Az én helyem & Jézus Krisztus, a kegyelem és igazság

2013 június 9. vasárnap  10:30

P. Kende

Arra gondoltam, hogy a gyülekezet mennyire létfontosságú a hívő életében! Annyira fontos helye a bátorításnak, és igazán az örömnek a helye. Vannak, akik azért nem járnak hozzánk, mert túl sokat nevetünk. (Ez az ő döntésük.)

Gondolj bele! A gyülekezet olyan hely, ahol biztonsággal megoszthatom a gondolataimat Istenről valakivel, és elmondhatom az imaszükségeimet biztonsággal. Bevallhatom, hogy gyenge vagyok és szükségem van imára. Ez nem kis dolog. Úgy értem, hány helyen mernek az emberek gyengék lenni az életben? Hány hely van az életben, ahol azt merem mondani, hogy szükségem van segítségre? Mennyire fontos a gyülekezet! Olyan hely, ahol tudom, hogy imádkoznak értem, mellettem állnak.

Mát 18:20-ban Jézus a gyülekezetet nagyon kicsi egységként határozta meg. Azt mondta: ha ketten vagy hárman együtt vagytok az Én nevemben, Én ott vagyok közöttetek. Ez annyira tetszik nekem! Mert amikor kinn vagyunk az utcán harmincan evangelizálni, akkor az egy gyülekezeti alkalom.

Gondolj bele ebbe, hogy amikor összejövünk egy nyári bibliaiskolai órára tízen-húszan-harmincan, akkor az egy istentisztelet. Akkor az egy gyülekezeti alkalom igazából, mert Jézus ott van közöttünk. Ez annyira bátorító! Jézus azt mondta: Én ott vagyok köztetek, Én megtisztelem azt. Úgyhogy, az az imádat helye lesz. Úgyhogy, az a közösség helye lesz. Nagyszerű lehetőség, ahol Ő felemelheti a fejünket. Ez érdekes.

Ha nem veszem komolyan a gyülekezetet – a komolyságon nem azt értjük, hogy faarccal nézünk, hanem ezt értjük: ha nem kötelezem el magam a gyülekezetem felé, ha nem vágyom hallani az üzenetet –, akkor lehetséges, hogy nem kapom meg azt az örömet, lehet, hogy nem fogom annyira élvezni, lehet, hogy nem lesz az az ünneplés a szívemben, amire el vagyok hívva. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy mi komolyan vesszük az örömet. 🙂 Komolyan vesszük ezt az egészet.

Zsid 10:25 nem hagyva el összejöveteleinket,…

Vannak hívők, akik szeretik hozzátenni: „De tudod, hogy ez általános értelemben van. Ez nem a konkrét gyülekezetedről szól.” Amikor ezt mondják, az olyan vicces nekem. Mert egy értelemben, technikailag azt mondhatod, hogy igazuk van, de ugyanakkor e mögött – amikor valaki ezt mondja – van egy szív. Egy szív, amely valamilyen módon függetlenséget keres. Amelyik fél tartozni valahova. Amelyiket nem érdekli, hogy elfogadjon.

Többnyire ez azt jelenti, hogy az ember nem akarja alávetni magát semminek. Többnyire. Általában nem szoktam kiigazítgatni az embereket, amikor ezt mondják, mert úgy gondolom, hogy Isten dolga, hogy foglalkozzon ezzel. Viszont én arról beszélek, én azt hiszem, hogy a helyi gyülekezet kulcsfontosságú.

Ezen a héten kapcsolatba kerültem egy pár régi hívőbarátommal. Drága hívők, és elváltak. Ez annyira összetörte a szívemet. Mert valahogy annyira tudom, biztos vagyok benne ebben a konkrét esetben, hogyha a gyülekezetbe jártak volna az elmúlt négy-öt évben, akkor még mindig házasok lennének, és szeretnék egymást.

