Hitben élni, amíg meg nem jön az ígéret & Az egyetlen biztonságunk a Jó Pásztor követése (Imaest)

2015 december 2. szerda  18:30

Fadgyas András

Olyan jó emlékeztetni magunkat arra, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink, ahogy mi elképzelünk dolgokat! Ezért is olvassuk a Bibliát. Lehet, hogy ezért is jövök ide, hogy ne a saját gondolataimat halljam, hanem Istentől.

Ábrahámról és az ő hitéről szeretnék néhány szót szólni.

Róm 4:3 De mit mond az Írás? Hitt Ábrahám Istennek, és ezt ő igazságul számította be neki.

Róm 4:5 Aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak a hitét számítják be igazságul.

Miről beszél ez? Az üdvösségünkről. Hit által van. Megigazultunk hit által. 2Pét 1:4-ben azt mondja, hogy Isten igen nagy és becses ígéreteket adott nekünk. Miután megtértünk, nagyon sok ígéretet kaptunk. Ezek nem takarékos ígéretek, hanem igen nagy és becses ígéretek! Ábrahámra gondolva, ő két dolgot kapott ígéretként: földet és leszármazottakat, nemzeteket. Hetvenöt volt, amikor az ígéretet kapta. Aztán eltelt néhány év, és szerintem volt jó néhány kérdése. Lehet, hogy néha bizonytalan volt. „Mikor történik meg ez? Hogyan fog ez megtörténni?”

Róm 4:18 Ő pedig a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: Így lesz a te magod.

Hogy lesz a te magod? Mint homokszem a tengerparton. Meg tudod számolni? Mint a csillagok az égen, így lesz a te magod.

Róm 4:19 És nem gyengült meg hitében, amikor százesztendős lévén saját, már elhalt testére és Sárának elhalt méhére gondolt.

Arra gondolt, hogy hogyan tud utódokról gondoskodni.

Róm 4:20-21 Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenül, hanem megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt abban, hogy amit ő ígért, azt meg is tudja tenni.

Reménység ellenére reménykedve hitt. Isten ígért dolgokat, és mi is így vagyunk itt. Hitben élünk. Az igaz pedig hit által fog élni. Hit által teszünk dolgokat, hit által jövünk el gyülekezetbe. Hit által megyünk ki. Lehet, hogy Isten ígért valamit, nem tudom, mi az, de Ő, Aki az ígéretet tette, be is tudja teljesíteni. Ez annyira drága nekünk!

Róm 8:32 az Ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem Őt mindnyájunkért odaadta. Hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Ha Ő megmentett minket, akkor mennyivel inkább tovább is fog vinni minket! Ha megváltott minket, mennyivel inkább gondoskodni is fog rólunk! És nekünk adja, amit ígért. Lehet, hogy a problémában, amiben épp vagyok, amivel küszködöm, Ő képes szabadulást adni. Ábrahám reménység ellenére reménykedve hitt, hogy az, Aki az ígéretet adta, meg is tudja tenni azt.

Végezetül, arra gondoltam, hogy Zsid 11:39-ben azt mondja: Mindezek nem kapták meg az ígéreteket. Ábrahámról van ott szó. Arra gondoltam, hogy Isten nem korlátozza le az Ő ígéretének a betöltését csak a mi kis földi életünkre. A mi életünk sokkal nagyobb, örökké élünk. Nem tudom, hogy Ő mikor tölti be az ígéretét neked, de mi nem csak itt élünk, hanem a mi életünk sokkal-sokkal nagyobb ennél, és hű az, Aki az ígéretet tette.

Szóval, így élünk, hitben, mert erre hívott minket Isten, és mi vagyunk Ábrahám utódai.

 

P. Kende

A kedvenc versünk a Bibliában:

Ján 10:10b én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Ez Jézus.

Ján 10:10a A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson,

Van tolvaj, aki el akar venni, aki pusztítani akar. El akar venni, meg akar ölni, és el akar pusztítani dolgokat. Ez Sátán munkája, hogy elvegye, amit tud, és amit nem tud elvenni, azt elpusztítsa. Jézus pedig azért jött, hogy nekünk életünk legyen és bővelkedjünk.

