Amit csak te tehetsz meg

2011 október 23. vasárnap  18:00

P. Bendegúz

Ma nemzeti ünnep van. 1956-ban volt egyfajta forradalom a jogtalan elnyomással szemben. Szeretnék kicsit beszélni erről, aztán a szabadságról és az igaz hazafiasságról.

Ján 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Amikor követjük Krisztust, akkor mi nem vagyunk sötétségben.

Ján 8:32  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Az igazi kereszténység nagyon érdekes dolog, amikor emberek befogadják az igazságot. Amikor az emberek befogadják a világosságot az életükbe, akkor világosság lesz az életükben, akkor látni fognak, akkor mennyei módon fognak látni és szabadság lesz a szívükben. A kereszténység 2000 éves történelmében nagyon sok diktátor volt, aki nem szerette a kereszténységet pontosan emiatt, mert az emberek szabadok lettek a szívükben, és ez ki is jött rajtuk.

William Wilberforce nagyszerű államférfi volt Nagy-Britanniában 18. század végén, 19. század elején. Parlamenti képviselő volt. Megtért. Ahogy járt az Úrral, Isten a szívére tett valamit. Embereket. Elkezdett küzdeni. Elkezdett küzdeni a rabszolgákért. Írt egy nagyszerű könyvet.

Habár ő nem volt teológus, mégis írt egy könyvet arról, hogy a keresztény embernek hatása van. Rájött arra, hogy ott, ahol volt, neki lehet nagy hatása. Évtizedekig küzdött, de végül elérte, hogy egész Európában eltörölték a rabszolgaságot. Ezt az egészet Istennel együtt csinálta.

Vannak jogtalan dolgok a világban. Olyan dolgok, amelyek nem férnek bele Isten gondolataiba. Ha mi Istennel gondolkodunk, akkor jogos dolog azt gondolni, hogy vannak dolgok, amik nem helyesek. Aztán jogos dolog, ha Isten indít minket, tenni dolgokat azokért.

Neh 1 Nehémiás Susán várában, Perzsiában volt. Hallott Jeruzsálemről, hallott Izraelről és Izrael nyomoráról. Ő felindult a szívében. Tudta, hogy valamit szeretne. El akart menni és építkezni akart. Nem merte megmondani a királynak, úgyhogy imádkozott. Sokáig imádkozott. Igazából sírt Istennek, Neh 1:4. Jókora idő eltelt.

Neh 2:2  És monda nékem a király: Miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága! És felette igen megfélemlém.

Aztán elmondja neki. Tartott a királytól, de aztán a király azt mondta: menj és tedd meg, ahogy a szíved gondolja. Ott volt a szívében, hogy elmenjen a hazájába és felépítse a falakat. Fontos volt a hazája egy módon a számára.

Pál azt mondja:

Róm 9:3 Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, a kik rokonaim test szerint;

Jó dolog az, ha érzünk valamit a hazánk felé, ha érzünk valamit az emberek felé ebben az országban. Pál itt nagyon kemény dolgokat mond: odaadná magát – akár az üdvösségét – a nemzetéért, hogy megtérjenek.

Szabolcsban van egy kis falu. Nagyon érdekes hely. Nagyon szegény terület. Nagyon távol van mindentől, Ukrajna határában van. Odament egy-két misszionárius 30 évvel ezelőtt, és lassacskán az egész falu megtért. A kocsma nem zárt be, de nincsenek ott játékgépek, nincs alkohol sem, hanem az a közösség helye. Ott összejönnek beszélgetni a Bibliáról. Ebben a faluban, habár nagyon nehéz a helyzet, még sincs bűnözés. Ha valakinek szüksége van, az egész falu segít neki, és közösség van.

Mit akarok mondani? Azt, hogy a társadalmunknak ez a legnagyobb szüksége és a legnagyobb megoldása. Ez pedig az, hogy Krisztus kell. Krisztus kell a népnek. Gondolkozhatunk testi erőnkből, hogy hogyan lehet megoldani dolgokat, de Krisztus az, Aki szabaddá tesz. Krisztus az, Aki világosságot ad. Krisztus az, Aki ha ott van az emberek szívében, akkor másik társadalomban élünk.

Ez kicsit egy missziós kihívás is. Itt a nemzetünk és szükségük van Krisztusra. Mert lehet, azt hiszik szabadok ma, de nem azok. Meg vannak kötözve. Krisztus szabadsága az, amely megszabadíthatja őket.

