Ámen & Íme az Úr Szolgája!

2011 november 27. vasárnap  18:00

P. Zoli

Mi a legismertebb szó az emberi beszédben? Lehet, hogy ez meglepő, de az Ámen. Majdnem minden nyelvben létezik. A héberből származik, az újszövetségi görögön át a latinba is beolvadt, az angolba is, … Nagyon ismert szó. A muzulmán országokban szintén lehet ezt hallani.

2Kor 1:20 Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.

Mit jelent ez a szó? Valójában a héber szóhoz kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy hinni, bízni vagy hűségesnek lenni. Mi általában így fordítjuk: úgy legyen. Amikor Isten egy ígéretet tesz, ez az Ő műve, Ő ígérte, hogy valamit elvégez, erre mindig mondhatjuk, hogy ámen, úgy legyen. Ez olyan, mint egy várakozás, de ugyanakkor tudjuk, hogy el fogja végezni.

Mindenre, amit Isten mond, arra kimondjuk ezt a szót: Ámen. Mindenre, amit Ő tesz, azt mondjuk: Ámen. Mindenre, amiben Ő a kezdeményező. Bármire, ami Ő. Értem ez alatt a természetét, a jellemét.

Jer 11:4b-5  Halljátok meg az én szómat, és cselekedjétek mindazokat, amiket én parancsolok néktek, és népemmé lesztek, én pedig Istenetekké leszek néktek; Hogy beteljesítsem az esküvést, amellyel megesküdtem a ti atyáitoknak, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, amint most van ez! És felelék, és mondám: Ámen, Uram!

„Ti az Én népem lesztek, Én pedig a ti Istenetek. Csak engedelmeskedjetek a hangomnak, figyeljetek Rám! Bízzatok, ne kételkedjetek. Ez az egyetlen módja annak, hogy a népemmé lehettek. Ez az egyetlen módja annak, hogy Én az Istenetek lehetek. Gondolkozhattok, de nincs más út. Csak ez az egy.” Jeremiás azt felelte erre: „Ámen, Uram! Úgy legyen, Uram! Te mondtad. Most értem, tudom, kell tennem valamit. Meg kell nyitnom a szívemet Előtted. Tennem kell most valamit, mert tudom, hogy készen állsz. A Te részedről minden elő van készítve. Te megígérted, most csak vársz. Tudom, hogy minden, amit elmondtál, azt megcselekszed.”

Szeretek így gondolkodni: „Istenem, a szemeidet rám függeszted és Te vársz rám? Ez elképesztő, hogy Te énrám vársz. Pedig tehetnél mindenféle csodákat. Képes vagy teremteni. Akár egy másik bolygót. Más lényeket is teremthetnél, megtehetnéd. Te azonban vársz.” Azt gondolom, hogy ez lenyűgöző.

Isten hív minket erre a közvetlen kapcsolatra, közösségre. Akkor azt mondja: „Várni fogok, amíg meg nem érted, hogy nem kell kételkedned. Azt szeretném, ha a szótáradban az Ámen nagyon fontos szó lenne.” Azért, mert ilyen módon fejezzük ki, hogy bízunk Benne. Ilyen módon mondjuk Istennek: „Csak vezess! Csak szólj! Csak taníts! Utasíts engem! Akár fegyelmezz! A Te dolgod. Ámen.” Csak Istenre tekintek, és a szemeimet Jézus Krisztusra függesztem.

Néha hallottam, hogy emberek mondják, mintha ez egy kívánság lenne: Ámen. Így fejezik ki azt: „Nem tudom, hogy megtörténik-e, de úgy legyen. Legyen a Te hited szerint. Én nem vagyok biztos benne, hogy van-e elég hitem.” Ez a szó azonban nem egy kívánságról szól. „Azt kívánom, bárcsak Isten hűséges lenne az életemben!” Viszont Ő már hűséges, már bebizonyította.

