Ami nélkül veszélyes élni I.

2012 június 27. szerda  18:30

2Kir 20:1-6a  Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az Ámós fia, monda neki: Azt mondja az Úr: Rendeld – rendezd – el házadat, mert meghalsz és nem élsz.  Akkor arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván:  Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással.  Azonban Ésaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn ő hozzá, mondván:  Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, íme én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába;  És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom,

–          Csoda?

–          Igen, csoda történt.

–          Isten tökéletes akarata?

–          Nem. Nem volt az.

–          Meggyógyult az ember?

–          Meg.

–          Imaválasz volt?

–          Igen.

–          Isten tökéletes akarata volt?

–          Nem.

–          Isten használta a tervében?

–          Igen.

Ezért mondom, hogy Isten akarata annyival nagyobb, mint a miénk. Merjünk bízni benne! Még akkor is, ha nagyon nehéz. Még akkor is, ha nagyon kihívó. Merjünk rátámaszkodni, még akkor is, ha nehéz megragadni és nehéz elfogadni.

Ezékiásnak ez a tizenöt év nem sült el jól. Ezékiás életéből hiányzott több dolog. Azért beszélek róla, hogy a mi életünkből ne hiányozzon.

2Kir 20:12 Ebben az időben küldött Berodákh Baladán, Baladánnak, a babilóniai királynak fia levelet és ajándékokat Ezékiásnak; mert meghallotta, hogy Ezékiás beteg volt.

A babilóniai ajándékokat küldött Ezékiásnak, és levélben gratulált neki: „Felgyógyultál, csoda történt veled. Ez nagyszerű!” Ezzel vigyázz! Az ellenség nem csak támadni tud, hanem tud udvariaskodni is, tud szépet, jót adni, amivel elvonna téged Isten akaratától. Péld 26:24 erről beszél. Légy óvatos ezzel!

Itt látjuk az egyik dolgot, amit Ezékiás elrontott ebben a tizenöt évben, és ez nagy-nagy bajt hozott a népére:

2Kir 20:13  És meghallgatá őket Ezékiás, és megmutatta nekik az ő egész kincsesházát … és nem volt semmi az ő házában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna Ezékiás.

Bevitte őket és mindent megmutatott nekik. A babiloniak, az ellenség az, akiknek megmutatja: nézd, ez így néz ki, ezt így csináljuk, ilyen jövedelmünk van ebből, ilyen gazdagságunk van, így működik a mezőgazdaságunk, ilyen a hadseregünk, ilyen dárdákat gyártunk, ilyen szekereink vannak,…, ezekkel operálunk. Miért mutatnád meg az ellenségnek?

Máté 7:6 ne adjátok az ebeknek, ami szent, és a gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Miért leplezném le az ellenség előtt, amit akarok, amit csinálok? Miért mondanám el neki, hogy hova szeretnék menni? Miért fejezném ki? Azt gondolom, hogy minden alkalommal, amikor gyűlöletből beszélek, akkor az ellenségnek mondok valamit magamról, amit ő kihasználhat ellenem. Minden alkalommal, amikor hazudok, akkor az ellenségnek kiteszem magam igazából, hogy visszaélhessen vele.

Mi hiányzott Ezékiás életéből? Nagyszerű király volt egyébként, de ebben az utolsó tizenöt évben egy fontos dolog hiányzott az életéből: a meggyőződések. Nem volt meggyőződve, hogy ez valami drága, és ezt nem mutathatja meg akárkinek. Hanem jött az ellenség, és Ezékiás azt mondta: ez a tizenöt év az én jutalomjátékom. Ezékiás ránézett az életére, ránézett a dolgaira és azt mondta: „Ez az én jutalomjátékom, most nem kell vigyázni semmire. Isten már megígérte. Van tizenöt évem. Azt csinálok, amit akarok.”

