Beszélgetés (rap)

2016 március 6. vasárnap  18:00

Ez a beszélgetés az Akik megmaradnak az igaz Szőlőtőben c. üzenethez kapcsolódik. (2016. március 6. vasárnap 16:00)

P. Scibelli: Az egyik kulcs Ján 15-höz. Vannak bizonyos dolgok, amiket hallottunk az igaz Szőlőtővel kapcsolatban. Két dolog. Az egyik, hogy sok gyümölcsöt teremni, a másik, hogy olyan gyümölcsöt teremni, ami megmarad. Igazából itt két kijelentés van. Egyrészt a nagyon sok gyümölcs, másrészt a gyümölcsök minősége.

Amikor az USA-ban gyümölcsöt eszem, az szörnyű. Mármint azokhoz a gyümölcsökhöz képest, amit Nyugat-Afrikában eszem. Ha ananászt, banánt vagy narancsot ettél Nyugat-Afrikában, és utána megkóstolod az USA-ban, akkor tűnődhetsz azon: Most vajon mit eszem? Még akkor is, ha speciális boltban veszem, ahol bio áru van. Mi bio? Semmi! Amikor Afrikában vagy, ott a banán, az ananász elképesztően jó!

Tehát a gyümölcs minősége nagyon fontos. Nyilván beszél a mennyiségről is, hogy több gyümölcsöt vagy sok gyümölcsöt teremjünk. Olyan sokszor megvan arra a hajlamunk, hogy megelégedjünk. Olvastam valamit Charles Spurgeontól, ahol azt mondta: A nyíl messze túl megy rajtad. 2Kir 13-ban van az a történet, hogy Izrael királyának ötször vagy hatszor kellett volna lőnie.

Olyan sokszor van az, hogy megelégszünk azzal, amit Istentől kaptunk, és megállunk. Mert megelégszünk azzal, és abban élünk. Isten azonban azt akarja, hogy sokkal több gyümölcsöt teremjünk. Mi tudná megakadályozni a gyümölcstermést? Az, ha valaki megelégszik azzal, amilyen és ami történt. Isten ennél sokkal többet akar elvégezni.  Tehát a gyümölcs megfelelő minőségéről beszél, és több gyümölcsről.

Beszéljünk három különbözőfajta gyümölcsről a Bibliában.

Az első az a személyes gyümölcs az életemben. Gal 5:22 a Szellem gyümölcséről beszél, és aztán megnevezi azokat. Tehát Isten gyümölcsöt terem bennem. Ez kulcsfontosságú. Igazából a gyümölcséről ismerjük meg. Sok a tehetséges, de ki találhat hűségest? Isten szeretne személyes gyümölcsöket teremni az életünkben. Szeretné a szeretetet, az örömöt, a békességet, a hosszútűrést, a szívességet, a jóságot, a hűséget, a szelídséget, a mértékletességet.

Gyümölcsöt teremni. Isten szeretne egy munkát elvégezni bennem, mielőtt rajtam keresztül végezne el valamit. Néha nagyon nehéz helyzetekben kell, hogy cselekedjünk. Az is lehet, hogy a mi helyzetünk nehéz. Reagálhatok ahelyett, hogy engedem, hogy Isten használja ezt arra, hogy gyümölcsöt teremjen bennem. Szellemi gyümölcsöt terem bennem.

Tíz évig dolgoztam börtönben. Rájöttem, hogy Isten szolgálata felém irányult. Olyan helyen dolgoztam, ahol a cellákon kívüli emberek sokkal rosszabbak voltak, mint azok, akik a cellákban voltak. Istentelenek voltak, káromkodtak. A zene, amit hallgattak, és az egész légkör szörnyű volt. Istennek viszont az a célja, hogy gyümölcsöt teremjen bennem, hogy Isten szeretete, Isten öröme, Isten békessége, Isten hite, Isten hosszútűrése bennem legyen. A személyes gyümölcs az életemben számomra nagyon fontos.

Nemrég beszéltem itt egy üzenetben erről. Adoniram Judson tizenöt órát evangelizált naponta, és az első két évben senki nem állt vele szóba. Hat évig egyetlenegy ember sem tért meg vele. Isten viszont elvégzett valamit őbenne. Nagyon fontos, hogy ezt észrevegyem hívőként, hogy az igaz Szőlőtő valami olyasmit csinál bennem, ami teljesen eredeti, ami valós. Tehát Ő gyümölcsöt terem bennünk.

A második fajta gyümölcs az a kapcsolataink gyümölcse a gyülekezetben. Az, amit Krisztus élete hoz létre a Krisztus Testében közöttünk. Ez is fontos, kulcsfontosságú. Kell, hogy a kapcsolataink gyümölcsöző kapcsolatok legyenek. Ezek nem természeti alapú kapcsolatok. Ez a gyümölcsöző kapcsolat nem azon alapul, hogy ugyanazokat dolgokat kedveljük, vagy nem kedveljük, és nem is a kultúrán alapszanak, nem is olyan kapcsolat, ami az intellektuson, a koron, a képzettségen alapszik, hanem Isten az alapja. Ennek a kapcsolatnak Isten az alapja, és ez a kapcsolat gyümölcsöző. Ez is annyira fontos! A kapcsolat kell, hogy gyümölcsöt teremjen. Nem csak úgy együtt lógunk. Van gyümölcs ebben a kapcsolatban? Együtt növekszünk a barátságunkban, a kapcsolatunkban a gyülekezetben?

