Jobbodon gyönyörűségek vannak örökké & Miért kellene Jézus tanácsára hallgatnom?

2016 január 10. vasárnap  16:00

P. Musztafa

Mit gondolsz a következőről? „Isten szeretet, ezért bármit megtesz, hogy én boldog legyek. Tehát azt szeretné, hogy én megtegyek bármit, amitől boldog leszek.” Mit gondolsz erről? Ez az, amit az emberek szabadságnak neveznek, és ez az, amit boldogságnak nevezünk általában. „Isten szeretet. Úgyhogy tényleg küzdhetek a boldogságomért most, mert én boldog akarok lenni.”

Mit jelent boldognak lenni? Néhány napja beszélgettem valakivel a boldogság témájáról. Ez lehet nagyon elvont. Mi a boldogság az egyik vagy a másik testvérnek? Nem tudom, hogy ugyanúgy gondolkodnak-e.

Ján 8:31-34 Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Erre azt felelték: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek, miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája.

Látjuk itt a megkötözöttséget és a szabadságot, a megbocsátást és a bűnben való életet. Azoknak a zsidóknak beszélt a szabadságról, akik hittek Benne, de ők nem értették, hogy miről beszél, mert úgy érezték, hogy rendben vannak és teljesen szabadok.

Ján 8:36-38 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt mondom el, amit az én Atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.

Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ez hoz minket közös pontra, ugyanarra az alapra, Jézus Krisztushoz. Ő a kezdet és Ő a vég. Ő minden és Ő az életnek a forrása. Úgyhogy bármikor, amikor egy hívő kezd a boldogságról gondolkodni, az lehet nagyon elvont.

Hívőkként a valódi szabadságot keressük. Szeretnénk szabadok lenni azoktól a dolgoktól, amik elnyomnak minket, vagy nyomást helyeznek ránk. Sokszor nem értjük, hogy mik ezek. Használhatunk vallásos szókincset, és gondolhatjuk, hogy mind rendben vagyunk. „Én Ábrahám magva vagyok. Teljesen rendben vagyok.”

Viszont Jézus azt mondja: „Ha Én megszabadítalak téged… Ha Tőlem, az Én kezemből fogadsz el dolgokat, és nem a megtapasztalásaidból vagy bármi másból; ha nem valakinek a szabadságról való értelmezéséből, hanem Tőlem, akkor leszel tényleg szabad.” Mert akkor már ez nem szubjektív lesz.

A Szovjetunióban volt ez a mondás, hogy mindenkinek megvan a maga igaza. Nem tudom, hogy itt volt-e ilyen. Ez nem igaz, de élhetünk így: Nekem megvan a saját igazságom, a saját megértésem a dolgokról, hogy azok hogyan mennek.

Igen, Isten szeretet, de mindig Vele kezdődik. Az Ő vágya, hogy tetsszek Istennek. Akkor vagyok szabad. Nem akkor, amikor a saját vágyaimat, amit terveztem, azt próbálom elérni vagy megelégíteni. Nem az én megértésem a dolgokról, hanem az Ő kívánsága a legelső.

Isten szeretet, és én boldog vagyok, amikor azt teszem, amit Ő akar. Mert az Ő jobbján öröm van, és minden, amire szükségem van, az Nála van, az Ő kezében. Szeretem ezt, hogy elengedhetünk dolgokat. Nem küzdünk, és nem vagyunk űzöttek a keresztény szolgálatunkban, hanem nyugodtak vagyunk, és élvezzük a közösséget.

Nagyon sok ember programokban él. Nem tudnak egy lépést sem tenni, ha nincs előttük a teljes leírás. Volt egy missziós út a végzősökkel, ahol az egyik diák vicces volt. Két autóval mentünk, és a második autóból valaki mindig előrefutott az elsőhöz: „Akkor most mi következik? Most mit fogunk csinálni? Mi a következő program?” P. Barry vezette az első autót, és a második autós mindig azt mondta: Jó, akkor most mondd el, hogy mi lesz! Mi csak nevettünk ezen, vicces volt. Mert azt mondtuk: Úgyis el fogunk jutni oda, ahova akarunk, és akkor világos lesz minden. Mindenképp meg fog történni.