Megvan ez a veszély az életemben, hogy amikor úgy érzem, hogy befutottam, amikor úgy érzem, hogy rendben van, kontroll alatt van az életem, akkor elengedem magam. Úgy érzem, hogy most úgy mennek a dolgok, ahogy szeretném – „Végre, ez az a pillanat!” –, és elengedem magam. Vagy ha nincs minden rendben, de legalább egy pillanatra összeszedtem a dolgaimat, akkor: „Most elengedhetem magam! Most hátradőlhetek a karosszékemben és semmire nem kell figyelnem.”

Beszélünk a meggyőződésekről. Néha, amikor beszélek róla, elmondom, hogy a meggyőződéseket nem lehet elmagyarázás által átadni. Beszélhetek róluk, elmondhatom, hogy mi mögöttük a tartalom, de az nem teszi a tieddé a meggyőződést. Attól még nem lesz a tiéd. A meggyőződéseket nem lehet, nem érdemes diktálni.  „Ide jársz, ezek a meggyőződéseid legyenek!” – ez nem valós. Nyilvánvalóan nem működik.

A meggyőződésekkel nem lehet megtömni valakit. Mi beszélünk, prédikálunk róla, de az, hogy a tiéd lesz-e, az a te döntésed. Elfogadod-e, szaladsz-e vele, a tieddé válik-e? Szeretnélek erre bátorítani, hogy legyenek meggyőződéseid, mert ha nincsenek, akkor bajba kevered magad, és bajba keversz másokat is magad körül.

Ezékiás jó példa erre. Élte az életét, ő volt a király. „A királynak mindent szabad, nem?” Nem! Nem Izrael királyának ez nyilvánvaló kellett volna, hogy legyen, mert Isten megmondta neki. Azt mondta neki: „Figyelj! Az Én Igém fölötted van. Én fölötted vagyok. Az Én tervem az Én népemmel nagyobb, mint te vagy. Van valami fölötted.” A meggyőződés erről szól.

A meggyőződés alázatról szól. Elfogadom, hogy van valaki és van valami fölöttem, ami nagyobb, értékesebb, drágább. Azt mondom: „Rendben. Vannak dolgok, amiben úgy fogom meghozni a döntéseimet, hogy igazítom az Íráshoz, igazítom ahhoz, amit Isten mond. Tanulni akarok erről, és növekedni ebben.” Miért fontos ez?

Egy példa. Szeretem egy barátomat. Egyik nap baja van a házastársával. A férjével összeütköznek. A barátom elmondja nekem: az a piszok, önző, nagyképű. Ha nincs meggyőződésem arról, hogy az ő házasságuk mennyire fontos, mennyire drága, mennyire szent, mennyire jelentős, akkor bolond leszek. Akkor szentimentális leszek, és igazat adok a barátomnak. Pedig ha a barátja vagyok, ha szeretem őt, akkor a házasságuknak kellene, hogy a barátja legyek, akár ővele szemben is. Ez kihívás mindannyinknak.

Ha nincsenek meggyőződéseim, akkor szentimentális leszek a szeretetemben. Azért, mert nincsenek meggyőződéseim.

Egy férfinak meghalt a fivére. Úgy hitte, hogy nem hívőként halt meg. Elképesztő volt! Keresztény ember, akinek meghalt a testvére nem hívőként, utána elkezdett gondolkodni: „Lehet, hogy Isten ad második lehetőséget? Nem lehet, hogy mégis van reinkarnáció?” Miről szólt ez? Szentimentális szeretetről, mert nincsenek meggyőződések.

Szentimentális szeretet van, mert nincsenek meggyőződések. Akkor mi történik? Nem beszélek a barátom házastársával, mert nincsenek meggyőződéseim a Krisztus Testéről és a közösségről. Vagy van egy összeütközésem valakivel a gyülekezetben, aztán nem jövök, mert szentimentális vagyok magammal és az én problémámmal. Távol tartom magam.