Volt egy olyan időszak, amikor Pálnak rendkívül jó kapcsolata volt Barnabással. Barnabás elment érte Tarzuszba, hogy elvigye őt Antiókhiába. Ő volt a bátorítás fia, sokat bátorította. Amikor a tanítványok nem akartak kapcsolatban lenni vele, akkor ő Pállal volt, és ez a kapcsolat gyümölcsöt termett. Mindketten növekedtek.

Aztán történt valami János Márkkal. Azt hiszem, hogy az egész erről szólt. Az első gyülekezet Jeruzsálemben János Márk házában kezdődött. Péter volt János Márk pásztora, Barnabás pedig János Márk nagybácsija. Amikor a missziós mezőre ment Pállal, Pál szembe találta magát Elimással, a mágussal, és János Márk visszatért Jeruzsálembe. Lehet, hogy képtelen volt Pál vezetősége alatt tovább maradni. Aztán elment Barnabással Ciprusra. Utána a kapcsolat Barnabás és Pál között már nem volt olyan, mint előtte. Még Gal 2-ben is Péter, Barnabás és János Márk ellene mentek Pál apostolnak a saját gyülekezetében, abban a gyülekezetben, amit ő plántált, és szembe kellett, hogy álljon velük. Érdekes, hogy ez hogyan történt. Tehát egy kapcsolat, ami nagyon gyümölcsöző volt, már nem termett gyümölcsöt. Azután évekkel később, 1Kor 9-ben Pál és Barnabás újra együtt voltak.

Isten nem szeretné, hogy csak ismerőseink legyenek, hanem szeretné, hogy olyan kapcsolataink, barátságaink legyenek, amik gyümölcsöt teremnek. A feleségem és én olyan házasságot szeretnénk, ami gyümölcsöt terem. Amikor ezt Afrikában kiejtem a számon, akkor ők egyből tíz gyerekre gondolnak. 🙂 Egyszer összeadtam egy párt, már házasok voltak, de szerettek volna gyülekezeti esküvőt is. Már volt tizenhét gyerekük. Jó sok gyümölcs! 🙂 Családi gyümölcs, gyermekek.

A kapcsolatomban a házastársammal szeretnék gyümölcsöt teremni. Egy kapcsolatban a vas élesíti a vasat. A kapcsolataim kell, hogy gyümölcsöt teremjenek. A feleségem nem diktálja nekem, hogy mikor menjek el, és mikorra érjek haza. Érti az elhívást, ott van a gyülekezetben. A kapcsolatunk kell, hogy gyümölcsöt teremjen. Ez fontos. Egyébként az egyik legfontosabb kapcsolat a Földön az a férj és feleség kapcsolata. Van-e abban szellemi gyümölcs?

A harmadik fajta gyümölcs Ján 4:35-36-ban van. Ezek örök életre való gyümölcs, lelkek. Egy lelket megnyerni az evangéliumnak az is gyümölcstermés.

Tehát akkor a háromfajta gyümölcs csak még egyszer:

— gyümölcs a személyes életemben, Gal 5:22-23, és Ef 5:9-ben van még néhány gyümölcs, amit Gal 5-ben nem említ,

— gyümölcs a kapcsolatainkban,

— a lelkek gyümölcse, akiket megnyerünk.

Ha kapcsolódom az igaz Szőlőtőhöz, az gyümölcsöt fog teremni a személyes életemben, és a kapcsolataimban is gyümölcsöt terem majd, és gyümölcsöt fog teremni az evangelizációban is. Ám ha elhagyom ezt a Szőlőtövet, vagy hamis Szőlőtőhöz kapcsolódom, akkor ezek a dolgok nem fognak megtörténni. Vagy ha meg is történnek, azok csak a műanyag gyümölcsökre hasonlítanak a gyümölcskosárban. Bárcsak elmondhatnám, hányszor próbáltam meg enni műanyag gyümölcsöt, mert tényleg úgy nézett ki, mint az igazi! Nagyon sokról egyből megmondod, hogy az hamis, de van egy-kettő, amiről tényleg nehéz megmondani, hogy igazi-e vagy sem.

Gyümölcsöt teremni!

Kérdés: A személyes kapcsolat a kérdésem. Hogyan lehet kapcsolódni?

