Akarom látni Jézust & Ahogy Jézus egyszerűsíti az életet

2014 szeptember 21. vasárnap  18:00

P. Rick Knight

Ján 12. nagyon fontos fejezet a Bibliában, mert itt megy be Jézus Jeruzsálembe Páskakor, és nagy ünneplés van.

Ján 12:20 Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen.

Ezek görög prozeliták voltak. Olyan görögök, akik hittek Istenben, úgyhogy beengedték őket az ünneplésre.

Ján 12:21 Ezek a galileai Bétsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt: Uram, látni akarjuk Jézust.

Csodálatos szavak! „Uram, látni akarjuk Jézust.” Fülöp nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel valójában. Mert ezek görögök voltak, és Jézus szolgálata a zsidókhoz szólt. Úgyhogy azt mondta: Hadd beszéljek Andrással ennek az ügynek a kapcsán. Elment Andráshoz, és megbeszélte vele, hogy mi is történt, aztán elkísérték a görögöket Jézushoz. Ő valami nagyon érdekeset mondott. Ezeket a szavakat újból és újból halljuk a történelem során.

Ján 12:23 Jézus pedig így felelt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia.

El tudod képzelni, mi történt itt? A görögök nagyon sokat hallottak Jézusról, és akarták hallani, mit mond Ő személyesen. Sok történetet hallottak Róla, és azt is, hogy nagyszerű Mester. Úgyhogy Fülöp és András elkísérte őket Jézushoz, és Ő ezt mondta nekik: Túl késő! Ez elképesztő! Ám nem csak ennyit mondott, hanem azt is mondta nekik: Ha egy ideig Jeruzsálemben időztök, akkor látni fogtok Engem felemeltetni. Fogalmuk sem volt, hogy miről beszél Jézus. Persze arról beszélt, hogyan fog meghalni.

Ján 12:32 Én pedig, ha fölemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.

Elmondja a görögnek egy üzenetben: „Én fel leszek emelve, és mindenkit Magamhoz vonok. Nem úgy fogtok látni Engem, mint ahogy gondoltátok, hogy látni fogtok. Megtörten, sírva és haldokolva fogtok látni Engem.” Valahogy ez a kép a világon a legesleggyönyörűbb képpé válik. Ez egy ijesztő kép, amit Isten megfordít, és gyönyörű történetté formál, az ember megváltásának történetévé.

Amint a minap olvastam ezt a történetet, arra gondoltam, amikor az utcán vagyunk és megosztjuk a hitünket az emberekkel. Ahogy ők hallgatnak bennünket, miközben mi az evangéliumról beszélünk, nekik eljött az óra. Eljött az órája annak, hogy az Emberfia megdicsőüljön az ő életükben. „Itt ez a te időd!” Ezzel a bizodalommal megyünk, amikor lelket nyerünk. „Ez a te időd. Gyere! Gyere Jézushoz, mert Neki megvan mindene számodra.” – ez gyönyörű gondolat.

P. Kende

Valaki egyszer azt mondta: nincsenek sztárok a gyülekezetben. Ezzel egyetértünk, de 1Pét 5:3 példáink vannak. Vannak példaképei a nyájnak. Hála Istennek mindenki munkájáért, szolgálatáért a gyülekezetben!

1Kor 14:25 és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, hirdetve, hogy bizonnyal Isten lakik köztetek.

Így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek. Régen volt egy dal, ami így hangzott: Egyszerű élet ez az élet számomra… Értem ezt, mert van elég komplikáció a világunkban. Bárhova nézel, főleg a mi kis hazánkban, nem tudjuk, hogyan tartsuk vissza magunkat a szabályozástól. Ha világosan le van írva a szabály, akkor nem számít, hogy betartható-e, akkor elégedettek vagyunk vele. Amikor Krisztus bejött az életünkbe, akkor ez volt a vágyunk: Az életem legyen egyszerűbb Ővele.

Jézushoz jöttem, és aztán megesik, hogy úgy érzem, az életem bonyolultabb lett. Olyan érzésem van, hogy bonyolultabb lett az életem. Néha meglehet ez az érzésünk. Az a kérdés: „Nincs ebben valami ellentmondás? Nem egyszerűbbé kellett volna válnia? Tényleg! Ha Isten az, Akinek mondja Magát, ha Ő a Teremtő, és ha tényleg szeret engem, akkor nem egyszerűbbé kellett volna válnia az életemnek, amikor megtértem?” Az egyszerű válasz az, hogy igen. Mégis hadd fejtsem ki egy kicsit.

