Az Ige, amint szól & Szellemi hallás a lelki helyett

2013 június 5. szerda  18:30

P. Graham

Megnyitjuk a Bibliát és Isten szól hozzánk. Isten adna nekünk egy Igét, egy rhémát, egy titkot, egy ígéretet, egy igazságot, ami vezérelheti az életünket, ami a tanítványt vezetheti az úton. „Bárcsak Isten szólna hozzánk, adna nekünk egy Igét!” – ezt várjuk a mennyből, és Isten válaszol nekünk. Azt mondja: áldott az az ember…

Ezt mondja Isten, hogy áldott az ember, aki nem jár az istentelenek tanács szerint, aki nem jár a bűnösök útján, aki nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr Igéjében van gyönyörűsége, és az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán meghozza gyümölcsét és el nem szárad, és minden útjában szerencsés lesz. Az istentelenre ez nem igaz.

Ha Isten szólhatna hozzánk, Isten vezetne minket. Isten adhatna egy Igét, ami vezethet minket ezen az úton a rövid életünkben. Isten ezt megteszi. Ő szól hozzánk.

Péld 22:17 Fordíts ide a füledet, hallgasd a bölcsek beszédét, és vedd szívedre tudományomat.

„Hallgass, és vedd szívedre! Hallgass, mert van mondandóm a számodra! Van egy Igém, ami vezethet téged. Van egy szó, ami kijavíthat. Egy szó, ami gazdag áldásokkal, és bővölködő élettel áldhat meg téged.”

Péld 22:18 Mert gyönyörűséges lesz az, ha megőrzöd azokat szívedben,…

Isten Igéi, Isten bölcs szavai, ha magadban tartod azokat, ha gazdagon lakozik benned az Ige, sőt, ha Krisztus Igéje lakozik benned, bölcsességgel teljesen, Kol 3:16. Isten arra vágyik, hogy a belső részünk teljen meg igazsággal, mert Ő tudja, hogy a belső igazság az, amire szükségünk van. Erre lettünk teremtve.

Gyönyörűséges, hogy nekünk adta az Ő Szellemét, hogy alázat és hit által hallhassunk, és a szívünket elkötelezzük, és Isten megtölti igazsággal a bensőnket. Ez nem csupán tudás, hanem bölcsesség, ami vezérel. Vezérli az életünket.

Péld 22:18 … hogy mindenkor ajkadon legyenek!

Tehát ha megtartod azokat a szívedben, akkor az ajkaidon is ezek az Igék lesznek.

Péld 22:19 Az Úrban legyen bizodalmad: …

Csodálatos! A te bizodalmad az Úrban legyen! Mert a hit hallás által van. Pontosabban az élő hit az élő Ige, a rhéma hallása által van. Ahogy hallunk, és aztán hitet keverünk hozzá, úgy nem csak a Biblia tanít minket, hanem a Szellem tanít minket. Van egy kenetünk, a Szent Szellem, Aki az Igén keresztül vezet minket az utunkon. Az igazságban vezet minket.

Péld 22:19 erre tanítottalak ma téged, igen, téged.

igen, téged.” Nagyon tetszik ez a rész. „Igen, minket!” Nekünk megjelenttettek ezek a dolgok. Isten embereket helyezett az életünkben, Isten adott nekünk Pásztort, Isten adott nekünk pulpitust, gyülekezetet, ahol ezek a dolgok nekünk megjelentetnek.

Péld 22:20-21 Nem írtam-e neked hasznos tanulságokat? Hogy tudtodra adjam: ez valóban az igazság beszéde, …

„Hogy tudtodra adjam: ez valóban az igazság beszéde.” Ez a meggyőződés. Ez a bensőnkben tárolt igazság. Ez az, amikor Istennel gondolkodunk, és Vele járunk.

Péld 22:21 és hogy igaz beszédet vigyél válaszul azoknak, akik küldtek.

„Azért, hogy ismerd az igazságot, és ezekkel tudj válaszolni azoknak, akik küldtek. Azért, hogy készen állj megfelelni mindenkinek, aki a benned lévő reménység felől kérdez téged.”  Hallgatunk, és aztán hitet keverünk hozzá, Isten munkálkodik bennünk, és vezet minket az úton. Mi vagyunk az Ő tanítványai, mi vagyunk az Ő szerelmesei, mi vagyunk az Ő népe, és mi vágyunk ezekre a szavakra. A tejre az Igében őszintén vágyunk, hogy növekedhessünk általa.

