A munka egyedül az Övé & Az igazi Jézus (#1)

2014 június 22. vasárnap  18:00

P. Bartha Attila: A munka egyedül az Övé

Ján 14:1-2 Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.

Az előző üzenet (2014.06.22. de. P. Bendegúz: Isten jelenléte az életünkben, és mi az Ő jelenlétében) csodálatos volt. P. Bendegúz beszélt  Isten jelenlétéről, és azután arról, hogy mi az Ő jelenlétében lehetünk.

Mondott egy érdekes dolgot, azt, hogy szeretet van közöttünk. Ez a szeretet nem olyan dolog, amit nekünk kell létrehozni. Hanem ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor meglátjuk Istennek a minden értelmet meghaladó szeretetét. Akkor meglátjuk az Ő szeretetét, amit ember nem ismerhetne meg saját erejéből.

Olvastam egy misszionárius életrajzát. Nem túl ismert, az 19. században első felében élt, Anthony Norris Groves hívták. Nagyon sok hívőre lett hatással.

Mielőtt meghalt a felesége, írt néhány dolgot. „Én igazán elmondhatom, hogy nem tudtam, mit jelent a nyomorúság, amíg nem kezdtem el foglalkozni a vallással, és nem igyekeztem az életem a vallás szabályai szerint alakítani. Fáradozásaim nyilvánvaló és erőtlen hiányossága, hogy megfeleljek ennek a mércének, még jobban eltávolított a reménységtől és a békességtől.” Aztán úgy folytatja, hogy a Szent Szellem leleplezte Isten szeretetét számára, és akkor értette meg, hogy miről szól ez.

Nagyon-nagyon gazdagok voltak Angliában. Kb. hatvan fontot keresett egy bányász egy év alatt akkoriban, és a férje több mint ezerötszáz fontot keresett évente. Többszörösét kereste annak havonta, mint egy átlagember évente, és otthagytak mindent, elutaztak Bagdadba. Akkoriban ez nem azt jelentette, hogy felültek a repülőre és ötórás klimatizált repülés végén leszállt Irak, akkor még Perzsia egyik városában. Június 12-én indultak, és december 6-án érkeztek meg.

A megérkezésük után pestisjárvány tört ki a városban, aztán árvíz volt. A városban jellemzőek voltak a rablások, gyilkosságok. Valóban szörnyű körülmények közé kerültek. „A reménység és a szeretet a szívemben – mondta a feleség egy másik helyen – egyre növekedett.” Azon tűnődtem, hogy hány keresztény van ma, aki Krisztus nélkül éli a keresztény életét.

Vannak, akik keresztény életet szeretnének élni Isten nélkül. Csináltál már ilyet valaha? Az ismerőseid előtt szerettél volna felvágni, hogy van egy nagyszerű barátod / barátnőd, és társaság közepette a telefonoddal úgy csináltál, mintha beszélnél vele. „Szia, drágám! Mindjárt megyek. Este várlak otthon!” Amikor letetted: „Látnotok kéne! Bárcsak ismernétek! Olyan csodálatos!”; és közben nem volt senki a vonal másik végén. Ez nem normális dolog, ugye? Hosszú távon eléggé frusztráló. Ha létre szeretném hozni, vagy élni szeretném a keresztény életet Isten nélkül, akkor pont ugyanezt csinálom.

Jézus azt mondta a tanítványainak:

Luk 12:1b Óvakodjatok a farizeusok kovászától, amely a képmutatás,

„Oltalmazd meg magad a farizeusok kovászától, ami a képmutatás!” Ján 5-ben Jézus azt mondja a farizeusoknak:

Ján 5:39-40 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot,de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!

A farizeusok nem mentek oda az élő Istenhez, de Istent képviselték a nép előtt. Azt mondja Jézus erről, hogy ez képmutatás.

Gal 5:7a Jól futottatok, ki akadályoz meg titeket…?

Az egész Galáciabeliekhez írt levél arról szól, hogy Szellemben éld az életedet, ne pedig a törvény parancsolatai szerint.