Tudom, hogy a gyülekezet nem oldja meg az összes problémát. Neked feltűnt-e? Huszonhárom éve járok ebbe a gyülekezetbe, nem oldotta meg minden problémámat. Viszont ti, a gyülekezet annyiszor bátorítottatok, hogy menjek tovább, annyiszor imádkoztatok értem, amikor nem is tudtam, hogy a szívemet föl kéne emelni. Tudom, hogy meggyógyultam a gyülekezetben fizikailag, érzelmileg, és biztos vagyok benne, hogy Isten visszatartott nagyon sok betegséget tőlem amiatt, hogy itt voltam és hallgattam, és az Ige vagy az ima meggyógyított.

A gyülekezetben nagyszerű helyet találtam arra, hogy letegyem az életem. Az egész életemet. Annyi hely van, ahol leteheti egy ember az életét, de a gyülekezet a legjobb hely erre. Isten itt megmutatott nekem mindenféle büszkeségeket a szívemben. Úgy, hogy ti nem is tudtatok róla. Viszont látva az életeteket, Isten csak rámutatott valamire a szívemben, és annyira hálás vagyok ezért. A gyülekezet a nyugalom helye lett nekem. Szeretek eljönni, hallani, elfogadni, közösségben lenni, megnyugodni. Szeretem csak hallani és élvezni.

Ha új vagy a gyülekezetben, vagy régi hívő, de olyan, aki nehezen mozdul és kissé passzív, akkor arra szeretnélek bátorítani: élvezd, hogy bent vagy. Élvezd, hogy benne vagy a gyülekezetben! Élvezd, hogy tagja vagy! Ismerd fel, hogy ki vagy. Eféz 5:30 az Ő Testének tagjai vagyunk. Ismerd fel, élvezd azt, hogy bent vagy.

Róma 12:5 a maga idején ismerd fel, hogy a másik hívő a gyülekezetben tagja az életednek és te is az övének, és hozzáadsz valamit.

Még egy dolog: a megfelelő időben. Csak kelj fel, segíts valakit kívülről belülre, vagy segíts valakinek, aki benn van, felismerni azt, hogy bent van, vagy segíts nekünk valamiben, amit idebenn csinálunk. Csak bátorítani szerettelek volna: annyira fontos vagy! Annyira fontos a részed, és a gyülekezet annyira fontos az életünkben! Ámen.

P. Robinson

Nagyon messzire nyúlik vissza a közösségünk, az egységünk. Nagyon megáld ez engem, és érzelmileg is megérint. Vannak emlékeink, amiket egyszerűen nem tudunk elfelejteni, hanem csak dédelgetjük őket. Sokakkal vagyok itt úgy: ha benneteket nem is ismerlek, de a szüleiteket igen. Már 1957-ben itt voltam a gyülekezetben.

Mindenkire úgy tekintek itt, mint egy atomerőműre. Már két atomerőműben is nagy erő van. Képzelj el ennyi atomerőművet együtt, ahányan itt vagyunk. Jézus jelenléte az, amit ünnepelünk most. Mennyire meglepő, hogy rengetegen beszélnek Istenről, de Jézust nem igazán emlegetik! Vedd észre azonban, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy Isten nevére, hanem azt, hogy Jézus nevére minden térd meg fog hajolni.

Azt is mondja a Biblia, hogy az utolsó időkben nem Isten ellenes szellem lesz, hanem Krisztus ellenes.  Csodálatos, hogy azt mondja Jézus: ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Én nevemben – nem Isten nevében –, Én ott leszek velük. Jézus Krisztus a mi élő Istenünk ma. Csak mondd ki az Ő nevét: Jézus Krisztus! Jézus!

A héber neve, Jeshua azt jelenti: szabadító, megváltó. Elveszettek voltunk, kiáltottunk segítségért, és jött a Megváltó. „Azért jöttem, hogy megkeressem, és megmentsem az elveszetteket.” Soha nem tudom túltenni magam azon az érzésen, amit az jelent, hogy megtaláltattam. Amikor felajánlotta nekem a kezét. Van itt bárki, aki tényleg el volt veszve? Annyira jó érzés volt, amikor Krisztus megtalált minket.