P. Scibelli: Ez a kulcs. Ha ez a kapcsolat Istennel nem élő, akkor nem fog gyümölcsöt teremni a személyes életemben, és nem termek gyümölcsöt az életemben a Krisztus Testében. Szeretem azt, ahogy ApCsel 6:4 beszél az apostolokról. Volt egy probléma a gyülekezetben. A görögök héberül beszéltek, és a héberek héberül beszéltek a görög özvegyasszonyok szolgálata felől, ahogy az ételt adják. Az apostolok belefolytak ebbe, és csodálatos dolgot mondtak: Mi nem hagyhatjuk el Isten Igéjét azért, hogy asztalok melletti szolgálatot végezzünk, hanem át kell, hogy adjuk magunkat.

Ez egy csodálatos görög szó: proszkartereo; ami azt jelenti, hogy ragaszkodni kell hozzá, amellett ki kell tartanunk, fel kell adni magunkat és még azon felül is az Ige szolgálatának és az imának. Ez kulcs. Nagyon tetszik nekem, hogy nem csak az Igének, hanem az Ige szolgálatának.

Tehát kiválasztottak hét férfit arra, hogy ők kezeljék ezeket az ügyeket. Mert szükségük volt a szemkontaktusra Istennel. Az volt a legfontosabb a vezető férfiaknak. Olyan sok vezető van, aki a szolgálat részleteivel van elfoglalva, olyan részletekkel, amikhez nem kéne, hogy köze legyen. Az embereknek pedig régi mannát adnak, nem pedig frisset. A legfontosabb kapcsolat igazán Istennel Magával van.

A feleségem tudja, hogy nem jó, ha reggel bejön a szobámba. Tudja, hogy mit csinálok, ezért nem jön be korán reggel.  Mert azt az időt őrzöm. Vannak olyan időszakok a nap során, amikor tanulmányozok és imádkozom. Néha megtörténik, hogy a telefonom megszólal 3-4 óra körül hajnalban, mert az afrikai emberek még nem jöttek rá, hogy időeltolódás van. Elindul az üzenetrögzítőm, és amikor kezdenek beszélni, azt mondják: Tudom, hogy ott vagy. Én azonban nem veszem fel. Meg kell tartani magam, mint Mária tett Luk 10:38-42-ben, hogy a jobb a részt választotta, amit nem lehet elvenni tőle.

Tehát elválasztom magam azokra a dolgokra, amik az Istennel való személyes kapcsolatom. A csendes idő nélkül nem megyek bele a nap dolgaiba. Mert ha Isten elméje, Isten szíve, Isten élete nélkül lépek bele, anélkül, hogy a Szent Szellemtől hallanék, ha így tenném, akkor azok, amik látszólag működnek, azok sem fognak működni. Isten azt mondta Ábrahámnak 1Móz 17:1-ben: Én a mindenható Isten vagyok, járj Előttem, és legyél tökéletes. Hétszer mondta: Ábrahám, Én és te. „Nem te és Sára az első, hanem Én és te.” Nem a gyülekezet először, hanem: Én és te.

ApCsel 13-ban öt férfi böjtölt és imádkozott. Ők az Úrnak szolgáltak – ez érdekes állítás. Az Úrnak szolgáltak, hogy böjtöltek és imádkoztak, és a Szent Szellem azt mondta: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Ők Istennek, Isten számára lettek elválasztva. Ez az első és legfontosabb. Én nem munkára lettem elválasztva, én nem pásztorolásra lettem elválasztva, hanem Isten számára.

Sok évvel ezelőtt nem voltam pásztor. Sok évig. Lehet, hogy lesz majd olyan időszak, amikor nem tudom azt tenni, amit egy pásztornak kell. Az Istennel való kapcsolatom az első. Mondtuk a napokban: Hű az, Aki elhívott titeket – a kibővített verzió azt mondja, hogy Saját Magához –, Aki meg is fogja ezt cselekedni. Saját Magához hívott el. Az Istenhez való kapcsolódásom, az Igéhez való kapcsolódásom – Ő Maga az Ige –, a kapcsolódásom az imához, a kapcsolódás a gyülekezet fejéhez, az a kapcsolat.

Manapság a kereszténységben érzem, hogy az emberek zaklatottak ettől. Mi van, ha Sátán egyikünk elé odatesz egy alkoholos üveget, vagy drogokat? Tudod, mit akar az ördög, hogy mit csinálj? Azért szeretné, hogy Isten munkáját Isten nélkül végezd.

Hallottál Jack Hyles-ról? Egyszer prédikált egy üzenetet, amiről Dr. Stevens beszélt. Isten akaratát teszed Istenben a Szent Szellem hatalmával. Sátán azt akarja, hogy te és én Isten akaratát tegyük Isten nélkül. Utána frusztrált leszel, aggódásban élsz, fáradttá válsz, kilépsz, ki akarsz szállni. Utána belevisz a gonoszba. Általában nem egyből az Isten szerint való jóból a gonoszba visz, hanem először azt szeretné, hogy Isten munkáját, Isten akaratát tegyem, ugyanazt csináljam. Például elmegyek evangelizálni Isten nélkül. Imádkozom Isten nélkül, olvasom a Bibliát, de nem találkozom Istennel. Ott vagyok a gyülekezetben, de nincs Istennel kapcsolatom. A végén ott találod magad – ez nagyon nyugtalanító –, hogy próbálod Isten akaratát tenni, emberi erőfeszítésből. Ez érdekes.

