Ahogyan Isten a népére néz & Isten szerető kedvessége jobb

2015 március 1. vasárnap  10:30

P. Binu

Üdvözlet Mumbaiból, Indiából! 1.27 milliárd ember él Indiában. Úgyhogy ez nagyszerű bizonysága az Úrnak abban az országban. Én a mumbai gyülekezetből jöttem. Ahogy tudjátok is, Carl Silva ott a pásztor, aki nagyon beteg lett az elmúlt évben. Az üdvözletét küldi ennek a gyülekezetnek, a konferenciának. Ám csodálatos dolgok történtek, és Isten gyógyít. A doktor hatalmas bizonyságot adott neki. Az orvosok arra bátorítják, hogy csinálja azt, amit eddig is csinált. Tanít a bibliaiskolában és prédikál. Ez rendkívüli!

Amint készítettem a szívemet erre a konferenciára, azon gondolkodtam, hogy nagyszerű a téma a nagy ajtóról. Máris fogadtunk el Istentől tegnap, elképesztő megerősítés volt az a szívünknek. Ez az Úr bizonysága. Isten azt mondta Mózesnek: Építs szent sátrat, egy faládát, ami arannyal van bevonva, és azt a bizonyság ládájának fogják nevezni. Mert benne van Isten természetének a bizonysága. Az nem a mi bizonyságunk, hanem Isten természetének a bizonysága.

2Móz 35-ben látjuk a bizonyság ládáját. Ámulatba ejtő, ahogy bemutatja Isten természetét. 1Móz 20-ra gondoltam. Látva Isten népének a történetét úgy, mint nemzet és mint egyének, csodálatos a különbség, ahogy Isten néz az Ő embereire, az Ő népére, és ahogy a világ néz az Ő népére. Hatalmas a különbség.

1Móz 20-ban Ábrahám elment a filiszteusok földje déli részére, és Gerárban tartózkodott. A feleségével megegyezett: „Nézd, idegen országban vagyunk. Én azt fogom mondani, hogy a húgom vagy, mert olyan szép vagy.” Aztán az ország királya elvette Ábrahám feleségét, mert hitt Ábrahám szavainak.

Elképesztő, hogy éjszaka Isten megjelent annak a királynak, és azt mondta neki: Abímelek, te halott ember vagy. Azt felelte: Én nem csináltam semmit! Isten azt mondta neki: „Te halott ember vagy! Az ember a sátorban próféta.” Biztos azt gondolta: „Te jó ég! Ő egy próféta, én pedig halott ember vagyok? Én hiszek a szívem tisztaságában. Én őszinte ember vagyok, Istenem!” Isten azonban azt mondta: Abímelek, te halott ember vagy.

A mód, ahogy Isten néz a népére, az csodálatos! Istennek titkos szövetsége van az Ő gyermekeivel. Amikor a világ támadja az Ő népét, akkor Isten azt mondja: „Vedd le a kezed róluk! Ők az Én felkentjeim.” Ez ámulatba ejtő, hogy Jer 2-ben azt mondja: te elhagytál Engem! Izrael, mint nemzet, paráználkodott. Jer 31:3-4 „Örök szeretettel szerettelek, ó, Izrael.” Csodálatos, hogy Istennek ez a megvallása felénk.

Köszönjük Urunk, ez bámulatos, hogy vannak gyengeségeink, de Isten tökéletessé tesz minket. Még a halottakat is használja Isten. Eféz 5. a gyülekezet szeplőtelen, mert mi Isten bizonysága vagyunk. Ámen.

 

P. Scibelli

Zsolt 63:1-4 (2-5) Ó, Isten, te vagy az én Istenem! Téged keres, téged szomjaz a lelkem, utánad sóvárog testem, mint a kiszáradt, elepedt föld, amelynek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélhessem hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen kegyelmed jobb az életnél. Ajkam hadd dicsérjen téged! Hadd áldjalak ezért életem fogytáig, hadd emeljem föl kezemet a te nevedben!

