A Szeretet munkálkodik (Nyári Bibliaiskola)

2016 augusztus 11. csütörtök  18:00

A kedvenc témámról szeretnék beszélni a Bibliából. Hiszem, hogy ez az Úrnak is a kedvenc témája.

Ha csinálnál egy céltáblát, és a közepére tennél egy célkeresztet, akkor mi lenne annak a közepe? A szeretet. Azért, mert ott van a közepén, és azért, mert ez az a dolog, ami leginkább természetellenes egy természeti ember számára. Újra és újra tanulnunk kell róla. Úgyhogy amikor arra gondolkodok, hogy mi a szeretet, ezek a kérdéseim:

– Mi az a szeretetben, ami nélkül nem tudok semmit sem tenni?

Vagy inkább:

– Mi szeretet, ha nem számít, hogy mit teszek, ha nem szeretetből teszem? Ha bármit szeretet nélkül teszek, akkor az semmi.

– Milyen érzés, amikor szeretve vagyunk? Mit gondolok, amikor szeretve vagyok? Milyen érzés ez valójában?

Ez jó kérdés, és azt gondolom, hogy a világ kicsit össze van zavarodva ezzel kapcsolatban. Az egyedülállók nem szeretik az érintés nélküli szeretet tanát, mert azt gondolják: „Hogyan szerethetnék, ha nem érinthetem meg? Mert a szeretet olyan érzés, mint egy ölelés.” Igazából én is úgy gondolom, hogy olyan érzés, mint egy ölelés, de nem fizikai értelemben.

Aztán ezek mögött a kérdések mögött ott a kérdés: Kicsoda Krisztus, hogy Nélküle semmit sem tehetek, és kicsoda Krisztus, hogy Vele mindent megtehetek? Ezek jó kérdések. Ezek közül egyikre sem fogok választ adni. Ez a te házi feladatod. Nem tudom, hogy fogunk-e ezekre válaszolni, de jó kérdések.

1Kor 13. – ez a leghíresebb szeretetről szóló fejezet.

1Kor 13:1-3 Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból.

Arról beszél, hogy mit tehetek hívőként, de ha szeretet nélkül teszem, akkor az mégsem számít. Mert ez az a felsorolás, amiről egy hívő hiszi, hogy ez a keresztény élet. „Igazából pontosan ezt kéne tennem!” Ez igaz. Igen, ezt hozza létre a szeretet. Ezt tudja létrehozni a szeretet, de ezek nem határolják be a szeretetet. Ha elolvasod ezt a felsorolást, látod, hogy ezek semmilyen értelemben nem rossz dolgok, de ezek lehetnek üresek. Nagyon sokan sokat beszélnek erről.

A szeretet munka és nyugvás is. Egy értelemben a szeretet olyan, mint a hit, hogy a szeretet cselekedetek nélkül igazából nem szeretet, mert a szeretet a természeténél fogva aktív, és a szeretet miatt aktív a szeretet. Mert a szeretet a legjobbat akarja a másiknak.

Ha a szeretet egy kút vagy egy forrás, akkor persze, hogy arra lett, hogy folyjon. Nem kell, hogy mérnök legyél ahhoz, hogy tudd, a folyás munka. Ján 5-ben volt egy ember a tónál, jött Jézus, és meggyógyította őt.

Ján 5:16 Ezért a zsidók üldözni kezdték Jézust, mert ezt tette szombaton.

A nyugalom napján Jézus dolgozott az ő nézőpontjukból.

Ján 5:17 Jézus pedig így felelt nekik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.

„Az Atyám még mindig munkálkodik, úgyhogy Én is munkálkodom.” Jézus munkálkodott, mert a szeretet munkálkodott. Ha egy bárány elfut és beleesik egy gödörbe, akkor munka-e, ha a pásztor onnan kimenti? Persze, hogy nem, mert ő törődik azzal a báránnyal. A szeretet miatt munkálkodik.

Zsid 4:9-11 Eszerint még hátravan a szombati nyugalom Isten népe számára. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, nehogy valaki az engedetlenség hasonló példájaként elessék.

Zof 3:17-ben azt mondja, hogy Isten megnyugodott az Ő szeretetében. Aztán a nyugodalmas helyéről munkálkodik az Ő szeretetéből. Vagy igazából úgy is mondhatnánk, hogy az Ő nyugodalmából munkálkodik. Azt is mondhatod, hogy valójában a nyugodalom munkálkodik.

Mi hívők vagyunk, és Isten vont minket az Ő szeretetével, Jer 30:3, és Ő bevont bennünket a nyugalomba. Nem a munkálkodásba vont be bennünket. Az egyetlen munka a hívő számára, amikor fiatal hívők vagyunk és tanulunk Krisztusról. Tanulunk Róla.

Én katolikusként nőttem fel, és ott ez mind a cselekedetekről szól, a Tízparancsolatról szól. Arról szól, hogy mit teszel. Úgyhogy ilyen vallásos lelkem és vallásos lelkiismeretem volt, ami azt mondta nekem: Isten csak akkor boldog, ha én dolgozom. Úgyhogy találd ki, mi történt, ahogy megtértem! Elkezdtem munkálkodni és munkálkodni. Elmentem bibliaiskolába, szombatonként a busz-szolgálatban voltam, és vasárnap is, és gyerekeimmel is, és olvastam a Bibliámat, és csináltam a házi feladatomat.

