Alkalmazd Isten Igéjét

2010 november 21. vasárnap  10:30

P. Jim

Azon gondolkozunk most, hogy milyen közel vagyunk a véghez.

Közeledik a karácsony. Milyen nagyszerű lehetőség ez arra, hogy megosszuk az emberekkel, mi is a karácsony igazi jelentése.

A lányaimnak elmeséltem az igazi karácsonyi történetet. Bármikor, amikor a Bibliáról beszélek nekik, nagyra nyílik a szemük. Meséltem nekik Ádámról, Éváról. Mindig mondják: mesélj még a Bibliából. A karácsonyi történetben vannak az angyalok, a bölcsek. Csodálatos történet. Azt szoktam mondani: ezt a történetet nem úgy kezdik, hogy egyszer volt, hol nem volt, mert valóban megtörtént történetről van szó.

Egy olyan világban élünk, ahol ez a történet a vége felé közeledik. Azt mondják: „Békesség, békesség!”, de nincs békesség. Létezik olyan ország, amely gyűlöli Izraelt, és nukleáris fegyvereket fejleszt. Ijesztő.

1Krón 12-ben Dávid végre egész Izrael királya lesz.

1Krón 12:16-17 16Jövének Dávidhoz a Benjámin és a Júda fiai közül is az erősségbe. 17És kiméne Dávid eléjük, és felelvén, monda nékik: Hogyha békesség okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz ti veletek; ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el: lássa meg a mi atyáink Istene és büntessen meg.

Azért jöttek, hogy Dávidot királlyá tegyék. Ha végigolvasnánk a verseket, akkor látjuk a sok katonát, akik azért jönnek, hogy a tiszteletüket fejezzék ki Dávidnak, a királyuknak. Különböző módon jellemzi őket: voltak, akik vitézek voltak a háborúban, minden fegyverhez értettek. Megértették az időket, és hogy mit kell Izraelnek tennie. A hadsereg vezetői voltak. Mindegyik csapatnak meg volt a maga fontossága.

1Krón 12:31 Manassénak félnemzetségéből pedig tizennyolcezer, kik névszerint kijelöltetének, hogy elmenjenek és Dávidot királlyá válasszák.

Manassé nagy csapatot küldött. Nem volt elég, hogy az emberek tagjai voltak a Manasséból küldött csapatnak; nem arról volt szó, hogy egymásra néztek és azt mondták: mi olyan sokan vagyunk, hogy királlyá tesszük Dávidot. Csak kérték, hogy legyen ott a nevük, mert egy nap, ha Dávid olvassa a listát, akkor láthatja, hogy „én magam jöttem, hogy királlyá tegyem”. Nem csak arról szólt ez, hogy Dávid Manassé királya, hanem „ő az én királyom”.

Jel 13-ban van egy másik lista.

Jel 13:8 Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Ez egy másik lista. Az én nevem ott van ezen a listán. Te sem szám vagy, hanem név szerint szerepelsz az élet könyvében, benne vagy a Bárány könyvében. Egy nap Jézus lesz a világ királya, de mi nem vártunk addig a napig. Már akkor, amikor a világrendszer démoni vezetés alatt van, mi úgy döntöttünk, hogy Jézus a királyunk. Név szerint. A világ próbálja fogni Isten dolgait. Próbálja eltorzítani a Karácsonyt és a Húsvétot, a két legfontosabb eseményt a kereszténység életében. Nincs már jelentésük igazán. Az egész csak a csokoládéról szól.

Mi azt mondjuk: nem! Jézus a mi Megváltónk. Ő az én Uram. Egy nap mindenki azt fogja mondani, hogy Jézus az Úr! Mi úgy döntöttünk, hogy nem várunk addig. Emiatt Isten tiszteletét fejezi ki irányunkban. Másként lát minket, és jutalmakat tartogat számunkra. Talán Vele fogunk uralkodni a királyságában. Kapunk egy különleges nevet. Lehet, hogy egy pillanatra az egész mennyet csendre intik, mert azt mondja a Biblia, hogy lesznek, akiket személyesen mutat be az angyaloknak.

Dávid emberei hatalmas katonák voltak.

