A törvény ellenére, a szeretet jogán (Tekintély – 1)

2015 október 11. vasárnap  16:00

Az elmúlt néhány alkalommal emlegettük ezt az igazságot, hogy a világunkban van néhány sokat hangoztatott üzenet. Az egyik a félelem. Félned kell! Jó okod van félni. Ha az egyik ok elmúlik, van újabb. Minden nap van egy új félelem. A világ félelme napról napra megújul. 🙂 Erről már beszéltünk, úgyhogy most nem megyünk bele ebbe. Egy másik ilyen a csalás, a hitetés, ami arról szól, hogy az élet nagyszerűbb Isten nélkül. „Az életet lehet élni teljességében Isten nélkül. Sőt. Úgy lehet teljességében élni az életet, hogyha kihagyod Istent belőle. Az úgy jobb.” A harmadik ilyen az a tekintélynek a lejáratása, a bizalmatlanság a légköre. Ezért van annyi filmben az, hogy a pap a bolond, Isten embere az ostoba, Jézus házasságszédelgő és részeges. Lejáratni azt, aminek tekintélye kéne, hogy legyen.

Eszt 4:11 A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfi és asszony, aki hívatlanul megy be a királyhoz a belső udvarba, az mind halállal lakol, kivéve ha a király kinyújtja feléje aranypálcáját: akkor életben marad. Engem pedig már harminc napja nem hívtak, hogy bemenjek a királyhoz.

Eszternek be kellene menni a királyhoz. Ő a király felesége, zsidó, és a zsidókat halálra ítélték. Hamarosan népirtás terveznek. Eszternek be kéne mennie valahogyan megfordítani ezt. Itt azonban elmondja, hogy mindenki tudja, ha valaki bemegy hívatlanul, arra pusztán egy törvény vonatkozik, és ez a törvény az, hogy meghal. Mert hívatlanul nem mehetsz a király elé. Hacsak a király nem engedi el neked ezt a törvénysértést. Azt mondja Eszter: „Engem már harminc napja nem hívott, úgyhogy nem tudom, hogy szeret-e engem, hogy még akar-e engem, még számítok-e neki. Lehet, hogy nem nyújtja ki a pálcáját.”

Aztán kicsit később:

Eszt 4:16 … és így megyek be a királyhoz, a törvény ellenére is. És ha elveszek, hát elveszek.

„Bemegyek a törvény ellenére. Még akkor is, ha ez a törvény ellenére van, bemegyek.” Ez az egyik fontos üzenetünk most. Az ember elbukott. Minden ember. Aminek az egyenes következménye, hogy megváltoztunk, megváltozott a jellegünk, az állapotunk, a szívünk. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, egy rajtunk kívül álló munka kell, valaki másnak kell megmentenie minket, engem. Én nem tudom megmenteni magam. Róm 3:10-12 mi mind vétkeztünk. Ha én csupa mocsok vagyok, és körülöttem minden mocskos, akkor hogyan tudnám tisztára mosni magam? Szükségem van valakire, aki tiszta, és aki meg tud engem mosni. Ezért olyan fontos, amit itt látunk.

Eszter azt mondja: „Bemegyek a törvény ellenére. És ha a király megment engem – kinyújtja a pálcáját –, akkor megmenekültem.” Igazán így van a mi életünk is. Igyekszünk jónak lenni a saját erőnkből, próbálunk tetszeni Istennek. Ha nem vagy hívő Jézusban, akkor ezt azért mondom, mert neked ez fontos. Mert a saját cselekedeteidből nem lehetsz elég.

Gal 2:16 abból, hogy jó próbál lenni, senki nem igazul meg. A törvénynek azonban van egy haszna. 1Tim 1:8 ha helyesen élünk vele, akkor az Gal 3:24 Krisztushoz vezet minket. Azt mondja, hogy nincs más alternatívád, minthogy valaki megment téged. Valaki kinyújtja feléd a pálcát, habár a törvény szerint nem tudsz elég lenni, nem tudsz tökéletes lenni.

Kicsit később:

Eszt 5:1-2 Történt, hogy harmadnapon Eszter felöltözött királynői ruhájába, és megállt a király palotájának belső udvarában, a király palotájával szemben. A király pedig trónján ült a királyi palotában, a ház ajtajával szemben. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné az udvarban áll, kegyelmet talált előtte, ezért a király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát, amely a kezében volt. Akkor odament Eszter, és megérintette az aranypálca végét.

