Az igazi Jézus (#2) & Egy napon minden térd meghajol Őelőtte

2014 június 29. vasárnap  18:00

P. Kiss Laci: Az igazi Jézus (#2)

Időnként meg szoktam hallgatni üzeneteket, akár többször is. Vannak üzenetek, amik megragadják a lelkemet, és újra meg újra meg kell hallgatnom.  Az a tapasztalatom, hogy ugyanolyan friss, ugyanolyan élő, mint amikor először hallottam.

Előző vasárnap este Attila-nap volt :-), de Isten napja volt és Istennek az üzenete. Megragadott engem P. Duló Attila üzenete (2014.06.22. du. P. Duló Attila: Az igazi Jézus (#1)), amikor Jézus szavairól beszélt, hogy miket mondott Ő. Nem kívánom megismételni az üzenetét, de azt is megtehetném, mert élő volt. Azért volt élő, mert Krisztus beszéde volt. Amikor Jézus itt volt a Földön, akkor az emberek órákon, napokon keresztül hallgatták Őt. Mert az Ő beszédei Szellem és élet voltak.

P. Atti nem sorolta fel mindazt a nyolcvanhat részt a Bibliából, de nagyon megragadta a lelkemet. Valamilyen módon azt szeretném továbbfolytatni. Az üzenetében azt mondta, hogy számunkra létkérdés, hogy ismerjük az igazi Jézust.

Amikor huszonöt éves voltam, akkor nem ismertem az igazi Jézust. Ismertem egy Jézuskát, aki Karácsonykor hozza az ajándékot. Én ezen a szinten ragadtam le. Aztán később megismertem az igazit, Aki nem Jézuska volt, hanem az életét adta értem, és Aki legyőzte a halált, és Aki ingyen örök életet kínált nekem bűnbocsánattal együtt. Arra is rájöttem, hogy arra kér, kövessem Őt, engedjem be Őt a szívembe.

Otthon voltam egyedül a szobámban, letérdeltem – összetettem a kezeim, született katolikusként gondoltam, hogy ez kell 🙂 – és azt mondtam Jézusnak: „URam, Jézus, hiszek Benned. Tudom, hogy Te vagy az Isten Fia. Bűnös vagyok. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Bocsáss meg nekem! Kérlek, add nekem az örök élet ajándékát! Nem akarok a pokolba menni. A mennybe szeretnék jutni. Bocsáss meg nekem!”; és megtörtént.

Abban a pillanatban, amikor ezt az imát elmondtam, nem láttam a szememmel, de éreztem a lelkemmel, hogy Jézus bejött a szobába. Ott volt az Ő jelenléte. Nem csak a szobámba jött be, hanem bejött a szívembe, a lelkembe. Olyan biztonságot adott nekem – ennek már több mint huszonkét éve –, amit többé soha senki nem vehet el.

Engem nem tanítottak az örök biztonságra. Én csak egyszerűen olvastam a Bibliát. Jézus azt mondta: „Az Én Atyám kezéből senki nem vehet ki téged. Az Én kezemből senki nem vehet ki Téged.” Úgyhogy néhány perccel a megtérésem után én tudtam, hogy nekem örök biztonságom van. Tudtam, hogy ezt senki nem veheti el tőlem.

Olvastam az Újszövetséget. Volt, amit értettem, volt, amit nem. Aztán két hét telt el, kopogtak az ajtón, és jöttek a bibliakutatók – biztos tudod, hogy kikről van szó 🙂 –, és ők is kezdtek nekem beszélni egy Jézusról. Ők voltak a Jehova Tanúi. Húsz perc múlva rájöttem, hogy ők nem arról a Jézusról beszélnek. Őnáluk Jézus nem volt Istennel egyenlő, hanem csak egy angyal volt.

Aztán később találkoztam egy másik Jézussal, az iszlám Jézussal. Kaptam egy kis könyvet Bakuban: Jézus a Koránban. Elmondhatom, hogy Jézus a Koránban nem ugyanaz, mint ami a Bibliában van. A Koránban lévő Jézus nem halt meg a kereszten a bűneidért. Egy hozzá hasonló halt meg a kereszten. A Koránban lévő Jézus nem Isten Fia, hanem Mária fia.

