Beszélgetés (rap)

2015 július 12. vasárnap  18:00

Ez a beszélgetés Az Úr cselekedetei az orrod előtt – ne mulaszd el! c. üzenethez kapcsolódik. (2015. július 12. vasárnap 16:00)

P. Kende: Érdekes, hogy az életünkben el tudjuk mulasztani Isten munkáját, és természetinek magyarázzuk. Például, ha van egy kis csoport, tíz-húsz ember egy nagyvárosban, akik hívők, olvassák a Bibliájukat, összejönnek, és valaki, aki politikai beállítottságú, ránéz erre, az egyetlen gondolata az, hogy jelentéktelen. Vagy ránéz egy pszichológus, és azt mondja: „Mind sérültek. Ezek egymást támogatják, erről szól az egész.” Nagyon könnyű elmulasztani a lényeget, látni a mélységet.

Mert azt mind értjük, hogy kimondani a magától értetődőt, az nem ér sokat. „Vannak problémák a gyülekezetben.” Ezt mindenki tudja. „Vannak problémák annak a pásztor életében.” Ezt mindenki tudja. „Vannak problémák a lelkipásztorral.” Ezt mindenki tudja, nem is érdemes ezt itt kommunikálni. Aztán, amikor emberek gondolkodnak ezen, forgatják a szívükben, akkor hogyan teszik ezt? Van-e hit, van-e alázat, Kol 3:16 van-e az Ige gazdagsága a szívemben? Ha ezek nincsenek meg, akkor felszínes lesz az elmélkedésem. Használom a logikámat, összekapcsolok dolgokat, látok, felmérek, felbecsülök, megítélek dolgokat, de nem lesz mélysége a dolognak. Amin azt értem, hogy nem jutok el Krisztus szívéhez az elmélkedésemben. Úgyhogy az elmélkedésem sekélyes lesz, nem jut mélyre. Pedig arra van szüksége az embereknek körülöttem.

Amikor azt mondom: „Micsoda áldás, hogy együtt vagyunk! Micsoda áldás, hogy van, aki hallani akarja, hogy van, aki kíváncsi, van, aki vágyik többre!”; ez lenne egy szintje a kommunikálásnak. Lehet ennél sekélyesebb alázat nélkül, Ige nélkül, hit nélkül. Mondhatom felszínesen: Milyen üres a terem! Ezt könnyen lehetne mondani. Vagy lehet azt is mondani: „Miért nincs itt ez az ember? Miért nincs itt az az ember?” Ez rendben van. Lehet kihívni embereket. Tényleg! Legyenek itt többen. Nem ez a kérdés azonban, hanem az, hogy mi van a szívünkben. Ha van alázat, ha van szeretet – nyilván, mert az alázat onnan jön –, ha van hit, ha van az Ige gazdagsága, akkor gazdag időnk lesz, mert együtt elérjük Isten szívét. Együtt eljutunk Krisztus szívéhez, és annak van igazán értéke.

P. Elshan: Nagyon örülök, hogy a feleségemmel együtt Budapesten lehetek. Az első pillanattól kezdve, ahogy beléptünk a gyülekezetbe, éreztük, hogy Isten és ti mennyire szerettek bennünket. Nagyon köszönöm ezt. A szeretetetek tart minket távol a megszokottságtól. Könnyen eshetnénk megszokottságba. Ami azt jelentené, hogy isteni szent dolgokat közönségesnek tekintünk. Mint például ezt a gyülekezetet. Ez a gyülekezet Istentől van. Ahogy p. Kende is említette, mi Isten munkája vagyunk, és nagyon drágák vagyunk. Jézus vére értünk kiontatott. Ezzel nem akarunk megszokottak lenni. Köszönjük, hogy megtartjátok ezt a szeretetet, és megosztjátok velünk.