Jézus Krisztust ünnepeljük, és hálát adunk Istennek a gyönyörű történetért, ami itt, Magyarországon történt az elmúlt huszonhárom évben! Csak ennyi év? Majd csak az örökkévalóságban tudjuk megérteni és megünnepelni mindazt, ami történt itt. P. Schaller, P. Brian,… – Istennek drága emberei.  Van itt bárki, aki a családjában a kisebbik testvér? Kicsit így érzem magam P. Schallerrel kapcsolatban.

Tényleg, micsoda kiváltság ennél a pulpitusnál lenni veletek! Szóval, atomerőművek! Energia. Gal 3:5 a Szellem hatalmas dolgokat művel. A dünamisz szót használja. A dinamit szó ebből származik. Erő van Jézus Krisztus nevében, és nem a törvény cselekedetei által, hanem Isten kegyelméből. Isten Szelleme munkálkodik most is. Gyógyít, megszabadít. Jézus Krisztus a mi Megváltónk.

Képzeld el, hogy a másik hívő szenved. Segítenél neki? Persze, hogy igen. Isten azzal foglalkozik, hogy segít: megment, megszabadít. Csodálatos, ahogy itt azt mondja, hogy a Szellem csodákat munkál. Az energeó szót használja. Ez is bennünk van. Az Ige, a Szent Szellem energiája. Ján 1:17 Jézus Krisztus azt mondja: a törvény Mózes által jött, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által. Amikor eljött, hogy ezt odaadja nekünk, akkor azért jött, hogy bőségesen adja.

Sokan ismeritek Róm 5. fejezetét. Csodálatos fejezet, amit sokan szeretünk. Menetelünk van ehhez a kegyelemhez. „Annak okáért megigazulva hatalmas békességünk van.” Van itt bárki, akit nem engedtek be ebbe a terembe? Nem hiszem. Menetelünk van ehhez a kegyelemhez. Csak gyertek szabadon valamennyien!

D.L. Moody gyülekezetében, Chicagóban – még akkoriban kísérleteztek a gázokkal – azt mondta: én szeretném, ha mindenki látná lángokban, hogy Isten szereti őket Chicagóban. Nem tudom, hogyan csinálta, de mindenféle csöveket használt azzal a PB gázzal, és valahogy lángolt a gyülekezetben ez a felirat: Isten szeret! Bármit megteszünk. Mi tűzben égünk. Atomerőművek.

Csendesek vagyunk belül, de jön ki belőlünk valami. Jézus Krisztus az Ő csodáit munkálja bennünk. Nem csak úgy dobálja az egyik csodát a másikra, hanem ezek a csodák a maguk helyén történnek meg. Szeretnél-e egy csodát, mielőtt elmész innen ma? Alá van írva már a csekk, úgyhogy csak fogadjuk el magunknak Istentől.

Róm 5:17 az Ő kegyelme bővölködéséből uralkodunk mi az életben. Nem csak egy kicsit, hanem bővölködünk. Hogy határozzuk meg a kegyelmet? Ha valaki megkérdez az utcán: „Te olyan gyülekezetbe jársz, ahol a kegyelemről beszélnek. Mi az a kegyelem?”; akkor mit mondasz neki valami frisset? A kegyelem meg nem érdemelt kegy. Van sok csodálatos és mély teológiai definíció erre.

Tudjuk, hogy ez arról szól, hogy adunk valamit valakinek, amit nem érdemel meg az illető. Bőségesen kaptuk: szabadságot, csodákat, életet. Elveszettek voltunk és meghallottuk a kiáltást: Én itt vagyok, és megmentelek téged. Nem azért vagyunk itt, mert úgy hisszük, hogy lehetséges a bűnt megváltoztatni a viselkedés megváltoztatásával. „Majd meggyógyítom a bűneidet az által, hogy ráveszlek arra, hogy több jó cselekedetet hajts végre.”

