. Igen, ő korlátozott, de Isten mindenkit név szerint ismer, és mindenkinek még a haja szálát is számon tartja. Még p. Matti hajszálait is, ami könnyű! 🙂 Bocsánat!

Hozzászólás: Hallottunk több prédikációt, ami rendben volt. Isten szívéről volt szó. Az Ószövetségben vannak felkentek, próféták. Jézust kérdezik: Mutasd meg nekünk az Atyát!; mire Ő azt feleli: Ha Engem megismertek, akkor megismertétek az Atyát. Jézus mindent az Atya nevében cselekedett, és adta az Ő nevét, hogy mi az Ő nevében cselekedjünk. Isten nem volt a Földön, Krisztus testet öltött. Aztán az engesztelő áldozatot, a vért felvitte az Atyához, és Isten elfogadta a tökéletes véráldozatot.

Jézus nekünk adta az Ő nevét, hogy használjuk. Utána azt mondta: Elküldöm a Vigasztalót, a Szent Szellemet. A Szent Szellem végzi a munkát a Földön. Róm 8-ban azt mondja, hogy akik Isten fiai, azokat Isten vezérli. Tehát nekünk ezért kell a Szent Szellemmel betöltekeznünk, és figyelni Rá, hogy milyen vezetést ad az életünkben. Jézus nevét használva tudunk ebben az életben sikeresnek lenni.

Számomra a Szent Szellem vezetése nagyon fontos. Úgy látom, hogy Őrá érdemes nagyon nagy hangsúlyt fektetni. Ha valaki olvassa magában az Igét, nem biztos, hogy el fog arra jutni, amiről hallottuk a prédikációt, Isten szívéhez. Nem biztos, hogy ezt fogja rögtön érteni.

P. Kende: Nagyon fontos, amit mondasz. Ha összefoglalnám, kicsit úgy mondhatnánk, hogy kaptunk egy nagy teljes csomagot. Megkaptuk Jézus nevét, megkaptuk a Szent Szellemet, megkaptuk Isten Igéjét, megkaptuk a gyülekezetet, megkaptuk az ígéreteket. Amikor ezekre gondolunk, akkor nagyon fontos megragadnunk, hogy Istennek van egy terve, van egy iránya, és van személyes növekedés, amit eltervezett nekünk. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten mindent megadott nekünk, amire csak szükségünk van.

Az üzenetben nem tudtunk végigmenni 2Pét 1:1-11 írásrészen, azért is mondtam, hogy érdemes lenne magadban elolvasni, de egyet kiemelnék most mégis:

2Pét 1:3 Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, …

Mindennel felruházott minket, mindent megadott nekünk, amire szükségünk van. Ebben a csomagban benne van az Ő neve. Mi Jézus nevében teszünk, szólunk, vagyunk itt. Ami azt jelenti, hogy az Ő képviseletében, az Ő jellemében, az Ő természetében járva, cselekedve, szólva. Adta nekünk a Szellemet, ami azt jelenti, hogy szükségünk van alázatra és hitre abban, amiben Isten vezetni akar minket. Adta nekünk az Igét.

Nem arra hívott el a kereszténységben, hogy eldobjuk az agyunkat, hanem hiszem, hogy Isten mindazt, amik vagyunk, használni fogja az Ő akaratában, így az elménket is. Az én elmém nyilván nem abszolút, lehet, hogy időnként téves következtetésekre jutok, és szükségem van kiigazításra, de ugyanígy vágyik használni a kreativitásomat, vágyik használni azt, hogy képes vagyok dicsőíteni, imádni. Szerintem ezek együtt adnak egy olyan csomagot, ami egyben működik jól.

Mert – ahogy p. Bendegúz beszélt róla, és p. Zoli is említette az előbb – ha fogom az Igét csak magában, akkor azzal sok mindent lehetne csinálni. Püfölhetem vele a testvéremet, vagy simogathatom vele, amikor nem kéne. Üthetem vele, amikor szeretetre lenne szüksége. Ezért fontos, hogy a Szent Szellem fejezze ki olyannak az Igét, amire szükség van éppen akkor. Ugyanakkor, a másik oldalról, ha Szellemben járnék, ha a Szellemet akarom követni, de nincs meg nekem Isten Igéje, akkor nem lenne határozott irány. Ezért van szükség mindegyikre, mert az egyik a másikat igazítja, és a másik az egyiket.