„Azt kívánom, Isten elfogadna úgy, ahogy vagyok, mert úgy érzem, hogy borzalmas ember vagyok. Az emberek nem szeretnek velem együtt lenni. Lehet, unalmas vagyok, vagy depressziós. Azt kívánom, bárcsak Isten elfogadna úgy, ahogy vagyok!” Isten azt mondja: „Ez nem kívánságműsor, hiszen már megtettem. Te az Enyém vagy, csak kapaszkodj Belém. Te csak egy ág vagy, Én vagyok a szőlőtő. Csak kapaszkodj Belém, és látod majd a gyümölcsöket jönni. Nem te hozod létre a gyümölcsöt. Csak arra kell figyelned, hogy kapaszkodj Belém.”

Használjuk ezt a szót, mint bátorítást az életünk során. Meg tanulok teljes mértékben egyetérteni Istennel. Megtanulom, hogy kell ezt minden nap megtenni. El tudod képzelni? Egy nap majd egyetértünk Istennel 100%-ig. El tudod ezt képzelni? Nem lesz kérdés. Aranyutcákon sétálgatsz, ott vagy közösségben a szentekkel és Magával Jézussal. Nincs a kétségnek árnyéka sem. Isten már ma felkészít erre minket. „Érts egyet Velem! Csak mondj igent! Mondd, hogy úgy legyen, és ne legyen benned kételkedés.” Ilyen Isten.

27-szer az Ószövetségben és 51-szer az Újszövetségben említik ezt a szót. Majdnem minden alkalommal a szerepe az, hogy válaszolunk Isten kezdeményezésére. Így említi az Áment a Biblia. Krisztusnak az egyik neve Ámen.

Jel 3:14 Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete

Ő Önmaga: Úgy legyen. Ő a bizonyítéka annak, amit Isten mondott. Ő azt mondta: „Nézz Rám, ne kételkedj! Ott vagyok az életedben, a te oldaladon állok. Ki lehet ellened?” A Biblia ezzel fejezi be Jel 22:21-ben – mintha csak lepecsételné az egészet –, az utolsó szó Ámen. Isten mondta és itt a pecsét.

Isten adta az egészet és mostmár ez a mi életünk. Csak kapaszkodjunk Bele, tartsuk magunkat ehhez. Isten mondta, igaz. Ő fogja elvégezni. Ő hűséges és igaz. Ő a mi Urunk. Ő a királyunk. Annyira szeretjük Őt! Nem számít, hogy mi történik az életünkben, akár nehézségek is, ott van az Ámen. Ez egy biztos pont. Ezt nem mozdíthatja el semmi. Semmi sem változtathatja meg ezt. Ámen.

P. Kende

Ézs 42 Krisztusról szól. Szeretjük Ézsaiás könyvét, mert olyan sokszor szól Krisztusról. Nagyszerű könyv az Ószövetségben.

Ézsa 42:1  Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, szellememet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.

„Íme, az Én szolgám. Nézzétek az Én szolgámat! Ez Jézus Krisztus.” Most, hogy Izraelben voltunk, láttuk a sok gondot, a magas falakat, az ellenőrzőpontokat, az arab népességet, a zsidó népességet, a muzulmánokat, a keresztényeket. Az egyik itt, a másik ott nagy összevisszaságban. Láttuk turisták millióit. Talán 23 nemzet van körülöttük, akik nagyon szeretnék, ha ők nem lennének ott.

Látva mindezt, azt mondhatnánk: akkor hogyan számítana itt valamit Jézus!? A gyakorlati hitetlenség gondolkodik így. ‘gy gondolkodhatnánk: túl sok problémám van, túl sok évem van, túl sok alkalmazottam van, túl sok gyerekem van, túl sok főnököm van, miért számítana valamit is Jézus? Isten viszont azt mondja: „Íme, az Én szolgám. Nézzétek a szolgámat! Nézzétek Jézus Krisztust! Ő a megoldás.” Ez az, amit a zsidók nem hittek Jézus napjaiban, amikor itt volt. Kortársai ránéztek: „Mi az, hogy Te vagy a Messiás? Hogy lehetnél Te a Messiás? Hogyan tudnád Te megoldani a problémáinkat?” Isten válaszolt. Ám egy másik szinten. Az élet szintjén. Annyira szeretem ezt.