P. Kende

1Sám 16:1 És monda az Úr Sámuelnek: Ugyan meddig bánkódol még Saul miatt, holott én megvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izráel felett? Töltsd meg a te szarudat olajjal, és eredj el; én elküldelek téged a Bethlehemben lakó Isaihoz, mert fiai közül választottam magamnak királyt.

Sámuelt elküldték Betlehembe, hogy felkenje a következő királyt. Ez az ő feladata volt. Ez nagyon érdekes, mert a trón már foglalt. Saul van a trónon, Sámuel kente fel, ráadásul Isten utasítására. Felkente Sault, de Isten azt mondja neki: menj, és kenj fel egy másik királyt. Habár még ott az előző. Persze, ez probléma bármely országban.

Nézzük meg itt! Azt gondolom, hogy Isten tanít minket a szívünkben.

Vegyük észre először a „meddig bánkódol még Saul miatt” kijelentést. Sámuel szerette azt az királyt, bár látta a hiányosságait. Gondoskodott róla, törődött vele és fontos volt. Saul valóban fontos ember volt Izrael számára. Nem volt azonban jó király, nem Isten szíve szerint való volt. Isten azt mondta: „Ha képes voltam felkenni királlyá, akkor ebből a pozícióból ki is mozdíthatom. Nyilvánvalóan megtehetem, ez nem kérdés.”

Sámuelnek viszont ezzel gondja van. „Uram, ez borzasztó! Saulról kiderült, hogy nem jó király.” Sámuelnek rossz napjai voltak, szenvedett emiatt. Komoly problémája volt ezzel. Isten azt mondja: szentimentális, érzelgős vagy. Kemény dolog ezt hallani.

„Istenem te bíztál meg azzal, hogy felkenjem őt. Te adtad ezt nekem. Persze, hogy szeretem őt.” Isten azt mondja: szentimentális vagy. Ez kemény. Isten gyakran mondja. 5Móz 1:17 nem jó emberekre hallgatni az ítélet során.

Ha vannak ketten – ahol az egyiket kedvelem, a másikat nem –, összevitatkoznak valamin és hozzám jönnek tanácsért, akkor annak adok igazat, akit kedvelek. Számomra nyilvánvaló, hogy neki van igaza. „Mindenki láthatja, hogy annak van igaza, akit kedvelek.” Ilyenkor szentimentális vagyok. Mert ő a haverom, a másikkal pedig problémáim vannak. Nem tudom elfogadni, hogy annak van igaza, akivel nem vagyok jóban, de el tudom fogadni, hogy annak van igaza, akit szeretek.

Ne hagyd, hogy így legyen veled! Az Ige televan ezzel.

Péld 24:23 ne legyél személyválogató! Róm 2:11 Isten nem személyválogató. Ez kemény. Ez kihívás, mert mi érzelmileg kötődünk.

Valaki az én haverom. Elkezd kocsmázni, játékszenvedélye lesz. Mi történik? „Nem javíthatom ki, mert a barátom.” Ez borzasztó, mert ha a barátja vagyok, azt kellene mondanom: valami baj van, ébredj fel. Isten ezt teszi. Isten nem irgalmatlan. Ő törődő, szerető Isten. A legjobbat akarja nekünk. Viszont ez azt is jelenti, hogy nem lehet szentimentális velünk.

Sámuellel ez történt. Isten azt mondja neki: „Ébredj fel! Még mindig van egy terv. Haladjunk azzal! Nekem van akaratom Izrael számára. Van egy királyom, aki készen áll. Gyere velem, ne légy érzelgős! Haladjunk!” Róm 11:22. Van egy ilyenfajta keménység Istenben, ez kihívás nekünk. Nem könnyű nekünk.

Akinek van gyereke, az tudja, hogy szentimentálisak tudunk lenni a gyerekekkel. „A gyermekem nem tévedhet, mert ő az én fiam. Mindig bántják szegényt. A tanár téved, a gyerekemnek mindig igaza van. Ő egy angyal.”  Tegyél csak egy web kamerát, és nézd meg, mit csinál a gyereked, különösen, ha így neveled. Ha így neveled, akkor szörnyeteggé válik. Nem teheted ezt!

Mégis megtesszük. Nyílván, mert szeretjük, de azt kell mondanunk: Istenem segíts, hogy ne legyek szentimentális. Azért, mert akkor valójában a gyermekem legnagyobb ellensége vagyok. A gyermekemnek kijavításra van szüksége. Az egyik legfontosabb dolog, amire a gyermeknek szüksége van, az a következetesség. Ez biztonságot ad neki, sokat segít a gondolkodásában. Ne légy szentimentális! Szeress, de ne legyél szentimentális.