Isten szeretet. Ő gondoskodik. Igen, mi az Ő gondolataival, és az Ő kívánságával, és az Ő tervével vagyunk elfoglalva, de néhány dolgot nem szeretne, ha tudnánk. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy amiatt, hogy ne kelljen pazarolni az időnket néhány dologgal. Lehet, hogy csak pihennünk kell. Szeretsz pihenni? Nem mindenki szeret. Én szeretek pihenni, és nem tudok. Meg kell tanulnom. Általános viszont a keresztény cselekedet program, és az Istennel való közösségünk lehet az egyik utolsó.

Jézus aludt a hajóban, és próbálták felébreszteni, hogy mi a program. „Jézus! Haldoklunk. Mi a program? Mi van ilyenkor? Miért alszol?” Isten szeretet, úgyhogy Ő tud mindent. Fogadjuk el, amit Ő készített. Mert az a legizgalmasabb. Hitbeli kaland. Nincs kaland, ha ismered az összes részletet, és mindent tudsz előre. Akkor nem engedelmeskednél Istennek, ha ismernéd az egész programot előre, hanem azt követnéd, ami le van írva.

 

P. Kende

A napokban hallottam egy üzenetet p. Schallertől. (Ő az én lelkipásztorom.) Az egyik oldalról megáldott, a másik oldalról pedig: Naaa…! Novemberi üzenet volt. A Krisztus Teste életéről szólt, és még néhány dologról. Amiért megáldott, az az volt, hogy arról a három-négy dologról beszélt, amiről az elmúlt három-négy üzenet szólt itt. Nekem ez megerősítés, hogy ugyanarról beszélek, amiről a pásztorom is beszél. A másik oldalról meg úgy voltam: Miért nem hallgattam meg korábban?! Ő sokkal jobban mondta el, és akkor jobbak lettek volna az üzenetek itt is. 🙂

Bizonyos verssel akartam kezdeni, de egy hívő testvérem megkritizálta: Ez most karácsonyi üzenet? Úgyhogy másik verssel kezdünk. Ezt Jézus mondja:

Jel 3:18 Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyenteljes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kend be a szemedet, hogy láss.

Miért hallgatnék Jézusra? Komolyan kérdezem. Ez nagyon jó kérdés, és fontos kérdés. Miért hallgatnék Jézusra? Ez a vers egy olyan gyülekezetnek íródott, akik nagyon kényelmesen voltak, nagyon jól érezték magukat a bőrükben. Úgy érezték, hogy velük minden rendben van. Velük nincs semmi baj. Isten nélkül is megy ez nekik.

Ez kicsit olyan, mint a mai társadalmunk. Rengeteg problémánk van, de nem zavartatjuk magunkat. Emberek megfagynak, de nem zavar, mert az nem én vagyok. Bajok vannak a világban, de konokul azt magyarázzuk magunknak, hogy minden rendben van a világban, és egyre jobbak a dolgok. Ami persze nem igaz.

Ha emlékszel, nemrég arról beszéltünk, hogy van három nagy üzenete a világunknak, amit folyton sulykol. Az egyik az, hogy félj. A másik a tekintély lejáratása. Mindenféle tekintély lejáratása, tanár, politikus, rendőr … Isten, hogy nagyobb legyen a zűrzavar. A harmadik az a gondolat, hogy az embernek jól megy Isten nélkül is. Igazán ez a vers erről szól.

