Az igaznak ajkai sokakat táplálnak & Közel a világhoz, vagy közel Krisztus szívéhez?

2017 szeptember 24. vasárnap  16:30

P. Barry

Üdvözleteket hozok Baltimore-ból. Abban a nagy kiváltságban volt részem, hogy felugorhattam egy repülőre, és az ottani életemből kiszállva itt landolhattam. Ez olyan, mintha a mennyben landoltunk volna. Tényleg annyira csodálatos volt az a hét! Megvolt a kiváltságunk, hogy eljuthattunk az ország különböző részeire. Időt töltöttünk P. Borcival, P. Jánossal, néhányakkal Szegeden: P. Csabával, P. Baluval; aztán a KETA-n, GGIS-ben. Itt a gyülekezettel együtt is nagyszerű időt töltöttünk.

Az a kiváltságom, hogy Baltimore-ban a gyülekezetben dolgozhatok. Tudod, milyen az, amikor el kell menned dolgozni, miközben nem akarsz dolgozni. Tudom, soha senki nem tapasztalt ilyesmit. 🙂 Elmondhatom, hogy velünk soha nem ez a helyzet. Azt gondolom, hogy azért, mert bárhol is találjuk magunkat, van küldetésünk Istentől. Csodálatos ezzel a küldetéssel kapcsolatban, hogy habár nem kapok a végén jutalmat, és nem érek el egy előre kitűzött célt, de nagyon is megelégítő Isten akarata az életünkben. Isten elhív minket, hogy tegyünk valamit ebben a pillanatban, ami lehet a legszellemibb dolog, bárhol is legyünk.

A missziókkal kapcsolatban: Hiszünk-e a missziókban? Azt mondanám: Igen, hiszünk. Hisz’ egy missziós munkának az eredményeképpen vagyunk itt. Valaki mert Istennel gondolkodni, Isten használta azt az embert, és mi itt vagyunk. Aztán Isten munkája folytatódik. A csodálatos Isten munkájával kapcsolatban az, hogy nem tudjuk dobozba zárni, nem tudjuk megérteni az egészet, de belemerülhetünk, és Isten csodálatos áldást ad nekünk.

Ez a hét nagyon is a hálaadásról és az örömről és a szeretetről szólt. Visszagondoltam arra az időszakra, amikor voltak vasárnap délelőtti istentiszteleteink a Déli-pályaudvarnál. Túrós táskát kellett rendelnünk, hogy maradhassunk, hogy ott ülhessünk az asztalnál. Talán húszan-harmincan lehettünk, de az üzenet úgy hangzott, hogy az ott a gyülekezet. Az üzenet még mindig szól, és a látás még mindig túlhalad minket.

Isten munkájára úgy gondolok, mintha Jézus egy labirintuson szaladna végig előttünk. Nem igazán látjuk, hogy hova tart, de látjuk a ruhájának a szegélyét, és csak futunk Ő utána, és tudjuk, hogy ahova visz minket, az csodálatos és áldás.

Itt egy egyszerű elv:

Péld 10:20a Színezüst az igaz nyelve;

Ez tetszik nekem. Először is, Isten ad nekünk lehetőséget arra, hogy igazak legyünk. Nem csupán hétköznapi embernek lát, hanem hagyja, hogy céllal járjak. Bárhol is legyek, van célom, és ez Isten akaratában van. Minden lépés, amit megteszek, annak célja van, és öröm és hálaadás jár vele, és a nyelvünket ezüstté teszi. Ez az üdvösségről beszél, hogy amit mondunk egymásnak, az segít megmenteni. Ez gyönyörű.

Ha kicsit tovább olvasunk:

Péld 10:21 Az igaznak ajka sokakat pásztorol; a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg.