Gal 5:9 Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

Arról szeretnék most beszélni, hogy Jézus Krisztusé a munka, és egyedül az Övé. „Ne nyugtalankodjon a szívetek, Én legyőztem a világot!” Ján 16:33. 1Ján 3:8 „Azért jöttem, hogy lerontsam az ördög munkáit.” Ján 19:30 a kereszten azt mondta: Elvégeztetett! „Szentté tettelek téged a vérem által.” Jel 21-ben amikor majd Ő előtte állunk, akkor szerintem a legbátorítóbb szót fogjuk Tőle hallani, ami az: Meglett! „Itt vagy és már látod ennek a valóságát, amit Én tettem az életedben. Ez soha nem terólad szólt. Ez mindig Énrólam szólt, hogy Én munkálkodom a te életedben.”

Abban a pillanatban, amikor kezdek aggodalmaskodni, amikor kezdem azt nézni: előrébb kéne tartanom a hitemben!; akkor megjelenik a szívemben a pici kovász, ami az egész életemet tönkreteszi, ami az egész szellemi járásomat megakadályozza. A munka az Övé, és egyedül az Övé.

Fil 2:13-14 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint.Zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent,

Ne panaszkodj, és ne hasonlítgasd magad! Volt már olyan, hogy hasonlítgattad magad valaki máshoz, és te vesztesként jöttél ki belőle? Volt már olyan, hogy azt mondtad: Nem igaz, hogy ezt miért nem tudom megtenni az életemben?! Tudod, mit csinálsz, amikor ezt teszed? Ha máshogy tenném fel a kérdést, azt mondanád, hogy te ilyet soha nem tennél, de ha elégedetlen vagy, vagy hasonlítgatod magad, akkor Istent ítéled meg, mert Ő még nem munkálta ki benned azt, amit már ki kellett volna munkálnia.

Néztél már romantikus filmet? Akció filmet? A főhős majdnem meghal, akkor mit csinálsz? Kikapcsolod? „Úgyis meghal, nem nézem tovább!” Nem! Végignézed, és a végén megcsinálja, amit meg kell, vagy egymásba szeretnek…

Kol 2:10 teljes vagy, tökéletes vagy Jézus Krisztusban. Viszont az idő ezt még eltakarja. Az idő ezt még eltakarja! Ne panaszkodj! Ne hasonlítgass! Ne háborogjon a szíved! Ne aggodalmaskodj! Mert a kovász belép az életedbe, és úgy csinálsz, mint az ember, aki úgy tesz, mintha lenne felesége a vonal másik végén, miközben nincs senki.

Jézus személye – keresd Őt az életedben! Bízz Benne, Ő majd vezetni fog. Hogyan hallhatod meg Isten hangját? Ha Ő nem szólal meg, akkor nem tudod kicsikarni Belőle azt a hangot, amire vársz. Bízz abban, hogy Ő úgy fog szólni hozzád, hogy azt te majd meghallod. Bízz abban, hogy Ő képes arra a helyre vezetni, ahova menned kell.

Ez nem arról szól, hogy elég okos vagy. „Ki tudom-e találni Isten akaratát az életemben?” Hanem ez arról szól, hogy Ő majd elmondja, hogy mit tegyek. Egészen addig, amíg csendet tapasztalok, megyek abba az irányba, amit legutoljára hallottam Tőle. Ő majd el fog jönni, és tovább fog vezetni.

Ne aggodalmaskodjon, ne háborogjon a ti szívetek! Ő készít egy helyet. Ő elvégezte a munkát a szívedben. Ha ezt még nem látod, az nem azt jelenti, hogy nincs kész, csak azt, hogy az idő még eltakarja, egy körülmény eltakarja.

A panaszlevelet, amit Istennek írnál, azt csak a mennyben van jogod leadni. Addig nem! Mert addig nem látod, hogy mi történt meg. A munka az Övé, és egyedül az Övé. Ne aggodalmaskodj! Vigyázz, nehogy bejöjjön a kovász az életedbe, és megpróbáld élni a keresztény életet Krisztus nélkül! Mert Ő személyesen szeretne vezetni. Ámen.

