Az Antikrisztust visszatartó erő & Előkészületek (2015. Újévi Konferencia #1)

2015 január 1. csütörtök  18:00

 

P. Kende

A témánk a hűség, és annak az áldásai ezekben az utolsó időkben. Nem túl bátorító ez a vers:

Mát 24:12 Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül,

Ahogy mi értjük, Mát 24-nek ez a része Dániel hetvenedik hetéről szól. Ez az a prófécia, amit Dániel adott a Messiásról és az utolsó időkről. Az utolsó hét év még előttünk van. Az egy jövendőbeli idő. Nagyon nehéz idő. Olyan idő, amikor bárki, aki hisz Jézusban, az életével fizet ezért. Nagyon kevesen fogják túlélni.

Mát 24:22-ben elmondja, hogy Isten megrövidíti azokat a napokat azért, hogy legyenek hívők, akik keresztülmennek rajta, akik túlélik. Az utolsó időket illetően a következő esemény, ami előttünk áll, az az elragadtatás. Amennyire ismerjük a próféciákból a jövőt. 1Thessz 4-ben van ez leírva:

1Thessz 4:16-17 Mert maga az Úr fog leszállni a mennyből riadóval, főangyal szózatával és Isten harsonájával, és feltámadnak először azok, akik Krisztusban meghaltak, azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozásra a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

Ez az ígéret – ami nekünk szól – nagyon bátorítja a szívünket. Mert ez a következő nagy esemény, amikor Isten belenyúl a világtörténelembe nagyon nyilvánvaló módon. Ezután jön az a nagyon nehéz időszak, amiről 2Thessz 2-ben olvasunk.

2Thessz 2:7 Működik ugyan már a törvénytiprás titkos bűne, …

Ez az arról szól, hogy Sátán végzi a munkáját ebben a világban. Ez már történik. Elrejtve ugyan, nem nyilvánvaló, hogy hogyan, de valós és történik.

2Thessz 2:7 … csakhogy azt, aki most még visszatartja, el kell távolítani az útból.

Ez azt jelenti, hogy ma még van, aki visszatartja Sátánnak a munkáját. Könnyű erre azt mondani, hogy ez az újszövetségi Gyülekezet, de azért mi nem vagyunk olyan erősek. Ez a Szent Szellem, Aki munkálkodik az újszövetségi Gyülekezetben. Az imáitok, a hitetek, a szolgálatotok, a szeretetetek ebben a világban visszatartja Sátánnak a munkáját. Nem mehet szabadon előre úgy, ahogy ő szeretné. Még nincs itt ennek az ideje, még nem tudja megtenni. Hanem amikor Jézus visszajön értünk, akkor lesz meg ez a lehetősége. Mert onnantól nem lesz ez a hatásunk ebben a világban. A Szent Szellem nem fejeződik ki rajtunk keresztül úgy, ahogy ma kifejeződik.

2Thessz 2:8 És akkor megjelenik a törvénytipró – akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével –,

Ez az Antikrisztusról szól. Arról, aki szemben áll Krisztussal. Miután a Gyülekezet, aki kifejezi a Szent Szellem által Istennek a szeretetét, Istennek az életét ebben a világban, ki van véve a képből, azután ő megjelenhet. Színre léphet, és kezdhet aktívan dolgozni és uralkodni.

2Thessz 2:9-10 akinek – ez az Antikrisztusról beszél – eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival és a hamisság minden csalásával …

Ez azt jelenti, hogy az Antikrisztusnak a megjelenésével együtt lesznek csodák, lesznek nagy cselekedetek. Tudni fog nagy dolgokat tenni. Ez azért érdekes, mert ez arról szól, hogy csodákat Sátán is tud tenni. A csodák nem igazolják azt, hogy valami Istentől van.

Ez az ember, az Antikrisztus kifejezés a fejünkben azt jelenti, hogy valaki, aki szemben áll, de valójában azt is jelenti, hogy valaki a helyébe áll, aki úgy tesz, aki megpróbál olyan lenni. Amikor az Antikrisztus eljön, akkor nagyon hihetően ő lesz a megmentő. Az a valaki lesz, aki megmenti a világot a káosztól, aki helyrerántja a dolgokat.  Miért fog ez így történni?