Ezért nem érdekel annyira, hogy mit teszek. Voltam keresztény üzletember éveken át, tíz éven át gyilkosok között dolgoztam börtönben, voltam öt évig egy keresztény iskola vezetője, voltam három otthonban heroin-függők számára, elmentem Afrikába harminc évre. Ez nem arról szól, amit teszek, hanem arról, Akit ismerek. Mert amit teszek, az könnyen változhat. Egy nap lehet, hogy csak ülök egy székben szinte mozdulatlanul. Kilencvenöt évesen.

Hogy ha az az azonosságod, amit teszel, akkor egy nap, amikor már nem tudod tenni, akkor elveszíted az azonosságod, és csak megölöd magad. „Nézzetek! Én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret.” Te hogyan írod le magad? „Én egy apostol vagyok.” „Én egy galileai vagyok.” „Én vagyok a Biblia írója.” „Én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret.” – ötször mondta ezt János evangéliumában. „Tudod, ki vagyok én? Én vagyok az, akit Isten szeret.” Ez az azonosságom. Ahhoz az Istenhez kapcsolódom, Aki szeret engem. Amit teszek, az változhat. „Misszionárius akarok lenni! Pásztor akarok lenni!”

Hudson Taylor meghallgatott misszionáriusokat, akik Kínába akartak menni. Az első odament hozzá, megkérdezte tőle: Miért szeretnél misszionárius lenni? Azt felelte: A nagyapám misszionárius volt Kínában, az apám misszionárius volt Kínában, úgyhogy én is misszionárius leszek Kínában. „X – Nem te vagy az.” Jött a következő.

– Miért szeretnél misszionárius lenni Kínában?

– A lelkek el vannak veszve, és vinni akarom nekik az evangéliumot.

– X – Nem te vagy az.

Jött a következő.

– Miért szeretnél misszionárius lenni Kínában?

– Istennek akarok engedelmeskedni.

– X – nem te vagy az.

Jött a következő.

– Miért szeretnél misszionárius lenni Kínában?

– Jézus szeret engem, én szeretem Őt, és szeretem a kínai embereket.

– Te vagy az!

Ez a motivációnk. Krisztus szeretete szorongat engem. Ez az Istennel való járás. Ézs 51:1-3 elhívtalak. Nem elképesztő? Úgy kezded a kereszténységet, hogy van Isten és te. A végén Pál ott volt önmagában Istennel. Péter is egyedül maradt Istennel, Jézus egyedül maradt az Atyával, János ott volt Patmosz szigetén egyedül Istennel. Ez én és Jézus, Jézus és én.

Tehát ez a kulcs a keresztény életemhez: közösség, kapcsolat, kapcsolódásom az igaz Szőlőtőhöz. Ez az, ami számít igazán. Mert utána Isten tud engem vezetni. Ha nincs Istennel kapcsolatom, akkor hogyan vezetne engem? Azt mondja a Biblia, hogy engedd, hogy a Szellem vezessen, és a Szellem tesz majd tanúbizonyságot. Ő fog engem vezetni. A Szent Szellem egy Személy, nem pedig egy erő. Ő egy Személy. Isten vezet engem.

Egy történet. Isten beszélt nekem arról, hogy menjek bibliaiskolába. Én pedig elutasítottam: Nem! Beteg vagyok az oktatástól. Elmentem mérnök képzésre, négy év. Négy évig tanultam, hogy tanítói diplomát kapjak. Utána mester lettem tanácsadásban. Teljesen képesített voltam. Azután Isten hívott bibliaiskolába. Ott voltam a Biblia Szól gyülekezetben, és azt mondtam, hogy nem. Van feleségem és két gyermekem, szeretném a Bibliát tanulni, de bibliaiskola nem kell. Az túl hosszú, túl sok.

Olyan cégnek dolgoztam, akik távvezetékeket csináltak generátorokhoz erőművek számára.  Mérnökként volt a szerződésem. Együtt dolgoztam egy újjászületett hívővel, Brad Martin. Egy nap bementem az irodába, és ott volt egy mentő, mert meghalt az irodában. Felhívtam Texast, és azt mondtam: Én itt végeztem. A ’70-es években ötvenezer dollárt kerestem egy évben! „Istenem, hallom, amit mondasz. Itt a vége a karrieremnek, megyek bibliaiskolába.” Hazamentem, elmondtam a feleségemnek, ő rám nézett…

Kaptam egy munkát kilencezer dollárért egy évben. Tudod, mi volt ez a munka? Börtönben dolgoztam. Éjféltől reggel nyolcig az volt a munkám, hogy a fegyenceket kísértem WC-re. Nem volt annyira vicces. Hajnali kettőkor kopogtak az ajtójukon: Ki kell mennem! Kinyitottam az összes zárat. Egyébként ez volt a legjobban biztosított börtön. Tudod, mit? Hat éven át csináltam ezt. Amikor ők aludtak, akkor én végig a Bibliámat olvastam. Ez igazából Isten gondoskodása volt.