Azt mondanánk: „Ez így helytelen! A törvény szerint nem így kéne, hogy legyen! Épp most mondtad, hogy nincs megengedve, hogy bárki bemenjen, akinek nincs meghívója. Mit képzelsz, ki vagy te, Eszter?” Aztán Mát 21-ben ugyanez megtörtént Jézussal hasonlóan. Így beszéltek vele: Mit képzelsz, ki vagy Te?

Mát 21:23 Amikor bement a templomba, és tanított, hozzá mentek a főpapok és a nép vénei, és azt kérdezték: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? Ki adta neked ezt a hatalmat?

„Ki adott Neked erre jogot? Ki engedte meg Neked, hogy itt taníts, hogy itt prédikálj? Ki engedte meg Neked? Ki ruházott fel ezzel a joggal?” „Milyen jogon adsz tanácsot bárkinek? Miért nyitod ki a Bibliát és beszélsz belőle?”

Egy testvér éppen ma mesélte, hogy az édesanyja újjászületett, és ahol él, ott nincs egyetlen élő gyülekezet sem. Egyszerűen csak olvassa a Bibliáját, és szereti Istent. Aztán azt mondta ez a testvér: „Annyira bátorító, mert az édesanyám lelket nyer. Hirdeti az evangéliumot. Emberek megtérnek körülötte. Összejönnek, beszélgetnek.” Nincs gyülekezet, de csinálják. Valaki azonban azt mondaná: „Hé! Milyen jogon teszed ezt? Milyen tekintéllyel teszed ezt? Ez így nem helyes! Nincs egyházi engedély. Nincs körbélyegző. Nincs három pecsét, miről beszélsz?”

Jézus – átfogalmazva – így felelt nekik: „Én csak egy dolgot kérdek tőletek. Ha erre megfeleltek, megmondom, milyen jogon csinálom ezt.” Egy értelemben azt mondta nekik: „Figyeljetek, ha a-tól z-ig elmagyaráznám azt, hogy milyen jogon teszem ezt, akkor sem értenétek. Mert nem értitek azt a típusú tekintélyt, azt a jellegű tekintélyt, amiről Én beszélek. Mert ez az Én Atyámnak a tekintélye, és azt ti nem értitek, mert nem ismeritek Őt, mert nem hisztek Benne. Habár vallásosak vagytok, de ez nem valós a szívetekben. Ezt pusztán rajtatok kívül van. Mint egy ruha, amit felvesztek, amikor az emberek látnak titeket, de nincs valósága a szívetekben. Úgyhogy nem értenétek, ha el is magyaráznám nektek.”

Nem tudom, voltál-e ilyen helyzetben, hogy elmagyaráztál valakinek valamit, amit nehezen se értett meg. Láttad, hogy nem jut át a dolog. Egyszer-kétszer korrepetáltam matekból. Elmondtam, ránéztem a srácra, visszanézett, és láttam, hogy akkor jött rá, hogy én most elmagyaráztam, és láttam rajta a kétségbeesést: Aj, még magyarázattal sem értem! Lehet, hogy valamelyik oldalán már voltál ilyen egyenletnek.

Jézus ezt mondta nekik: Figyelj, ha tudsz Nekem értelmes választ adni erre az egyszerű kérdésre, akkor van értelme elmondanom, hogy Én milyen tekintéllyel teszem ezt. Nem tudtak azonban választ adni, mert nem értették a lényeget. Nem érették Isten tekintélyét, a szeretetet.

Ján 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.

A szeretet és a tekintély egyben. Az Atya szereti a Fiút. Az Atya Isten szereti Jézust, a Fiút, és azért minden tekintélyt, minden hatalmat, minden jogot a kezébe adott. Az evangéliumokban látjuk ezt. Jézusé a jog az ítéletre, Jézusé a tekintély arra, hogy letegye az életét, hogy újra felvegye azt. Ján 13. első néhány versében Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott. Miért? Mit mond az előbbi vers? A szeretet miatt. Lenyűgöző. Nem más okból, nem az erő, nem a hatalom miatt, nem a képesség miatt, hanem a szeretet miatt.

Ez olyasvalami, amit a világunk nem ért, amit a farizeusok nem értettek, amit a törvény alapján gondolkodva sosem tudok megragadni. Ez az, amiről beszélünk.