Nem tudom, hogy jelen van-e a Biblia az életedben. Bízom benne, hogy igen. Én szeretem a nyomtatott verziót. Abba lehet jegyzetelni, jobban átlátható. Lehet emlékezni, hogy a lap alján vagy tetején van a vers. A telefonodban ez „nagyon nehéz”. 🙂 A minap ültem valahol, olvastam a Bibliám, és aztán úgy csináltam az oldallal, mintha azt a telefonomon továbbgörgetném. Tyűha! 🙂 De nem történt semmi.

Legyen jelen a Biblia az életedben! Ha elektronikusan, úgy is jó, ha nyomtatottan, rendben van, de legyen jelen az életedben, legyen a szívedben, legyen az elmédben, legyen jelen a napjaidban.

Ahogy bölcselkedők is mondják: Ha valami nincs benne a hetedben, az nincs benne az életedben. Ha a héten nem jössz gyülekezetbe, akkor nincs benne a gyülekezet az életedben. Ugyanígy a Biblia, ha nincs benne a napomban, akkor nincs benne az életemben. Szükségem van rá! Ahogy András is mondta – annyira jó volt, amit mondott! –, nem azért jöttem, hogy a saját gondolataimat hallgassam, nem magamat akarom hallgatni, hanem Istent. Ezért fontos, hogy a Bibliám jelen legyen az életemben.

Ján 10:11 Én vagyok a jó pásztor, …

Ő a Jó Pásztor, nincs másik, aki olyan lenne, mint Ő. Ki törődne veled önérdek nélkül? Ki törődne azzal, aki nem tud visszaadni neki? A válasz az, hogy olyasvalaki, akinek feleslege van. Akinek van mit adnia. Akinek nem gond, mert van forrása, amiből mindig adhat. A világunkban ez nem bővelkedik, nem sok ilyen embert találsz. Egészen konkrétan, igazán csak egy volt, Jézus. Ő volt az, Akinek olyan forrása volt, hogy tudott adni, és még adni, és még adni… Nem volt Neki probléma, hogy veszít. Mert Neki volt még. Ő a Jó Pásztor. Ő az, Aki tud adni.

Ő a Pásztor. Luk 18:19-ben visszakérdez a fiatalembertől: „Miért mondod, hogy jó vagyok? Egyedül Isten jó. Azt mondod, hogy Isten vagyok?” „Ó, nem! Azt nem mondom. Csak azt mondom, hogy jó vagy.” Jézus gyakorlatilag azt mondta neki és mindnyájunknak: „Ne udvariaskodj Velem! Isten vagyok, vagy sem? Hagyjuk az udvariaskodást!”

Jel 3:15 azt mondta: „Tudom, hogy sem forró nem vagy, sem hideg, hanem langyos vagy. Bárcsak forró lennél, vagy hideg! Mivel azonban langyos vagy, ezért kiköplek.” Ne legyél udvarias, hanem legyél valami! Legyél igazán valami! „Nem, nem! Én udvarias leszek.” Tolerancia. Ez a nagy mantra manapság. „Tolerancia, tolerancia. Megoldja a világ problémáit. Tolerancia…” Soha nem oldott meg még egyetlen problémát sem.

– Maradj csendben. Legyél toleráns!

– De a tolerancia nem segít!

– Maradj csendben! Tolerancia van.

Amikor azt mondjuk, hogy ez nem megoldás, akkor legszívesebben máglyán megégetnének minket. A tolerancia nevében! Ez az ember udvariassága.

Amikor Jézus azt mondja: „Én vagyok a Jó Pásztor. Én vagyok az Igaz Isten. Én vagyok az egyetlen út az Atyához.”; azzal azt mondja: „Ne próbálj udvarias lenni Velem! Ne próbálj toleráns lenni Velem! Hanem legyen ez világos, hiszel-e Bennem, vagy sem? Higgy Bennem! Én vagyok Isten. Bízd Rám az életed!”