Jézus azt mondja az embernek: „Nem megy jól Nélkülem. Te azt mondod, hogy minden rendben van, de nincs rendben. Azt mondod, hogy fel vagy öltözve, de valójában meztelen vagy. (Mint a mese Andersentől: A császár új ruhája.) Azt mondod, hogy látod, hova mész, de igazából vak vagy. Azt mondom neked, hogy gyere Hozzám, és vegyél Tőlem igazi gazdagságot, mert amit te gazdagságnak számolsz, az nem gazdagság. Az elmúlik. Azt a lakást, azt a pénzt, azt a családot, azt a valamit, amivel olyan nagyra vagy, azt egy pillanat alatt elveszik tőled. Gyere Hozzám, és vegyél Tőlem olyan gazdagságot, ami megmarad.” Ez egy eléggé kihívó üzenet. Miért kéne hallgatnom erre?

Itt a vers, amitől karácsonyi lehetne az üzenet:

Ézs 9:6 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Ez kb. nyolcszáz évvel Jézus születése előtt íródott, és Jézust írja le nekünk. Ez egy prófécia, ami előre elmondta, hogy ki és mi lesz Ő. Azt gondolom, hogy ha ezt a verset komolyan vesszük – nem csak Karácsonykor, hanem úgy egyáltalán –, akkor az nagyon is inti a szívünket arra, hogy vegyük komolyan, amit Jézus tanácsol nekünk. Azt olvassuk itt, hogy gyermek születik nekünk. Eddig értjük.

Nyilván Ő Isten ajándéka számunkra, ezt ünnepeltük Karácsonykor, hogy Ő eljött, hogy Ő megszületett nekünk, hogy Ő felvállalta ezt. Fil 2-ben arról olvasunk, hogy megalázta Magát értünk. Lejött erre a szintre azért, hogy szemtől szemben beszélhessen velünk, azért, hogy megmutathassa nekünk, Ján 1. megmagyarázhassa nekünk, kifejthesse nekünk, hogy milyen az Atya, hogy milyen Isten.

Aztán azt olvassuk, hogy Fiú adatik nekünk. Ez már nagyobbról szól. Mert ez arról szól, hogy Jézus létezett már a születése előtt, ami nem igaz rád és rám. Mi a fogantatásunk előtt nem léteztünk, de Jézus a Fiú. Ő a Fiú. Ő a Fiú Isten. Ami azt jelenti, hogy Ő létezett már a testet öltés előtt. Luk 1:32 Ő Istennek az egyszülött Fia. Ami nem azt jelenti, hogy az Atya létrehozta Őt, hanem azt jelenti, hogy ilyen a kapcsolatuk. Van tisztelet, van alávetettség.

Isten képes alávetni Magát önkéntesen. Nagyon sok eretnekség jön ezekből a gondolatokból. Az a tanítás, hogy Jézus valahogyan kevesebb, hogy Ő nem teljesen Isten, az hazugság. Ján 8:58 Jézus azt mondta: Mielőtt Ábrahám lett, Én vagyok. Az „Én Vagyok” arra utal: Én vagyok Isten. Ugyanaz a név, amivel Isten bemutatkozott Mózesnek. „Én vagyok. Ez az Én nevem. Én vagyok az, Aki örökké létezem.” Látjuk ezt Jézusról. Ő létezett, mielőtt Ábrahám lett. Ő Isten. Nyilván volt egy földi születése, Zsolt 2:7. A lényeg, hogy a Bibliában azt látjuk, hogy monogenész, az egyszülött Fia Istennek. Ami azt jelenti, hogy Ő egyedi, Ő különleges.

Ő az egyetlen. Ami azért érdekes, mert Istennek sok fia van. Zsid 2:10-ben azt olvassuk, hogy Isten ebben gyönyörködik, hogy sok fiat vezessen dicsőségre. Ami azt jelenti, hogy a hívő Istennek a gyermeke, mert hitt Jézusban, és megkapta ezt a jogot – Ján 1. – Isten nekiadta ezt a jogot, úgyhogy Isten őt most dicsőségre viszi. Valamennyinket, akik hívők vagyunk. Mi mind az Ő fiai vagyunk, és dicsősére visz minket. Minden hívőt.