A mi gyönyörűségünk az, hogy a világ világossága lehetünk. Mit írna rólunk a menny? Magyarországról 95.000 vagy 950.000, akik hajlandóak voltak ragyogni egy sötét világban. Megőrizték a bizonyságukat nehéz időkben is. Hálásak voltak, szüntelenül imádkoztak. Akiknek a szelídlelkűsége ismert volt mindenki előtt. „Keresztény vagyok, de a mai világban ez nem normális.” Hála Istennek!

 P. Barry

Ma reggel Isten szeretetéről szeretnék beszélni. Nehéz elválasztani Isten Igéjét a szeretetétől. Isten szeretete az Íráson keresztül lepleződik le. Még akkor is, amikor fegyelmez minket. Nem könnyű meglátni a szeretetet, ha éppen fegyelmezés alatt állsz. A szeretetnek időnként fegyelmeznie is kell.

Nem rég a házas konferencián beszélgettünk a fegyelmezésről. P. Drew sok dolgot hozott elő a Bibliából. Ezek nagyon kihívó szavak voltak. 🙂 Tudtad, hogy ha vesszővel vered meg a gyereked, nem fog meghalni? Ennek a kijelentésnek az elve először is az, hogyha az Ige által élünk, akkor remélhetőleg az életünket is az Ige határozza meg. Amikor fegyelmezünk, akkor azt egy szerető szívből tesszük, és közben telve vagyunk a Szellemmel. Ennek a fegyelmezésnek a gyümölcse az igazság békességes gyümölcse.

Az igazság gyümölcse a békesség. Érdekes, hogy Isten fegyelmez a szeretetében azért, hogy visszahozzon arra a helyre, ahol békességünk van a Vele való kapcsolatunkban. Néha, amikor Isten pont minket fegyelmez, akkor nem így látjuk. Néha azt mondjuk inkább: jaj, ez fáj. Mégis csodálatos ismerni Isten szívét. Isten szíve azt mondja nekünk: gyere vissza mindig. Isten annyira hosszútűrő.

Isten szeretetének a hosszútűrése abban is megmutatkozik, hogy hajlandó megtenni mindent annak érdekében, hogy visszahozzon minket a nyájba.

Mát 13-ban van a magvető példázata. Isten Igéje csodálatos. Tanácsot ad, kiigazít, világosságra hoz dolgokat. Erre gondolt Dávid, amikor azt mondta: vizsgálj meg engem Uram és kutass át. Azt akarta, hogy Isten Igéje a lelke mélyére hatoljon. Mindig úgy gondolok erre, hogy Dávidot felemeli a sarkánál fogva, megrázza, és ha van valami rejtett dolog nála, az kihullik. Bármi, amit összegyűjtött, és szépen elrejtett a rosszabb napokra.

Néha ilyenek vagyunk a szívünk csalárdságában. Vannak meggyőződéseink, de amikor senki nem figyel, akkor lazíthatok a meggyőződéseimben. „Kinek fog az fájni?” Dávid letekint a szomszéd háztetőre. Ezt mondja magában: kinek okoznék ezzel fájdalmat? Aztán elküldi a nő férjét a csatába, hogy megöljék. Amikor megtapasztalta az Úr fenyítését, megértette milyen fájdalmat okozhat.

Ha lazítunk az igei meggyőződéseinken, elfeledkezek az Isteni nézőpontról, ami az örökkévaló hatását is látja a dolgoknak. Isten Igéje élő és ható, élesebb, mint a kétélű kard, el tudja választani a velőt a csonttól. Meg tudja mutatni a szív indulatait. Ha hagyjuk, hogy ez megtörténjen, akkor Isten ezt a folyamatot használja, hogy felrázzon minket, és megszabadítson minket a szívünk tudatlan területeitől és a nem is olyan tudatlan területeitől. Azokról az elkerített helyekről, amiket csendben az ördögnek tartunk fel.