Ez nagyszerű tanács: Bár forró volnál, vagy hideg! Mert ha forró vagyok, ha tűzben égek Istenért, az nagyszerű élet. Aztán a másik az, amikor hideg valaki: „Nem! Nincs Isten.” Jézus azt mondja: Rendben, éld az életed, de legyél őszinte benne!

Tudod, hol dőlnek össze az istentelen filozófiák? Amikor komolyan veszed azokat. Amikor ateistaként nincs érték. Úgy értem, az életednek sincs értéke. Akkor nincs helyes és helytelen, mert az csak Istenre vezethető vissza. Az erkölcsöt máshova nem lehet visszavezetni. Valódi értéke semminek nincs. Nincs abszolút értéke semminek. Akkor ugyanúgy megeheted a gyereked, mint ahogy megetetheted. Bármelyik rendben van. Mert nincs értéke a dolgoknak, nincs erkölcsi kérdés. Vedd komolyan, és lássuk, tudsz-e élni aszerint!

„Ó, ez nem is létezik! Ó, ez csak egy álom, amiben élünk! Majd egyszer…” Tényleg? És miért állsz meg a piros lámpánál a csúcsforgalomban? Ez csak egy álom. Csak menj át! Majd ha eltalálnak, felébredsz. Biztosan! „Hát nem fogok lelépni a busz elé! Miről beszélsz?” Vedd komolyan! Legyél őszinte!

Mindig emlegetem a filmipari buddhizmust. Úgy működik, ha nem veszed komolyan. Ám ha komolyan veszed, és válaszokat keresel, akkor rájössz, hogy nincsenek ott válaszok. Jézus a Jó Pásztor. Ő Isten. Amikor igazán követsz egy istentelen filozófiát, egy hamis vallást, akkor azt találod, hogy nincs igazi remény, nincs valósága. 5Móz 32:31 Az ő sziklájuk nem olyan, mint a mi Kősziklánk, és ők is tudják ezt. Ha komolyan veszik!

Ján 10:11 … és a jó pásztor életét adja a juhokért.

Itt a meghatározás. „Én vagyok a Jó Pásztor.” Az mit jelent? „Az életemet adom a juhokért.” Josh McDowell mondta a következő trilemmát. Szeretik azt mondani Jézusról, hogy bolond, de ha bolond, akkor hogyan lehet, hogy a tanításának mélysége volt, hogy szeretet volt Benne, hogy kapcsolatokról tanított nekünk, hogy az életről tanított nekünk? Bölcsesség volt Benne. Ha ismersz embert, aki bolond, akkor tudod, hogy ezek nem jellemzőek rá. Hogyan lehet, hogy Ő hatással van szívekre, a társadalomra, és áldás, ha bolond volt? Úgyhogy ezt hagyhatjuk egyszerűen csak a hatása miatt.

A második, ha Ő nagy tanító volt, akkor hogyan lehet, hogy a tanításának az alapja – Ő Isten – hibás? Akkor hogyan lehetne Ő nagy tanító? Ez az udvarias ostobaság, hogy Ő egy nagy tanító. A harmadik a próféta. A próféta Istenre kéne, hogy mutasson. Hogyhogy Magára mutogatott? Hogy lehetne Ő próféta, aki Istent képviseli, miközben Magára mutat? Nem! Ehelyett Ő Isten.

Róm 5:8 Ő az, Aki az életét adta értünk, amikor mi még bűnösök voltunk, amikor mi még Isten ellenségei voltunk. Amikor mi még Őellene voltunk, és semmit nem tudtunk tenni magunkért, akkor Jézus meghalt értünk. Ez a csoda! Ezért Ő a Jó Pásztor. Amikor bűnösök voltunk, ellenségek voltunk, Ő meghalt értünk, Róm 5:8, 10. A kérdés: Ha akkor meghalt értünk, amikor még ellenségek voltunk és ennyire szeretett minket, akkor mit ne adna nekünk? És mi az, ami elfordítaná tőlünk az Ő szeretetét, ha ellenségként ennyire mellénk állt? A válaszunk az, hogy semmi. Nem tudjuk elfordítani az Ő szeretetét.