A másik, amikor p. Kende beszélt – próbáltam hallgatni a magyart és persze a tolmácsolást is –, és egy szót felismertem abból, amit mondott. Nem akarok ezzel a szóval sem megszokott lenni, egyszerű szó: friss. Ma reggel a feleségem egy doboz tejet elővett, és az volt ráírva: Mindig friss! Aztán p. Kende is mondta ezt a szót, hogy friss, és arra gondoltam: Isten Igéje mindig friss! Úgyhogy próbálom hallgatni. Azt gondolom, Isten a füleinket akarja.

Isten munkájáról szeretnék mondani valamit. Emlékezni Isten munkájára, mert az értünk van. Nagyon sok minden van, amire emlékezhetünk, mert láttuk Isten munkáját az életünkben. Ef 2:10 szerint Isten keze munkája vagyunk. Nem a mi munkánk eredménye, hogy keresztények lettünk, és meg lettünk váltva, hanem hit által Isten kegyelméből. Ő számunkra előre elkészített jó cselekedeteket, és megint nem mi leszünk azok, akik munkálkodunk – ahogy Pál apostol mondja 1Kor 15-ben –, hanem Isten kegyelme bennünk munkálkodik, és minden dicsőség Istené lesz.

Bartha András: Mi segít nekem meglátni Isten munkáját? Hallottunk dolgokat, amik megakadályozhatnak, de én inkább látni szeretném. Van egy jó barátom, aki már több éve hívő, de egyszerűen csak kötekedni tud. Már annyi órát beszéltem vele, mindig azt mondja: „De ti keresztények… De a gyülekezetek… De Isten…” Mindig meggyőztem, és a következő alkalommal újra hitetlenként kezdte. Tetszett, hogy volt ez az imája: Istenem, szeretném azt látni, amit a többiek is látnak, de nem tudom.

Tehát a kérdésem az lenne, hogy mi segít? Mert végül is egy láthatatlan Istent képviselünk nagyon valósan.

P. Kende: Talán mindannyian mondhatnánk egy-egy dolgot, egy-egy gondolatot arról, hogy mi segít egy embernek meglátni Isten munkáját. Miután mi elmondtuk a könnyűeket, utána András is mond egyet büntetésből, hogy feltette ezt a kérdést. 🙂

Én azt gondolom, hogy például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, és szerintem nem látjuk ennek eléggé a jelentőségét, az egymásért való ima. Időnként vannak olyan napjaim, amikor annyira fel vannak kenve a gondolataim, a szívem, a kommunikációm, a közösségem emberekkel, és akkor úgy vagyok a szívemben: Most biztos, hogy valaki imádkozik értem! Szerintem sokszor megfeledkezünk arról, hogy mekkora ennek a jelentősége emberek életében.

Amikor Géhazi nem látta a szerkereket, pedig ott voltak, akkor az ura, Elizeus imádkozott érte: Uram, nyisd meg az ő szemeit, hogy láthassa, többen vannak velünk, mint ellenünk!; akkor Isten megnyitotta a szolga szemét, és láthatta azt, hogy Isten munkája valóban zajlik. Szerintem fontos imádkoznunk így egymásért.

P. Duló Attila: Én csak felolvasnék egy verset, mert volt erről szó az üzenetben.

Róm 12:16 Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek.

P. Kende beszélt erről az üzenetben, hogy az alázat egy olyan tulajdonság, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy meglássam Isten munkáját. Mert ha nem vagyok alázatos – az alázat ellentettje a büszkeség –, akkor büszke vagyok, akkor azt hiszem, hogy én jobban tudom. Sőt elmehetek egészen odáig, hogy történik velem valami Isten munkája gyanánt, de én ezt magaménak tulajdoníthatom: „Azért, mert én ügyes vagyok. Azért, mert én kivívtam magamnak, mert én megdolgoztam érte, és az eredmény az enyém.” Ha nem vagyok alázatos, akkor a büszkeség megvakíthat, és nem látom Istennek a munkáját. Úgyhogy kell az alázat.