Ézs 55:3 Fordítsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, hogy éljen a lelketek! Örök szövetséget kötök veletek Dávid iránt való változhatatlan hűségemért.

Nagyon izgatott voltam, amikor jöttem. Csütörtökön, amikor indultam, kb. hat cm hó volt. Túl gyorsan mentem, ráléptem egy jégre – a feleségem az ablakból nézett –, és kicsit vízszintesbe emelkedtem, aztán csak leestem. Érdekes volt! Lassan kell menni a hóban. Így aztán megtanultam egy leckét arról, amiről most beszélni fogok.

Ez a két igeszakasz csodálatos, különösen a második. Ézsaiás azt mondja: Fordíts ide a füled, és hallj! Más szavakkal: Add Nekem a füled arra, amit mondani akarok neked. Azt hiszem, sokszor az életemben hallok valamit, de nem adom oda a fülemet annak. Mint ApCsel 9-ben, amikor a damaszkuszi úton voltak, akkor az emberek, akik Pál körül voltak, hallottak egy hangot, hallottak valamit, de csak Pál volt az, aki valóban meghallotta, amit Jézus mondott neki.

Jézus azt mondta Luk 9-ben: „Ezek a mondások menjetek bele a füleitekbe. Azt szeretném, hogy az megfoganjon.” Amikor odafordítjuk a fülünket, akkor az lehetőség arra, hogy besüllyedjen, és valamit teremjen az életünkben. Annyi mindent hallunk! Nagyon sok szót hallunk. Sok mindent mondanak, és annyi beszélgetés folyik a Földön! Oda kell fordítanunk a fülünket arra, amit Isten mond.

Hiszem, hogy a következő napokban a konferencián nagyon fontos lesz nekem, hogy odafordítsam a fülem, és tényleg halljak. Nem aggódom azon, hogy Isten mit mond valaki másnak, hanem a Bibliát és a prédikációt közelítem meg, hogy Isten mit akar mondani nekem személyesen. Ez nagyon fontos. A megtérésem elején sokszor piszkáltam a feleségem: Hallottad, amit mondtak? Ő szinte tökéletességben járt, és igazából én voltam az, aki nem volt rendben. Hallgatunk és figyelünk, odafordítjuk a fülünket, odaadjuk a fülünket.

2Móz 21-ben van egy nagyon érdekes rész. Amikor egy ember szolgált a gazdájának, hat év után elmehetett szabadon. Viszont ha a szívéből azt állította: Szeretem a gazdámat, és örökké őt akarom szolgálni!; akkor tettek valamit, ami nagyon fájdalmas. Kicsit más attól, mint amikor valakinek kifúrják a fülét. A fülét odatették az ajtófélfához, és egy árral átfúrták. Ez azt jelentette, hogy volt füle arra, hogy halljon a gazdájától.

Ézsaiás azt mondja: Fordítsátok oda a fületeket! Minek adjuk oda az elménk fülét? Sokan sokszor használják azt a szót: „Engedelmeskedj! Engedelmeskedj!…” Ez nagyon érdekes szó a görögben. Azt jelenti, hogy hallás alatt legyél. Az engedelmesség annyi, hogy halljunk. Hallj! Figyelj! Állj be az alá, amit mondtak, fordítsd oda a füled. Ézsaiás azt mondja, hogy add oda a füled.

Van gyermeked? Én soha sem figyeltem a szüleimre. Nagy hiba volt, mert lehetett volna a saját javamra fordítani. Figyelj! Ézsaiás mond valamit, ami elképesztő. „Hallani fogsz örökkévaló szövetségről, Dávid iránti változhatatlan irgalomról. Meg fogja elégíteni a lelked a biztos irgalom, a hűség, a hűséges irgalom, örökkévaló irgalom.”