Munkálkodtam, de volt egy problémám. Az volt a baj, hogy nem volt nyugodalmam. Azt gondoltam, hogy egy ponton majd eleget munkálkodom ahhoz, hogy a szívem azt mondja: „Megérkeztél. Mostmár megnyugodhatsz, mert eleget tettél.” Ez azonban nem történt meg, és ez eléggé zavart engem.

Elkezdtem hallgatni a bevégzett munka üzenetét p. Stevenstől. Mit mond a bevégzett munka? Azt, hogy Isten bevégezte a munkát a kereszten. Az Ő munkája teljes. Az a munkája, hogy minket szeressen. A szeretet be van fejezve. Isten szeret bennünket. Annyira szeretett bennünket, hogy elküldte a Fiát, és a Fiú meghalva értünk a kereszten Ő a szeretet. Ez a teljes szeretet. Befejezett szeretet.

1Ján 4:10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, …

Ez a szeretet. Mi ez a szeretet?

1Ján 4:10 … és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

Amikor Ján 19:30-ban Jézus azt mondta: Elvégeztetett.; akkor az a munka be lett végezve. Más szavakkal Isten befejezte a munkáját. Eljött a nyugalom. Jézus azt mondja: Ha meg vagy terhelve, gyere Hozzám. Mit fog tenni? Ad neked egy igát, hogy keményebben dolgozhass? Nem! Olyan igát ad, amely nyugalmat ad neked. Ez könnyű iga, semmi súlya. Mert Ő azt mondja: „Akarom, hogy munkálkodj a nyugalomra. Akarom, hogy intsd magad a nyugalomra. Ha tanulsz Tőlem, akkor mit tanulsz, ha nem azt, hogy Én alázatos vagyok? Ha azt tanulod Tőlem, hogy Én alázatos és szelíd vagyok, akkor nyugalmat találsz a lelkednek.” Ha ez nincs meg neked, akkor nincs nyugalom.

Ha tanulsz Jézusról, és ez az, hogy mit tett Jézus – „Mert ezt kéne nekem is tennem!” –, akkor az a vallásos lelkiismeretedet fogja táplálni. Ha valaha azt gondoltad, hogy meg tudod elégíteni a vallásos lelkiismeretedet, akkor bolond vagy, mert az csak többet akar. Még többet.

Ha Jézusról tanulsz, az Ő alázatáról – egy király, Aki eljött szolgálni, egy úr, Aki mindenkit számon tart, mindenkit méltóbbnak tart Önmagánál, ÚR, Adonai, az egész emberi történelem tervezője, és fenntartója –, Ő azt mondja: A te életed értékesebb, mint az Én életem. Ez az alázat. Ő egy mester, Aki a tanítványainak azt mondja: Ha nem hagyod, hogy szolgáljalak, akkor semmi közöd sincs Hozzám; Ján 13:8. Amikor tanulsz az Ő alázatosságáról, akkor ez nyugalmat hoz létre. Annyira jó hír ez!

Az Úr nem egy koncentrációs tábort üzemeltet. „Gyerünk, állj munkába! Kicsit megetetlek, aztán sokat várok el. Dolgozz tovább!” Nem! Ő nem koncentrációs tábort üzemeltet. Az saját szívem azonban koncentrációs tábor. Ám ha az Úrról tanulok, az Ő alázatáról, akkor az a nyugalom helyére visz engem.

– Péter! Hagyd abba! Állj le! Én megmosom a lábaid. Csak kicsit maradj nyugodtan!

– Uram, ne! Ne csak ezt, egészen moss meg!

– Péter! Mostmár túl izgatott lettél. Mutatnom kell neked valamit. Ez nem rólad szól, és arról, hogy te mit fogsz tenni értem, hanem ez Rólam szól, és arról, hogy Én mit fogok tenni érted.

Amikor ezt megtanuljuk, akkor ennek a terméke a nyugalom lesz. Ezt azonban nehéz elhinni. Nehéz nektek is, nekem is, mert kockázatos. Mert ha ezt elhiszem, akkor lehet, hogy semmit sem fogok csinálni. Ha ezt elhiszem, lehet, hogy lusta leszek, és semmivel sem fogok foglalkozni. Senkivel sem fogok törődni, ha ezt tényleg elhiszem. Évek óta harcolok a hústestemmel. Elég jó lettem benne, mint oroszlánszelídítő. Felkelek reggel, kapom az ostorom, és egész nap harcolok a hústestemmel, és egész jó vagyok már benne. Ma egész nap nem kiabáltam senkivel.” Nem hiszem, hogy sokat éltem ma hústestben, talán 40%-ot. 🙂 Egész jól vagyok. Ha elengedem, és nem küzdök többé a hústestemmel, akkor jön az oroszlán, leterít és szétszed. 🙂

Látnunk kell, hogy a kimenekedés útja nem az erőlködés. A kimenekedés útja a feladás. Megadom magam: „Uram, hiszek Neked, hogy én Benned teljes vagyok, hogy Te nem látsz bennem semmi bűnt, és készítettél számomra egy helyet.” Úgyhogy tanulunk az Ő alázatáról és az Ő szelídségéről. Ő a legerőteljesebb és legtökéletesebb ember. Az Ő hatalmát és mindent, Aki Ő, elérhetővé tett az Atya számára, és azt mondta: „Akármi is a Te akaratod, Én megteszem. Kormányozz, és Én oda megyek, ahova Te mész.”; Fil 2:5-8. Egészen a keresztig.