A kulcs az volt, hogy ismernem kellett Istent, és az nem volt annyira fontos, hogy Isten mit akar, hogy csináljak a jövőben. Olyan sok ember van, aki bele akar ugrani a keresztény szolgálatba, munkába. Igazából nem is járnak Istennel, és nem érettek. Kell, hogy nyugodj, ismerd meg Istent, képezd ki magad, és legyen meg a kapcsolat, ami kulcsfontosságú. Ez nem a gyümölcstermésről szól. Hiszen nem tudod azt tenni a kapcsolat nélkül. Úgy nem tudod tenni, hogy nem kapod meg a Szőlőtő életét, az Ige életét.

Ma négy órán át beszéltem, és amint jöttünk vissza Szegedről, mondtam, hogy én majd valahol hátul lecsücsülök az oszlopok mögé, hogy biztosan ne lásson senki. Mert elfáradtam. Hajnali háromkor ébredtem, reggel a feleségem hazarepült, és tényleg elfáradtam. Utána hallottam, amint fáradtságot emlegetnek, és csak azt gondoltam: „Hát jó! Itt van az, amit Isten mond: Az Én gondolataim nem a te gondolataid, az Én útjaim nem a te útjaid.” Még arra is gondoltam: Az utolsó, amit ma este szeretnék csinálni, az a beszélgetés. És itt vagyok. Itt vagyunk.

Utána azon gondolkodtam, hogy haza kell repülnöm, a bibliaiskolában kell tanítani, utána újra repülőre szállok, hogy Malawira menjek, ami negyven óra repülőn. Negyven órába telik mire eljutsz repülővel Malawiba! Már ha csak rá gondolok, elfáradtam. Tudod, mit mégis? Maradj kapcsolatban Istennel, Ő megelevenít. Igen, még hetvenéves embereket is.

Az édesanyám kilencvenhárom éves, és még mindig ő maga lapátolja el a havat a háza elől. Ő az én hősöm. Mondtam az anyukámnak: Miért nem fizetsz valakinek tíz dollárt, hogy kilapátolja a kocsidat a hó alól? Tudod, mit felelt? „Tíz dollár?! Viccelsz? Majd én megcsinálom.” Amúgy egyébként van pénze. Mondtam neki: „Kérj már meg valakit, hogy csinálja meg! Egyébként tudnék olyan embereket is a gyülekezetből, akik ingyen megcsinálják neked.” „Én reménytelen vagyok?” Feladtam! „Anya, tudod mit, amit csak akarsz, úgy csináld! Engem nem érdekel.”

Kapcsolat. Ezért van szükségünk az Igére. Ezért nagyon fontos az ima. Nagyon sokszor hangsúlyozom ezt Afrikában. Háromszáz pásztorunk van Afrikában, akik jártak bibliaiskolába. Azt mondom nekik: Ami fontos, az Isten és te, hogy van ez a kapcsolat. Az összes többi nem annyira érdekes. Nem aggódom, hogy mi történik. Igazából nem számít. Ez az első. Ez az egyetlen. Létfontosságú. Egy nagyszerű vers:

Jel 2:2 tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket.

„Van ellened mondásom.” Gondolod, hogy Isten ellene van a bűnnek? És a gonosznak? Isten ellene van az ördögnek? Isten nem ellenem van, hanem az ellen, amit teszek. Azt mondja: „Elhagytál Engem. Magamra hagytál, a legjobb Szeretetet. Mindent megteszel, de Nélkülem.” Utána azt mondta a filadelfiai gyülekezetnek: Azt akarom, hogy tudják az emberek, hogy szerettek Engem, és azt akarom, hogy Sátán zsinagógájából leboruljanak előtted. Képzeld el ezt!

Tehát a kapcsolatról beszélünk. Csak figyelj erre! „Kilencvennyolc éves vagyok. Patmosz szigetén vagyok egyedül. Ez jutott nekem életem végére? Nézd meg ezt a helyet! Egy hegy szélén lakom egy barlangban. Teljesen egyedül. Mindenfelé víz vesz körül, tele cápákkal. Csak hallgasd ezt! Szellemben voltam ott az Úr napján, és azt mondta nekem: Én vagyok az Alfa és az Ómega, a Kezdet és a Vég, Én vagyok az Első és az Utolsó, Én vagyok, Aki volt, Aki van, és Aki eljövendő, Én vagyok az, Aki élt és meghalt, és élek mindörökké.” Mindössze erre volt szüksége Jánosnak, semmi másra. Csak a járásra Istennel. Ez nem jelenti azt, hogy függetlenné válok a gyülekezettől. Kapok Istentől, és adok az embereknek azt, amit Istentől elfogadtam.