A gyülekezetben vannak emberek, akiket kedvelünk. Vannak, akiket nemigen ismerünk. Vannak, akiket nem kedvelünk túlságosan – ez is lehetséges. Remélem, nem így van. Jak 2:9 azt mondja, hogy nagyon könnyen előfordulhat, hogy személyválogatókká legyünk.

Lehet, van valaki, aki jól néz ki mindig és kedvelem. A másikat, akinek épp nehéz az élete, küszködik, ez lázszik rajta, és nagyon könnyen megítéljük a szívünkben. Isten azt mondja: melyiknek van leginkább szüksége az Úrra? Nincs különbség. Melyiknek van inkább helye a gyülekezetben? Mindkettőnek itt a helye. Ez nagyon fontos. Ne legyünk szentimentálisak! Ne legyünk személyválogatók.

1Sám 16:1 töltsd meg a szarudat olajjal és eredj, kend fel az új királyt. Ez elképesztő, hogy a prófétának ezt meg kellett tenni. Az emberi királyságban ez úgy történik: én vagyok a király, és a fiam lesz a következő – ezt én döntöm el –, és az ő fia a következő. Nagyon érdekes viszont, hogy ez nem Isten akarata, hogy így legyen.

Izrael elég különleges ország volt. Persze, hiszen Isten választott népe. Isten uralkodott a király felett is. Isten elválasztotta a vallási és a világi vezetést. A királynak nem volt megengedve, hogy bizonyos dolgokat végezzen. Például nem mutathatott be áldozatot, mert ez a pap feladata volt. A király nem választhatta meg a következő királyt, mert az Istentől jött a prófétán keresztül.

Manapság, ha egy ország azt mondja: elválasztjuk a vallást és az államot; akkor az azt jelenti, hogy az államé minden hatalom és az egyházé semmi. Isten akaratában ez nem így van. Mégis elválasztotta a kettőt. Nem azt mondta Saulnak: menj el xy-hoz és add neki a koronát. Ez nem Saul feladata volt, mert ő volt a civil uralkodó és nem ez volt a feladata. Ez a próféta dolga volt. Amikor Saul áldozatott mutatott be – 1Sám 13:9 –, akkor az nagy bűne volt, mert erővel betört a papság tisztségébe. Mert Isten azt akarat, hogy a kettő külön legyen. Ezért van az, hogy gyülekezetként nem érdeklődünk a politika iránt, nem csatlakozzunk párthoz. Mert nem hisszük, hogy ez a mi világunk Ez tönkretenné a gyülekezetet, már nem gyülekezet lennénk többé. Ez fontos.

Miért a próféta? Miért neki kellett felkenni a királyt? Neki volt csak olaja? Nem. 🙂 Ez a próféta feladata volt, csak az övé.

Ez fontos lecke a számunkra, hogy vannak dolgok, amiket csak a hívő maga tehet meg. Például ő az, aki nemet mondhat a kísértésnek a saját életében, Jak 1:13. Csak ő mondhatja azt: ez nem Istentől van, nem megyek arra. A barát nem mondhatja az ő életében ezt. A pásztora sem mondhat nemet a kísértésnek az ő életében. A felesége szereti, de a felesége sem mondhat nemet a kísértésnek az ő életében, bármennyire is közel vannak egymáshoz. Csak ő teheti meg.

Ez olyan, mint Sámuel. Csak ő kenheti fel a következő királyt. A te életedben te vagy az egyetlen, aki nemet mondhatsz a kísértésnek, senki más nem teheti meg. Úgyszintén, csak te döntheted el, hogy befogadod a beoltott Igét szelídséggel, Jak 1:21. Te vagy az egyetlen, nincs senki más.

Néha egy hívő odamegy a pásztorhoz és azt mondja: imádkozz értem, nem tudok nemet mondani ennek a kísértésnek. Persze, ő imádkozik, ez egy betakarás. Ez az ima közbenjárás Istenhez. Ne várd azonban pásztortól, hogy helyetted döntést hozzon. Nem tudja helyetted befogadni a beoltott Igét. Csak te vagy képes megtenni. Ahogy Sámuel volt az egyetlen, aki fel tudta kenni a királyt.

Te vagy az egyetlen, aki a növekedésed útját megválaszthatod. 2Pét 3:18. A te döntésed, tedd meg ezt a döntést. Krisztus Teste, a gyülekezet csodálatos, de nem tudja helyetted meghozni a döntést. Te vagy az egyetlen, aki azt mondhatja: megyek bibliaiskolába, olvasom minden nap a Bibliát. Kérlek, hozd meg ezt a döntést. Tölts akár 5 percet naponta ezzel. Először csak 5 percet, akár utazás közben. Ne pazarolj időt, használd ki. Dönts így! Csak te dönthetsz úgy, hogy meggyőződéseket építesz fel a szívedben, Eféz 5:11. Te vagy az egyetlen, aki azt mondhatja: ez az igazság annyira fontos a számomra, hogy megragadom egész életemben, ezzel megyek előre.