Hogyan szerzünk meggyőződéseket? Nagyon egyszerű. Zsid 4:2 a magyarban azt mondja, hogy párosítsd, a görögben azt mondja, hogy elegyíts hitet a hallottakhoz. Keverj hitet a hallottakhoz! Ragadd meg hitben! Így szerzünk meggyőződéseket, hogy hallom az igazságot, és azt mondom: rendben, egyetértek Veled, Istenem.

Mire gondolok? Például előző alkalommal az imádatról volt szó (2012.06.24. du. P. Kende: Az imádat mindenek előtt kell álljon!), vedd előre az imádatot! Megragadtad-e? Elegyítettél-e hitet hozzá? Ha hitet kavartál a dologhoz, akkor ezt csináltad reggelenként. Ha nem, akkor nem lesz a meggyőződéseddé, és nem fogja megvédeni az életed. Bátorítalak ebben.

Vagy előzőleg: Krisztus vérének a jelentősége (2012.06.24. de. P. Kende: Az egész Biblia két versben 130. Zsoltár 3-4). Megragadod-e hitben, és mondod-e: igen, ez igaz, és megbocsájtást nyertem. Sokan jöttek utána hozzám: megszabadító volt, köszönöm! Ennek azért örülök, mert ez arról szól, hogy az ember megragadta hitben az igazságot.

Igazán erre gondolok. Van egy meggyőződésem: hallanom kell az Igét nap mint nap. Tudom, hogy nekem nem elég olvasnom az Igét. Olvasok jó könyveket, olvasom a Bibliát, de vágyom arra, hogy halljam is, hogy halljak üzenetet. Hallani fizikailag egy üzenetet nekem többet jelent, mint elolvasni egy üzenetet. Ha még láthatom is mellé, akkor még jobb. Van egy meggyőződésem róla, hogy ha ott tudok ülni, és hallgatni tudom, ki tudja, lehet, hogy Isten akkor a kenet által megszabadít engem. Ezért jövök, ezért vagyok itt, ezért akarok hallani. Ezért élvezem, ha prédikációt hallgathatok.

Szerzünk meggyőződéseket. Arra gondolok, hogy ne légy lusta ebben. Mi történhet? Lehetséges, hogy bejön egy új hívő a gyülekezetbe, és megkérdezi tőlem, hogy mit kellene csinálnia. „Ez a helyes, csináld így!” –, és adok neki praktikus tanácsot. Elkezdi úgy csinálni. Az én meggyőződésem megvédi őt, de ez nem jelenti, hogy ez elég. Ne légy lusta ezzel – ha hallasz valamit, alkalmazod –, mert van ennél több is.

Szükségünk van többre: megragadni, és a magamévá tenni. Feltenni a kérdést: miért is csinálom ezt? Aztán megtalálni a válaszokat Istennel. Megkérdezni esetleg tőlem: miért is így csináljuk ezt? Eljönni beszélgetésre, és megkérdezni: hogy van ez? Ez fontos. Valaki másnak a gyakorlati meggyőződése betakarhat, megvédhet engem, de attól az még nem az enyém. Amikor jön a támadás és a kihívás, akkor ez nem lesz elég.

Isten azt mondja nekünk: szerezz meggyőződéseket, szerezz meggyőződéseket. Másik módon azt is mondhatnánk, hogy szerezz bölcsességet, Péld 4:7.

A szülő meggyőződései megvédik a gyermeket. A gyermekedet nem kell elengedned olyan helyre, amiről meggyőződésed van, hogy helytelen. Nem kell hagynod neki, hogy megnézzen mindent. A meggyőződéseid fontosak az ő számára. Ha meg tudja érteni, magyarázd el neki. Amíg a házadban él, addig az védelem az ő számára.

Szerezz meggyőződéseket! Én nem tudok adni neked meggyőződéseket. Én beszélhetek róla, de csak te ragadhatod meg. Ez másképp nem működik.