Mit követett Ő? Mi volt Isten szíve? A szeretet volt az, ami vezette az Urat. A szeretet hozta, és a szeretet vitte tovább lépésről lépésre. Még akkor is, amikor a gazdag ifjúhoz beszélt, Márk 10. Azt mondja az Írás, hogy a beszélgetésük után Jézus szerette őt. Azt mondta neki: Add el mindenedet, és add a szegényeknek! Jézust az Atyja szeretete motiválta. Az Ő szelídsége az volt, hogy engedte az Atyának, hogy vezesse Őt.

„Atyám bármit teszel is, tudom, hogy az jó. Én engedni fogom, hogy vezess Engem végig, egészen a Gecsemáné kertig.” Ahol azt mondta: Ne az Én akaratom, hanem a Tiéd legyen meg. Hiszem, hogy azért imádkozta ezt az imát, mert Ő meg akart halni a kertben, hiszen vért izzadt, ami már halálos állapot. (Amennyire én értem orvosilag. Az erek felrobbannak az illetőben.)

Ő azt hitte, hogy ott meg fog halni, úgyhogy imádkozott. „Istenem, nem hiszem, hogy ennek így kéne, hogy vége legyen! Nem érhet véget így a történet. Én nem akarom kiinni ezt a poharat, de ha ez a Te akaratod… Ne az Én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” Aztán jött egy angyal, megerősítette Őt, felkelt, és azt mondta a tanítványainak: Menjünk! Aztán átadta Magát a Római Birodalomnak, ahol Júdás elárulta Őt.

Amikor Krisztus szelídségéről tanulunk, akkor az nyugalmat ad a lelkünknek. Zsid 4:10-11 amikor Róla tanulunk, az ad nyugalmat a lelkünknek. Úgyhogy, amikor Jézust tanulmányozzuk, akkor Isten szeretetének a dimenzióit tanuljuk – Ef 3:18 –, a szélességét, a hosszúságát, a mélységét. Az Ő szeretetének a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége túlmegy minden megértésen.

Ez elmondja nekünk, hogy a szellemiség nem ismeret. Az Istenről való ismeret nem hozza létre a szeretet érzetét. Ez nem lehet csak teológia, ami tanít engem a szeretetről. Mert tudjuk, hogy mi történik. Pál ott találta magát a korinthusbeliek között, és azt mondta nekik: Az ismeretetek öl. Mert tudták, hogy mi jó, hogy nem szabad megenni a bálványáldozati húst, ismerték a pogány vallást, de ez az ismeret megölt embereket.

Azt mondta az embereknek: Nem vagy rendben, el vagy választva Isten szeretetétől. Aztán azt mondta: „Egyetlen dolog építi az embereket. Ti nem vagytok az emberek bírái. Az nem építi fel az embereket, ha elmondod nekik, hogy mit nem csinálnak jól. Hanem mi építi őket? A szeretet.” Pál azt mondta: A szeretet épít.

Úgyhogy milyen érzés, ha szeretve vagyunk? Luk 7-ben van egy történet erről. Luk 7:37-ben az asszony bűnös volt, különösen az volt. Így ismerték, mint bűnös. A legtöbbünket nem úgy ismerik, mint bűnös. Ha leírnák valamelyikünket, akkor nem azt mondanák: Ő egy gonosz bűnös. A legtöbbünket nem így ismerik, de erről az asszonyról mindenki tudta, hogy ő bűnös. Az asszony tudta, hogy Jézus a farizeus házában lesz, és odavitt egy alabástromedényben drága kenetet.

Luk 7:38-39 megállt mögötte a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, majd csókolgatta, és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában: Ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki hozzáér; tudná, hogy bűnös.

Jézus valójában azt mondja: „Látjátok ezt az asszonyt? Ti nem adtatok Nekem semmit, de ő igen. Ti nem tudtátok, hogy ki van közöttetek, de ő tudta.”

Luk 7:47-48 Azért azt mondom neked: Neki sok bűne bocsáttatott meg, mert nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz: Megbocsáttattak a te bűneid.

Milyen érzés szeretve lenni? A szeretet érzése a megbocsátás érzése. Tegyük fel, hogy valaki tartozik nekem egy hatalmas összeggel. Nincs annyi pénze, hogy vissza tudná fizetni. Aztán azt mondom neki: „Van egy jó hírem a számodra: Elengedem a tartozásodat. Nem tartozol semmivel.” El tudod képzelni ezt?

Vagy van egy házad, alig tudod a hitelt törleszteni, és nagyon nehéz emiatt minden. Minden héten dolgozol, félreraksz, hónapról hónapra ugyanazt teszed, és annyira nehéz. Aztán a bank azt mondja neked: „Jó hírem van számodra! Most ki van fizetve a házad.” El tudod képzelni azt, hogy ez milyen érzés! Mostantól nincs több tartozásod! Még csak el sem hinnéd. „Mutasd az egyenleget! Viccelsz velem? Mutasd meg papíron! Ez a leghihetetlenebb, amit valaha hallottam. Annyira szabad vagyok! Nem kell többé fizetnem a részleteket. Annyira keményen dolgoztam! Mostmár semmit nem kell fizetnem? Teljesen megszabadultam a hitelemtől? A házam az enyém? Már csak az enyém? … Szeretve érzem magam.” Ilyen érzés a szeretet.

Az adósság a saját bűnösségünk. Az egész életünkre. Mindnyájunknak minden bűne teljesen 100%-ban meg lett bocsátva, úgyhogy emiatt semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Semmi soha! Valaki azt mondhatja: „Rákos vagyok. Ez elválaszthat.” Nem! Nem érted. A rák sem tud elválasztani Isten szeretetétől. A rák nem bizonyítja, hogy nem lett neked megbocsátva. Semmi nem választhat el az Ő szeretetétől.