A gyülekezet ezért fontos, mert én azt gondolom: Így van leírva, így kell lennie!; aztán valakit behoz Isten a gyülekezetbe, aki széttöri az én kategóriámat, amit kitaláltam, amiről úgy gondolom, hogy itt egyértelmű. Viszont az is egyértelmű, hogy ezt az embert Isten hozta ide, és megtérésre van szüksége, vagy növekedésre. Ahhoz, hogy elhagyjon egy bűnös dolgot, ahhoz előbb szeretnünk kell őt, és bátorítanunk. Lehet, hogy Isten azt akarja tőlem. Akkor az én szabályos kategóriám, amit összeraktam, szét van törve.

Úgyhogy Isten használja az egészet.

P. Bartha Atti: Tényleg ez annyira igaz, hogy korlátozhatnak a saját megértéseim, ha a Szellem nem vezet. Szerintem ez nagyon jó megfogalmazás, hogy az egyik igazítja a másikat, és viszont. Ján 17:3-ban azt írja az Ige: az az örök élet, hogy megismerjenek Téged. Talán az egész üzenet erről szólt: Istent ismerni, illetve Vele járni.

Feltetted már magadnak ezt a kérdést, hogy szeretnéd-e megismerni Őt? Szeretnéd megismerni Őt? Szerintem ezért vagyunk itt, ezért vagy itt. Én azt gondolom, hogy a modern, civilizált, kényelmes életünk igazából nem annyira tud ehhez igazodni. Mert rengeteg olyan dolog van, amit valójában a kényelmetlenségek közepette tudok megismerni Istenből. Krisztus hatalmát a gyengeségben tudod megismerni leginkább. Szeretsz gyenge lenni? „Nem! Mindent megteszek, hogy elkerüljem ezt.” Igen, de Isten meg szeretné mutatni a hatalmát, és lehet, hogy ahhoz a gyengeséged fogja választani. Merthogy szerintem nincs más megoldás.

Meg szeretnéd ismerni Isten minden értelmet felülhaladó békességét? Abszolút. Az ára azonban már nem kell! Mikor tudom azt megismerni? Amikor természetileg egyetlenegy okom sem lenne arra, hogy békém legyen. Na, ezt a helyzetet megint nem szeretem! Meg szeretnéd ismerni Istennek a kegyelmét? Tudod, hogy a kegyelem mire van? Ahhoz méltatlannak kell lenned. Szeretnél méltatlan lenni? Szeretnéd megismerni Isten irgalmát? Abszolút! Az a bukásban van, hogy nem büntet meg.

Érted ezt? Szeretnénk Őt megismerni, de a kényelmes életem miatt kizárom az Ő ismeretét az életemből. Annyira erőteljes üzenet volt! A kényelmes életemmel meg tudom akadályozni, hogy mindezt megtapasztaljam. És mindamellett, hogy nagyszerű üzenet volt, rendkívül gyakorlatias is. Hogyan tudom megragadni? Hogyan lehet áttörés az életemben? Volt az a négy „gazdagon”: jó cselekedet, szolgálat, az Ige, amiben a dicséret, az imádat is benne van, szenvedéllyel élni… Szellem, szolgálat, az ajándékodban élni… Nagyon jó volt!

Azt szerettem volna mondani most ezzel, hogy vágyunk valamire, de a hústestünk, a kényelmes életünk, vagy az igazságtudatunk, az önérzetünk mindezektől meggátol minket. Azt gondoltam, hogy ezen gondolkodhatnánk.

Ján 17:3-ban olvassuk ez: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek Téged… Nyilván az örökkévalóságban fogjuk Őt megismerni. Nézd meg a következő verset:

Ján 17:4 Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek.