Zsolt 19:11 sokkal kívánatosabbak a Te Igéid, mint a színarany. Sokkal kívánatosabb! Éhség, vágy, szükség – megvan ez bennünk? Ha nincs meg bennem, akkor az ördög már elvégzett valamit az életemben. Ha nincs bennem szomjúság és éhség, ha nincs bennem vágy arra, hogy az Ő élő Igéi tápláljanak, és vezessenek.

Annyira fontos, hogy minden hívő tisztában legyen azzal, hogy a lelke a porhoz tapad. Ezt tudnunk kell, de még ennél is fontosabb, hogy Isten megelevenít minket az Ő Igéje szerint. Mennyire vagyok szükségben? Annyira nagy szükségem van, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy figyelmen kívül hagyjam az Ő szavait. Sokkal inkább vágyunk rá. Sokkal jobban, mint a színaranyra. Mert ezek a szavak átformálják a lelket, bölccsé teszik az együgyűt, örömmel telítik meg a szívet és felvidámítják a szemeket.

P. Kende

Ézs 30:15-16 mert így szól az én Istenem, az ÚR, Izráel Szentje: a megtérés és megnyugvás megmentene benneteket, a csendességben és bizalom erősségetek lehetne. De ti nem akarjátok, hanem azt mondjátok: „Nem, hanem lóháton menekülünk” – ezért majd menekülnötök kell. „Gyors paripán elvágtatunk” – ezért gyorsak lesznek üldözőitek.

Sokszor mondjuk ezt, hogy amikor megtörtek vagyunk, akkor erősek vagyunk, amikor gyengék vagyunk, akkor Isten ereje van velünk. Mi, hívők mondunk ilyen dolgokat, és ez jogos. Mert Isten hatalma tényleg a rendelkezésünkre áll. Viszont Isten hatalma a lényeg, Isten stabilitása a lényeg. Isten Igéje a lényeg. Az ürességem magában nem ér semmit.

Az a jó hír az ürességemben, hogy sokszor az ürességem miatt Istenhez futok. Sokszor a gyengeségem miatt eszembe jut, hogy kérnem kéne az Ő erejét. Sokszor a megtörtségem miatt könyörgök a gyógyításáért. Ha viszont nem látom a gyengeségemet, a megtörtségemet, az ürességemet, akkor lehetséges, hogy elégedett vagyok magammal, és azt mondom: ide nekem az oroszlánt is, majd én rendezem a dolgokat, én el tudom intézni.

Van ebben a két versben egy fontos gondolat. A gyengeségem csak akkor ér valamit, ha megragadom Isten erejét. Az a felismerés, hogy a régi bűnös természetem rosszabb, mint valaha, az csak akkor ér valamit, ha emiatt odafordulok a Szent Szellemhez, és azt mondom: Uram, vezess!

Isten sok lehetőséget ad nekünk. Azt gondolom, hogy nagyon könnyen lehetséges, hogy elmulasztom a lehetőségemet, mert szellemileg lusta vagyok, szellemileg tunya vagyok. Lehet, teljesen meg vagyok lassulva szellemileg, és ott egy lehetőség, de én csak a gyengeségemet látom, és Isten erejét nem. Én csak az ürességemet látom, és a tartalmat, ami betölthetné azt, nem veszem észre.

Lenyűgöző gondolat, nem? Lehetek lelkileg nagyon tevékeny, és elfoglalt lelki módon, de közben szellemileg lassú, esetleg lusta. Arról beszélek, hogy tevékeny vagyok az ambícióimban, tevékeny vagyok az én személyiségemben, elfoglalt vagyok az én személyiségemben. Jó vers:

1Ján 2:16 Mert mindaz, ami a világban van – a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése…

Ez arról beszél igazából, hogy lehet ambíciónk az életben, ami a világból jön az életünkbe. Lehet ambíciónk, ami a világból jön. Ez megrabolhatja az életünket. Mert azt mondom: „Nézd, milyen elfoglalt vagyok! Nézd, milyen tevékeny vagyok. Nézd, mennyit csinálok!” Vagyis ülhetek az istentiszteleten, nagyon foglalkozom a telefonommal, és mit csinálok? Játszom? Elfoglalt vagyok az istentiszteleten, de nem a megfelelő dologgal.

Hasonlóképpen, alattomosabb módon lehetséges az életemben, hogy nagyon tevékeny vagyok a személyiségemben. Mert például rámenős vagyok, és azt mondják: micsoda nagyszerű keresztény vagy te! Pedig csak természeti az egész. Isten ments, hogy így legyen! Miért? Mert akkor nem termem a Szellem gyümölcseit, nem találom meg Krisztus életének maradandó örömét, akkor nem találom meg Krisztus jelenlétét.