Most vissza a 63. zsoltárhoz. Beszél arról, hogy Istenre szomjazunk, Istenre vágyunk. Volt már olyan, hogy Istenre szomjaztál, és Istenre vágytál? Voltál-e már olyan helyzetben: „Hol van Isten? Isten miért nem teszi ezt? Isten miért nem teszi azt? Hallod az imáim? Meg fogsz gyógyítani? Mi történik? Nem értem! És mi van ezzel a problémával?” Azt mondja: A Te szeretőkedvességed… Nagyon szeretem ezt a verset: Hiszen kegyelmed jobb az életnél; Zsolt 63:3a(4a). „A Te szeretőkedvességed jobb az életnél.” Ez inkább előnyükre van, mint az élet. Tetszetősebb, mint az élet. Örömtelibb, mint az élet. Amiatt, mert az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél.

Azt hiszem, vannak idők, amikor nem dicsőítem az Urat, nem áldom az Urat, nem adok hálát az Úrnak. Mert az életet, és ami történik, azt nem értem. Ám az Ő szeretőkedvessége jobb ennél. Jobb! Jobb az életnél. Azt hiszem, az egyik probléma az életünkben az, hogy nem adunk hálát az Úrnak, és nem áldjuk az Urat. Tudod, hogy ez mit jelent?

Én hogyan tudom megáldani Istent? Értsük meg a meghatározását: Az áldás azt jelenti, hogy tudok jót mondani Istenről, tudok jó szót mondani. A görögben eulogeo – van jó szavam Istenről.  Úgyhogy amiatt, hogy a Te szeretőkedvességed jobb az életnél, a szavaim dicsérni fognak Téged! Tudod azt mondani az EuroCon előtt vasárnap reggel, hogy dicsőség az Úrnak? Hálát adni az Úrnak, és áldani az Urat. A kereszténység, a keresztények nem tudnak hálát adni az Úrnak, nem tudják dicsőíteni Őt, és áldani Őt, ha az élet irányítja őket.

Beszélgettem valakivel egy helyzetről, ami Nigerben történt. A pásztorunknak a Nagyobb Kegyelem Szolgálatból a földig leégették a gyülekezetét, aztán leégették a házát is, és aztán őt is próbálták felgyújtani, de elmenekült az országból. Tudod, hogy mi a bizonysága? „Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél!”

Tegnap találkoztunk az evangelizáción néhány emberrel, és ők őszinték voltak a helyzetük felől, nagyon le voltak taglózva. Mi hívőkként odavisszük az embereket és magunkat is olyan helyre, ahol az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Mert ez jobb az életnél. Ha ránézel ma az életre világszerte, akkor nem akarnád Istent dicsőíteni, Istent áldani vagy hálát adni Neki amiatt, ami történik. Isten ezért mondta: Tegyétek magasabbra! Mert a szeretőkedvesség az jobb az életnél. Jobb az életnél!

Amikor Indiában voltam, akkor elvittek ott a keresztény iskolába. Közel kétezer ötszáz diák jár oda. Az élet Indiában lehet a legnehezebb. Ezek a fiatalemberek tanulnak valakiről, Aki szereti őket, és az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél.

Az élet hogy bánik ma veled? Lehet, hogy vannak problémák, lehet, hogy vannak próbák, lehet, hogy vannak megpróbáltatások, bukások, lehet benne bűn, lehet benne vereség, és lehet, hogy nem érted, mi történik, de az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Emiatt a szám dicsőíteni fog Téged, és áldani foglak Téged, és fel fogom emelni a kezem, és hálát adok az Úrnak. Ez nagyon fontos a mi keresztény életünkben.

Mert ha választ adunk az életre úgy, ahogy van… Amikor feküdtem a hátamon a hóban, hát nem éppen Istent dicsőítettem abban a pillanatban. Azon gondolkodtam, hogy szétnyílt-e a koponyám, vagy történt-e valami, de aztán azt mondtam: Dicsőség az Úrnak! Most is ezt gondolom. Még mindig tudok gondolkodni, még mindig tudok beszélni. Köszönöm, hogy ez az esés nem nyitotta szét a koponyám. Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél.