„Eszter, te milyen tekintéllyel mész be a király elé? Épp most mondtad, hogy a törvény ellenére mész be, és a törvény azt mondaná, hogy mindenkinek meg kéne halnia, de te azt mondod: Bemegyek. Miért? Miben bízol? Mire számítasz? Mi az, amit remélsz?” A válasz az, hogy a szeretet miatt. „Az helytelen. A törvény nem azt mondja.” Tényleg? Melyik az erősebb? Melyik ad többet?

Egy anya, aki szereti a gyermekét, miért gondoskodik róla folyamatosan, szüntelenül? Létezik olyan törvény, amely előírhatná azt, amit a szeretet hoz ki az emberből? Van-e olyan törvény, ami joggal követelné, amit a szeretet csak úgy ad. Szerintem nincs olyan törvény. Követelhetné, de nem működik igazából. A szeretet sokkal többet ad, mint amit a törvény követel. Úgyhogy szerintem a szeretet az erősebb, szerintem az a nagyobb.

Jézus adott azon a kereszten. Jézus adott. Milyen törvény követelte Jézustól, hogy adjon? Milyen törvény írta elő Neki a mennyben? Ő az Isten. Ő a mindenható Isten. Milyen törvény lenne előírva Neki arra, hogy Neki ezt és ezt kell tennie, hogy Neki mindent oda kell adni azon a kereszten, hogy mindent fel kell áldoznia értünk? Milyen törvény írhatná ezt elő? Nincs olyan törvény.  A szeretet miatt tette. Ez az, ami számít nekünk.

Amikor az igazságot nézzük, újra és újra azt találjuk, hogy össze van kötve a szeretettel. Általában Ef 4-5-öt szoktuk idézni erre, de talán János evangéliumából is lehetne.

Ján 14:23 Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, …

Szeretet és engedelmesség, és aztán:

Ján 14:23 … és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

Szeretet és szentség, szeretet és igazság, össze vannak kötve. Azt mondja Jézus: Figyelj, Én ezt akarom az életedben. Nem a törvénynek való engedelmességet, nem a szabályok sokaságát, nem a viselkedésmintákat, amiket be kell tartanod, nem gyülekezeti elvárásokat, gyülekezetei kultúrát… tudom is én, mi lenne ez pontosan! Nem azt, hogy a barátaid néznek-e rád, vagy sem. „Ha ezt megcsinálod, akkor számkivetett leszel abból a körből, ahol most be vagy fogadva.”

Isten azt mondja: „Figyelj, nem! Ez törvény. Én többet kínálok neked. A szeretet az túlvisz ezen. Az másik fajta tekintély. Az olyan, ami többet ad neked. Amikor meggyőződésekről beszélünk, amikor engedelmességről beszélünk, amikor igazságról beszélünk, akkor szeretetről beszélünk.

Figyelj, Isten nem azért mondja nekem: Ne igyál alkoholt!; mert el akar venni tőlem valamit, ami jó az életemben, hanem azért mondja, mert ez a javamra van. Miért? 3Móz 10:10 van gyakorlati haszna az életemben. Meg tudok különböztetni dolgokat. Azt fontos tudni, hogy melyik nő a feleségem. Fontos megkülönböztetni dolgokat. Fontos tudni, hogy mi a szent és mi a közönséges. Ez fontos az életemben, ahogy láttuk azt Áron két fiánál. Fontos lett volna nekik tudni, hogy mi a szent, és mi a közönséges. Ez védelem az életemben.

Amikor Isten azt mondja: Hadd vegyem ki ezt az üveget a kezedből!; akkor azzal véd engem, Péld 23:29.  Ez szeretet. Ez nem szabály, nem törvény, hanem az: „Szeretlek téged! Gyere!” Ez Isten tekintélyének az egyik nagyon fontos oldala.

A törvény, szabály, viselkedés nagyon erősnek látszik. Addig, amíg minden jól megy, nagyon erősnek látszik. Amíg mindenki jól viselkedik. „Testvéreim! Legyetek jó kisfiúk, jó kislányok! Viselkedjünk jól. Legyünk jó emberek!” – akkor működik a dolog.

