Ahol két tenger találkozik – konfliktus a hívő életben

2009 november 22. vasárnap  10:30

P. Bendegúz

Mát  7:7-8  Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.  8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetônek megnyittatik.

Ezek a versek annyira egyszerűek. De amilyen egyszerűek olyan mélyek. Gyakran, amikor Isten megérinti a szívem egy verssel megkérdem magamtól, mi lenne, ha a Isten nem adta volna az egész Bibliát csak ezt az egy verset. Akkor ezt olvasnám, és szívnám mélyen a szívembe. Ezeken a verseken is éveket lehetne gondolkodni, mert Isten kijelenti magát bennük.

Kérjetek és adatik. Van szükség az életedben? Kérj és adatik. Vagy egy látásod valamire? Kérj és adatik. Keressetek és találtok. Szeretnéd megismerni Istent? Keress és találni fogsz. Szeretnéd még jobban megismerni? Keress és találni fogsz. Itt van előtted ez a lehetőség. Keress és találni fogsz. Zörgess és megnyittatik nektek. Szeretnél valahova eljutni? Zörgess és meg fog neked nyittatni. Lehet hogy van előtted egy olyan dolog, ami lehetetlennek látszik. Azt mondja: zörgess és megnyittatik. Ezek a versek adnak nekünk bármiféle korlátot? Bárhogy nézem, nem látom a korlátokat benne.

Azt mondja: kérj és adni fogok. Azt mondja: keress és találni fogsz. Kopogtass és meg fog nyittatni. Hol van a korlát? Én nem kérek, én nem keresek, én nem kopogtatok. Istennél nincs korlát. Bátorít, kérj, gyere keress, gyere kopogtass és meg fogod látni hova viszlek el téged és mit fogok adni neked és mit találsz ott. Amit el sem tudsz talán még ma képzelni. El sem tudod képzelni milyen ajtókat nyitok meg.

Kérj, keress, kopogtass, mert Isten ezt szereti!

Bartha Attila

Eféz 1-ben Pál a hívő helyzetéről beszél. Annyira jó ezeket az Igéket végigolvasni, hogy Pál Isten akaratából apostol, mi nem a saját akaratunkból állunk itt, hanem Isten jóakarata miatt.

Eféz 1:2 kegyelmet és békességet ad Isten, nem haragot, nem elvárásrendszert, hanem kegyelmet és békességet.

Eféz 1:3 minden szellemi áldással meg vagyunk áldva a mennyekben Krisztusban. Természetileg nem látjuk ezeket, pedig mennyei helyeken vagyunk.

Eféz 1:4 kiválasztott minket. Az idő előtt elhatározta, hogy a gyermekei legyünk, hogy az Ő kegyelme dicsősége magasztaltassék Eféz 1:6.

Eféz 1:7 a mi megváltásunk az Ő kegyelme gazdagsága szerint van.

Eféz 1:8 nagy bőséggel közlött velünk, nagy bölcsességgel és értelemmel. A megváltásunkat, ami az Ő kegyelme gazdagsága szerint van, nagy bőséggel közölte velünk. Ez azt jelenti, hogy minden helyzetben megláthatom ezt a kegyelmet. Bárhol is legyek, én meg vagyok váltva és az Ő kegyelmének gazdagságát minden helyzetben megláthatom. Ezért tudnánk prédikálni mindenről.

Egy apa-gyermek kapcsolatban látni, hogy gondolkodik Isten velünk kapcsolatban. Minden helyzetben tudja közölni a kegyelmét felénk. Zsid 4:16 bátran járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Az irgalmat nyerjük. A bukás után ott a helyreállás. De a kegyelmet ami az alkalmas időben való segítség, azt keresem. Isten minden helyzetre közölte az Ő kegyelmét. Megkeresem? Isten bőségesen közölte az Ő kegyelmét. Csak keressük meg.

Shane Richardson

2Móz 38:8  Megcsinálá a mosdómedenczét is rézbôl, és annak lábát is rézbôl, a szolgálattevô asszonyok tûkreibôl, a kik a gyülekezet sátorának nyílása elôtt szolgáltak.