A Fiú, Jézus egyedi. Ő Isten, Ő különleges. Ezt látjuk Ézs 9:6-ban, hogy a Fiú nekünk lett adva. Isten úgy döntött az Ő szeretetében, hogy Önmagát adja nekünk, ami elképesztő. Amit mi nem teszünk meg. Amire mi nem vagyunk hajlandóak. Nagyon nehezünkre esik odaadni magunkat valakiért cserébe. „Megmenteni valakit? Ez túl nagy falat! Ilyet mi nem csinálunk.” Igazán azonban igen, de csak Isten Szelleme által.

Az, hogy adakozó gyülekezet vagyunk, az csodálatos. Nem vagyunk túl gazdagok, de adakozóak vagyunk, és ez nagyszerű. Miért csináljuk ezt? Miért van, hogy amikor hozzuk-visszük az asztalokat, vagy rakodjuk ki-be a székeket, vagy takarítunk, abban együtt részt veszünk? Azért, mert adakozó gyülekezet vagyunk. Azért, mert adjuk az életünket. Miért? Isten Szelleme miatt kizárólag. Ez nem követelmény, nem elvárás. Ez nem szabály. Ez nem arról szól: Vagy így csinálod, vagy nem vagy rendes Biblia Szólos keresztény. Ez nem erről szól, hanem arról, hogy tanulunk Istentől, és Isten Maga ilyen.

Ezt a példát mutatta nekünk, hogy a Fiú nekünk lett adva. Isten odaadta Magát, Ő eljött és itt élt harmincegynéhány évet, és szolgált. Ha ez nem lenne elég, a Szent Szellem eljött és az elmúlt kétezer évben itt volt, van velünk, akik hívők vagyunk.

Mennyire hajlandó Isten odaadni Magát nekünk? Azt mondja: „Gyere Velem ebben! Tanulj Tőlem. Azt tanácsolom neked, hogy vegyél Tőlem tűzben megpróbált aranyat. Azt tanácsolom neked, hogy vedd az Én igazságomat. Azt tanácsolom neked, hogy vedd az Én gyógyításomat. Azt tanácsolom neked, hogy tanulj Tőlem. Ez az Én üzenetem számodra. Mert Én is ezt tettem, és nézd, mit nyertem!”

Úgy gondoljuk: Ha az életem adom valakiért, akkor veszíteni fogok. „Az életemet meg kell őriznem! Az életemet meg kell tartanom. Azt nem adhatom oda! Ha odaadom az életem a barátomnak, a feleségemnek, a gyerekemnek, Istennek, Isten szolgálatában, akkor el fogom veszíteni. Nyilván! Ezt mindenki érti.” Nézd meg azonban Jézust! Elveszítette az életét? Igen. Nézd meg, mit nyert! Megnyert minket. Milliárdokat. Emberek milliárdjait nyerte, akik szeretik Őt, akik követik Őt, akik Vele járnak. Ez az, amiről beszélünk, hogy Fiú adatott nekünk. Isten vállalt egy hatalmas áldozatot. Ez a kereszt. Nyert azonban vele rengeteget. Zsid 12-ben az első néhány vers erről szól.

Ézs 9:6 Miért kéne hallgatnunk az Ő tanácsára? Mert Ő Isten. Ő a Fiú. Azért, mert Ő eljött. Mert Ő közeljött hozzánk. Mert Ő nem őrizgette a biztos pozícióját. Mert Ő alázatos volt. Mert Ő győzött.

Az uralom az Ő vállán lesz – ez a következő része ennek a versnek. Mit jelent ez? Ján 5-ben Jézus elmondja nekünk, hogy egy nap majd Ő lesz, Aki megítél mindent. Ján 5:27 az Atya hatalmat ad Neki arra, hogy ítéletet tartson. Ő döntheti el a dolgokat.