Néha hallgatok gyülekezeti vezetőket. Annyi dologgal kell elbánniuk! Ezzel a helyzettel, azzal a problémával, azzal a megpróbáltatással, ezzel a bűnnel, azzal a pénzügyi dologgal… Mondhatok valamit? Az Ő szeretőkedvessége jobb ennél. Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Úgyhogy őszintén mondhatod: Ez az élet. Ilyen az élet!

Nem leszek hiperszellemi, és nem fogom azt mondani: Hát ez nem létezik! Mert létezik. Ez valós. Van üldöztetés, vannak megpróbáltatások, vannak problémák, vannak nehézségek, vannak dolgok a gyermekeinkkel, vannak családi problémák, és vannak házasságok, amik nem állnak jól. Van azonban valami, amit mondhatok, van valami, ami nagyobb ennél. Odatennéd a füledet? Odafordítanád? Odaadnád Neki a füled? Az Ő szeretőkedvessége az jobb az életnél. Jobb az életnél!

Mielőtt idejöttem, három napot töltöttem telefonálgatással, személyes beszélgetésekkel egy nagyon szomorú helyzet kapcsán. Egy férfiről van szó, akit 1981-ben ismertem meg, alkoholista volt, nagyon rossz alkoholista, mindig részeg volt. A testvéremmel együtt vezettük őt Krisztushoz. Eljött a gyülekezetbe, bibliaiskolába járt, felkenték, misszionárius lett, és elment más országba a családjával. Nem igazán hallottam róla, mert sokat voltam Afrikában.

Évekkel később kaptam tőle egy telefonhívást: „Itt vagyok egy helyzetben, a feleségem azt mondta, hogy csak egy ember segíthet nekünk. – Nem tudom, hogy ez miért én voltam! 🙂 – Azt mondta: hívjalak fel, és kérjelek meg, hogy gyere el ide.” Az egyik fia drogozik, kábítószeres, a másik fia alkoholista, és a felesége elköltözött. Oda mentem a házukba, és semmi bútor nem volt benne. Minden eladtak, hogy kifizessék ezeket a rossz szokásokat.

Ez a helyzet valós? Alkoholista a fia? Drogos a másik fia? Majdnem vége van a házasságuknak? Igen. Ez az élet. Ez létezik. Itt az üzenetem mindnyájunknak: Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Jobb az életnél! Láttam, hogy a gyógyulás elkezdődik, jöhet válasz. Láttam, hogy visszahúzódnak Istenhez, és Isten szeretetéhez. Valós ez a helyzet? Teljesen. Vannak problémák? Teljesen. Viszont az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél.

Jer 31-ben Jeremiás olyan nemzethet beszél, akiket  Isten megfegyelmezett bálványimádás miatt. Hetven évig Babilonban fogságban voltak, és úgy tűnt, hogy nincs reményük. Jer 31:1-4 azt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, Izráel, amikor ment, hogy megnyugvást találjon. „Ez csodálatos. Örökkévaló szeretettel szerettem őket, és szeretőkedvességgel vonom őket. Újjá fogom építeni őket, szeplőtelen lesz Izrael.” Azt mondta: „Figyelj!  A dolgok nem néznek ki jól, a dolgok nem jók, de az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél.” Ez elképesztő számomra, ami történik.

Volt egy ghánai pásztor. Azt mondta: El kell, hogy gyere a házunkba! Nyolcvanvalahány évesen a halálos ágyán volt. Csak feküdt ott nagyon mereven. Isten hatalmas embere. Még a nyolcvanas éveiben is pásztorolt. (Én is ezért imádkozom. Már közeledem ahhoz a számhoz. Na, jó, nyolcvanhoz még nem, de hetvenhez már igen.)