A szeret az, ami nyugalmat ad. A szeretet ad nekünk békességet, örömet, ami nem nevetés, hanem mély nyugalom érzet. Tőle tanulunk, és Ő nyugalmat ad a lelkünknek. Ez nem intellektuális dolog, hanem szellemi. Személytől személynek. Nem egy személytől egy szervezetnek, ez nem a kapcsolatomról szól a gyülekezetemmel vagy bárkivel, hanem ez személyes, magánjellegű, Isten és köztem van. Itt kezdődik a szeretet. Ez az, ahol a nyugalom kezdődik, és amikor belépünk a nyugalomba, akkor történik valami bennünk, ahogy a békesség cselekedeteket termel. Nem azért cselekszem, hogy aztán nyugodjak, hanem olyan cselekedet, ami a nyugalomból jön.

Szeretnék Isten csatájáról beszélni, vagyis Isten munkájáról arra, hogy megnyerje a szívedet. P. Schaller használja ezt a képet a hagymáról. Vannak rajta rétegek, és a szíved ott van a közepén. Ez Isten célkeresztje, hogy megnyerje a szívedet. „Én a szívedet akarom!” Én pedig azt szoktam mondani, hogy Isten a lényünket akarja, azt akarja, akik vagyunk, a lényegünket. Nem a tevékenységünket, nem a beszédünket, nem a létünket, nem azt, amink van, amit birtoklunk, amit mondunk, amit csinálunk.

A nők szokták ezt mondani: A beszéd olcsó. Olyan könnyen kimondják emberek: Szeretlek. A nők azt felelik: Bizonyítsd be! Úgyhogy mindig azt mondom a fiúknak: Ha meg akarod szerezni egy lány szívét, akkor nem azt mondod neki, hogy szereted, hanem megkérdezed: Szeretlek téged? Hadd mondja el a lány! Az sokkal jobb.

(Könyv: Dave Hunt: Harc az elméért)

Tudjuk, hogy a szeretet gondolkodik. A szeretet gondolkodik. A szeretet elsősorban nem egy érzés, hanem a szeretet gondolkodás, gondolkodást hoz létre. Pál azt mondta: A szeretet nem gondol gonoszt. Aztán azt mondta: Legyen az a hozzáállás, az a gondolkodásmód bennetek, mint ami Krisztusban is. Mert a szeretet gondolkodik. A szeretet hozzáállás.

Úgyhogy kezdünk ráébredni arra: az elmémben vannak olyan gondolatok, amik kívül esnek a szereteten. Tudjuk, hogy az elménk úgy épül fel, hogy tudatalatti és a tudattalan elme, és nem annyira tiszta a határ a kettő között, aztán ott van alatta a tudatos elme. Amikor beszélek magamhoz, az a tudatosság. Amikor elalszom, az pedig a tudattalan, de még mindig élek, és még mindig gondolkodom. Néha hallom, és ezt úgy hívják, hogy álom. Néha ez szörnyű, azt pedig rémálomnak hívják. Volt már valaha rémálmod? Igen, mindnyájunknak vannak rémálmaink. Mi a rémálom? Az én tudatalatti elmém kommunikál a tudatos elmém kontrollja nélkül. Néhányan ezért nem szeretnek elaludni, és vannak, akik nem is tudnak, mert állandóan pörög az elméjük.

A lényeg, hogy gondolatok jönnek a tudatalatti és a tudattalan elmémből a tudatos elmémbe. Nem tudom, hogy miért. Nem tudod, hogy milyen gondolatok jönnek az elmédbe. Nem is tudod, hogy honnan jönnek, mert az emberi elme a következőt csinálja. Információt raktároz el úgy, hogy még el is felejti. Elfelejtem, a tudatos elmém nem emlékszik rá. Az elmém azonban emlékszik, de ez a tudatos szint alatt van.

Úgyhogy jönnek a gondolatok a fejembe, és aztán lesznek érzelmeim. Bejönnek az érzelmeimbe, aminek nem tudom a forrását. Lehet, hogy mérges leszek, frusztrált leszek, vagy szomorú. Még az is lehet, hogy depressziós leszek a semmiből. Ez honnan jött? Nem tudod. Mert amikor sétálsz az utcán, a szemeid, az orrod, a szád, a füleid, a kezeid, a lábaid és a bőröd információt fogad be. Az információ pedig olyan, mint egy elektromos impulzus, ami eltalál téged. Aztán az elméd fogja, és valamit bedob a tudatos elmédbe, ami ahhoz kapcsolódik például, amit az orroddal érzel.

Disneylandben Floridában árulják ezeket a csokis sütiket. Rengeteg doboz süti, és az emberek ott sétálnak el. Aztán kiraknak egy ilyen gépet, ami a csokis süti illatát bocsátja ki a levegőbe, és az értékesítés fellendül. Azért, mert a csokis süti illata azonnal energiát hoz létre. „Igen, akarok egyet! Tudom, mi ez. Aha, itt egy bolt! Már megyek is, veszek néhányat.”

Mit mond ez nekünk? Az Úr azt mondja: „Használni fogom az elmédet, olyan módon, ahogy Én terveztem az elmédet, és vissza fogjuk fordítani a folyamatot. Meg fogjuk változtatni azt a módot, ahogy élsz. Ez azzal kezdődik, hogy Én újat teremtek belőled.” 2Kor 5:17. Egy új teremtmény van bennünk, amely közvetlenül kapcsolatban áll Istennel, ott van nagyon sok réteg alatt, és abban a pillanatban, ahogy megtérsz, az válik célponttá. „Én azt az embert fogom felépíteni!”