A Biblia azt mondja: ne adjatok helyet az ördögnek. Azt mondja, hogy nyisd meg a szíved Isten előtt, hagyd, hogy megismerjem minden területen, és megtisztítson az Ő irgalmával és kegyelmével, hogy később ne maradjon bennünk semmi, ami elárulhat. Ezért csodálatos a magvető példázata, mert arról szól, hogy az Ige magvát elvetik, és megmutatja, hogy mi a gyümölcse, ha nem vagyunk figyelmes hallgatók.

Mát 13:11-13 11… Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. 12Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van. 13Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.

A vezetőség órán Ezsdrásról volt szó. Ezsd 7-ben látjuk, hogy ő egy pap volt, aki Izrael népét képviselte. Egyike volt Izrael modern kori vezetőinek. A modern kor relatív fogalom, de Ábrahám és Ezsdrás között elég sok idő telt el. Ezsdrás idejében modernebb volt a dolog, mint Ábrahám idejében.

Ezsd 7:6. Volt valami Ezsdrásban, ami hatalmas tekintélyt adott az életének. Gondolkodtál-e már azon, hogy vannak emberek, akik amikor szólnak, cselekedetre mozdítanak minket? P. Matti, amikor megosztja velünk a szívét – nem úgy, hogy ezt csináld, és azt csináld azonnal, hanem az igazságot szólja szeretetben –, motiválja a szívem, hogy többet tudjak, megtapasztaljam azt az életet.

P. Graham beszélt erről nemrég, legyetek bölcsek az igazságban, és tudatlanok a hamissággal. Legyetek bölcsek, amikor a bölcsességről van szó, de legyetek tudatlanok, amikor a gonoszságról van szó. Ez csodálatos gondolat, mert a világ azt mondja: meg kell ismerned, mi minden van odakinn. „Hogyan léphetnél házasságra, ha előtte nem próbáltátok ki a szexuális életet? Hogyan ismered meg azt az embert?” A világnak megvannak a maga kreatív módozatai arra, hogyan igazolja a saját ösvényeit. Nem az a vágya, hogy egység legyen a házasságban.

Ján 10:10 a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az ördög tudja, hogy ha ráveszi az embereket, hogy egyek legyenek testben Isten rendjén, a házasságon kívül, akkor annak az eredményei sebek lesznek, és az igazi szeretet hiánya; és nehézségeket, földtől elrugaszkodott elvárásokat és szívfájdalmat okoz. A világ úgy adagolja, hogy ez a normális dolog. „Megőrültél, hogy nem ezt csinálod?”

Azt mondjuk: „Kutass engem, Uram! Ismerd meg minden utam! Mutasd, meg hol vagyok tudatlanságban! Mutass rá azokra a területekre, amit szándékosan a testem gyengeségei miatt különítettem el.”

P. Schaller mondta nemrég: érdekes, hogy az ördögnek nyílt útja lehet az otthonunkba, ha nem őrizzük a szívünket. Bekapcsoljuk a TV-t és ömlik be a világrendszer gondolkodása. Olyanok vagyunk mit egy víztároló, amibe valami ömlik be csöveken keresztül. Mi a forrása? Ám vannak kapuink: a szívünk, a szemünk, a fülünk.

Néha a füleink nem hallanak, és látván nem látunk, és nem értünk, szakértői leszünk a bűnnek, de az igazságban tudatlanok. Ez megvisel minket. Kifáradunk. Tompák lesznek a füleink a hallásra. A szíveink megkövérednek, és többé nem halljuk meg, amit Isten mondani akar nekünk. Istennek annyira fontos, hogy szóljon hozzánk minden nap. Fel akar ébreszteni és tanítani akar minket. Ésa 50 szerint értelmes szívet akar adni, és olyan nyelvet, ami képes beszélni alkalmas és kevésbé alkalmas időben. Ő az üdvösség ezüst nyelvét akarja nekünk adni, ami az igazságot szólja.

Azonban egy olyan világban élünk, ahol gonosz a rendszer. Az utolsó időket éljük. A támadás az, hogy tompák legyenek a füleink, hogy ne értsünk. Az igazság elesik az utcán, mert nem Isten gondolatait gyűjtjük össze, hanem a világ szemetét. Ez valóban történik. Hallunk valakit a pulpitusról, hogy gyere a gyülekezetbe. Vannak gyerekeid? Hozd el őket! – Nyílván értjük az egyensúlyt, ami ebben van.  – Gyertek! Legyetek itt, amikor csak tudtok! Mert istennek van üzenete. Vannak füleink a hallásra. A szívünknek fel kell kavarodnia. A lábaink hajlamosak a bajra, de van egy ösvényünk, amin szaladhatunk az igazsághoz. A világ gyűlöl minket, és mert a hústestem igazából a világot szereti.