Annyira hálás vagyok, hogy kaptunk valamit, ami drága, és ami sokakat táplál. Kik vagyunk mi? Isten mégis nekünk adta ezt! Kaptam tíz évet, hogy ebben az országban éljek Isten kegyelméből. A feleségem is itt volt velem, és nagyon vágyik arra, hogy most is itt lehessen. Itt volt a lányom is. A családunk része ennek a gyülekezetnek, ahol láttunk igaz ajkakat és ezüst ajkakat, és nagy hálaadást.

Ez még csak a kezdet. Mi lesz ötven év múlva! A Szolgálatunk kezdete óta eltelt ötven év. Persze tudjuk, mindenféle okos emberek elmondják, hogy a szolgálatoknak vége szakad bizonyos év után, de nézd meg a melletted levő embert, és vedd észre, hogy még nem halott. Örvendezz, és legyél hálás! Mondd: Halleluja, élünk! És ez még csak a kezdet! Köszönöm, ámen.

 

P. Schaller

Hétfőn értünk ide, és nagyszerű hetet töltöttünk el. P. Barry már szombaton jött és áldás volt vele lenni, és Magyarországon lenni. Voltunk Pécsett, Kaposvárott, Miskolcon, ma délelőtt P. Brian gyülekezetében, és most délután itt vagyunk veletek. Tegnap kb. öt órát töltöttünk együtt ebben a teremben. Jöttek emberek Bécsből, Szerbiából, Romániából és Lengyelországból. Csodálatos közösségünk volt. Olyan nagy áldás ilyen sokatokkal, nagyon sok baráttal együtt lenni! Volt egy pásztori találkozó péntek este, megérintette a szívemet. Azt akarom mondani: Köszönöm, Uram, és köszönöm az itteni gyülekezetnek. Találkoztam egy csodálatos csapattal Kecskemétről. P. Kiss Lacit is láthatom. Megérinti a szívet, annyira csodálatos! Csodálatos időt töltöttem P. Kendével és a feleségével, aztán a bibliaiskolában. Csak annyit tudok mondani, hogy dicsőség Istennek.

Most van egy üzenetem. Nagyon egyszerű. Egyszerűvé akarom tenni, ugyanakkor nagyon építő és nagyon fontos.

Bírák könyve 16. fejezet. Sámsont látjuk itt hosszú hajjal. Ez az első. Ismered a történetet? Sámson názír volt. 4Móz 6. beszél erről. Nem vágták le a haját, a szülei az Úrnak adták őt. Amikor az Úrnak szánták őt, a törvény azt mondta, hogy nem ihat bort, vagy bármit, ami szőlőből készült, és a haját sem szabad levágni. Meg volt szentelve, el volt különítve, ezért fel is volt kenve.

Volt hatalma. A Szent Szellemtől jövő hatalma volt. Amikor hívő leszel, ez történik veled elvben: Isten elkülönít téged; Zsolt 4:3(4). Neked is megvan a Szent Szellem, téged is betölt a Szent Szellem. Tehát hatalmad, erőd van. Ez a hatalom a szentség. Szent vagy. Miért volt Jézus olyan hatalmas? Azért, mert soha nem vétkezett, mert szent volt, felkent volt. Ezért volt olyan hatalmas. Ez fontos.

Amikor hiszel Krisztusban, Isten megvált téged, elveszi a bűneidet, Krisztus a szívedben lakozik. Isten hatalmat adott neked, hogy az Ő gyermeke legyél, és Krisztus Testében legyél. Bele vagyunk merítve Krisztus Testébe. Közösségünk van. Ez a Szent Szellem. Tanuljuk a Bibliát, és a Szellem ad nekünk Igéket a Bibliából. Így tanuljuk a Bibliát a Szent Szellem által.

Hozunk döntéseket. Kísértésben vagyok, meg vagyok kísértve arra, hogy kapcsolataim legyenek nőkkel, lehet, hogy bűnt fogok elkövetni, vagy hazudok. Nemrégiben egy barátom találkozott egy hatvan éves emberrel. Az az ember, amint beszélgetett a barátommal, azt mondta: „Egész életemben hazudtam. Most abbahagytam a hazugságot. Egész életemben hazudtam, de most már nem hazudok.”