Vannak azonban mindenféle dolgok, amik nemet mondanak. „Szeretve? Nem! … Igaz? Nem! … Törődnek? Nem! … Értékes? Nem! …” Az elménk telve van ezzel. Ez jön a genetikából, a tapasztalatokból, az oktatásból, és különösen az eseményekből, dolgokból, amik történtek velünk. Istennek viszont van egy terve.

Zsolt 1:1-2 Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

Az elmélkedés ott zajlik, hogy én forgatom Isten Igéjét a tudatos elmémben, és a dolgok, amik bejönnek, amik nem Isten elméje szerint valóak – 2Kor 10:4-5 –, azokat kirakom. Megtanuljuk a szeretet nyelvét. Isten Igéjéből megtanuljuk, hogy milyen Isten hangja. Jézus azt mondja: „Én vagyok a jó pásztor. Az Én juhaim hallják az Én hangomat, és követnek Engem.” Megtanuljuk az Ő hangját.

A pásztor hangja nem ugyanolyan, mint egy felügyelőé. A rabszolgahajcsár hangja más. Másik hang. Pál azt mondja: Beszélhetek akár nyelveken is, de ha nincs meg az a bizonyos hangzása, akkor az csak zaj, zajongás. „Igen, volt egy biblia-üzenet, de nem hallottam a hangot. Hallottam a Bibliát, de nem hallottam a hangot.” Amikor hallom a hangot, akkor tudom, hogy az az a hang. Mert a belső emberemben fel vagyok építve, a szeretet bemegy a belső emberembe, és a szeretet elmondja, ki vagyok. Nem azt mondja, hogy mit tegyek, hanem azt mondja el, hogy ki vagyok. A csata az elmémben zajlik.

Zsolt 1:3 Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa…

Tyű! Folyóvíz mellé ültetett fa. Hallottad már valaha nyögni? 🙂 Ahogy próbál növekedni? Ahogy próbál zöld leveleket növeszteni? Az erek kidagadnak? Nem! Csend van, és növekszik. Él és gyümölcsöző. Azért, mert a folyóvíz mellé van ültetve. Ez a lényeg. A folyóvíz mellé van ültetve. Az élet el van ültetve. A keresztény élet passzív először, és azután hoz létre valamit bennünk. Szeretve vagyunk, és aztán szeretünk.

Nem lehet fordítva, hogy szeretek azért, hogy valaki szeressen. Ilyenek a gyermekek. „100%-os lett a matekom. Szeretsz?” Ez összetöri a keresztény szülők szívét. „Te jó ég! A gyerekem azt hiszi, hogy jó matekdolgozatot kell írnia azért, hogy szeressem? Tudnia kell, hogy nem így van!”; és alig várja, hogy megbukjon, mert akkor meg tudja neki mutatni: „Megbuktál? Ez annyira csodálatos! Szeretlek! Menjünk, együnk egy fagyit! Most meg tudom mutatni neked, hogy mennyire szeretlek. Kit érdekel a matek?” A matek nem annyira fontos, de Isten szeretete az.

Tehát a csata a szívért zajlik. Halljuk Isten Igéjét, aztán az Ige bemegy, le az emlékezetünkbe. Ahogy ülsz a gyülekezetben, és a pásztor mond egy verset vagy egy példát, az elmédben ott van több különböző vers vagy üzenetek, amiket hallottál, és a Szent Szellem munkálkodik. Isten Igéje a saját folyamát hozza létre. Sétálhatok az utcán, gondolhatok az Úrra, és a saját elmém elkezdi ezt a folyamatot, hogy Istennel elmélkedem, ahogy újabb és újabb gondolat jön az elmémbe, és megyek egyikről a másikra.

Megértheted, hogy miért tudott úgy ülni Pál a börtönben, és annyira boldog volt. Mert megvolt mindene, amire szüksége volt. A saját elméje telve volt Isten Igéjével, és – ő csak mint egy mosógép – a saját gondolkodása új gondolatokat ébresztett a tudatalattijában. Ez a folyam kezd el gyógyítani bennünket, kezd bennünket megmosni. Megmossa a szívünket. Krisztus vére megmossa a lelkiismeretünket, és most nem a lelkiismeretem az én mesterem, hanem az én szolgám. A lelkiismeretem segít.

Néhány kilót fogytam. Néhány embernek nem kell aggódnia, hogy fogyjon, csak vékonyak, másoknak pedig oda kell figyelni. A lelkiismeretem segít. Igazából segít, nem az ellenségem. Van valamennyi, amit megehetek, és amikor azon kívül megyek, akkor a lelkiismeretem jelez. Mire azt mondom: „Köszönöm! Amúgy is megeszem, de nem kétszer.” 🙂

A lelkiismeretünk a szolgánkká válik, szolgál bennünket, és a Szent Szellem meggyőz bennünket.

A lelkiismeretünk Isten nélkül vádol bennünket. Szeretet nélkül a lelkiismeretem kárhoztat engem, és a kárhoztatás vallásos energiát hoz létre. Mert próbálom megelégíteni a lelkiismeretemet cselekedetekkel, de ezek a cselekedetek halottak. Azért, mert Jézus már fizetett. Ő már megelégítette a lelkiismeretünket, és arra szabadított meg bennünket, hogy az élő Istent szolgáljuk.