Van egy másik értelme is ennek az uralomnak. Isten országa – erre gondolok. Ha hívő vagy, Kol 1:13-ban azt olvassuk, hogy Isten átvitt téged a sötétség királyságából az Ő szerelmes Fiának országába. Az Ő Fiának a Királyságába. Egy új királysághoz tartozol. Ha hívő vagy, Fil 3:20 mennyei állampolgárságod van. Mennyei állampolgár vagy, ha hívő vagy Jézusban. Ha nem vagy hívő, akkor itt az idő, hogy kiváltsd az útleveled. Higgy Jézusban, és mennyei állampolgár leszel te is.

Az uralom az Ő vállán lesz. Ez azt is jelenti, hogy mi bekerültünk az Ő országába. Ez az ország rendíthetetlen. Országok jönnek-mennek, birodalmak felemelkednek, elbuknak, azt hiszed, hogy a határ biztos helyen van, aztán jön egy támadás, és odébb kerül, de Isten országa rendíthetetlen. Zsid 12:28 mi azért rendíthetetlen országot nyertünk. Ezért éljük az életünket, járjunk Istennel!

1Kor 15:25 ezt a királyságot vitatják. Vannak ellenségei ennek az országnak. Sátán, a világrendszer, a halál, ezek vitatják, hogy Jézus győzelmet szerzett. Amikor van egy problémád, akkor Sátán belenevet az arcodba: Hol van a te Istened most? Ismered azt a hangot: „Hol van a te Istened most? Hol van Jézus győzelme most?” Amikor az életed nem megy előre, a világrendszer azt mondja: „Ja, bízz csak a te Istenedben! Látod, hogy nem történik semmi jó.” Akkor ő vitatja, támadja ezt az országot.

Ez az ország rendíthetetlen. Amikor egy nap jön a halál, és kopogtat az ajtódon, azt mondja: „Itt a vége. Látod, Jézus nem győzött.” Az igazság az, hogy győzött a halál felett, győzött Sátán felett, győzött a világ felett, győzött a régi bűnös természet felett. Jézus győzött! Az Ő országa rendíthetetlen ország.

Aztán azt olvassuk, hogy 1Thessz 2:12 és Róm 14:17 ez a királyság bennünk van. Ez a királyság ott van az életedben. Ez az elhívásunk. Sokan vitatják, hogy létezik ez. Sokan azt mondják: „Ez, ami itt van, tömegpszichózis. Ez agymosás. Ez egy pszichológiailag megmagyarázható jelenség. Ennyi!” Az igazság azonban az, hogy a gyülekezet természetfeletti, és nincs rá természeti magyarázat. Ami történt a szívemben, azt senki nem tudja megmagyarázni nekem, hogy az nem Jézus munkája volt, hogy az nem az Ő országának a növekedése. Senki nem tudja megmagyarázni nekem. Meg lehet ölni engem, de ezt nem veheted el tőlem. Igazán azért vagyunk itt, hogy ezt hirdessük, hogy elmondjuk az embereknek.

Tegnap azt mondtuk Pécsett, hogy annyira nagyszerű az evangelizáció, mert igazából csak annyit mondunk az embereknek: „Figyelj, ez valós. Isten közelebb van hozzád, mint hinnéd. Olyan egyszerű megismerned Őt, hogy el sem hiszed.” Ennyi az, amit el akarunk mondani az embereknek, és így hirdetjük az Ő országát. Az uralom az Ő vállán lesz

Így nevezik: Csodálatos. Jézus csodálatos. Sok hívő elfelejti ezt az évek során. Először, amikor Jézushoz jövök, nagy örömöm van, nagyon izgatott vagyok, nagyon lelkes vagyok. Minden új, mindenki új. „Micsoda emberek vannak itt! Tyű! Ezek ismerik a Bibliát, és értik is! Vannak válaszaik. Annyira érdekes! Szolgálat? Az mi? Ki az a Szent Szellem? Megyek bibliaiskolába. Izgalmas.” Aztán egyszer csak az izgatottság elmúlik. Már nem annyira új az egész. Akkor elkövethetem a hibát, hogy elhiszem, Jézus már nem annyira csodálatos. Ez butaság.