Elgondolkodtam ezen. Vannak dolgok, amiket szokásból teszünk. Amikor természeti ember vagyok, akkor könnyű hazudni és csalárdnak lenni, könnyű azt akarni, hogy én uraljam a helyzetet, vagy könnyű depressziósnak vagy végletesnek lenni, vagy nagyon kis reménnyel bírni. Sok ilyen ember van. Nagyon el vannak bátortalanodva. Lehet, hogy az miatt, ami az iskolában vagy a családjukban vagy kapcsolataikban történt. Lehet, hogy megtört a szívük.

A jó hír, hogy amikor Sámson haja hosszú volt, Isten vele volt. Olvashatod a történetet, ez a 16. fejezet, és a korábbi fejezetek. Nagyon érdekes. Ez történt a mi életünkben. Szeretek hallani történeteket arról, hogy új emberek bejönnek a gyülekezetbe. Amikor ez megtörténik valakivel, új hívőként izgatott lesz. „Megtaláltam Jézust! Találtam valamit.” Ez nem hagyja őt cserben. Ez Isten, Istennek a jóindulata.

Isten a jóindulatába fogadott téged. Soha ne felejtsd ezt el! Isten a jóindulatába fogadott téged, mert Jézus Krisztusban Isten jóindulattal bánik veled, megáld téged, és törődik veled. Ő jó Pásztor, és tartogat valamit számodra. Igen, a számodra! Ez fontos. Ezt mondja a Biblia. Krisztusban minden szellemi áldással megáldott minket. Az Ő nevéről neveztetünk. Igen, te! Te meg én. Ez fontos. Ez volt az első pont.

Aztán a második pont: Sámsonnak levágták a haját.

Bír 16:19 Akkor elaltatta őt a térdein, előhívott egy férfit, …

Ki? Delila. Kicsoda Delila? Egy asszony. A hívő Istentől való. A világ csábító. Nagy ereje van: a világnak a bölcsessége, a világnak a szavai, a világnak a szelleme, a világnak az üzenete, a világnak a dolgai. Valamiért Sámson elaludt Delila térdein. Elaltatta. Delila altatta el.

A világ elaltat minket. A világ nem beszél Istenről. A világ nem érti a Bibliát, és a világ elaltat minket. Igen, a hívőket! Szükségük van gyülekezetre. Mert a gyülekezetben kelünk életre, a gyülekezetben leszünk felkenve, a gyülekezetben hallunk üzeneteket, és a gyülekezet önt le minket egy kis hidegvízzel, és azt mondja:

– Hahó! Van szeretet a szívedbe?

– Igen, van.

– Megvan neked a Szent Szellem?

– Igen, megvan.

– Van jövőd? Hitben?

– Igen, van.

– Ébresztő! Ébredj fel te, aki aluszol és feltámad neked a Krisztus. (Eféz 5:14)

Delila, a világ – és olyan sok kifejeződése van a világnak – nem szent. A világ nem Istentől való. A világ sötétség.

Szeretnék azonban még valamit mondani. Azt mondja János 1-ben: Jézus ott volt a mennyben, Jézus és az Atya együtt, és Jézus az Atya kebléről jött. János 1. – ott az Atyának a keble, és Jézus örökké valóan onnan jött, az Atyától jött. Hiszen Krisztus örökkévaló, és az Atyától jött. Aztán még egy: P. Fodor János Kaposvárott azt mondta, hogy az utolsó vacsoránál János Jézusra támaszkodott. János Jézusra dőlt, és kapott valamit Őtőle.

Ez az ember, Sámson azonban Delilára támaszkodik, őrá dől. Nem a megfelelő személyre dől. Jézus szívéhez kéne, hogy közel kerüljön. Jézus szívéhez kellene, hogy közel legyen. Ehelyett azonban Delilához van túl közel, a világhoz van túl közel: a világ szavaihoz, a világ üzenetéhez, a világ filozófiájához, a világ útjaihoz, a világ bölcsességéhez.