Van azonban egy nagyobb kérdésem a szívemben. Itt vagyok, viselkedem, egyenesen ülünk, figyelünk, nem alszunk az istentiszteleten, nem beszélgetünk, sem szóban sem írásban, sem egymás közt, sem telefonon. Jók vagyunk. Van azonban egy nagy kérdés a szívemben: „Mi van, ha megzavarodom? Mi van, ha egy nap más vagyok? Mi van, ha egy nap elrontom? Mi van akkor?” Figyelj! Ezért nagyobb a szeretet tekintélye. Mert amikor megszűnök engedelmeskedni, akkor a törvénynek a tekintélye onnan kezdve már nem működik. A kapcsolat viszont megmarad akkor is, amikor nem viselkedem jól.

Ez történt. Ezzel kezdtük az üzenetet. Az emberiség elbukott, nem tudjuk megmenteni magunkat. Nem mehetünk be Isten jelenlétébe a törvény által. Nincs jogom rá. Ha a Király, ha Isten nem nyújtja felém a pálcát, és én nem érintem azt meg, akkor végem. Egyedül ez menthet meg, a szeretet, és Jézus ezért fizetett. Ezért csinálta, mert mutatni akart nekünk valamit.

Ha nem vagy hívő Őbenne, akkor itt az idő, bízd Őrá az életed. Fogadd el a keresztnek a tekintélyét az életedben, mert az a szeretetnek a tekintélye. Van a világunknak egy nagy része, az iszlám világ, ahol a kereszt gonosz szimbólum, gonosz jelkép. Így néznek rá. Ez Sátánnak a hazugsága. Mert a kereszt Isten szeretetéről szól. Mi kellene inkább nekünk, mint ez a tekintély?!

A bolond szívem keresi a törvényt, aminek meg tudna felelni, és aminek az alapján be tudna menni, aminek alapján befogadott lenne. Nincs azonban olyan törvény, csak a szeretet. Csak a szeretet. Hívőkként az életünkben annyira szükségünk van arra, hogy beálljunk a kereszt tekintélye alá újra meg újra. Folyamatosan. Újra meg újra térjek vissza oda: Uram, a Te szereteted az a tekintély, amire szükség van az életemben.

Azt mesélik János apostolról, aki nagyon sokáig, majdnem száz éves koráig élt talán, hogy amikor már nem tudott bejárni a gyülekezetbe, annyira öreg volt, hogy úgy vitték, akkor mindig csak egy dolgot mondott a gyülekezetnek: „Kicsiny gyermekeim! Szeressétek egymást!” Ez az 1Ján 3:18. Voltak, akiket egy idő után már irritált ez. „Itt a nagy János apostol, és miért nem mond már valami nagy mélységet? Vagy megnyitna valamit, amit még sosem láttunk azelőtt! Ah!” Ehelyett azt mondja nekünk: „Kicsiny gyermekeim! Szeressétek egymást!” Szerintem ezért, mert olyan könnyen elfelejtem.

Péter sem véletlenül mondta, nem? 1Pét 1:22 megtisztítottátok a szíveteket az egymás iránti szeretetre, aztán azért most egymást buzgón, tiszta szívből szeressétek. Ez az, amit Péter mondott, ez az, amit János mondott. Ez az, amit Pál mondott. Ezt mondják nekünk mind: Figyelj, a kereszt a szeretet tekintélyének, a szeretet hatalmának, a szeretet munkájának az illusztrációja.

A kereszt az, ahol Isten megmutatja Magát nekünk, és azt mondja nekünk: „Figyelj! Hidd el, a szeretet az a hely, ahol a legtöbbet tanulhatsz. Az az a hely, ahol a legtöbbet végezhetsz, ahol a legtöbbet elérhetsz, ahol a legmesszebb juthatsz. A szeretet az a hely, ahol a legnagyobb távlat nyílik neked.”

Van egy ilyen elképzelésünk, hogy ismerjük a rendszert. Egyszer egy barátunk megmutatta nekünk a lovát, és rá is ültetett minket egyenként. Én még tudtam irányítani kicsit, de aztán ráültette a feleségemet is. Ő is próbálta, miközben a barátunk magyarázta, hogyan kéne irányítani. A ló egyszer csak hátranézett, és aztán szépen besétált vele az istállóba. 🙂 Nem számított, hogy a feleségem mit akart, és mit csinált rajta, a ló csak ment befelé. Mind ismerjük ezt az elvet. Ha azt akarom, hogy a ló menjen, akkor keménynek kell lennem. A ló összekapja magát, és csinálja, amit akarok.