Van itt egy nagyon egyszerű elv. Jézus Magáról azt mondja: Én vagyok a világ világossága, Ján 8:12. Ha Ő a világ világossága, akkor érdekes a helyzet. Mert énbennem, a lelkemben vannak sötét sarkok. Amikor eljön Jézus, és jön a világosság, akkor lehet, hogy azokban a sötét sarkokban ijesztő dolgokat fedezek fel. Bejön, aztán tesz ott valamit, megmutatja nekem, engem pedig kitör a nyavalya attól, hogy mi van ott. Meg vagyok rémülve: „Te jó ég! Mi van a szívemben?”

Isten rámutat valamire, és megijedek tőle. Ján 1:5-ben azt olvassuk, hogy a sötétség nem fogadta be a világosságot. Képtelen, ellene áll, nem tetszik neki, nem szereti. Nyilván. Lehet, hogy minél nagyobb a világosság, annál nagyobb az ellenállás a szutykos, gonosz kis szívemben, a régi bűnös természetemben. Lehet, hogy annál nagyobb az ellenállás. Egy értelemben úgy tűnik, hogy bonyolultabb lett az életem.

Miért? Azért, amit olvastunk 1Kor 14:25-ben. Hallom az üzenetet. Addig lehet, hogy gyanítottam, hogy valami nincs teljesen rendben a szívemben, és az üzenetben Isten a hatalmas ujjával rámutat: „Odanézz! Azt nézd meg!” „Ó, Uram! Nem is akarom látni! Nem akarok szembenézni ezzel. Miért teszed az életem bonyolultabbá?” Pedig nem szövevényesebbé teszi az életem, hanem világosabban megmutatja azt, hogy mi a helyzet.

Miért mutatja meg azt, hogy mi van a szívemben? Azért, hogy tudhassam, mennyire szükségem van Őrá, tudhassam, mennyire elveszett vagyok Nélküle, tudhassam, hogy ha a saját utamat járom, akkor benézek, és azt mondom: „Nem akarom a saját utam járni. Te jó ég! Nem tudjátok, mi van odabenn. Senkinek nem mondom el! Benéztem, és majdnem szívrohamot kaptam.” Mózes bedugta a kezét, kihúzta, és leprás volt. „Ez van a szívemben. Ekkora problémáim vannak.”

Jézus nem tette bonyolultabbá az életem, csak világosabbá tette az elválasztó vonalat. Ha nem vagy hívő, akkor gyere Jézushoz. Azt mondjuk neked: gyere Jézushoz! Úgy, ahogy vagy. Nem hazudunk neked ezzel. Nem kell megváltoznod, hogy Jézushoz gyere. Nem kell elkötelezned magad a változásra, hogy Jézushoz gyere. Ugyanakkor nem is akarunk hazudni, Jézus meg fog mutatni neked dolgokat, amikben majd változnod kell. Viszont az személyes dolog lesz közted és Jézus között. Ami nem tartozik ránk, hanem rád és Őrá. 1Kor 4:5 minden ember maga fog állni Isten előtt, és magának lesz ítélete Isten előtt. Énnekem nem kell ott lennem, ez nem az én dolgom. Ez közted és Jézus között van. Erről beszélünk.

Észrevetted? Amikor jössz, az emberek az ajtónál állnak – ők a növekedést mérő testvérek –, és azt kérdezik: „Mennyit szolgáltál ma? Ezen a héten? Hány bibliaverset olvastál? Hányat tudsz kívülről?” Az egyiknek pipa, a másiknak: Még mindig nincs előléptetés, sajnálom. A következőnek: Átlagos keresztény vagy, sajnálom… Észrevetted, hogy ezek az emberek nem állnak az ajtónál? Nincs senki megbízva ezzel a gyülekezetben!

Ha valaki kezdené felmérni a szellemi növekedésedet, akkor csak mondd azt neki: „Melyik pásztor bízott meg ezzel? Melyik elöljáró bízott meg ezzel? Most hallottam az üzenetben, hogy ilyen nincs nálunk.” Tényleg nincs. Miért? Azért, mert hiszem, hogy Isten lényegesen nagyobb az én mércéimnél, és hiszem, hogy az Ő kapcsolata veled sokkal nagyobb, mintsem hogy én belepancsoljak. Én nem fogok ebbe belepiszkálni a piszkos kezeimmel. Ez nem az én dolgom. Ez túl nagy dolog. Szent dolog!

