Ami a mennyben is ugyanaz lesz & A személyes Isten személyessé tesz téged

2014 augusztus 10. vasárnap  18:00

P. Kende: Ami a mennyben is ugyanaz

Gondolsz a mennyre néha? Jó lenne már menni, nem? Arra gondoltam, hogy 1Kor 13-ban arról olvasunk, hogy amikor belépünk oda, akkor nagyon sok dolog elmúlik, és lesz, amik megmaradnak. Majdnem minden elmúlik, vagyis teljes lesz. Ami azt jelenti, hogy elmúlik a részleges.

1Kor 13:8 … De legyenek bár prófétálások, eltöröltetnek; vagy akár nyelveken szólás, megszűnik; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

Ezek elmúlnak. Miért? Azért, mert a részleges elveszíti a jelentőségét, ha eljön a tökéletes.

1Kor 13:10 amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik.

Akik ma itt vagyunk, és két lábon jöttünk, egy nap úgy kezdtük, hogy négykézláb jártunk. A mai napon viszont nem láttam, hogy bárki közülünk így érkezett volna ide. 🙂 Miért? Azért, mert a lábam lett kitalálva a járásra. Nem négykézlábra lettem tervezve. Eljött a teljesebb, és azért mellékessé vált a négykézláb járás. Régen az volt a leggyorsabb közlekedési módom, de ma már van gyorsabb. Úgyhogy miért járnék négykézláb?

Ugyanígy, egy nap belépek Isten jelenlétébe, és sok dolog el fogja veszíteni a jelentőségét. A tanításunk el fogja veszíteni a jelentőségét, amikor Krisztus tanít majd minket. Mert az teljes lesz és tökéletes. A lelkiismeretemre nem lesz szükség, mert az igazság dicsőségében fogunk élni. Egyszer valaki azt kérdezte: Úgy érted, a mennyben nem leszünk házasok? Nem! Miért? Azért, mert Krisztus a tökéletes társunk igazából. Őrá van szükségünk.

Lehet, hogy ezt ma nehéz elfogadnod, de a részleges el fogja veszíteni a jelentőségét. Az ajándékaink, a mi megértésünk, a mi nagy szolgálatunk… el fogja veszíteni a jelentőségét. Mert találkozni fogunk valamivel, ami tökéletes. 1Kor 13:9 amink ma van, az többnyire töredékes, azt rész szerint ismerjük. Ám 1Ján 3:2 egy nap belépünk az Ő jelenlétébe, és olyanok leszünk, mint Ő.

1Kor 13:12 Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy én is megismertettem.

Gondolj a legnagyobb örömre, amit Isten valaha adott neked – nem tudom, neked ez mi volt, lehetett az imában, az Igében, a közösségben, a szolgálatban, vagy egyszerűen csak a szíved csendességében –, és ez csak homályos. Mintha átlátszatlan üvegen keresztül néznél, az csak homályos. Az nem valódi. Az még nem a teljes. Illetve, valódi mégis, de nem a teljes kép.

Van azonban néhány dolog, ami ott lesz a mennyben is. Róm 5:5 a szeretet, amit kaptunk, az Isten szeretete, és ugyanez a szeretet lesz ott is. Jel 19:7-ben azt látjuk, hogy ott lesz a Gyülekezet is. Miért? Mert a Gyülekezet az, ami. Mi vagyunk benne, és mi ott leszünk Istennel. Ami nagyszerű reménység a számunkra.

Amikor a Gyülekezetre gondolunk, akkor sokszor ilyen képünk van: az épület, az iroda, a pásztor, a tolmács, a dicsőítés, a bibliaiskola… A Gyülekezet az a testvéreid és te magad. Egy nap ott leszünk Vele. Ez igazán az, ami ott is lesz. Persze, ott teljesebb lesz a kép, de a Gyülekezet az a Gyülekezet lesz mindig. Örökkön örökké.