 

P. Duló Attila: Az igazi Jézus (#1)

Habár a földi létünknek az egyik fontos célja az, hogy megismerjük Istent, megismerjük Jézust, mégis előfordul, hogy hamis Jézus-képünk van. Pedig létkérdés, hogy ismerjük Jézust. Létkérdés, hogy annak ismerjük, Aki Ő valójában. Annál is inkább, mert van egy nagy küldetésünk:

ApCsel 1:8 De erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.

Jézus arra hívott el minket, hogy legyünk tanúi. Legyünk tanúi a szűkebb, a tágabb és a legtágabb környezetünkben, képviseljük Őt. Ez nagyon nemes küldetés. Csak gondolj bele, milyen csodálatos dolog Jézust képviselni a világban, bemutatni Jézust, megmutatni, hogy ki Ő. Viszont felmerül bennem egy kérdés: Hogyan tudom képviselni azt a személyt, akit nem ismerek? Létkérdés, hogy ismerjük Jézus. Létkérdés, hogy tudjuk, ki Ő valójában.

Hogyan tudnék bizonyságot tenni olyan személyről, akit nem ismerek, vagy tévesen ismerek? Ez jó kérdés, nem? Fontos, hogy ismerjük! 2Kor 5:20 Krisztusért járunk követségben. Mi követek vagyunk, Jézusnak a követei. Csak gondolj bele, hogy mi lenne, ha Magyarország kiküldene egy követet, aki semmit nem tud arról, hogy ki van kormányon, milyen az ország belpolitikája, milyen a gazdasági helyzete. Csak kimegy, és bemutatkozik, mint Magyarország nagykövete. Szükséges, hogy ismerje az országot, aminek a követségében jár!

Ugyanígy vagyunk mi is. Nagyon szükséges az, hogy ismerjük Jézust. Mát 16-ban Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondják Őt az emberek. A tanítványok mindenféle dolgot mondanak. Azt mondják, hogy az emberek mindenfélét állítanak Róla, Ő Illés, Jeremiás, Keresztelő János, vagy más próféta. Teljes a zűrzavar. Fogalmuk sincs az embereknek, hogy kicsoda Jézus.

Ez mostanra is érvényes. Ha az utcán megkérdezed, hogy kicsoda Jézus, akkor hasonló válaszokat fogsz kapni. „Ő egy jó ember. Erkölcsös tanító. Jó tanító…” Kapsz mindenféle választ, de a lényeg nem lesz benne. Nem fogsz ilyet hallani, vagy csak nagyon ritkán: Jézus Krisztus az emberiség megváltója, Ő Isten Fia. Teljes a káosz. Teljes a zűrzavar.

Péter mégis beletalált. Később kiderült, hogy miért. Mert nem test és vér jelentette ki neki. Teljes mértékben eltalálja:

Mát 16:16b Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.

Ez csodálatos. Ez igaz! Vajon ha csak ennyi ismeretünk van, ez elég-e ahhoz, hogy képviseljük szűkebb, tágabb, legtágabb környezetünkben, hogy bizonyságot tegyünk Róla, hogy a nagykövetei legyünk? Úgyhogy szükségünk lenne még más információra is.

Mit gondolsz, ki tudna a leghitelesebben beszélni Jézus kilétéről? Ő Maga, Jézus. Úgyhogy fontos, hogy ismerjük azokat a kijelentéseket, amiket Magáról tesz. Néhányat hadd osszak meg ezek közül! Nyolcvanhat ilyen kijelentést találtam a Bibliában.

Jel 22:13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.

Jézus azt mondja, hogy Ő a kezdet és a vég, az Alfa és az Ómega.