Az emberek politikai Messiást vártak; valakit, aki megmenti őket a Római Birodalomtól. Manapság az emberek gazdasági Megváltót várnak; valakit, aki megmenti a gazdasági válságtól őket. Isten viszont azt mondja nekünk: „Íme, az Én Szolgám, Akit Én gyámolítok, Akit fenntartok, Akit elétek állítok. Nézzétek Őt! Ő a válasz! Nem gazdasági messiásra van szükséged, és még csak nem is politikai területen van szükséged válaszra. Valami mélyebbre van szükséged. Krisztusra.” Amire szükséged van, az Isten, Aki szeret téged, Aki a szívedbe jön, Aki megváltoztat belülről kifelé és friss dolgot ad minden nap. Van célod. Akkor mindenre választ kaptál és a probléma meg van oldva. Én megteszem néha, hogy a gyakorlati hitetlenségem azt mondja: akkor ez most, hogy működik? Isten viszont más módon nem szól hozzánk. Azt mondja: „Íme, az Én Szolgám. Krisztusra tekintsetek! Ő a megoldás.”

Egy nap nagyon nyilvánvaló lesz ez. Jézus visszajön másodszor és minden nyilvánvaló lesz, mert akkor mindent rendbe hoz. Nekünk azonban nem kell ilyen sokáig várnunk, mert a szívünkben ez a munka már elkezdődött. Ő már elkezdte ezt a munkát bennünk. Ezért van az, hogy Őrá tekintünk nagy várakozással, örömmel, hálával és bizalommal, és igent mondunk. „Isten, ez a Te szolgád. Jézus Krisztus. Értem, hogy Ő egy mélyebb válasz, Ő egy magasabb válasz, Ő egy nagyobb válasz, mint az, amit én várnék.” Ha csak ennyit lenne a ma esti üzenet –  az is milyen erőteljes lenne!?, csodálatos, hogy ez a válasz Jézus.

Így folytatja: Ő gyönyörködik Krisztusban. „Akit a szívem kedvel.” Miért mondja ezt? Zsid 1-ben Jézus nagyon fontos döntéseket hozott az életében. Mondhatnád erre: Neki könnyű volt, Ő Isten volt. Ez igaz. Valóban az volt és Ő most is Isten. Ez nem kérdés. Gondoljunk azonban erre: Jézusnak döntéseket kellett hoznia. Ő tiszta volt, nem volt Benne bűn, de kísértése volt. Az ellenség megközelítette Őt, és mondta: gyere az én utamon. Jézusnak döntést kellett hoznia. Ez nagyszerű számunkra, mert Jézus tudja, min megyünk keresztül, amikor kísértések érnek! Zsid 1:9 Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.

Ez Jézus. Szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. Ez fontos döntés számunkra. Szeretjük az igazságot. Ez az első dolog, ez jön először. Ha úgy kezded az életed, hogy gyűlölöd a hamisságot, ez nem fog ahhoz vezetni, hogy szeretni fogod az igazságot. Ez fontos.

Sok ember gyűlöli a társadalmi igazságtalanságokat ebben a világban. Azt mondják (és mi egyetértünk): „Ez megengedhetetlen! A rabszolgaság Afrikában,… , a szegénység Magyarországon, hajléktalanok halálra fagyva, miközben a gazdagok azt sem tudják, mihez kezdjenek a pénzükkel… nagyon helytelen, nagyon gonosz az egész.” Gyűlölik a hamisságot, de rossz helyen kezdték, mert ha ott kezded, hogy gyűlölöd a hamisságot, az nem fog az igazság szeretetéhez vezetni. A másik irányból kell kezdeni! Szeresd az igazságot! Mi tudjuk, hogy ez mit jelent. Nem egy elméletről beszélünk: ez az igazság, ezt szeretem, ez ennyi. Nem! Mi egy Személyről beszélünk, Krisztusról. Ámen?! Szeretjük Krisztust. Szerethetek valakit, szerethetek egy dalt, de az egészen más, hogy a testvéremet is szeretem. Ő a barátom, mi közösségben vagyunk, kommunikálunk, beszélgetünk, élvezzük ezt. Sokat nevetünk együtt, amikor beszélgetünk. Ez nagyszerű, ezt szeretem. Ez egészen más, mint ami itt volt.