Olvastam valahol, hogy leginkább az zavar minket a nap végén, amit nem tettünk meg. Mindazok a dolgok, amiket elmulasztottunk. 1Móz 25:8 Ábrahám jó vénségben halt meg, betelve az élettel, megelégedve. Szeretnék így meghalni. Nem meghalni szeretnék, hanem azt szeretném, hogy ilyen módon történjen, hogy úgy feküdjek le, hogy ne az járjon a fejemben, hogy mit nem tettem meg, mit kéne még megtenni. Igazából, ha Jézussal vagyok, akkor Ő végigvezet azon, amire elhívott. Ha nem az Ő akaratára fókuszálok csak, hanem továbbmenve, az Ő szívére, akkor hiszem, hogy Ő ebben fog engem járatni.

A Szellem vezetése: Ján 3:8 akit Isten Szelleme vezérel, olyan, mint a szél, hallod a hangját, hogy fúj, de nem tudod, honnan jött és hova megy. Visszatérve a kényelmes életedre, lehet, hogy olyan helyre vezet, ami nem kényelmes, de Mát 4:1 a Szellem vezette Jézust a pusztába, és 5Móz 8-ban olvashatod a pusztáról, hogy igazából ott megtisztít Isten, leleplezi azt, ami Tőle van, és azt, hogy mi van a te szívedben. Természetileg azonban menekülök ettől.

P. Kende: Ez csodálatos gondolat volt az árról. Tényleg szeretem azt, amit Ő ad, de azt nem szeretem, amit fizetnem kell érte! Ez mindnyájunknak nagy kihívás. Emlékszem, p. Matti egy üzenetben beszélt a következőről. Az kérte: Uram, taníts engem, hogyan bocsássak meg! Aztán Isten hozott olyan embereket az életébe, akiknek meg kellett bocsátania, és egyre nehezebb lett. Kicsit mérges volt Istenre emiatt. „Nem ezt kérted Tőlem? Hogyan tanulnád meg, hogy hogyan kell megbocsátani, ha nem úgy, hogy megbocsátasz?”

Érdekes, ahogy gondolkodunk. „Taníthatnál az Igéből is! Elméleti szinten. Az elméletben meg tudnék bocsátani.” Aztán Isten azt mondja: „Ez nem erről szól. Az nem igazán megbocsátás.” Vagy a másik a szeretet. Hiszem, hogy a gyülekezet azért fontos, mert Isten a szeretetről tanít itt minket. Azt tanítja, hogy hogyan szeressünk. Az egyik testvérnek szüksége volt segítségre, és a gyülekezet szereti őt. Az, hogy megérdemli-e, senkit nem érdekel. Csak szeretjük. Néhányan azt mondják: „Igen. Talán. Nem tudom.”; de ehelyett inkább csak szeretjük őt. Ez tetszik nekem. Nagyszerű elgondolás, ahogy Isten tanít minket szeretni.

A bibliaiskolában Isten megtanít minket arra, hogy megnyissuk a Bibliát. Sajnálatos módon utána néhányan csak becsukják a Bibliát. Ne tedd ezt! Aztán mérgesek is vagyunk a bibliaiskolára: Miért kell ennyi verset megtanulnom vizsgára? Ilyenek vagyunk.

Egy zárógondolat.

Ján 2:15-16 Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte valamennyit a templomból az ökrökkel és juhokkal együtt, a pénzváltók pénzét pedig kiszórta, és asztalaikat feldöntötte. A galambárusoknak azt mondta: Vigyétek el ezeket innen, ne tegyétek az én Atyám házát vásárcsarnokká!

Biztos mindannyian láttatok már vallásos festményeket Jézusról. Ilyenek pl. az utolsó vacsoráról készültek, minden valós alapot nélkülöznek. Vicces! Viszont soha nem láttam még olyan vallásos képet Jézusról, ahol kirugdossa az árusokat a templomból, és borogatja fel az asztalokat. Mindeközben lenne egy glória a feje fölött, és ájtatosan nézne? Soha nem láttam ebben a témában festményt. Nem gondolom, hogy ezt a jelenetet megfestették már, mert ez nem illik bele a képbe.