Aztán később találkoztam egy másik Jézussal, a mormonoknak a Jézusával. A mormon Jézus Sátánnak a testvére. Aztán később megint találkoztam egy másik Jézussal – senkit nem akarok megsérteni –, de úgy hívom ezt a Jézust, hogy ostya-Jézus. Ahol ostyadarabot neveznek ki Jézusnak. Én nem találom ezt a Bibliámban sehol. Amikor a Jelenések könyvében a feltámadott Jézus megjelenik Jánosnak, akkor szinte halálra váltan esik le a földre, mert Ő nem ostyaként jelent meg, hanem megdicsőült, dicsőséges Emberként.

Később találkoztam a hindu Jézussal, ahol Jézus egy a sok guru között. És ki tudja, hogy még hány Jézus van! Mi viszont tudjuk, hogy egy igazi van. Múlt vasárnap este az Ő szavaiból osztott meg P. Atti, ahol Ő volt az Első és az Utolsó, az Alfa és az Ómega, Ő volt az élő kenyér, Aki a mennyből szállt alá, Ő volt az ajtó a mennybe, és a mai nap is az. Amikor hallgatod az Ő szavait, akkor az teljesen más, mint amit eddig hallottál.

Egyetértek, létkérdés, hogy az igazi Jézust ismerjük. Az igazi Jézust a Bibliában fogod megtalálni. Az, hogy mennyire irgalmas, és mennyire együtt érez velünk Jézus, látjuk az Ő hozzáállásában, amikor azt mondja: „Én nem azért jöttem, hogy kárhoztassam az embereket. Azokat sem fogom kárhoztatni, akik nem veszik be az Én beszédemet, akik megvetik az Én beszédemet. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassak, hanem azért jöttem, hogy megtartsam, megmentsem az embereket.”

Nagyon sokan hallgatták Jézust, és a sokaság között voltak olyanok is, akik nem fogadták el azt, amit Ő mondott. Találkozunk ezekkel az emberekkel János evangéliumában:

Ján 10:23-25És Jézus a templomban, a Salamon tornácában jár vala.  Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!  Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: …

„Elmondtam nektek. Elmondtam, hogy Ki vagyok, és ti már többszörösen megértettétek. Már legalább háromszor meg akartatok ölni Engem. Mert Istennel egyenlővé tettem Magamat. Mert az Én Atyám szüntelen munkálkodik, és Én is munkálkodom. Én és az Atya egy vagyunk. Igen, Én vagyok a Krisztus, az, Akit a próféták megjövendöltek. Én vagyok a világ Megváltója. Rólam beszélt Mózes, Rólam szólnak a próféták, de ti nem hisztek Nekem.” Jézus mondhatná azt: lemondok ezekről az emberekről mostmár; de Ő senkiről nem mond le.

Ján 10:25 … a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.

Lehetséges, hogy nem hiszed, hogy Jézus a mennyből jött, lehet, hogy nem hiszed el, hogy Jézus a jó pásztor, Aki az életét adja a juhokért. Lehetséges, hogy nem hiszed el azt, hogy Jézus az élő víz, vagy az élő kenyér, vagy az ajtó a mennybe, az egyetlen út az Atyához. Lehet, hogy nem hiszed el, hogy Jézus az élet, hogy Ő az igazság. Jézus azt mondja: „Ha nem hiszitek azt, amit mondok nektek, nem kárhoztatlak emiatt. Viszont szeretném, ha továbblépnél. Ha nem hiszed, amit mondok neked Magamról, akkor győződj meg a cselekedetek által, hogy Ki vagyok.”

Nem fogom végigsorolni az összest, amit Jézus mondott, de ismerjük Jézus cselekedeteit. Nem hasonlíthatsz Hozzá senkit ezen a Földön. Ki az közülünk, aki valaha halottat feltámasztott? Persze mondhatod: én feltámasztottam. Azok az emberek azonban látták. Luk 7-ben ott van az ifjú, aki meghalt, és az anya sír: Kérlek, Jézus!; és Ő visszahozta az ifjút a halálból. Jézusnak hatalma volt a halál fölött.