Amikor belépünk a Szent Hajlék udvarába, akkor az első amit látunk a bronz oltár, ahol az áldozatot odakötötték az oltár szarvaihoz. A Szent Hajlék Krisztus képe, az Ő szolgálata és munkája. A réz az ítéletről beszél. Krisztus a mi helyettes áldozatunk. Ő elfoglalta az ítélet helyét helyettünk. Ahogy belépünk az Szent hajlékba látjuk ezt. Gyönyörű képe Krisztus keresztjének.

A mosdómedence nem az első, hanem az oltár van először, ahova minden nap odamegyünk Krisztus bevégzett munkája miatt. Aztán az életünkben a következő lépés a megmosás. 1Ján 1 a bűneinktől való megtisztulásról beszél. Ahol újra és újra helyreállhatunk. 1Ján 1:9 Ő hű és igaz, hogy megbocsásson. Ha bűnt követünk el, akkor van egy hely, ahol megmos minket. Az asszonyok tükreiből készült a mosdómedence. Csodának kellett történnie, hogy az asszonyok odaadnák a tükreiket. Valaminek történni kellett az életünkben. Az történt, hogy úgy látták magukat, ahogy Isten látta őket. Amikor úgy látjuk magunkat, ahogy Isten lát, önszántunkból odaadjuk a tükreinket.

Itt leszünk az ige cselekvői és nem csak hallgatói, mert a szabadság tökéletes törvényében nézünk. Ámulatos, hogy Krisztusban van egy új azonosságunk. Odaadtuk a tükreinket. Ide nézünk. Ez a valós tükör, ami elmondja ki vagyok. Van egy hely ahol megmos és tiszták vagyunk, és ez a mi új azonosságunk.

P. Kende

P. Fodor Dániában járt és mesélt nekem valamiről. Kimentek egy földnyelv csücskére és volt ott valami érdekes…
Csel 27:41  De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót. És az elsô része ugyan megakadván, mozdíthatatlanul marad vala, a hátulsó része azonban szakadoz vala a haboknak ereje miatt. A görög szöveg szerint a hajó azért szakadt szét, mert két tenger találkozásánál volt.

Ahol P. Fodor volt ott is két tenger találkozott. Elmesélte, hogy az egyik oldalon kékes volt a víz, a másik oldalon szürke. Ahol a kettő találkozott ott négy-hat méteres hullámok csapkodtak. Itt élünk ma.

Érdekes hely, ahol két  tenger találkozik és ma ilyen helyen vagyunk. Hívők el-el keseredünk emiatt. Ránézünk a világra és nem tetszik, ez nem nagy meglepetés. Az Úr elmondta, hogy nem idevalósiak vagyunk. Ján 17-ben ahogy imádkozik az Atyához világos, hogy mi az Atyában vagyunk és Ő mibennünk. De nem idevalósiak vagyunk. Ez a hely egy szellemi otthon nekünk, de nem az épület, hanem a közösségünk. Hálásak vagyunk az épületért, de a szellemi otthonom az bennünk él, a másik hívőben aki itt van. Ezért van itt a szellemi otthonom, és fontos hely.

Az időszak amiben élünk, egy ilyen hely, ahol erős a nyomás. Nagyon erős a démoni tanítás, erős a hitető szellemek akikkel tele van a világ. Bőven van okkult, mindenféle tanítás, filozófiák, elképzelések, egy kis humanizmus, ez meg az. Tegyük előre az embert, ezt azt.

Isten amikor újjászülettünk, adott nekünk valami csodásat, vadonatújat kaptunk. Isten természete a miénk és ez öröm, de konfliktus is. Van egy elképzelés a kereszténységben, hogy kerülni kell a konfliktust. (Ha élvezed a konfliktusokat akkor persze valószínűleg érdemes lenne beszélned egy orvossal.) Azonban mivel Isten belénk tette az új életet kénytelen-kelletlen mindenképp lesz konfliktusunk. Ha el akarom kerülni, akkor meg kell alkudnom valamivel amit az Igéből kaptam amiben hiszek. Azt kell mondanom, hogy nem igaz az Ige és hogy rendben van amit a világ mond.