Richard Wurmbrand mondott egy történetet. Börtönben volt Romániában. Volt ott egy fogvatartott, Florea. Annyira megverték őt a kommunisták, hogy utána úgy kellett etetni a kanállal. A foglyok egyébként sokat panaszkodtak az étel miatt, ami valószínűleg jogos is volt. Egy nap ez az ember nyaktól lefelé lebénult, de az arca olyan volt, mint egy angyalé. Odahívta őket az ágya mellé, és azt mondta: Amikor rosszul nézel ki, akkor próbálj felfelé nézni. Isten ereje, Isten jelenléte ott a börtöncellában elképesztő volt!

Az Istennel való járás. Kapcsolat az igaz Szőlőtővel. A közösség az igaz Szőlőtővel. Az életem az igaz Szőlőtővel. A hitem az igaz Szőlőtővel. A szolgálatom az igaz Szőlőtővel. Istennek való szolgálat. „Hogy érted azt, hogy Istennek szolgálni?” Azt mondja ApCsel 13-ban, hogy az Úrnak szolgáltak. Istennek való szolgálat. Az életem szolgál Istennek? Az, hogy szolgálok-e feléd, kit érdekel? Ha feléd szolgálok, de Istennek nem, akkor mi is történik? Ha viszont Istennel Magával kapcsolatban vagyok, akkor azt adom az embereknek, amit Isten adott nekem.

Utána tudom szeretni az ellenségeimet. Mert amikor még Isten ellensége voltam, Ő szeretett engem. Imádkozhatok azokért, akik üldöznek engem. Egyszer Ghánában voltam és bíróságra vittek. Öt ember próbált lecsukatni, majd száműzni. Ott voltam a bíróságon a bíróval, és az az öt ember felolvasta a vádakat. Azt mondtam: Istenem, segíts, hogy mit tegyek. Odamentem, megráztam mindegyik kezét, és azt mondtam: Köszönöm, hogy segítettetek nekem növekedni. A bíró odahívott, és azt mondta: „Itt a vége az ügynek. Nagyon világos számomra, hogy neked van igazad.” Igazából Isten csak megmondta, mit tegyek. „Köszönöm, hogy megpróbáltatok kiutasítani. Köszönöm, hogy megpróbáltatok börtönben dugni. Köszönöm, hogy utáltok.” – és itt lett vége a bírósági ügynek. Erre mit mondhattak volna?

Erre így nézek. Olyan sok dolgot tettem, amire Isten irgalmat és kegyelmet adott nekem. Hamisan vádolnak? Hát, rendben! Mindegy, nem kell, hogy megvédjem magam. Ez van! Olyan sok ember van, aki nem akar mást tenni, csak állandóan védi magát. Csak járj Istennel! Isten majd elbánik a problémával. Járj Istennel! Isten majd kezébe veszi az ügyet. Nem így van? Isten el tud bánni a problémáddal? Szerinted a te problémád túl nagy Isten számára?

Olvasd el 2Kor 11:18-12:10-ig! Pál harminchat dolgot felsorol, hogy ezekben a dolgokban volt. Jézus azt mondta: „Az Én kegyelmem elégséges számodra. Az Én erőm tökéletessé lesz a te gyengeségedben.” Pál azt mondta: Örvendezni fogok a nyomorúságomban. A szó azt jelenti, hogy édes. „Ez a probléma édes, azért, mert Istennel találkozom benne.”

Emlékszem, egyszer agyvérzést kaptam Ghánában. Azt sem tudtam, hogy menjek mosdóba. Meg kellett tanítaniuk erre újra, mert teljesen leállt az agyam. Az egyik pásztor tanított. Nagyon értékes lecke volt, mondhatom. Újra meg kellett tanulnom enni. Három hónap múlva beszálltam az autóba, és nekimentem egy fának. A feleségem azt mondta: Még nem vezethetsz. Azt feleltem: Megyek gyülekezetbe! „Nagyszerű! Csak vedd le a pizsamádat. Nem mehetsz gyülekezetbe pizsamában!” 🙂 Utána rájöttem, hogy vannak kisebb problémáim, amiknek nem volt annyira tudatában. Isten hűséges volt, és az Igén, a gyülekezeti életen, és Isten Szellemén keresztül mindent visszaállított.

Meséltem már a történetet, amikor elmentem egy idegsebészhez. A legjobb idegsebész a világon. Három évbe telt, hogy időpontot kaptam hozzá. Egyszerűen magával ragadta az esetem. Mutatta: Nézd meg az agyadat! Azt feleltem: Nézd meg te!

– Itt ez az egész rész halott.

– És? Akkor mi van? A világban az agyam egy kis részével simán elboldogulok.

– Jó lenne, ha más elfoglaltságot találnál magadnak, mert prédikálni nem tudsz majd. Az agyad majd nem működik a missziókra.

Egy év múlva felhívott otthon. Megkérdezte a feleségem:

– Hol a férjed?

– Marokkóban.

– Mit csinál ott?

– Missziózik.

– Ez lehetetlen!

