Bensőséges kapcsolat Krisztussal & Keresztény optimizmus

2016 április 6. szerda  18:30

P. Bendegúz

A mi hitünk ebben a világban egészen egyedülálló. Egészen más, mint bármi más. Mert a lényege nem a cselekedetekről szól, habár van benne, nem szolgálatról szól, habár az is ott van, nem missziókról szól, habár az is benne van, hanem egy mély, bensőséges és személyes kapcsolatról az élő Istennel. Semmi sem hasonlít ehhez a világban.

Ján 14:19 Még egy kevés idő, és a világ nem lát többé engem, de ti megláttok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok.

Ezek az utolsó napjai Jézusnak, és a világ nem fogja Őt látni. Miért? Mert nincs jelen fizikailag. Mi azonban meglátjuk Őt. Mi látjuk Őt. Azért, mert Ő élni fog, és Ő él, és mostmár mi is élünk. Halottak voltunk, de élünk, és látjuk az élő Istent. A világ csak azt látja, ami a szeme előtt van, de mi a hitünkben valósággal látjuk az élő Istent.

Ján 14:20 Azon a napon megtudjátok, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek.

Amikor Ő már nem lesz ebben a világban testileg, de mi látjuk Őt, akkor megtudjuk ezt is. Mit? Azt, hogy Ő valósággal Isten, és Ő bennünk van és mi Őbenne. Nincs ennél nagyszerűbb és dicsőségesebb dolog az egész világon, és ez a miénk.

Ján 14:21 Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki.

Szeptemberben eltöltöttem néhány napot ezzel a verssel, és leírtam egy saját fordítást: Aki birtokolja az Én útmutatásaimat, és őrzi, védi azokat, ő az, aki szeret Engem, sőt, aki szeret engem, őt szeretni fogja az Én Atyám, és Én is szeretni fogom, és meg fogom mutatni Magam neki. „Akinél ott van az Én beszédem, és őrzi, védi azt, ott van ez a szeretet. És tudod, mit fogok csinálni? Megmutatom Magamat neki.”

Ján 14:22 Azt kérdezte tőle Júdás, de nem az Iskáriótes: Uram, hogyan lehet, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, nem pedig a világnak?

„Miért nekünk? Miért nem a világnak?” Jézus majdnem ugyanazzal a verssel válaszol:

Ján 14:23 Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

Az egyik versben azt mondja, hogy kijelenti Magát. „Miért nem a világnak jelented ki Magadat?” Azt feleli erre: „Ha ott van ez a szeretet, Mi ott fogunk lakni. Együtt lakozunk.” Ján 4:23-24-ben azt mondja: Szellemben és igazságban imádjuk az Atyát. Az imának Isten Igéjével kell lennie, és Isten Igéjének imával együtt kell lennie. Ez a kettő együtt van, ahogy megvan ez a bensőséges kapcsolat, amire hív minket Isten.

Zsolt 3-ban láthatunk egy igazán csodálatos példát erre. Amikor Dávid Absolon elől menekül. Nem túl jó pillanat. Nem ez volt a csúcsa az életének.

Zsolt 3:2 (3) Sokan mondják lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél. [Szela]

Ha kívülről nézed a dolgot, akkor azt látod, hogy bajban van, és Istennél nincs segítség, elhagyta őt Isten. Előbb még király volt, mostmár földönfutó.

Zsolt 3:3 (4) De te, ó, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölmagasztalod a fejem.

Ez van a szívében, ez a valóság. Lehet, hogy kívülről nem látszik. Lehet, hogy kívülről az ellenkezője látszik, de megvan ez a kapcsolat. Megvan ez a szeretetteljes kapcsolat. Isten ott lakozik, és megmutatja Magát. Ez a miénk, hála Istennek! Imádkozzunk, és annyira csodálatos, hogy Isten jelenlétében, ahogy Ő a szívünkben van, az Ő szeretetében tehetjük ezeket. Ámen.

 

P. Brian

A keresztény optimizmusról szeretnék beszélni. A keresztényeknek mindig ott a mosoly az arcukon, de az ördög megpróbálja elvenni. Elég nehéz dolga van a keresztény optimizmus miatt.

Az optimizmusnak két oldala van. Az egyik az, hogy ez reményteljes magabiztosság a jövővel kapcsolatban. Amikor egy optimista a jövőre néz, akkor bizakodó, amikor a jelenre tekint, akkor mindenre, ami történik, pozitív magyarázatot ad. Lehet, hogy már észrevetted ezt. Az értelmezésük a dolgokról pozitív és reménykedő, még akkor is, amikor a jelen helyzet igenis negatívnak mondható.

Winston Churchill mondta a következőt: Egy pesszimista nehézséget lát mindenegyes lehetőségben, egy optimista pedig lehetőséget lát minden nehézségben. A pesszimista félig üresnek látja a poharat, az optimista félig telinek látja.