Aztán a lelkiismeretem azt mondja: Itt az ideje gyülekezetbe menni! „Nem, én ma olimpiát nézek.” Semmi baj nincs ezzel. Szabad vagy, hogy ezt megtedd. Te tudod, hogy szabad vagy. Nem kell menned gyülekezetbe. Szabad vagy nem menni, de a lelkiismereted segít. Azt mondja: „Hát, nem tudom… Szabad vagy, de melyikkel nyersz?”; és aztán csak gondolsz egyet, és elmész a gyülekezetbe.

Ez nem olyan, hogy piszkál: Menj gyülekezetbe! „Jó, jó! Megyek már!” Aztán jól érzed magad, mert elmentél, de igazából ez cselekedet volt, ami a gonosz lelkiismeretedből jött, és nem olyan cselekedet, ami a szeretetből árad.

Ahogy Isten Igéje bennünk lakozik, Kol 3:16, munkálkodik bennünk, hogy megalapozzuk azt, akik vagyunk. Ez a szeretet. 1Ján 3:1 Íme, nézzétek, hogy mit adott Isten, hogy minket Isten gyermekeinek neveznek. „Szeretlek téged! Te vagy az Én gyermekem, szeretlek! Mostmár ne hívd magad az Én szolgámnak!”

Persze, egy módon az Ő szolgái vagyunk, ez a mi szívünk, de Ő azt mondja: „Én nem hívlak téged szolgának, Én nem ezért teremtettelek téged. Nem téged teremtettelek a Tízparancsolatnak, hanem a Tízparancsolatot teremtettem neked.” Az emberiség célja nem az, hogy szabályokat kövessen. A szabályok érted vannak, hogy tudassa veled, hogy hogyan élj, hogy hogyan legyél bővelkedő, hogy tudd, hogyan éld az életet.

A Tízparancsolat egy kis „puska”, mint amit a diákok tesznek a zsebükbe vizsgára. Az élet a vizsga, és Isten megmondja nekünk a válaszokat, és azt mondja: Na, akkor most írd meg a tesztet! „Ó, ez könnyű! Itt a válasz!” Nem azért adta, hogy kárhoztasson minket. Persze Ádámot kárhoztatja. Ő nem kárhoztat engem, mert nem lehet kárhoztatás. Hogyan lehetne? Jézus vére a kegyelem székére lett hintve, és Krisztus áldozata teljesen megelégítette. Hogyan hozhatna létre ez valaha is kárhoztatást? Nincs kárhoztatás.

Itt látjuk ezt a nagyon egyszerű folyamatot. Tanulunk. Ezért annyira csodálatos a bibliaiskola. Gondolj arra, mennyi bibliaverset hallasz, hányszor olvasod el a Bibliát, hány házi feladatot csinálsz meg, és mit tesz ez veled! Feltölti a tudatalatti elmédet tárgyilagos, objektív igazsággal az életről. Mondhatod: Annyira sok órát veszek, hogy semmire sem emlékszem. De igen! Emlékszel, csak nem emlékszel. Nem emlékszel arra, amire emlékszel.

Fogod hallani, és bekerül a szívedbe. Mert a Szent Szellem fogja azokat, amiket hallasz, és az emlékezetedbe hozza ezeket. Ján 14:26 szerint ez az a folyamat. Istennel gondolkodunk, aztán ez több Istennel való gondolatot szül, és aztán élvezzük azt, hogy a saját fejünkben vagyunk.

Ez az építés igazából, hogy beszélünk egymással, és ez mostmár közöttünk történik. Az ő elméje, az én elmém, az ő emlékei, az én emlékeim, aztán közösségben vagyunk, és ez csodálatos, mert Krisztus közöttünk van. Ahol az igazság van, ott van Ő. Nyugszom az Ő szeretetében. Zof 3:17 Isten nyugszik a szeretetében, aztán mi belépünk ebbe a nyugalomba. Így a szeretet kezd bennünket motiválni. Más szavakkal energiát termel.

Néhány szülő azt mondja: „A gyerekem annyira nem motivált! Egész nap csak videojátékokkal játszik.” Mi azt mondjuk: „A te fiad igenis motivált valójában. Szeret videojátékokkal játszani. Mit akarsz? Elcserélnéd inkább történelem órára? Nem! Az nem motiválja, ami téged motivál, de őt motiválja valami.” Úgyhogy ezt ne keverjük össze! Olyan ember, aki egyáltalán nem motivált, az videojátékokkal sem akar játszani, és ezt depressziónak hívják.

Ahogy a szeretet bekerül a szívünkbe, kezd energiát termelni.

Gal 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

Olyan hitbeli élet, amit a szeretet energizál. Ez Isten Igéje. Pál azt mondja 1Thessz 2:13 ha mi elhisszük ezt, akkor ez munkálkodik bennünk, ami valóban eredményt hoz létre bennünk. Csak hallgass továbbra is! Hogyan gyógyulnak meg az emberek? Nem úgy, hogy az Úr megérinti, megfogja őket, hanem attól, amit hallanak, Ő szól hozzánk. Zsolt 107:20 az Igéje meggyógyította őket. Akkor kezd el munkálkodni a szeretet, Ján 7:38 ez a Szent Szellem bennünk. Igyál ebből a vízből, és ez egy folyamatot eredményez. A belsőnkből árad. Belülről jön. Ez egy forrás. Ez nem belőlünk van, hanem a Szent Szellemből jön, keresztülmegy rajtunk, és más emberekre is kiárad. Ez Isten munkája miatt történik az életünkben.