Szeretném mondani, hogy Sámsonnak le fogják vágni a haját:

Bír 16:19 … lenyíratta a hét hajfonatát, és kínozni kezdte; de már elhagyta őt az ereje.

A haját levágták. A világ nem foglalkozik veled. A világ nem akar téged. Nem akarja, hogy hallj Istentől, hogy kövesd Istent, hogy bízz Istenben. A világ azt akarja, hogy az asszony levágja a haját. Aztán kezdte kínozni őt. Játszadozott vele, fájdalmat okozott neki, kigúnyolta. Sámsonnak nincs ereje.

Bír 16:20-21 Ekkor ezt kiáltotta ismét: Rajtad a filiszteusok, Sámson! De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét,

Sámson elveszítette a szemeit. Vaslánccal megkötözték, és őrölnie kellett a fogházban. Ez a második pont.

Egy keresztény a börtönben. A saját hústestének a börtönében. Keresztény, megsebződött, negatív, és bajban van. Börtönben van, és keresztény. Voltál-e már ezen a helyen? Történt-e már ez veled? A hajvágásom és a világ együtt járnak, és bajban vagyok. Ott vagyok a börtönben.

A budai gyülekezetben ma beszéltünk erről. Aki visszacsúszik, telve van a saját útjaival. Telve van a saját útjaival! Sok embernek adok tanácsot, sok embert láttam már. Láttam hívőket így bajban. Telve vannak a saját útjaikkal. Csodálatos emberek, de nem emlékeznek a keresztény mivoltukra. Hanem megsebződtek és bajban vannak. Ez megtörténik velünk.

Eféz 4. Mutatok egy példát. Ez a hívőknek szól.

Eféz 4:31 Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát …

Négy szó. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát… Válhat egy hívő keserűvé? Válhat a szívében dühössé, csalódottá? Kiakadhat? P. Barry, P. Brian volt itt misszionárius, és mások is. Én is voltam itt. Képzeld el, az egyik gyerekünk azt mondhatná: „Nem részesültem normál neveltetésben. Egész életemet a gyülekezetben töltöttem. Misszionárius gyerek voltam, és dühös vagyok emiatt.” Tessék? Dühös vagy? Azért, hogy a missziós mezőn voltál? „Igen, dühös vagyok. Még keserű is lettem. Keserű vagyok.” Mi miatt vagy keserű? „A családom szegény volt.”

– Te mi miatt vagy keserű?

– Azért, mert nem részesültem abban az oktatásban, amiben szerettem volna.

– Te mi miatt vagy keserű?

– A volt férjem megcsalt engem, és keserű vagyok. Dühös vagyok.

– Várj csak! Én azt hittem… Mi van ezzel? Emlékszel, hogy mi van ezzel? A hajad. Emlékszel? A Szent Szellem. Emlékszel? Szabadság, hatalom, öröm.

Mi történt? „Keserű vagyok a gyülekezetem miatt. Keserű vagyok P. Stevens miatt, P. Schaller miatt, a tolmács miatt.” Ennek nincs vége. Nincs vége. „Valaki megcsalt engem. … Minden pénzemet elveszítettem. … Elveszítettem a házamat, mindent elveszítettem.” Ez fontos. Mert ebben a versben azt mondja, hogy ne hagyd, hogy ez megtörténjen veled.

Eféz 4:31 káromkodás, gonosz beszéd. Tanácsoltam embereket mindezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amit most elmondtam. Azt hiszem, negyvenkét éve vagyok pásztor, és sok mindent hallottam. Egy kisgyermek halála – sok könny, és sok keserűség, sok harag, aztán sok gonosz beszéd. Az érzelmeimből szólok, a sebemből, a szívemből, és nagyon dühös vagyok.

Bír 16:22 De a haja újra nőni kezdett, miután megnyírták.