1976 óta vagyok keresztény, 1000 és 1000 üzenetet hallottam azóta. Mindenféle életet megtapasztaltam. Viszont a hús testem még mindig nem szeret reggel gyülekezetbe jönni. Ez azért van, mert van hústestünk. Ne kárhoztasson ez.

Ha fáradt vagy, ne kárhoztasd magad! Róm 8:11 a Szellem, ugyanaz, aki Jézust feltámasztotta a halálból, képes megeleveníti a halandó testünket.

Gyakran gondolkodom azon, mi történne, ha P. Kende úgy döntene, hogy egy nap nincs kedve gyülekezetbe jönni. Lehet, P. Kende is érezte ezt így, de az ő meggyőződése az érzelmei felett állnak. Hála Istennek, hogy így van. Az igazságnak való engedelmességem azt jelenti, hogy az én sajgó hústestem jöhet a gyülekezetbe, és fejre lehet állítani, és megkaphatja az igazságot, és akkor az enyém lesz az igazság gyümölcse. Azt mondom: az Úr szólt hozzám.

Köszönöm az engedelmességed P. Kende! Köszönöm, hogy nem tartottad vissza a szellemi kiigazítás vesszejét, amit Isten rád bízott, mint a gyülekezetünk pásztorára.

P. Stevens prédikált egyszer egy olyan üzenetet, úgy éreztem smirglizi a szívem. Utána azt mondtam neki: köszönöm, hogy bántál velem azokon a területeknek. „Miről beszélsz? Én nem hozzád beszéltem.” Dehogynem. A célja nem az volt, hogy engem kiigazítson, hanem hogy az igazságot szólja.

Az igazság célja az, hogy megvilágosítsa azok szemét, akiknek van megértésük. Az Ige bejövetele hoz világosságot. A lélek sötét területein felragyog a világosság. Annyira hálás vagyok a pulpitusért. Hálás vagyok az órákért, amiket a pásztorok tanulmányozással töltenek, mielőtt pulpitushoz jönnének.

Az ördög azt szeretné, ha kritizálnék, és azon gondolkodnék, hogyan őrizzen meg a hústestem. Olyan jó, hogy azt tudom mondani egy üzenet után: „Köszönöm, Uram! A Te Igéd elbánt velem.  Megkíméltél engem a pusztulás útjától, mert szóltál egy olyan területtel kapcsolatban, amiről nem is tudtam, hogy ott van az életemben. Köszönöm, Uram, rendbe raktad a lelkemet.” Zsolt 57:8 kész az én szívem Uram és azt akarom, hogy az igazság legyen, ami irányít.

Ezsd 7:6 Ez az Ezsdrás feljöve Babilóniából, (ő, aki bölcs írástudó vala a Mózes törvényében, melyet az Úr, Izrael Istene adott vala) és megadá neki a király az Úrnak, az ő Istenének rajta nyugovó kegyelme szerint minden kérését.

Az írástudó szó azt jelenti, hogy valaki elmélkedik, figyelembe veszi, számba veszi a dolgokat, újragondolja. Ez a gyümölcse, ha Isten Igéje az életünkben van. Utazunk hazafelé, visszaemlékezhetünk egy kijelentésre az előző üzenetből, és a lelkünk azon gondolkozik. Ezzel megerősítjük magunkat az igazságban, ami megőriz minket a leleplezett gonoszságtól.

A számítógép vírust le lehet irtani, amikor rákerül a gépre, de jobb megvédeni tőle a számítógépet. Ha hagyjuk, hogy az Ige belénk oltott Ige legyen, immunissá teszi a lelkünket arra a bajra, ami ott vár a sarkon túl. Hagyjuk, hogy az igazság megvédje a lelkünket annak a lehetőségétől. Legyünk bölcs írástudók.