Nagyon tetszik nekem, az alázatos szó a görögben a tapeinosz, és azt jelenti, hogy alacsony, a normális szint alatt lévő. Ez nem az illető testmagasságára értendő :-), hanem a hozzáállására, arra, hogy az emberekhez, mindenhez úgy viszonyul, hogy nem föntről lefelé. Hanem a normális szint alatt vagyok, és felfelé nézek, értékelem a másikat. Ennek következtében, tehát ha alázatosak vagyunk, megláthatjuk Isten munkáját, akár a másik ember életében, akár a saját életemben, akár a gyülekezet életében. Kell ehhez alázat.

P. Elshan: Jézus arra hívott bennünket, hogy emberek halászai legyünk. Kinyúlni olyan, mint halászni. Kellenek hozzá módszerek, eszközök. Számomra ezek a következők.

Az egyik az, hogy legyek egyszerű. Azt gondolom, hogy az emberek értékelik, amikor egyszerűek vagyunk. Ez azt jelenti, ne legyünk túl komplikáltak. Hanem egyszerű horgot használunk. A másik az, hogy szabadok vagyunk, szabadnak lenni arra, akik vagyunk. Mert az embereknek a világban különböző álarcuk van, hogy valamilyennek – fontosnak, jelentősnek… – mutassák magukat. Mi azonban nem szégyelljük azt, akik vagyunk. Amikor az emberek látják ezt, hogy mi nem viselünk álarcot, akkor – azt gondolom – ezt ők értékelik.

Aztán még egy, hogy egyszerűek vagyunk, de ugyanakkor mélyek is. Azt gondolom, hogy a mélységünk kapcsolódik ahhoz, hogy Istent imádjuk. Szeretik látni azt, ahogy Istent imádjuk. Például, amikor imádkozunk értük – ahogy pásztor említette. Megkérdezzük tőlük: Mit szeretnél, miért imádkozzunk?; és amikor megengedik, hogy imádkozzunk valamiért az életükben, ami nekik nagyon fontos, akkor a jelenlétükben imádkozhatunk, de az élő Istenre koncentrálunk, és ők látják a különbséget.

Még egy, ami fontos, Isten Igéjét kommunikálni, ami mindig friss, és ez behatol az életükbe, és ez megint Isten munkája.

Bartha András: Tehát a következőkről hallottunk: az ima, egymásért imádkozni, az alázatos szív, az egyszerűség és őszintén képviselni Istent.

Elmondok egy történetet. Még bibliaiskolás voltam, ott voltam minden istentiszteleten, ott voltam a missziós utakon, és valóban kerestem Istent. Volt néha egy-egy őszinte pillanatom, kifakadtam: „Istenem, én már nem hallani akarok Rólad, hanem látni akarlak Téged, és megtapasztalni! Nem elvont dolgot szeretnék!” Szerintem, sokunknak lehetett már ilyen, és tudsz azonosulni ezzel.

Ahogy vége lett az istentiszteletnek, sétáltam haza, és mondtam Istennek: Szeretnélek látni Téged! Van ez a kifejezés a Bibliában: a szó még a szájában volt. Ugyanígy, ahogy mondtam Istennek, megállt egy autó. Gyülekezetbeliek voltak, letekerték az ablakot, és kiszóltak: „Elvigyünk valameddig? Hazavigyünk?” Beszálltam, és onnantól kezdve annyit nevettünk a kocsiban, olyan jót beszélgettünk! Átéltük ezt a szeretetet. Rögtön szólt hozzám Isten: Ha Engem akarsz látni, lásd a Gyülekezetet!

Ef 1:23 a Gyülekezet a teljessége Krisztusnak. Ha akarjuk Jézust látni, akkor nézzük meg a Gyülekezetet. Például azok a muzulmán fiúk, akik a vendégeink voltak itt nemrég, és énekeltek nekünk – ők még nem hívők, de imádkozzunk értük –, ahogy vége lett az istentiszteletnek, az egyikük megkérdezte óvatosan: „Jöhetek máskor is? Annyira jó volt!” Kérdeztem tőle, hogy mi volt olyan jó. „Az emberek, a légkör, és annyi szeretet van itt!” Az irániaktól is folyton ezt halljuk: „Jöhetünk még? Mert itt ti annyira szerettek minket.”