Lelkileg nagyon tevékeny vagyok, de szellemileg meglassulva, akár lusta vagyok. Elfoglalt vagyok, de űzött. Buzgó, de igazából bűntudatot érzek, hogy nem teszek többet. (Lesz még bátorító része az üzenetnek, de az út oda fájdalmas és könnyekkel teli. :-))

Lehetséges, hogy kapok egy lelki kijelentést, és nem szellemit. Azt értem ezen, hogy valaki megmutat nekem valamit. Valami lenyűgözőt. Mondjuk a régi bűnös természetem valami rejtett működésére rávilágít. Ez a világi pszichológia fő része, és megvan annak is a haszna, de ugyanakkor mi nem erről beszélünk. Ez nagyon fontos különbség.

A szellemi kijelentés Isten jellemét mutatja meg nekem. Arról beszél, hogy a kegyelem bővölködő, arról beszél, hogy a szeretet feltétel nélküli. Arról beszél, hogy Isten elhívása megbánhatatlan. Arról beszél, hogy Isten nem fog megváltozni. Ez a szellemi kijelentés. Van azonban lelki kijelentés, és lehetséges, hogy átvernek engem valami olcsó csalással. Mint amikor valaki az utcán pénzt vált, és értéktelen papírok vannak bekeverve az értékesek alá, közé. Azt hitte, hogy kapott valami értékeset, de átverték. Ez az, amivel óvatosságra akarlak inteni.

Ez az, amivel figyelmeztetni akarlak. Lehet egy lelki kijelentés, ami nem Isten természetét jelenti ki. Nem az Ő kegyelmét mutatja be. Nem az Ő munkájának a mélységét mutatja be énbennem. Hanem bemutatja neked: a múltad, apukád mit csinált és anyukád mit nem csinált kis gyerekkorodban, a sebeid, és a múlttal való kapcsolatod. Ez az, amit megerősít. (A pszichoanalízist nagyon utálom.) Ez lelki kijelentés, és lehet, hogy van benne izgalmasság, van benne érdekesség. Tudod-e azonban, hogy mit mutat meg? Azt mutatja meg, hogy mi a hiba benned és bennem. Nem azt mutatja meg, hogy mi a helyes Istenben, nem vezet engem tovább, nem mutat nekem utat. Ez nagyon fontos különbség.

Isten azt mondja: „Figyelj! Én valami többet akarok adni neked. Én nem lelkit akarok adni neked, hanem valami szellemit.” Sok fiútól hallottam már: „Pásztor! Isten kijelentette nekem, hogy ő lesz a feleségem.” Lelki kijelentés. Hagyod, hogy a vágyaid becsapjanak téged. Azért beszélek erről, mert állítólag hamarosan melegebb lesz az idő, és nem szeretném, ha hosszú sorokban állnának a srácok emiatt az irodám előtt. 🙂 Ez lelki kijelentés, ne menj ebbe az irányba! Csak hagyod, hogy a vágyaid becsapjanak téged. Ne csináld!

Miről beszélek? Istennek van egy megoldása. Istennek van egy válasza. Azt mondja Ézs 30-ban: „Ha Hozzám fordultatok volna, ha megbántátok volna, ha megtértetek volna, akkor nyugalmat találtatok volna, és csendességet, és reménységet. Ti azonban azt mondtátok, hogy nem.”

„Énnekem van egy jobb ötletem a lelkem szintjén. Nekem van egy jobb ötletem. Nekem van egy jobb válaszom. Én tudom. Én tudok gyorsan futni.” Isten azt mondja: „Rendben, akkor futni fogsz. Ha gyors vagy, akkor az ellenségeid is gyorsak lesznek.”

Azt mondjuk: „Uram, nekem olyan jó képességeim vannak. Én meg tudom oldani, én rendbe tudom rakni, én meg tudom csinálni.” Isten azt mondja: „Rendben. Próbálkozz vele. Hadd mondjak viszont egy titkot. Minden problémára, amit megoldasz, jön három új a lelki szinten. Minden kérdésre, amit megválaszolsz, lesz öt új kérdés. Minden ajtóra, amin bemész, lesz sok új nyitott ajtó, és megint választanod kell. Ez az élet lelki szinten. Járj Velem a szellemiben! Járj Velem valami többen. Neked valami többre van szükséged.”