Hanem tudjuk, hogy a kegyelem az, ami belső változást eredményez. Az evangélium nem a helyes cselekedetről szól, bár az is vele jár, hanem a helyes hitről. Melyik az a vers, amit négyszer is megismétel a Biblia? Hab 2:4, Gal 3:11, Róm 1:17 és Zsid 10:38 – az igaz az ő hite által él. Mi hívők vagyunk. Jézus Krisztustól üdvösséget, megváltást fogadtunk el.

A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött. Nem csodálatos ez a szó: jött? Ez egyes számú ige, mégis két dologról beszél. Isten a kegyelmet és az igazságot egyszerre, együtt látja. Amikor köszönök a feleségemnek, akkor nem azt mondom: „Szia, drágám! Szeretem a kezedet, szeretem a lábadat…” Nem azt mondom neki: adjál egy kis kenyeret, és egy kis vajat; hanem: adj vajas kenyeret!

A kegyelem és az igazság. Csodálatos szeretet van bennünk Isten Igéje, az igazság iránt. Fogjuk a bibliánkat, és valószínűleg több mint egy bibliánk van. Mi az, ami téged megkülönböztet? A kegyelmi gondolkodás és a Bibliában való hit. Az, hogy szereted Isten Igéjét. Pásztor ezt tanította nekünk, a kezdetektől fogva.

A gyerekek tanulják a Tórát és a Tanakot ötéves koruktól. Amikor Jézus arról beszélt: megismeritek az igazságot, akkor nem a törvényről beszélt, hanem Isten kegyelméről, Isten igazságáról. Ján 8:32 hinni fogunk és az igazság megszabadít minket. Vannak, akik a kegyelmet össze akarják keverni a törvénnyel. Luk 5:37-ben azonban azt mondja nekünk a Biblia: az óbort nem keverjük össze az újjal. Azt mondják az emberek: igen, kiegyensúlyozottnak kell lenni. Mi azt mondjuk: igen, de az emberek szeretik összekeverni a dolgokat.

Róm 6:14 – annyira csodálatos, egyfolytában tudnék erről beszélni. (Már közeledünk a lényeghez.) Mivel kegyelem alatt vagyunk, nem fog a bűn uralkodni rajtunk. Csodálatos, csak levethetjük magunkról a bűnt és a kárhoztatást. Mondhatná valaki: „Engem támad valami, amikor éjszaka csak nézem a számítógépet. Egy pillantás elég.”

Nagyon alázatos bizonyság. Sok férfi nem mondhatja el, amit ez az ember mondott. „Amikor kezdtem hallani a kegyelemről és az igazságról, akkor megszabadultam. Kipróbáltam mindent, még a számítógépet is kivágtam az ablakon. Aztán rájöttem, hogy nincs szükségem többé ezekre a dolgokra. Nekem megvan a Fiú.” Ez csodálatos vers: Ján 8:39.

Ján 8:31-37. A szolga nem marad örökre a házban, a fiú viszont marad. Itt a zsidó szolgai törvényekre utal vissza. Mert a szolga nem volt a ház népének része. Itt a régi bűnös természetről, a bűnről beszél.  A fiú a ház népének állandó tagja, és nem lehet elidegeníteni. Nem lehet úgy bánni vele, mint egy szolgával. Nem lehet eladni. Nem lehet csak úgy elajándékozni. Nem lehet arra kényszeríteni, hogy hagyja el a házat.

A bűn megy ki a házból. A szolgák nem maradhattak örökre a háznál, de a fiút kötelék kötötte az atyjához. Olyan kötelék, amit semmilyen távolság nem tudott megszüntetni, az idő nem tudja ezt eltüntetni. Ez azt jelenti, hogy lehetnek időszakaink. Úgy értem, hogy a régi bűnös természet még mindig bennünk van, de tudjuk, hogy az igazság megszabadít minket, és azt mondjuk neki: „Kirúgunk a házból te szolga, te bűn! Én az élő Istennel vagyok összekötve.”