Persze, bátorítunk, kihívunk és prédikálunk, és azt mondjuk: „Figyelj! Járj az igazságban. Legyen Bibliád, legyen imád, legyen szolgálatod, legyen elkötelezettséged.” Miért? Mert szükséged van rá, a gyülekezetre, a Bibliádra, a közösségre, a szolgálatra. Ha tizenéves vagy, akkor szükséged van erre azért, hogy megtanuld, és felépülj abban, hogy ki vagy és mi az értéked.

Ha fiatal felnőtt vagy, akkor szükséged van erre azért, hogy a megfelelő irányba állj az életedben. Ha középkorú vagy, dolgozol keményen, akkor szükséged van a Bibliádra, a gyülekezetedre, a testvéreid bizonyságára. Azért, hogy a fókuszod megmaradjon függetlenül attól, hogy mennyi minden próbál letéríteni az útról.  Ha ennél idősebb vagy, akkor szükséged van rá, hogy legyen kapcsolatod, és felfrissülj az igazságban. Ezt elmondjuk: szükséged van rá. Kihívunk, és azt mondjuk: vedd komolyan! Szükséged van rá az életedben. Ez része a gyülekezetnek, ez a szolgálatunk.

Nem fogunk azonban belepiszkálni az életedbe, mert neked szent kapcsolatod van Istennel. Vedd komolyan, járj benne szeretettel és élettel, valósággal. Miért mondom ezt el? Azért, mert azt akarom, hogy értsd, beszélünk így, kihívunk, azt mondjuk: vegyük komolyan, szolgáljunk, éljünk a látással, hogy megtanuljuk, hol van a helyünk. Az előző üzenet erről szólt. (2014.09.21. P. Kende: Hol van a helyem, és hol nincs?)

Ugyanakkor ez nem egy piszkos kis játék. Ez nem emberi mértékrendszer, hanem bátorítás, és te Isten előtt állsz. Tudd, hogy ez így van! Mindannyian egyénileg felelősek vagyunk az életünkkel az Úr előtt! Erről szólt az egész reformáció, nem? Nekünk megvan ez a kapcsolatunk. Ez azt jelenti, hogy nem mi irányítjuk a te életedet.

A pásztorok dolga nem az, hogy uralkodjanak az életeden, hogy irányítsanak téged, hogy mindig megmondják, mi a jó. Nem ez a részük. Miért? Azért, mert van jobb út ennél, és ez az, hogy a Szent Szellem vezet téged, és olvasod a Bibliádban az igazságot, és aztán jársz abban. Aztán nagyszerű közel lenni a pásztorokhoz, mert segíthetnek, és tanácsot adhatnak. Ismerd őket, keresd őket. Erre van szükséged.

Hadd használjak egy másik képet. A lakásunk egy része az „őskáosz állapotában leledzik”. Ez azért van, mert át kell szerveznünk a dolgainkat, hogy mit hol tárolunk el. Tudod, mi kell ahhoz, hogy átrendezzük a dolgokat? Az egész házat zűrzavarrá kell tennünk először, mert mindent ki kell pakolni, mindent át kell nézni, van, amit ki kell dobálni, van, amit félre kell tenni. Máshova kerülnek dolgok. Ezért vesszük rá magunkat olyan nehezen, mert tudjuk, hogy hosszabb ideig botladozni fogunk a rumliban.

Úgyhogy ez az a kép, amiről beszélek: az a reményünk, hogy egy részleges rendből eljutunk egy jobb fajta rendbe. Közben viszont nagy zűrzavar van. Ez az, ami történik velünk. Azt kérdezzük: Uram, nem egyszerűbbé kellett volna tenni az életünket? Ő azt feleli: „Azt csinálom. Csak most még éppen az átrendezés állapotában leledzel. Ez a helyzet.”

Krisztus azt mondja nekünk:

– Figyelj! Tartok veled valahova.

– Biztos, hogy erre kell menni, Uram?

– Igen, de tartunk valahová.

Péld 4:18 az igaznak az útja elvezet a teljes délig. Egyre világosabb és világosabb, és elvezet a teljes délig. Ez a cél, ez az irány. Ez az, ahova Jézus visz. Egy nap 1Ján 3:2 ott leszünk. Addig viszont nincs minden rendben. Időről időre Isten azt mondja nekem: „Nézd csak! Gyere, nézd meg Velem! Nézd csak meg ezt a helyet a lelkedben, ezt a helyet az életedben.” Aztán a „sarokban felkapcsolja a lámpát”, és megriadok.  Rámutat valamire, és azt kérdezem: „Te jó ég! Ez végig ott volt?” Azt mondja: „Igen, végig ott volt. Itt az idő, hogy elbánjunk vele.”