A keresztények értelemszerűen optimisták. Az emberek nem optimisták magától értetődően. Vannak, akik azok, de róluk azt gondolják, hogy a valóságtól elrugaszkodtak. Egy olyan keresztény, aki helyesen kapcsolódik Istenhez, az üdvösségéhez és az élethez, az optimista keresztény. A keresztények optimisták. Valójában az egy oximoron, ha azt mondod, hogy egy keresztény pesszimista. „Az lehetetlen! Mert a keresztények nyilvánvalóan optimisták.”

Amikor Krisztus leírta azt az életet, amit adott nekünk, Ján 10:10-ben Ő ezt bővelkedő életnek hívta. Most szeretném azt mondani, hogy ez a bővelkedő élet optimistává tesz minket. Emiatt úgy tekintünk egy helyzetre, hogy pozitívan értékeljük. Emiatt úgy nézünk a jövőnkre, hogy szinte gyermeki, reménykedő bizonyosságunk van a dologgal kapcsolatban.

Lehet, hogy te nem vagy optimista magától értetődően. Ha azonban Istenhez helyesen kapcsolódsz, és mindazzal, amit az üdvösséggel kaptál Tőle, tudsz azonosulni, akkor Ő optimistává tesz téged.

Az optimizmus nagyon pozitív dolog. Igazából hasznos számunkra. Ha optimista vagy, akkor erősebb az immunrendszered. Csak azáltal, hogy optimista vagy. Ha optimista vagy, akkor gyorsabban gyógyulsz, amikor megbetegszel, vagy megsérülsz. Ha optimista vagy, akkor hosszabb életed lesz. Nagyon sok haszon jár azzal, ha optimista vagy.

Az optimizmus lecsökkenti a stresszt és az aggódást, ami egyébként szívproblémákhoz vezet később. Mondtam is az orvosomnak: „A koleszterinem teljesen rendben van, a vérnyomásom tökéletes, hetente kétszer teniszezem. Nagyon jó fizikai állapotban vagyok. És mellesleg szeretem a munkámat… Hogyan lehetne nekem szívrohamom?” Erre megkérdezte: Édesapádnak volt szívrohama? Azt feleltem, hogy igen.

– Hány éves volt akkor?

– Negyvenhat.

– Te egyébként hány éves vagy?

– Ötvennyolc.

– Hát, akkor jól jártál! Tizenkét évvel tovább húztad.

🙂

Pál apostol optimista volt. Ha ránézel az életére, azt mondhatod, hogy szörnyű élete volt. Mellesleg ő maga is ezt mondta. „Bárcsak olyanok lennétek, mint én, kivéve a kötelékeimet.” Nehéz élete volt, de amikor elolvasod a leveleket, amiket írt, nem azt látod, hogy ő ezt nehéznek tekintette volna. Hadd adjak néhány példát, hogy milyen bizonysága volt neki. Filippi levelet börtönben írta. Megverték, sok betegséget szedett össze, mégis ezt írja:

Fil 1:12 Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak,

El tudod ezt képzelni? Az ember, aki realisztikus, a rácson keresztül csak így beszélne hozzá: „Pál, annyira sajnálom azt, amit történt veled! Miért tette ezt veled Isten? Miért történt mindez veled?” Pál azt mondja: „Szeretném, ha valamit megértenél. Ez mind-mind az evangélium előmenetelére szolgált.” Ismét börtönbe került. 2Tim 4. Elárulták a barátai. Hideg börtönben volt. Mivel a barátai elárulták, ezért halálra ítélték. A bizonysága mégis annyira csodálatos:

2Tim 4:16-17 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak. Ne számíttassék be nekik. De az Úr mellém állt, és megerősített engem, hogy teljesen elvégezzem az ige hirdetését, hogy minden pogány meghallja. Megszabadultam az oroszlán szájából,

Pál optimista volt. A körülötte lévő világot Isten legnagyobb terve szerint értelmezte, nem pedig a saját kis élete alapján. Ez azért volt, mert szellemi élet volt benne.

2Kor 4-ben így ír, miután megkövezték és otthagyták majdnem holtan:

2Kor 4:15-17 Mert minden értetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért nem csüggedünk. A mi külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk,

Pál nem természetileg volt optimista. Mert az optimizmus az életfilozófiájából származott. Az egész világnézetéből. Abból, ahogyan ránézett a dolgokra, ahogyan látta azokat. Azon keresztül, ahogy tekintett a dolgokra. Ezek mind arra vezették őt, hogy optimista legyen. A szavai mind-mind építőek voltak. Amikor a szívében előjött Istennek a témája, akkor hatalmas örvendezése, biztonságérzete és céltudatossága volt.