A Gyülekezet leleplezi Jézust, és Jézus leleplezi az Atyát.

P. Kende: Igazán ez olyan üzenet volt, amelynek minden részéről annyit lehetne beszélni! Arról is, hogy mik azok a csapdák, amik elveszik tőlem azt, hogy láthassam Isten munkáját. Arról is, hogy mik azok, amik megerősítik. Úgy értem, az alázat olyan fontos! Lehet, feláll valaki, hogy elmondjon egy bizonyságot, és én onnan kezdve nem hallgatom, mert… „Mert tartozik nekem pénzzel, úgyhogy Isten nem munkálkodhat az ő életében.” 🙂 „Mert nő, úgyhogy Isten nem munkálkodhat az életében.” 🙂 Lehet megszokottság. Milyen könnyű lenne, hogy jön valaki, énekelni kezd, én pedig bezárnám a fülem és a szívem, mert… „Mert oroszul fog énekelni.” 🙂 Vannak azonban, akik emiatt mulasztják el Isten munkáját.

Ígértem, hogy kicsit beszélek az összeesküvés elméletekről. Tudjátok, miről beszélek? Minden tele van ezekkel, úgyhogy biztosan tudjátok. Igazából ez érdekes dolog az emberek számára. Az embereknek igényük van erre, érdekesek számukra az összeesküvés elméletek. Értem, hogy miért. Nagyon sokan azért olyan izgatottak az összeesküvés elméletek felől, mert úgy érzik, hogy ebben találják meg a fontosságukat, itt okosabbak lehetnek mindenki másnál.

Sokan, akik összeesküvés elméleteket gyártanak, és azokban hisznek, igazából ezért vannak így, mert úgy érzik, hogy ezek okosabbá teszik őket mindenkinél. Azt még értem, hogy valaki egyszer bevesz egy ilyen elméletet, de az, hogy az emberek hosszú időn keresztül nem ismerik fel, hogy ezekkel nem érdemes foglalkozni, ez engem mindig meglep. Az egyik, amiért szerintem feleslegesek, az az, hogy azt látom, amint múlik az idő, ezek nevetségessé válnak.

Egyszer hallottam egy prédikátort, aki összeesküvés elméletekről beszélt a ’70-es évek elejéről, közepéről, és hadd mondjam azt, hogy nevetséges ostobaságokat mondott. Úgy értem, ha ma ránézünk azokra, nevetségesek. Olyan buta és felesleges teóriák voltak! Sajnáltam azt a prédikátort, hogy ezzel foglalta el magát a pulpitusnál. Mert minek? Ez nem Isten Igéje. Ez olyan, mint 1Tim 4:7 a szentségtelen és vénasszonyos meséket vesd el. Szerintem az összeesküvés elméletek ilyenek.

Mi a probléma az összeesküvés elméletekkel? Hadd mondjak el néhányat! Az egyik az, amit mondtam, hogy rendszerint nevetségessé lehet válni velük kis idő múlva. A második az, hogy az összeesküvés elméletek lázadást szítanak a tekintély ellen többnyire a szívben. Még egy, hogy bátorítja az emberekben az üldözési mániát. Aztán, elfordítanak a megalapozott dolgoktól a spekulációk felé. Hadd mondjak egy ilyet! Nagyon sokan az összeesküvés elméletek miatt elfordulnak az orvostudománytól mindenféle hókuszpókuszokhoz, a tudománytól mindenféle vad mesékhez, mint horoszkóp és hasonlók.