Úgyhogy nem szeretjük ezt annyira, és elkövethetünk egy nagy hibát. Erre szeretnélek figyelmeztetni. Ezzel kapcsolatban szeretnélek inteni. Mivel nem tetszik az a zűrzavar, amit Isten csinált, azért kezded egyszerűsíteni a dolgokat a saját „nagy” bölcsességeddel. A szinte semmi bölcsességgel nekiállsz egyszerűsíteni a dolgokat. Ez nagyon veszélyes, mert ez lenne a túlegyszerűsítés. Ján 9-ben van egy példánk erre:

Ján 9:1-2 Ahogy továbbment, látott egy születésétől fogva vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?

Azt mondják: „Valakinek hibáznia kellett!” Az USA-ban csinálják ezt: Ha bármi történik velem, akkor valakit beperelek. „Ha leöntöm magam forró itallal egy büfében, akkor beperelem a tulajdonost, és nyerek!” Valaki nyert egyszer ezzel. 🙁 „Ha valami rossz történik velem, akkor az valakinek a hibája. Ez nyilvánvaló, nem?”

„Miért van ennyi baj az életedben? Ennyire bűnös vagy? Mi baj van veled?” Nehogy azt hidd, hogy nem csináljuk! Mindannyian csináljuk ezt. Ez ostobaság, túlegyszerűsítés. Mi a hiba? Azt mondja Jézus: „Ez azért történt, hogy Isten munkája nyilvánvaló legyen. Ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen, Én vagyok a Messiás, Én vagyok az, Akit Isten elküldött.” Ezért történt.

Mit hagytak ki a tanítványok a képből? Mit hagytak ki a farizeusok, és az összes többi törvénykező népség? Isten akaratát. „Az nem annyira fontos! Ha azt elmulasztom, nem mulasztok sokat, ugye?” Nem! Akkor mindent elmulasztasz! Ez a túlegyszerűsítés csapdája, hogy leegyszerűsítem a dolgot, és akkor értem.

Az egyik srácnak kibicsaklott a bokája. „Biztos bűn van az életedben. Van valami rejtett titkos bűn az életedben.” (Biztos, mert kinek nincs?) Ez beteges, ostoba gondolkodás! Jób 4-ben az egyik barátja azt mondja Jóbnak: „Te is tudod, hogy megy ez! Ki veszik el úgy, hogy ártatlan lenne? Jób! Nyilvánvaló, hogy mi történt. Csak valld meg a bűnödet!” Egész Jób könyve erről szól, hogy a nyavalyás tanácsadók nem tudnak semmit. Túlegyszerűsítik a dolgot, és ostobák. Nem látják a lényeget.

Mit mulasztanak el? A szellemi háborúságot. Nem látják a szellemi háborúságot, hogy ez az egész azért történik. Megtörténhet, hogy benne vagy Isten akaratában, nehéz, és azt mondod: „Nem lehet ilyen nehéz Isten akarata! Úgyhogy hagyjuk ezt. Elválok a feleségemtől, mert nem lehet ilyen nehéz Isten akarata.” Viszont lehet, hogy csak szellemi háborúság az egész. Az biztos, hogy nem Isten akarata, hogy elválj a házastársadtól!

Aztán ez történik: Egyszerűsítsünk! Van egy nagy mozgalom a kereszténységben, ahol valóban az történik, amit a növekedéssel kapcsolatban mondtam. Gyakorlatilag mérik és pontozzák. Vannak programok: 1-es program, 2-es program, 3-as program… „Még egy lépcső, még egy lépcső… aztán méltó vagy erre és erre.”

Miről szól ez? „Majd én megmondom neked, hol tartasz a hitben. Nehogy azt hidd, tudod, hol vagy! Én vagyok a pásztor, majd én megmondom neked, hol tartasz a hitedben. Aztán megmondom, mi a következő lépés. Te miről beszélsz? Ha én nem látom a gyümölcsöt az életedben, akkor ott nincs is gyümölcs. Én megmondtam, ez van! Ez így megy, én vagyok a pásztor.” Nem! Nem az van, amit én, mint pásztor előírok!