Kol 1:16a Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön,

Ez csodálatos. Ő már a teremtés előtt létezett, és amikor ez a világ el fog múlni, akkor még mindig létezni fog. Ez csodálatos: Ő a kezdet és a vég. Ebből látjuk azt, hogy Jézus nem teremtett lény, hanem Ő a Teremtő. Ő örök. Jó, ha ezt látjuk, hogy Ő a kezdet és a vég. Tőle, Őáltala és Reá nézve vannak mindenek, és Övé a dicsőség. Ő a kezdet és a vég.

Ján 6:48-51 Én vagyok az élet kenyere.A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak.De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, ne haljon meg.Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért.

Azt mondja Jézus, hogy az atyáink mannát ettek, de mégis meghaltak. A manna Istennek volt a gondoskodása. Gondoskodott a népéről, hogy ne vesszenek el a pusztában, hogy tudjanak élni. Ez azonban nem adott valódi életet, csak a földi időre adott megélhetést. Istennek azonban van egy teljes, tökéletes gondoskodása. Ez a teljes, tökéletes gondoskodás Jézus Krisztus, az élő kenyér, Aki a mennyből szállt le. Ha Őt esszük, vagyis ha Vele vagyunk közösségben, ha elfogadjuk Őt, ha hiszünk Benne, ha van Vele élő kapcsolatunk, akkor ez életet ad.

Ma már egyébként a kenyérnek nincs olyan nagy jelentősége. Elveszítette azt a valódi értékét, amit a zsidóknak jelentett a kenyér. Ha belegondolsz, tonna számra dobjuk ki a kenyeret, pocsékoljuk, nem becsüljük meg. Viszont abban az időben a zsidók számára maga az élet volt a kenyér. Ha volt kenyér, akkor volt élet.

Jézus Krisztus az élő kenyér. A mennyből szállt le. Ha Ő megvan nekünk, akkor van életünk. Ez ámulatba ejtő dolog.

Ján 8:12 Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

Amikor Ádám elbukott, akkor gyakorlatilag a világ sötétségbe borult, és azóta is abban a sötétségben él. Jézus azonban a világ világossága. Jézus a sötétségbe fényt tört. A csodálatos ebben az, hogyha kapcsolatban vagyunk Vele, akkor Mát 5:14 szerint mi is világosság vagyunk. Ugyanúgy vihetünk ebbe a sötét világba egy kis fényt a hitünk által. Az által, hogy képviseljük Jézust, az által, hogy Őt hordozzuk, Őt mutatjuk be. Az Ő nagykövetei vagyunk, mi is vihetünk egy kis fényt a világba. Ez a fény az élet:

Ján 1:4-5 Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

A világnak nincs szüksége a világosságra. A világ vakond-életet él, megszokta a sötétséget. Megszokta azt, hogy tapogatódzik a sötétben. Már ahhoz is hozzászokott, hogy folyton belebotlik egy sötét elképzelésébe. Nincs szüksége világosságra. Ha evangelizálsz, akkor ezzel nap mint nap találkozol, hogy az embereknek egyre kevésbé van szüksége világosságra, vagy legalábbis úgy hiszik, hogy nincs szükségük a világosságra. Sötétben tapogatóznak.

Jézus a világ világossága. Ő fénylik. Ez olyan csodálatos, hogy amikor valaki megtér, és – ahogy a Kolossébeliekhez írt levél írja – a sötétségből átkerül Isten Fiának az országába, a világosságba, egyszerűen csak kezd látni.

Pál jó példa erre. ApCsel 9-ben, amikor leesett a lóról a damaszkuszi úton, akkor megvakult. Mielőtt megvakult volna, üldözte a keresztényeket. ApCsel 9:1 öldökléstől lihegve ment, hogy megölje a keresztényeket. Sötétségben járt. Nem látta a valóságot. Aztán később olvashatod, hogy amikor visszakapta a látását, a szeméről pikkelyek hulltak le, ApCsel 9:18. Ez az, amikor Jézus fénye betör a világ sötétségébe.