Ján 10:12 A béres pedig, aki nem pásztor, és akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket.

Vannak jó emberek, vannak jó tanítók, és vannak, akik még pozitív hatást is gyakorolnak a társadalomra. Vannak jó emberek. Jézus viszont nagyon magasra teszi a mércét. Azt mondja: Odaadom az életem érted. Ha valaki ennél kevesebbet tesz, akkor ő nem a Jó Pásztor. Ez mindig így működik. A farkasok jönnek, a béresek futnak. Így működik az élet.

A társadalmunkban vannak ilyen béresek, amik hasznosak, de nem igazi válasz az ember életére. Hármat szoktunk említeni. Azért ezt a hármat, mert ezt mind jól értjük általában. Az első a politika. Rendben van, hogy létezik, de nem válasz személyesen. Aztán a szociális rendszerek és a vallás. Ezek nem maradnak veled, amikor a farkas már közel van ahhoz, hogy elkapjon. Akkor ezek nem lesznek válaszok neked. Amíg jól teljesítesz, amíg jól mennek a dolgaid, amíg beleillesz a rendszerbe, addig ezek a barátaid.

Emlékszem, láttam egy videót egy emberről. Nagyon népszerű video volt ez néhány éve. Ez az ember előadó volt, tanár, és okos. Akkor tudta meg, hogy rákos. Csak nevetett, és mutatta, hogy mennyire rendben van. Beszélt arról, amikor a halálos ágyán megtér valaki, és kigúnyolta ezt. Nála minden rendben van! A második video már nem volt annyira népszerű! Az első video egy előadás volt, amit sok ember előtt tartott. A második az kicsit később készült egy asztalnál, nagyon megtört volt, és a gyerekeihez beszélt arról, hogy reméli, valahogy velük lesz még akkor is, ha már meghalt.

Vannak béresek. Nem csak a társadalomban, hanem személyesen is. A büszkeségem nem fogja fogni a kezem, amikor magányos vagyok. Az én önzésem, az én kényelmem, az én élménykeresésem, az én gyönyörkeresésem… ezek valójában csak béresek, nem igazi válaszok nekem. Az ember, amikor megtudta, hogy rákos, akkor a büszke és nagyképű volt. Aztán később az a büszkeség, az a nagyképűség már nem jelentett semmit neki. Ez van velünk is.

Vannak dolgok, amikre nagyon vágyunk, dolgok, amiket keresünk: fontosság, pozíció, kütyük – teljesen mindegy, hogy vezeted-e, vagy a zsebedbe teszed, vagy nyomkodod –, pénz… Rendben, de válasz-e az életemre? Jézus azt mondja: „Én vagyok a Jó Pásztor. Engedd, hogy Én vezessem az életed. Én legyek a vezércsillagod, ne a kütyü, amit meg akarsz szerezni, a pozíció, amit el akarsz érni, a büszkeséged, a pénz. Én vagyok a Jó Pásztor, a többi csak béres. És amikor a farkas közel van, akkor azt találod, hogy magadban vagy.”

Ján 10:13 A béres azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.

Nem törődik veled. A vallás nem segít rajtad, amikor jön a tragédia, de Jézus Jó Pásztor. A szociális védőhálók – hála Istennek, hogy vannak! – nem személyesek, Jézus az. A politikáról nem akarok beszélni, tudod, mire jó, és mire nem jó.

Ézs 28. Mindenki keresi a megoldásokat, mindenki keresi a védelmeket.

Ézs 28:15a Mert így szóltok: Szerződést kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetségre léptünk.