Valahogy elképzelem, hogy velem is így van, minél keményebb vagyok magammal, annál messzebb fogok jutni, annál jobban összekapom magam, annál rendesebben csinálom a dolgokat. Egy fontos megjegyzés. Ez az üzenet nem a lustaság bátorítására szolgál, hanem arról szól, hogy a megfelelő tekintély alatt tegyük, amit teszünk.

Mert az igazság az, hogy Isten ezt mondja nekünk: „Figyelj, akarsz messzire jutni a hívő életedben? Akkor állj be a kereszt tekintélye alá, ami a szeretetnek a tekintélye.” Akarsz tényleg hatalommal élni? Akarsz nagy békességet az életedben? Az nem úgy működik, hogy bünteted magad, és hajtod magad, és űzöd magad, vagy hagyod, hogy valaki űzzön téged. Mert úgy csak kiégsz. Hanem állj be a keresztnek a tekintélye alá, a szeretet tekintélye alá. Akkor olyan békességet találsz, amit más nem ismer. Akkor örömöt találsz, amit más nem ismer. Akkor találsz olyan szabadságot!

Tudod, mit? Könnyen lehet, hogy a szeretet tekintélye alatt leszel a legbuzgóbb az Úrért. Ezért mondta Pál: Azért imádkozom, hogy Isten megnyissa a szemeteket, hogy megláthassátok, hogy megérthessétek az Ő hatalmát, annak a felséges nagyságát. Álljatok be a szeretet tekintélye alá, mert akkor Isten be tud nyúlni mélyen, és mélyen a szívünkben tud dolgozni, és nem felszínes munkája lesz az életünkben, hanem egy csoda.

Nekünk is csoda, hogy ez hogyan történt meg az életünkben. Nem bírom elhinni! Isten erre hív minket. Beállni a kereszt tekintélye alá, az tényleg tekintélyt ad nekünk a démonok fölött, a bűn fölött, a hazugságok fölött. Most nem fogok már erről beszélni, talán később, egy másik üzenetben.

Viszont nagyon fontos, Isten tekintélyének van egy olyan oldala, amit mi emberek nem értünk jól. Mert mi az erő tekintélyét értjük, a félelemnek a tekintélyét értjük jól. Az űzésnek, az elvárásnak a tekintélyét, de Isten egy másik módon vezetne minket. Aztán ezt lehet forgatni a szívedben, és gondolkodni, hogy mit is jelent ez. Ámen.

Atyánk! Egyszerű a kérésünk, szeretnénk a kereszt tekintélye alatt járni, annak az erejében, annak a hatalmában, a bűneinkkel szemben, az ostobaságainkkal, a bukásainkkal szemben, a múltunkkal szemben. Istenünk, szeretnénk a Te kereszted tekintélyét kihasználni az életünkben. Urunk, Istenünk, kérünk Téged, hogy hadd járjunk így, hadd éljünk így magunkkal, és aztán hadd adjuk ezt egymásnak is. Hadd ne űzzük egymást, ahogy magunkat is űzzük, hanem hadd legyünk szabadok ettől a saját életünkben, és aztán hadd vezessünk szeretetben, hadd szolgáljunk szeretetben!

Ha még nem ismered Jézust. Hallottad ezeket a szavakat, hallottad azt a verset: Ján 14:23 ha valaki szeret Engem, akkor az enged az Én beszédeimnek. Mi Isten akarata a te életedben? Ján 6:29 higgy abban, Akit Isten elküldött, Jézusban. Bízd rá az életed, add neki a szíved. Kérj Tőle új kezdetet, és Ő ezt megadja neked.

Ha vágysz erre, akkor most megvan a lehetőséged, hogy behívd Jézust az életedbe. Mondd azt a szívedben egyenesen Jézusnak: „Én Istenem, kérlek Téged, Jézus, hogy ments meg engem. Adj nekem új kezdetet, új szívet. Jézus, bízom Benned, hiszek Benned. Jézus, ments meg engem. Nem tudok tökéletes lenni, de Te fizettél értem, és én ma bízom Benned, hiszek Benned. Jézus, ments meg engem.”

Ha életedben először imádkoztál így, küldj egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled!

Kategória: Egyéb