Létezik lelki szabadítás. Mi ez? Azt mondom valakinek: „Megmutatom neked, hogyan tudod a saját erődből jobban csinálni. Hogyan tudod a saját erődből jobban csinálni a házasságodat, a gyülekezeti életedet, a munkádat.” „Köszönöm! Megszabadultam egy csomó problémától.” Nekünk viszont másra van szükségünk. Énnekem Istenhez kell támaszkodnom. Én Őt akarom megismerni.

A zsidók azt mondták Ézsaiásnak: „Nem, nem, nem! Amiről te beszélsz, az nem válasz. Az nem igazi. Mi az, hogy nyissam ki a bibliámat, és ez a válasz az életemre? Nem! Nem ez a válasz az életemre.” Azt mondom: „Állj! Figyelj! Valami szellemire van szükség.” Többre van szükséged a lelkinél.

Egy ember, aki mindig tudja a helyes válaszokat, és nincsen semmi kétsége azzal kapcsolatban, hogy nála van az összes helyes válasz – mindig tűnődöm erről –, vajon mekkora a bizonytalanság benne, hogy igaza kell legyen? Ezek a válaszaink lelki szinten. Isten azt mondja: „Merj bízni Bennem. Merj élni olyan helyen, ahol nem tudod mindig a válaszokat, ahol nem vagy mindig tökéletes, de az Én erőm a rendelkezésedre áll.”

Mire van szükségem, hogy Istentől halljak? Megkérdeztem néhány testvért erről az istentisztelet előtt, és annyira megáldott, amit mondtak. Mire van szükségem? Az egyik gondolat – P. Graham erről beszélt –, hallani Istentől. Erre van szükségem. Valami szellemire van szükségem. Miért? Mert az Ő Igéjében megvan a hatalom, hogy megszabadítson engem, bárhova lapozok. Tudtad ezt?

Tudtad, hogy ez megtörténik, ha odalapozol valahova az Igében? Nem mondjuk azt, hogy csukott szemmel bökj oda, ahol olvasni fogod: ez a mai vers! A bátorítás az, hogy mindenegyes Igében megvan a hatalom a szabadításra, a bátorításra, a vezetésre. Ez a gondolat annyiszor visz engem az Igéhez: „Lehet, hogy egy Igére vagyok a szabadulástól. Lehet, hogy egy Igére vagyok az örömtől. Lehet, hogy egy Igére vagyok a megbocsájtástól. Lehet, hogy egy Igére vagyok a nyugalomtól.”

Honnan tudom ezt? Mert a bibliaiskolában valamelyik tanítóm belevéste a szívembe: Zsolt 107:20 Isten kiküldte az Ő beszédét és megszabadította őket minden vermükből, és meggyógyította őket. Isten kiküldte az Ő beszédét. Tudom, hogy erre van szükségem. Ez az, ami kell nekem. Vagyunk-e üresek, megtörtek, gyengék? Sokszor,… ha őszinték akarunk lenni. Akkor erre van szükségem.

Mire van szükségem, ahogy keresem Istent?

1) Alázat. Alázat nélkül hogyan hallhatnék Istentől? Ha alázatos vagyok, akkor meg tudom vallani a bűneimet, akkor meg tudok tisztulni. Ha alázatos vagyok, akkor azt mondom: „Uram, adj nekem. Uram, beszélj hozzám. Uram, szólj hozzám.” Zsolt 138:2 a Te szent templomod felé hajlok, és imádlak Téged, és hálát adok Neked. Alázat van ezekben a szavakban.

Ha van alázat a szívemben, akkor van imádat is a szívemben. Miért? Azért, mert látom a helyemet a teremtésben az életemben. Az én életemben a szívemben látom a helyemet. Ez annyira fontos nekünk! Alázattal közelítek, és azt mondom: Uram, nekem szükségem van erre.

Nem úgy jövök: „Na, letudom a mai bibliaolvasásomat. Megcsinálom a feladatot, amit kiróttál rám. Nem értem, miért bántasz ezzel. Nem elég az alkotmányt olvasgatni minden változtatás után, hogy tudjam, ki vagyok, most még ez is?! Még ezt is olvassam?” Nem így közelítek hozzá, hanem: „Uram, nekem szükségem van erre. Nekem kell valami. Nekem kell egy válasz. Adj nekem, kérlek.”

Alázat az életemben. Meg tudom vallani a bűneimet, és tudok imádni. Isten azt mondja: ha ez valós, akkor van valami, amit adni tudok neked.