Ahol két tenger találkozik – ez a mi életünk. Ahogy élem az életem, van bennem egy új természet, öröm, szabadság a bűntől, hogy bízzak Istenben, új módon éljem az életem. Akárhol találkozom a világgal ott egy hat méteres hullám körülöttem újra meg újra. Persze az ember nekiállhat aggódni: te jó ég mi lesz a hajómmal?! Mi történt Pálék hajójával? Ez a konfliktus, Uram ide tettél és nem vagyok elég erre. Valóban: kicsoda alkalmas ezekre? Egyikünk sem. De nem is ez a dolgunk. Hanem mi követeltetik meg a sáfároktól?, hogy hűségesek legyenek. 1Kor 4:2

Ugyan melyikünk mondaná azt: semmi gond, hat méteres hullámok, simán átevezek rajta. Nem gond! Mi történik a hívővel?

Van egy kapcsolatom egy világi emberrel, pl. üzleti kapcsolatban, időnként van köztünk szökőár. Vagy lehet, hogy a szomszédom. Vagy a főnököm. 16 méteres hullám. Lehetséges. Hívőként elkezdek aggódni a konfliktus miatt. De tudod mi az amin aggódnom kell? Illetve nem aggódnom, hanem ami fontos. Fontos, hogy az életem ami van erős legyen. Ennek persze az egyik következménye, hogy a hullám nagyon nagy lesz, hatalmas lehet a konfliktus. De ha az új élet miatt van és nem a büszkeségem, nem az ambícióm, pénzügyi vágyaim, hanem az új élet miatt, akkor ez a másik hasznára van, nem ellene. A javára és nekem is!

Erre van szükségünk, az új élet bennem, erős és hatalmas legyen az Ige által, a közösség, az ima által. (Tényleg, pénteken este imaesténk lesz, gyere legyünk közösségben, bátorodjunk a hitben!) A szolgálatom által az új élet erős bennem. Lehet lesz egy nagy hullám, ugyan nem keresek konfliktust, nem piszkálom az másikat, nem ez a dolgom, hanem egyszerűen ez az új élet erős bennem és van körülöttem konfliktus. A dolgok természetéből fakadóan így kell lennie. Van egy különbség hála Istennek. Élhetnénk ugyanúgy mint régen, de hála Istennek nem úgy éljünk. Megesik, hogy nem szeretjük.

2 Kor 2:14  Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ô ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.

Erről beszélünk. Az Ő élete itt van bennünk és mi történik? Krisztus élete ha benned van és erős, akkor az egyenes következménye, hogy van egy illatod, egy másféle életed, ami látszik, érezhető. Vannak dolgok amiket nem teszel meg. Azt mondják: mi a bajod, miért nem jössz velünk? Van egy konfliktusod, mert nem iszod le magad minden hétvégén. 1Péter 4:4 Rendben van. Mert ez Krisztus illata ebben a világban. Te vagy az, és amit az új élet miatt teszel.

2 Kor 2:15  Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülôk, mind az elkárhozók között;

Sok hívőnek nincs bizonysága. Isten szól hozzám, gondoskodik rólam, elvesz tőlem valamit és békét ad hozzá és mi történik? Csend. Semmi.
Nem mondom el a testvéremnek. Nincs bizonyságom. Nem mondom azt: tudod mit tett velem az Úr? Hadd mondjam el neked, kicsi de bátorító, vagy nagy és bátorító. És nem csak a hívők felé, hanem a többi ember felé. Persze feléjük más kifejezéseket kell használni, nem lehet a szokott „keresztény szókincsünkkel” nekik menni. Kicsit más. De a bizonyságod ugyanaz. Lehet hogy útálnak érte, lehet hogy nem, de nem ez számít igazán. Lehet a hullám igen nagy, de nem ez számít annyira, hanem hogy az új élet bennünk van, mi azon dolgozunk, hogy megerősítsük. Miért van három Istentisztelet egy héten és négy nap Bibliaiskola, bibliatanulmányok, ebéd rap, miért? Mert tudjuk, a világ a fejünkre akar nőni, ránk akar telepedni. Könnyen lenyomhat minket. Ez a célja.

Hogyan teszek ellene? Írok egy mérges levelet a szerkesztőnek? Megátkozom a kormányt? Ehelyett inkább azt mondom: ez az új élet legyen erős bennem! Lehet, hogy a világ rámtelepszik, lehet hogy a két tenger összecsap, de nem tud lenyomni a konfliktus, mert az új élet erős bennem. Ezért fordulok a Bibliához, mert kell az új élet megerősítése nap mint nap. Különben elnyom valami. Különben a manikűröm fontosabb lesz, mint hogy ezzel foglalkozzak, és hogy a testvérem hogy néz rám fontosabb lesz, mint a közösségem. Ha így van, az arról tesz bizonyságot, hogy az új élet nem erős bennem.