Az Ő cselekedetei beszédesek. Ján 9-ben ott a vakon született ember. Négyszer kikérdezik: „Hogy is történt az a dolog? Hogy gyógyultál meg? Nem is voltál te vak!” Az ember azt feleli: „De az voltam! Ezt az egyet tudom. Vak voltam eddig, de mostmár látok. Ha ti nem tudjátok eldönteni, ki ez a Jézus, az a ti bajotok. Én tudom, hogy Ő Istentől van. Mert senki nem tehet olyanokat, ha nem Istentől van.”

Sok nagy dolgot tett Jézus. Megismételhetetlen dolgokat. Gondolj az Ő halálára! Ahogyan az életét adta érted, és az egész világért. Gondolj a feltámadására! Melyik hindu guru tette meg ezt érted? Vagy talán Buddha? Egyik sem! Mert nincs Hozzá hasonlítható. Ő páratlan.

2Kor 11:3-4 Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.

Veszély fenyegette a korinthusbelieket: másik Jézus, másik Szellem, másik evangélium. Nagyon sok Jézus van ma a világban, de a Bibliában található az igazi. Ő az, Aki szeret téged, aki meghalt érted.

Egyszer találkoztam egy asszonnyal – talán Győrbe utaztam akkor –, és látta, hogy olvasom a Bibliát. Mondtam neki, hogy hívő vagyok, Jézusban hiszek. Azt felelt, hogy ő is. Nagyon megörültem neki.

–          De jó! Akkor te is olvasod a Bibliát, igaz?

–          Ó, nekem nincs arra szükségem! Nekem szívből jön az egész. Amikor meditáltam (!), megjelent nekem. Nekem nincs szükségem a Bibliára! Énnekem rögtön egyenesen a szívembe adja Jézus ezeket a dolgokat.

Mondtam neki, hogy én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez az igazi Jézus. Mert akinek a szívében az igazi Jézus él, annak tényleg éhsége és szomjúsága van az igazság iránt, a Biblia iránt, az Isten szava iránt.

Nagyon sok hamis Jézus van. Máté 7-ben olvasunk nagy sokaságról. Nagyon remélem, hogy egyikünk sem lesz ebben a nagy sokaságban.

Mát 7:21-23  Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Ezek az emberek meg voltak győződve arról, hogy hívők, de ezek becsapott emberek, akik soha nem találkoztak az igazi Jézussal. Elfogadtak egy hamisítvány Jézust, olyan Jézust, aki nem a bibliai Jézus. Vigyáznunk kell, hogy Jézus szavai, Jézus kijelentései tényleg a szívünkben legyenek, és hogy az Ő cselekedeteit, az Ő bevégzett munkáját mindig lássuk, és ehhez ragaszkodjunk.

Létkérdés, hogy ismerjük Jézust! Még inkább létkérdés, hogy Jézus ismerjen minket. Isten adta nekünk ezt a biztosítékot, a Bibliát, ami igen tiszta és igaz!

Köszönjük Neked, Mennyei Atyánk az igazságot, a valóságot, a te Fiadat! Imádkozunk azért, hogy vizsgálj meg minket, van-e bennünk bármi fogyatkozás, vagy van-e bennünk valamilyen félrevezetés. Imádkozunk azért, hogy Jézusnak a keskeny útján legyünk, és hogy az Ő Szelleme vezessen bennünket a dicsőségre. Jézus Krisztus nevében, ámen.

Wesley

Drága Urunk, köszönjük Neked ezt az alkalmat. Szeretnénk áldani a Te nevedet. Köszönjük ezt a napot, amit elkészítettél számunkra, hogy kijelentsük a Te nevedet. Igen, Urunk, köszönjük, hogy hallhatunk ma este. Köszönjük, hogy beviszel bennünket a jelenlétedbe, a testvérek közösségébe, Úr Jézus; a Te jelenlétedbe, mindenható Isten. Köszönjük Neked, Szent Szellem.

Arra kérünk, hogy gyere, és teljesen vedd át az irányítást a szellemünkben, a lelkünkben, az elménkben, a szívünkben. Uram, köszönjük, amit már hallottunk, és imádkozunk, hogy áldd meg a Te Igédet a szívünkhöz. Kérünk arra, hogy készítsd fel a szívünket, hogy elfogadjuk ennek az istentiszteletnek az üzenetét.