Bementem egy kis faluban egy kis szobába, ott feküdt a hátán és mosolygott. Azt mondtam neki: „Ez nem a vég. Imádkozzunk. Higgyünk Istennek! Nagyon beteg vagy. A lábaid nem működnek. Kicsit meg vagy bénulva, de ez az élet. Ez a valóság. Isten szeretőkedvessége jobb az életnél.” Januárban ott volt a ghánai konferencián, és még a botja sem volt vele. Azt mondta: „Nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy fiatalember. Még sok évem van hátra.” Nyolcvanöt éves. Azt kérdeztem: Hogyan? Azt felelte: Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél.

Huszonkilenc évet voltam Afrikában. Annyi pusztulást látsz ott! Nagyon sok helyzetet! Hatmillió embert meggyilkoltak Kelet-Afrikában. Hatmillió embert népirtásban meggyilkoltak! Szudán, Uganda, Szomália… Tudod, mit? Ez az élet. Nekünk azonban van egy üzenetünk, ami jó üzenet: Az Ő szeretőkedvessége. Ezt az életet az ember tette olyanná, de van egy másik fajta élet. Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél!

Van egy árvaházunk Ugandában. Van egy ember ott, p. Daniel Surumba, aki öt gyülekezet felett felvigyázó. 1996-ban mentem oda a falusi úton. A nagybátyja és a felesége épp csak járni kezdtek a gyülekezetbe, és oda jöttek. A nő azt mondta: A férjem nehéz ember, ő nem fog meghallgatni téged, ahogy Jézusról beszélsz.

Úgyhogy elmentem, ő üdvözölt engem, és én megkérdeztem: Te újjászülettél? A férfi azt felelte: „Igen, de utálom a gyülekezeteket. Nem fogok gyülekezetbe menni.” Nagyon sok ember gondolkodik így, hogy nem akar gyülekezet tagja lenni. Mert a gyülekezetek fájdalmat okoztak nekik. Mondtam neki: Meg akarlak hívni egy gyülekezetbe. Azt válaszolta: „Nem! Soha nem megyek el a gyülekezetedbe.”

Kezdtem neki beszélni a kegyelemről, az irgalomról és a szeretőkedvességről. Egy hónappal később eljött és leült hátul. Az arca mintha kővé dermedt volna. Tényleg kőarca volt. Tudod mit? Ma öt gyülekezete van!

Nem csak annyi, hogy öt gyülekezete van, hanem az övé a legnagyobb árvaház is. Nemrég jött egy ember, hozott ötven gyereket, és azt mondta: Én nem tudom tovább csinálni az árvaházat!; és csak otthagyta a gyerekeket, és elment. Ötven gyerek! Ruandai gyerekek a népirtásból. Ez a pásztor azt kérdezte: És most mit csináljak? Azt mondtam: Hozd be őket! „Mi lesz az étellel?” „Ez Istennek semmiség. Hozzuk be őket.” Elképesztő!

Most az ő árvaházában majdnem száz gyerek van. Amikor meglátogatod őket, akkor az összetöri a szívedet, mert ők árvák. Nincs apjuk, nincs anyjuk, és tanúi voltak olyan dolgoknak, amiket én nem tudnék elfogadni. Látták, amint megölték a családjukat. Ezt nem tudom megváltoztatni, ez megtörtént, ez az élet. Ez szomorú! Ez szörnyű. Ez nagyon nehéz. Az Ő szeretőkedvessége azonban jobb az életnél!

Most örülnek. Látnotok kéne őket az árvaházban. Szaladgálnak, van céljuk, az emberek szeretik őket. Néhányan közülük bibliaiskolások, és majd mennek missziósmezőre. Ez hogy történik? Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Csak hagyjuk abba a panaszkodást az életről! Mert az ilyen.