Az ember keres megoldásokat. Erről az okkult jut eszembe, és a mindenféle varázslás, és a hasonló ostobaságok. Nem csak ez, hanem: „Megoldom én az életem, kötök egy életbiztosítást.” És akkor örökké fogsz élni? Tényleg? Persze, hogy nem. Nyilván nem, de az ember igyekszik ezen, és keres választ, de rossz helyen keresi a választ. A boszorkányság, a tanulás, a vad szexualitás, a szerzetesi élet, az önmegtartóztatás… Biztonságot keresnek.

Ne adj Isten, de lehet, hogy a kereszténységem is csak arról szól: „Ha eléggé követem Istent, akkor biztos gazdag leszek. Ha eléggé követem Istent, akkor biztos minden rendben lesz az életemben. Ha eléggé követem Istent, akkor elmúlnak a ráncaim.” Ez jó evangélium lenne, jönne mindenki egy darabig. 🙂 Csak nem az igazi. Isten azt mondja: „Ne csináld! Ne keresd! Ne így éld az életed!”

Ézs 28:18 Semmivé lesz a halállal kötött szövetségetek, és nem áll meg a sírral való egyezségetek. Ha jön az ostorozó áradat, elsodor titeket.

Ez a baj, hogy amikor jön az igazi probléma, akkor a hazugság nem válasz az életemre. Amikor igazán közel van a farkas hozzám, amikor valóban ott a tolvaj, hogy lopjon, hogy öljön, hogy elpusztítson, addig a hazugság nem védi meg az életem.

Ézs 28:16 Ezért így szól az én Istenem, az ÚR: Íme, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. – Ez Jézus. – Aki hisz, az nem fut el!

Ez Istennek az ígérete. Ne válaszd a hazugságot oltalmadul! Ne reménykedj csalásban! Ezek nem válaszok. Neked igazi alap kell! Ez a drága szegletkő Jézus. Lehet, hogy az életemben nem látom a választ olyan hamar, ahogy szeretném – András is erről beszélt –, de Ő az igazi alap, és ragaszkodom Hozzá. Ő az én igazi védelmezőm.

Ján 10:14 Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,

Jézus azt mondja neked: „Én ismerlek téged. Én ismerlek téged, és szeretlek téged így is. Ismerlek, és mégis szeretlek.” Ez az igazi barát, aki tud szeretni engem annak ellenére, hogy látja az ostobaságaimat, látja a bukásaimat. Nekünk ez Jézus. Aki ismer minket, és mégis szeret minket.

Aztán azt mondja: Engem is ismernek az enyéim. Ha hiszünk Benne, akkor ismerjük Őt. Ján 10:4-ben Jézus azt mondja: A juhaim ismerik a hangomat. Tanuld meg ismerni az Ő hangját. Nem tudom, hogy ismered az Ő hangját, de tanuld meg ismerni Jézus hangját.

Zsid 13:9 Jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet, nem pedig különböző idegen tudományok által. Idegen tudományok mindig jönnek. Mindig van újabb tanítás. Jönni fog egy tanítás, amelyik azt mondja: Nincs szabad akarat. Jönni fog ilyen a gyülekezetbe, és emberek képviselni fogják. Ultrakálvinizmus: nincs szabad akarat. Ismerd fel, hogy idegen tudomány. Jönni fog a törvénykezés, ahogy jött is sokszor. Ismerd fel a hangját! Amikor azt kérdezi: „Hol a gyümölcsöd? Mi az életed bizonysága? Miért ilyen vacak az életed bizonysága?”; akkor ismerd fel, hogy ez törvénykezés. „Te még mindig beteg vagy! Neked nincs hited.” Ismerd fel, hogy ez nem a jó pásztornak a hangja.

Hogy fogod felismerni? Tanuld. Bátorítalak, hallgass üzeneteket. A neten nagyon sok üzenetünket megtalálod, hallgasd azokat. Ismerd meg a pásztor hangját, a kegyelem üzenetét. Nem mondom, hogy gyere az órámra a bibliaiskolába, mert lassan vége a félévnek. Amikor jön egy fura tanítás a végső időkről, akkor felismered-e, hogy az nem a Jó Pásztor hangja? P. Jim fogja tanítani a Dániel és Jelenések órát a tavaszi szemeszterben. Iratkozz be, tanuld! Nem csak az óráról beszélek. Hanem tanulni a Jó Pásztornak a hangját, Jézusnak a hangját felismerni.