Róm 8:31-től haladunk visszafelé, egészen Róm 8:24-ig. Pál teljesen biztos volt Isten szándékával kapcsolatban a jelenlegi életére nézve amiatt, amiket Isten a múltjában tett. Biztos volt Isten szándékában, indíttatásában amiatt, amit tett a múltjában. Nem a saját életéhez kapcsolódóan, hanem az üdvösség miatt, ami annak a része volt. Isten Fiához kapcsolta ezt.

Róm 8:31 Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki ellenünk?

Pál pontosan tudta, hogy Isten az ő oldalán van. Ahogy p. Bendegúz mondta, ez nem Pál cselekedetei miatt volt, hanem Isten cselekedetei miatt, amiket Pálért tett. Pál teljesen biztos volt, hogy Isten vele van, hogy Isten ott van mellette. Ennek a bizonyítéka:

Róm 8:32 Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?

Néhány ember, amikor a jövőre néz, akkor nem biztos abban, hogy ott lesz-e áldás, vagy sem. „Milyen lesz a jövő számomra?” – van ebben stressz és félelmek, mert nem vagyunk biztosak Isten jellemében. Pál azzal kezdi, hogy Isten nekünk adta az Ő Fiát, és azt mondja, ha Őt nekünk adta, akkor minden bizonnyal mindent nekünk fog adni. Ebben teljesen biztos volt, és optimista volt.

Róm 8:29 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy Fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között.

P. Kende nagyon jó üzenetet prédikált előző alkalommal a feltámadásról, erről beszél itt Pál. Minden egyes hívő már elrendeltetett arra, hogy Krisztus képmása legyen. Továbbmegy a magyarázatban:

Róm 8:30 Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Ez már el van rendezve. Ez hozza létre az optimizmust. Én el vagyok hívva, megigazított Isten, meg is dicsőített. Látom, érzem és ízlelem. Ez tesz engem optimistává a holnappal kapcsolatban. Nem veszíthetek, mert nem rajtam múlik, hanem Istenen.

„Kell, hogy imádkozzak? Nem érzem úgy, hogy múlt héten jól lettem volna. Valószínűleg a holnap rossz lesz számomra.” Az ördög nagyon szeretné, ha így gondolkodnál, hogy elvegye az imákat, elvegye a magabiztosságot, és elvegye az optimizmust. Utána csatlakozol mindenki máshoz: „Ó, jaj, nekünk! Ez így nem fog működni. Ó, ez olyan szörnyű! Nem is érzem jól magam.”

Az irodában voltam, elment a hangom, valaki erre azt mondta: Ó, hát ez az influenza kezdete! Azt feleltem: „Tudod, mit? Én ezt nem fogadom el. Nem kell, hogy elfogadjam. Miért kéne, hogy ez az influenza kezdete legyen? Ez nevetséges.” Tudod, hogy van ez! A tudatalattiban rögtön ott van ez: Uram, kérlek, ne!; mert másnap utaztam az USA-ba. Azon gondolkodtam, hogy ott leszek a repülőn, azután pedig jön az utazási fáradtság, semmi remény, valószínűleg belehalok az influenzába. Harcoltam ellene, és azt mondtam: „Ki van zárva! Én ezt nem ismerem el. Csak elment a hangom, és mindjárt visszajön.” Tudod, mi lett? Visszajött a hangom, és nem lettem beteg. Ennyi!

Pálnak nagy biztonságérzete volt, de nem a teljesítménye miatt, és nem is a körülményei miatt, hanem Isten jelleme alapján, amit Ő tett. Mondhatnád: „P. Brian! Legyél már kicsit realistább!” Igen, amúgy realista vagyok. Élheted úgy az életed, hogy folyamatosan a rossz dolgokat harsogod, és utána azt követed, és mindenki mást is odavezetsz; vagy pedig élhetsz a keresztény optimizmusban. Ez nem egy álom, hanem a valóság. Jézus feltámadt a halálból. Az Ő igazságát adta nekünk. Örök dicsőségre hívott minket, és ez meg fog történni. Pál is azt mondta: Isten hűséges. Ő befejezi azt, amit elkezdett, ez nem kérdés. Biztos! Ez az, amitől bizonyosságot nyerünk.

Róm 8:28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak.

Ki szereti Istent? A hívők szeretik. Kiket hívott el Isten az Ő célja szerint? A hívőket. Azokat, akiket Isten neve után neveznek, azokat, akik újjászülettek Isten Szelleme által. Mi vagyunk azok, akiknek minden a javukra van. Mi vagyunk azok! Azt mondja itt, hogy tudjuk. Tudjuk mi ezt? Ha tudod, akkor ez optimistává kell, hogy tegyen téged. Ez gyermekekké tesz minket.