Köszönjük, hogy a Te Igéd megerősíti azokat, akik gyengék. Azért imádkozunk, Urunk, hogy aki reménytelen, az reményt találjon. Imádkozunk a betegekért, hogy a Te Szellemed kiáradjon, és meggyógyuljanak. Imádkozunk a pulpitusért, imádkozunk a versekért, amiket az üzenetben hallani fogunk, és arra kérünk, hogy a prédikátort kend fel különösen. Kérünk, hogy töltsd be őt, hogy táplálni tudjon bennünket a Te Igéddel.

Urunk, köszönjük mindazokat, akik jelen vannak most. Azért imádkozunk, hogy csak Krisztusra összpontosítsunk, hogy ne vonja el a figyelmünket az életünk sok-sok részlete, ami történik. Imádkozunk, hogy ezt végezd el bennünk Szent Szellem. Köszönjük! Szeretnénk Neked hálát adni, és áldunk Téged, Urunk! Szent Szellem, kérünk, hogy gyere, és Te legyél a központi helyen az életünkben. Áldj meg bennünket gazdagon a Te Igéddel, Urunk. Köszönjük!

P. Bendegúz: Egy napon minden térd meghajol Őelőtte

Köszönjük, Jézus! Te vagy a mi erőnk a gyengeségünkben, Urunk. Gyönyörködünk a Te erődben, Urunk. Szólj most, kérünk, Jézus! Megalázzuk magunkat Te előtted, mert Te vagy az Úr mindenek felett. Te vagy a Király, és egyedül Tebenned van élet. Dicsérjük a Te nagy nevedet, Jézus. A Te drága szent nevedben, ámen.

Egy héttel ezelőtt beszéltünk Isten jelenlétéről (2014.06.22. de. P. Bendegúz: Isten jelenléte az életünkben, és mi az Ő jelenlétében), aztán Isten irgalmáról és Isten szívéről az ítéletben (2014.06.25. du. P. Bendegúz: Az irgalom győzedelmeskedik az ítélet felett). Igazán kíváncsi voltam arra, hogy Isten erre az alkalomra mit ad a szívembe.

Pénteken az imaalkalmon – amire mindig olyan jó elmenni és ott lenni imában másfél-két órát – Isten sokszor annyira egyértelműen beszél dolgokról! Azt hiszem, hogy van valami, amit most nagyon fontos lenne elmondani Istennel kapcsolatban. Előtte azonban – azért, hogy lássuk Istennek ezt a szavakban szinte kifejezhetetlen „részletét”, az Ő Személyének ezt a részét, azt, hogy ki Ő valójában, és ez az Ő része – az életünk azon dolgairól kell, hogy beszéljek, amelyeket nem tudunk megváltoztatni.

Miket nem tudunk megváltoztatni? Mire gondolok igazán? Lehet, hogy van egy szeretett ember, aki kórházban van, és nagyon súlyos az állapota. Nagyon szereted ezt az embert. Lehet, hogy a közelében vagy, de egy dolgot tudsz, azt, hogy nem tudsz változtatni a szituáción. Nem rajtad múlik. Szeretnéd azt, hogy meggyógyuljon, szeretnéd azt, hogy kikerüljön ebből az állapotból, de nem tudod megtenni, merthogy ez túlmutat az ember hatáskörén. Voltál már így?

Egyszer az anyukám két hétig volt élet és halál között. Isten békességet adott nekem az egészben, de tudtam, hogy nem ember az, aki segíthet. Lehet, hogy ilyen helyzetben vagy, és úgy vagy, mint ebben a versben:

Zsolt 22:2 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.

A jajgatásom szava távol van a megtartásomtól. Jajgatok egy ilyen helyzetben, de úgy érzem, hogy a megtartás nagyon távol van. Aztán lehet, hogy benne vagy egy szolgálatban az életedben – lehet, hogy ez sokunkat érint –, és nem megy, és nem rajtad múlik. Szeretnéd, hogy menjen, de nem rajtad múlik. Egy éven keresztül jártunk Kecskemétre, és hihetetlen dolgok történtek, de aztán egyik napról a másikra eltűnt a gyülekezet. Volt, aztán eltűnt bizonyos oknál fogva. Sokszor előfordul ez az életünkben.