Amikor jön valaki, és kezd tanítani, és nincs benne szentség, és nincs benne elhívás, és nincs benne a hitnek az üzenete, akkor ismerd fel: „Ez nem az Ő hangja! Ez nem Jézus hangja.” Amikor valaki lejárat embereket, amikor valaki hátba támad embereket, kritizál, akkor ismerd fel, hogy az nem a Jó Pásztornak a hangja. Tanuljuk ezt!

Ján 10:15 mint ahogy ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, …

„Én ismerem Őt, és Ő ismer Engem. Ő szeret Engem, és Én tudom, hogy Ő szeret Engem.” – mondja Jézus. A következő héten kezdődik a sorozatunk az elutasítottságról, és Isten válaszáról. Ki volt annyira elutasított, mint Jézus? Senki más. Hogy tudott mégis úgy lenni, ahogy volt? A válasz: Ján 13:1 Ő tudta, hogy az Atya szereti Őt, hogy Ő elfogadott az Atyánál, és ez mindent megváltoztatott.

Mindenki gúnyolhatta, mindenki kinevethette, mindenki gyűlölhette, mindenki kritizálhatta, mindenki elhagyhatta – és ez meg is történt mind –, és azt tudta mondani: Én ismerem az Atyám, és Ő is ismer Engem. Mát 11:27 Senki nem ismeri úgy az Atyát, mint Én, és az, akinek Én leleplezem Őt. Lenyűgöző mélység van abban a versben. Hogyan mutatta be nekünk az Atyát? Hogyan mutatta be nekünk, hogy Ő ismeri az Atyát? A válasz itt van:

Ján 10:15 … és életemet adom a juhokért.

Ez az, ahogy megmutatta nekünk, hogy az Atya mennyire szeret minket. 2Kor 5:21 a bűntelen bűnössé lett érted és értem. Így mutatta meg, hogy ki az Atya. Ha tudni akarod, hogy ki az Atya, akkor nézz a keresztre. Ha tudni akarod, ki a Szent Szellem, akkor nézz a keresztre. Ha tudni akarod, ki Isten, nézz Jézusra! Ő így mutatta meg nekünk a Szentháromságot, hogy meghalt értünk a kereszten, és megmentett minket a bűneinktől.

Fil 3:8-10. Pál azt mondja: „Én félreteszek mindent, lerakok mindent, a tisztességemet, a képzettségemet, a jelentőségemet, a nagyságomat, a teljesítményemet. Mindet félreteszem.” Gyakorlatilag azt mondta: Mindent haszontalannak ítélek, aki csak vagyok, vagy lennék, nem érdekel, hanem Veled járok, Jézus, és szolgálok, és leteszem az életem a gyülekezetért. Miért? „Azért, hogy ismerjem Őt.”

Félreteszem a béreseket, a pótlékokat, a bizalmamat mindenkiben és mindenben – magamban, a saját erőmben, másokban –, és azt mondom: Jézus, Téged akarlak, és Veled járok. Gal 2:20 a kereszt helye az életemben. Amikor új életben járok, új természetben, akkor Ismerem Őt! Ez a bátorításunk. Azt mondja nekünk Isten: „Figyelj! Járj ebben, szolgálj, szeress Velem együtt. Szolgálj Velem mások felé. Szeress másokat Énvelem.”

„Imádkozz másokért Énvelem! – mondja Jézus, mert Ő szüntelen imádkozik értünk –, akkor ismerni fogsz Engem. Tudni fogod, milyen az Én életem, mert azt éled.”