Van egy kapcsolatod – fiúnak lánnyal, lánynak fiúval –, de nincs meggyőződésed az 1Kor 7:1-ről, ahol azt mondja: jó dolog a férfinak nem illetni (érinteni) nőt. Lehet, hogy nincs meggyőződésed erről. Tudod-e, miért tanítjuk ezt? A védelem miatt.

Miért mondjuk ezt, hogy jó nem érinteni? Azért, mert amikor egy férfi megérint egy nőt, átöleli (nincs szó szexualitásról) vagy fogja a kezét, akkor az a férfi tekintélyt vesz a nő fölött nagyon valós értelemben. Azt hazudja neki, mielőtt esküvel elkötelezné magát felé, hogy felelősséget vállal érte, és ez nem valós. Ez mese, nem igaz. Ez olyan ígéret, ami nem bír tartalommal. Ezért mondjuk, hogy vigyázz ezzel. Ne csináld ezt!

Ha jársz valakivel, ne tapogassátok egymást. Azért, mert az érintéstől a csókig sokkal rövidebb idő telik el, mint amennyi az érintésig eltelt. Ez így működik. Ez sima pszichológia. Ez nem törvény. Nem törvényeskedünk a gyülekezetben, de ne légy bolond, mert bántani fogod azt a lányt, akit állítólag szeretsz.

Ha lány vagy, drágább vagy ennél, minthogy valaki tapogasson. Apák, férfiak! Ha van lányod, akkor ezért fontos neki az, hogy legyen tiszta ölelés az életében. Olyan ölelés, ami nem vár tőle semmit szexuálisan. Ezért fontos kommunikálni az ő értékét ezzel. Fontos, hogy tudja, milyen az, amikor egy férfi megöleli, aki a javát akarja, és nem visszaélni akar vele. Ismerje meg a különbséget, ez fontos.

Ha kapcsolatban vagy, és lázadsz ez ellen a meggyőződés ellen, akkor ígérem neked, egy nap lányod születik, és ide szeretnéd hozni, hogy ezt a tanítást hallgassa. Biztos vagyok ebben. Lehet, hogy te nem akarod alkalmazni, de azt szeretnéd, hogy a lányod alkalmazza. Úgyhogy ez elmond valamit. Erre figyeljünk!

Mit próbálok mondani? Azt, hogy meggyőződés nélkül kárára leszek másoknak. Meggyőződések nélkül bántani fogom azokat, akiket állítólag szeretek.

Hadd mondjak még egyet! Van egy látásom, azt gondolom, hogy erre kéne menni, ezt kéne csinálni az életemben, erre kéne szaladni, ez a cél, Isten ezt tette elém, gyerünk! Menjünk ebbe az irányba! Aztán van valaki, aki néhány napja tért meg, van egy fontos látása: ezt meg kéne csinálni; de nincsenek meggyőződései. Mi fog történni? Be fogja szennyezni a dolgot. Nem fog igazságban járni. Úgy fogja érezni, hogy a cél szentesíti az eszközt, és megcsinál bármit. Aztán nem lesz rajta áldás.

Ezért mondjuk, hogy vedd komolyan, tanuld az Igét. Merj leülni, merj nyugodni, merd azt mondani: „Szükségem van, Istenem taníts engem! Írj a szívembe mély dolgokat.” Amikor meggyőződésekről beszélünk, akkor nem üres szabályok ostoba listájáról beszélünk, hanem arról, hogy Isten meggyőzte a szívemet valamiről. Arról beszélünk, amit Ján 1:17 mond, hogy eljött Jézus telve kegyelemmel és igazsággal. Telve volt igazsággal. Igazság volt a szívében.

Azt mondom: „Uram, írj igazságot, úgy akarok járni, mint az én Megváltóm. Legyen igazság a szívemben. Uram, Te írd a szívembe, mert a barátom nem tudja beírni, a pásztorom nem tudja beírni. Ő elmondhatja ezt nekem, de kérlek, Uram, taníts engem Te. Ezért vagyok hívő, hogy Tőled halljak. Te győzz meg engem. Te adj nekem dolgokat, Te taníts engem! Erre van szükségem.”