Az, hogy csodálatos, mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy csodatevő. 4Móz 14:22-ben azt látjuk, hogy negyven éven át látták a csodáit, és mégsem hittek. Ez megtörténik, amikor emberek látnak csodát. Jézust azonban nem ez teszi csodálatossá, hogy Ő csodákat tesz. Ján 6:26 Jézus gondoskodott az emberekről. Adott nekik enni, gondoskodott róluk. Ám az is, hogy Jézus gondoskodik rólam, megszokottá válhat. Az sem jelenti, hogy csodálatos.

Kell, hogy ennek megtaláljam egy másik dimenzióját, egy másik irányát. Amikor belefáradok a kereszténységembe, amikor már nem új a dolog, amikor már természetileg nem vagyok olyan lelkes, akkor itt az idő, hogy mélyebbre ássak és megtaláljam Őt, hogy a szívemben megtaláljam Istennek a valóságát, és ilyesmit mondjak, amit Pál mondott:

Róm 11:33 Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai!

Pál el van ámulva sok év kereszténység után. Nagyon sok hívő azonban, amikor elmúlik a természeti lelkesedés, akkor nem hajlandó mélyebbre ásni, és újra megtalálni, hogy Jézus csodálatos; hanem egyszerűen csak azt mondja: „Hát, elmúlt. Majd találok másikat. Biztos Buddha is ilyen lesz egy darabig, vagy hasonló.” Ez rossz hír. Főleg a házastársadnak. Mert mi van, ha őt megunod?

Fontos nekünk, hogy Jézus csodálatos, és megtalálni ezt újra és újra. Visszatalálni ide. Miért olyan csodálatos Ő? Mert különleges.

Ján 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!

Nem azt mondta: Ha valaki szomjazik, akkor menjen valamelyik valláshoz, és ott megtalálja, amit keres. Nem is azt mondta: Ha valaki szomjazik, akkor válasszon Mohammed, Buddha, Konfuciusz, Zoroaszter közül. Nem! Hanem azt mondta: „Ha valaki szomjazik, jöjjön Hozzám! Nálam van a forrás. Nálam elégedhetsz meg. Nálam van válasz.”

Mát 11:28-30 Ha megfáradtál, akkor gyere Énhozzám! – ezt mondja Jézus. Nem azt mondja: Menj valahova!; hanem: Gyere Énhozzám! Miért? Mert Ján 6:44 Ő az, Aki azt mondhatta: Aki Hozzám jön, azt feltámasztom az utolsó napon. Ján 14:23 Aki hisz Bennem, és Hozzám jön, azt szereti az Én Atyám. Ez az ígéret, hogy aki Jézusban hisz, annak az életében meglesz Isten valósága. Ján 3:15 Bárki, aki hisz Őbenne, annak örök élete legyen.

Ő csodálatos, Ő különleges, de meg kell találnom ezt a természeti izgatottságomon túl újra meg újra. Mert ha nincs meg ez a felismerés, hogy Ő csodálatos, hogy Ő különleges, akkor miért hallgatnék a tanácsára? Miért érdekelne, hogy mit mond, ha Ő olyan, mint bármi más?

„Jézus mondott okos dolgokat, de az a kutató is mondott okos dolgokat, meg az a hadvezér is, meg a… Ő csak egy az emberek közül, akik mondanak okos dolgokat.” Ezzel probléma van. Mert nekem szükségem van az Ő tanácsára.

Ez a következő, hogy Ő Tanácsadó, Tanácsos. Ő az, Aki tanácsot ad nekünk. Ha engedjük. Mivel kezdtük? Azt tanácsolom neked, hogy ne próbálj a saját erődből menni. Ne a saját erődből próbáld megvalósítani. Mert nem fog működni. Egy darabig lehet, de elfáradsz. Néhány helyzetben lehet, de előbb-utóbb szembetalálkozol valakivel, aki nagyobb nálad, aki erősebb nálad. Előbb-utóbb belefutsz a saját korlátaidba. Jézus tanácsa a következő:

Ján 12:24 Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz.

