Befogadás által lépünk előre az életben (Ebéd-rap)

2016 április 22. péntek  12:30

Eszter 7:2 – ennek a könyvnek a fordulópontja, itt változik meg minden. Addig úgy tűnik, hogy minden lefelé megy a zsidóknak, Eszternek, és végül meglesz Hámán akarata, megtörténik a népirtás. Aztán a király azt kérdezi:

Eszt 7:2b Mi a kívánságod, Eszter királyné? Megkapod! Mi a kérésed? Ha az ország fele is, meglesz.

Miért mondja ezt?

Eszt 7:3a Eszter királyné így felelt: Ha kegyelmet találtam szemed előtt, ó, király,

Tetszett a királynak Eszter. Ami azt jelenti, hogy szép volt, és a király kedvelte. Olyannyira, hogy el is vette feleségül. Persze, hogy tetszett neki. Ez itt már egy másik szint. Van egy kérése, amivel előállt, és van joga ezt kérni, mivel kegyelmet talált a király előtt.

Az egész történet végig így működik. Azért, mert Eszter újra és újra kegyelmet talál ebben a történetben. Először is, nem tudjuk, hogy mi történt a szüleivel, de amiatt az unokabátyjánál, Mordokájnál kellett kegyelmet találnia. Befogadta, és felnevelte őt. Elfogadta őt. Ez nagyon erőteljes, hatalmas, mert e nélkül a fordulás, amit ezekben a versekben látunk, nem történt volna meg. Nem talált volna kegyelmet Mordokájnál. Viszont azt látjuk, hogy kegyelmet talált. Azután, amikor „kirakták a hálót”, hogy feleséget találjanak a királynak, akkor ő is fennakadt.

Eszt 2:8-9 Amikor a király parancsát és rendeletét kihirdették, sok leányt gyűjtöttek össze Súsán várába, és Hégaj kezére bízták őket. Esztert is fölvették a király palotájába és Hégajnak, az asszonyok őrének a kezére bízták. Megtetszett neki a leány, és megkedvelte, …

Nyilván nem szexuálisan tetszett neki, mert eunuch volt Hégáj, de megkedvelte.

Eszt 2:9 … ezért azonnal szépítőszerekkel és jó ételekkel látta el őt. Adott mellé hét leányzót, akiket a király palotájából választott ki, és őt és szolgálóleányait az asszonyok palotájának legjobb részébe vitte.

Eszterrel ez így történt, újra és újra kegyelmet talált. Először Mordokáj fogadta be, aztán Hégáj fogadta be, és törődött vele. Többet, mint a többiekkel. Tudjuk, hogy amikor bement a királyhoz, akkor tanácsot adott Eszternek, hogy mit vigyen magával, hogyan nézzen ki, hogyan viselkedjen. Aztán a király is elfogadta őt, és királyné lett. Ugyanakkor itt a fordulópont a 7. fejezetben.

Nagyon érdekes, mert ha megnézed, ezt a könyvet Eszter könyvének hívják. Kicsit értjük, hogy ez kiről szól, és tudjuk, hogy mi az, amit Eszter tett. Kissé hős, lenyűgöző lány, aki csodálatos dolgot tett. Büszkék vagyunk rá, és azt mondjuk: „Bárcsak én is olyan lehetnék, mint ő! Bárcsak ennyire komoly lehetnék a dolgokkal kapcsolatban!”

Ha igazán megnézed, amikor elkezdődik a történet, ő az a személy, aki számára nem sok a lehetőség, hogy bármi jelentőset tudna tenni. Úgy tűnik, hogy ő csak egy árva, akit örökbe fogadott az unokabátyja. Ez nem olyan élet, amit az emberek nagy része választana magának, hogy így szeretne felnőni. Aztán zsidó is, akit bevisznek egy pogány király háremébe. Úgy tűnik, hogy csak egy lesz a sok között, csak egy senki. Aztán kegyelmet talált újra. Előbb az eunuchnál, aztán a királynál is kegyelmet talált.