Tudod-e, hogy 2Mózesben melyik kifejezés ismétlődik rengetegszer? „Ne csináld ezt, különben meghalsz.” „Nehogy meghalj! Nehogy meghalj!” Eljönnél a gyülekezetbe és: „Jobban teszed, ha többet adsz, különben meghalsz. Jobban teszed, ha többet imádkozol, különben meghalsz.” El tudod ezt képzelni? Az a pásztor elég rövid ideig maradna a pulpitusnál. 🙂

Azt mondjuk: igen, ezek a dolgok fontosak, növekszünk a kegyelemben, és megalapozódunk a kegyelemben. 51. zsoltárban Dávid azt mondta: Te előtted vétkeztem és helyre kell álljak. Megyünk előre az életben. Amikor zuhanyoztam, akkor nem a lefolyóban nézegettem a vizet. Az már eltűnt minden kosszal együtt. Vagy a hó, ami a hegyeken volt tavaly télen, az is eltűnt, elolvadt. A hó lehet annyira mocskos, kásás, de letűnt.

2Kor 5:17a Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az,

Az új teremtés az új, friss. Csak úgy ragyog! Azok a régi dolgok mind el lettek mosva. Te nem a múltad vagy. Bejöttél ide, megszabadultál, és én is megszabadultam. A Biblia szól ebben a gyülekezetben. Nem csodálatos?! A démonok megtennének minden tőlük telhetőt, hogy valahogy elfelejtessék velünk ezt az üzenetet.

Luk 8:30-ban azt mondja: az én nevem Légió, mert olyan sokan vagyunk. „A ti Megváltótok pedig csak egyedül van.” Légió – sok száz tisztátalan múltbeli bűn és emlék. Aztán hirtelen a Hang: menjél ki belőle, Légió!; és megszabadult. „Menj ki belőle!” A probléma, bármi legyen is az, csak közted és Isten között van. Aztán Isten hangja!

Ezért van az, hogy kimegy belőlünk, és betöltekezünk Ővele. Eféz 5:18 – ebben élsz? Töltekezz be a Szent Szellemmel. Ez folyamatos jelen időben van, vagyis egyfolytában ott van a Szent Szellemnek a megtisztítása, megmosása.

Volt valaki, akinek volt egy darab aranya, és azt elvesztette a sárban. Keresgélte, nyúlkált mindenfelé. Látott valamit, amit aranynak vélt. Amikor megtalálta, felvette, és tele volt sárral. Lemosta egy kis vízzel. Még egy kicsit, még egy kicsit, és egyre jobban ragyogott, és tiszta volt. Igazi arany.  A sár eltűnt. Mint az Ige fürdője, ahogy ránk árad.

Ezután Eféz 5:19 azt mondja, hogy miket szóljunk magunknak. Mi ez a négy dolog?

1) Zsoltárok. Melyik a kedvenc zsoltárod? 23. zsoltár: Az Úr az én pásztorom. Nyugodhatunk ebben: az Úr az én pásztorom.  Zsoltárokban szólunk magunkhoz.

2) Dicséretek, himnuszok. Mi a kedvenc himnuszod? „It is well with my soul.” Isten drága embere, egy ügyvéd írta ezt a dalt. Sokan énekeljük ezt. Ismered a történetét? D.L. Moody gyülekezetébe járt.

Aztán tragédia történt, meghalt a fia. Gazdag volt, sok épülete volt Chicagóban. Aztán Chicagóban volt egy nagy tűzvész, az egész városon végigsöpört. Mindent leégetett, mert nem tudták megállítani. Az összes épületének annyi lett. Minden pénze elveszett, mert rengeteg épület tönkrement. Tragikus.

D.L. Moody megkérdezte tőle: „Mi lenne, ha találkoznánk Európában? Gyertek ti is át oda, hogy legyen ott egy friss kezdet.” Azt mondta a feleségének: „Drágám, vidd magaddal a négy lányunkat hajóval. Én majd követlek benneteket a következő hajóval.” Aztán az Atlanti óceánon volt egy baleset, és a négy gyerek az óceánba fulladt. Amikor hallott erről, várta a táviratot.  A felesége azt írta neki (ez egy híres távirat): Egyedül menekültem meg. Egy másik hajó elvitte őt Angliába.