Ez nem olyasvalakiről szól, aki alig várja, hogy írhassa az Igét, hanem egy papról, aki a lelkében Isten Igéjét ismétli, gondolja át újra és újra. Egyfolytában az Igével foglalta el magát.

„Negyven napja böjtölsz, biztos éhes vagy.” – mondja az ördög. Az Úr azt mondja: „Meg van írva! Ne kísérts engem! Meg van írva! Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Ige által, ami Isten szájából származik.” (Mát 4:4) Ez nem arról szólt, hogy próbált abban a pillanatban valami vírusirtót letölteni. Hanem Isten Igéje – aki Jézus Krisztus maga – bánt el ezzel a kísértéssel. Ő az igaz szőlőtő és a mi a szőlővesszők. Mit jelent, hogy belénk oltják az Igét?

Floridában nőttem fel. Kemény dolog volt ott élni.

Az iskola körül mindenhol narancsfák. Birkózó edzés után muszáj volt kimennem és narancsot enni a fáról. Csak beleharaptam és kínoztattam, szörnyű volt. Voltak olyan fák, amiken különböző gyümölcsök voltak. Ez úgy lehetséges, hogy egy egészséges fa ágait beoltották egy másik fába. Annak a fának a részeként növekedett. A gyümölcse ámulatos volt. Volt ott egy egészséges beoltás.

Isten Igéje is ezt teszi velünk, gyökeret növeszt bennünk. Nem csak valami művi dolog, ami időnként segíthet rajtunk, hanem szó szerint részünkké lesz. Az ág többé nem egy mesterséges ág egy másik fáról, hanem Isten csodája által eggyé lesz a fával, és annak a gyümölcse a fa gyümölcse lesz.

Isten uralma bejöhet az életembe és beoltódhat oda. Igazából én vagyok az ág, aki Őbenne vagyok. Az Ő élete árad rajtam keresztül, és az Ő gyümölcse növekszik rajtam, és nagyon jó íze van mások számára. Ez viszont törődést igényel. Munkát ténylegesen, de nem a hústestben, hanem engedelmességet. Ott vagyok Istentiszteleten, hogy halljam az Igét. Hagyom, hogy az Igével foglaljam el magam.

Kol 3:16 hagyom, hogy az Ige gazdagon lakozzon bennem, hogy az irányítsa a lelkem. Mát 13-ban az ellenkezője történik. Vannak szemek, amik nem látnak, és fülek, amelyek nem hallanak. Megkövéredett szív, nem tudja befogadni az igazságot. Tompák leszünk a hallásra. Eljövünk az Istentiszteletre, de az jár a fejünkben, hogy mi lett a focimeccs eredménye. Ha a fülem nincs felkavarva arra, hogy halljon, ha a szívem nem kész elfogadni, akkor meghidegülök. Itt leszek, itt ülök, de a szívem sok ezer kilométerrel odébb lesz.

Én az Igével akarom elfoglalni magam. Azt akarom, hogy gazdagon lakozzon a szívemben. A hirdetője akarok lenni annak, amit hallottam. Bemegyek a titkos szobámba és elmélkedek az üzenetről. A béreabeliekhez hasonlóan megvizsgáljuk, amit hallottunk az üzenetből. Kijövünk és közösségünk van az asztalnál azzal kapcsolatban, amivel az ÚR szolgált felénk. Aztán megyünk, szolgálunk, beszélünk, elérünk másokat azáltal az Ige által, ami gazdagon lakozik bennünk.

Ezsd 7:6 Ez az Ezsdrás feljöve Babilóniából, (ő, aki bölcs írástudó vala a Mózes törvényében, melyet az Úr, Izrael Istene adott vala) és megadá neki a király az Úrnak, az ő Istenének rajta nyugovó kegyelme szerint minden kérését.

Ezsdrás definíciókat kapott. Hatalmas tekintélye volt, ami abból fakadt, hogy elmélkedett az Úr törvényéről. Nem félünk a tekintélytől, hanem az Úr igazságában szólunk tekintéllyel. Isten iderakott minket a földre, és alá vagyunk vetve az emberi tekintélynek, de annak a gonosz szándékai nincsenek ránk hatással, mert minket egy magasabb tekintély irányít. Annak a tekintélynek tekintélye van az emberek között is.