Tehát Sámuel az egyetlen.

1Sám 16:1b Töltsd meg a te szarudat olajjal, és eredj el; én elküldelek téged a Bethlehemben lakó Isaihoz, mert fiai közül választottam magamnak királyt.

Isai azt jelenti: van valami a birtokomban, az enyém. Tetszik ez a gondolat. Isainak ott volt Dávid a házában, nála volt a következő király. Az ő házában volt a következő király. Érdekes, hogy a neve nem azt jelenti: tudom. Nem tudta ugyanis. Az ő „tulajdonában” volt, de nem tudta.

Volt egy nagy király a házában, de nem tudott róla. Isten viszont majd elmondja: van valami csodálatos a házadban, Sámuelt el fogja mondani. Nagyszerű kép ez: Sámuel olyan, mint a Szent Szellem a hívő életében. Jön a hívőhöz és azt mondja: van valami csodálatos, erőteljes az életedben. Persze ott a gyengeséged, vannak kételyeid, van néha kétségbeesés, de van egy kincs az életedben. Ez Krisztus benned, a dicsőség reménysége, 2Kor 4:7. Ezt mondja nekünk a Szent Szellem.

1Sám 16:2 Sámuel pedig monda: Hogyan menjek el!? Ha meghallja Saul, megöl engemet. És monda az Úr: Vígy magaddal egy üszőt, és azt mondjad: Azért jöttem, hogy az Úrnak áldozzam.

„Az előző király még a trónon van. Ha rájön, nekem annyi, meg fog ölni, ismerem. Szeretem, kedvelem, de meg fog ölni. Ő azt akarja, hogy a fia legyen a következő király.” Sámuel megijed, és azt mondja: „Nem mehetek. Nem merek elmenni. Nincs erőm hozzá. Én csak egy próféta vagyok. Ő parancsol a hadseregnek, ő a király, élet és halál ura.” Sámuel fél. A király is tudja, hogy elvették tőle a királyságot. Tehát valószínű, hogy valaki már figyeli Sámuelt, merre megy, és mit csinál. Saul készen áll, hogy megölje a prófétát és az új királyt.

Aztán Sámuel elmegy és megteszi, amit kell. Ez nagyon fontos tanulság számunkra a döntéseinkről. Vannak dolgok, amiket csak mi tehetünk meg. Ez a személyes alkalmazása. Ahogy Sámuel volt az egyetlen, aki megtehette, ugyanúgy csak te mondhatsz nemet a régi bűnös természetednek az életedben. Te vagy az egyetlen, aki mondhatod: „Nem fogok a bűn hatalmában élni. Nem adom meg magam ennek. Ez nem az életem. Az én életem Isten élete.”

Reggel felébredek, elkezdem a napom. Egy teljesen romlott gondolat támad rám. Dajkálgatom. Gondolkozom azon. Hosszasan agyalok rajta. „Még mindig utálom azt az embert.” Könnyen az történhet ilyenkor, hogy megadom magam a régi bűnös természetemnek, és az egész napom ilyen lesz.

Szeretnék inkább így gondolni erre: lehet, már hosszú perceket így gondolkoztam, de még nincs vége a napnak. Most hozok egy döntést. A nap java még előttem van. Mondhatom: oké, a nap eleje teljes zavarban telt, de a nap hátralévő órái Istennel lehetnek. A nap végén azt fogom mondani: „Uram, Veled jártam, Veled éltem. Köszönöm. Csodálatos volt, mert hoztam egy döntést.”

Nem csak elfogadtam ezt a status quo-t. Nem azt mondtam: hát nem tudok ellenállni a régi bűnös természetemnek. Nem attól függ, milyen lábbal keltem fel vagy milyen az idő. Meg kell hoznom a döntést, hogy a régi bűnös természetem nem fog rajtam uralkodni. Lehet, elbuktam, lehet, egy óra is volt, de akkor sem késő megfordulni.

Csak fordítsd meg a helyzetet, mondd azt: Uram, tölts be a Szellemeddel, Gal 5:16. Én vagyok az egyetlen, aki meghozhatja a döntést. „Uram, tölts meg a Szellemeddel először!” Isten hatalma valóságos és az Ő szeretete ott van, az Ő szolgálata ott van, és tudom szeretni azt az embert. Még őt is!