Hadd mondjak egy érdekességet! Volt egy felmérés az iszlám egyik radikális terrorszervezete megalapítójával kapcsolatban. Róla sok összeesküvés elmélet volt, és van is. A hivatalos történet vele kapcsolatban az, hogy az amerikaiak (USA) odamentek, és megölték egy hosszú hajtóvadászat végén. A felmérésben azt találták, hogy sokan hisznek abban, hogy ez a terroristavezér még él, de ugyanezek közül többen azt is el tudják képzelni, hogy a terrorista már az akció előtt halott volt. (!) Azért ez elég nagy logikai buktató! Ez azért érdekes, mert ez az egyik hatása az összeesküvés elméleteknek, hogy legyalulják az ember logikáját. A logika ellen működik.

Miért tetszetősök mégis az összeesküvés elméletek? Azért, mert úgy tűnik, hogy értelmet teremt a rendetlenségben, értelmet hoz az értelmetlen dolgok közé, amik történnek körülöttünk. Ezért gondolom, hogy nekünk, hívőknek ezek már nem kellenek, mert nekünk már van rendezőelvünk. Ez a rendezőelv egy személy, Krisztus.

Már említettem, hogy vannak emberek, akik ettől érzik magukat fontosnak, hogy azt gondolják, ők ismerik a titkokat, tudják, hogy mi zajlik igazán. Szerintem nekünk ennél sokkal nagyobb fontosságunk van, el vagyunk fogadva a Szerelmesben. Minek mennék ilyen elméletek után?

A harmadik az, hogy az emberek biztonságot találnak ezekben: „Én ismerem a titkot. Akkor nem kell félnem, mert én okosabb vagyok a többinél. Rájöttem, hogy mit csinálnak.” Ez az, amiért az embereknek tetszenek ezek az elméletek.

Viszont tudod, mi a tipikus ezekkel kapcsolatban? Találkoztál már összeesküvés elmélettel? Tudod, mikre gondolok! „Az orvosok mind meg akarnak ölni!”, stb. Nekem nem kellenek összeesküvés elméletek! Csak belenézek Ef 6-ba, és ott azt olvasom, hogy nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen. Van egy nagy összeesküvés valóban, de ezek az elméletek többnyire csak porhintés azért, hogy elfoglalják az emberek magukat valamivel.

Talán elmondanám az összeesküvés elméletek néhány jellemzőjét, amelyek mentén észre lehet venni, hogy ezek ilyen elméletek. Tudod, milyenek ezek! Összekapcsolnak mindenféle pontokat, mindenféle dolgok össze vannak kapcsolva ezekben az elméletekben. Igazán az a kérdés, hogy van-e valamilyen ok, van-e valamiféle bizonyíték, hogy ez a fajta összekötése az eseményeknek, a tényeknek, az embereknek jobb, mint bármely más összekapcsolás.

Van-e valami bizonyíték, hogy ezt így kell összekötni? Úgy értem Jézus keresztre feszítése, halála, feltámadása – erre van rengeteg összeesküvés elmélet. „A tanítványok összeesküdtek, hogy azt hazudják, hogy feltámadt.” Összekötnek dolgokat, de igazából a legjobb, a leginkább bizonyított az, hogy Jézus feltámadott. Erre van a legtöbb bizonyíték, ezért hisszük ezt.

Hadd mondjak még egyet! Nem tudom, mennyi lesz, valószínűleg három. 🙂 Azok az emberek, akik az összeesküvés mögött állnak állítólag, nekik nagyjából emberfelettinek kell lenniük, hogy meg tudják csinálni, amit állít róluk az elmélet. Hadd mondjak egy jó példát! „A Bibliát újraírták. A Bibliát megollózták.”  Ez egy összeesküvés elmélet. Nincsen rá bizonyíték mellesleg, „de így van!”, és emberek mélyen hiszik. Mi a probléma ezzel? Az, hogy nincs az az ember, nincs az az egyház, nem elég ez a kétezer év, akárhány ezer se lenne elég, hogy valaki összeollózza a Bibliát olyanra, amilyen. Ahhoz, hogy ezt valaki megcsinálja, emberfelettinek kellett volna lennie.