2Thessz 2:10 … azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy az által üdvözüljenek.

Egy értelemben az Antikrisztus az ő választásuk, az ő jutalmuk, miután visszautasítják Jézust következetesen, miután az evangélium hirdettetik az egész világon. Azután azok, akik visszautasították, maradnak itt, és megkapják, akit kérnek, és ez lesz az Antikrisztus. Ahogy olvassuk ezt, nyilván sokat lehetne erről a személyről beszélni, de nem ez a témánk. Csak az utolsó időkről beszélünk.

Jel 13:1-ben úgy látjuk, hogy a nemzetek közül, a pogányok közül fog jönni. Amibe érdekes belegondolni, mert lehetséges, hogy ma a világban van valahol egy ember, aki készülődik erre a szerepre. Akár él ma, akár nem, tudjuk azt ezekből a versekből, hogy a hamisságnak a rejtélye, a titkos bűn már működik. Ez benne van a világban. Ezért van, és ezért mondja János apostol az 1. levelében, hogy sok antikrisztus van, mert ez a szellem működik, és mindig felemel embereket. Csak várják, hogy beléphessenek abba a szerepbe.

1Ján 4:3-ban azt olvassuk, hogy ez a szellem ott van a világban, dolgozik. 1Ján 4:1 már hamis tant hirdet, reklámoz Jézusról.  Mondhatnád erre: „Rendben, pásztor, miért beszélünk erről? Ez a jövő, és ha az elragadtatás valóban ez előtt megtörténik, akkor ez olyan jövő, ami ránk nem vonatkozik, nem?” Úgy értem, a nagy nyomorúság az Isten haragjának az ideje lesz a Földön. 1Thessz 1:10-ben azt olvassuk, hogy mi hittünk Jézusban, és így megmenekülünk az eljövendő haragtól. „Úgyhogy minek beszéljünk erről?”

A válasz az, hogy egyrészt, ha az elragadtatás meglesz január vége előtt, akkor lehet, hogy februárban még meghallgathatja valaki ezt az üzenetet, és még megtérhet. Ez az egyik ok. Gondoltál már erre, hogy ha Jézus visszajönne például most ebben a hónapban, akkor 2022-ben elkezdődne a millenniumi királyság? 🙂 Mennyire közel lenne, nem?! Mennyire jó lenne!

Persze ez nem kijelentés. Olvastam Márk 13:32-t, ahol azt írja, hogy az angyalok sem tudják, a Fiú sem tudja, csak az Atya tudja azt a napot. Mégis izgalmas belegondolni ebbe, hogy lehetne ennyire közel. Akkor miért beszélek róla? Nekünk miért fontos ez? Azért, mert azt olvassuk:

1Tim 4:1 A Szellem pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek

Ez azért érdekes, mert azt látjuk, hogy ez történik, vannak hamis tanítások növekvő módon. Ez azt írja le, hogy lesz hitehagyás az utolsó napokban. Nem kérdés, hogy növekvő támadás van a kereszténység, a keresztény gyülekezetek ellen.

Csak gondolj bele! A törvényeskedés jelen van mindenütt. Egy egyszerű szabály a megértéséhez: ha valami a te teljesítményedre irányítja a figyelmet Krisztus munkája helyett, akkor az valószínűleg törvénykezés. Nem érdemes arra menni. Aztán ilyen a vallás, keresztény vallás a Szent Szellem hatalma és jelenléte nélkül. Keresztények tömegei unják halálra magukat. Olyanok is, akik egyébként hívők.

Aztán van az érzelmiesség, amely csak a Bibliának bizonyos szövegrészeit használja azért, hogy lehessen jobban izgulni, és nagyon sok jó szándékú testvér kiég benne. Sorolhatnám tovább: a bővölködés evangéliuma, „az engesztelésben van a gyógyulásod”, „csak akkor van üdvösséged, ha teljesen Úrrá teszed először Jézust az életedben” (Lordship salvation)… Mindenütt látjuk ezeket.