Most egy pásztor fog prédikálni. A pásztor is olyan dolog, ami elmúlik a mennyben, mert Ján 10. egy jó Pásztor van, és 1Pét 5:4 amikor Ő megjelenik, akkor nem lesz ránk, lelkipásztorokra szükség. Ám addig egy pásztor – mint hallottuk már néhányszor – nem tökéletes, de hasznos. Az alábbi írásrész annyira jól leírja, ahogy P. Brian szolgált felénk:

1Pét 5:2-3 legeltessétek Isten köztetek levő nyáját, gondot viselve rá ne kényszerből, hanem önként, ne rút nyerészkedésből, hanem készségesen,ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.

Pásztor Brian tényleg példa volt nekünk nagyon sok dologban. Például a gyereknevelésben is. A fiam azért olyan nagyszerű, amit ő tanított nekünk. Hálásak vagyunk az életéért.

 

P. Brian: A személyes Isten személyessé tesz téged

Úgy tűnik, hogy Budapest, ez a gyülekezet azért van, hogy kiképezzen embereket arra, hogy Baltimore-ba menjenek. P. Schaller is itt lett kiképezve arra, hogyan legyen pásztor. Én is itt lettem kiképezve, és most P. Barry is. Köszönjük a felkészítést! 🙂 Úgy tűnik, hogy elég jó kiképzést adtatok.

1Móz 1:26a Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára.

A Szentháromság a kezdet. A Szentháromságban van közösség, van szeretet, van alázat, van hallgatás, tisztelet és egyetértés, és mondhatjuk, hogy a Szentháromság az személyes. Amikor Mózes megkérdezte Istent: Te ki vagy?; akkor Isten azt felelte: Én egy Személy vagyok. „VAGYOK, AKI VAGYOK. Én Személy vagyok, és mindig is Személy leszek.” Isten olyan Személy, aki mindig most fejezi ki Magát a mi nézőpontunkból. Ő mindig személyes éppen most.

Úgyhogy, Isten azt mondta: Teremtsünk embert a Magunk képére! Nagyon jól nézünk ki, de nem gondolom, hogy Isten ugyanúgy néz ki, mint mi. Más a kép. Nem az van, hogy úgy néz ki, mint mi, hanem mi az Ő hasonlatosságára lettünk teremtve. Az, ami leginkább olyan bennünk, mint Istenben, ez az, hogy személyek vagyunk. Egyének vagyunk, és személyesek. Mint ahogy a Szentháromság, mi is személyes kapcsolatokra lettünk tervezve. Arra lettünk tervezve, hogy együtt legyünk. Közösségre lettünk teremtve.

Látjuk, hogy amikor Ádám ott volt a kertben, 1Móz 2:20-ban arra lett hívva, hogy nevet adjon az állatoknak. Viszont nem talált másik személyt, csak állatokat: csúszómászókat és vadállatokat. Néha így hívjuk egymást :-), de nem ezek vagyunk. Mi mások vagyunk. Mi Isten képére lettünk teremtve. Van bennünk valami, ami más, mint bármi egyéb. Azt mondja, hogy mi személyesek vagyunk. Arra vagyunk tervezve, hogy kapcsolódjunk.

Tudjuk, hogy Ádám elbukott. Amikor bűnbe esett, akkor egy módon elveszítette a személyiségét. Elveszítette a kapcsolatát Istennel, elfutott Tőle, betakarta magát a felesége elől, és még hibáztatta is a bűn miatt. Olyan, mint mi. Ugyanaz a problémája volt, mint ami nekünk is van. Ezért küszködünk annyit mi is a személyes kapcsolatainkban. Gondolj arra, hogy a mi célunk az, erre a célra lettünk teremtve, hogy személyes kapcsolataink legyenek az emberekkel.