Ez Jézusnak a tanácsa számunkra. Azt mondja: „Éld az életed úgy, hogy Velem jársz, úgy, hogy követsz Engem, úgy, hogy odaadod az életed Isten munkájáért. Aztán sok gyümölcsöt terem az életed.”

Az emberek nagyon sokszor azt gondolják: A legszörnyűbb végkimenetele az életemnek az lenne, hogy egyedül halok meg / szegényen halok meg… Valami ilyesmi szörnyű élethelyzetekre gondolnak. Ezekről azt gondolom, hogy olyan mindegy, mert úgyis meghalsz. Én azonban úgy hiszem, hogy az számít, a legszörnyűbb az lenne, ha az életem nem lenne hatással senkire.

Mondhatnám egy másik módon: Ha az életem nem áldana meg senkit, ha az életem nem vinne előre senkit, ha az életem nem támogatna senkit, ha az életem nem szolgálna senkit magamon kívül. Mert akkor az életem meghal velem. Amit éltem, az az időm velem meghal. Mert csak magamat szolgáltam. Jézus azt mondja: Gyere Velem, és aztán sok gyümölcsöt teremsz. Ha valaminek van értéke, akkor ez az. Ez a kereszt élete.

Mit tanácsol nekünk Jézus? „Vegyél Tőlem aranyat!” 1Pét 1:7 ez az arany össze van kapcsolva a hitednek a próbájával, a hitről beszél. Miért hallgassak Jézusra? Mert Ő beszél nekem erről: „Járj hitben! Válassz az életedben! Legyenek fontos dolgok. Kövess! Gyere Én utánam.” Járj hitben! Élj olyan életet, amiben hitben mész, és legyen hitbeli elem az életedben.

Nem vagyunk elhívva arra, hogy mindent tudjunk. Ez érdekes nekünk. Isten nem mindent mond el nekünk. A minap gondoltam arra, hogy milyen lenne, ha Isten megjelölne a jövőben egy napot, és azt mondaná, hogy azon a napon el fog ütni egy autó.  Hogyan élnéd az életed addig? Mi lenne, ha Isten azt mondaná: Néhány év múlva (megmondaná a pontos évszámot) rákos leszel. Én valószínűleg beleőrülnék. Szerintem vannak dolgok, amiket jobb, ha nem tudok. Isten azt mondja nekünk 5Móz 29:29 a titkok az Úréi. Vannak dolgok, amiket nem kell tudnom. Miért van ez rendben nekünk? Azért, mert van hitem.

Jézus erre hív minket. „Figyelj! Én az Én Atyámmal jártam ezen a Földön. Bíztam Benne. Akkor is, amikor mást szerettem volna.” Mert látjuk az imáját a Gecsemáné kertben, ahol azt mondja: Atyám, vedd el Tőlem ezt a poharat, de ha nem, akkor legyen meg a Te akaratod. Hitben járt Bízott az Ő Atyjában. Erre vezet minket. Azt mondja nekünk: Járj hitben!

1Kor 3:12 Másik vers az arannyal kapcsolatban. A hitnek a cselekedetei. Ahogy élünk és járunk. Jézus ezt az aranyat akarja nekünk adni, aminek örök értéke van. Nem az az arany, amit látunk, hanem az a kincs, amit Ő tartogat nekünk a mennyben.

Mit mond nekünk? „Járj hitben! Szolgálj szeretetben. Élj örömmel! Töltekezz be a Szent Szellemmel. Ismerj Engem! Kövess Engem! Tanuld meg, hogy mit mondok, mi az Én tanácsom számodra a mindennapokra, mi az Én tanácsom a pénzügyeidre, mi az Én tanácsom a kapcsolataidra, mi az Én tanácsom a munkádra, az estéidre, a félelmeidre, a szükségeidre… Tanulj Tőlem. Aztán látni fogsz, Tanulj Tőlem, és aztán gazdag leszel.” Mit mondd nekünk? „Tekints előre! Nézz előre!”