Látod? Tudod, mit? Ő börtönben van, és mint egy állat, csak őrli a gabonát. Megy körbe-körbe. Láttam ezt is megtörténni hívőkkel: csak körbe-körbe járnak, és nem tartanak sehova. Csak dühösek és keserűek, üresek, és mindenkit vádolnak. Azt kell, hogy mondják Istennek: Téged vádollak, Istenem. Amikor a másik embert vádolom, akkor igazából Téged vádollak. Amikor megvetem a másik embert, igazából Istent vetem meg. Istent vádolom a problémáimért. Amikor Isten azt mondja: Itt vagyok, és Én meggyógyítalak téged, Én segítek neked, betöltelek téged.

Azt mondja, hogy a haja újra nőni kezdett. Mert Isten soha nem hagyta el őt. Isten ott van, Isten meg fog gyógyítani téged, Isten új életet ad neked, Isten megbocsát neked, Isten megerősít téged a belső emberben. Isten segíteni fog nekünk. Tehát nem vagyunk keserű keresztények. Ehelyett felkentek vagyunk. Még mondhatnánk azt is, hogy Sámson még mindig vak volt, és szerettek volna vele játszadozni. Bevitték a templomba, és ott voltak tartóoszlopok. Emlékszel az ő imájára? „Istenem, csak még egyszer!” – és ledöntötte az épületet. Többet megölt a halálával, mint életében. Még erősebb lett.

A próbatételeid Istentől vannak, és megerősíthetnek. A bajod Istentől van, és ez rendben van. Isten segíteni fog neked. Ám ha a világra hallgatok, csak körbe-körbe fogok járni. Találkoztál már régi barátokkal? Ugyanúgy beszélnek, még mindig dühösek, még mindig a múltról beszélnek, vagy arról, aminek nem kellett volna megtörténnie, vagy arról, aminek meg kellett volna történnie.

Találkoztál emberekkel, akikről láttad, hogy gonoszul beszélnek? Hadd mondjak valamit a gonosz beszédről!

Eféz 4:29 Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból

Így történik ez. „Az édesapám misszionárius volt. El kellett, hogy menjek a missziósmezőre.” Pl. Brazíliába, és a fiatal azt mondja: „Ez nem volt rendjén. Nem volt normális gyerekkorom.” Így beszél. Aztán a barátai három-négy-öten gonoszt beszélnek. Gonoszt beszélnek erről. Mert ez a csoport ezt teszi, így beszélnek. Aztán néhány hónappal később, talán egy évvel később már belefáradnak. Ez a története.

„Az én történetem az, hogy dühös vagyok a gyerekkorom miatt. Megyek csak körbe-körbe a börtönben. Börtönben vagyok ebben.” Sokan így élnek. Aztán az emberek nem akarnak együtt lenni ezzel az emberrel, mert nincs ott sok minden. Csak negatív.  „Igen, tudom. Majd két hónap múlva találkozunk.”Aztán: Mi történt veled? „Ó, még minden ugyanaz.” – és nincs öröme az életemnek.

Nincs semmi frissesség benne, nincsen üzenete, nincsen szeretet a szívében, mert azt gondolja, hogy Isten zárta őt börtönbe. A világ levágta a haját. Azt gondolja, hogy Isten hagyta, hogy elveszítse a szemét. Aztán problémája van az emberekkel, problémája a kapcsolatokkal, mert nincs öröme, nincs szeretete. Meg kell, hogy őrizzük magunkat ettől.

Eféz 4:30 És meg ne szomorítsátok az Isten Szent Szellemét.

Ezt szeretem. Közösségünk van, és ha jön egy új ember, hall Jézusról. Valaki bejön a közösségbe, és Jézusról beszél. Azt mondja: „Magyarországra van látásunk gyülekezetek felől, tanítványokról. Van látásunk.” „Hogy érted ezt? Ez nem történhet meg! Ezt mi nem tudjuk megcsinálni.” „Ó, dehogynem, meg tudjuk csinálni! Hát nem tudod, hogy Isten velünk van?! Képesek vagyunk. Tudunk nyugodni, fel tudjuk nevelni a családunkat, lehetnek iskoláink, szerethetjük egymást, leülhetünk itt.” Ott ülhetünk ezer évig, lehetünk közösségben Istennel.