Mi nem erőlködünk, hogy ezt létrehozzuk. Nem tudjuk kikényszeríteni. Néha látsz hívőket, annyira sok csodálatos dolgot tesznek, és aztán annyira dühösek. Egyik pillanatról a másikra nagyon dühösek lesznek. Ez meg hogy van? Tényleg lehetsz ennyire dühös, és ugyanakkor betöltekezve a szeretettel egyik pillanatról a másikra? Elképzelhető, hogy ha ez olyan, hogy erőlködik és erőlködik, és közben egyszer csak kienged: Hagyj békén!

A szeretet munkálkodik. Férjek, figyeljetek! A szeretet nem passzív. Mit gondoltál? Megházasodsz, és… A szeretet munkálkodik. Az a te feleséged. Szeresd őt! Dolgozz rajta! Mert a szeretet keményen dolgozik. A szeretet miatt. Feleségek! Mit gondoltok, mi fog történni? Házas vagy. A házasság csak egy mag. Megházasodtál, és ott egy mag. Azt gondoltad, hogy ez majd kinő szeretet nélkül? Öntöznöd kell. Meg kell adni neki, amire szüksége van. Aztán a kapcsolat növekszik. Aztán a házasság terem gyümölcsöt. Nem csak gyerekeket, hanem az otthonnak a gyümölcsét. Ami igazából a gyülekezetnek és a társadalomnak és a családnak is az alapja. Muszáj, hogy törődj vele. Szüksége van arra, hogy vizet kapjon és tápanyagokat.

Isten nagyon keményen dolgozik? Ő emelte a nehéz súlyt. Azt a súlyt, amit ember nem tudott volna elhordozni, és meghalt a kereszten. Izzadt és annyira keményen dolgozott, és végül be van végezve. Elvégeztetett, és mostmár tud szeretni. „Fogadd el a szeretetemet és szeress!” Mát 10:8 Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! A hangsúly azon van, hogy ingyen. Ezt nem érdemelted ki, hanem ingyen jött. Minden, amid van, az ingyen van, és amikor továbbadod, az ingyen van. Nincsen tartozás, nincs elvárás.

Tudod, hányszor hallottam, hogy a férj azt mondja: „Azt mondtad, hogy szeressem a feleségemet. Három egymást követő hónapban ezt megtettem. Semmi nem történt.”? Ez nem az „ingyen kaptam, ingyen adom”! Ez az: ingyen kaptam, és eladtam. „Édesem! Szeretni foglak, jó? Mert annyira nagy hős vagyok. Azzal, fizeted vissza, amit akarok. Ez jó üzlet, édesem? Mert én szeretlek.” A feleség azt feleli, hogy nem. „Tessék?! – és még használ bibliaverseket is – Isten az én oldalamon van!”

A szeretet aktív.

Ján 17. Jézus főpapi imádság az Atyához. Három verset fogunk megnézni, de az egész fejezet ámulatba ejtő.

Ján 17:21 hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énbennem, és én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

Hogy történt ez az egység? Ugyanazok vagyunk? Nem. Mindenben egyetértünk? Nem. Egyek vagyunk? Igen. Persze nem, de egyek vagyunk. Miért? Mert Őbenne vagyunk. Ha Őbenne vagyunk, akkor Ő tesz minket eggyé. Amikor Őbenne vagyunk, akkor Ő meghív bennünket a Szentháromság lakomájára, ahol szeretet és egység van a Szentháromságban.

Amikor Ő elhív minket, akkor azt mondja: Gyere fel ide! Jel 4:1 „János, gyere ide fel! Akarok neked mutatni valamit. Meghívlak téged a Szentháromságba, mert te benne vagy az Én Fiamban. És ha benne vagy az Én Fiamban, akkor te benne vagy a Szentháromságban.” Ez a válasz az Ő imájára, hogy egyek legyünk. Nem az, hogy jól kijöjjünk mindannyian egymással. Nem az az imádsága, hogy mindenben egyetértsünk, amit csinálunk, hanem az, hogy megvalljuk Krisztust. Krisztus a mi egységünk. Ő tesz minket eggyé.

Ján 17:23 Én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél.

„Mi egyek legyünk, azért, hogy a világ megismerje, hogy Te szeretted őket.” Nem mondhatjuk, hogy azért szeret engem Isten, mert egészséges vagyok, mert azt sem mondhatod: Isten nem szeret, mert nem vagyok egészséges. Azt sem mondhatod: Isten nem szeret, mert házas vagyok. Mert azt sem mondhatod: Isten nem szeret, mert én egyedülálló vagyok. Ehelyett tudjuk, hogy Ő szeret bennünket. Azért, mert Ő minket Ő bele helyezett, hogy benne lehessünk a Szentháromságban, hogy azzal az élettel legyen közösségünk, ami a Szentháromságban van.

P. Fodor a konferencián azt mondta: „Nagyon jó, hogy az ember meg lett teremtve! Viszont volt valami, ami nem jó, és ez az, hogy az ember egyedül volt. Mert akkor valami hiányzik a képből. Egyedül az ember nem tudja megmutatni az egész képet, mert a három egy, de az egy az egy.” „Az nem jó, hogy egyedül van. Egységet akarok látni a többséggel. Egy segítőtársat akarok teremteni neki, és a kettő egy lesz. Így fogom megmutatni.” Így fogják tudni az emberek, hogy Isten elküldte az Ő Fiát.