Ez a vers erről beszél, hogy Jézus szerette az Atyát, és ezért természetesen ennek volt eredménye: gyűlölte a hamisságot. Gyűlölt mindent, ami nem Istentől van. Ugyanígy vagyunk mi is. Van, aki azt gondolja, hogy egy hívő ne gyűlöljön. Valójában ez nem igaz. Ez helytelen. Ha van szeretet az életemben, akkor gyűlölet is lesz. Ha szeretem a testvéremet, és ő a barátom, akkor gyűlölök mindent, ami elpusztítaná őt. Gyűlölném azt a whisky-s üveget, amit a szekrényében rejteget. Mert az tönkretenné, és én ezt tudom. Ha van gyermeked, szereted őt, és gyűlölnéd azt, aki drogot árul a gyereknek. Igaz? Egyszerűen így működik ez. Szereted az igazságot és gyűlölöd a hamisságot. Ez egy döntés, amit meg kell hoznunk. Szeretem az Urat.

Szeretjük az Urat. Ennek van eredménye az életemben. Mégpedig az, hogy gyűlölöm a hamisságot. Nagyon pontos eredménye van. Persze, utálom az ördögöt és bármit, ami az embereket a pokol felé, a reménytelenség felé irányítja. Ez hihetetlen az életünkben. Isten gyönyörködött Krisztusban, ezért mondja Ézs 42:1-ben: Akit a szívem kedvel. Azért, mert Jézus meghozta ezt a döntés.

Zsid 1:9-ben még egy dolgot mond Róla. Azt mondta: Isten felkente Őt az öröm olajával a társai fölé. Ugye, milyen gyönyörű ez? Szereted az igazságot, és akkor ennek eredménye van: az, hogy gyűlölöd a hamisságot. Aztán van örömöd.

Van örömöm. Ott bugyog ez a valami a szívemben. Valami, amit nem lehet igazán elmagyarázni. Nem igazán ésszerű. Örömöm van. Nem savanyú keresztény vagyok. Nem ecetbe merítettek bele, hanem olyan keresztény vagyok, akit a Szent Szellembe kereszteltek. Öröm van az életemben és kenet van az életemen. Miért? Mert döntéseket hozok: szeretem az Urat, és gyűlölöm azt, ami elmozdítana engem ettől.

Ézs 42:1 … Szellememet adtam ő belé … Tudjuk ezt Mát 3:16-ból. Ott volt a látható bizonyság. Keresztelő János bemerítette Krisztust. Amikor a vízből előjött, akkor János látta a Szent Szellemet leereszkedni Jézusra. Tudjuk, hogy betöltekezett a Szellemmel. Luk 4:18 „Az Úr Szelleme van Énrajtam és van egy misszióm. Van valami, amiért élhetek. Azért vagyok itt, hogy tegyek valamit.” Ezt Krisztus mondja.

Ez csodálatos, mert nekünk is megvan ugyanez. Ha hívő vagy Krisztusban, akkor terajtad is van pecsét a Szent Szellemtől, Eféz 1:13 és Eféz 4:30. Neked is megvan ugyanez, ez nem kérdés. A te döntésed, hogy támaszkodsz-e a Szent Szellemre vagy sem. Ha hittél Krisztusban, akkor a Szent Szellem benned él, és szeretne munkálkodni benned.

Ézs 42:2 Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.