Aztán vannak keresőbarát gyülekezetek. Ez azt jelenti: Legyünk olyanok, mint a világ! Ha valaki bejön a világból, akkor teljesen otthon érezhesse magát egyből. „Zseniális” ötlet. Akkor minek jövünk mi ide? Ebben a néhány évben, amióta követem az Urat, volt legalább három olyan nagyobb erőteljes mozgalom a kereszténységben, amelynek az volt a célja, hogy a Gyülekezetet szétszedje, hogy ne legyen közösségünk, hogy ne gyűljünk össze, hogy sokunknak ne legyen egységünk.

Most is van egy mozgalom. Hála Istennek, magyar neve még nincs, azt hiszem. Ez az Emerging Church. Addig jó nekünk, amíg nincs magyar neve. Ez a törekvés is arról szól, hogy szétszedni a gyülekezetet, ne legyél közösségben a testvéreiddel, csináld egyedül. Ez azért olyan érdekes nekem, mert nyilvánvaló, hogy nagy támadás van az a fajta hit ellen, amit mi képviselünk.

Ha te azt mondod, hogy te szeretnél evangéliumi gyülekezetbe járó, hitedet megvalló, Bibliában hívő, Krisztust szerető keresztény lenni, akkor az baj. „Ezeket ne hidd! Ezeket ne valld meg! Akkor lehetsz keresztény.” Úgy értem: Ne állj ki semmiért, ami keresztény, és akkor lehetsz keresztény. 🙂 Ilyen egyszerű!

Ezért érdemes beszélnünk erről. Mert az elragadtatás hirtelen lesz. Amikor az Antikrisztus színre lép, és az, hogy a világ elfogadja őt, az nagyon gyors lesz. Dán 9:27-ben azt mondja, hogy szövetséget köt sokakkal azonnal, és azt fenn is tartja három és fél éven át. Ezek hirtelen dolgok lesznek. Mát 24:6,8-ban azt látjuk, hogy van felvezetés, van fokozatos növekedés. Ez a dolog tart arrafelé. Ami azt jelenti, hogy egyre több kihívás lesz a Gyülekezettel szemben, a személyes hiteddel szemben.

Ugyanakkor viszont szeretnélek bátorítani, hogy azt olvassuk Jel 7:9,14-ben, hogy volt egy óriási sokaság a mennyben, akkora sokaság, amit nem lehetett megszámolni, és akkor János megkérdezte: Kik ezek? A válasz az volt: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Úgy tűnik, hogy a valaha legnagyobb aratás az a nagy nyomorúság alatt lesz.

Ebbe nagyon bátorító belegondolni, mert lehet ez a reményünk, hogy nem csak a problémák növekednek, ahogy arrafelé tartunk, nem csak az ellenkezés fog növekedni, ahogy arrafelé tartunk, hanem lehetséges, hogy az aratás is növekszik, és lehet ez a várakozásunk, és élhetünk ebben. Ez garantált – 2Pét 3:9 –, hogy Istennek ez a szíve vágya. Éljünk így, hogy tudjuk, hogy ez az időszak ilyen, hogy nem mellékesek a döntéseink. Azért vagyunk itt, hogy valamit kifejezzünk. És amíg itt vagyunk, addig fejezzük ki.

Ma írt egy e-mailt az egyik testvér. Azt írta, hogy elkezdett járni az Úrral, de aztán visszahúzódott, és visszaesett dolgokban. Aztán arról írt, hogy tegnap éjjel teljesen egyedül volt, és megint nem volt senki, akivel ünnepelhette volna az újévet. Azt is írta, hogy tudja, eljöhetett volna velünk ünnepelni, de nem mert.

Arra gondoltam, hogy milyen szörnyű ez, hogy az Ellenség meg tud győzni minket, hogy nincs helyünk, hogy nincs mit kifejeznünk, hogy nincs semmi cél és értelem abban, hogy itt vagyunk. Ez azonban nem igaz! Azt olvastuk itt, hogy a Szent Szellem a mi életünkben, a mi közösségünkben képes visszatartani az Antikrisztust ma még, és ma még nem ő uralkodik. Ma még itt az evangélium, és Krisztusnak az üzenete rajtunk keresztül. Képviseljük ezt! Ámen.