Mi a hiba ezzel? Az, hogy figyelmen kívül hagynám, hogy mindenkinek személyes járása van Istennel, és kihagynám Istennek a személyes törődését és szeretetét. Ezt az egészet kihagynám! Eféz 2:10 mindenkinek személyesen előkészített jó cselekedeteket. Gondolj bele, holnap hétfő lesz. Keseregsz ezen? Holnapra Isten előkészített jó cselekedeteket neked személyesen az Ő szeretetéből. Mennyire jó ez! Lehet, hogy én előkészíthettem neked egy munkafüzetet, amit ki lehet tölteni, és meg kell csinálni, de az nem lenne ugyanaz. Hidd el! 🙂 Ez fontos nekünk.

Nem az van: Én hozom a döntéseket, te pedig engedelmeskedsz! Mit csinálna ez a hívőkkel? Ez az, amit mondtunk – 1Kor 4:5 –, hogy akkor nem lenne egyéni felelősséged. Teneked van egyéni felelősséged. Te Isten előtt állsz. Gal 4:31-ben azt olvassuk: felnőtt fiú vagy Isten előtt. Isten előtt jogod van járni és élni, és Ő megadja ezt neked.

Van egy ilyen mozgalom: Valld meg és a tiéd. „Ha megvallod, akkor a tiéd!” Kipróbáltad már az álomautóddal, hátha bejön? 🙂 Nem hiszünk ebben, de azért van, aki titokban kipróbálta. Mi a gond ezzel? Az, hogy nincs alázat. Hol van a mindenható Isten ebben a képben? „Megmutatom, hol van. Itt vagyok. Én vagyok az. Én megvallottam, és lám, az enyém. Az a lány az én feleségem, mert én úgy gondolom.” Hol van a mindenható Isten? „Hát itt van, én vagyok!” Hol van az alázat? „Mindenki más legyen alázatos, és csinálja azt, amit mondok. Ott van az alázat.” Nem! Ez túlegyszerűsítés. Ez ostobaság.

Nagyon sok ilyen rendszer van. „Imádkozd ki az áldást!” Imádkozunk, persze. Imádkozunk áldásért, de nem úgy, hogy addig imádkozom áldásért, amíg elérem a szintet. „Elég, megtelt. Fizettél érte eleget. Jön az áldásod.” Mit rontanék el ilyenkor? Azt, hogy elfelejtem, hogy ez egy kapcsolat. Isten nem egy automata. Nem így működik.

Nagyon sok ilyen van, ahogy próbáljuk túlegyszerűsíteni a dolgokat a mi bölcsességünk szerint. „Merítkezz be, és az életed könnyebb lesz!” Én nem olvastam ezt a Bibliában. Azt olvastam, hogy merítkezz be, de azt nem olvastam, hogy könnyebb lesz ettől az életem. „Adj a felajánlásba, és akkor gazdag leszel.” Nem tudok erről sem.

Még egy. Valaki adott nekem egy könyvet a böjtről, ami nagyon népszerű. Akkora ostobaságok vannak benne! Például, úgy írja le Ádám és Éva bűnét, mintha az lett volna a baj, hogy ettek. Az író teljesen össze van zavarodva, a könyve mégis népszerű?! Nem ajánlom. Mi a hiba abban a könyvben? „Böjtölj! Akkor meg fog történni.”

Persze, böjtölünk, imádkozunk. Viszont van egy bizonytalansági tényező. Van benne, ami nem világos, amit nem tudunk. Nem tudhatjuk, mert Isten Személy, és a kegyelem az nem cselekedetekből van, Róm 11:6. Eféz 1:3 az áldást nekünk adta már az Úr. Minden szellemi áldással megáldott minket. Ez a miénk.

Sok hasonló példát tudnék mondani, ami butaság, de nagyon logikusnak tűnik nekünk, és ezzel túlegyszerűsítünk, kényelmessé tesszük, és azt mondjuk: „Így működik! Ki lehet hagyni Istent a képből. Csak csináljuk így, majd mi összerakjuk.” Nem ez az elhívásunk.

Hadd mondjak még egyet! Amikor azt mondanánk: a Szent Szellem megléte egy hívő életében egyetlenegy ajándék által nyilvánvaló. „Ha nyelveken szólsz, megvan a Szent Szellem, ha nem szólsz nyelveken, nincs meg a Szent Szellem.” Nem gondolod, hogy ez túlegyszerűsítés? Úgy értem, mi van a növekedéssel? Mi van az érettséggel? Mi van a többi ajándékkal? Azt hiszem, hogy sok drága hívő elhiszi ezt, és aztán úgy éli az életét: nem kell érettség felé tartanom, mert megvan ez az ajándékom.