Mi lenne a baj azzal, ha ilyen módon lenne megfestve? Nyilván ez nem életszerű, de a másik, amit egyszerűen csak utálok, hogy nincs benne szenvedély. Miért tette ezt Jézus? Ugyanabból az okból, mint a lábmosást. Ugyanazért tette, mint amiért felment a keresztre. Ugyanazért tette, mint ami miatt meggyógyította a leprást. Ő szenvedélyes volt, szerette Isten akaratát. Zsid 10:7 „a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem”. Ezért jött. Ján 5:30 Azért, hogy az Atya akaratát tegye. Miért? Mert szerette. Izgatott volt felőle.

„Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod!” Ez nem olyan, hogy közben ásítozott. Hanem van benne öröm, izgalom, várakozás. Istenem, jöjjön el a Te országod. Látni akarom! Annyira akarom látni! Ennek legyen vége, és jöjjön el a Te királyságod! Azt szeretném látni, hogy az elnyomásnak és a korrupciónak vége van! A Te királyságod és Te igazságod legyen meg, ezt szeretném már látni, és hogy véget érjen ez az ostoba gúnyolódás Isten felől. Jöjjön a hit! Szeretném, hogy a sekélyességnek vége legyen, és aztán jöjjön a mélység!

Igazából olvasunk az ezeréves királyságról, és ott beszél a Szent Szellemről. Lehet, hogy a Szent Szellem jelenléte és munkája még jobban érzékelhető lesz, mint most. Nem tudjuk, hogy ez hogyan lehet, de lehetséges úgy, ahogyan azt leírja: A Szellem kiöntetik a Földön. Azt kérdezzük, hogy ez mit jelent? Nem tudjuk. Szeretném azonban látni. Szeretném látni ezt!

Amikor van egy család, amelyik elbukik, akarom látni Isten királyságát a Földön. Jöjjön el a Te királyságod, legyen meg a Te akaratod! Amikor valaki haldoklik, és úgy siránkozik, ahogy p. Atti mondta, azt kívánom, hogy bárcsak eljönne az Ő országa, és az Ő akarata az életünkben. Mert láttam a másik verziót is. Sokszor említem Dr. Évát, mert ott voltam előző este, hogy meghalt, és annyira örömteli volt. Tudta, hogy mi történik. Tudta, hogy meg fog halni, de örömteli volt. Szörnyű betegsége volt, de öröme volt. Beszélgettünk, viccelődött, nevetgélt, ahogy szokott. Pedig elég rossz állapotban volt. Ha ránézek arra, aki keserű, aki mérges, aki fél a halálos ágyán, azt mondom: Bárcsak meglenne neked az, ami neki megvolt, és ami nekem is megvan, remélem!

Mert amikor eljön az Ő országa, és az Ő akarata meglesz itt a Földön, az a legcsodálatosabb dolog számunkra. Ez a legnagyszerűbb. Ezért tette ezt Jézus. A templom miatt. Mert annak tisztának gyönyörűnek, szentnek, mélynek és izgalmasnak kell lenni. Ehelyett ugyanaz az unalmas dolog lett, mint amit a piactéren látsz, ahol vitatkoznak egy csirke árán, és az emberek elveszik más emberek pénzét, csalnak, hazudnak. Ugyanaz az öreg, unalmas dolog. Azt kérdezed: Ennek Isten házában kell lennie?

Ez minden életre igaz, minden házasságra igaz, minden gyerekre, minden szülőre, minden idősre, minden tinédzserre igaz. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod! Ez annyira izgalmas és annyira csodálatos!

Ezért van, hogy azok a drága emberek, akik festették azokat a képeket, nem tudtak olyan képet festeni Jézusról, amin kiűzi az árusokat a templomból. Mert az elgondolkodás a szenvedélyről, a szenvedély Isten akarata iránt valahogy gonosznak tűnt számukra, és valami nincs rendben vele. Ez nagy hiba, mert így egy idő után a kereszténységem olyan lesz, mint a puffasztott rizs. Nincs íze, száraz, nem ad semmit, és csak elveszi a vágyad arra, hogy egyél. (Tudom, hogy a nők ezért eszik. Rájöttem! Így van egy hasznos célja.) A kereszténység nem szabad, hogy ilyen legyen!

Ámen.

Kategória: Egyéb