P. Jim

Az új év kezdete és az utolsó idők – nagyon izgalmas!

Egy rövid gondolatról szeretnék beszélni, ami kicsit emlékeztet a karácsonyfára. Belebotlottam a karácsonyfámba, és az összes tűlevél lepotyogott róla. Az üzenet hasonló ahhoz, amikor ezeket a pici tűleveleket próbálom összegyűjteni, és lesz belőle egy kupac.

Gal 4-ben kezdjük. Ebben a fejezetben Pál a szolga és a szabad gyermekek közötti különbségről beszél, különösen akkor, amikor még fiatalok.

Gal 4:3-5 Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

Ef 1-ben Pál megemlíti az idő teljességét is. P. Kende említette az elragadtatást. Amikor a Korinthusi illetve a Thesszalonikabeliekhez írt levelekben olvassunk erről, azt látjuk, hogy trombita illetve harsona fog megszólalni. Izgalmas belegondolni, hogy hallunk majd egy harsonát, és abban a pillanatban elragadtatunk a mennybe. Én úgy látom, hogy ezek mind kapcsolatban állnak a felkészüléssel.

(Jó ilyenkor olvasni a Bibliát. Ha szeretnéd elolvasni a Bibliát ebben az évben, akkor el kéne kezdened még ma.)

1Móz 1:1 Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.

Felkészítette. Nagyon sok minden történik 1Móz 1. után. Istennek sok különböző módon van kapcsolata velünk. Az ártatlanságon keresztül, a törvény alapján kapcsolatban van velünk, de először előkészíti a színteret.

Tegnap este láttunk különféle dolgokat színpadon. Előtte előkészítették a terepet, hogy minden készen álljon. Isten is így működik. Előkészíti az üdvösséget. Nem útközben találja ki. Ezt Róm 8-ban látjuk, hogy Ő előre tudta, mi fog történni. Volt egy terve arra, ahogy majd a dolgok történni fognak. Ez hogyan lehetséges?  Ő az eleve tudásában nem lepődött meg.

Kicsit úgy hangzik ez, mint egy sci-fi: belenézni a jövőbe, és megnézni hogyan működnek ott a dolgok. Egy módon ez az, amit Isten megtett értünk. A teremtésnek öt olyan napja volt, ami alatt felkészítette a világot az állatoknak, a hatodik napon pedig megteremtette az embert, miután minden készen állt.

Megszólal egy harsona, amikor minden készen áll. Jézus azt mondta a tanítványainak Ján 14-ben: „Elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha ez nem így lenne, akkor mondanám nektek?” Ez nem nagyszerű? Isten nem bizonytalan. Nem hazudik nekünk, hogy mi elhiggyük, amit mond. Nem is fenyeget, hogy imádjuk Őt.

Igazából nem aggódik miattunk ilyen módon. „Ha igazán rossz lenne, akkor elmondanám nektek, mert úgysem tudtok mit kezdeni azzal, de inkább ezt mondom. Elmegyek és helyet készítek nektek. Atyám házában sok hely van, és nagyszerű lesz. Nagyon jó lesz, mert Ő készítette elő.” Úgy, mint 1Mózesben. Efézus 1-ben és Gal 4-ben beszél az idő teljességéről, amikor készen állt.

Gondolunk a hűség áldásaira is. Amikor mi hitetlenkedünk, Isten hűséges marad. Nem az én hűségemen múlik, hanem az Övén. Ő a legapróbb részletig hűséges. Évvégén sokszor átgondoljuk az elmúlt esztendőt, vagy az elmúlt több évet. P. Schaller régebben mindig visszaszámlált, és az 1974-ben történt áldásokra gondolt, aztán a ’75-ben történt áldásokra… Isten hűséges a részletekben. A szellemiség nem csak hősök számára van. A mi szellemiségünk a hétköznapi életben jön elő. Isten készítette elő ezt.