Mint egy nagymama, akinek nincs keserűség az életében. Ott van a nagymama, és jön a kisgyerek:

– Nagyi, mesélj nekem valamit!

– Gyere csak, hadd mondjak neked valamit! Az élet jó! Az élet jó! Isten jó!

– Köszi, nagyi! Én is azt gondoltam, hogy ez így van. Igen, nagyi.

Aztán elszalad a gyerek, és azt mondja a barátjának:

– A nagyi azt mondja, hogy az élet jó. Tényleg az!

Pár évvel később, már tizenéves a gyerek.

–  Nagyi! Mi történik veled?

– Ah! Gyere csak egy kicsit közelebb! El kell, hogy mondjam neked, ma Istennel töltöttem időt, és Isten szólt a szívemhez. Szeretnék mondani neked erről valamit. Istennek van egy terve az életeddel, és én imádkozom érted.

– Tényleg, nagyi? Tényleg?

– Igen.

Látod? A kereszténység ennyire egyszerű. Egyáltalán nem vagyunk különlegesek. Csak az kell, hogy Istennel járjunk, és megtörténik: újra kinő a hajunk.

Levágják a hajam. Börtönben vagyok. „Megtanultad a leckét? Ne aggódj ezen, ki fog újra nőni a hajad. Soha nem hagylak el. Sokszor meg fogok bocsátani neked. Soha nem foglak cserbenhagyni. Mindig lesz üzenetem a számodra, de oda kell, hogy figyelj Rám! Kövess Engem. Ha követsz Engem, akkor gyümölcs-teli lesz az életed. Meggyógyítalak.” Mert néha nehéz az élet és fájdalmas. Ez azonban rendben van. Isten nagyobb ennél az életnél.

Ő nagyobb a halálnál, nagyobb a csalódásoknál, és mindenképpen nagyobb az embereknél. Az emberek meg fognak bántani bennünket. Én viszont nem fogok eltávolodni az emberektől, csak közelebb húzódom Istenhez, és segítek az embereknek. Ez a szolgálat, hogy közelebb húzódunk Istenhez, és aztán idős nagyikká leszünk, akiknek van egy jó üzenetük. Lesz tizenéves, akinek van üzenete, férfi, nő, aki jó tanácsot tud adni. Tanulni fogunk, és növekszünk Őbenne.

Ez az üzenet vége. Elmondom magyarul is. Röviden tudom mondani.

Sámson volt Isten férfija. A haja növekedett, és akkor szent volt. Szent volt, és erős volt emiatt. Amikor Istenhez közel vagyok, és az Ő szívétől jön az Ige, érzem, hogy az az igazság. Jézus mondta, amikor igaz leszel, akkor az valódi szabadság. Teljes igazság, valódi szabadság. Valóban szabad.

Delila miatt Sámson alszik, és az asszony levágta a haját. Az ereje elment. Keserűség, harag, méreg… Mélyen benne. Mérges – keresztények tudnak élni így. Pedig amikor keresem Istent, és megtaláltam Őt, akkor az Ő szívétől, Jézus Krisztus szívétől jön a gyógyulás. Gyógyulás lesz, mélyen. Nem számít semmit, hogy látom-e Istent. A világ fölött látom Istent, és akkor jó lesz. Jó lesz. Rendben lesz. Sámson vak volt, de a haja növekedett, és erőssé lett; és tudta, hogy Isten tud csinálni valamit, jobbat, többet. Ámen.

Mondd a szívedben: Hiszek Jézusnak. A világ azt mondja: nem; de Isten azt mondja: „Igen, Én vagyok az út.” Isten azt mondja: „Meggyógyítalak. Segítek neked. Tanítalak, még a bajodban is. Vezetlek téged. Megáldalak.” Ámen.

Kategória: Egyéb