Tudod, mit? Isten újra összekötötte az agyamat a pulpitussal Baltimore-ban. Emlékszel? Meséltem a történetet, amikor ott ültem a gyülekezetben, és féltem odamenni a pulpitushoz. Mert amikor az ember agyvérzést kap, utána sok mindenre nem képes. P. Stevens megkérte p. Robinsont, hogy kísérjen engem oda. Mondtam p. Robinsonnak, hogy nem. Háromszor megcsináltam ezt, végül felmentem a színpadra, leültem hátra, és újra odaküldte p. Robinsont ezzel: Szeretném, ha az első sorba ülnél. Azt válaszoltam: Mondd meg p. Stevens-nek, hogy nem ülök az első sorba.

Aztán mégis csak ott találtam magam. Eléggé kitartó volt. Ott ült mellettem: „Megtennéd, hogy üdvözlöd az embereket? Csak, hogy tudják, hogy itt vagy.” „Nem! Pásztor, hagyj már békén! Még nem!” A pásztor felállt: „Én ma nem prédikálok. P. Scibelli fog prédikálni!” Hadd mondjam azt, hogy majdnem megint agyvérzést kaptam. 🙂 Azt mondta: Gyere csak ide! Amikor imádkozott, igazából éreztem, hogy az agyamban az idegek újra kapcsolódnak, és amikor odaálltam a pulpitushoz, éreztem, hogy tényleg történik valami a fejemben.

Aztán visszamentem az orvoshoz, és azt mondta: „Én ezt nem értem! Az agyad valahogy átjutott a holtponton.” Az idegpályák újra összekapcsolódtak, és kezdtem emlékezni dolgokra. Mert nem túl sok dologra emlékeztem azelőtt. A feleségem azt mondja: A memóriád most sokkal jobb, mint azelőtt volt. Azt feleltem: Nem is emlékszem. 🙂  Kivéve, amikor azt mondja nekem: Amikor elmosogatsz, légy szíves, használj mosogatószert és meleg vizet. 🙂 Az Istennel való kapcsolat visszajött, az hozott vissza. P. Stevens napjában kétszer felhívott, csak azért, hogy szolgáljon felém. Ez kulcsfontosságú volt.

Tehát a kapcsolat Istennel – erről szól a misszió. Először, és első sorban. Ez a kulcs. Élő kapcsolat az igaz Szőlőtővel. E nélkül semmik vagyunk. Jézus azt mondta: Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Lehet, hogy csinálsz valamit, de az semmi. Nagyon sokan csinálnak sok mindent, de az igazából semmi. Csak képzeld el, mi van, ha egy missziós mezőre el akarsz menni munkát végezni, és Isten nem akarja, hogy elmenj. Elmész missziós mezőre, és ott visszacsúszol, mert Isten tervén kívül vagy! Én Isten tervében akarok lenni! Azért, hogy Istennel közösségem lehessen.

1Kor 1:9 Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

Mát 3:17-ben, a legalacsonyabb ponton, a Jordánnál: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. A magas pont Mát 17:5-ben a színeváltozás hegyén: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Lesznek „lent”-ek és „fent”-ek, de ott van Isten. Isten ott van ezekben. Van olyan, hogy minden nagyon jól megy, és van olyan is, amikor semmi sem megy jól, de attól még lehetek jól az én lelkemben, azért, mert megvan ez a kapcsolatom Istennel.

2Tim 4:16-22 „Először senki nem állt mellettem, de az Úr velem volt.” A legtöbb bibliai kommentár azt mondja, hogy Jézus ott volt Pál cellájában. Én nem tudom, csak azt mondom, amit ők mondanak.

2Tim 4:17 De az Úr mellém állt, és megerősített engem, hogy teljesen elvégezzem az ige hirdetését, hogy minden pogány meghallja. Megszabadultam az oroszlán szájából,

Pál meghalt. Mit jelent az, hogy megszabadult az oroszlán szájából? Sátán vádlásai. „Miért vagy egyedül? Mi történt? Hol van a gyülekezet? Miért nem segítenek neked az emberek? Isten tényleg csak ezt tartogatta neked, hogy egyedül maradsz?” Ez az oroszlán szája. Vádolás. „Az Úr megőrzött engem, és megerősített az Ő Királyságának.”

Találkozzunk Baltimore-ban! Hacsak nem Afrikában…

Kérdés: Mi jelent az, hogy Istenben maradni? Nem teológiai értelemben, hanem a gyakorlatban.

P. Gailans: Azt hiszem, hogy Ján 15. nagyon erőteljes fejezet, és az egyik leggyakorlatiasabb elv. Hallottam egy testvért, aki azt mondta, hogy a megmaradni egyenlő azzal, hogy felismerni. Mert amikor hallom ezt, hogy megmaradni, a kép bennem erről az, hogy nyugszom és tétlen vagyok.