Sokszor beszélünk a bémaszék ítéletnél a jutalmakról. Pál azt mondta: „Ne veszítsétek el a jutalmatokat. Menjetek biztosra, hogy megkapjátok a teljes jutalmatokat.” Ez hogyan történik meg? Isten előkészített lehetőségeket számunkra. Itt vagyunk a szélen, de igazából már átmentünk, mert 2015. van. Istennek van egy útja számunkra, amit követhetünk napról napra, döntésről döntésre. Az a vágya, hogy megáldjon minket.

Lehet, hogy elbukunk, de Ő hűséges. Amikor én hűséges vagyok, akkor Ő megáld engem, és habár elbukom, nem maradok lenn. Aztán háromszázhatvanöt nap múlva visszanézek erre az évre, és Isten hűségét fogom látni.

Viszont nem minden működik így. Nem mindent mérnek ki precízen. Azt hiszem, ez az, ahol kapcsolódunk Isten tervéhez. Ez az a rész, ami kicsit szedett-vedett. Itt jön be az evangélium. Mát 13-ban látjuk a magvető példázatát, aki elment magokat vetni. Elmeséli az egész történetet, és ez nagyon jó. Aztán később Vele vannak az apostolok. „Esetleg el tudnád magyarázni, hogy ez mégis miről szólt?” Lépésről lépésre átvezette őket a példázaton.

A 126. zsoltárban értékes magnak mondja.  Ha ezt így hívja, akkor arra gondolnánk, hogy ezzel óvatosnak kell lenni. Miért engednénk, hogy ezek a magok az útfélre hulljanak? Drágák, nem? Nem lennél óvatos, hogy ne kerüljenek közel tövisekhez? Mert a tövisek kiszívják az életet a földből. Ez az, ahogy mi kapcsolódunk, ez a szedett-vedett rész. Isten azt mondja: „Fess egy nagy ecsettel! Csak fess mindenhova! Mert ez fontos.”

2Tim 4. evangelizálunk alkalmas és alkalmatlan időben. Tudod, miért? Mert nem mindig tudom, hogy éppen alkalmas vagy alkalmatlan az idő. Isten azt mondja: „Ez nem gond. Tedd inkább mindig.” Mondhatja valaki: én már láttam embereket arra menni, de nem vagyok biztos abban, hogy arra van út. „Mindegy. Csak szórd a magokat mindenfelé. Ne legyél olyan óvatos, és fognak nőni dolgok itt is, ott is, és mindenhol.”

Isten elképesztő lehetőségeket készített erre az évre, és mi hűségesek leszünk. Olyan hűségesek, amilyenek csak tudunk. Lehetünk egyre hűségesebbek, ahogy megyünk előre. Lehet, hogy lesz társunk, egymást fogjuk élesíteni, hogy napról napra egyre inkább szellemiek legyünk. Továbbra is vetjük mindenfelé a magokat. Akkor is felszólalunk, amikor alkalmas, és akkor is, amikor nem alkalmas. Mert Isten azt mondja, hogy ez az Ő hűségéről szól.

Lehet, hogy én nem leszek hűséges. Lehet, hogy nem leszek hűséges minden nap minden percében, de Ő az lesz. Ahogy kapcsolatban vagyok Vele, Ő meg fog áldani. Az áldás nem annyira rám lett szabva, mert lesz majd a jutalom, ami később fog megtörténni. Most ez a lehetőség, amikor szolgálhatunk. Szolgálhatunk az elveszettek felé, szolgálhatjuk a Krisztus Testét, szolgálhatunk Istennek. Ezek az én lehetőségeim.

Térképet rajzolhatnék Isten útjáról, de nem vagyok olyan pontos. Úgyhogy Istennél belefér az, hogy a kapcsolódásunk kissé szélesebb. Pál azt mondta: Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket; 1Kor 9:22. Mert Istennek van terve számunkra, és nekünk megvan a lehetőségünk, hogy részt vegyünk ebben. Ahol összegyűlik az Ő Teste, oda Ő áldást küld. Ámen.

Kategória: Egyéb