Jézus szolgálata nem szenzációhajhászás volt. Nem volt médiaszemélyiség, sem sztár. Ő volt a legnagyszerűbb dolog, nem csak Júdeában, a legnagyszerűbb dolog, ami történhetett, de nem csak Júdeában. Nemcsak a Római Birodalomban, hanem az egész világon. Az egész Univerzumban. Isten emberré vált a mi kedvünkért, hogy megmentsen minket. Ez a legnagyobb dolog, ami történhetett, és megtörtént. Ez lenyűgöző.

Nem trombitált előtte senki, nem történt semmi nagy dolog. Ő csak járt. Egyszerű ács. Járt, tanított, beszélt. Egyszerű emberekkel beszélt. Nem a nagy, híres és hatalmas emberekkel, hanem azokkal beszélgetett, akinek szüksége volt, akik egyszerűek voltak. Akinek egyszerű szavaik voltak, egyszerű életük volt. Ha a példázataira nézel, egyszerű dolgokat használt. Például a halakról, a magról vagy a szőlőtőről szólt. Valami nagyon egyszerűről. Nem nagy metafizikát adott elő, hiszen nem értették volna meg. Ő ilyen volt, és ilyen ma is. Ő szereti ezt.

Szeret egyszerű módon beszélni hozzánk. Nem küszködik, és nem hallatja a szavát. Az egész életét így élte. Ő csodálatos volt ilyen módon is. Elképzelhető, hogy nem vagy prédikátor, és akkor mi van? Jézus sem volt médiaszemélyiség. Lehet, nem vagy sztár, de Ő sem volt az. Lehet, hogy a világ nem ismer túl jól téged. És akkor mi van?! Az Ő élete hihetetlen sokat megváltoztatott. A mi életünket is megváltoztatta. Ez terád is vonatkozik. Éled az életedet, egyszerű ember vagy, egy vagy két gyereked van, vagy egyedülálló vagy, dolgozol a munkahelyeden, fizetsz adót, megteszed, amit meg kell tenni, de az életedben nagy hatalom van a Szent Szellem miatt. Kifejezed Krisztust, és megváltoztatsz életeket és szíveket. Még anélkül, hogy a hangodat hallatnád. Nem használsz hatalmas szavakat, hanem egyszerűen csak beszélsz másokhoz, és ebben erő van.

Ézs 53:7 Krisztusról, a keresztről beszél. Jézus, amikor a kereszten volt, akkor nem mondta: ez “nem fair”. Mellesleg ez a kedvenc szavajárása az ördögnek: ez “nem fair”, ez nem sportszerű. Jézus nem mondta a kereszten, hogy “ez nem igazság!”. Pedig az igazán nem volt fair. Nem mondta ezt, hanem elviselte a terhet, a bűneink súlyát, és megfizette az árát.

Ez megtörténhet a gyülekezetben. Kölcsönadok pénzt valakinek, aztán ő elfelejti visszaadni a következő kétszáz évben. A gazember. 🙂 Mi történik? Nem jövök többé gyülekezetbe, mert problémám van vele. 1Kor 6:7 miért nem viseljük el inkább a rosszat? „Szándékosan csinálta! Ráadásul megtette másokkal is.” (Mellesleg, ha megtette másik tíz emberrel, akkor lehetséges, hogy az elöljárók kiteszik a gyülekezetből. Ez is lehet része a fenyítésnek, ami része a keresztény életnek. 1Kor 5, 2Kor 2 beszél erről, hogy egy időre lehetséges, hogy ki kell küldeni engem a gyülekezetből, mert meg kell bánnom valamit, meg kell térnem valamiből.) Miért lenne ez befolyással az Úrral való kapcsolatomra, vagy a Krisztus Testével való kapcsolatomra? „Megmondom, miért. Azért, mert ez nem fair.” Ez igaz. Nem fair, de a tanácsom az, hogy ne fordulj el a gyülekezettől emiatt! Mi azt mondjuk: ne tedd ezt a gyülekezetben. A gyülekezet nem az üzlet helye. Nem erről szól a közösség. Ha mégis megtetted, akkor viszont ismerd fel, hogy ez kicsiny dolog az Úrral való kapcsolatodhoz viszonyítva!