Aztán a férje ment utána a következő hajóval. Megkérte a hajó kapitányát, hogy mutassa meg neki, hogy az előző héten hol történt a tragédia. A kapitány ezután szólt neki: Uram, itt történt. A férfi a Bibliát tanulmányozta, valamiért éppen a 2Kir 4:25-től, ahol a súnémi asszony mondott valamit Elizeusnak, a pásztorának a családjáról. Válsághelyzet volt, de azt mondta, hogy minden rendben van, minden jól van.

Látta ezt a verset: minden rendben van; 2Kir 4:26. Ő is azt mondta: Igen, Istenem, minden rendben van. A dalban: A lelkem rendben van. Minden rendben van. A folytatásában, a refrénben folyamatosan ezt énekli az angol: a lelkem rendben van. Rendben van? Vagy van valami?  „Az Én bővölködő kegyelmem meggyógyítja.” Zsid 10:2 még csak nem is emlékszünk rá. Ha ezekkel a himnuszokkal szólunk magunkhoz, az jó.

3) Szellemi énekek. Be vagyunk töltve a Szent Szellemmel, és a kegyelemre összpontosítunk. Dávid a kegyelemre összpontosított. 130. zsoltárban azt mondja: Ki állhat meg, Uram, ha Te megemlékezel a bűneinkről? Ő a megbocsájtás tudatában élt. Biztos vagyok benne, hogy pásztorfiúként rengeteg ilyen dal volt a szívében. Aztán később királyként is.

4) Dalok. Például: A szeretet felemel. Ez nem himnusz, hanem egy dal, amit éneklünk. Ott van a démon, mint azokkal a hangokkal, és azt kérdezi: Tényleg?

Szellemmel betöltve maradni. Isten kegyelmében maradni, bőségben maradni. A megbocsájtás tudatában élni. Kik fognak megállni, ha nem azok, akik félik Istent és imádják Őt az Ő kegyeleméért? „Imádlak a Te kegyelmedért! Uram, az arany most fénylik.” Eféz 5:12-ben ott van Isten Szellemének egy csodálatos dallama.

2Pét 1:5-9 Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet. 6Az ismerethez önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, 7a kegyességhez testvériséget, a testvériséghez szeretetet. 8Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. 9Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról.

Egy megjegyzést fűznék ehhez. 2Pét 1:8-ban azt mondja, ha ezek megvannak, és ezek gyarapodnak bennetek, akkor nem lesztek gyümölcstelenekké és hiábavalókká Isten ismeretében. Mindaz, amit teszünk – tegyetek hozzá, és tegyetek hozzá, és tanulmányozzuk az Igét –, akkor nem leszünk öregek és gyümölcstelenek.

Norman Grubb 99 évesen már tolószékben volt. Ő híres keresztény szerző volt korábban. P. Rick meglátogatta őt az idősek otthonában. Azt hitte, hogy majd csak egy idős embert talál ott. „Csak magára hagyták az idősek otthonában.” – gondolta. Aztán amikor találkoztak, kitárta a karjait, a haja fehér volt és minden felé állt, a gyönyörű kék szemei ragyogtak. Azt mondta: „Testvéreim! Hogy tetszik a pólóm?” Az volt ráírva: Krisztus igazsága. Még ott, az idősek otthonában is szolgált. Cseppet sem volt gyümölcstelen.

2Pét 1:9 Akiben pedig ezek nincsenek meg, az nem lát messzire. Mit látunk a végén? A mennyet. A mennyről beszélünk. A mennyet éljük. P. Ernest, drága testvérünk, tegnap este ment haza az Úrhoz. Egyfolytában arra gondolok: egy lélegzetvételnyire vagyunk a mennytől. Mernénk elfeledkezni ezekről a dolgokról? Akik elfeledkeznek ezekről a dolgokról, azok elkezdenek szenvedni.

Emlékezni ezekre. Kis fegyelmezettség, tanulmányozás. Csak egy kicsi minden nap. Szolgálat, amikor csak tudunk. Nincs kárhoztatás. Szeretünk, Istenünk!

Kategória: Egyéb