Feltűnt, hogy a csontjaim már nem működnek úgy, mint régen.  Amikor ma reggel felkeltem, nem működött jól a karom. Azon gondolkodtam, hogy mi a baj. Rájöttem, hogy már nem vagyok fiatal. 🙂 Neked fájnak a csontjaid? Rájövünk egy nap, hogy már nem működik úgy, mint régen. Már nehezen tudom megkötni a bal lábamon a cipőt. Az egyik legnagyobb próba minden nap az életemben a bal lábamon a zokni és a cipő. Ez a legnagyobb próba. Az Ő szeretőkedvessége viszont jobb, mint ez a próba, mint ez a nehézség.

Soha nem gondoltam arra, hogy valaha a bal cipőmmel problémám lesz, vagy azzal, hogy előrehajoljak. Amikor leejtek valamit a házban, a feleségemnek kell felszedegetnie azokat. A feleségem olyan, mint egy akrobata, le tud hajolni úgy, hogy a kezeit a földre teszi. Én még a térdemig sem tudok lehajolni a kezemmel. Tudod, mit? Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél.

Az összes részlet a konferencián? „Annyi apróság! Annyi dolgot kell csinálni! Annyi ember jön!” Az Ő szeretőkedvessége jobb, mint a konferencia. Mert ha lenne konferencia szeretőkedvesség nélkül, akkor nem akarnátok itt lenni. Az Ő szeretőkedvessége viszont jobb az életnél! Úgyhogy itt nincs válasz. Mégis van válasz minden problémára igazából: az Ő szeretőkedvessége.

Egy házasságban lehet, hogy nehezek a dolgok, vannak küzdelmek… „Bárcsak ezt csinálná a férjem!” A feleségem azt mondta: Ahogy közeledsz a hetven felé, gondolod, hogy egy nap már le tudod hajtani a WC-n az ülőkét? Mindig erről beszél: „Hajtsd le az ülőkét! Vedd fel ezt. Tedd azt! Csináld így!” Azt válaszoltam neki: Ez csak egyszerűen nincs ott a fejemben. Ám az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél! Így működik az élet. Ez vagyok.

Nagyon szeretek mosogatni otthon. Én vagyok a mosogató. Én porszívózok, én mosogatok, és én foglalkozom a pázsittal, és a bokrokkal is. Egyszer azt mondta nekem: „Szeretlek, de használj szappant és forró vizet! Ne hideg vízzel mosogass szappan nélkül!” Ahogy Ghánában mondják: Próbálod, próbálod… Az Ő szeretőkedvessége jobb, mint a mosogatás. Az Ő szeretőkedvessége jobb, mint ahogy mosogatok.

A porszívózásban is kell növekednem. Néha megkérdezi: A szőnyeg alatt felporszívóztál? Hogyan lehetne bármi kosz a szőnyeg alatt? Azt feleli: „Ott van por! Az asztal alá is be kell porszívózni!” Azt mondtam neki: Az Ő szeretőkedvessége jobb, mint az én porszívózásom. Nem tudom, hogy mit fog hozni az élet, és ki tudja, hogy holnap mi történik, minden napnak elég a maga baja, de az Ő szeretőkedvessége az jobb az életnél!

Felszálltam a repülőre idefelé, és nagy vágyam volt arra, hogy beszéljek valakivel Krisztusról. Úgyhogy leültem egy férfi mellé. Utálom az ablak melletti ülést, mert úgy érzem, hogy csapdában vagyok, és nem tudok kiszállni. Persze, ha lezuhan a repülő, akkor semmi különbség nincs. 🙂

Elkezdtem beszélgetni azzal a férfival: „Tudod, hogy Isten szeret téged, és törődik veled? Itt vagyunk a repülőn, én melletted ülök…” Csak beszéltem és beszéltem, de ő nem válaszolt. Mint kiderült, süket. 🙂 Én csak mondtam, és semmi választ nem kaptam. Aztán kezdtem mutogatni neki, és ő kezdett jelelni. Annyi mindent beszéltem neki, de semmit nem hallott belőle! 🙂 Ám az Ő szeretőkedvessége jobb az én hangomnál. „Ajkam hadd dicsérjen Téged!”; Zsolt 63:3b(4b).