Nézd meg azonban a világrendszert. Mit mond nekünk a világrendszer arról, hogy mit kéne tennünk? Szeretjük az autóinkat, keresünk munkát, házakat építünk, sportolunk, sportot nézünk… Annyi mindent teszünk. Viszont azok nem emberek, és nem erre lettünk tervezve. A 115. zsoltárban van egy nagyszerű leírás arról, hogy mennyire személytelen a világ. A zsoltáros leírja a bálványokat ebben a világban:

Zsolt 115:4-8 Az ő bálványaik ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz munkái.Van szájuk, de nem szólnak, van szemük, de nem látnak.Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak.Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukból.Hozzájuk hasonlók lesznek a készítőik és mindazok, akik bennük bíznak!

Ezek a versek leírják, hogy mennyire személytelen egy bálvány. Imádhatod, de nem tud kapcsolatod lenni azzal. Akik csinálják őket, azok olyanok, mint a bálványok, és akik bennük bíznak, azok is olyanok, mint a bálványok. Látunk egy szisztematikus, rendszeres programot, hogy minél inkább személytelenekké váljunk.

Ezt a generációt sokféleképpen lehet nevezni: technikailag fejlett, informált, jól táplált, elfoglalt; de egyféleképpen nem tudod nevezni ezt a generációt, személyesnek. A mostani társadalom a legszemélytelenebb minden eddigit tekintve. Megvan mindenkinek a legfejlettebb kommunikáció, a telefonüzenet, és teljes csönd van bármely járművön a tömegközlekedésben. Senki nem beszélget. Fülhallgató a fülekben, az okos-telefon a kézben, és mindenki el van választva a másiktól. El vannak választva az emberek egymástól. Nagyon elfoglaltak, de nem személyesek.

Ám Isten! Amikor eljött Jézus Krisztus, Ő Isten erőfeszítését képviseli arra, hogy személyes legyen azokkal, akik az Ő képére lettek teremtve. Hogyha körülnézel, látod az embereket, a testvéreket, akikkel Isten leginkább szeretne lenni az egész univerzumból. Minket választott, minket teremtett az Ő képére, és utánunk jött. Egy lett közülünk, hogy meg tudjon érinteni minket és lásson minket, hogy mi is meg tudjuk érinteni Őt, lássuk Őt és halljuk Őt. Isten annyira személyes!

Amikor eljött Jézus Krisztus, azt azért tette, hogy megmentse az embereket a személytelenségből. Csinálták a saját kis dolgaikat, nagyon elfoglaltak voltak, és Krisztus, Isten személyesen eljött az életükbe. Az Írás azt mondja, hogy akkora kenet volt Rajta, hogy az emberek nagyon elcsodálkoztak, amikor hallották beszélni Őt. Hát persze, hiszen Ő az Élő Ige.

Amikor Isten Igéjét szólta a Szent Szellem jelenlétében, akkor volt ott egy nagyon is személyes hatás. Ott volt az emberek arcában. Nem tudták nem észrevenni, nagyon feltűnő volt. Mert amikor ránézett valakire, akkor egy Személy nézett rá. Valaki, Aki törődött velük, valaki, Aki kész volt arra, hogy adjon Magából nekik, és ez nagyon más. Ő a jó Pásztor. Pásztor szíve volt Neki.

Ő eljött, gyógyított, szólt, és megérintette az embereket. Ő volt a tökéletes Személy. 100%-ban üres Magától, és más emberekkel telve. Nem volt munkája, legalábbis a szolgálata három évében. Három évet töltött az emberekkel. Ha nem emberekkel volt, akkor az Atyjával volt. Ez volt az Ő élete. Ő Személy volt, Akit az emberek érdekelték. Ez egy érdekes rész:

Ján 14:16-20 és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké:az igazság Szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz.Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.Még egy kevés idő, és a világ nem lát többé engem, de ti megláttok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok.Azon a napon megtudjátok, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek.