Lehet, hogy szeretnél befektetni, lehet, hogy szeretnéd, hogy az, amiben benne vagy, az haladjon, lehet, hogy Isten valamit a szívedre helyezett, de aztán azt látod, hogy valamiért nem történik meg. Lehet, hogy össze van törve a szíved emiatt, mert nem jönnek az emberek. Kicsit olyan, mint Ézs 49:4-ben: hiába fáradoztam, az erőmet hiába raktam ebbe, de Istennél van az én ítéletem. Istennél van, és tudjuk, hogy Ő megemlékezik.

Zsolt 42:4-5 Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor mindennap azt mondták nékem: “Hol van a te Istened?” Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban vonultam ezelőtt és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.

Megkeseredek a lelkemben, mert emlékszem arra az időre, amikor tömegekben voltunk Istennel. Aztán van, amikor eltűnnek ezek a dolgok, és csak azt tudod mondani: én nem tudok ezzel mit csinálni.

Aztán vannak szituációk, amikor legszívesebben azt mondanád: Bárcsak visszamehetnék az időben, és nem követném el ezt a hibát! Hány embernek sikerült már visszamennie? Ez olyan dolog, ami nincsen a kezünkben. Mégis annyiszor előfordul ez! Néha alig percekkel később. „Ezt miért mondtam? Ha visszamehetnék…” Nem tudunk visszamenni!

Aztán belegondolok, hogy lehet, van közöttünk olyan, aki valamikor egyetlenegy másodperc kihagyása miatt balesetet okozott, és aztán ezzel él. Ismerek így egy hölgyet. Nagyon sok ember halt meg egy hiba következtében. Aztán ezzel élni? „Bárcsak visszamehetnék, és elnéznék jobbra is, nem csak balra!” Egy másodperc töredéke csupán.

Nagyon sok ilyen dolog lehet az életünkben, hogy „Bárcsak megtehetném!”, de nincsen a mi hatalmunkban. Aztán lehet, hogy vannak olyan kapcsolataid, hogy elrontottad, elszúrtad, és lehet, hogy szeretnéd helyreállítani, mert nagyon drága dologról van szó, de minél jobban próbálkozol, annál rosszabb lesz, és csak azt veszed észre, hogy nincs a hatalmadban, és nem tudsz vele mit kezdeni.

Az első dolog az, hogy amikor észrevesszük azt, hogy ezek a dolgok túlmutatnak rajtunk, az jó hely nekünk igazán. Azért, mert Isten megtanít minket alázatra.

Zsolt 119:67 Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.

Zsolt 119:71 Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.

Mielőtt megaláztattam volna, tévelyegtem, de jó nekem.

Zsid 12:11 Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.

Lehet, hogy nem látszik jónak, lehet, hogy nem kellemes, lehet, hogy nagyon fájdalmas – ezek a dolgok, amikről beszéltem, nagyon fájdalmasak lehetnek –, de Istennek van egy célja még ezekben is. Azért, mert észreveszem azt, hogy nem én vagyok a világ ura, az én életemnek sem én vagyok az ura, más embereknek sem vagyok az ura, nem tudok megváltoztatni egy egészségügyi állapotot, nem tudom megváltoztatni emberek gondolkodását, néha nem tudok helyrerakni hibákat. Észreveszem azt, hogy Isten nagyobb, mint én vagyok.

Elérkeztünk a válaszhoz. Oda, ami igazán válasz ezekre a dolgokra.

Zsolt 13:3a Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként?

Jár az agyam, tanakodom a lelkemben, és bánkódom. Gondolkodom ezeken a dolgokon. Meddig? A válasz:

Róm 14:11 Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja.

Ugyanez van Fil 2:10-11-ben: mert élek Én, hogy minden térd meghajol. Minden térd meg fog hajolni az Úr előtt. Minden meghajol az Úr nevére. Minden helyzet, minden ember, minden betegség… és minden meg fog hajolni az Úr előtt.

Megígérte-e Isten azt, hogy az ember, aki a kórházban van, ki fog jönni onnan? Nem. Nem biztos, hogy ki fog jönni. Elindul-e az a szolgálat, amiben küzdök? Nem biztos. Helyreállíthatom azokat a dolgokat, amiket elrontottam? Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy nem. Viszont minden térd meghajol Őelőtte.