Mefibósetről olvastam ma. Az ő nagyapja Saul volt, az apja Jónátán, és mindketten meghaltak. A nagyapja Dávid ellensége volt, az apja viszont Dávid barátja, de halott. Mefibóset mindkét lábára sántított, és elhagyta az Ígéret földjét, elment a Jordán másik oldalára. Nagyon szeretem, amit Dávid mondott: Maradt bárki is, akinek tudok szeretőkedvességet mutatni?

Gyülekezet! Maradt bárki a világban, akinek tudunk szeretőkedvességet adni? Bárki van Budapesten? „Maradt bárki Saul házából, akinek tudok szeretőkedvességet mutatni?” Ő szeretőkedvességet akart mutatni az ellenség házában. Egy ember azt mondta, hogy igen. Megkérdezte, hogy hol van. Ez két nagyszerű misszionárius-kérdés. Az első: Maradt bárki, akinek tudok szeretőkedvességet mutatni? Akkor azt mondják, hogy igen, és a második kérdés az: Hol van?

„Mefibósetnek hívják.” „Menj el érte! Szeretőkedvességet fogok adni neki. Hesed-et. Szeretetet. Irgalmat. Adok neki kegyelmet. Isten hűségét adom neki. Menj el érte!” Ez nagyon tetszik nekem.

Baltimore-ban vasárnap délelőtt ott volt egy fiatalember, az istentisztelet után odamentem hozzá, és mondtam neki: Már egy ideje nem láttalak. Azt felelte: „P. Scibelli, két éve behoztál ide az utcáról. Heroin-függő voltam. Annyira jól ment! Jól ment az élet. Aztán elromlott a kapcsolatom, és visszatértem a heroinhoz azután, hogy két évig tiszta voltam.” Azt kérdeztem: „És akkor mi van? Mindegy. Isten szeret.” – átkaroltam, és láttam a szemében, hogy mennyire hálás volt. Szüksége van Isten szeretőkedvességére. Hogyan megy neki az élet? Hát nem jól.

Tíz évig börtönben dolgoztam. Mit gondolsz, milyen az élet egy börtönben? Tudod, milyen ott az élet? Ott vagy egy kis helyiségben, van egy WC, egy csap és egy ágy. Egyszer a feleségemmel börtönben voltunk Szkopje-ban (most Macedónia). Azt mondtam: Ez csodálatos! Volt egy WC, egy csap és egy kicsi ágy. Mondtam: „Itt össze tudunk bújni az ágyon. Örülök, hogy nem vagyok egyedül.” Tudod mit? A börtönben az embereknek ismerniük kell az Ő szeretőkedvességét, hogy az micsoda. Lehet, hogy az élet nem fog megváltozni soha.

Van egy gyülekezetünk egy börtönben Massachusettsben, Walpole-nak hívják. Látnod kéne, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy látogathass azon a helyen, hogy mit tesznek veled, hol kutatnak át csak azért, hogy be tudj menni. Ez ledöbbentő. Abban a börtönben van ötven férfi, aki soha nem fogja elhagyni azt a helyet. Soha nem fognak kijönni, mert olyan bűntényt követtek el. Ott lesznek életük végéig.

Amikor elmész az istentiszteletükre, azt látod, hogy dicsőítik az Urat, és hálát adnak Istennek, áldják Istent. Miért? Mert az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Tízezer dollárt adtak az árváknak. Fogvatartottak. Volt egy ember, aki mindent nekünk adott, hogy segítse az árvákat. Van egy farmunk Ugandában, amit úgy hívnak, mint a börtönt. A börtön után neveztük el. Van egy látásuk, hogy segítsék az árvákat. Tudod mit? Azoknak a foglyoknak az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél.

Történt veled mostanában valami érdekes? Tudod, vannak emberek, akik a múltban élnek, a bukásukban élnek, a tüskéikben élnek, a bűnben, ami volt. Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Az jobb, mint az én tegnapom, jobb, mint a ma, és jobb lesz a holnapnál is. Jobb lesz, mint a holnap!