Még egy jellemzője ezeknek az elméleteknek, hogy általában nagyon bonyolultak, sok-sok esemény, ember együttműködése kellett volna, hogy megtörténjenek. Van egy filozófiai elv, Ockham borotvája, ami azt mondja, hogy két egyformán jó magyarázat közül az egyszerűbbet érdemes választani, és ezzel kimondja azt is, hogy az a magyarázat minél kevesebb feltevést foglaljon magába. Itt is így van, a bonyolult dolgok nem működnek. Nézd meg milyen „jól” működnek a minisztériumaink! 🙂

Hadd mondjak még egyet! Ezek az elméletek gonosz motivációkat tesznek a legkisebb, a legjelentéktelenebb dolgok mögé is. Ezért mondtam egyébként, hogy nagyon sokszor ezek az összeesküvés elméletek paranoiássá, üldözési mániássá teszik az illetőt.

Volt egy ember a gyülekezetben, akinek – mint később kiderült – üldözési mániája volt. Emlékszem, egyszer beszélgettünk, közben belenyúltam a zsebembe, piszkáltam a kulcsaimat, és: „Ah, te is csörgeted a kulcsaidat!” Ez volt a pillanat, amikor rájött: A pásztor is egy azok közül! Nyilván ez az ember beteg volt, de egy összeesküvés elmélet hasonlóan működik. Nagyon pici, jelentéktelen dolgoknak óriási jelentőséget számít.

Hadd mondjak még valamit! Az ilyen elméletek nagyon gyanakvókká teszik a hívőket is, és aztán megszűnünk bízni a tekintélyekben. Nem hiszed el az orvosnak, ha azt mondja, hogy be kéne venned az antibiotikumot, pedig lehet, hogy igaza van. Volt egy család itt, és egy összeesküvés elmélet miatt nem voltak hajlandóak beoltatni a gyermekeiket. Lehet, hogy a vakcináknak vannak hibáik, persze, de attól még Magyarországon nincsenek bizonyos járványok, mert gyerekkorunkban ezeket megkaptuk. Van körülötte egy nagy iparág, persze, és el akarják adni a termékeket, de a boltba is elmész, és megveszed a sajtot, pedig akörül is van egy nagy iparág, és el akarják adni a termékeiket.

Amikor az ember elhiszi ezeket, akkor nem tud bízni az orvosban. Értem, nagyon sok orvosnak van istenkomplexusa, sajnos – azt hiszik, hogy mindent tudnak –, megesik, de van a másik fajta, mint p. Péterfai, aki zseniális. Egyszer a fiamat elvittük a gyermekorvoshoz, ahova tartoztunk, és nem értett hozzá. Amit mondott, az annyira nem stimmelt! Azt mondta, ha kékül, veregessük hátba. A gyerekem kruppos volt, megfulladhatott volna aznap éjjel. Nem volt nyugalmunk, felhívtuk p. Péterfait, elmondtuk a tüneteket, azt felelte: Szerintem kruppos, vigyétek azonnal kórházba. Kijöttek, megvizsgálták, mentőt hívtak, és bevittük. Lesz ilyen orvos, és lesz olyan is. Ahogy közöttünk is van ilyen is, olyan is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez összeesküvés arra, hogy mindnyájunkat eltegyenek láb alól.

Azért mondom ezt, mert Zsolt 131:1 és Róm 12:16 ne járassuk az eszünket magas dolgokon, legyünk egyszerűek ebben. Istennek van egy munkája ezen a Földön. Ezek az elméletek nagyon kicsi haszonnal bírnak, de beletesznek a szívembe bizonyos dolgokat, amik tönkreteszik a bizalmamat, a logikámat, gyanakvóvá tesznek, félelmeket hozhat az életembe, elvihet egészen a paranoiáig.

Még egy dolgot hadd mondjak! Sose lehetek elég okos hozzájuk. Én inkább azt mondom, legyünk egyszerűek. Isten Igéje – térjünk ehhez, élvezzük, és szolgáljunk és szeressünk és bízzunk.