Nagyon érdekes, mert valójában nem számít, hogy mi volt az életünk korábban, kegyelmet találtunk Istennél, és Isten elfogadott minket. Befogadott, és ez határozza meg most az életünket. Eszter a 6. fejezetben Perzsiának a királynéja lett. Nagyon fontos ember, ő a második legfontosabb. Ahonnan jött, az itt már nem annyira fontos, mert itt már az, aki. Miért az, aki? Azért, mert kegyelmet talált, és befogadták őt. Valakinek az életébe behívták.

Nagyszerű ez a történet! Mert ez a személyes elfogadásának a különböző lépcsőiről szól valójában. Mondhatnánk, hogy ez az, ahogy Eszterből királyné lett. Mondhatnánk, hogy erről szól a történet. Ugyanakkor lehetne azt is mondani, hogy ugyanannyira arról is egy történet, hogy Esztert hogyan fogadta el Mordokáj, hogyan fogadta be őt Hégáj, és aztán hogyan fogadta be őt Ahasvérós. Nagyszerű, ha így lehet leírni valakinek az élettörténetét, mert általában nem így gondolkodunk.

Például a sírkövekre ilyeneket írnak, hogy a neve mellett ott van az, hogy tábornok, vagy professzor, vagy ilyen-olyan művész… Nem látjuk, hogy a neve után azoknak a neve szerepelne rajta, akik tanították, akik szeretették, akik segítették, akik elfogadták és befogadták. Ezért van az, hogy haszontalanok a sírkövek, mert nem mondanak semmi lényegest. Egyébként szeretem a temetőket, mert csendes helyek, de nekem a sírkövek nevetségesek. Mert mit mondanak? Neve, foglalkozása, ha „fontos” ember volt az életében, és „Soha nem felejtünk…” Nekem a neve nem jelent semmit, és azok, akik felírták: Soha nem felejtünk…; már maguk is mind halottak. Tehát nyilvánvalóan megfeledkeztek róla. A foglalkozása sem mond el semmit róla.

Ez a történet viszont csodálatos, mert azt írja le, hogy Eszter hogyan lépegetett, és abban a történetben hogyan fogadták el őt lépésről lépésre. Úgy hiszem, hogy nagyon erőteljes ez számunkra sok szinten. Isten elfogadott téged, befogadott téged szeretettel.

Sokszor olvasunk ilyen verseket, szeretjük ezeket, mint Zsolt 1:2 az ÚR törvényében gyönyörködj, és az ő törvényéről gondolkodj éjjel és nappal. Ez a dolgod kicsit. Aztán Zsolt 37:4 gyönyörködj az Úrban. Kissé ez a feladatod.

Zsolt 37:23 Az ÚR megerősíti annak az embernek lépteit, akinek útját kedveli.

Isten gyönyörködik az utadban. Nagyon tetszik nekem ez a gondolat, mert kulcsfontosságú számunkra, hogy Isten igenis akar gyönyörködni a mi útjainkban. Eszter miért talált kegyelmet ezeknél az embereknél? Azért, mert Istennél kegyelmet talált. Mert Isten elfogadta őt és befogadta őt a képbe. Nagyon tetszik nekem a következő vers, ahol leírja, hogy hogyan történik ez. A büszkeség ellen beszél:

Jer 9:24 Hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék – semmi mással ne dicsekedj, csak ezzel –, hogy értelmes, és ismer engem,…

Tehát ismerni Őt – ebben kell dicsekedni. Aztán leírja, hogy hogyan kell ismerni Őt:

Jer 9:24 … hogy én vagyok az ÚR, aki kegyelmet, jogot és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az ÚR.

„Én ezekben gyönyörködöm, ezekben telik kedvem: kegyelem, jog és igazság.” Ez csodálatos! „Hogyan lehetek olyasvalaki, aki kegyelmet talál az Úr előtt?” Tanuld meg, hogy kicsoda Ő! Kegyelmes, igaz és igazságos. Ez nagyon hatalmas számunkra. Legyen Istennel járásunk, ahol az Ő igazságában jársz, az Ő igazságosságában és az Ő kegyelmében. (Kicsit a saját szavaimmal.) Ez egy nagyon erőteljes gondolat.