Az örökkévalóságban Isten mindent helyreállít. Eféz 1:10 mindent újra összeszerkeszt. Azokat, akik a mennyben vannak, és azokat is, akik a Földön. Aztán Jel 21:4-ben azt mondja, hogy a könny eltöröltetik rólunk, a halál elvétetik, és nem lesz többé szomorúság. Ez mikor lesz? Ez a jövőben lesz? Nem. Hanem Őelőtte meghajlik minden térd.

Az én térdem az, aminek meg kell először hajolnia. Mert Ő hűséges Isten, Ő szerető Isten. Róm 8:39 ugyan mi választhatna el az Ő szeretetétől? Sem magasság, sem mélység, sem semmi teremtmény. Azért, mert a mi reményünk nem más, mint egy Személy.

Zsolt 71:5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!

Ki az én reménységem? Mi az én reménységem? Az, hogy helyreállnak a dolgok? Az, hogy rendbe jönnek a dolgok? Az, hogy megváltoznak személyek? Nem! Egy reményem van, és ez egy Személy. Mert a jó Isten, Akit én megismerhetek, Ő az én reménységem ma, és Ő az én reménységem holnap. Mert tudom azt, hogy egy napon minden ezen a Földön és minden ezen az égen meg fog hajolni Ő előtte, és Ő az Úr. Ő az Úr mindenek felett.

Ő az Úr a halál felett is? Ő az Úr. Ez nem csak azt jelenti, hogy az Ő kezében van, hanem azt is, hogy nagyobb. Ezek időleges dolgok, de a Maga idejében Isten, Krisztus mindent teljessé fog tenni újra. Mindent újra teljessé fog tenni, és nem lesz többé sírás, és nem lesz halál. Ezek a dolgok eltűnnek, de ez az örökkévalóságban van. Vagyis ma is! Amikor Ő az Úr az én szívemben, akkor meglátom ezeket a dolgokat.

Zsolt 73:21-22 Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim:  Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad.

Ha kesereg az én szívem, és az érzelmeim csak háborognak ezen dolgok felől, amik itt vannak az időben, akkor balgatag és tudatlan vagyok. Oktalan állat.

Zsolt 73:23-26  De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.  Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.  Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!

„Te fogod az én jobb kezemet… és azután dicsőségbe fogadsz be engem.”

Az egyik előző üzenetben (2014.06.25. du. P. Bendegúz: Az irgalom győzedelmeskedik az ítélet felett) beszéltünk egy kicsit arról, hogy a hűség a szeretetnek az időbeli része. 1Kor 13:4-ben a szeretetnek az első tulajdonsága a hosszútűrés. Néha azt mondom, amikor várok valamire két napig: Mennyire hosszútűrő vagyok! Aztán néha ezt mondjuk két hónap után. Néha két év után. Lehet azonban, hogy ötven évnél tovább egyikünknek sem kell várnia semmire. Isten hosszútűrő az Ő szeretete miatt. Ő azonban befogadott engem az Ő szeretetébe, és én az Ő szárnyai alatt vagyok. Ott vagyok eltakarva, és ezt a szeretetet adja a szívembe.

Úgyhogy minden meghajol Ő előtte, merthogy Ő az Úr. Nem tudok olyan dolgot felhozni az életemben, aminek a vége aztán ne ez legyen: az, hogy minden meghajol Ő előtte. Mert Ő az Úr mindenekben. Ez a jóságos és szerető Isten a végén mindent helyreállít. A pici idő, ami itt van nekünk, ez semmi. Semmi. Amikor Ő aztán dicsőségbe fogad minket. Addig is fogja a jobb kezünket, és: mindenkor veled vagyok. Miért? Azért, mert én vagyok Ő vele? Nem. Mert Ő van énvelem.

Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem Te vagy, oh Isten, mindörökké!”

Drága Urunk! Egy napon minden térd meghajol Te előtted, és tudni fogja azt, hogy Te vagy az Úr, és helyreállítasz mindent. Mindenki Benned lesz, minden testvérünkkel ott leszünk, és minden rendben lesz a Te dicsőségedben. Istenem, add nekünk ezt a szeretetet, hogy hosszútűréssel legyünk mindenkor, amíg csak élünk ezen a Földön.

Ámen.

Kategória: Egyéb