Krisztus leírja az üdvösség jelenségét: a Szent Szellem velünk van, de bennünk lesz. Annyira gyönyörű arra gondolni, hogy a Szent Szellem Személye bennem van! Ő személyes. Ő a lakóhelyét belénk helyezte, és kommunikál velünk. Annyira személyes, hogy néha nem is tudjuk, hogy ott van, és azt hisszük, hogy a gondolataink mind a saját gondolataink. Nem, mert gondolataink közül néhány az Övé. Ő szól hozzánk, és tanít minket. 1Kor 2-ben azt mondja, hogy azokat a dolgokat tanítja nekünk, amiket Isten ingyen adott.

A Szent Szellem foglalja el a lelkünket, és ez tesz minket személlyé. Amikor újjászületünk, akkor mondhatjuk, hogy újjá lettünk teremtve, az Ő képmására lettünk teremtve, és most újra lettünk teremtve az Ő képére. Krisztus képét hordozzuk a szellemi emberünk miatt. Megvan nekünk az Ő szíve, az Ő elméje, az Ő szeretete, az Ő törődése, és tagjai leszünk az Ő Testének, az egy új embernek, az egy új személynek. Emberek leszünk. Ezt köszönjük, Urunk.

Szeretjük egymást. Nem érdekel minket a teljesítmény: „Te dohányzol? Te iszol? Te mit teszel a keresztény életedben?” „Nem érdekel, én csak szeretlek. Te egy személy vagy.” Ádám elnevezte az összes állatot, és azt kérdezte: „Uram, hol vannak az emberek? Hol van valaki olyan, mint én? Látok mindent, de magamhoz hasonlót nem látok. Szomjazom valaki olyanra, mint én.”

A világunk telve van olyan emberekkel, mint én. Személy a személyhez. Az ördög nagyon szeretné bedugni a fülünket. Mindenki elfoglalt. Mindenki nagyon elfoglalt! Mindenki csinál valamit. Félnek az emberektől, félünk a legjelentősebb dologtól, amikor az a legnagyobb célja annak, amire teremtve lettünk, hogy az emberekkel legyünk.

A jó samaritánus, az jó történet, vagy az asszony a kútnál, ez nagyszerű történet, mert látjuk az embereket. Látunk valódi, jelentőségteljes embereket, ahogy épp cselekszenek. A jó samaritánusnak nem kellett volna segítenie. Nem az ő fajtája volt. A vallásos ember nem segített neki. A samaritánus személy volt, és az ő személye kinyúlt a másik személy felé. Nem tudott csak elmenni mellette, hanem vonódott hozzá. Úgy, ahogy Krisztus a samaritánus asszonyhoz. Vannak falak, amik elválasztották őket, de Krisztus Személy, és az asszony is személy.

A falak nem tudnak elválasztani minket. „Beszélnem kell hozzá. Oda kell mennem, és meg kell kockáztatnom az elutasítást, vagy a szégyent, vagy az ítélkezést, mert a másik egy személy. Ő az ok, amiért teremtve lettem.” Az emberek és Isten személy. Ő teremtett minket, embereket.

1Ján 4:20 Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, és gyűlöli a maga testvérét, hazug az, mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?

Jézus azt mondta: „Amikor valakit meglátogatsz a börtönben, akkor Engem látogatsz meg. Amikor adsz valakinek vizet, akkor Nekem adsz vizet.” Ez csodálatos, hogy Isten annyira azonosította Magát az emberrel, hogy azt mondta: Ha szeretsz egy embert, akkor Engem szeretsz. Ez gyönyörű kihívás számunkra. Azt mondjuk, hogy szeretni Istent, ez annyira elvont dolog, amikor valójában nagyon is konkrét. Nézz a testvéredre, nézz az emberre a megállóban. Ott van Isten. Azt mondja: „Gyere és érints meg! Nézz Rám.”