Nagyon sok embert összezavar, hogy nem tudják megfelelően összekötni ezt a három dolgot. Lehet valaki nagyon igaz, de nem kegyelemmel teljes, vagy lehet nagyon kegyelmes, de nem ragaszkodik az igazsághoz, vagy nagyon ragaszkodik az igazsághoz, de a valódi életben nem alkalmazza a kapcsolataiban, a kommunikációiban, úgyhogy nincs igazság. Bár ott van a szívében, de nincs igaz ítélet az életében. Úgyhogy az emberek néha összezavarodnak emiatt.

Az Úr itt azt mondja: „Ha bármi számít, ha van valami, amivel lehet dicsekedni, akkor ez az. Az, hogy érted: Kicsoda vagyok Én.” Érted a sok-sok arcát annak, hogy kicsoda Isten, és azt, hogy ez hogyan kapcsolódik egymáshoz, és magadhoz, aztán azt, hogy az élethez hogyan kapcsolódnak ezek a dolgok. Ha ez megvan neked, akkor ezzel dicsekedj!

Ha megvan ez, akkor igenis dicsekedni fogsz, mert ez lesz a legfőbb kincsed, és ez lesz nagy értékű drágagyöngy az életedben. Azért, mert azt fogod mondani: „Ismerem az Urat. Ismerem Őt az életemben. Tudom, hogy hogyan fejezzem ki Őt. Persze, hogy dicsekszem ezzel Őbenne. Mert ez a legnagyobb dolog. Sokkal nagyobb, mint ismerni az USA elnökét. Nagyobb, mint ismerni a professzorodat az egyetemen. Nagyobb, mint egy cégtulajdonos rokonánál lenni. Minden másnál nagyobb! Ezzel fogok dicsekedni.” Úgyhogy azt mondjuk: Gyönyörködj az Úrban! Ez nagyszerű!

Ugyanakkor az Úrnak az a vágya, hogy Ő is gyönyörködjön benned. Gondolj bele, Isten szeretettel lát, elfogad. Isten, az Atya befogadott, amikor Jézusban hittél. Jézus élete benned van, a Szent Szellem elfogadott téged, és Krisztus Teste befogadott Téged. Egy vagy több csapatnak a része vagy Krisztus Testében. Le lehetne írni az életedet a neveddel és azzal, amit csinálsz, de ez nevetséges. Ez nem a te életed. Hanem az életed arról szól, hogy voltak emberek, akik befogadtak, és a saját életükben elfogadtak. Ezek mind lépések voltak az életedben. Ezért van az, hogy az az áldás vagy, aki nekünk vagy, és mögötted még van nagyon sok másik ember. Mindnyájan elmondhatjuk ezt: Voltak emberek, akik elfogadtak, akik befogadtak, akiknél kegyelmet találtam, és ezért az az életem ma, ami.

Ha ott lehetne ez a gondolat a szívünkben… Gondolkodj ezen! Amikor befogadsz valakit az életedbe, amikor kegyelmet talál nálad, amikor kegyelmet adsz valakinek, akkor azt mondod: Ez az ember fontos nekem. Nem számít, hogy megérdemli-e, vagy sem, hanem egyszerűen csak fontos neked.

Egy tinédzserre gondolok a csoportban. Arra gondolok, hogy az, amit tesz, vagy az, amit megérdemelne, nem számít. Egyszerűen csak fontos nekem. Az a reményem, az a bizalmam, hogy beállhatok az ő sorába, ami mögötte van. Ahogy előre tudja ez vinni őt, és az lehet belőle majd, amit Isten készített. Mindnyájunkra így gondolok. Erre vagyunk elhívva, hogy olyanok legyünk, mint ebben a történetben Mordokáj, vagy mint Hégáj, vagy mint Ahasvérós. Elfogadni egyszerűen az embert, és előléptetni őt. Segíteni neki előrelépni. Ez Krisztus Teste. Ezek vagyunk.