Vissza a témánkhoz. 🙂

Ézs 42:3 Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.

Ez nagyszerű. Nem fogja eltörni a gyertyabelet, valakit, aki gyenge. Nem töri meg azt az embert. Nem tesz rád olyan terhet, amit ne tudnál elviselni. A vallás olyan terhet ró rád, amit nem tudsz elviselni.

Mondhatjuk így. Ha valakinek van egy betegsége, akkor a vallás azt mondja: azért nem gyógyultál meg, mert nincs elég hited. Ez egy vallásos szellem. Imádkozunk-e az ő gyógyulásáért? Persze, hogy imádkozunk. Hiszünk a gyógyulásában? Hiszünk a csodákban? Újszövetségi gyülekezet vagyunk, naná hogy hiszünk. Teljesen nyilvánvaló, ám a vallás ezt teherré változtatja, és azt mondja: a te felelősséged most már, a te hibád, neked kell helyrehozni.

Istené a döntés joga, hogy Ő meggyógyítja vagy nem. Imádkozni fogok és bízom a testvéremben. Hiszem, hogy van hite, és ha Isten nem gyógyítja meg most, akkor folytatjuk az imádkozást, amíg Isten azt nem mondja: „Most már elég. Elég ebből, inkább megteszem amit kértek.” Az Úr nem tesz ilyen terheket ránk, hanem Ézs 61:1-ben egészen másképp bánik velünk:

Ézs 61:1 … mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket …

Azt mondja: a megtört szívűeket bekössem. Ez a mi Istenünk. Nem a vallásos. Nem az, aki azt mondja: „A mi tanunk így szól. Ez a húsz pont. Úgy kell viselkedned, ahogy ez leírja. Ha kicsit más vagy, akkor rossz hívő vagy. Akkor nagy bajban vagy. Amikor az ajtónál állok és mindenkivel kezet fogok, és te jössz, azt mondom, hogy mi a bajod, miért nem állsz helyre már?” Nem! Ez más.

Isten odajön hozzánk, Mát 11:28 Ő kiált: „Ha van valami súlyod, ha fáradt vagy, ha teher van rajtad, akkor gyere Hozzám! Gyere Hozzám és nyugalmat adok.” Ezt mondja Jézus nekünk. Ő ilyen. A megrepedt nádat nem töri el. Ő nem vallásos, hanem valóságos. Ő nem felszínes, hanem szerető. Ő nem általános, hanem személyes hozzánk. Miért? Zsid 5:1-2 ugyanúgy megkísértetett, ahogy mi is. Ugyanúgy elszenvedte a gyengeséget azért, hogy megértsen bennünket. Ugyanúgy elszenvedte, mint mi, tehát megért minket.

Ézs 42:4  Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.

Jézus ítéletet hozott. Mindenfajta ítéletet. Ha nem vagy hívő, ez most épp neked szól! Jézus eljött a Földre. Ján 9:39 És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, … „Úgy értettem azt mondtad, Jézus azért jött, hogy szeressen, és azért jött, hogy a vállunkról levegye a terhet, nem? Akkor most milyen ítéletről van szó? Miről van szó?”

Ján 9:39 … hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok legyenek. Miről van itt szó? A kijelentésről, leleplezésről, a szívünk leleplezéséről – az Ő ítélése az, hogy leleplezi, hogy hogyan gondolkodik valaki. Ez ítélet.  Isten azt mondja: megmutatom a szíved valóságát. Amikor Jézus közel került valakihez, akkor az illető szívének az indulatai nyilvánvalókká lettek. Lehet, hogy nagyon vallásosnak nézett ki, de hirtelen aztán meglátszott, hogy mennyi gyűlölet van benne. Ez az ember akár ölni is képes lenne, csak azért mert féltékeny a gonosz szíve miatt.