Ján 10:17-18 Jézus – átfogalmazva – azt mondta: Azért van közösségem az Atyával, mert leteszem az életem. Így vagyunk mi is. Ez Gal 2:20 – leteszem az életem, és az Övében járok. Akkor közösségem van Vele, akkor ismerem Őt. Akkor elképesztő csodás közösségünk van. Gyönyörű! És azt tudom mondani: Igen, ismerem Istent. Hogyan? A válasz az, hogy a kereszten át. A megtérés, és aztán a mindennapi kereszt, hogy az Ő életét választom az enyém helyett.

Ján 10:16 Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én hangomra, és lesz egy nyáj és egy pásztor.

Ez a Gyülekezet. Ez te vagy és én. Isten itt a zsidókhoz beszélt, akikhez eljött, és azt mondja: „Nekem van egy tervem. Van egy másik akol.” Ezek vagyunk mi, a pogányok, és azt mondja nekünk: „Ti is ide tartoztok. Ismerd meg a hangomat, és gyere Hozzám.”

Gal 3:28-ban ez Krisztus Testének az élete, hogy nincs zsidó vagy görög. Nem érdekes, hogy zsidó vagy pogány vagy, ami akkor nagyon számított. Nem számít, hogy orosz, albán, török, angol, magyar, amerikai vagy kínai vagy. Nem számít. Aztán nem számít, hogy szolga vagy szabad vagy, gazdag vagy szegény vagy. Nem érdekes, hogy kisnyugdíjas vagy, vagy nagy céget vezetsz. Nem számít! Nincs férfi vagy nő, tanítványok vagyunk. Krisztuséi vagyunk, a nyájhoz tartozunk, egyek vagyunk, és ismerjük Őt. Ez a Gyülekezetnek a jelentősége, hogy egység van.

Amiről beszél, az Krisztus Testének az élete. Ez akkor van, amikor a testvérem is a Szellemben jár, és én is a Szellemben járok. Aztán megosztunk valamit egymással Isten életéből, és örömünk van benne, és élvezzük. Jöttünk haza hétfőn Kaposvárról – megnéztünk egy helyszínt a nyári konferenciára, és úgy tűnik, hogy ott lesz –, és a megszokottságról beszélgettünk. Valaki hozzászólt, és annyira bátorította a szívemet. Tudod, mi kellett ahhoz, hogy felépítsen? Annyi kellett, hogy az egyikünk feldobjon egy szellemi témát, és aztán elkezdtünk beszélgetni róla.

Azt hiszem, nagyon sokszor azért válunk megszokottá a Gyülekezettel, azért válunk megszokottá Isten életével, azért unjuk meg Istennek a tervét, mert nem keressük a szellemit. Erről már beszéltem az elmúlt hetekben. Amikor a beszélgetésünk annyi: „Hogy vagy? Rendben vagy? Minden jó? Gyerekek?”; kedvesek vagyunk, minden rendben van, de mi lenne, ha lenne több? Feldobni egy témát, aztán a testvérem mond rá valamit, ami felkavarja a szívem, ami épít engem. Aztán nem megszokott módon nézek rá: „Nagy ügy? Van másik! Ha nem lenne itt, nem vennénk észre.”

Ám ha kerestük a magasabbat, és volt élet, és volt szellemi közöttünk, és felépített, felkavart, akkor hálás vagyok a testvéremért. Akkor örvendezem. Amikor látom őt, azt mondom: Ah, köszönöm, Uram!; és örömöm van. Ha nem dob fel valaki szellemi kérdést, ha nem mondja senki: „Imádkozzunk! Gondolkodjunk az Úrral!”; akkor ez nincs. Akkor itt vagyunk, és nagyon érezzük a különbségeket, hogy lány vagy fiú, zsidó vagy nem zsidó, szépen beszél, vagy nem beszél szépen magyarul, képzett vagy nem képzett, gazdag vagy szegény…

Jézus azt mondta: Lesz egy nyáj és egy pásztor. Ez az, amibe Ő elhívott minket. Krisztus Teste élete – annyira szükségünk van rá!

Ámen.

Kategória: Egyéb