Aki megismeri Jézust, az elkezd látni, lehullnak a szeméről azok a pikkelyek, ami által meg volt vakítva. 2Kor 4:4 e világ fejedelme megvakította az embereket. Aztán járhatunk a világosságban Jézust követve. Amíg Őt követjük, addig világosságban járunk. Addig pontosan tudjuk, hogy merre kell menni. Pontosan ismerjük az utat, mert Ő megy elöl, és mutatja az utat. Ez csodálatos dolog.

Ján 11:25-26 Ekkor Jézus azt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él,és mindenki, aki él, és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?

Annyira szeretem ezt a kérdést: Hiszed-e ezt? Ez a kérdés nem csak Mártának szólt. Ez a kérdés mindnyájunknak szól: Hiszed-e ezt? Ez a nagy kérdés: Hiszed-e ezt? Mennyire fontos ez! Mennyire fontos szavak ezek! Feltámadás és élet.

Ján 6:40 aki hisz Benne, azt az utolsó napon feltámasztja. Ján 1:4 Jézusban van minden élet. Ő a szellemi és a fizikai életnek a forrása. Neki van egyedül hatalma életet adni. Sem Mohamed, sem Buddha, sem Krisna nem tud életet adni, egyedül Jézus Krisztus tud élete adni. Ő az élet. Ő a feltámadás és az élet. Ez ámulatba ejtő!

1Ján 5:11-12 És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Akiben nincs meg Isten Fia, abban az élet sincs meg.Jézus Krisztus az élet. Ő a feltámadás és az élet, és aki hisz Őbenne, ha meghal is, él. Ez nagyon drága dolog.

Ján 14:6 Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Nagyon fontos kijelentés ez saját Magáról. Mert nem azt mondja Jézus: Én vagyok az egyik út; hanem nagyon kategorikusan kijelenti: Én vagyok az út. Nincs más út az Atyához.

Vannak ilyen téves elképzelések – azt hiszem, hogy a mohamedánok hisznek ebben –, hogy Isten fenn ül a hegyen, és teljesen mindegy, hogy milyen úton mászol fel a hegyre, találkozni fogsz Vele. Ez azonban hazugság, mert csak egyetlenegy út van, Jézus Krisztus az egyedüli út. „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Ő az egyedüli út az Atyához, és az egyedüli út az igazsághoz.

A világ vakságban, sötétségben él. A világ nem hisz az igazságban. A világ azt mondja, hogy nincs igazság. „Attól függ, hogy honnan nézzük. Minden relatív.” Ez azonban olyan nagy becsapás, olyan nagy hazugság! Tudod, hogy miért van ez így, miért hitette el az ördög a világgal, hogy nincs igazság? Mert ha ki van iktatva a világból az abszolút igazság, és nem hisz az abszolút igazságban, akkor ezzel azt hiszi az ördög, hogy kiiktatja azt is, Aki azt mondja Magáról: Én vagyok az igazság. Jézust az ördög ki akarja venni a képből. „Nincs igazság!”

Igenis, van igazság, és még hozzá az igazság egy személy, az igazság Jézus Krisztus. „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Ez ámulatba ejtő dolog, mert ha rálépünk erre az útra, akkor megismerjük az igazságot, és az életet ad.

Ján 10:7-10 Jézus akkor így folytatta: Bizony, bizony mondom nektek, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára.Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de a juhok nem hallgattak rájuk.Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik; bejár és kijár majd, és legelőt talál. A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Jézus az ajtó. Ő az, Akin keresztül be lehet jutni az akolba. Amikor ezt a példázatot mondta Jézus, akkor Ján 10:1-ben az akol alatt Izraelt értette. Viszont Ján 10:7-ben már egyértelműen arról beszél, hogy Ő az egyetlen, Akin keresztül el lehet jutni az Atyához, Akin keresztül be lehet jutni az Atyához. Jel 4:1 Jézus a menny ajtaja.

Jel 4:1 És ezek után láttam, íme, egy nyitott ajtó volt a mennyben, és az előbbi hang, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta: Jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell történniük.