Vagy a másik helyzet – Jézus közel került valaki máshoz, aki gonosz volt – gonosztevő, a társadalom megítélése szerint számkivetett, valaki, aki tényleg bűnös ember, például tolvaj vagy adószedő –, és hirtelen lelpleződött a szívében, hogy mennyire éhezte az igazságot és igent mondott az Úrnak. Ez is ítélet volt. Az egyikről azt gondolnád, hogy sosem fogja meglátni Istent, mégis meglátta, a másik annyira kegyesnek, igaznak, vallásosnak és egyenesnek tűnik, és egyszercsak látod, hogy gyilkos harag van benne. Elképesztő.

Miért mondom ezt neked, ha nem vagy hívő? Emiatt:

Ján 3:18-19  Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.  Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.

Mit szeretsz jobban? Azokat a gonosz cselekedeteket, vagy azt, Aki megmenthetne a bűnből? Én azt mondanám, hogy válaszd az életet, válaszd Jézust, hisz’ ezért jött. Ézs 42-ben ott az ígéret. A törvényt igazán jeleníti meg, tehát előhozza, elvégzi a munkát, megmutatja a törvényt. Nem félmunkát végez. Ézsaiás erről beszélt, hogy egy elvégzett munkáról van szó, hogy egy nap ez az egész munka el lesz végezve. Ezt mondta Jézus Ján 19:30-ban: „Elvégeztetett. Elvégeztem a munkát. Immár igazzá tettem az összes ígéretet. Igazzá tettem mindezt.” Ézs 42:4 nem pislog, és meg nem reped. Nem történt meg ez Vele. Nem adta fel. Ez a hívőknek is szól.

A hívő végigélheti az egész életét úgy, hogy bízunk Benne. 2Kor 4:16 ezért nem veszítjük el a bátorságunkat. Miért? Mert megértjük, hogy az Ő terve nagyobb. Tudom, hogy Isten az én javamra fordítja. Bízom Benne ezért. Lehet, hogy háborgok, lehet, hogy kétségbe vagyok esve, lehet, hogy úgy érzem, szorongatnak, de nem veszítem el, mert van Ővele jövőm, bízom Benne és Ővele megyek előre. Ez nagyszerű.

Észrevetted? Ézsaiásból olvasunk Kr. e. VIII. századból.

Ézs 42:9 A régiek íme beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek.

Isten előre elmondta nekünk Kr.e. 800 évvel. Megtörtént. Úgy, ahogy Ézsaiás megprófétálta. Ez elképesztő. Jézusról olvasunk egy olyan könyvből, amit 800 évvel előtte írtak. Ez elképesztő, hihetetlen. Ilyet ember nem tud csinálni. Ez Isten műve, a bibliai prófécia. Csodálatos. Mi Isten célja ezzel?

Ézs 42:10-12  Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói.  Emeljék fel szavukat a puszta és annak városai, a faluk, amelyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak.  Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben.

Dicséret, dicsőség, a hangunk felemelése. Miről beszél ez? Örömről. Öröm. Ha ismered Krisztust, ha ismered Őt ilyen személyként, akkor ennek az eredménye öröm lesz az életedben. Ez Isten vágya. Ezért mondta nekik ezt. Előre elmondta nekik: „Nézzétek, jön a Messiás! Ő annyival jobb lesz, mint amit egyáltalán várnátok.” Ez nekünk is szól.

Azt mondja: „Nézzetek Jézusra! Íme, az Én Szolgám. Nézzetek Jézusra!” Ő annyival nagyszerűbb, mint amit el tudunk képzelni. Bízzunk Benne, higgyünk Benne, és éljünk ugyanabban a küldetésben, mint amiben Ő élt itt. Mert amikor a nagy küldetést elmondta, Ő azt adta tovább, amin már Ő rég munkálkodott. Így éljük az életünket és így ismerjük meg Őt! Ámen.

Kategória: Egyéb