Azt hiszem, hogy ez a pillanat nem könnyű Eszternek. Mondja is ezt Mordokájnak korábban, Eszt 4:11-ben: „Nem vagyok biztos abban, hogy ezt meg tudom tenni. A király nem hívatott magához. Ha nem teszi, akkor mostmár nem vagyok fontos. Lehet, hogy mostmár nem találok nála kegyelmet. Lehet, hogy már nem akar elfogadni. Lehet, hogy már nincs meg a helyem nála. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt meg tudom-e tenni. Nem tudom, hogy meg tudom-e fordítani ezt a problémát.”

Azt hiszem, hogy gyakran érezzük így magunkat. Imádkozunk, és nincs világos válasz. Vagy lehet, hogy a válasz nem. Remélünk valamit, álmodozunk valamiről, és Isten nem visz oda minket. Aztán csalódunk. Azon tűnődünk: „Lehet, hogy elveszítettem az Ő kegyelmét. Lehet, hogy nem vagyok olyan, amilyennek lennem kéne.” Lehet. Lehet, hogy ez egy ébresztő. Lehet, hogy fel kell ébrednem, és össze kell kapnom magam, és azt mondani: „Nem, nem!  Akarom a közelséget Istennel. Akarom keresni az Ő arcát.”

Bárhogy is legyen, ez azért csodálatos történet, mert Eszter azt mondja: „Megpróbálom. Megteszem. Ha elveszek, hát elveszek, de bízni fogok abban, hogy Isten tartogat nekem valamit.” Tartogatott is!

Igazán mindnyájunknak szeretném ezt mondani, hogy egyik oldalról, mi kegyelmet találtunk. Mi vagyunk a kedvencek, akik felé Isten részrehajló. Igen, ez te vagy! Isten részrehajló veled, mert szeret. Igenis, meglehet ez a bátorság az életedben. „Ó, én ezt nem tudom megcsinálni!” Tényleg? Mi van, ha te tényleg olyan ember vagy, aki kegyelmet talált Istennél? Hiszen kegyelmet találtál! Isten befogadott az üdvösségébe, Krisztus Testébe, és ajándékokat adott neked.

Istennél kegyelmet találtál. Úgyhogy az elmédben és a szívedben ne gondolkodj így, hogy nem tudod. „Én ezt nem tudom meglépni. Nem tudok hitben kilépni. Nem tudok ragaszkodni az igazsághoz. Nem tudok őszinte lenni. Az imáim úgysem jelentenek semmit.” Ne gondolkodj így! Mert igenis kegyelmet találtál Istennél!

Persze, Eszter előadja a kérését, és a király megadja neki. Kegyelmet talál nála, és az átkot megfordítja, ami a zsidók ellen ment. Így működik igazán az életünk.

Péld 10:22 Az ÚR áldása meggazdagít; és nem jár vele bánat.

Ez hatalmas! Erről szól ez a könyv. Ha belegondolsz, József története ugyanez. Kegyelmet talált mindenkinél igazán, kivéve a testvéreit. Kegyelmet talált. Olyannyira kegyelmet talált Potifár feleségénél, hogy a börtönig kellett futnia. 🙂 A lényeg az, hogy újra és újra kegyelmet talált. Potifárnál, a börtönőrnél, aztán fáraónál, az ország fejedelme lett, és gyakorlatilag ő vezette az országot. Hogyan lehetséges? Nagyon egyszerű. Kegyelmet talált Istennél. Szeretném újra mondani, hogy Isten behívta őt, elhívta őt, elfogadta őt, és aztán ugyanezt tette ő az emberekkel az életében.

Erre vagyunk elhívva mi is, hogy befogadjunk embereket, és előléptessük őket, segítsünk nekik, elfogadjuk őket, hogy az ő életük is hasonló lehessen.

Ámen.

Kategória: Egyéb