Az emberek azt mondják: Az nagyon biztonságos, hogy egyedül vagyok, mert akkor senkire nem leszek dühös. Lehet, hogy ebben van bölcsesség. Lehet, hogy ott vagy most az életedben Istennel, ahol ez van, de ahogy növekszel Krisztussal, és ahogy tanulsz Róla, és Ő nyugalmat ad a lelkednek, és motiválja a szívedet, akkor el kell, hogy menj, hogy meglátogass valakit. Valakivel beszélned kell. Valakit bátorítanod kell. Valakinek el kell, hogy mondd: „Neked is megbocsátottak. Neked is megbocsátottak, ahogy nekem is.” Valakinek ezt el kell mondanod.

Lehet, úgy érzed, hogy most ez biztonságos, mert: Veszélyes vagyok, ha kilépek a házamból. Ahogy viszont Krisztus kezd hit által növekedni a szívedben, és te növekszel Isten kegyelmében, és ismeretében, akkor Ő kezd benned munkálkodni, és energiát ad. Kezded a szeretet impulzusait érezni.

Ahogy p. Győző mondta: „Volt, akinek nem tudtam megbocsátani, de szerettem. Most csak szeretem. Nem is tudom, hogy ez honnan jött.” Én tudom, honnan jött. Ebből a folyamból jön, ami a belső emberből árad, ami a legbelsőbb részünkből árad, ahol Isten az Ő szeretettjeinek hív bennünket. „Ti a szeretteim vagytok.”; és érezzük ezt a szeretetet. Emiatt a Nap is fényesebben süt, és a fájdalom is kevésbé fáj.

A Gyülekezet. Jézus azt mondta: „Én építem a Gyülekezetemet. Hogy fogja ezt megtenni? Velünk. Én építem a Gyülekezetemet, és az Én Egyházamban a szeretet munkásai lesznek. Ez Pünkösdkor kezdődik, és el fog hatni háromezer emberre. A Római Birodalom, és a világ összes vallásos rendszere próbálja elkapni. Nem bírják eltalálni. Minél jobban próbálkoznak, annál jobban növekszik. Mert ilyen a szeretet.”

A fájdalom nem oltja ki a szeretetet. Semmi nem olthatja ki a szeretetet.

Ha egy ember fogná az egész házát, és elcserélné a szeretetre, az bolondság lenne, nevetséges lenne. „Hogyan tudnék rá értéket tenni? Valahogyan lehetne fedelet rátenni?” Az ördög próbálja rátenni: Álljatok rá a fedélre!; és próbálják lenyomni, de kibuggyan. Azért, mert a menny telve van szeretettel.

A menny bugyog a szeretettől. Az Atya azt mondja: „Fiam, szeretlek. Te minden akaratomat megtetted, és annyira hálás vagyok, szeretlek. Ó, Szent Szellem, annyira szeretjük egymást. A szívünk annyira telve van szeretettel!” Csak így bugyog. És mi hol vagyunk? Pál azt mondja: Krisztussal ülünk ott a bugyogás közepette. Mi már ott vagyunk. Már benne vagyunk ebben a közösségben.

Nem próbálok bejutni oda, hanem Ő már oda helyezett minket. Erre van az Ő Igéje. Ahogy halljuk az Ő Igéjét, és betölti a lelkünk minden zugát, és megérint bennünket a belső emberünkben, és megindítja ezt a folyamot. Kezd folyni először kicsit, aztán kicsit jobban, aztán kicsit még jobban. Végül már úszkálunk benne. Olyanok vagyunk, mint egy fa, amit folyóvíz mellé ültettek. Annyira meleg van, a fa pedig gyönyörű és zöld. Ez nem a törvény.

A törvény ez lenne: „Ah, most próbán mész át? A leveleid nem zöldek. A leveleidnek zöldeknek kéne lenniük. Mert keresztény vagy. Nem kéne, hogy nyomorult legyél.” Ez ismeret, ami öl. Mit tenne a szeretet? A szeretet odamenne, beülne a székébe, felépíti. Elmondja, hogy kicsoda ő Krisztusban cselekedetek nélkül, erőfeszítés nélkül. Imádkozz vele!

„A hívő, akinek nincsenek zöld levelei…” Te vagy a levélfelügyelő? „Én vagyok a hivatalos levélfelügyelő. Láttalak a gyülekezetben tegnap, és kicsit úgy néztél ki, mint aki lenn van. Barnák voltak a leveleid.” Nem vagyunk levél megfigyelők, és nem vagyunk gyümölcsmegfigyelők sem, hanem öntözők vagyunk. Öntözünk. Csak hagyd, hogy áradjon.

Valaki bűnös? Hagyd, hogy áradjon rá! Mire egy felügyelő: „Na, ezt most gyorsan zárjuk el! Mert az az ember bűnös. Nem gondolom, hogy ezt most engedni kéne. Mert akkor használja, és azt gondolja, hogy megúszhatja a bűnét.” Nem! Csak hagyd, hogy áradjon! Majd Isten gondoskodik arról. „Ha tényleg szereted őt, hagyd, és majd Én beszélek vele.” Legyél, mint egy szerető testvér. Lehet, hogy rájön, hogy fontos ember vagy számára.

Hagyd, hogy áradjon, mert ez a Gyülekezet. Mert Krisztus építi. A Gyülekezet az Övé, az Ő munkája, és ez a mennybeli nyugalomból jön, ami a szeretet kiáradása volt, ami a keresztnél történt. Attól a pillanattól kezdve a szeretet ingyen van. Kiszabadult a szeretet, mint egy őrült kutya, ha kiengedik. Kijön a Szent Szellem, és megy. És itt vagyunk.

Ámen.

20160811-sb-pbrian

Kategória: Egyéb