Van látásom Afrikára. Elégedett vagyok, de igazából soha nem leszek megelégedve. Ez tetszik, hogy legyél elégedett, de ne legyél megelégedve. Elégedett vagyok Isten által. Van látásunk Észak-Afrikára, az egész felső területre: Marokkó, Algéria, Tunézia, Egyiptom… mindezekre az országokra. Imádkozzatok ezért!

Vannak gyülekezeteink Afrika minden részében, kétszázhúsz gyülekezet háromszáz pásztorral, de északon nincs egy sem. Kellenek franciául beszélő emberek. Kellenek franciául és angolul beszélők. Marokkó! Történt ott bármi? Igen, kétszer is voltam börtönben abban az országban Biblia osztogatásáért. Tudod, mit? Nekünk misszionáriusként az Ő szeretőkedvessége jobb, mint az élet. Jobb az életnél. Ez annyira fontos!

Nagyon sok dolog történik emberek életében. Sok próba, sok megpróbáltatás, bukás, sok bizonytalanság, félelem. Amikor Mr. D. elhagyta a keresztény iskolát, akkor félelemben éltem. Ott van Koreában. Aztán Paula is… Aztán azon gondolkodtam: az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Valaki ezt mondta nekem: Mi történik Afrikával, amikor te elmész? „Szerinted érdekel?” Az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. A mennyben leszek. Ami történik, az történik.

Persze készülünk, kiképezünk embereket, és működnek is már dolgok. Ez a hatalmas igazság számunkra, hogy az Ő szeretőkedvessége jobb az életnél. Emiatt bármi történik is, az én ajkam mit fog csinálni? „Ajkam hadd dicsérjen Téged! Hadd áldjalak ezért életem fogytáig!”

Ez a bizonyság beteggé teszi az ellenséget, amikor probléma közepette vagy nehézség közepette, bukásban vagy bűnben azt mondod: Az Ő szeretőkedvessége jobb annál, mint ami az én életemben most történik. Jobb az életnél! Nem tudom, hogy mit fog hozni majd az élet, elképzelésem sincs arról, hogy mit fog hozni az élet, de egy dolgot tudok. Tudom, hogy Isten mit fog hozni, az Ő szeretőkedvességét, ami jobb az életnél. Ámen.

Atyánk! Köszönjük Neked a Te szeretőkedvességed. Köszönjük, hogy az jobb az életnél, jobb, mint a bűn, jobb a világnál, jobb, mint az üldöztetés, jobb, mint a szegénység, és jobb, mint a gazdagság. Jobb, mint a házasság, jobb, mint az egyedülállóság, jobb, mint a munkám, vagy jobb, mint az elhívásom. Jobb, mint a múltam, jobb, mint a jövőm. Jobb, mint a vereség, jobb, mint a győzelem. Jobb, mint a népszerűség, jobb, mint a drog, jobb, mint az alkohol, jobb, mint a házasságon kívüli kapcsolatok, jobb, mint a TV. Jobb! Jobb, mint a szomorúság, jobb, mint a büszkeség, jobb, mint a háború, jobb, mint a béke, jobb, mint a csalódás. Jobb! Jobb, mint a halál. A Te szeretőkedvességed, jobb az életnél.

Ezért az ajkam dicsérni fog Téged, áldani foglak, és felemelem a kezemet a nevedben. Segíts nekünk odafordítani a fülünket Dávid iránti biztos hűségre. Nem tudom, hogy fog-e változni valami az életünkben, lehet, hogy a helyzetek nem változnak. Lehet, hogy változnak, lehet, hogy nem, de az Ő szeretőkedvessége jobb bármilyen helyzetnél. Jobb, mint a létezés, jobb, mint a tapasztalatunk. Jobb! Előnyösebb a mi szellemi életünknek.

Ámen.

Kategória: Egyéb