Honnan építed az életed? Van, aki azt mondja, hogy a fizikai erő számít igazán. 1Tim 4:8 nem azt mondja, hogy a testedzés haszontalan, hanem azt mondja, hogy kicsi a haszna. A test gyakorlása nem bír nagy haszonnal. Miért? Azért, mert Isten arra akar tanítani minket. Van ez a gondolat: „Ép testben ép lélek. Ha a testem egészséges, akkor a lelkem is egészséges.” Ez jól hangzik, de butaság. Sok ember van, akinek nagyon egészséges a teste, de komoly lelki gondjai vannak. Szóval ez nem igaz.

Amit Isten akar tanítani nekünk, az a másik irány. Az a felülről lefelé építkezés a szívünkben, az életünkben. Először is, a szellemi életem. Járok Istennel, követem Őt, ismerem Őt. Amiről ez a vers beszél, hogy csodálom Jézust. Jézus az én Tanácsadóm, Ő az én Istenem. Tudom, hogy Ki Ő, és szeretem Őt, és járok Vele. Ez a szívemnek a gyönyörűsége.

Aztán ez a lelkemben gyógyít. Zsolt 107:20 gyógyít bennünket a lelkünkben. Aztán az Ő gondolatai, az Ő szeretete gyógyít bennünket. Ef 3:16, Róm 12:2 Ő gyógyít bennünket a lelkünkben. Aztán, mivel Ővele van kapcsolatom, és mivel a lelkemben már nem utálom az egész világot és magamat annyira, lehet, hogy még szeretetem is van. Lehet, hogy el tudom fogadni, hogy ez a test a Szent Szellem temploma, és azért gondoskodom róla.

Ha fordítva próbálnám építeni, úgy nem működik. Ezért Jézus azt mondja: „Figyelj, legyen ez az életed. Vedd Tőlem. Hallgass Rám! Tekints Rám!” Aztán, ha ezt teszed, ez lecsorog az egész életedre: a szellemed, a lelked, és aztán a tested. Ne próbáld azonban fordítva!

Erős Isten. Jézus az Erős Isten. Sokszor emberek azt mondják, hogy a Biblia sehol nem mondja, hogy Jézus Isten. Ennél világosabban nem tudom, hogy lehetne mondani. Ő az Örökkévaló Atya – ez a Szentháromságról szól.

Aztán azzal fejezi be, hogy Ő a Békesség Fejedelme! Miért kéne hallgatnom Jézusra, amikor ilyen kihívót mond nekem, mint amit hallottunk p. Zolitól és ebben az üzenetben is? „A saját öltözeted csak meztelenség és szégyenletes. A saját igazságod nem elég neked.” Azt mondja nekem: Ahogy te látod a dolgokat, az egyenlő a vaksággal. Azt mondja nekem: A saját gazdagságodban tulajdonképpen koldus vagy. Miért kéne hallgatnom Rá? A válasz: Ő a Békesség Fejedelme!

Ján 14:27 Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen!

Azt mondja nekünk: „Figyelj! Én tudok neked békességet adni. A saját erőd, a saját képességeid nem adják meg ezt neked.” Van, aki úgy akarja élni az életét: Végigélem ebben az életem, kipróbálom, hátha az én erőm mégis elég. A saját életed, azt csinálsz vele, amit akarsz, úgy rontod el, ahogy akarod, de Jézus azt mondja nekünk: Ne csináld ezt! Salamon, aki nagyon bölcs ember volt, az élete végén azt mondta:

Préd 12:1 (3) Emlékezzél meg Teremtődről ifjúságod idején,

Miért mondja ezt? Azért, mert ő kipróbálta, hogy milyen saját erőből, és neki megvolt minden hozzá. Ő volt a király. Ő volt a leggazdagabb ember. Ő volt a legokosabb ember. Ő volt a topon, és azt a tanácsot adja nekünk utána: Bízz az Úrban az életed elején, és ne szűnj meg követni Őt! Ez a legjobb tanács, mert Ő tud békességet adni.

Ámen.

Kategória: Egyéb