2) Csendesség. Csendesedjünk el! Tanulnom kell a csendességet. Miért? Mert szeretném, ha a füleim Isten rendelkezésére állnának. Ha a kis Sámuel, amikor Isten szólni akart hozzá, a templomban feküdt volna és a fülében éppen hallgatta volna a kütyüjéről zenét, akkor lehet, nem tudnánk, hogy kicsoda Sámuel. Nincs bajom a zenével, hallgatom az üzeneteket, élvezem, nagyon jó, de tudsz-e elcsendesedni?

Tanultál-e elcsendesedni? Tudod-e, mit jelent visszalépni egy lépést és elcsendesedni? Isten rendelkezésére bocsájtani a fülemet, mert hallanom kell az Igét. Ha nincs csend, akkor lehet, hogy rosszul fogom magyarázni, lehet, hogy félre fogom magyarázni, félreértelmezem magamnak.

Péld 14:7-ben azt mondja: menj el a bolondnak a jelenlétéből. Ez érdekes gondolat. Honnan tudom meg, hogy egy ember bolond? Abból, amit mond. Figyelek, észreveszem. Nincs benne tartalom, nincs benne mélység, nincs szeretet; negativitás van, cinizmus, kritikusság vagy hazugság. Azt mondja: menj el a jelenlétéből. Miért? Mert csendre van szükségem, hogy Istentől halljak. Kell, hogy csend legyen ettől az üres fecsegéstől.

Ha ismersz engem, szeretem a vidámságot, szeretek hülyéskedni. Van, akit ez zavar. Őszintén bocsánatot kérek, én ilyen vagyok. Ez a helyzet. Nem hiszem, hogy ez bűn, úgyhogy nem fogok megváltozni benne, de a másik oldalról: tudni ezt, hogy visszalépek, van csendesség és hallok Istentől. Ez annyira jelentős!

Ez az oka sokszor, hogy hívővel keresek közösséget. Nem akarok bolond jelenlétében lenni, nem akarok egyedül lenni magammal. Sokszor erre jövök rá, hogy elegem van magamból. Nem akarok egy bolond jelenlétében lenni, inkább beszélgetek egy hívővel. Mert erre van szükségem.

Csendesség és hallani Tőle – erről beszélünk. Isten azt mondja: „Csendesség! Csendességben békességetek lett volna.” Hogyan lesz csendesség az életemben? Igazából Isten már mindent megtett ezért. Ézs 32:17 az igazság gyümölcse békesség lesz. Mennyire jó hír az, hogy Róm 5:1 te megigazultál. Te igaz vagy. Igazságod van. Igazságod van Istentől, és azt mondja: ennek a gyümölcse a békesség.

Megnyugodhatsz. Bizonyosságod lehet. Nyugalmad lehet. Megnyugodhatsz a saját cselekedeteidtől. Azt mondhatod: Uram, nekem Rád van szükségem. „Amikor megnyugszol, és békességed van, akkor meg tudsz találni Engem.”

3) Isten szerint való közösség. Ez is segít nekem. Sokszor itt tanulok felismerést. Annyira szükségem van erre, és annyira hálás vagyok ezért. Ámen.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy elhívtál minket arra, hogy halljunk Tőled, hogy kapjunk Tőled, hogy bátorodjunk Benned. Mennyei Atyánk, annyira köszönjük, hogy Te szólni akarsz hozzánk, és annyira szükségünk van erre.

Urunk, köszönjük Neked, hogy ilyen egyszerűen jöhetünk Hozzád. Nem a nagy teljesítményen múlik, nem rajtunk múlik, nem a személyiségünkön múlik, nem a múltunkon múlik, nem a jövőnkön múlik, nem a fogadkozásunkon múlik, hanem egyszerűen csak alázatban jövünk Hozzád, helyreállunk és imádunk.

Istenünk, csendességben várunk Tőled. Várjuk a Te Igédet. Élvezzük a közösséget. Halljuk a bizonyságot, látjuk a hűséget, élvezzük a szeretetet, és aztán hallunk Tőled, és Te szólsz hozzánk, Urunk, személyesen, bizonyságon keresztül, az Igéden keresztül a szívünk csendességében. Annyi féle módon!

Köszönjük, Urunk! Áldunk Téged! Köszönjük, Urunk, hogy nem kell rohanunk, nem kell kapkodnunk, nem kell őrülten sietnünk, hanem a Szellemben kérhetjük a szabadulást, a kijelentést, az áldást, az életet; valami többet, mint a lelki, valami többet, mint a természeti: igazi válaszokat. Köszönjük, Urunk! Áldunk Téged. Vezess minket a személyes életünkben ebben! Köszönjük, Urunk!

Kategória: Egyéb