2 Kor 2:16  Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?

Közöttünk ez egy áldott dolog. Az Úr elmondja mit tett a szívünkre. Áment, vagy halleluját hallok rá. Vagy elgondolkodunk rajta, ízlelgetjük. Valamelyiket ezek közül. Miért? Mert ez az élet illata. Amikor kimész tavasszal az erdőbe és virágillat van valahol, az erdőben, zöld szaga van mindennek. Élet illata. Ez van közöttünk, ezért szeretjük a közösséget, ezért vágyunk rá. De a másik csoportnál ez a halál illata a halálra. Köztem és a másik ember között, ő ránéz és dühíti és elégedetlen, haragszik. Azt mondja: nem! Tudod mit? Rendben van, mert ez része a Szent Szellem munkájának az életében. Ján 16 a Szent Szellem győzi meg őket. Te is része vagy ennek.

A világ tele van az idióta gondolatokkal, amiket mindenki automatikusan elfogad. Van egy mondás: segíts magadon Isten is megsegít! Mindenki tudja, hogy Isten ilyen. De Isten nem ilyen. A te életed, amikor azt mondod: Isten megmentett kegyelemből, új életem van, nem az én erőm, jóságom miatt, az egy illat, ami azt mondja: a segíts magadon nem igaz! A világ tele van ilyen gondolatokkal: ma nem lehet úgy élni ahogy a Biblia tanítja. Ha pedig te azt mondod, márpedig én így élek, akkor az egy illat. Ez nem fog tetszeni nekik, de lehet, hogy épp ez lesz ami elindítja a dominót náluk. Elkezdenek dőlni szépen, sorban és a végén azt mondja az ember: Isten hiszek benned!. Nem tudhatod biztosan, de van egy illatod. Kicsoda alkalmas erre? Kérdezheted.

Ott a hullám és konfliktus és azt mondanád: ki alkalmas erre? Ha úgy gondolod, hogy magadtól alkalmas vagy, akkor biztos tévedsz. De a másik oldalról alkalmas vagyok: Hála legyen Istennek, Aki mindenkor diadalra vezet Krisztusban. Micsoda gondolat. Ki alkalmas erre? Én nem. Ám Isten diadalra vezet mindig. Erre van szükségem, hogy felismerjem, hogy nem a konfliktus nagyságán múlik, nem a világ Istentelenségén múlik, hanem az élet erején, bennem. Ezért fordulok az Igéhez. Ezért szeretek olvasni egy újabb fordítást, olyat amit még nem olvastam, hogy meglássak valamit amit még nem olvastam. Szeretek olvasni elemzést, Kenneth Wuest nagyszerű elemzéseket írt a Bibliáról. Friss és áldott, és sok megvan magyarul is.

Miért élvezem? Mert élet-szaga van és felkavarja az életet bennem. Amikor ütközöm, nem esek kétségbe, hanem azt mondom: ez a te javadra is van. Látnod kell, hogy másik életet élek, nem véletlen, erre lettem elhívva. Nagyszerű, hogy ezt kaptuk. Így járhatunk, szabadok lehetünk. Mi a dolgunk? Ján 6:29 higgyünk abban, aki Ő elküldött. Ez a mi részünk. Nem a hitünktől valós a kereszténység. Így is úgy is valós. A hitünk nem tesz semmit valóssá. De a hitünk az ami miatt megélhetjük. Jó példa erre – nem Mária hite tette valóssá a feltámadást, de ha nem lett volna hite, akkor nem ment volna ki a sírhoz és nem látta volna Jézust feltámadva. Hit által látjuk az életünk valóságát és azt mondjuk: Uram, ebben akarok járni. Más illatunk van a hitünk miatt. Ján 13:35 szeretet van közöttünk és más illatunk van és így éljük az életünket. Lehet lesz konfliktus, nem piszkáljuk őket, nem szeretjük a konfliktust, de meglesz. Rendben lesz. Imádkozzunk, Isten képes győzelemre vezetni minket.

Kategória: Egyéb