Ezsd 7:10 Mert Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izráelben a rendeléseket és ítéleteket.

Nézzük az üzenet gyakorlati alkalmazását. Keressük az ÚR törvényét. Olyan helyre kerülünk, ahol hallhatjuk az igazságot. „Ott akarok lenni az Istentiszteleten, mert fogok valamit hallani Isten trónjáról, és nem akarok lemaradni.” Képzeld el, ha minden sátáni támadást le tudnánk hámozni. Egy keményen végigdolgozott nap után is személyesen bátorítanod kell magad: „Ott a szabadság tökéletes törvényéről szólnak majd, amire szüksége van a lelkemnek, ami szellemileg immunissá tesz az ördög támadásaival szemben. Védelmet ad a szívemnek, az ördög nem tud bejutni, és nem tudja elérni, hogy a szívem meghidegüljön.”

Ezsdrás kereste az Úr törvényét. Ám nem csak kereste, hanem cselekedte is. Hit által alkalmazta. Zsid 4:2 hirdettetett nekik az evangélium, mint nekünk is, de nem volt hasznukra, mert nem keverték hittel azt, amit hallottak.

Hitet keverünk ahhoz, amit hallunk. Isten azt mondja, hogy csodálatos vagyok. „Nem igazán érzem!” Isten azt kérdezi: mikor oldották meg az érzéseid a dolgot? Isten Igéje élő és ható. Bízz az Úrban teljes szívedből! Remélem, az érzelmeid nem akadályoznak meg ebben. Az érzelmeink hazudnak, elárulnak minket. Isten azt mondja: Nálam van az Igazság és az Ige bejövetele.

Mi a bölcsesség? Az Írás 222-ször említi. A bölcsesség az ismeret alkalmazása. Az ismeret hit által jön, a hit hallás által, Isten Igéjének a hallása által Róma 10:17 szerint. Jak 1:22 ne csak hallgatói legyetek az Igének, hanem megtartói is.

Ezsdrás Izrael tanítója volt. Tanította a rendeléseket és ítéleteket. A világ ma a kényelmet keresi. Régebben, ha kukoricát akartál pattogtatni, akkor kellett egy serpenyő, olajat önteni bele, aztán a kukoricát, és közben mozgatni kellett a serpenyőt. Ha nem mozgattad elég jól, akkor leégett. 10 percig is eltartott, míg elkészült. Ma a zacskót bedobjuk a mikroba, és kész.

Ma azt akarjuk, hogy mindennek rögtön meglegyen az eredménye. Olvastam magyarok által írt e-mail-eket magyarul, és lefordítattam a Google-lal, és teljesen mást fordított, mint amire a levél írója gondolt. 🙂 Élvezem. Van, hogy kapok egy komoly e-mailt, de a fordítása vígjátékba illő. Nem találok tolmácsot, azonnal akarom.

Mi köze ennek az üzenethez?

A gyülekezet ma. Isten vezet minket. Ő használ embereket, akik nem hallás nélkül tanítanak, nem cselekedetek nélkül tanítanak, és nem anélkül cselekszenek, hogy az Ige gazdagon lakozna a szívükben. Így nincsenek híján a tekintélynek, mert átadták magukat az Igének. Amikor tanulmányozzák az Igét, akkor azt kimerülésig teszik. Amikor tanítják az Igét, az nem megszokott dolog, hanem az üzenet olyan emberen keresztül jön, aki tanulmányozta az Írást, hogy Isten előtt megállhasson. Isten munkatársa, akinek nem kell megszégyenülnie, mert az Ő beszédei gazdagon lakoznak benne. A gyümölcse drága és a megelőző hatása csodálatos. Ez az élet dicsőséges. Nem vetem meg, ha kiigazít, mert tudom, hogy a szándéka az, hogy visszavonjon engem az Istennel való közösségbe, ahol árad a manna. Ez az élet örömteli és az enyém. Ámen.

Kategória: Egyéb