Ne légy szentimentális! „Van egy bűnöm, és szeretem a bűnöm. Az azonosságom része. Szeretem a bűnöm. Muszáj szeretnem. Istenem, ne mondj ilyet, ez túl fontos.” Ne légy szentimentális! Ne mondd: nem hagyhatom abba azt a számítógépes játékot, már sok-sok éve építem. Ne légy szentimentális, csak mondd azt: Istenem, Neked van jobb terved számomra.

Gyakran olyanok vagyunk, mint Isai. Megvan nekem a Szent Szellem, Ő velem van, de nekem fogalmam sincs róla. Valaki rám néz, és azt kérdezi: hol van a Szent Szellem az életedben? „Kiküldtem, hogy virágot szedjen. Valahol az életem hátsó sarkában van. Ha szükségem van rá, akkor majd hívom.” Viszont a Szent Szellem nem ezért van velünk, hanem azért, hogy uralkodjon az életünkön.

A Szent Szellem azért jött, hogy betöltsön, hogy velünk legyen és vezessen, hogy szeressen minden nap és minden döntésünk során tanácsot adjon. Nem azért jött, hogy a hátsó sarokban rejtegessük, nem azért, hogy távol legyen, hanem hogy megtöltsön minket. Azért, hogy tudjam, mint Dávid. Dávid azért volt ott, hogy uralkodjon az egész királyság felett, és az ott élő emberek életébe csodálatos időket hozzon.

Így vagyunk mi is. A Szent Szellem velünk van, és nekünk kell döntést hoznunk. Isten azt mondja: kend fel a Szent Szellemet. Mondd a Szent Szellemnek: „Uralkodj az életemben, te vagy a Király, szükségem van Rád, kérlek, vezess. Kérlek, adj szeretetet, amikor bennem nincs. Kérlek, adj örömet, amikor le vagyok sújtva. Kérlek, vezess, mert így szeretnék élni.”

Én azt felelem: „A régi bűnös természet túlságosan erős. Olyan, mint Sámuel ott. Saul meg fog ölni.” Ilyen ilyenkor az életünk, pedig nem kéne, hogy ilyen legyen. „A régi bűnös természet olyan erős és a kísértés túl nagy.” Ne félj tőle! Egyszerű valójában. Amikor a Szent Szellem betölt minket, akkor nem fogjuk a régi bűnös természet akaratát végrehajtani. Nem nagy dolog ez. Hallgassuk a Szent Szellemet.

Ésa 61:3 megvan az öröm kenete, rajtunk van, a miénk. Senkinek nincs ilyenje. A Jehova tanúinak nincs meg. Nincs nekik ez. Isten mentse meg őket! Nekünk azonban megvan az öröm kenete. 1Ján 2:27 Istentől van kenetünk, a Szent Szellem van benned. Csak a hívőben van meg ez. Csak te adhatod tovább.

Tegnap a Szeressük Magyarországot c. szemináriumon beszéltünk erről. Annyira nagy a meggyőződés bennünk, hogy ez Istentől van. Imádkozunk, hogy Isten adjon 3 új gyülekezetet a következő öt évben. Bízunk benne, hogy Isten meghaladja ezt. Imádkozunk, és még többért bizakodunk.

Szeressük Magyarországot! Ez azt jelenti, hogy szeressük az embereket. Mert az öröm kenetét tovább lehet adni. Nekem megvan és továbbadhatom. Az életed békéjének a kenetét továbbadhatod. A Szent Szellemet tovább tudod adni? Abban az értelemben, hogy mondod valakinek: higgy Krisztusban, csak bízz Benne! Ha az a személy meghozza a döntést, akkor ő elfogadta a Szent Szellemet. Ott lesz a kenet, és továbbadhatja valaki másnak. Te átadtad neki, ő továbbadja valaki másnak. Ez nagyon is lehetséges.

Bármit is mondjon a kormány – lehet, január 1-től nem vagyunk egyház többé, imádkozzunk, hogy ez megváltozzon –, de a nagy képet nézve csak szeressük az embereket, ez számít. Mert ezt a kenetet továbbadhatjuk, segíthetünk az emberek életében. Adhatunk nekik valamit, amit a világ nem tud. A média, az oktatási rendszer nem adja tovább ezt. A hívők egyénenként igen. Olyan vagy, mint Sámuel, nálad van az olaj, csak nálad, és te adhatod tovább.

Hívők mindenhol a világban! Hívők bármelyik gyülekezetben! Nálatok az olaj. Tegyétek meg! Mert valaki más is megkaphatja ezt akkor. Ámen.

Kategória: Egyéb