Észrevetted már, hogy egy gyereket elég nehéz boldogtalannak tartani? Ez megőrjíti a szülőket. Nyilván, minél nagyobbak, annál inkább boldogtalanokká akarnak válni. A gyerekeket, mint mi, elég nehéz boldogtalannak megtartani. Mert ez az optimizmus ott van a szívünkben. „Hát ez a helyzet annyira nem rossz! Igen, történtek rossz dolgok, de Isten itt van.”

Volt-e már ilyen gondolatod: „A dolgok annyira össze vannak kutyulva, hogy kell, hogy Isten itt legyen! Isten biztos csinál valamit, mert ez tényleg nagyon összevissza van!”? Az emberek azt mondanák: Az ördög van itt. Igen, de az az Úr ördöge! Ezt mondta Luther Márton. Nem úgy van, hogy körbe-körbe rohangál, és azt csinál, amit akar. Ő az Úrnak dolgozik.

– Az egész teljesen össze van kuszálva. – Isten itt van, tudom.

– A gyerekek teljesen őrültek! – Isten dolgozik az életemben, és rendben lesz.

Minden a jóra munkálkodik. Kinek? Nekem! Nekünk. Mert mi az Ő népe vagyunk. Istennek van terve. És semmi nem tudja megállítani azt, amit Ő akar tenni az életünkben. Nem te, és nem én, hanem Isten tesz valamit. Ő hűséges, Aki elhívott minket, és el is végzi azt.

Róm 8:26 Ugyanakkor a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. …

Mindnyájunkban ott van a Szent Szellem, Aki pontosan tudja, hogy mi történik.

Róm 8:26 … Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Isten akarata szerint imádkozik. A Szent Szellem imákat mond érted. Ezek Isten akarata szerint vannak. Ez mit jelent? Te imádkozol Isten akarata szerint, mert a Szent Szellem benned van.

Róm 8:27 Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Róm 8:24 Mert ebben a reménységben tartattunk meg, …

Vagy a reménységbe váltattunk meg.

Róm 8:24 … de a látható reménység már nem reménység, …

Ez nem optimista. Mert ha arra nézünk, amit látunk, és mégis reménykedünk, az az optimista. És teljesen mindegy, hogy mit lát, csak reménykedik. Miért? A Szent Szellem miatt. Mert mi már megdicsőültünk. Mert Isten elküldte a Fiát. Mert Isten értünk van. Tehát bármilyen helyzetre is nézünk, mégis reménykedünk. Bizonyosak vagyunk, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. Ha ezt látjuk, akkor nem kéne benne reménykednünk.

Olyan világban élünk, ami lefelé vezető spirálban halad, de az egész kellős közepén Isten népe felfelé tart. Reménykedünk, de nem annyira a világban, mert az el fog múlni. Mégis reménykedünk. Én reménykedem a Föld miatt. Tudod, miért? Mert Isten majd egy újat csinál, és mi emberi lények leszünk itt. Nem a kutyák és a macskák, hanem mi, emberek. Annyira tönkretesszük ezt a Földet, hogy Istennek egy teljesen újat kell csinálni. Nem a környezetvédők fogják ezt megtenni, hanem Isten Maga.

Megpróbáljuk megmenteni a bolygónkat? Nem, de reménykedünk, és ez a remény nem szégyenül meg. Mert Isten fogja az egészet csinálni. Ez nem úgy van, hogy akkor mi most rongáljuk a Földet. Szeretjük a bolygónkat, de ez mégis egy lefelé vezető spirálban halad. Az emberek mondhatnák: „Ez annyira beteges! Annyira depressziós vagy!” Nem! Én optimista vagyok. Keresztény vagyok, keresztény optimizmusom van. Azután lesz türelmünk:

Róm 8:25 Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, türelemmel várjuk.

Ez azt jelenti, hogy békességgel tűrünk és várunk Istenre, hogy Ő munkálkodjon. Fogalmam sincs, hogy ez mikor történik meg. Teljesen mindegy, hogy mi a baj, Pál azt mondta, hogy csak pillanatig tart. Nem fog hosszú ideig tartani. Nem lesz hosszú. A leghosszabb, amíg ez történhet, az egy egész élethossz. Az a leghosszabb, amíg lehet, de az is olyan, mint a pára. Tehát emeld fel a fejed, Zsolt 3:4 Ő a pajzsunk és az erős várunk, és Ő az, Aki felemeli a fejünket.

Keresztények vagyunk. Ne a természeti hajlamunkat kövessük! Ne a híreket nézzük azért, hogy rájöjjünk mi is a helyzet, hanem nézzük Isten Igéjére, és lássuk meg, hogy a dolgok hogyan történnek valójában. Amikor mindenki más depressziós, és lefelé néz, nekünk van egy reményteljes szavunk. Optimisták vagyunk amiatt, amit Isten tett, amit mondott, és amit tett az életünkben.

Ámen.

Kategória: Egyéb