Jézus az ajtó. Jézuson keresztül lehet bejutni a mennybe. Ez ámulatba ejtő dolog. Aztán így folytatja:

Ján 10:11-14 Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért.A béres pedig, aki nem pásztor, és akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket.A béres azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,

A pásztor azért van, hogy gondoskodjon a juhokról, hogy megvédje azokat. A jó pásztor megvédi a juhokat. Jézus a jó pásztor, Ő védelmet ad nekünk, vigyáz ránk. Ő a jó pásztor. Ő az életét adta értünk. Az életét adta értünk! Olyan gyakran elfelejtjük ezt, hogy Ő olyan pásztor, Aki az életével véd meg minket. Az életét adta azért, hogy mi élhessünk, azért, hogy mi most itt lehessünk. Ez csodálatos dolog.

Annyira fontos, hogy ismerjük Jézust, hogy tudjuk, Ő kicsoda. Azért, hogy amikor képviseljük, amikor bizonyságot teszünk Róla, akkor a valódi Jézusról tegyünk bizonyságot. Arról, Aki kijelentette Magát a Bibliában, Aki elmondta Magáról, hogy Ő kicsoda, és arra kér minket, hogy ezt képviseljük, erről a Jézusról tegyünk tanúbizonyságot, hogy hordozzuk magunkban, hogy hordozzuk a világban.

Annyira gyakran bezavar, amit a világ mond Jézusról. Annyira sokszor bezavar az a kép, amit a filmipar gyártott Jézusról. Nem tudom, te hogyan vagy ezzel, de nekem hosszú-hosszú éveken keresztül problémám volt azzal, hogy Jézus szeret engem, hogy Jézussal lehet közösségem, mert számomra annyira visszataszító volt az a Jézus-kép, amit láttam Jézus-filmekben: szőke, hosszú hajú, kék szemű, jó képű fickó. Így akarták bemutatni Őt a világnak. Én ilyen fickóhoz nem akartam közel kerülni. 🙂 El kellett telnie kis időnek, amíg megláttam a valódi Jézust.

Péter beszélt erről Pakson, hogy Jézus olyan, mint a szent sátor: kívülről semmi szép nem látszik, de a dicsőség, a szépség, a ragyogás az Benne van, és az a csodálatos, amikor megismerjük ezt, amikor meglátjuk Jézusnak a szépségét, a jellemének a szépségét, a természetét, azt, ahogy Ő viszonyul hozzánk. Aztán ezt már könnyű képviselni. Ezt már vihetjük a világba. Ezzel már járhatunk a világban.

A küldetés ApCsel 1:8-ban – el sem hiszed, mennyire hatalmas dolog! Szoktál-e ezen így gondolkodni: Én vagyok az a személy, aki által Isten meg akarja Magát mutatni a világban. Mi vagyunk a világ világossága. Mi vagyunk az élet sója. Isten rajtunk keresztül akarja kívánatossá tenni a kereszténységet. Szoktál ezen gondolkodni?

Isten azt szeretné, ha olyan életet élnénk, ami kívánatossá teszi a világ számára a kereszténységet: ha ragyognánk, ha hordoznánk Isten dicsőségét, ha Krisztust képviselnénk a munkahelyünkön. Persze nem úgy, hogy egész nap evangelizálok a munkahelyemen, hanem úgy, hogy keményen dolgozom, és így képviselem Jézust. Azt a Jézust képviselem, Aki kijelentette Magát a Bibliában.

Annyira csodálatos, hogy Nála nélkül nincs semmink, és Nála nélkül nem tudunk tenni semmit sem. Viszont Fil 4:13 Vele mindenre van erőnk. Ezért létkérdés, hogy ismerjük Őt. Létkérdés, hogy legyen Vele kapcsolatunk. Ámen.

Drága Urunk! Köszönjük Neked ezeket a gondolatokat. Köszönjük Urunk, hogy Te szeretnéd, ha annak ismernénk meg, Aki Te valójában vagy. Te azt szeretnéd, ha nem a magunk által gyártott Jézus-képben hinnénk, hanem Tebenned, az egy élő Istenben. Köszönjük Neked!

Ámen.

Kategória: Egyéb