Ha ez hiányzik, akkor kárt fogok okozni magamnak, másoknak, akiket állítólag szeretek. Isten ments, hogy arrafelé menjek. Ha van látásom, akkor kell, hogy legyenek meggyőződéseim hozzá. Mert ha nincsenek, saját erőmből fogom csinálni. Jer 17:5 azon átok lesz, és nem akarok úgy élni.

2Kir 20:16-19  Akkor monda Ésaiás Ezékiásnak: Halld meg az Úrnak beszédét:  Íme eljő az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid e mai napig, elvitetik Babilóniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr. És a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltatnak és udvariszolgák lesznek a babilóniai király udvarában.  Ezékiás pedig monda Ésaiásnak (ez meglepő válasz): Jó az Úr beszéde, amelyet szólál: És monda: Nem merő jóság-e, ha békesség és hűség lesz az én napjaimban?

Ezékiásnak hiányzott még valami az életéből: a látás. Nem nézett előre. Nem látott messzebbre az orránál. Nem látott messzebbre a saját életénél. Nem látott messzebbre saját magánál. Isten azért adta nekünk ezt a példát 2Kir 20-ban, hogy vedd észre, élheted így az életed hívőként, hogy nincsenek meggyőződéseid, és ne adj Isten, nincs látásod, nem tartasz valahova az életedben.

Egy példa. Máté 20:20 odajön az anya a két gyermekével, és azt mondja Jézusnak: add, hogy az én egyik fiam üljön majd a jobbodon, a másik a balodon a Te országodban. Ez a legnagyobb akadály a látásban. Miért nincs látásom? Miattam. Ha én nagy vagyok a szememben, a legnagyobb akadály a látásban az orrom. Csak az orromig látok. Csak magamat látom. Csak magamra nézek, csak az én érdekemet nézem.

Szeretném, ha forgatnánk ezt a szívünkben. A látás annyira fontos az életünkben! Ha erre gondolunk, Ezékiás életében elképesztő ezt látni. Nem kell így élnünk. A meggyőződések megvédenek rengeteg őrültségtől. A látás célt ad nekünk. Akkor is, amikor magunktól nem tudnánk, hogy merrefelé kell mennünk. Csak gondolj bele, hogy miről beszélek.

Az előbb idéztem Ján 1:17-et, Krisztus igazsággal volt telve. Voltak meggyőződések a szívében, és volt még valami. Ján 13:1-3 Ő tudta, hogy hová tart. Ő tudta, hogy az Atyához megy. Neki volt látása, volt rálátása az életre. Volt perspektívája.

„Tudom, hova tartok” – ezt mondja Pál Timóteusnak. – „Tudom, Kinek hittem, és tudom, hogy megőrzi azt, amit letettem Nála. Tudom, hogy hova tartok.” Hívőként ne éljünk úgy, hogy ezek hiányozzanak az életünkből! Isten adott nekünk csodálatos dolgokat, és azt mondja nekünk: járj ebben, és ne mulaszd el.

Az egész világ azt mondja: mindent szabad, minden belefér, de ugyanaz a világ gúnyosan fog rajtad röhögni, amikor részegen az árokparton fekszel, és azt mondja: szegény hülye! Ugyanez a világ ki fog gúnyolni, amikor elkaszinózod a fizetésed, és azt mondja: szép kis hívő! Ugyanaz a világ, amelyik bepörgetett téged, feldühített és agresszívvé tett, azt fogja mondani: irány a börtön.

Bízz az Úrban! Keressünk bölcsességet, ragadjuk meg az igazságot. Amikor az igazság személyes, és alkalmazom az életemben, azt hívjuk meggyőződésnek. Ámen.

Kategória: Egyéb