Ezzel van némi probléma, mert ez az egy ajándék nem fogja megválaszolni az életem minden gondját. Nálunk is lehetne ez. Úgy értem, valakinek van egy ajándéka, ami nyilvános, például énekel vagy prédikál, úgyhogy azt mondhatná: Nem kell érettség felé menni, nem kell növekednem! Légy óvatos ezzel, mert túl tudod egyszerűsíteni a dolgot.

Igazán csak azt akartam mondani, hogy csodálatos kapcsolatra vagyunk elhívva Krisztussal, az Atyával és a Szent Szellemmel. Ez a kapcsolat tele van rejtéllyel – 5Móz 29:29 –, ami nem rossz! Olyanok vagyunk az Istennel járásban, mint gyerekek a hullámvasúton. A gyereknek nem kell értenie a centripetális erőt, ami benntartja őt akkor is, amikor fejjel lefelé van. Nem kell ezt értenie, attól még tudja élvezni. Mi is így vagyunk.

Nem kell mindent értenem. Időnként az Istennel járásomban csak ki kell mondanom: „Rendben, ezt nem értem. Nem tudom megmagyarázni, nem tudom értelmezni, de ez nem jelenti azt, hogy eldobom az agyam.” Nem jelenti azt, hogy nem élvezem, nem jelenti, hogy nem kérdezek. Ezt nem jelenti. Hanem csak azt jelenti, hogy tiszteletem van és tudok várni a válaszra.

Van tisztelet bennem, és van türelem. Azt mondom: „Uram, most ez zűrzavarnak tűnik, de tudom, hogy tartunk valahová. Tudom, hogy a teljes dél felé tartunk.” Itt a kérdés: akkor egyszerűbbé tette-e Jézus az életemet? A válasz az, hogy igen, egyszerűbbé tette. Igen, egyszerűbbé teszi. Tett csodákat, vannak, akiket megszabadított alkoholtól, drogtól, szerencsejátéktól egy csoda által, és egyszerűbbé tette az életünket. Ugyanakkor folyamatosan egyszerűbbé teszi az életünket. Hogyan? Úgy, hogy megtanít minket arra, hogy kik vagyunk.

Nap mint nap megerősít minket abban, amik vagyunk, 1Kor 15:10. Nap mint nap tanítja nekem az igazságot a belsőmben, Zsolt 51:7 (9) és a 18. zsoltárban. Aztán növekedést ad hozzám nap mint nap, ahogy Vele járok, Ef 2:10. Kol 1:10 járok azokban, amiket elkészített nekem, és ez a csoda. Péternek azt mondta Jézus Ján 21-ben: ne törődj vele, csak kövess Engem. „Neked nem kell ezt tudnod, csak kövess Engem!”, Ján 21:22.

„Csak kövess Engem!” Ilyenek vagyunk mi is. Csak járunk egy rejtélyben. Nem értünk mindent, nem tudunk mindent. Szeretnénk, de nincs meg még. Ez azonban nem annyira érdekes. Az érdekes az, hogy csodálatos kapcsolatban járhatok Istennel. Ámen.

Mennyei Atyánk! Hozzád jövünk a Te Fiad nevében, és kérünk, hogy írd ezt a szívünkbe, hogy ne egyszerűsítsük túl a dolgokat, és ne bonyolítsuk túl a dolgokat, hanem megragadjunk Téged és a Te szeretetedet, és merjünk bízni, és várni. Köszönjük, Urunk!

Ha még nem ismered Jézust, gyere Jézushoz. Hozz egy döntést Őmellette még a mai nap! Mondd azt Neki: Szükségem van Rád Jézus, vágyom Rád, akarlak Téged, gyere be az életembe! Ő tényleg be fog jönni, tényleg mindent meg fog változtatni, és nagyszerű úton járhatsz Vele. Ehhez viszont döntened kell! Szólítsd meg Istent, és mondd azt Neki egyenesen a szívedben: „Jézus! Kérlek Téged, gyere az életembe, változtass meg mindent, adj nekem új szívet, új gondolkodást, új kezdetet, új életet. Jézus, Rád bízom magam. Hiszek Benned, ments meg engem. Adj nekem új életet!”

Ha életedben először imádkoztál így, akkor írj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled!

Kategória: Egyéb