Kérdés: Elhangzott többször is az egyszerűség és a mélység. Régóta foglalkoztat ez engem, és hiszem, hogy Isten egyszerű, az igazság egyszerű, én vagyok bonyolult, amikor a magam igazságát akarom megmagyarázni. Erről beszélnétek-e?

A másik az, hogy mindenki magából indul ki, ez tényleg így van. Nekem ilyenkor mindig Jézus jut eszembe, amikor ránézett Péterre, és nem azt mondta neki, amit én mondtam volna – Mennyit fogsz te esni-kelni, barátom! –, hanem azt mondta, ami az Ő szívében volt: Kőszikla vagy.

P. Kende: Istennek egyik tulajdonsága az, hogy egyszerű, ez a jelleméhez tartozik. Többnyire Ján 4:24-et idézzük erre: Isten Szellem. Igazán azt értjük ez alatt, hogy Isten alapvetően nem összetett. Nem olyan, mint mi vagyunk, hogy test, lélek és szellem, hanem Ő Szellem. Ő ilyen. Igazából gyakorlatban úgy értjük ezt, hogy mi bonyolultak vagyunk a bűn miatt, a régi bűnös természetünk miatt. A bűn bonyolulttá tesz minket. Az egyszerűség jobb lenne.

Jézus nagyon-nagyon egyszerű volt. Tudta, hogy az Atyától jött, tudta, hogy az Atyához megy, és tudta, hogy az Atya mindent a hatalmába adott, Ján 13:3. Nagyon egyszerű volt, ami nem rossz. Az egyszerűt mi általában az együgyűvel társítjuk, butuskának gondoljuk, de nem az. A szívemben, ha nagyon egyszerű vagyok, az azt jelenti, hogy van célom, van bizalmam, van hitem, van szeretetem.

Mert a komplikáltság úgy jön az életembe, hogy nagyon sok érdekem van, sok-sok célom van, mindegyik felé próbálok igyekezni, sok sebem van, és nem azt az egy sebet nyalogatom, hanem mindenütt próbálom nyalogatni a sebeimet, emiatt bonyolultan élem az életem. Nem egyszerűen csak szeretem az embereket, hanem mindenkivel van bajom, úgyhogy mindenkire haragszom valahol, és az életem bonyolulttá válik. Jézus ilyen értelemben egyszerű volt. Amikor bonyolult vagyok, akkor nagyon nehéz látnom Isten munkáját. Amikor próbálom bonyolult módon értelmezni és összekapcsolni, akkor ez nem működik.

P. Duló Attila: Isten egyszerűségéhez egy adalék. Isten olyan egyszerű, mint a Biblia. Isten egy ekkora könyvben mindent elmondott, amit az embernek el akart mondani. Mindent. Az ember mennyire bonyolult? Könyvtárak vannak tele azokkal a könyvekkel, amit az ember írt erről az egy Könyvről. Ki a bonyolult? Isten nagyon egyszerű.

Azt hiszem, az egyszerűséget más módon úgy lehetne megfogalmazni, hogy lényegre törő vagyok. Nem körülményeskedem, hanem egyenesen a közepébe. Mindenki által érthető módon, világosan elmondom a tényeket, lényegre törő vagyok.

Amikor még a világban éltem, az egyik kedvenc íróm Moldova volt. Az egyik könyvében mondott egy nagyon bölcs dolgot. Azt mondta: Ha valaki ötven szóban mondja el azt, amit húszban is el tudna mondani, az más aljasságra is képes. Ebben igaza van. Az egyszerűt minek túlbonyolítani? Miért kell kitekerni, és annyi könyvet írni erről az egy Könyvről, amikor Isten olyan világosan és egyértelműen és egyszerűen elmondja a lényeget benne? Úgyhogy Isten egyszerű.

Ámen.

Kategória: Egyéb