Péter az Ékes kapunál ApCsel 3-ban látta azt a sánta embert, és azt mondta: nézz meg minket. Péternek egy személy szeme volt meg. Az az ember fontos volt Péternek, és nem tudott csak elmenni mellette, mert egy személy szemeivel látta őt. Utána azt látjuk, hogy megérintette őt, megfogta a kezét, és az ember meggyógyult.

Szemek – látunk, fülek – hallunk, emberek – Isten – személyek, kezek – és segíthetünk. Tudunk dicsérni. Vannak lábaink, és valakit hordozhatunk. Futhatunk valaki felé, és járhatunk valakivel. Az Ő képére lettünk teremtve. Ahogy P. Kende mondta a szeretetről, szemtől szembe fogjuk látni Őt, ez csodálatos ígéret. Mert azt mondja nekünk, hogy mi ugyanolyanok vagyunk. Személy a személyhez, arc az archoz.

A telefonüzenet nem szemtől szembe történik.  Az interneten való beszélgetés nem szemtől szemben van. Nem! Hanem legyen szemtől szemben, személyesen. Ember az emberrel. Úgyhogy legyünk óvatosak, hogy ne legyünk elválasztva és elszigetelve az emberektől. Hanem maradjunk kapcsolatban az emberekkel.

Amikor nem emberekkel vagyunk, akkor mindig Istennel vagyunk, imádkozunk szüntelenül, és a kapcsolat állandó. Sátán nagyon szeretné megszakítani ezt a kapcsolatot. „Nem! Nem beszélhetsz Istennel! Nem vagy elfogadható Isten számára. Nem tettél eleget.” Ez nem igaz. Ő eleget tett. Ő meghalt a kereszten értünk, és egy új és élő utat készített, és azt mondta: mindegy, hogy milyen állapotban vagy, gyere bátran a kegyelem trónjához. Mert az a kegyelem trónja. Bármikor. Állandóan nyitva van számodra.

Személyes kapcsolat Istennel, az Ő Fián keresztül, az Ő Szelleme által. Dicsőség Istennek, hogy az Ő képére lettünk teremtve, és hogy élhetünk ebben a magas elhívásban az által, hogy csak emberek vagyunk. Ez annyira furcsa. A füleink nagyon viccesek. Néhányunknak nagyon lóg, némelyik kicsi, némelyeknek lelapul, másoknak pedig elálló fülei vannak. Emberek vagyunk, és annyira mások vagyunk, annyira érdekesek, és annyira mélyek, gyönyörűek. Dicsőség Istennek!

Atyánk, köszönjük, hogy kijelentetted nekünk ezeket a dolgokat, egyszerű igazságokat, és látjuk az ördögöt, az ő tervét, hogy az életet személytelenné tegye, hogy megraboljon minket a képünktől, amire teremtve lettünk, hogy elválasztva legyünk egymástól; és féljünk egymástól, hogy el legyünk választva. Urunk, elfogadjuk ezt az igazságot, hogy mi arra lettünk teremtve, hogy az emberekkel legyünk.

Urunk, Te vagy az Isten, Aki meggyógyítja a kapcsolatokat. Te vagy az Isten, aki meggyógyítja az embereket. Te gyógyítasz minket, Urunk, a mi saját személyes lelkünkben, és Te mélyre mész a lelkünkben. Te megérinted a legbelső lényünket, megalapozol minket a kegyelmedben, elmondod nekünk, hogy mennyire értékesek vagyunk, és elmondod nekünk, hogy el vagyunk fogadva, hogy szeretsz minket és soha nem fogsz elhagyni.

Köszönjük, Atyánk a belső embernek az erejét, a szeretetet a belső emberben. Atyánk, szerelj fel minket, hogy tudjuk egymást szeretni, hogy a gyülekezet szeretetben felépülhessen, és törődhessünk egymással, megérthessük egymást, és támogathassuk egymást. Köszönjük, Atyánk!

Kategória: Egyéb