A mindennapi életben az alkalmazás az, hogy nagyon sok mindenben megmaradunk. Ha azt nézzük, hogy a megmaradás egyenlő a felismeréssel, akkor mi az a legközelebbi dolog, aminek tudatában vagyunk minden egyes nap? Mi a legegyszerűbb, amit fel tudunk ismerni? Saját magam, igaz? Azért, mert magam elől nem tudok elmenekülni. Annyira könnyű észrevenni magam, az érzéseim, a gondolataim, a gyengeségem! Egyszerű felismerni a környezetem. Ezt neveznénk látás által való életnek.

Ahogy hallottuk p. Scibelli bizonyságát, láthattuk, hogy rengeteg hit volt ott ezekben a helyzetekben. Ez a hit igazából az, hogy észrevenni, tudomásul venni Istent egy helyzetben. Milyen gyorsan fedezzük fel Istent a helyzetben? Azt gondolom, hogy néha nagyon lassan. Nagyon gyorsan észreveszünk valami mást, de nem Istent. Pl. az ördög és a démonok ebben a világban, emberek körülöttünk, rokonok… Olyan sokszor van, hogy csak nézünk, és hitetlenségben élünk az Úr felé! Észre sem vesszük, hogy valójában mennyire hitetlenségben élünk.

Ezért beszélt Jézus ebben a fejezetben így, mert tudta, hogy nem soká el kell mennie. Annyira könnyű volt tudomásul venni Jézust, amikor jelen volt, de Ő tudta, hogy mennie kell hamarosan. Folyamatosan mondta nekik, hogy ettől a kapcsolat még meglesz. Ezért mondta olyan sok alkalommal: Maradj meg, ismerj meg, mert Én el fogok menni, de elküldöm nektek a Vigasztalót, és a Vigasztaló veletek marad mindörökké. Aki a Szent Szellem.

Felismerjük a Szent Szellemet az életünkben? Észrevesszük, hogy Ő mit tesz ma? Úgy gondolom, hogy ez erőteljes az életünkben. Ez az, amire szükségünk van. A dolgok, amik körülvesznek minket – Isten megengedi ezeket a körülményeket, hogy azok miatt maradjunk meg Őbenne. Mert – ha őszinte akarok lenni – én nagyon gyorsan csak nem maradok meg Istenben. A saját természetemben én csak elsodródom.

Mit írt Dávid? „Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.” Ő az, aki felismerteti velünk a kapcsolatunkat, mert Istent csak ez a kapcsolat érdekli. Azt hiszem, hogy itt mindnyájunknak megvan ez a személyes kapcsolatunk, de olyan sokszor hitetlenségben élünk! Ő meg tudta tenni azt, hogy benned és bennem éljen, mert Ő a mindenható Isten. A Szent Szellem tett minket az Ő templomává.

Azt hiszem, Istent tényleg mi érdekeljük. Szeretné, ha tudomást vennénk Róla, és megtapasztalnánk az Ő életét. Mert Jézus azt mondta: Én azért jöttem, hogy életet adjak nektek. Azért, hogy még nyomorúságosabb élet legyen, igaz? 🙂 Nem! Azt mondta: Azért jöttem, hogy életet adjak nektek, még bővelkedőbb életet. Az Úr Maga ez az élet. Életet adó Szellem az, Aki bennünk lakozik. Nem azért adta nekünk, hogy csak néha-néha megmaradjunk Benne, hanem azért, hogy folyamatosan.

Van egy dolog a Benne maradással kapcsolatban. Van a Szőlőtő és a vesszők, és van valami, amit soha nem fogsz megtalálni a Szőlőtő körül, és ez a zaj. Ott nincs zaj! Nagyon csendes. Nincs küszködés az ágak és a Szőlőtő között. Jézus azt mondta, mi vagyunk a szőlővesszők. Mi kapcsolódunk. A mi legfontosabb feladatunk az, hogy észrevegyük, hogy ráébredjünk erre a kapcsolatra. Mindig történik valami, ami túlmegy az irányításunkon. Az az a helyzet, ahol csak meg kell maradnunk, csak le kell csendesednünk, és meg kell engednünk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodjon bennünk.

Mert azt pontosan tudjuk, hogy a mi küszködésünk hogyan néz ki. Mint amikor próbálom a feleségemet kijavítani egy veszekedésben. Próbáltad már? Meg tudjuk csinálni. Lehet, hogy igazad van. Amikor vége az egésznek, tudod, hogy ez csak a régi bűnös természeted volt. Ha megállok, és csöndben vagyok, és odafordulok Istenhez, akkor tudatára ébredek, hogy Ő ott van.

Hol tudom észrevenni az életemben a Szent Szellemet? A szívemben, igaz. Mert ott van Isten. Ha alázatos vagyok, és megalázom maga az Úr előtt, és azt mondom: Uram, Te vagy az én bölcsességem, Te vagy az szeretetem; akkor Ő majd megmutatja Magát, és ott lesz gyümölcs. Dicsőség Istennek, hogy megvan nekünk ez az élet! Kell, hogy ennek a tudatára ébredjünk. Most és holnap…

Ámen.

Kategória: Egyéb